AV555760 ( SQ024h04F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_UPI000034F287 XGD1 (XYLOGALACTURONAN DEFICIENT 1); UDP-xylosyltransferase/
      catalytic n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI000034F287
     Length = 500

 Score = 276 bits (707), Expect = 6e-73
 Identities = 134/134 (100%), Positives = 134/134 (100%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV
Sbjct: 367 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 426

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML
Sbjct: 427 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 486

Query: 216 HSIWLRRLNLRLGT 175
      HSIWLRRLNLRLGT
Sbjct: 487 HSIWLRRLNLRLGT 500

[2][TOP]
>UniRef100_Q94AA9 AT5g33290/F19N2_10 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q94AA9_ARATH
     Length = 341

 Score = 276 bits (707), Expect = 6e-73
 Identities = 134/134 (100%), Positives = 134/134 (100%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV
Sbjct: 208 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 267

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML
Sbjct: 268 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 327

Query: 216 HSIWLRRLNLRLGT 175
      HSIWLRRLNLRLGT
Sbjct: 328 HSIWLRRLNLRLGT 341

[3][TOP]
>UniRef100_B9IMT3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT3_POPTR
     Length = 337

 Score = 206 bits (525), Expect = 8e-52
 Identities = 96/132 (72%), Positives = 115/132 (87%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++ LP GK+YT+ MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAIY GCVPVIIS+NYSLPFSDV
Sbjct: 204 VQVHELLPKGKNYTRLMGQSKFCLCPSGFEVASPRVVEAIYQGCVPVIISNNYSLPFSDV 263

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW FS+QIPV +I EIK ILQ +S +YL+M++RV V++HFVLNRPAKP+DV+HM+L
Sbjct: 264 LNWSQFSVQIPVEKIPEIKMILQRISNSKYLRMHERVKRVQRHFVLNRPAKPFDVIHMVL 323

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN RL
Sbjct: 324 HSLWLRRLNFRL 335

[4][TOP]
>UniRef100_A4Q7M8 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7M8_MEDTR
     Length = 617

 Score = 201 bits (511), Expect = 3e-50
 Identities = 92/132 (69%), Positives = 116/132 (87%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++ LP G++YT+ MG+SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVPVIIS NYSLPF+DV
Sbjct: 482 VQVHEYLPKGQNYTELMGLSKFCLCPSGYEVASPRIVEAINAGCVPVIISQNYSLPFNDV 541

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW FS++IPV +I EIK ILQ+V+ +Y+K++ V++V++HFV+NRPAKP+DVMHM+L
Sbjct: 542 LNWSEFSVEIPVEKIVEIKNILQNVTKDKYMKLHMNVMKVQKHFVMNRPAKPFDVMHMIL 601

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN RL
Sbjct: 602 HSIWLRRLNFRL 613

[5][TOP]
>UniRef100_Q287V3 Exostosin family protein n=1 Tax=Capsella rubella
      RepID=Q287V3_9BRAS
     Length = 423

 Score = 200 bits (509), Expect = 6e-50
 Identities = 89/132 (67%), Positives = 115/132 (87%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD L G++Y + G SKFCLCPSG+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPFSDV
Sbjct: 290 VQVYDHLTKGQNYHELTGHSKFCLCPSGYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFSDV 349

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS++IPV RI +IK ILQ +  +Y++MY+ VL+V++HFV+NRPA+P+DV+HM+L
Sbjct: 350 LDWSKFSVEIPVDRIPDIKNILQEIPHDKYIRMYQNVLKVRKHFVVNRPAQPFDVIHMIL 409

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN++L
Sbjct: 410 HSVWLRRLNIKL 421

[6][TOP]
>UniRef100_Q9M2N4 Putative uncharacterized protein T27B3.50 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M2N4_ARATH
     Length = 340

 Score = 200 bits (508), Expect = 7e-50
 Identities = 88/132 (66%), Positives = 116/132 (87%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPSG+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DV
Sbjct: 207 VQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPSGYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDV 266

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS++IPV +I +IK ILQ +  +YL+MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+L
Sbjct: 267 LDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPHDKYLRMYRNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMIL 326

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 327 HSVWLRRLNIRL 338

[7][TOP]
>UniRef100_Q147H3 At3g42180 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q147H3_ARATH
     Length = 425

 Score = 200 bits (508), Expect = 7e-50
 Identities = 88/132 (66%), Positives = 116/132 (87%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPSG+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DV
Sbjct: 292 VQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPSGYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDV 351

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS++IPV +I +IK ILQ +  +YL+MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+L
Sbjct: 352 LDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPHDKYLRMYRNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMIL 411

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 412 HSVWLRRLNIRL 423

[8][TOP]
>UniRef100_B9RP19 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RP19_RICCO
     Length = 474

 Score = 200 bits (508), Expect = 7e-50
 Identities = 93/132 (70%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP  +YT+ M SKFCLCPSGWEVASPR EAIY+GCVPVIISD Y LPFSDV
Sbjct: 337 VQVYEYLPKTLNYTELMSHSKFCLCPSGWEVASPRVPEAIYSGCVPVIISDYYYLPFSDV 396

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+ IPV+RI EIKT+LQ + + +YL M KRV++V++HF LNRPAKPYDV+HM+L
Sbjct: 397 LDWSKFSVHIPVARIPEIKTVLQKIPMRKYLTMQKRVIQVQRHFKLNRPAKPYDVLHMVL 456

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 457 HSIWLRRLNVRL 468

[9][TOP]
>UniRef100_B9N726 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N726_POPTR
     Length = 334

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 90/132 (68%), Positives = 114/132 (86%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QV++ LP +DY + MG SKFCLCPSG+EVASPR E+IY+GCVPVIISD+Y+LPFSDV
Sbjct: 201 IQVHEYLPKDQDYMELMGQSKFCLCPSGFEVASPRVAESIYSGCVPVIISDHYNLPFSDV 260

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+QIPV +I EIKTIL+ +S  YLKM K V++V++HFVLNRPAKPYDV+HM+L
Sbjct: 261 LDWSQFSVQIPVEKIPEIKTILRGISYDEYLKMQKGVMKVQRHFVLNRPAKPYDVLHMVL 320

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+R+
Sbjct: 321 HSVWLRRLNIRV 332

[10][TOP]
>UniRef100_A4Q7M7 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7M7_MEDTR
     Length = 473

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 92/132 (69%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++ LP G+DYTK MG+SKFCLCPSG EVASPR VEAIYAGCVPVII DNYSLPFSDV
Sbjct: 334 VQVHEYLPKGQDYTKLMGLSKFCLCPSGHEVASPRVVEAIYAGCVPVIICDNYSLPFSDV 393

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW FS++I V RI EIKTILQ+++ +Y +Y V V++HF +NRPAKP+D++HM+L
Sbjct: 394 LNWSQFSMEIAVDRIPEIKTILQNITETKYRVLYSNVRRVRKHFEMNRPAKPFDLIHMIL 453

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN RL
Sbjct: 454 HSVWLRRLNFRL 465

[11][TOP]
>UniRef100_Q287W9 Exostosin family protein n=1 Tax=Olimarabidopsis pumila
      RepID=Q287W9_OLIPU
     Length = 343

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 88/136 (64%), Positives = 116/136 (85%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPSG+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DV
Sbjct: 208 VQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPSGYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDV 267

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS++IPV +I +IK ILQ +  +Y+KMY V++V +HFV+NRPA+P+DV+HM+L
Sbjct: 268 LDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPHEKYIKMYHNVMKVGRHFVVNRPAQPFDVIHMIL 327

Query: 216 HSIWLRRLNLRLGT*Y 169
      HS+WLRRLN++L + Y
Sbjct: 328 HSVWLRRLNIKLPSSY 343

[12][TOP]
>UniRef100_UPI00019844A9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844A9
     Length = 396

 Score = 197 bits (501), Expect = 5e-49
 Identities = 92/132 (69%), Positives = 114/132 (86%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI+AGCVPVIIS+NYSLPF+DV
Sbjct: 263 VLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEVASPRVVEAIHAGCVPVIISNNYSLPFNDV 322

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSIQIPV++I EIKTIL +S +YLKM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+L
Sbjct: 323 LDWSQFSIQIPVAKIPEIKTILLGISKNKYLKMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMIL 382

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN L
Sbjct: 383 HSLWLRRLNFGL 394

[13][TOP]
>UniRef100_A7QTN9 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTN9_VITVI
     Length = 704

 Score = 197 bits (501), Expect = 5e-49
 Identities = 92/132 (69%), Positives = 114/132 (86%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI+AGCVPVIIS+NYSLPF+DV
Sbjct: 571 VLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEVASPRVVEAIHAGCVPVIISNNYSLPFNDV 630

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSIQIPV++I EIKTIL +S +YLKM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+L
Sbjct: 631 LDWSQFSIQIPVAKIPEIKTILLGISKNKYLKMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMIL 690

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN L
Sbjct: 691 HSLWLRRLNFGL 702

[14][TOP]
>UniRef100_Q287U8 Exostosin family protein n=1 Tax=Arabidopsis arenosa
      RepID=Q287U8_CARAS
     Length = 340

 Score = 197 bits (500), Expect = 6e-49
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 114/132 (86%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPSG+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF DV
Sbjct: 207 VQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPSGYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFKDV 266

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS++IPV +I +IK ILQ +  +Y +MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+L
Sbjct: 267 LDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPHDKYRRMYQNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMIL 326

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 327 HSVWLRRLNIRL 338

[15][TOP]
>UniRef100_B9IKZ6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKZ6_POPTR
     Length = 335

 Score = 193 bits (491), Expect = 7e-48
 Identities = 90/132 (68%), Positives = 110/132 (83%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QVY LP  +YT+ M S++CLCPSGWEVASPR VEAIY+GCVPVIISD Y LPFSDV
Sbjct: 202 IQVYKYLPETLNYTEQMSKSRYCLCPSGWEVASPRVVEAIYSGCVPVIISDYYVLPFSDV 261

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+ IPVS I EIKTILQS+ + YL+ KRVL+V+QHF L+RPAKP+DV+HM++
Sbjct: 262 LDWIKFSVHIPVSGIPEIKTILQSIPVEEYLEKQKRVLQVQQHFKLHRPAKPFDVVHMVM 321

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 322 HSVWLRRLNIRL 333

[16][TOP]
>UniRef100_A4Q7L8 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7L8_MEDTR
     Length = 380

 Score = 192 bits (489), Expect = 1e-47
 Identities = 92/132 (69%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V VY+ LP  Y K MG SKFCLCPSG+EVASPR VE+I GCVPVI+SDNY LPFSDV
Sbjct: 247 VLVYEYLPKKLKYFKLMGKSKFCLCPSGYEVASPRLVESINTGCVPVIVSDNYQLPFSDV 306

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+ IP RI EIKTIL+SV  RYLK+++RVL+V++HFVLN PAKP+DV HM+L
Sbjct: 307 LDWSKFSLHIPSKRISEIKTILKSVPHARYLKLHRRVLKVQRHFVLNPPAKPFDVFHMIL 366

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 367 HSIWLRRLNIRL 378

[17][TOP]
>UniRef100_A5B2S9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B2S9_VITVI
     Length = 459

 Score = 192 bits (488), Expect = 2e-47
 Identities = 90/132 (68%), Positives = 112/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI+AGCVPVIIS+ YSLPF+DV
Sbjct: 326 VLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEVASPRVVEAIHAGCVPVIISNXYSLPFNDV 385

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSIQIP ++I EIKTIL +S +YLKM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+L
Sbjct: 386 LDWSQFSIQIPEAKIPEIKTILLGISKNKYLKMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMIL 445

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN L
Sbjct: 446 HSLWLRRLNFGL 457

[18][TOP]
>UniRef100_Q9LFP3 Putative uncharacterized protein F2I11_20 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LFP3_ARATH
     Length = 336

 Score = 192 bits (487), Expect = 2e-47
 Identities = 84/132 (63%), Positives = 112/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V VY+ LP  +YTK M +KFCLCPSGWEVASPR VE++Y+GCVPVII+D Y LPFSDV
Sbjct: 201 VLVYENLPKTMNYTKMMDKAKFCLCPSGWEVASPRIVESLYSGCVPVIIADYYVLPFSDV 260

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW +FS+ IP+S++ +IK IL++++  YL M +RVLEV++HFV+NRP+KPYD++HM++
Sbjct: 261 LNWKTFSVHIPISKMPDIKKILEAITEEEYLNMQRRVLEVRKHFVINRPSKPYDMLHMIM 320

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 321 HSIWLRRLNVRI 332

[19][TOP]
>UniRef100_B9T125 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9T125_RICCO
     Length = 363

 Score = 192 bits (487), Expect = 2e-47
 Identities = 88/132 (66%), Positives = 112/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++ L  +DY K MG SKFCLCPSG+EVASPR VE+IYAGC+PVIISD+Y+LPFSDV
Sbjct: 232 VQVHEYLSKDEDYRKLMGQSKFCLCPSGYEVASPRIVESIYAGCIPVIISDHYNLPFSDV 291

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W  S+QIPV +I EIKTIL+ VS +YL+M KRV V++HF +NRP+KP+DV+HM+L
Sbjct: 292 LDWSQISVQIPVEKIPEIKTILKGVSNDKYLRMQKRVRRVQRHFEINRPSKPFDVLHMVL 351

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRL++RL
Sbjct: 352 HSVWLRRLDIRL 363

[20][TOP]
>UniRef100_A7P5W1 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P5W1_VITVI
     Length = 337

 Score = 191 bits (486), Expect = 3e-47
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QV++ LP  +YT+ MG SKFCLCPSG+EVASPR VE+IYAGCVPVIISDNYSLPFSDV
Sbjct: 204 IQVHEYLPTTLNYTELMGRSKFCLCPSGFEVASPRVVESIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 263

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+ IP++RI E KTILQ++ + YL  K V++V++HF LNRPAK +DV+HM+L
Sbjct: 264 LDWSQFSVHIPIARIPETKTILQAIPIQEYLTKQKTVMQVQRHFTLNRPAKRFDVLHMVL 323

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRR+N++L
Sbjct: 324 HSIWLRRINIQL 335

[21][TOP]
>UniRef100_UPI00019844B0 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844B0
     Length = 334

 Score = 191 bits (484), Expect = 5e-47
 Identities = 90/132 (68%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+V
Sbjct: 201 VQVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEV 260

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 261 LVWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMIL 320

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 321 HSVWLRRLNVRL 332

[22][TOP]
>UniRef100_A7QTP9 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP9_VITVI
     Length = 388

 Score = 191 bits (484), Expect = 5e-47
 Identities = 90/132 (68%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+V
Sbjct: 255 VQVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEV 314

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 315 LVWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMIL 374

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 375 HSVWLRRLNVRL 386

[23][TOP]
>UniRef100_A5AJ29 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AJ29_VITVI
     Length = 319

 Score = 191 bits (484), Expect = 5e-47
 Identities = 89/131 (67%), Positives = 108/131 (82%)
 Frame = -2

Query: 573 QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVL 394
      QVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+VL
Sbjct: 187 QVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEVL 246

Query: 393 NWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLH 214
      +W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+LH
Sbjct: 247 DWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMILH 306

Query: 213 SIWLRRLNLRL 181
      S+WLRRLN+RL
Sbjct: 307 SVWLRRLNVRL 317

[24][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AE PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AE
     Length = 334

 Score = 189 bits (479), Expect = 2e-46
 Identities = 89/132 (67%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP +DY K+M SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+V
Sbjct: 201 VQVYEHLPSNRDYAKSMVDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEV 260

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 261 LDWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMIL 320

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 321 HSVWLRRLNVRL 332

[25][TOP]
>UniRef100_A7QTP6 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP6_VITVI
     Length = 388

 Score = 189 bits (479), Expect = 2e-46
 Identities = 89/132 (67%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP +DY K+M SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+V
Sbjct: 255 VQVYEHLPSNRDYAKSMVDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEV 314

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 315 LDWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMIL 374

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 375 HSVWLRRLNVRL 386

[26][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AF PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AF
     Length = 387

 Score = 187 bits (475), Expect = 5e-46
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDV
Sbjct: 254 VQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDV 313

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 314 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMIL 373

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 374 HSVWLRRLNVRL 385

[27][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AD PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AD
     Length = 387

 Score = 187 bits (475), Expect = 5e-46
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDV
Sbjct: 254 VQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDV 313

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 314 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMIL 373

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 374 HSVWLRRLNVRL 385

[28][TOP]
>UniRef100_A7QTP8 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP8_VITVI
     Length = 333

 Score = 187 bits (475), Expect = 5e-46
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDV
Sbjct: 200 VQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDV 259

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 260 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMIL 319

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 320 HSVWLRRLNVRL 331

[29][TOP]
>UniRef100_A7QTP5 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP5_VITVI
     Length = 333

 Score = 187 bits (475), Expect = 5e-46
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDV
Sbjct: 200 VQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDV 259

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 260 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMIL 319

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 320 HSVWLRRLNVRL 331

[30][TOP]
>UniRef100_A5AJ28 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AJ28_VITVI
     Length = 333

 Score = 187 bits (475), Expect = 5e-46
 Identities = 87/132 (65%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDV
Sbjct: 200 VQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDV 259

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+L
Sbjct: 260 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMIL 319

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 320 HSVWLRRLNVRL 331

[31][TOP]
>UniRef100_B9T126 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9T126_RICCO
     Length = 453

 Score = 187 bits (474), Expect = 7e-46
 Identities = 85/132 (64%), Positives = 111/132 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QV++ L  ++Y K MG S+FCLCPSG+EVASPR V AI GCVPV ISDNY+LPFSD+
Sbjct: 319 IQVHEYLDKKQNYFKLMGQSRFCLCPSGYEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYTLPFSDI 378

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FS+ IP +I+EIKTIL+ +S +YLKM+KRV+ V++HF+LNRPA+P+D++HMML
Sbjct: 379 LDWSKFSVHIPSGKIQEIKTILKGISPRQYLKMHKRVMLVRRHFMLNRPAQPFDMIHMML 438

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 439 HSIWLRRLNIRL 450

[32][TOP]
>UniRef100_B9N727 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N727_POPTR
     Length = 336

 Score = 181 bits (460), Expect = 3e-44
 Identities = 85/134 (63%), Positives = 108/134 (80%), Gaps = 2/134 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK--DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFS 403
      +QV++ L  K DY K MG SKFCLCPSG+EVASPR V AI +GC+PV ISDNY+LPFS
Sbjct: 201 IQVHEYLDHNKKNDYFKLMGQSKFCLCPSGYEVASPRVVTAIQSGCIPVTISDNYTLPFS 260

Query: 402 DVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHM 223
      DVL+W FS+ IP +I EIKTIL+ +S RYL + RV+++++HF LNRPA+PYD++HM
Sbjct: 261 DVLDWSKFSVNIPSEKIPEIKTILKKISFRRYLILQGRVIKIRRHFKLNRPAQPYDMLHM 320

Query: 222 MLHSIWLRRLNLRL 181
      +LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 321 ILHSIWLRRLNVRL 334

[33][TOP]
>UniRef100_B9HA79 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HA79_POPTR
     Length = 338

 Score = 179 bits (455), Expect = 1e-43
 Identities = 84/120 (70%), Positives = 99/120 (82%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K MG SKFCLCPSG EVASPR V AI GCVPVIISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP 
Sbjct: 218 YFKLMGQSKFCLCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVIISDNYSLPFSDVLDWSKFSVNIPS 277

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +I+EIKTIL+ +S RYL M +RV++ ++HF LNRPAKPYD++HM+LHSIWLRRLN R+
Sbjct: 278 EKIQEIKTILKGISHKRYLTMQRRVIQAQRHFTLNRPAKPYDMIHMILHSIWLRRLNHRM 337

[34][TOP]
>UniRef100_B9IMT5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT5_POPTR
     Length = 336

 Score = 179 bits (454), Expect = 1e-43
 Identities = 83/133 (62%), Positives = 107/133 (80%), Gaps = 1/133 (0%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP-GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSD 400
      +QV++ L  G DY + MG SKFCLCPSG+EVASPR V AI GCVPV ISDNY+LPFSD
Sbjct: 201 IQVHEYLDKKGTDYFELMGQSKFCLCPSGYEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYTLPFSD 260

Query: 399 VLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMM 220
      VL+W FS+ IP +I EIKTIL+ +S RYL M RV++V++HF LNRPA+PYD++HM+
Sbjct: 261 VLDWSKFSVHIPSEKIPEIKTILKKISPQRYLMMQMRVIQVQRHFELNRPARPYDLLHML 320

Query: 219 LHSIWLRRLNLRL 181
      LHS+W+RRLN+++
Sbjct: 321 LHSVWVRRLNVKV 333

[35][TOP]
>UniRef100_Q3E9A4 Putative uncharacterized protein At5g20260.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E9A4_ARATH
     Length = 408

 Score = 178 bits (452), Expect = 2e-43
 Identities = 82/132 (62%), Positives = 108/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++ L  KDY K M ++FCLCPSG+EVASPR V AI GCVPVIISD+Y+LPFSDV
Sbjct: 276 VQVHEYLAKNKDYFKLMATARFCLCPSGYEVASPRVVAAINLGCVPVIISDHYALPFSDV 335

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W F+I +P +I EIKTIL+S+S RY + +RVL+V++HFV+NRP++P+D++ M+L
Sbjct: 336 LDWTKFTIHVPSKKIPEIKTILKSISWRRYRVLQRRVLQVQRHFVINRPSQPFDMLRMLL 395

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLNLRL
Sbjct: 396 HSVWLRRLNLRL 407

[36][TOP]
>UniRef100_A5B1T0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B1T0_VITVI
     Length = 310

 Score = 178 bits (452), Expect = 2e-43
 Identities = 83/132 (62%), Positives = 107/132 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG+EVASPR V+AI AGCVP+II D+YSLPFSD 
Sbjct: 177 VQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSGYEVASPRIVKAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDX 236

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W FSI I  +I EIK IL++V  YL+M KRV +V++HF +NRPA PYD++HM+L
Sbjct: 237 LDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTETYLEMQKRVKQVQRHFAINRPAXPYDMLHMIL 296

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+W RRLN+ L
Sbjct: 297 HSVWXRRLNVXL 308

[37][TOP]
>UniRef100_B9SRL1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SRL1_RICCO
     Length = 574

 Score = 174 bits (441), Expect = 4e-42
 Identities = 80/132 (60%), Positives = 105/132 (79%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V+ LP G Y + M SKFCLCPSG+EVASPR VEA+Y GCVPV+ISD+Y PFSDV
Sbjct: 434 MKVHRYLPKGVSYYEMMRKSKFCLCPSGYEVASPRVVEALYTGCVPVLISDHYVPPFSDV 493

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SFS+++PVS I +K IL S+S +Y++M +RVL+V++HF +N P K YDV HM+L
Sbjct: 494 LNWKSFSVEVPVSDIPNLKRILTSISSRQYIRMQRRVLQVRRHFEVNSPPKRYDVFHMIL 553

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+++
Sbjct: 554 HSIWLRRLNVKI 565

[38][TOP]
>UniRef100_B9MTM2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9MTM2_POPTR
     Length = 328

 Score = 174 bits (440), Expect = 6e-42
 Identities = 80/130 (61%), Positives = 105/130 (80%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V+ +LP G Y + M SKFCLCPSG+EVASPR VEA+YAGCVPV+ISD+Y PFSDV
Sbjct: 199 IKVHQQLPKGVSYYEMMRGSKFCLCPSGYEVASPRIVEALYAGCVPVLISDHYVPPFSDV 258

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SFS+++PVS I +K IL S+S +Y++M +RVL+V++HF +N P K +DV HM+L
Sbjct: 259 LNWKSFSVEVPVSDIPSLKKILTSISPRQYIRMQRRVLQVRRHFEVNSPPKRFDVFHMIL 318

Query: 216 HSIWLRRLNL 187
      HSIWLRRLN+
Sbjct: 319 HSIWLRRLNV 328

[39][TOP]
>UniRef100_B9N728 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N728_POPTR
     Length = 339

 Score = 172 bits (436), Expect = 2e-41
 Identities = 77/120 (64%), Positives = 99/120 (82%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + MG SKFCLCPSG EVASPR V AI GCVPV ISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP 
Sbjct: 219 YFELMGQSKFCLCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYSLPFSDVLDWSKFSVDIPS 278

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +I +IK IL+ +S+ RYL M +RV+++++HF LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRL+++L
Sbjct: 279 EKIPDIKIILKGISVRRYLTMQRRVMQIRRHFTLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLDVKL 338

[40][TOP]
>UniRef100_B9IAW3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAW3_POPTR
     Length = 395

 Score = 172 bits (436), Expect = 2e-41
 Identities = 79/131 (60%), Positives = 102/131 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP G Y + M SK+C+CPSG EVASPR EAIYA CVPV+IS +Y PFSDV
Sbjct: 262 VQVYETLPQGISYHEMMKKSKYCICPSGHEVASPRIAEAIYAECVPVLISQHYIFPFSDV 321

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNWDSF+IQ+PV+ I +K IL+ +  +YL+M +RV +V++HFV+N P + YDV HM++
Sbjct: 322 LNWDSFTIQVPVTEIPNLKNILEGIPEDQYLRMQERVRQVQRHFVVNNPPRRYDVFHMII 381

Query: 216 HSIWLRRLNLR 184
      HSIWLRRLN+R
Sbjct: 382 HSIWLRRLNVR 392

[41][TOP]
>UniRef100_B9HA77 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HA77_POPTR
     Length = 339

 Score = 172 bits (436), Expect = 2e-41
 Identities = 77/120 (64%), Positives = 99/120 (82%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + MG SKFCLCPSG EVASPR V AI GCVPV ISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP 
Sbjct: 219 YFELMGQSKFCLCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYSLPFSDVLDWSKFSVDIPS 278

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +I +IK IL+ +S+ RYL M +RV+++++HF LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRL+++L
Sbjct: 279 EKIPDIKIILKGISVRRYLTMQRRVMQIRRHFTLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLDVKL 338

[42][TOP]
>UniRef100_B9IMT7 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT7_POPTR
     Length = 342

 Score = 172 bits (435), Expect = 2e-41
 Identities = 78/119 (65%), Positives = 98/119 (82%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + MG SKFCLCPSG EVASPR V AI GCVPV IS NYSLPFSDVL+W FS+ IP 
Sbjct: 219 YFELMGQSKFCLCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISANYSLPFSDVLDWSKFSVDIPP 278

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 184
      +I EIKTIL+ +S RYL M +RV+++++HF+LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN++
Sbjct: 279 EKIPEIKTILKGISSRRYLTMQRRVMQIQRHFMLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVK 337

[43][TOP]
>UniRef100_UPI0001984689 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984689
     Length = 332

 Score = 171 bits (433), Expect = 4e-41
 Identities = 78/132 (59%), Positives = 102/132 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QVYD+LP G Y  + S+FCLCPSG+EVASPR VEAIYA CVPV+ISDNY PF+DV
Sbjct: 199 LQVYDQLPNGLSYDSMLKKSRFCLCPSGYEVASPRVVEAIYAECVPVLISDNYVPPFNDV 258

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SF++Q+ V I IK IL +S +YL+MY+RV +V++HF++N  + +DV HM +
Sbjct: 259 LNWKSFAVQVQVRDIANIKRILMGISQTQYLRMYRRVKQVQRHFMVNAAPQRFDVFHMTI 318

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 319 HSIWLRRLNIRI 330

[44][TOP]
>UniRef100_A7Q2W1 Chromosome chr12 scaffold_47, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q2W1_VITVI
     Length = 465

 Score = 171 bits (433), Expect = 4e-41
 Identities = 78/132 (59%), Positives = 102/132 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QVYD+LP G Y  + S+FCLCPSG+EVASPR VEAIYA CVPV+ISDNY PF+DV
Sbjct: 332 LQVYDQLPNGLSYDSMLKKSRFCLCPSGYEVASPRVVEAIYAECVPVLISDNYVPPFNDV 391

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SF++Q+ V I IK IL +S +YL+MY+RV +V++HF++N  + +DV HM +
Sbjct: 392 LNWKSFAVQVQVRDIANIKRILMGISQTQYLRMYRRVKQVQRHFMVNAAPQRFDVFHMTI 451

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 452 HSIWLRRLNIRI 463

[45][TOP]
>UniRef100_Q9SSE8 MLP3.7 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SSE8_ARATH
     Length = 470

 Score = 170 bits (430), Expect = 8e-41
 Identities = 76/132 (57%), Positives = 102/132 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      + VY+ LP G DYT+ M S+FC+CPSG EVASPR EAIY+GCVPV+IS+NY LPFSDV
Sbjct: 338 ILVYENLPDGLDYTEMMRKSRFCICPSGHEVASPRVPEAIYSGCVPVLISENYVLPFSDV 397

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW+ FS+ + V I E+K IL +  RY+++Y+ V +VK+H ++N P K YDV +M++
Sbjct: 398 LNWEKFSVSVSVKEIPELKRILMDIPEERYMRLYEGVKKVKRHILVNDPPKRYDVFNMII 457

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN++L
Sbjct: 458 HSIWLRRLNVKL 469

[46][TOP]
>UniRef100_B9SF23 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SF23_RICCO
     Length = 388

 Score = 169 bits (427), Expect = 2e-40
 Identities = 79/132 (59%), Positives = 100/132 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V VY+ P G Y + M S++C+CPSG EVASPR VEAIYA CVPV+IS NY PFSDV
Sbjct: 255 VLVYETFPEGLSYQEMMKKSRYCICPSGHEVASPRIVEAIYAECVPVLISQNYVFPFSDV 314

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW+SFSIQ+ VS I +K IL +  +YL+M +RV +V+QHF++N P K YDV HM++
Sbjct: 315 LNWESFSIQVSVSDISNLKNILLGIPEDQYLRMRERVKQVQQHFLINNPPKRYDVFHMII 374

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN++L
Sbjct: 375 HSIWLRRLNVKL 386

[47][TOP]
>UniRef100_Q9FFN2 Similarity to limonene cyclase n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FFN2_ARATH
     Length = 408

 Score = 168 bits (426), Expect = 2e-40
 Identities = 77/132 (58%), Positives = 104/132 (78%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V+ LP G Y+ M SKFC+CPSG+EVASPR VEA+Y+GCVPV+I+ Y PFSDV
Sbjct: 274 IRVHKYLPRGTSYSDMMRNSKFCICPSGYEVASPRIVEALYSGCVPVLINSGYVPPFSDV 333

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SFS+ + V I +KTIL S+S +YL+MY+RVL+V++HF +N PAK +DV HM+L
Sbjct: 334 LNWRSFSVIVSVEDIPNLKTILTSISPRQYLRMYRRVLKVRRHFEVNSPAKRFDVFHMIL 393

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIW+RRLN+++
Sbjct: 394 HSIWVRRLNVKI 405

[48][TOP]
>UniRef100_B9SF22 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SF22_RICCO
     Length = 507

 Score = 168 bits (426), Expect = 2e-40
 Identities = 78/132 (59%), Positives = 101/132 (76%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVYD++P G Y  + S+FCLCPSG+EVASPR VEAIY CVPV+ISDNY PFSDV
Sbjct: 371 VQVYDQMPNGVSYESMLKTSRFCLCPSGYEVASPRIVEAIYTECVPVLISDNYVPPFSDV 430

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW +FS+QI V I +IK IL +S +YL+M +R+ +V++HFV+N P K +D+ HM +
Sbjct: 431 LNWKAFSVQIQVRDIPKIKEILMGISQRQYLRMQRRLKQVQRHFVVNGPPKRFDMFHMTI 490

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 491 HSIWLRRLNIHI 502

[49][TOP]
>UniRef100_B9IKZ4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKZ4_POPTR
     Length = 334

 Score = 168 bits (425), Expect = 3e-40
 Identities = 82/132 (62%), Positives = 102/132 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +QVY+ LP  DY  M SKFCLCPSG EVASPR VEAIYA CVPVI+SD+Y LPFSDV
Sbjct: 202 LQVYEYLPKDLDYYSFMLRSKFCLCPSGHEVASPRIVEAIYAECVPVILSDHYVLPFSDV 261

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W++F+IQ+ VS I +K +L SV  RY ++ + + +++HFVLN+PAK +DV HM+L
Sbjct: 262 LRWEAFAIQVNVSEIPRLKEVLISVPEERYRRLKEGLRAIRKHFVLNQPAKRFDVFHMIL 321

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLNLRL
Sbjct: 322 HSIWLRRLNLRL 333

[50][TOP]
>UniRef100_UPI000198468A PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198468A
     Length = 330

 Score = 167 bits (424), Expect = 4e-40
 Identities = 79/132 (59%), Positives = 100/132 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP G Y  M SK+C+CPSG EVASPR VEAIYA CVPV+IS +Y LPFSDV
Sbjct: 199 VQVYETLPEGLSYPDLMKKSKYCICPSGHEVASPRIVEAIYAECVPVLISQHYVLPFSDV 258

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W SFSIQ+ V+ I +K IL +  RY++M +RV +V+QHFV+N P K +DV HM++
Sbjct: 259 LDWGSFSIQVSVNEIPNLKKILLGIPQDRYIRMQERVKQVQQHFVVNNPPKRFDVFHMII 318

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 319 HSIWLRRLNVAI 330

[51][TOP]
>UniRef100_A7Q2W2 Chromosome chr12 scaffold_47, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q2W2_VITVI
     Length = 410

 Score = 167 bits (424), Expect = 4e-40
 Identities = 79/132 (59%), Positives = 100/132 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQVY+ LP G Y  M SK+C+CPSG EVASPR VEAIYA CVPV+IS +Y LPFSDV
Sbjct: 279 VQVYETLPEGLSYPDLMKKSKYCICPSGHEVASPRIVEAIYAECVPVLISQHYVLPFSDV 338

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W SFSIQ+ V+ I +K IL +  RY++M +RV +V+QHFV+N P K +DV HM++
Sbjct: 339 LDWGSFSIQVSVNEIPNLKKILLGIPQDRYIRMQERVKQVQQHFVVNNPPKRFDVFHMII 398

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 399 HSIWLRRLNVAI 410

[52][TOP]
>UniRef100_A7PPN8 Chromosome chr8 scaffold_23, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PPN8_VITVI
     Length = 361

 Score = 166 bits (421), Expect = 9e-40
 Identities = 75/132 (56%), Positives = 100/132 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V+V+ LP G Y + M SK+CLCPSG+EVASPR VEA+Y GCVPV+ISD+Y PFSDV
Sbjct: 223 VKVHKYLPKGVSYYEMMRKSKYCLCPSGYEVASPRVVEALYTGCVPVLISDHYVPPFSDV 282

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SFS+++PV I +K IL +S +Y++M +R ++ ++HF +N P K YDV HM+L
Sbjct: 283 LNWKSFSVEVPVREIPNLKRILMDISPRQYIRMQRRGIQARRHFEVNSPPKRYDVFHMIL 342

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLRRLN R+
Sbjct: 343 HSLWLRRLNFRV 354

[53][TOP]
>UniRef100_UPI000198311B PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198311B
     Length = 334

 Score = 165 bits (418), Expect = 2e-39
 Identities = 75/133 (56%), Positives = 103/133 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++VY+ LP  DY  M SK+CLCPSG EVASPR VEAIY+ CVPVI+SD+Y LPFSDV
Sbjct: 202 LRVYEYLPKDMDYYSLMLQSKYCLCPSGHEVASPRIVEAIYSECVPVILSDHYVLPFSDV 261

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W++FS+++ S I +K +LQ++S +Y ++ + V V++HF LN+PAK +DV HM+L
Sbjct: 262 LRWEAFSVKVEASEIPRLKEVLQAISEEKYTRLKEGVRAVRRHFELNQPAKRFDVFHMIL 321

Query: 216 HSIWLRRLNLRLG 178
      HS+WLRR+NL+LG
Sbjct: 322 HSVWLRRINLKLG 334

[54][TOP]
>UniRef100_A7P5W0 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P5W0_VITVI
     Length = 478

 Score = 165 bits (418), Expect = 2e-39
 Identities = 75/133 (56%), Positives = 103/133 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++VY+ LP  DY  M SK+CLCPSG EVASPR VEAIY+ CVPVI+SD+Y LPFSDV
Sbjct: 346 LRVYEYLPKDMDYYSLMLQSKYCLCPSGHEVASPRIVEAIYSECVPVILSDHYVLPFSDV 405

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W++FS+++ S I +K +LQ++S +Y ++ + V V++HF LN+PAK +DV HM+L
Sbjct: 406 LRWEAFSVKVEASEIPRLKEVLQAISEEKYTRLKEGVRAVRRHFELNQPAKRFDVFHMIL 465

Query: 216 HSIWLRRLNLRLG 178
      HS+WLRR+NL+LG
Sbjct: 466 HSVWLRRINLKLG 478

[55][TOP]
>UniRef100_Q5DMX2 EXO n=1 Tax=Cucumis melo RepID=Q5DMX2_CUCME
     Length = 343

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 78/132 (59%), Positives = 98/132 (74%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V VY+ LP G Y  + S+FCLCPSG+EVASPR VEAIYA CVPV+IS++Y PFSDV
Sbjct: 210 VLVYEELPSGISYNSMLKKSRFCLCPSGYEVASPRVVEAIYAECVPVLISESYVPPFSDV 269

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW SFS+QI V I IK IL+ +S +YL+M +RV +V++HF LN  K +D HM+L
Sbjct: 270 LNWKSFSVQIQVKDIPNIKKILKGISQTQYLRMQRRVKQVQRHFALNGTPKRFDAFHMIL 329

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 330 HSIWLRRLNIHI 341

[56][TOP]
>UniRef100_B9RP20 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RP20_RICCO
     Length = 481

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 80/133 (60%), Positives = 103/133 (77%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V++ LP  DY  M SKFCLCPSG EVASPR VE+IYA CVPVI+SD+Y LPFSDV
Sbjct: 349 LRVFEYLPKHLDYYSFMLRSKFCLCPSGHEVASPRIVESIYAECVPVILSDHYVLPFSDV 408

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L WD+FSIQ+ VS I ++ +L+SV  +Y ++ + + V+ HF+LN+PAK +DV HM+L
Sbjct: 409 LRWDAFSIQLNVSEIPRLEEVLRSVPEEKYERLKEGLRTVRTHFMLNQPAKRFDVFHMIL 468

Query: 216 HSIWLRRLNLRLG 178
      HSIWLRRLNLRLG
Sbjct: 469 HSIWLRRLNLRLG 481

[57][TOP]
>UniRef100_Q6K621 Exostosin-like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K621_ORYSJ
     Length = 345

 Score = 164 bits (416), Expect = 3e-39
 Identities = 74/132 (56%), Positives = 104/132 (78%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V++ LP G+DY  M ++FCLCPSG+EVASPR VE+++AGCVPVIIS+ Y PF DV
Sbjct: 212 MRVHEYLPAGEDYHAQMAAARFCLCPSGFEVASPRVVESVFAGCVPVIISEGYPPPFGDV 271

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W  S+ +P +RI E++ IL+ VS RY + RVL+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+L
Sbjct: 272 LDWGKMSVAVPAARIPELRAILRRVSERRYRVLRARVLQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVL 331

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 332 HSIWLRRLNVRL 343

[58][TOP]
>UniRef100_A2X755 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X755_ORYSI
     Length = 482

 Score = 164 bits (416), Expect = 3e-39
 Identities = 74/132 (56%), Positives = 104/132 (78%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      ++V++ LP G+DY  M ++FCLCPSG+EVASPR VE+++AGCVPVIIS+ Y PF DV
Sbjct: 349 MRVHEYLPAGEDYHAQMAAARFCLCPSGFEVASPRVVESVFAGCVPVIISEGYPPPFGDV 408

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W  S+ +P +RI E++ IL+ VS RY + RVL+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+L
Sbjct: 409 LDWGKMSVAVPAARIPELRAILRRVSERRYRVLRARVLQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVL 468

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 469 HSIWLRRLNVRL 480

[59][TOP]
>UniRef100_B9IAW6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAW6_POPTR
     Length = 332

 Score = 164 bits (414), Expect = 6e-39
 Identities = 79/132 (59%), Positives = 100/132 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      VQV+D+L G Y  + S+FCLCPSG+EVASPR VEAIYA CVPV+ISD Y PFSDV
Sbjct: 199 VQVHDQLRNGMSYDSMLKNSRFCLCPSGYEVASPRIVEAIYAECVPVLISDGYVPPFSDV 258

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW +FSIQ+ V I +IK IL +S +YL+M +RV +V++HFV+N  K +DV HM +
Sbjct: 259 LNWKAFSIQVQVKDIPKIKDILMGISQRQYLRMQRRVKQVQRHFVVNGIPKRFDVFHMTI 318

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 319 HSIWLRRLNIRI 330

[60][TOP]
>UniRef100_A9SLZ7 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SLZ7_PHYPA
     Length = 333

 Score = 161 bits (407), Expect = 4e-38
 Identities = 76/133 (57%), Positives = 101/133 (75%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V VY LP  Y + M S++C+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+D++ LPFSDV
Sbjct: 199 VIVYQWLPAHLKYHELMKTSRYCICPGGYEVNSPRIVEAIYNECVPVIIADSFILPFSDV 258

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      LNW+SFS+ + S I +K+ILQ+V++ Y M +RV +V++HFVL++P K YDV HM+L
Sbjct: 259 LNWESFSLHVKESDIPNLKSILQNVTMETYTSMQERVSQVQRHFVLHQPPKRYDVFHMIL 318

Query: 216 HSIWLRRLNLRLG 178
      HS+WLRRLNLR+G
Sbjct: 319 HSVWLRRLNLRVG 331

[61][TOP]
>UniRef100_C5XXM0 Putative uncharacterized protein Sb04g025885 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5XXM0_SORBI
     Length = 338

 Score = 160 bits (404), Expect = 9e-38
 Identities = 71/132 (53%), Positives = 103/132 (78%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      + +++ LP G+DY  M ++FCLCPSG+EVASPR VE++++GCVPVIISD Y PFSDV
Sbjct: 205 MDIHEYLPKGQDYHALMASARFCLCPSGFEVASPRVVESVFSGCVPVIISDGYPPPFSDV 264

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L+W  S+ +P +RI E+K IL+ VS RY + RVL+ ++HFV++RP++ +D++ M++
Sbjct: 265 LDWSKMSVTVPPARIPELKDILKGVSERRYRVLRARVLQAQRHFVVHRPSQRFDMIRMVM 324

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 325 HSIWLRRLNVRL 336

[62][TOP]
>UniRef100_Q6Z4E7 Os07g0188700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z4E7_ORYSJ
     Length = 606

 Score = 150 bits (380), Expect = 5e-35
 Identities = 74/135 (54%), Positives = 102/135 (75%), Gaps = 3/135 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP--GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFS 403
      +QV + LP  G YT M S+FCLCPSG+EVASPR VEAIY CVPV+I D+Y+LPF+
Sbjct: 467 IQVSEYLPRRHGMSYTDMMRRSRFCLCPSGYEVASPRVVEAIYLECVPVVIGDDYTLPFA 526

Query: 402 DVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPA-KPYDVMH 226
      DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS +Y++M +RV V++HF+++ A + +DV H
Sbjct: 527 DVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPRQYIRMQRRVRAVRRHFMVSDGAPRRFDVFH 586

Query: 225 MMLHSIWLRRLNLRL 181
      M+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 587 MILHSIWLRRLNVRV 601

[63][TOP]
>UniRef100_A2YIY4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2YIY4_ORYSI
     Length = 601

 Score = 147 bits (371), Expect = 6e-34
 Identities = 73/135 (54%), Positives = 100/135 (74%), Gaps = 3/135 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP--GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFS 403
      +QV + LP   YT M S+FCLCPSG+EVASPR VEAIY CVPV+I D+Y+LPF+
Sbjct: 462 IQVSEYLPRRHSMSYTDMMRRSRFCLCPSGYEVASPRVVEAIYLECVPVVIGDDYALPFA 521

Query: 402 DVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAK-PYDVMH 226
      DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS +Y++M +RV V++HF+++ A  +DV H
Sbjct: 522 DVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPRQYIRMQRRVRAVRRHFMVSDGAPWRFDVFH 581

Query: 225 MMLHSIWLRRLNLRL 181
      M+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 582 MILHSIWLRRLNVRV 596

[64][TOP]
>UniRef100_Q3E7Q9 Putative uncharacterized protein At5g25310.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E7Q9_ARATH
     Length = 480

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 68/130 (52%), Positives = 92/130 (70%)
 Frame = -2

Query: 570 VYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLN 391
      VY+ LP  +Y  M SKFC CPSG+EVASPR +EAIY+ C+PVI+S N+ LPF+DVL 
Sbjct: 350 VYEYLPKHLNYYDFMRSSKFCFCPSGYEVASPRVIEAIYSECIPVILSVNFVLPFTDVLR 409

Query: 390 WDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHS 211
      W++FS+ + VS I +K IL S+S +Y +  + V++HF LN P + +D H+ LHS
Sbjct: 410 WETFSVLVDVSEIPRLKEILMSISNEKYEWLKSNLRYVRRHFELNDPPQRFDAFHLTLHS 469

Query: 210 IWLRRLNLRL 181
      IWLRRLNL+L
Sbjct: 470 IWLRRLNLKL 479

[65][TOP]
>UniRef100_C5XBU5 Putative uncharacterized protein Sb02g005180 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XBU5_SORBI
     Length = 584

 Score = 141 bits (355), Expect = 4e-32
 Identities = 64/122 (52%), Positives = 93/122 (76%), Gaps = 2/122 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDN-YSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      YT M S+FCLCP G+EVASPR EA+Y CVPV++ D Y+LPF+DVLNWD+F++++ 
Sbjct: 457 YTDMMRRSRFCLCPGGYEVASPRLAEAVYLECVPVVVDDGEYALPFADVLNWDAFAVRVR 516

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN-RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
      V+ + IK IL +VS +Y++M +RV V++HF+++ P + YD HM+LHS+WLRRLN+
Sbjct: 517 VADVPRIKEILSAVSPRQYIRMQRRVRMVRRHFMVHGGPPRRYDAFHMILHSVWLRRLNV 576

Query: 186 RL 181
      R+
Sbjct: 577 RI 578

[66][TOP]
>UniRef100_Q0DA35 Os06g0680900 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q0DA35_ORYSJ
     Length = 477

 Score = 140 bits (354), Expect = 5e-32
 Identities = 77/138 (55%), Positives = 96/138 (69%), Gaps = 6/138 (4%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGW----EVASPREVEAIYAGCVPVIISDN-YSL 412
      V VY RLP G D+ + M ++FCLCP G    AS R VEAI AGCVPV++ D YS 
Sbjct: 338 VVVYGRLPAGVDHGELMRRARFCLCPCGGGEGAAAASRRVVEAITAGCVPVLVDDGGYSP 397

Query: 411 PFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNR-PAKPYD 235
      PFSDVL+W FS+ +P R+ EIK IL VS RY + +RVL V++HF LNR PAK +D
Sbjct: 398 PFSDVLDWARFSVAVPAERVGEIKDILGGVSDRRYGVLRRRVLRVRRHFRLNRPPAKRFD 457

Query: 234 VMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      V++M++HSIWLRRLNL L
Sbjct: 458 VVNMVIHSIWLRRLNLSL 475

[67][TOP]
>UniRef100_C5Z5C7 Putative uncharacterized protein Sb10g005120 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z5C7_SORBI
     Length = 412

 Score = 140 bits (352), Expect = 9e-32
 Identities = 63/121 (52%), Positives = 92/121 (76%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      DY  M ++FCLCPSG+EVASPR VEAI+A CVPVI+SD Y+LPF+DVL W++FS+ +P
Sbjct: 290 DYYWYMRRARFCLCPSGYEVASPRVVEAIHAECVPVILSDGYALPFADVLRWEAFSVAVP 349

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 184
      V+ I ++ +L+ +   ++ + V VK+HF+L++P + D+ +M+LHS+WLRRLNLR
Sbjct: 350 VADIPRLREVLERIPAPEVERLQRGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFNMILHSVWLRRLNLR 409

Query: 183 L 181
      L
Sbjct: 410 L 410

[68][TOP]
>UniRef100_Q658E4 Putative pectin-glucuronyltransferase n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q658E4_ORYSJ
     Length = 514

 Score = 136 bits (342), Expect = 1e-30
 Identities = 61/125 (48%), Positives = 90/125 (72%)
 Frame = -2

Query: 549 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 370
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 389 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 448

Query: 369 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 449 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 508

Query: 189 LRLGT 175
      LRL +
Sbjct: 509 LRLNS 513

[69][TOP]
>UniRef100_B9FRT8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FRT8_ORYSJ
     Length = 551

 Score = 136 bits (342), Expect = 1e-30
 Identities = 61/125 (48%), Positives = 90/125 (72%)
 Frame = -2

Query: 549 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 370
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 426 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 485

Query: 369 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 486 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 545

Query: 189 LRLGT 175
      LRL +
Sbjct: 546 LRLNS 550

[70][TOP]
>UniRef100_B8B3G5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8B3G5_ORYSI
     Length = 545

 Score = 136 bits (342), Expect = 1e-30
 Identities = 61/125 (48%), Positives = 90/125 (72%)
 Frame = -2

Query: 549 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 370
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 420 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 479

Query: 369 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 480 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 539

Query: 189 LRLGT 175
      LRL +
Sbjct: 540 LRLNS 544

[71][TOP]
>UniRef100_A9TSW6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TSW6_PHYPA
     Length = 376

 Score = 135 bits (340), Expect = 2e-30
 Identities = 60/117 (51%), Positives = 86/117 (73%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M MSK+C+C +G+EV SPR VE+I+ CVPVII+DN+ LPFSDVLNWD+FS+ +P 
Sbjct: 245 YVQHMKMSKYCICAAGYEVNSPRIVESIHYDCVPVIIADNFVLPFSDVLNWDAFSVTMPE 304

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
      S I ++K IL +  Y M R+ +++QHFV ++ + YDV HM+LHS+W+ R+N
Sbjct: 305 SDIPKLKAILNDIPEKTYRSMQIRLRKIRQHFVWHKKPEKYDVFHMILHSVWMSRIN 361

[72][TOP]
>UniRef100_Q8RXU2 Putative uncharacterized protein At4g16745 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q8RXU2_ARATH
     Length = 542

 Score = 134 bits (338), Expect = 4e-30
 Identities = 65/133 (48%), Positives = 87/133 (65%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y LP    Y + M SK+CLCP G+EV SPR VEAIY CVPV+I+DN+ LP
Sbjct: 397 MKIYGPLPHNVARKMTYVQHMKSSKYCLCPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVVIADNFMLP 456

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      FSDVL+W +FS+ +P  I +K IL + + RYLKM  V V++HF+ +  + YDV 
Sbjct: 457 FSDVLDWSAFSVVVPEKEIPRLKEILLEIPMRRYLKMQSNVKMVQRHFLWSPKPRKYDVF 516

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIW  LN
Sbjct: 517 HMILHSIWFNLLN 529

[73][TOP]
>UniRef100_Q7XSW2 Os04g0109900 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XSW2_ORYSJ
     Length = 441

 Score = 131 bits (329), Expect = 4e-29
 Identities = 64/132 (48%), Positives = 89/132 (67%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V YD LP  DY  M ++FCLCPSG EVASPR VEAI A CVPV+I+D Y+LPF+DV
Sbjct: 309 VYEYD-LPAAGDYYSFMRRARFCLCPSGHEVASPRVVEAIQAECVPVVIADGYALPFADV 367

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W++FS+ + V I ++ L+ +   ++ + V VK+H +L +P + D+ +M+L
Sbjct: 368 LRWEAFSVAVAVGDIPRLRERLERIPAAEVERLRRGVRLVKRHLMLQQPPRRLDMFNMIL 427

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLR LNLRL
Sbjct: 428 HSVWLRGLNLRL 439

[74][TOP]
>UniRef100_Q25AD8 H0201G08.5 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q25AD8_ORYSA
     Length = 441

 Score = 131 bits (329), Expect = 4e-29
 Identities = 64/132 (48%), Positives = 89/132 (67%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      V YD LP  DY  M ++FCLCPSG EVASPR VEAI A CVPV+I+D Y+LPF+DV
Sbjct: 309 VYEYD-LPAAGDYYSFMRRARFCLCPSGHEVASPRVVEAIQAECVPVVIADGYALPFADV 367

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
      L W++FS+ + V I ++ L+ +   ++ + V VK+H +L +P + D+ +M+L
Sbjct: 368 LRWEAFSVAVAVGDIPRLRERLERIPAAEVERLRRGVRLVKRHLMLQQPPRRLDMFNMIL 427

Query: 216 HSIWLRRLNLRL 181
      HS+WLR LNLRL
Sbjct: 428 HSVWLRGLNLRL 439

[75][TOP]
>UniRef100_Q657X7 Os01g0107700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q657X7_ORYSJ
     Length = 550

 Score = 130 bits (327), Expect = 7e-29
 Identities = 62/133 (46%), Positives = 88/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++YDRLP    +Y + M SK+C+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 413 MRIYDRLPHRITRRMNYIQHMKSSKYCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLP 472

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F D LNW +FS+ IP  + ++K IL ++  +Y+ M  V V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 473 FDDALNWSAFSVVIPEKDVPKLKQILLAIPDDQYMAMQSNVQRVQKHFIWHPNPIKYDIF 532

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIW R+N
Sbjct: 533 HMILHSIWYSRVN 545

[76][TOP]
>UniRef100_C5XEZ6 Putative uncharacterized protein Sb03g008610 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XEZ6_SORBI
     Length = 521

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 59/133 (44%), Positives = 88/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y RLP   ++Y + M SK+C+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 386 MRIYSRLPHRITRKRNYVQHMKSSKYCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLP 445

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F  LNW +FS+ +P S + ++K IL ++  RY+ +  V V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 446 FDAALNWSAFSVVVPESDVPKLKEILLAIPESRYITLQSNVKRVQKHFLWHPNPVKYDIF 505

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHS+W R+N
Sbjct: 506 HMILHSVWFSRVN 518

[77][TOP]
>UniRef100_B9GYD4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GYD4_POPTR
     Length = 386

 Score = 128 bits (321), Expect = 4e-28
 Identities = 63/133 (47%), Positives = 88/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y LP G   Y + M SK+C+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 247 MKIYGPLPIGISRKMTYVQHMKSSKYCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLP 306

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F++VL+W +FS+ +  I ++K IL ++ L RYL M  + V++HF+ N   YD+ 
Sbjct: 307 FNEVLDWSAFSVVVAEKDIPKLKEILLAIPLRRYLTMLANLKTVQKHFLWNPRPLRYDLF 366

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIW RLN
Sbjct: 367 HMILHSIWFSRLN 379

[78][TOP]
>UniRef100_Q3E945 Putative uncharacterized protein At5g25820 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E945_ARATH
     Length = 654

 Score = 127 bits (318), Expect = 8e-28
 Identities = 62/131 (47%), Positives = 88/131 (67%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP---GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPF 406
      ++++ +LP   K+Y + M SK+C+C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF
Sbjct: 519 LKIFGKLPRTKGNKNYLQFMKTSKYCICAKGFEVNSPRVVEAIFYDCVPVIISDNFVPPF 578

Query: 405 SDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMH 226
      +VLNW+SF+I IP  I +K IL S+  RY M RV +V++HF+ +  + YD+ H
Sbjct: 579 FEVLNWESFAIFIPEKDIPNLKKILMSIPESRYRSMQMRVKKVQKHFLWHAKPEKYDMFH 638

Query: 225 MMLHSIWLRRL 193
      M+LHSIW R+
Sbjct: 639 MILHSIWYNRV 649

[79][TOP]
>UniRef100_Q1EP17 Exostosin family protein n=1 Tax=Musa balbisiana RepID=Q1EP17_MUSBA
     Length = 533

 Score = 127 bits (318), Expect = 8e-28
 Identities = 59/125 (47%), Positives = 83/125 (66%)
 Frame = -2

Query: 564 DRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWD 385
      D +   Y + M SKFC+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII++N+ LPF +VL+W 
Sbjct: 405 DEIAAKMSYIEHMKSSKFCICPMGYEVNSPRIVEAIYYDCVPVIIANNFVLPFEEVLDWG 464

Query: 384 SFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIW 205
      +FS+ +  I ++K IL +S RY++M + V +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW
Sbjct: 465 AFSVVVAEKDIPKLKQILLGISGRRYVRMQRNVRRLRKHFLWNDKPVKYDLFHMILHSIW 524

Query: 204 LRRLN 190
       RLN
Sbjct: 525 FNRLN 529

[80][TOP]
>UniRef100_B9H8Z4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H8Z4_POPTR
     Length = 417

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 58/117 (49%), Positives = 84/117 (71%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y + M SKFC+CP G EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +VL+W+SF++ + 
Sbjct: 295 NYIQHMKSSKFCICPRGHEVNSPRIVEAIFLECVPVIISDNFVPPFFEVLDWESFAVIVL 354

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       I +K IL S+S +Y++M+KRV +V+QHF+ +  + YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 355 EKDIPNLKNILVSISEEKYIEMHKRVKKVQQHFLWHSKPEKYDLFHMILHSVWYNRI 411

[81][TOP]
>UniRef100_Q9LYD1 Putative uncharacterized protein F15N18_200 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LYD1_ARATH
     Length = 546

 Score = 125 bits (315), Expect = 2e-27
 Identities = 59/130 (45%), Positives = 93/130 (71%), Gaps = 2/130 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +++++R+  K Y + M S+FC+C G+EV SPR VE+I GCVPVIISDN+ PF ++
Sbjct: 415 MKIFNRIDH-KSYIRYMKRSRFCVCAKGYEVNSPRVVESILYGCVPVIISDNFVPPFLEI 473

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN--RPAKPYDVMHM 223
      LNW+SF++ +P  I ++ IL S+ + RY++M KRVL+V++HF+ +  P + YD+ HM
Sbjct: 474 LNWESFAVFVPEKEIPNLRKILISIPVRRYVEMQKRVLKVQKHFMWHDGEPVR-YDIFHM 532

Query: 222 MLHSIWLRRL 193
      +LHS+W R+
Sbjct: 533 ILHSVWYNRV 542

[82][TOP]
>UniRef100_Q8GYD4 Putative uncharacterized protein At5g11610/F15N18_200 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GYD4_ARATH
     Length = 546

 Score = 125 bits (315), Expect = 2e-27
 Identities = 59/130 (45%), Positives = 93/130 (71%), Gaps = 2/130 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDV 397
      +++++R+  K Y + M S+FC+C G+EV SPR VE+I GCVPVIISDN+ PF ++
Sbjct: 415 MKIFNRIDH-KSYIRYMKRSRFCVCAKGYEVNSPRVVESILYGCVPVIISDNFVPPFLEI 473

Query: 396 LNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN--RPAKPYDVMHM 223
      LNW+SF++ +P  I ++ IL S+ + RY++M KRVL+V++HF+ +  P + YD+ HM
Sbjct: 474 LNWESFAVFVPEKEIPNLRKILISIPVRRYVEMQKRVLKVQKHFMWHDGEPVR-YDIFHM 532

Query: 222 MLHSIWLRRL 193
      +LHS+W R+
Sbjct: 533 ILHSVWYNRV 542

[83][TOP]
>UniRef100_Q1EPA4 Exostosin family protein n=1 Tax=Musa acuminata RepID=Q1EPA4_MUSAC
     Length = 585

 Score = 125 bits (315), Expect = 2e-27
 Identities = 59/125 (47%), Positives = 82/125 (65%)
 Frame = -2

Query: 564 DRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWD 385
      D +   Y + M SKFC+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII++N+ LPF +VL+W 
Sbjct: 457 DEIAAKMSYIEHMKSSKFCICPMGYEVNSPRIVEAIYYDCVPVIIANNFVLPFEEVLDWG 516

Query: 384 SFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIW 205
      +FS+ +  I ++K IL +S RY++M  V +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW
Sbjct: 517 AFSVVVAEKDIPKLKQILLGISGRRYVRMQTNVRRLRKHFLWNDKPVKYDLFHMILHSIW 576

Query: 204 LRRLN 190
       RLN
Sbjct: 577 FNRLN 581

[84][TOP]
>UniRef100_B9SXE7 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SXE7_RICCO
     Length = 528

 Score = 125 bits (314), Expect = 2e-27
 Identities = 61/124 (49%), Positives = 83/124 (66%)
 Frame = -2

Query: 561 RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDS 382
      R+  +Y + M S++C+CP G EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPFSDVL+W +
Sbjct: 398 RISRKMNYVQHMKSSRYCICPMGHEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFSDVLDWSA 457

Query: 381 FSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWL 202
      FSI +  I ++K IL ++ L RYL M  + +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW 
Sbjct: 458 FSIVVAEKDIPKLKEILLAIPLRRYLTMLTNLKMLQRHFLWNPRPLRYDLFHMILHSIWF 517

Query: 201 RRLN 190
      RLN
Sbjct: 518 SRLN 521

[85][TOP]
>UniRef100_A9SSC6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SSC6_PHYPA
     Length = 408

 Score = 125 bits (313), Expect = 3e-27
 Identities = 64/137 (46%), Positives = 91/137 (66%), Gaps = 6/137 (4%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP----GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++VY+ LP    Y + M S++CLCP G+EV SPR VEAI +GCVPVII+DN+ LP
Sbjct: 260 MKVYEVLPSDIAVNISYAQHMKRSRYCLCPKGFEVNSPRIVEAILSGCVPVIIADNFVLP 319

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFV-LNRPA-KPYD 235
      ++DVL+W FS+ +P  I ++K IL S+S V Y M +R+ +++HF+ L P  YD
Sbjct: 320 YNDVLDWTKFSVTVPEEDIPDLKKILSSISNVTYRSMQRRLRYIRRHFLWLEDPEDTQYD 379

Query: 234 VMHMMLHSIWLRRLNLR 184
       HM L+SIW + +NLR
Sbjct: 380 SFHMTLYSIWRQSMNLR 396

[86][TOP]
>UniRef100_Q5VNX0 Os01g0640600 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q5VNX0_ORYSJ
     Length = 501

 Score = 124 bits (312), Expect = 4e-27
 Identities = 60/133 (45%), Positives = 89/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++VY LP    Y + M S+FCLCP G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 363 MRVYGPLPARVSRRMSYIQHMKNSRFCLCPMGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLP 422

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      SDVL+W +F++ +  + ++K ILQ ++L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 423 LSDVLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGITLRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLF 482

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 483 HMILHSIWLSRVN 495

[87][TOP]
>UniRef100_C5XEK3 Putative uncharacterized protein Sb03g029210 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XEK3_SORBI
     Length = 517

 Score = 124 bits (312), Expect = 4e-27
 Identities = 62/133 (46%), Positives = 88/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++VY LP    +Y + M S+FCLCP G+EV SPR VEA Y CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 379 MRVYSLLPNRVSRRMNYIQHMKNSRFCLCPMGYEVNSPRIVEAFYYECVPVIIADNFVLP 438

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      S+VL+W +FS+ +  I ++K ILQ +S RY+ M+ V +++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 439 LSEVLDWSAFSVVVAEKDIPDLKKILQGISPRRYVAMHSCVKRLQRHFLWHARPIKYDLF 498

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 499 HMILHSIWLSRVN 511

[88][TOP]
>UniRef100_B8ACU5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ACU5_ORYSI
     Length = 536

 Score = 124 bits (312), Expect = 4e-27
 Identities = 60/133 (45%), Positives = 85/133 (63%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++YDRLP    +Y + M SK+C+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 399 MRIYDRLPHRITRRMNYIQHMKSSKYCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLP 458

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F D NW +FS+ I  + ++K IL +  +Y+ M  V V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 459 FDDAFNWSAFSVVILEKDVPKLKQILLEIPDDQYMAMQSNVQRVQKHFIWHPNPIKYDIF 518

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIW R+N
Sbjct: 519 HMILHSIWYSRVN 531

[89][TOP]
>UniRef100_B8ACC6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ACC6_ORYSI
     Length = 499

 Score = 124 bits (312), Expect = 4e-27
 Identities = 60/133 (45%), Positives = 89/133 (66%), Gaps = 4/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++VY LP    Y + M S+FCLCP G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP
Sbjct: 361 MRVYGPLPARVSRRMSYIQHMKNSRFCLCPMGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLP 420

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      SDVL+W +F++ +  + ++K ILQ ++L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 421 LSDVLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGITLRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLF 480

Query: 228 HMMLHSIWLRRLN 190
      HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 481 HMILHSIWLSRVN 493

[90][TOP]
>UniRef100_A7P576 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P576_VITVI
     Length = 675

 Score = 124 bits (310), Expect = 7e-27
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 87/132 (65%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK----DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y R+P K  +Y + M SK+C+C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 532 MKIYGRMPKAKKGTMNYIQHMKSSKYCICAKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 591

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F VLNW+SF++ I  I +K+IL S+  YL++ RV +V+QHF+ +   YDV 
Sbjct: 592 FFGVLNWESFAVFILEKDIPNLKSILLSIPEKSYLEIQMRVKQVQQHFLWHAKPVKYDVF 651

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      HM+LHS+W R+
Sbjct: 652 HMILHSVWYNRV 663

[91][TOP]
>UniRef100_A5BGJ5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5BGJ5_VITVI
     Length = 1908

 Score = 123 bits (309), Expect = 9e-27
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 86/132 (65%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y +PPG   +Y + M SKFC+CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 1257 MKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCICPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 1316

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F DVL+W +FSI +  I +K +L S+  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 1317 FFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLSIPNEKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLF 1376

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      HM LHSIW R+
Sbjct: 1377 HMTLHSIWYNRV 1388

 Score = 116 bits (290), Expect = 1e-24
 Identities = 53/116 (45%), Positives = 78/116 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  M SK+C+C G+EV +PR VEAI+ CVPVIISDNY PF ++LNW++F++ I 
Sbjct: 592 YRDHMKSSKYCICARGYEVHTPRVVEAIFYECVPVIISDNYVPPFFEILNWEAFAVFILE 651

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       + ++ IL S+  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 652 KDVPNLRNILLSIPEEKYLQMQMRVKMVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWYNRV 707

[92][TOP]
>UniRef100_UPI00019842C9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019842C9
     Length = 410

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 86/132 (65%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y +PPG   +Y + M SKFC+CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 273 MKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCICPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 332

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F DVL+W +FSI +  I +K +L S+  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 333 FFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLSIPNDKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLF 392

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      HM LHSIW R+
Sbjct: 393 HMTLHSIWYNRV 404

[93][TOP]
>UniRef100_B9H8Z5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H8Z5_POPTR
     Length = 471

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 61/133 (45%), Positives = 86/133 (64%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK-----DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSL 412
      ++++ RLP K   +Y + M SK+C+C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ 
Sbjct: 333 MKIFGRLPKVKGRGKMNYARYMKSSKYCICAKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVP 392

Query: 411 PFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDV 232
      PF +VLNW+SF++ +  I +K IL S+  +Y +M RV V+QHF+ +   YDV
Sbjct: 393 PFLEVLNWESFAVFVLEKDIPNLKKILLSIPAKKYRRMQMRVKRVQQHFLWHARPVKYDV 452

Query: 231 MHMMLHSIWLRRL 193
      HM+LHSIW R+
Sbjct: 453 FHMILHSIWYNRV 465

[94][TOP]
>UniRef100_A7PEJ3 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PEJ3_VITVI
     Length = 718

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 61/132 (46%), Positives = 86/132 (65%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      +++Y +PPG   +Y + M SKFC+CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 581 MKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCICPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 640

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F DVL+W +FSI +  I +K +L S+  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 641 FFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLSIPNDKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLF 700

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      HM LHSIW R+
Sbjct: 701 HMTLHSIWYNRV 712

[95][TOP]
>UniRef100_UPI000198622F PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198622F
     Length = 538

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 60/125 (48%), Positives = 82/125 (65%)
 Frame = -2

Query: 564 DRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWD 385
      +R+   Y + M S+FC+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ P +DVL+W 
Sbjct: 407 NRISRKMSYIQHMKSSRFCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVPPLNDVLDWT 466

Query: 384 SFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIW 205
      +FS+ +  I ++K IL ++ L RYL M  V V++HF+ N   YD+ HM+LHSIW
Sbjct: 467 AFSVIVAEKDIPKLKEILLAIPLRRYLVMQTNVKMVQKHFLWNPKPVRYDLFHMILHSIW 526

Query: 204 LRRLN 190
       RLN
Sbjct: 527 FSRLN 531

[96][TOP]
>UniRef100_B9EYA0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9EYA0_ORYSJ
     Length = 482

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 56/118 (47%), Positives = 83/118 (70%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      D + M S+FCLCP G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP SDVL+W +F++ + 
Sbjct: 359 DDMRHMKNSRFCLCPMGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLPLSDVLDWSAFAVVVA 418

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
       + ++K ILQ ++L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 419 EKDVPDLKKILQGITLRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 476

[97][TOP]
>UniRef100_A7QY26 Chromosome undetermined scaffold_237, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7QY26_VITVI
     Length = 406

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 60/125 (48%), Positives = 82/125 (65%)
 Frame = -2

Query: 564 DRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWD 385
      +R+   Y + M S+FC+CP G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ P +DVL+W 
Sbjct: 275 NRISRKMSYIQHMKSSRFCICPMGYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVPPLNDVLDWT 334

Query: 384 SFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIW 205
      +FS+ +  I ++K IL ++ L RYL M  V V++HF+ N   YD+ HM+LHSIW
Sbjct: 335 AFSVIVAEKDIPKLKEILLAIPLRRYLVMQTNVKMVQKHFLWNPKPVRYDLFHMILHSIW 394

Query: 204 LRRLN 190
       RLN
Sbjct: 395 FSRLN 399

[98][TOP]
>UniRef100_Q8GXB9 Putative uncharacterized protein At4g32790/F4D11_10 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GXB9_ARATH
     Length = 270

 Score = 121 bits (303), Expect = 4e-26
 Identities = 57/131 (43%), Positives = 87/131 (66%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPF 406
      ++++ +P K  Y + M SK+C+CP G EV SPR VEA++ CVPVIISDN+ PF
Sbjct: 137 MKIFSEIPKSKGKKSYMEYMKSSKYCICPKGHEVNSPRVVEALFYECVPVIISDNFVPPF 196

Query: 405 SDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMH 226
      +VLNW+SF++ +  I ++K IL S++ RY +M RV V++HF+ +  + +D+ H
Sbjct: 197 FEVLNWESFAVFVLEKDIPDLKNILVSITEERYREMQMRVKMVQKHFLWHSKPERFDIFH 256

Query: 225 MMLHSIWLRRL 193
      M+LHSIW R+
Sbjct: 257 MILHSIWYNRV 267

[99][TOP]
>UniRef100_O65522 Putative uncharacterized protein AT4g32790 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=O65522_ARATH
     Length = 593

 Score = 121 bits (303), Expect = 4e-26
 Identities = 57/131 (43%), Positives = 87/131 (66%), Gaps = 3/131 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPF 406
      ++++ +P K  Y + M SK+C+CP G EV SPR VEA++ CVPVIISDN+ PF
Sbjct: 460 MKIFSEIPKSKGKKSYMEYMKSSKYCICPKGHEVNSPRVVEALFYECVPVIISDNFVPPF 519

Query: 405 SDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMH 226
      +VLNW+SF++ +  I ++K IL S++ RY +M RV V++HF+ +  + +D+ H
Sbjct: 520 FEVLNWESFAVFVLEKDIPDLKNILVSITEERYREMQMRVKMVQKHFLWHSKPERFDIFH 579

Query: 225 MMLHSIWLRRL 193
      M+LHSIW R+
Sbjct: 580 MILHSIWYNRV 590

[100][TOP]
>UniRef100_B9IKI9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKI9_POPTR
     Length = 398

 Score = 120 bits (302), Expect = 6e-26
 Identities = 60/133 (45%), Positives = 87/133 (65%), Gaps = 5/133 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPGK-----DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSL 412
      V+V+ +LP K   +Y + M SK+C+C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ 
Sbjct: 260 VKVFGKLPKVKGRGKMNYPQYMKSSKYCICAKGFEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVP 319

Query: 411 PFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDV 232
      PF +VLNW+SF++ +  I +K IL S+  +Y +M RV +V+QHF+ +   YD+
Sbjct: 320 PFFEVLNWESFAVFVLEKDIPNLKNILLSIPENKYREMQMRVKKVQQHFLWHARPVKYDI 379

Query: 231 MHMMLHSIWLRRL 193
      HM+LHS+W R+
Sbjct: 380 FHMILHSVWYNRV 392

[101][TOP]
>UniRef100_B9RRY1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RRY1_RICCO
     Length = 456

 Score = 120 bits (301), Expect = 8e-26
 Identities = 56/123 (45%), Positives = 84/123 (68%)
 Frame = -2

Query: 561 RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDS 382
      R+  +Y + M SK+C+CP G EV SPR VE+I+ CVPVIISDNY PF +VL+W+S
Sbjct: 328 RVKGNTNYIQLMKSSKYCICPRGHEVNSPRIVESIFYECVPVIISDNYVPPFFEVLDWES 387

Query: 381 FSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWL 202
      F++ +  I +K IL S+  Y++M+KRV +V+QHF+ +  + +D+ HM+LHS+W 
Sbjct: 388 FAVFVLEKDIPNLKKILLSIPEETYVEMHKRVKKVQQHFLWHSEPEKHDLFHMILHSVWY 447

Query: 201 RRL 193
      R+
Sbjct: 448 NRV 450

[102][TOP]
>UniRef100_Q3E9B3 Putative uncharacterized protein At5g19670.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E9B3_ARATH
     Length = 600

 Score = 119 bits (297), Expect = 2e-25
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 87/132 (65%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++++ R+P G   +Y + M SK+C+CP G+EV SPR VE+I+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 463 MKIFGRMPFGVASKMNYIEQMKSSKYCICPKGYEVNSPRVVESIFYECVPVIISDNFVPP 522

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F +VL+W +FS+ +  I +K IL S+  +Y+KM  V + ++HF+ +  + YD+ 
Sbjct: 523 FFEVLDWSAFSVIVAEKDIPRLKDILLSIPEDKYVKMQMAVRKAQRHFLWHAKPEKYDLF 582

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      HM+LHSIW R+
Sbjct: 583 HMVLHSIWYNRV 594

[103][TOP]
>UniRef100_A9TX14 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TX14_PHYPA
     Length = 351

 Score = 117 bits (294), Expect = 5e-25
 Identities = 63/137 (45%), Positives = 86/137 (62%), Gaps = 6/137 (4%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPP----GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++VY+ LPP    Y + M SKFCLCP G+EV SPR VEAI +GCVPVII+DN+ LP
Sbjct: 200 MKVYEVLPPEIAKNISYAQHMKRSKFCLCPKGFEVNSPRIVEAILSGCVPVIIADNFVLP 259

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVL--NRPAKPYD 235
      FS+VL+W FSI +  I +K IL +V  Y M  + +++HFV  ++  YD
Sbjct: 260 FSNVLDWSKFSITVEEKDIPNLKRILTNVPDGTYRSMQSCLKYIRRHFVWLEDQEDTQYD 319

Query: 234 VMHMMLHSIWLRRLNLR 184
       HM ++SIW + LNL+
Sbjct: 320 SFHMTMYSIWRQSLNLK 336

[104][TOP]
>UniRef100_B9ILS2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9ILS2_POPTR
     Length = 208

 Score = 117 bits (292), Expect = 8e-25
 Identities = 57/132 (43%), Positives = 84/132 (63%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++++ +PPG   +Y  M SK+C+CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 77 MKIFGPMPPGVASKMNYIHHMQRSKYCICPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 136

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F DVL+W +FS+ +  I +K IL S+  +YL+M  V + ++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 137 FFDVLDWGAFSLILAEKDISNLKEILLSIPKEKYLQMQLGVRKAQRHFLWHASPMKYDLF 196

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      +M LHSIW R+
Sbjct: 197 YMTLHSIWYNRV 208

[105][TOP]
>UniRef100_B9RKK5 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RKK5_RICCO
     Length = 334

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 55/116 (47%), Positives = 79/116 (68%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M SK+C+C G+EV +PR VEAI  CVPVIISDNY PF +VLNW++FS+ + 
Sbjct: 213 YREYMKSSKYCICARGYEVHTPRIVEAILYECVPVIISDNYVPPFFEVLNWEAFSVFVQE 272

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       I +++IL S+  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 273 KDIPNLRSILLSIPEEKYLEMQLRVKMVQQHFLWHKNPVKYDLFHMILHSVWHNRI 328

[106][TOP]
>UniRef100_A7PEJ4 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PEJ4_VITVI
     Length = 665

 Score = 116 bits (290), Expect = 1e-24
 Identities = 53/116 (45%), Positives = 78/116 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  M SK+C+C G+EV +PR VEAI+ CVPVIISDNY PF ++LNW++F++ I 
Sbjct: 544 YRDHMKSSKYCICARGYEVHTPRVVEAIFYECVPVIISDNYVPPFFEILNWEAFAVFILE 603

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       + ++ IL S+  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 604 KDVPNLRNILLSIPEEKYLQMQMRVKMVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWYNRV 659

[107][TOP]
>UniRef100_B9RRY0 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RRY0_RICCO
     Length = 601

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 56/117 (47%), Positives = 77/117 (65%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y + M S++C+C G+EV SPR VEAI  CVPVIISDNY PF +VLNW+SF++ + 
Sbjct: 479 NYVQHMKSSRYCICARGYEVNSPRIVEAILYECVPVIISDNYVPPFFEVLNWESFAVFVL 538

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       I +K IL S+  RY +M RV V+QHF+ +   YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 539 EKDIPNLKNILLSIPEKRYREMQMRVKMVQQHFLWHARPVKYDLFHMILHSVWYNRV 595

[108][TOP]
>UniRef100_B9RKK4 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RKK4_RICCO
     Length = 676

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 56/132 (42%), Positives = 85/132 (64%), Gaps = 4/132 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 VQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLP 409
      ++++ +PPG   +Y + M SK+C+CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ P
Sbjct: 539 MKIFGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKYCICPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPP 598

Query: 408 FSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 229
      F +V NW +FS+ +  I +K IL S+  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ 
Sbjct: 599 FFEVFNWGAFSLILAEKDIPNLKEILLSIPEEKYLEMQLGVRKVQKHFLWHPSPMKYDLF 658

Query: 228 HMMLHSIWLRRL 193
      +M LH+IW R+
Sbjct: 659 YMTLHAIWYNRV 670

[109][TOP]
>UniRef100_Q6ZIF8 Os02g0187200 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6ZIF8_ORYSJ
     Length = 402

 Score = 115 bits (287), Expect = 3e-24
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 81/114 (71%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ + 
Sbjct: 283 YQKQFYHTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKE 342

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K+IL+S+S  +++++K +++V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 343 RDVYQLKSILKSISQEEFVELHKSLVQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 396

[110][TOP]
>UniRef100_B9SIA9 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SIA9_RICCO
     Length = 336

 Score = 114 bits (286), Expect = 4e-24
 Identities = 55/129 (42%), Positives = 84/129 (65%)
 Frame = -2

Query: 567 YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNW 388
      Y RL   Y  + SKFCL  G+EV + R +++Y GCVP+II+++Y LPF+D+LNW
Sbjct: 200 YGRL--NTSYADELLGSKFCLHVKGFEVNTARIADSLYYGCVPIIIANHYDLPFTDILNW 257

Query: 387 DSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      +SFS+ +  I +K ILQ VS RY+ +  VL+V++HF + P  YD HM+++ +
Sbjct: 258 ESFSVVVATLDILYLKKILQGVSSDRYVMLQSNVLKVRKHFQWHFPPVDYDAFHMVMYEL 317

Query: 207 WLRRLNLRL 181
      WLRR ++R+
Sbjct: 318 WLRRSSVRV 326

[111][TOP]
>UniRef100_B9IPR6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IPR6_POPTR
     Length = 332

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 51/113 (45%), Positives = 79/113 (69%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      SKFCL  G+EV + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFS+ +  I +K
Sbjct: 210 SKFCLHVKGFEVNTARIGDSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSVVVATLDIPLLK 269

Query: 339 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      IL+ +S +YL  K+VLEV++HF + P  YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 270 KILKGISSDQYLMFQKKVLEVRKHFQWHCPPVDYDAFYMVMYELWLRRTSVRV 322

[112][TOP]
>UniRef100_B9ILS0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9ILS0_POPTR
     Length = 334

 Score = 111 bits (278), Expect = 4e-23
 Identities = 52/116 (44%), Positives = 77/116 (66%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M SK+C+C G+EV +PR VE+I+ CVPVIISDNY P +VLNW++FS+ I 
Sbjct: 213 YREYMKRSKYCICARGYEVHTPRVVESIFYECVPVIISDNYVPPLFEVLNWEAFSVFIQE 272

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
       I ++ IL S+  +Y+ M  V +V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 273 KDIPNLRNILLSIPQEKYVAMQLGVKKVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWHSRV 328

[113][TOP]
>UniRef100_UPI0000E128C6 Os06g0638300 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=UPI0000E128C6
     Length = 1254

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 78/114 (68%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + 
Sbjct: 1135 YQKHFFRTKFCVCPGGSQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKE 1194

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
      S + E+K+IL+S+S  ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 1195 SDVYELKSILKSLSQKEFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 1248

[114][TOP]
>UniRef100_Q67WE7 Pectin-glucuronyltransferase-like n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q67WE7_ORYSJ
     Length = 342

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 78/114 (68%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + 
Sbjct: 223 YQKHFFRTKFCVCPGGSQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKE 282

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
      S + E+K+IL+S+S  ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 283 SDVYELKSILKSLSQKEFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 336

[115][TOP]
>UniRef100_B9FQ35 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FQ35_ORYSJ
     Length = 265

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 47/114 (41%), Positives = 78/114 (68%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + 
Sbjct: 146 YQKHFFRTKFCVCPGGSQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKE 205

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
      S + E+K+IL+S+S  ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 206 SDVYELKSILKSLSQKEFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 259

[116][TOP]
>UniRef100_B6SNQ6 Exostosin-like n=1 Tax=Zea mays RepID=B6SNQ6_MAIZE
     Length = 403

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 77/114 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ + 
Sbjct: 284 YQKQFYRTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRE 343

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+S+S  ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 344 RDVYQLKNILKSISQEEFISLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMVMYELWLR 397

[117][TOP]
>UniRef100_A2XHP3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XHP3_ORYSI
     Length = 218

 Score = 110 bits (274), Expect = 1e-22
 Identities = 52/117 (44%), Positives = 79/117 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S+FCLCP G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+   VL+W +F++ + 
Sbjct: 102 YIQHMKNSRFCLCPMGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNF------VLDWSAFAVVVAE 155

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 190
       + ++K ILQ ++L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 156 KDVPDLKKILQGITLRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 212

[118][TOP]
>UniRef100_Q6Z4E6 Limonene cyclase like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z4E6_ORYSJ
     Length = 332

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 51/96 (53%), Positives = 75/96 (78%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 465 EAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRV 286
      EAIY CVPV+I D+Y+LPF+DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS +Y++M +RV
Sbjct: 232 EAIYLECVPVVIGDDYTLPFADVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPRQYIRMQRRV 291

Query: 285 LEVKQHFVLNRPA-KPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
       V++HF+++ A + +DV HM+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 292 RAVRRHFMVSDGAPRRFDVFHMILHSIWLRRLNVRV 327

[119][TOP]
>UniRef100_C5XWZ9 Putative uncharacterized protein Sb04g005890 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XWZ9_SORBI
     Length = 403

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 77/114 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ + 
Sbjct: 284 YQKQFYRTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRE 343

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+S+S  ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 344 RDVYQLKNILKSISQEEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMVMYELWLR 397

[120][TOP]
>UniRef100_B6TA15 Exostosin-like n=1 Tax=Zea mays RepID=B6TA15_MAIZE
     Length = 403

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 77/114 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ + 
Sbjct: 284 YQKQFYRTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRE 343

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+S+S  ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 344 RDVYQLKNILKSISQEEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMIMYELWLR 397

[121][TOP]
>UniRef100_B4FFT1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FFT1_MAIZE
     Length = 403

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 46/114 (40%), Positives = 77/114 (67%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ + 
Sbjct: 284 YQKQFYRTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRE 343

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+S+S  ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 344 RDVYQLKNILKSISQEEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMIMYELWLR 397

[122][TOP]
>UniRef100_A2X1S5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X1S5_ORYSI
     Length = 332

 Score = 108 bits (271), Expect = 2e-22
 Identities = 47/120 (39%), Positives = 81/120 (67%), Gaps = 6/120 (5%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ + 
Sbjct: 207 YQKQFYRTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKE 266

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL------EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K+IL+S+S  +++++K ++   +V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 267 RDVYQLKSILKSISQEEFVELHKSLVQNISCPQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 326

[123][TOP]
>UniRef100_A3A3X8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A3X8_ORYSJ
     Length = 408

 Score = 108 bits (270), Expect = 3e-22
 Identities = 47/120 (39%), Positives = 81/120 (67%), Gaps = 6/120 (5%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ + 
Sbjct: 283 YQKQFYHTKFCICPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKE 342

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL------EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K+IL+S+S  +++++K ++   +V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 343 RDVYQLKSILKSISQEEFVELHKSLVQNISCPQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 402

[124][TOP]
>UniRef100_Q9FGV3 Similarity to limonene cyclase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FGV3_ARATH
     Length = 559

 Score = 107 bits (268), Expect = 5e-22
 Identities = 51/121 (42%), Positives = 78/121 (64%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 546 KDYTKTMG--MSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI 373
      ++Y K+   +++C+C G+EV +PR VEAI  CVPVII+DNY PF +VLNW+ F++
Sbjct: 434 REYMKSSSSHFNRYCICARGYEVHTPRVVEAIINECVPVIIADNYVPPFFEVLNWEEFAV 493

Query: 372 QIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
      +  I ++ IL S+  RY+ M RV V+QHF+ ++  +D HM+LHSIW R+
Sbjct: 494 FVEEKDIPNLRNILLSIPEDRYIGMQARVKAVQQHFLWHKKPVKFDQFHMILHSIWYSRV 553

Query: 192 N 190
      +
Sbjct: 554 H 554

[125][TOP]
>UniRef100_UPI0001983BF9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983BF9
     Length = 453

 Score = 107 bits (266), Expect = 9e-22
 Identities = 48/113 (42%), Positives = 76/113 (67%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      SKFCL  G+E+ + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFSI +  I +K
Sbjct: 331 SKFCLHVKGFEINTARIADSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSIVVATLDIPLLK 390

Query: 339 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +L+ +SL YL +  VL+V+ HF +   YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 391 QVLKGISLNEYLMLQSNVLKVRNHFQWHVSPVDYDAFYMVMYELWLRRSSVRV 443

[126][TOP]
>UniRef100_B9SA61 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SA61_RICCO
     Length = 406

 Score = 107 bits (266), Expect = 9e-22
 Identities = 45/114 (39%), Positives = 74/114 (64%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 287 YQKRFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWKRFSVILKE 346

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K +L+ +S  ++ +++ ++EV++HF N P  YD HM++ +WLR
Sbjct: 347 KDVYRLKQVLKDISDDEFVALHENLVEVQKHFQWNSPPIKYDAFHMVMFDLWLR 400

[127][TOP]
>UniRef100_A9S7D0 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9S7D0_PHYPA
     Length = 344

 Score = 107 bits (266), Expect = 9e-22
 Identities = 49/120 (40%), Positives = 77/120 (64%), Gaps = 1/120 (0%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVP-VIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      Y   SKFC+CP+G +V S R E+I+ GCVP VI++D Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 224 YQNQFYRSKFCICPAGSQVNSARIAESIHYGCVPEVIMADFYDLPFNDILDWRKFSLVVR 283

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 184
         +K ILQ+V++ +Y ++ V +V++HF + P  YD HM+++ +WLRR +R
Sbjct: 284 EREYDNLKKILQAVTVQKYRMLHAGVRQVRRHFEWHSPPIKYDAFHMVMYELWLRRFTIR 343

[128][TOP]
>UniRef100_A7Q014 Chromosome chr8 scaffold_41, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q014_VITVI
     Length = 336

 Score = 107 bits (266), Expect = 9e-22
 Identities = 48/113 (42%), Positives = 76/113 (67%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      SKFCL  G+E+ + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFSI +  I +K
Sbjct: 214 SKFCLHVKGFEINTARIADSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSIVVATLDIPLLK 273

Query: 339 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +L+ +SL YL +  VL+V+ HF +   YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 274 QVLKGISLNEYLMLQSNVLKVRNHFQWHVSPVDYDAFYMVMYELWLRRSSVRV 326

[129][TOP]
>UniRef100_C6T8R8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6T8R8_SOYBN
     Length = 409

 Score = 106 bits (265), Expect = 1e-21
 Identities = 41/119 (34%), Positives = 81/119 (68%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  SKFC+CP G +V S R ++I+ GC+PV++S+ Y LPF+D+L+W+ F++ + 
Sbjct: 290 YQKRFYRSKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCIPVMLSNYYDLPFNDILDWNKFAVVLKE 349

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 184
      S + ++K IL+++S  ++ ++ +++V++HF N P+ +D H++++ +WLR  ++
Sbjct: 350 SDVYQLKQILKNISDAEFVTLHNNLVKVQKHFQWNSPSIRFDAFHLVMYDLWLRHHTIK 408

[130][TOP]
>UniRef100_Q9SZK4 Putative uncharacterized protein AT4g38040 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9SZK4_ARATH
     Length = 425

 Score = 105 bits (262), Expect = 3e-21
 Identities = 42/114 (36%), Positives = 74/114 (64%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y LPF+D+LNW F++ + 
Sbjct: 306 YQKRFYRTKFCICPGGSQVNSARITDSIHYGCIPVILSDYYDLPFNDILNWRKFAVVLRE 365

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K IL+++  ++ ++ +++V++HF N P  +D HM+++ +WLR
Sbjct: 366 QDVYNLKQILKNIPHSEFVSLHNNLVKVQKHFQWNSPPVKFDAFHMIMYELWLR 419

[131][TOP]
>UniRef100_B9GMX9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GMX9_POPTR
     Length = 457

 Score = 105 bits (262), Expect = 3e-21
 Identities = 53/124 (42%), Positives = 76/124 (61%)
 Frame = -2

Query: 552 PGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI 373
      P  Y +  SKFCL  G+EV + R +AI+ GC+PVIIS+ Y LPF++VL+W FS+
Sbjct: 332 PTFPYEEGFKRSKFCLHVKGYEVNTARVSDAIHYGCIPVIISNYYDLPFANVLDWSKFSV 391

Query: 372 QIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
      I  I +KT L S+  YL+MY + +V++HFV +  + YD +M + +WLRR 
Sbjct: 392 VINQRDIAFLKTKLLSIKREMYLRMYHNLFKVRRHFVWHTTPRGYDSFYMTAYQLWLRRS 451

Query: 192 NLRL 181
      LRL
Sbjct: 452 TLRL 455

[132][TOP]
>UniRef100_UPI0001985ED8 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985ED8
     Length = 183

 Score = 105 bits (261), Expect = 3e-21
 Identities = 50/119 (42%), Positives = 74/119 (62%)
 Frame = -2

Query: 552 PGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI 373
      P  Y + + SK+CL  G+EV + R +AI+ GC+PVI+S+ Y LPFS+VL+W FS+
Sbjct: 58 PPFPYEEGLRKSKYCLHVKGYEVNTARVCDAIHYGCIPVIVSNYYDLPFSNVLDWSKFSV 117

Query: 372 QIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 196
      I  I +K IL S+S +YL MY+ + V++HF +  + YD HM + +WLRR
Sbjct: 118 IISHKSIATLKKILLSISKQKYLSMYQNLCLVRRHFAWHTTPRGYDSFHMTAYQLWLRR 176

[133][TOP]
>UniRef100_A7R6Y3 Chromosome undetermined scaffold_1484, whole genome shotgun
      sequence (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A7R6Y3_VITVI
     Length = 218

 Score = 105 bits (261), Expect = 3e-21
 Identities = 50/119 (42%), Positives = 74/119 (62%)
 Frame = -2

Query: 552 PGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI 373
      P  Y + + SK+CL  G+EV + R +AI+ GC+PVI+S+ Y LPFS+VL+W FS+
Sbjct: 93 PPFPYEEGLRKSKYCLHVKGYEVNTARVCDAIHYGCIPVIVSNYYDLPFSNVLDWSKFSV 152

Query: 372 QIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 196
      I  I +K IL S+S +YL MY+ + V++HF +  + YD HM + +WLRR
Sbjct: 153 IISHKSIATLKKILLSISKQKYLSMYQNLCLVRRHFAWHTTPRGYDSFHMTAYQLWLRR 211

[134][TOP]
>UniRef100_B9GZ71 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GZ71_POPTR
     Length = 326

 Score = 104 bits (260), Expect = 4e-21
 Identities = 44/115 (38%), Positives = 76/115 (66%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 207 YQKRFYGTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWHKFSVILKE 266

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 196
       + ++K IL+ +  +++ ++K +++V++HF N P  D HM+++ +WLRR
Sbjct: 267 QDVYQLKQILKDIPDNQFVSLHKNLIKVQKHFQWNSPPIKNDAFHMVMYDLWLRR 321

[135][TOP]
>UniRef100_UPI000198623D PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198623D
     Length = 416

 Score = 104 bits (259), Expect = 6e-21
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 74/114 (64%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 297 YQKRFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWRKFSVVLKE 356

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+ +  ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 357 LDVYQLKQILKDIPDAEFVALHNNLVQVQKHFQWNSPPIRYDAFHMIMYELWLR 410

[136][TOP]
>UniRef100_A7R0U9 Chromosome undetermined scaffold_324, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R0U9_VITVI
     Length = 326

 Score = 104 bits (259), Expect = 6e-21
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 74/114 (64%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 207 YQKRFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWRKFSVVLKE 266

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + ++K IL+ +  ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 267 LDVYQLKQILKDIPDAEFVALHNNLVQVQKHFQWNSPPIRYDAFHMIMYELWLR 320

[137][TOP]
>UniRef100_B9H6P2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H6P2_POPTR
     Length = 406

 Score = 103 bits (258), Expect = 7e-21
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 74/114 (64%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  SK+C+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 287 YQKRFYGSKYCICPGGSQVNSARIADSIHYGCIPVILSNYYDLPFNDILDWHKFSVILKE 346

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K IL+ +  + + ++K +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 347 QDVYRLKQILKDIPDNKLVSLHKNLVKVQKHFQWNSPPVKYDAFHMVMYDLWLR 400

[138][TOP]
>UniRef100_UPI0001985AB7 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985AB7
     Length = 417

 Score = 103 bits (256), Expect = 1e-20
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 72/114 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y   +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 298 YQNKFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKE 357

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K IL+ +  ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 358 RDVYRLKYILKDIPDAEFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 411

[139][TOP]
>UniRef100_A7QM24 Chromosome undetermined scaffold_123, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7QM24_VITVI
     Length = 326

 Score = 103 bits (256), Expect = 1e-20
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 72/114 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y   +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 207 YQNKFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKE 266

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K IL+ +  ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 267 RDVYRLKYILKDIPDAEFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 320

[140][TOP]
>UniRef100_A5BV40 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5BV40_VITVI
     Length = 321

 Score = 103 bits (256), Expect = 1e-20
 Identities = 43/114 (37%), Positives = 72/114 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y   +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ + 
Sbjct: 202 YQNKFYRTKFCICPGGSQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKE 261

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       + +K IL+ +  ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 262 RDVYRLKYILKDIPDAEFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 315

[141][TOP]
>UniRef100_Q2HVN7 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=Q2HVN7_MEDTR
     Length = 486

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 2e-19
 Identities = 48/112 (42%), Positives = 74/112 (66%), Gaps = 1/112 (0%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      SKFC  G+EV + R +++Y GCVPVII++ Y LPF+DVLNW SFS+ +  I +K
Sbjct: 368 SKFCFHVRGYEVNTARIGDSLYYGCVPVIIANYYDLPFADVLNWKSFSVVVTTLDIPLLK 427

Query: 339 TILQS-VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
      IL+ V+  YL + K VL+V++HF + P  +D +M+++ +WLRR ++
Sbjct: 428 KILKGIVNSGEYLMLQKNVLKVREHFQWHSPPIDFDAFYMVMYELWLRRSSI 479

[142][TOP]
>UniRef100_A9TSH4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9TSH4_PHYPA
     Length = 344

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 3e-19
 Identities = 45/122 (36%), Positives = 78/122 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y++ + +KFCL  G+EV + R +A+Y GCVPV+I++ Y LPF D+L+W FSI + 
Sbjct: 222 YSEALLTTKFCLHAKGFEVNTARLGDAMYYGCVPVVIANYYDLPFQDILDWTKFSIVVSS 281

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
       I +K L++V+ +Y +++++VL ++HF + P + YD H +++ +W RR +R 
Sbjct: 282 LDIPLLKKTLEAVTDEQYAELHRQVLLARKHFQWHAPPEEYDAFHTVMYELWKRRHIVRR 341

Query: 180 GT 175
      T
Sbjct: 342 ST 343

[143][TOP]
>UniRef100_B9RG47 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RG47_RICCO
     Length = 426

 Score = 95.5 bits (236), Expect = 3e-18
 Identities = 47/124 (37%), Positives = 74/124 (59%)
 Frame = -2

Query: 552 PGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI 373
      P  Y +  SK+CL  G+EV + R ++I+ GC+PVIIS+ Y LPF+ VL+W FS+
Sbjct: 301 PSFPYEEGFKRSKYCLHVKGYEVNTARVSDSIHYGCIPVIISNYYDLPFATVLDWSKFSV 360

Query: 372 QIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 193
      I + I +KT L +++  Y+ M++ + V++HF +  K YD +M + +WLRR 
Sbjct: 361 VINQADIPFLKTTLLAITRKTYITMFQNLCRVRRHFEWHTTPKGYDSFYMTAYQLWLRRS 420

Query: 192 NLRL 181
       RL
Sbjct: 421 IHRL 424

[144][TOP]
>UniRef100_B9HEA3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HEA3_POPTR
     Length = 420

 Score = 95.1 bits (235), Expect = 3e-18
 Identities = 44/116 (37%), Positives = 72/116 (62%), Gaps = 1/116 (0%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWE-VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      Y  + SKFC+CP G  V S  E++ GCVPVI+ D Y PF+DVL+W++FS+ + 
Sbjct: 300 YENELYGSKFCICPRGNNHVGSVCLTESMTFGCVPVILHDYYDFPFNDVLDWNNFSVILK 359

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 196
       + +++ IL+ +  Y KM++ +L+V++HF N   YD+ M+++ +WLRR
Sbjct: 360 EEHVPDLEKILKGIPEENYKKMHQNLLQVRKHFQWNSLPVKYDLFRMIMYELWLRR 415

[145][TOP]
>UniRef100_UPI0000162756 exostosin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0000162756
     Length = 547

 Score = 92.8 bits (229), Expect = 2e-17
 Identities = 44/98 (44%), Positives = 64/98 (65%)
 Frame = -2

Query: 546 KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI 367
      K Y + M S++C+C G+EV +PR VEAI  CVPVII+DNY PF +VLNW+ F++ +
Sbjct: 445 KQYREYMKSSRYCICARGYEVHTPRVVEAIINECVPVIIADNYVPPFFEVLNWEEFAVFV 504

Query: 366 PVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNR 253
        I ++ IL S+  RY+ M RV V+QHF+ ++
Sbjct: 505 EEKDIPNLRNILLSIPEDRYIGMQARVKAVQQHFLWHK 542

[146][TOP]
>UniRef100_A9T650 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9T650_PHYPA
     Length = 351

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 5e-17
 Identities = 48/125 (38%), Positives = 71/125 (56%), Gaps = 2/125 (1%)
 Frame = -2

Query: 552 PGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDN--YSLPFSDVLNWDSF 379
      P  + K + S+FC+ S  A  V+++ GCVPV+I+D+ Y LPF DVLNW F
Sbjct: 229 PSPPFEKLLS-SRFCVSVS--PQAMLNVVDSLRLGCVPVLIADSIIYDLPFQDVLNWKEF 285

Query: 378 SIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
      S+ + V   +KT+L S+S  Y KM   + +H  N P KP+D HM LH +W+R
Sbjct: 286 SVVLGVKESPNLKTLLSSISTDEYRKMQYLGHQASKHMEWNDPPKPWDAFHMTLHELWVR 345

Query: 198 RLNLR 184
      R +++
Sbjct: 346 RHSIK 350

[147][TOP]
>UniRef100_B6TI34 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TI34_MAIZE
     Length = 417

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 3e-16
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ ++ +P 
Sbjct: 273 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIAVFVPE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 333 DDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAEPRDAFHQVLNGL 385

[148][TOP]
>UniRef100_B6SUC6 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6SUC6_MAIZE
     Length = 418

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 3e-16
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ ++ +P 
Sbjct: 274 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIAVFVPE 333

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 334 DDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAEPRDAFHQVLNGL 386

[149][TOP]
>UniRef100_B4FZI6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FZI6_MAIZE
     Length = 418

 Score = 88.6 bits (218), Expect = 3e-16
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ ++ +P 
Sbjct: 274 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIAVFVPE 333

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 334 DDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAEPRDAFHQVLNGL 386

[150][TOP]
>UniRef100_B6U2C1 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6U2C1_MAIZE
     Length = 420

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 5e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDISVFVAE 335

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ L  L+ + +  VKQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKQALLFHQPARPGDAFHQVLNGL 388

[151][TOP]
>UniRef100_Q8S1X9 Os01g0926400 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8S1X9_ORYSJ
     Length = 422

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W  S+ + 
Sbjct: 278 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWGEISVFVAE 337

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL SV L  ++ + +  +KQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 EDVPRLDTILASVPLDEVIRKQRLLASPAMKQAVLFHQPARPGDAFHQILNGL 390

[152][TOP]
>UniRef100_Q8S1X8 Os01g0926600 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q8S1X8_ORYSJ
     Length = 415

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVAE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 DDVPKLDTILTSIPMDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[153][TOP]
>UniRef100_A2WYK8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WYK8_ORYSI
     Length = 422

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W  S+ + 
Sbjct: 278 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWGEISVFVAE 337

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL SV L  ++ + +  +KQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 EDVPRLDTILASVPLDEVIRKQRLLASPAMKQAVLFHQPARPGDAFHQILNGL 390

[154][TOP]
>UniRef100_C4J054 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C4J054_MAIZE
     Length = 412

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 72/123 (58%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDMSVFVAE 327

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       + + +IL S+ L  L+ + +  VK+ + ++PA+P D H +L+ + R+L 
Sbjct: 328 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKRALLFHQPARPGDAFHQVLNGL-ARKLPH 386

Query: 186 RLG 178
      R G
Sbjct: 387 REG 389

[155][TOP]
>UniRef100_Q6H4N0 cDNA, clone: J090063A15, full insert sequence n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q6H4N0_ORYSJ
     Length = 434

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 289 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 348

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 349 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 401

[156][TOP]
>UniRef100_C7IYT4 Os02g0520750 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=C7IYT4_ORYSJ
     Length = 213

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 68 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 127

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 128 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 180

[157][TOP]
>UniRef100_C5YUZ7 Putative uncharacterized protein Sb09g027450 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YUZ7_SORBI
     Length = 416

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ ++ + 
Sbjct: 272 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIAVFVAE 331

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 332 DDVLKLDTILTSIPMEEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAEPRDAFHQVLNGL 384

[158][TOP]
>UniRef100_C0PBN1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PBN1_MAIZE
     Length = 412

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDMSVFVAE 327

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ L  L+ + +  VK+ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKRALLFHQPARPGDAFHQVLNGL 380

[159][TOP]
>UniRef100_B9IF27 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IF27_POPTR
     Length = 407

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 46/121 (38%), Positives = 75/121 (61%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSG-WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      + K + SKFC+CP G +V   E++ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W++FS+ + 
Sbjct: 287 FQKEIHRSKFCICPRGKTQVGGVCLAESMAFGCVPVIMSDYYDLPFNDILDWNAFSVILK 346

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN-RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       + + IL+ +  + KM + VL+V ++F + RP K YD HM+++ +W RR +
Sbjct: 347 EHDVPIMGEILKGIPEDMFEKMRQNVLKVSKYFKWHFRPVK-YDEFHMVMYELWKRRHII 405

Query: 186 R 184
      R
Sbjct: 406 R 406

[160][TOP]
>UniRef100_A3A7F5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A7F5_ORYSJ
     Length = 434

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 289 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 348

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 349 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 401

[161][TOP]
>UniRef100_A2X5F7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X5F7_ORYSI
     Length = 342

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 257 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 309

[162][TOP]
>UniRef100_B9HE98 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HE98_POPTR
     Length = 326

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 2e-15
 Identities = 42/107 (39%), Positives = 63/107 (58%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      SK+C+CP G E+   + AI+ GCVPVI+SD Y LPF D+L+W FSI + S++ ++
Sbjct: 214 SKYCICPGGPELDRTIAL-AIHYGCVPVIMSDYYDLPFKDILDWRKFSIILEESQVYYLR 272

Query: 339 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 199
       L+ +  Y M  + V++HF N   YD HM ++ +WLR
Sbjct: 273 EHLKEMLEHEYRAMQTNTVMVRKHFQWNLVPAKYDAFHMTMYDLWLR 319

[163][TOP]
>UniRef100_Q8LNA1 Exostosin family protein, putative, expressed n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8LNA1_ORYSJ
     Length = 401

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPFSD + W+ ++ + 
Sbjct: 257 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFSDAIPWEEIAVFVAE 316

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+P D H +++++
Sbjct: 317 DDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAEPGDGFHQVMNAL 369

[164][TOP]
>UniRef100_Q33AI0 cDNA clone:006-212-A02, full insert sequence n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q33AI0_ORYSJ
     Length = 341

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPFSD + W+ ++ + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFSDAIPWEEIAVFVAE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+P D H +++++
Sbjct: 257 DDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAEPGDGFHQVMNAL 309

[165][TOP]
>UniRef100_Q33AH8 Os10g0180000 protein n=3 Tax=Oryza sativa RepID=Q33AH8_ORYSJ
     Length = 417

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPFSD + W+ ++ + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFSDAIPWEEIAVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+P D H +++++
Sbjct: 333 DDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAEPGDGFHQVMNAL 385

[166][TOP]
>UniRef100_C5XGY9 Putative uncharacterized protein Sb03g044510 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGY9_SORBI
     Length = 415

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDISVFVAE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+ L  L+ + +  VKQ + ++PA+ D H +L+ +
Sbjct: 331 RDVPRLDSILTSIPLADILRRQRLLARESVKQALLFHQPARTGDAFHQVLNGL 383

[167][TOP]
>UniRef100_C5XGZ0 Putative uncharacterized protein Sb03g044520 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGZ0_SORBI
     Length = 417

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 4e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 333 DDVPKLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 385

[168][TOP]
>UniRef100_C5YFA2 Putative uncharacterized protein Sb06g014730 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YFA2_SORBI
     Length = 430

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 286 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 345

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 346 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 398

[169][TOP]
>UniRef100_B6TCF8 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TCF8_MAIZE
     Length = 427

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 283 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 342

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 343 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 395

[170][TOP]
>UniRef100_B4FQ62 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FQ62_MAIZE
     Length = 427

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 283 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 342

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 343 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 395

[171][TOP]
>UniRef100_Q7XLG3 Os04g0398600 protein n=3 Tax=Oryza sativa RepID=Q7XLG3_ORYSJ
     Length = 420

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 335

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 388

[172][TOP]
>UniRef100_Q8SB14 NpGUT1 homolog n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8SB14_ORYSJ
     Length = 401

 Score = 84.0 bits (206), Expect = 8e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LP SD + W+ ++ + 
Sbjct: 257 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIDLPLSDAIPWEEIAVFVAE 316

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+P D H +++++
Sbjct: 317 DDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAEPGDGFHQVMNAL 369

[173][TOP]
>UniRef100_Q9FZJ1 F17L21.23 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FZJ1_ARATH
     Length = 412

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + E+ TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 KDVPELDTILTSIPTEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[174][TOP]
>UniRef100_C5YUZ6 Putative uncharacterized protein Sb09g027440 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YUZ6_SORBI
     Length = 415

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 EDVPQLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[175][TOP]
>UniRef100_C5XT92 Putative uncharacterized protein Sb04g021180 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XT92_SORBI
     Length = 432

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 288 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 347

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+ +  L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 348 EDVPKLDSILTSIPIENILRKQRLLANPSMKKAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 400

[176][TOP]
>UniRef100_B9NHV5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9NHV5_POPTR
     Length = 175

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 31 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVYVDE 90

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 91 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 143

[177][TOP]
>UniRef100_B9I417 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I417_POPTR
     Length = 417

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVYVDE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 385

[178][TOP]
>UniRef100_B4F968 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4F968_MAIZE
     Length = 415

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 DDVPQLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[179][TOP]
>UniRef100_A6PZH5 Putative glycosyltransferase family 47 n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=A6PZH5_WHEAT
     Length = 420

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + +P 
Sbjct: 276 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVPE 335

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 336 EDVPRLDSILTSIPTEDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 388

[180][TOP]
>UniRef100_Q9FLS5 Gb|AAC80624.1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FLS5_ARATH
     Length = 341

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 309

[181][TOP]
>UniRef100_Q940Q8 AT5g61840/mac9_140 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q940Q8_ARATH
     Length = 415

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 383

[182][TOP]
>UniRef100_Q8LB70 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LB70_ARATH
     Length = 415

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 383

[183][TOP]
>UniRef100_C6T680 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6T680_SOYBN
     Length = 141

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/109 (35%), Positives = 63/109 (57%), Gaps = 2/109 (1%)
 Frame = -2

Query: 528 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIK 349
      M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + +  + 
Sbjct: 1  MQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVDEKDVP 60

Query: 348 EIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      ++ TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 61 QLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPFMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 109

[184][TOP]
>UniRef100_B6T2U9 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6T2U9_MAIZE
     Length = 419

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 275 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 334

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 335 DDVPRLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 387

[185][TOP]
>UniRef100_B4G1J5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4G1J5_MAIZE
     Length = 419

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 275 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 334

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 335 DDVPRLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 387

[186][TOP]
>UniRef100_C5WMR2 Putative uncharacterized protein Sb01g050110 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WMR2_SORBI
     Length = 429

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 5e-14
 Identities = 41/114 (35%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+DN LPF VL W  S+Q+ 
Sbjct: 298 NYRSEMARSLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADNIRLPFPSVLQWPEISLQVA 357

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       I ++ +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 358 EKDIANLEMVLDHVVATNLTMIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEVGDATWQVLREL 411

[187][TOP]
>UniRef100_C0Z2E1 AT4G38040 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=C0Z2E1_ARATH
     Length = 407

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 5e-14
 Identities = 33/90 (36%), Positives = 59/90 (65%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y LPF+D+LNW F++ + 
Sbjct: 306 YQKRFYRTKFCICPGGSQVNSARITDSIHYGCIPVILSDYYDLPFNDILNWRKFAVVLRE 365

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQ 271
       + +K IL+++  ++ ++ +++VK+
Sbjct: 366 QDVYNLKQILKNIPHSEFVSLHNNLVKVKR 395

[188][TOP]
>UniRef100_A5BED2 Chromosome chr17 scaffold_16, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A5BED2_VITVI
     Length = 416

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 5e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 272 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 331

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 332 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 384

[189][TOP]
>UniRef100_Q5BMA0 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Populus tremula x Populus tremuloides
      RepID=Q5BMA0_9ROSI
     Length = 412

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[190][TOP]
>UniRef100_B9GMU4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GMU4_POPTR
     Length = 412

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[191][TOP]
>UniRef100_B4FWB7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FWB7_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[192][TOP]
>UniRef100_B4FL56 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FL56_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[193][TOP]
>UniRef100_B4F7T7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4F7T7_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[194][TOP]
>UniRef100_A9P1W4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=A9P1W4_PICSI
     Length = 420

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 335

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 KDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPAMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 388

[195][TOP]
>UniRef100_A3A908 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A908_ORYSJ
     Length = 322

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 41/95 (43%), Positives = 63/95 (66%), Gaps = 2/95 (2%)
 Frame = -2

Query: 459 IYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLN--WDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRV 286
      +Y  + V+ + N S F  +   S+ +P +RI E++ IL+ VS RY + RV
Sbjct: 226 LYGNAIRVLCNANTSEGFRPRKDATLPEMSVAVPAARIPELRAILRRVSERRYRVLRARV 285

Query: 285 LEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      L+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 286 LQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVLHSIWLRRLNVRL 320

[196][TOP]
>UniRef100_Q8GSQ4 Pectin-glucuronyltransferase n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia
      RepID=Q8GSQ4_NICPL
     Length = 341

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 9e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPNLDTILTSIPPEEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[197][TOP]
>UniRef100_C5YZ92 Putative uncharacterized protein Sb09g022500 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YZ92_SORBI
     Length = 422

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 9e-14
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PV+I+D+ LPF+D + W  + + 
Sbjct: 278 YYQDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVVIADDIVLPFADAIPWADIGVFVAE 337

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+ +  L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 DDVPRLDTILTSIPVEVVLRKQRLLASPAMKRAVLFPQPAQPGDAFHQILNGL 390

[198][TOP]
>UniRef100_C5XGZ1 Putative uncharacterized protein Sb03g044530 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGZ1_SORBI
     Length = 420

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 335

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 336 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 388

[199][TOP]
>UniRef100_B6TD30 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TD30_MAIZE
     Length = 421

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 277 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 336

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 337 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPAMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 389

[200][TOP]
>UniRef100_A9RGD8 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RGD8_PHYPA
     Length = 449

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 301 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEKIGVFVEE 360

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + IL +++  L+ + +  +KQ + RPAKP D H +L+ +
Sbjct: 361 KDVPILDKILCTINHEEVLEKQRLLANPAMKQAMLFPRPAKPGDAFHQILNGL 413

[201][TOP]
>UniRef100_Q8S1X7 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q8S1X7_ORYSJ
     Length = 417

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[202][TOP]
>UniRef100_Q75SZ7 Pectin-glucuronyltransferase (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=Q75SZ7_TOBAC
     Length = 317

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + + + +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPTLDTILTSIPPEEILRKQRLLAKPSMKQAMLSPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[203][TOP]
>UniRef100_C0PCK8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PCK8_MAIZE
     Length = 428

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 1e-13
 Identities = 39/114 (34%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+DN +PF VL W  S+Q+ 
Sbjct: 297 NYRSEMARSLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADNIRMPFPSVLQWPEISLQVA 356

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 357 EKDVANLEVVLDHVVATNLSVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEVGDATWQVLREL 410

[204][TOP]
>UniRef100_B9RA54 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RA54_RICCO
     Length = 417

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVDE 332

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 KDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQVLNGL 385

[205][TOP]
>UniRef100_B8B0I3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8B0I3_ORYSI
     Length = 250

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 1e-13
 Identities = 36/74 (48%), Positives = 52/74 (70%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y K  +KFC+CP G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPFS +LNW F++ + 
Sbjct: 157 YQKQFFWTKFCVCPGGSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFSGILNWRKFAVVLKE 216

Query: 360 SRIKEIKTILQSVS 319
      S + E+K+IL+S+S
Sbjct: 217 SDVYELKSILKSLS 230

[206][TOP]
>UniRef100_B6TSS2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B6TSS2_MAIZE
     Length = 415

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 331 EDVPRLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 383

[207][TOP]
>UniRef100_B9GZ16 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GZ16_POPTR
     Length = 413

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 269 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 328

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + T L S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 329 EDVPHLDTFLTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 381

[208][TOP]
>UniRef100_A7QT88 Chromosome chr1 scaffold_166, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QT88_VITVI
     Length = 341

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 256

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[209][TOP]
>UniRef100_Q9FFB4 Gb|AAC98455.1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFB4_ARATH
     Length = 498

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 41/121 (33%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE+  GCVPV+I+D  LPFS+ + W  S+ + 
Sbjct: 364 YRSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESAVLGCVPVVIADGIQLPFSETVQWPEISLTVAE 423

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       ++ ++ +L+ V+   + + + E  K+ + N P K D  +L S+W R+L+ 
Sbjct: 424 KDVRNLRKVLEHVAATNLSAIQRNLHEPVFKRALLYNVPMKEGDATWHILESLW-RKLDD 482

Query: 186 R 184
      R
Sbjct: 483 R 483

[210][TOP]
>UniRef100_Q6NMM8 At5g22940 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q6NMM8_ARATH
     Length = 469

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 41/121 (33%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE+  GCVPV+I+D  LPFS+ + W  S+ + 
Sbjct: 335 YRSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESAVLGCVPVVIADGIQLPFSETVQWPEISLTVAE 394

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       ++ ++ +L+ V+   + + + E  K+ + N P K D  +L S+W R+L+ 
Sbjct: 395 KDVRNLRKVLEHVAATNLSAIQRNLHEPVFKRALLYNVPMKEGDATWHILESLW-RKLDD 453

Query: 186 R 184
      R
Sbjct: 454 R 454

[211][TOP]
>UniRef100_B9RG08 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RG08_RICCO
     Length = 253

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 3e-13
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 109 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 168

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 169 EDVPNLDTILTSIPTQVVLRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 221

[212][TOP]
>UniRef100_C0HGU0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HGU0_MAIZE
     Length = 241

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 4e-13
 Identities = 40/114 (35%), Positives = 58/114 (50%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+ 
Sbjct: 108 NYRSEMARSLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPPVLQWQEISLQVA 167

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       I + +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 168 EKDIASLGMVLDHVVATNLTVIQKNLWDPVKRRALVFNRPMEAGDATWQVLREL 221

[213][TOP]
>UniRef100_Q8H7Q5 Putative uncharacterized protein OJ1384D03.6 n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8H7Q5_ORYSJ
     Length = 449

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 6e-13
 Identities = 39/114 (34%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+ 
Sbjct: 319 NYRSEMARSLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPSVLQWLDISLQVA 378

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 379 EKDVASLEMVLDHVVATNLTVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEEGDATWQVLREL 432

[214][TOP]
>UniRef100_Q10SX7 Os03g0107900 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q10SX7_ORYSJ
     Length = 427

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 6e-13
 Identities = 39/114 (34%), Positives = 59/114 (51%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+ 
Sbjct: 297 NYRSEMARSLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPSVLQWLDISLQVA 356

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 357 EKDVASLEMVLDHVVATNLTVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEEGDATWQVLREL 410

[215][TOP]
>UniRef100_A9S4V5 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9S4V5_PHYPA
     Length = 377

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 45/125 (36%), Positives = 75/125 (60%), Gaps = 5/125 (4%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGM--SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI 367
      ++ T GM SKFCL +G  +S R ++I + CVPVIISD+ LPF D L++ F + I
Sbjct: 245 HSATSGMRGSKFCLNIAGDTPSSNRLFDSIASHCVPVIISDDIELPFEDELDYSEFCVFI 304

Query: 366 ---PVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 196
         + K + +L+S++ V++ ++KR+ V +HF  P KPYD ++M+ +I R 
Sbjct: 305 KSEDALKEKYVINLLRSITRVQWTFLWKRLKAVARHFEYQHPTKPYDAVNMVWRAIARRA 364

Query: 195 LNLRL 181
      +++L
Sbjct: 365 PSVKL 369

[216][TOP]
>UniRef100_A9RV25 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RV25_PHYPA
     Length = 481

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 44/113 (38%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI--- 367
      T M SK CL +G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF D L++ FSI I  
Sbjct: 346 TTGMRRSKCCLNIAGDTPSSNRLFDAIASHCVPVIISDEIELPFEDELDYSGFSIFINST 405

Query: 366 PVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + K + +++SVS  +++++KR+ EV HF  P KPYD ++M+ ++
Sbjct: 406 DAVQEKFVINLIRSVSRKEWMRLWKRLKEVSLHFEYQHPTKPYDAVNMVWRAV 458

[217][TOP]
>UniRef100_UPI00019264BA PREDICTED: similar to Exostosin-1a
      (Glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan/N-
      acetylglucosaminyl-proteoglycan
      4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase 1a) (Multiple
      exostoses protein 1 homolog a), partial n=1 Tax=Hydra
      magnipapillata RepID=UPI00019264BA
     Length = 606

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 65/101 (64%)
 Frame = -2

Query: 567 YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNW 388
      YDR   +YT+ + S FCL P G +AS R +EAI GC+PVI+S+ + LPF+DV++W
Sbjct: 413 YDRF----NYTELLANSTFCLIPRGRRLASFRFLEAIQYGCIPVIMSNGWDLPFNDVIDW 468

Query: 387 DSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 265
       FSI + S + ++ +IL+ +S + L M ++ + V +++
Sbjct: 469 VKFSIVLDESLLLQLPSILRGISFDQVLAMKQQTIFVWKNY 509

[218][TOP]
>UniRef100_A7PQR4 Chromosome chr6 scaffold_25, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PQR4_VITVI
     Length = 460

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 38/114 (33%), Positives = 60/114 (52%), Gaps = 2/114 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPFS+ + W  S+ + 
Sbjct: 324 YQSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVVLGCVPVIIADGIRLPFSEAIRWPEISLTVAE 383

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIW 205
       + ++ IL+ V+   + K +  E K+ + N  + D  +L+++W
Sbjct: 384 KDVGKLGMILEDVAATNLSTIQKNLWDPENKRALLFNNQVQEGDATWQVLNALW 437

[219][TOP]
>UniRef100_C6TIH6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6TIH6_SOYBN
     Length = 189

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 2e-12
 Identities = 41/110 (37%), Positives = 66/110 (60%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = -2

Query: 528 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIK 349
      M MSKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF DVL++ FSI + S  
Sbjct: 53 MAMSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDEIELPFEDVLDYSDFSIFVRASDSM 112

Query: 348 E---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      +  + +L+S++  + KM++R+ ++ HF  P++P D ++M+  +
Sbjct: 113 KKGYLLNLLRSITQKEWSKMWERLKQITHHFEYQYPSQPGDAVNMIWQQV 162

[220][TOP]
>UniRef100_A9TF24 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TF24_PHYPA
     Length = 368

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 3e-12
 Identities = 33/68 (48%), Positives = 46/68 (67%)
 Frame = -2

Query: 519 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 340
      S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+DN SLP+S ++W S S+ +P  + ++ 
Sbjct: 252 STFCLCPLGWAPWSPRIVEAVTYGCIPVIIADNISLPYSHTIDWSSISLTVPEHDVPKLD 311

Query: 339 TILQSVSL 316
      IL V++
Sbjct: 312 KILIGVAV 319

[221][TOP]
>UniRef100_A9T5M9 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9T5M9_PHYPA
     Length = 373

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 6e-12
 Identities = 46/119 (38%), Positives = 68/119 (57%), Gaps = 3/119 (2%)
 Frame = -2

Query: 528 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS--- 358
      M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ +PF D LN+ +FSI I S  
Sbjct: 243 MQNSKFCLNLAGDTPSSNRLFDAIASHCVPVIISDDIEVPFEDTLNYSTFSIFIKSSDAL 302

Query: 357 RIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 181
      +  I +L+ VS ++ KM+ + +V+ HF  P +P D +HM  +I +  +RL
Sbjct: 303 KSNFIIDLLRGVSREKWTKMWATLKQVEHHFKYQYPTQPDDAVHMTWKAIARKIHKVRL 361

[222][TOP]
>UniRef100_Q6Z527 Os08g0438600 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z527_ORYSJ
     Length = 566

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 8e-12
 Identities = 43/120 (35%), Positives = 71/120 (59%), Gaps = 3/120 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      TK M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ +F + + S
Sbjct: 430 TKGMASSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSAFCVFVRAS 489

Query: 357 RIKE---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       +  + +L+ +S  + M++R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 490 DAVKRGFLLHLLRGISQEEWTAMWRRLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 548

[223][TOP]
>UniRef100_B9G143 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G143_ORYSJ
     Length = 518

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 8e-12
 Identities = 43/120 (35%), Positives = 71/120 (59%), Gaps = 3/120 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      TK M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ +F + + S
Sbjct: 382 TKGMASSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSAFCVFVRAS 441

Query: 357 RIKE---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       +  + +L+ +S  + M++R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 442 DAVKRGFLLHLLRGISQEEWTAMWRRLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 500

[224][TOP]
>UniRef100_B8BB22 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BB22_ORYSI
     Length = 566

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 43/120 (35%), Positives = 70/120 (58%), Gaps = 3/120 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      TK M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ F + + S
Sbjct: 430 TKGMASSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSDFCVFVRAS 489

Query: 357 RIKE---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       +  + +L+ +S  + M++R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 490 DAVKRGFLLHLLRGISQEEWTAMWRRLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 548

[225][TOP]
>UniRef100_A9URW2 Predicted protein n=1 Tax=Monosiga brevicollis RepID=A9URW2_MONBE
     Length = 503

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 35/108 (32%), Positives = 63/108 (58%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y + + S+FCL  G+ V +PR ++A+++GC+PVII+D Y LPFS +L+W SF++ +P 
Sbjct: 390 YRQALAESEFCLVVRGFRVWTPRLMDAVWSGCIPVIIADGYELPFSSLLHWPSFAVFVPE 449

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 217
       + +K IL + L +  +  +L  Q+  +  P D  +++
Sbjct: 450 HDVPRLKDILLA-KLSQAPLLRANLLAASQYLTYHSNWVPLDAFDILM 496

[226][TOP]
>UniRef100_A9RJT4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9RJT4_PHYPA
     Length = 353

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 1e-11
 Identities = 34/75 (45%), Positives = 47/75 (62%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  M S FCLCP GW  SPR VEA+ GCVPVII+DN SLP+S ++W  S+ + 
Sbjct: 229 NYQLEMLRSTFCLCPVGWAPWSPRIVEAVVHGCVPVIIADNISLPYSHAIDWTGISLSVR 288

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVS 319
       + ++ IL +V+
Sbjct: 289 EHDVPKLDKILLNVA 303

[227][TOP]
>UniRef100_B9RLZ1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RLZ1_RICCO
     Length = 490

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 41/110 (37%), Positives = 66/110 (60%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = -2

Query: 528 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RI 352
      M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ FS+ + S +
Sbjct: 358 MASSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSEFSVFVRASDAV 417

Query: 351 KE--IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      KE + +LQS+  ++ M++R+ E+ HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 418 KEGYLLNLLQSIDRDKWTMMWERLKEIAPHFEYQYPSQSGDAVDMIWQAV 467

[228][TOP]
>UniRef100_Q9ZUV3 Putative uncharacterized protein At2g28110 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9ZUV3_ARATH
     Length = 448

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 39/114 (34%), Positives = 61/114 (53%), Gaps = 3/114 (2%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ + 
Sbjct: 321 YQSEIARSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPSTVRWPDISLTVAE 380

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE---VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ IL+ V+  L + +R LE  V++ + N P++ D  +L ++
Sbjct: 381 RDVGKLGDILEHVAATN-LSVIQRNLEDPSVRRALMFNVPSREGDATWQVLEAL 433

[229][TOP]
>UniRef100_Q5BM98 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Populus tremula x Populus tremuloides
      RepID=Q5BM98_9ROSI
     Length = 442

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 36/113 (31%), Positives = 58/113 (51%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ + 
Sbjct: 314 YQSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAE 373

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + T+L V+   + K +  +V++ + N P + D  +L+++
Sbjct: 374 KDVANLGTLLDQVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDPVQGGDATWQVLYAL 426

[230][TOP]
>UniRef100_Q09HN0 Glycosyltransferase GT47C n=1 Tax=Populus tremula x Populus alba
      RepID=Q09HN0_9ROSI
     Length = 442

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 36/113 (31%), Positives = 58/113 (51%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ + 
Sbjct: 314 YQSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAE 373

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + + T+L V+   + K +  +V++ + N P + D  +L+++
Sbjct: 374 KDVANLGTLLDQVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDPVQGGDATWQVLYAL 426

[231][TOP]
>UniRef100_B4FJA4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FJA4_MAIZE
     Length = 453

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 41/122 (33%), Positives = 74/122 (60%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI-PV 361
      T+ M SKFCL +G  +S R ++I + CVPVIISD  LPF DVL++ FS+ +  
Sbjct: 301 TQGMRSSKFCLNIAGDTPSSNRLFDSIVSHCVPVIISDEIELPFEDVLDYSKFSVIVRGA 360

Query: 360 SRIKE--IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       +K+ +K++++ +S  + +M+ ++ EV++HF  P++ D + M+ +I + ++
Sbjct: 361 DAVKKGFLKSLIKGISQEEWTRMWNKLKEVEKHFEYQYPSQTDDAVQMIWKAIARKVPSI 420

Query: 186 RL 181
      RL
Sbjct: 421 RL 422

[232][TOP]
>UniRef100_O64805 T1F15.13 protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O64805_ARATH
     Length = 440

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 3e-11
 Identities = 42/116 (36%), Positives = 63/116 (54%), Gaps = 5/116 (4%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGM--SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI 367
      Y T GM SKFCL P+G  +S R +AI + C+PVIISD  LPF D +++ FS+ 
Sbjct: 321 YQSTEGMRSSKFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCIPVIISDKIELPFEDEIDYSEFSLFF 380

Query: 366 PVSRIKEIKTILQSVSLV---RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      +  E  IL ++   ++L+M+KR+ V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 381 SIKESLEPGYILNNLRQFPKEKWLEMWKRLKNVSHHFEFQYPPKREDAVNMLWRQV 436

[233][TOP]
>UniRef100_Q08AA5 At1g67410 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q08AA5_ARATH
     Length = 430

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 62/113 (54%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      T+ M SKFCL P+G  +S R +AI + C+PVIISD  LPF D +++ FS+  + 
Sbjct: 294 TEGMRSSKFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCIPVIISDKIELPFEDEIDYSEFSLFFSIK 353

Query: 357 RIKEIKTILQSVSLV---RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       E  IL ++   ++L+M+KR+ V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 354 ESLEPGYILNNLRQFPKEKWLEMWKRLKNVSHHFEFQYPPKREDAVNMLWRQV 406

[234][TOP]
>UniRef100_A9TTK4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9TTK4_PHYPA
     Length = 356

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 36/95 (37%), Positives = 54/95 (56%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  + S FCLCP GW  SPR VEA+ GCVPVII+DN LP+S ++W + S+ I 
Sbjct: 229 NYQLDLLRSTFCLCPLGWAPWSPRIVEAVAYGCVPVIIADNIRLPYSHAIDWSNMSLNIR 288

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVL 259
       + ++ IL +V+   + K + + +  VL
Sbjct: 289 EHDVHKLYKILLNVAAKNLSSIQKNLWKEENRRVL 323

[235][TOP]
>UniRef100_Q7PS14 AGAP000081-PA (Fragment) n=1 Tax=Anopheles gambiae
      RepID=Q7PS14_ANOGA
     Length = 704

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 29/93 (31%), Positives = 57/93 (61%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      +Y  +  FCL  G + P +EA+ AGC+PV+++DNY LPF+D+L+W+ ++++P
Sbjct: 295 EYPALLTTGTFCLVARGVRLGQPALLEAMAAGCIPVVMADNYVLPFADLLDWELLAVRLP 354

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 265
      + + I +L+++S R +M ++ V + +
Sbjct: 355 EANLHTIVPVLRAISAERVAEMQAQIRSVYRRY 387

[236][TOP]
>UniRef100_Q5N228 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Synechococcus elongatus
      PCC 6301 RepID=Q5N228_SYNP6
     Length = 788

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 5e-11
 Identities = 31/92 (33%), Positives = 58/92 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      YT + S+F + P G ++ S R +E + G +PVI++D++ LPFS++L+W FS+ + 
Sbjct: 205 YTDLIARSRFSVAPRGHDIFSYRLLEVMAGGAIPVILADDWVLPFSELLDWSEFSLSVAE 264

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 265
      R E+ +LQ++S ++ M + + +V QH+
Sbjct: 265 DRCWELPQLLQAISTDQWQVMQQHLQQVYQHY 296

[237][TOP]
>UniRef100_Q31S90 TPR repeat n=1 Tax=Synechococcus elongatus PCC 7942
      RepID=Q31S90_SYNE7
     Length = 788

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 5e-11
 Identities = 31/92 (33%), Positives = 58/92 (63%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      YT + S+F + P G ++ S R +E + G +PVI++D++ LPFS++L+W FS+ + 
Sbjct: 205 YTDLIARSRFSVAPRGHDIFSYRLLEVMAGGAIPVILADDWVLPFSELLDWSEFSLSVAE 264

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 265
      R E+ +LQ++S ++ M + + +V QH+
Sbjct: 265 DRCWELPQLLQAISTDQWQVMQQHLQQVYQHY 296

[238][TOP]
>UniRef100_A9TSL6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TSL6_PHYPA
     Length = 460

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 7e-11
 Identities = 43/115 (37%), Positives = 62/115 (53%), Gaps = 5/115 (4%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGM--SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      T T GM S+FCL P+G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF D LN+ FSI  
Sbjct: 323 TSTAGMRTSRFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIISDRIELPFEDDLNYKDFSIFFS 382

Query: 363 VS---RIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
        +  +  L+S++ R+L+M+ + V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 383 SEESVKPGHLLRTLRSITRERWLRMWNALKTVSHHFEYQHPPKKDDAVNMIFKQV 437

[239][TOP]
>UniRef100_A4S8R8 Predicted protein n=1 Tax=Ostreococcus lucimarinus CCE9901
      RepID=A4S8R8_OSTLU
     Length = 490

 Score = 70.9 bits (172), Expect = 7e-11
 Identities = 36/85 (42%), Positives = 52/85 (61%), Gaps = 3/85 (3%)
 Frame = -2

Query: 573 QVYDRLPP---GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFS 403
      Q+YD P   K+YT M S+FCL  G V SPR +E++ GCVPVI++D+Y LP S
Sbjct: 336 QMYDLGPSCSTSKEYTAKMKNSRFCLYMRGTRVHSPRLIESMLFGCVPVILADDYELPLS 395

Query: 402 DVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQ 328
      +++W +FS+ IP  + I  L+
Sbjct: 396 WLVDWSAFSVMIPERDFQTIPDALE 420

[240][TOP]
>UniRef100_B9SCJ1 Transferase, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SCJ1_RICCO
     Length = 461

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 9e-11
 Identities = 35/113 (30%), Positives = 59/113 (52%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 361
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W + S+ + 
Sbjct: 333 YQSEIARSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPSAVPWPAISLTVAE 392

Query: 360 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       + ++ IL+ V+   + K + + V++ + N  + D  +L+++
Sbjct: 393 KDVAKLGRILEDVAATNLTLIQKNIWDPTVRRALLFNDQIEEGDATWQVLYAL 445

[241][TOP]
>UniRef100_A9S0C7 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9S0C7_PHYPA
     Length = 383

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 1e-10
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 72/122 (59%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      T+ M S+FCL +G  +S R ++I + CVPVIISD+ LPF D LN+ SF I I +
Sbjct: 254 TRGMRSSRFCLNLAGDTPSSNRLFDSIASHCVPVIISDDLELPFEDDLNYSSFCIFINST 313

Query: 357 RIKE---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
      R +  + +L++VS  + M++R+L V++HF  P+  D ++M+ +I +  +
Sbjct: 314 RALQPGYVINLLRNVSSEEWTLMWERLLVVERHFEYQFPSVANDAVNMVWKAIARKLPAI 373

Query: 186 RL 181
      RL
Sbjct: 374 RL 375

[242][TOP]
>UniRef100_Q5KEB0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Filobasidiella neoformans
      RepID=Q5KEB0_CRYNE
     Length = 1132

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 1e-10
 Identities = 31/101 (30%), Positives = 59/101 (58%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      DY  + ++FC P G  SP+ +AIYAGC+PV IS+  PF+D L+W  S+++ 
Sbjct: 1001 DYMNDLNNARFCPQPRGITGWSPQTNDAIYAGCIPVFISEGTHYPFADFLDWSKLSVRVA 1060

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKP 241
       + + +I+ IL ++ L + ++  ++ +++ F+ +  KP
Sbjct: 1061 PTELDKIEKILAAIPLSKVEELQANLVSMREAFLYSGDEKP 1101

[243][TOP]
>UniRef100_Q55P46 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Filobasidiella neoformans
      RepID=Q55P46_CRYNE
     Length = 1132

 Score = 70.1 bits (170), Expect = 1e-10
 Identities = 31/101 (30%), Positives = 59/101 (58%)
 Frame = -2

Query: 543 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 364
      DY  + ++FC P G  SP+ +AIYAGC+PV IS+  PF+D L+W  S+++ 
Sbjct: 1001 DYMNDLNNARFCPQPRGITGWSPQTNDAIYAGCIPVFISEGTHYPFADFLDWSKLSVRVA 1060

Query: 363 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKP 241
       + + +I+ IL ++ L + ++  ++ +++ F+ +  KP
Sbjct: 1061 PTELDKIEKILAAIPLSKVEELQANLVSMREAFLYSGDEKP 1101

[244][TOP]
>UniRef100_C5X1R3 Putative uncharacterized protein Sb01g036720 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5X1R3_SORBI
     Length = 462

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 41/122 (33%), Positives = 71/122 (58%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI-PV 361
      T M SKFCL +G  +S R ++I + CVPVIISD  LPF DVL++ FS+ +  
Sbjct: 309 THGMRSSKFCLNIAGDTPSSNRLFDSIVSHCVPVIISDEIELPFEDVLDYSKFSVIVRGA 368

Query: 360 SRIKE--IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       +K+ + +++ +S  + M+ ++ EV++HFV  P++ D + M+ +I + ++
Sbjct: 369 DAVKKGFLMSLITGISQEEWAHMWNKLKEVEKHFVYQYPSQTDDAVQMIWKAIARKVPSI 428

Query: 186 RL 181
      RL
Sbjct: 429 RL 430

[245][TOP]
>UniRef100_B6U626 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6U626_MAIZE
     Length = 488

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 42/110 (38%), Positives = 65/110 (59%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = -2

Query: 528 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RI 352
      M SKFCL +G  +S R +AI  CVPVIISD+ LP+ DVL++ FSI + S +
Sbjct: 355 MHSSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVTHCVPVIISDDIELPYEDVLDYSKFSIFVRSSDAV 414

Query: 351 KE--IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
      K+ + +L VS ++ KM+ R+ EV +HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 415 KKGYLMRLLSGVSKQQWTKMWDRLKEVDKHFEYQYPSQKDDAVQMIWQAL 464

[246][TOP]
>UniRef100_A9TUN1 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TUN1_PHYPA
     Length = 426

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      T M SKFCL +G  +S R +A+ + CVP+IIS+  LPF DVLN+ FS+ + S
Sbjct: 285 TAGMRQSKFCLHLAGDTPSSNRLFDAVASHCVPLIISNEIELPFEDVLNYSEFSLFVNSS 344

Query: 357 ---RIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       R  + +L +V  + +M+ R+ +V++HF  PA+ D +HM  +I
Sbjct: 345 DALRKGFVTDLLSNVGEKEWTRMHDRLRQVERHFQYQLPAQIGDAVHMTWEAI 397

[247][TOP]
>UniRef100_A9TID6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TID6_PHYPA
     Length = 406

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 2e-10
 Identities = 38/122 (31%), Positives = 68/122 (55%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI---QI 367
      T M S+FCL P+G  +S R +AI + CVPVI+SD  LPF D ++++ FS+   
Sbjct: 272 TSGMRSSRFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSDRIELPFEDDIDYNEFSLFFSSE 331

Query: 366 PVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 187
       R + + IL+ ++ ++ +M+ ++ V HF  PAK D ++M+  + + ++
Sbjct: 332 EAVRPQYLLRILRGINETKWTQMWTKLKAVSHHFEFQHPAKKDDAVNMIFKQVQRKLPSM 391

Query: 186 RL 181
      +L
Sbjct: 392 KL 393

[248][TOP]
>UniRef100_B9IBI7 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9IBI7_POPTR
     Length = 375

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 39/116 (33%), Positives = 69/116 (59%), Gaps = 3/116 (2%)
 Frame = -2

Query: 546 KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI 367
      K  + M SKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ F + +
Sbjct: 240 KKAAQGMASSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIASHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSEFCLFV 299

Query: 366 PVS-RIKE--IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
       S +K+ + +L+ +  ++ K+++R+ E+ HF + P++P D + M+ ++
Sbjct: 300 RASDAVKKGYLLDLLRGIEKDQWTKLWERLKEIAPHFEYSYPSQPGDAVDMVWKAV 355

[249][TOP]
>UniRef100_A9RL82 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RL82_PHYPA
     Length = 378

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 37/113 (32%), Positives = 62/113 (54%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = -2

Query: 537 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 358
      T+ M S+FCL P+G  +S R +AI + CVPVI+SD  LPF D L++ FSI   
Sbjct: 239 TQGMRFSRFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSDRIELPFEDDLDYSEFSIFFSAK 298

Query: 357 RI---KEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 208
         +  L+S++ R+L+M+ ++ + HF  P+K D ++++  +
Sbjct: 299 EAIIPGHLLGTLRSITRERWLQMWNKLKAISHHFEYQNPSKEDDAVNLIFKQV 351

[250][TOP]
>UniRef100_B4KMF5 GI20737 n=1 Tax=Drosophila mojavensis RepID=B4KMF5_DROMO
     Length = 720

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 30/90 (33%), Positives = 51/90 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 PPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFS 376
      P  +Y + +G KFC    + P +E + GC+PVI DNY LPF DV++W  S
Sbjct: 306 PKRWEYPRVLGRGKFCFLGRSLRIGQPDLIEIMSQGCIPVIAIDNYVLPFEDVIDWSLTS 365

Query: 375 IQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRV 286
      +++ S + +  L+++S V+ ++M K+V
Sbjct: 366 VRVRESELHSVMRKLEAISNVKVVEMQKQV 395