AV548060 ( RZL46b10F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q9LVJ1 Cucumisin-like serine protease; subtilisin-like protease n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LVJ1_ARATH
     Length = 777

 Score = 217 bits (552), Expect = 5e-55
 Identities = 109/109 (100%), Positives = 109/109 (100%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY
Sbjct: 669 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 728

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 229
      EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 729 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 777

[2][TOP]
>UniRef100_Q0WWH7 Putative subtilisin-like serine proteinase n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q0WWH7_ARATH
     Length = 777

 Score = 217 bits (552), Expect = 5e-55
 Identities = 109/109 (100%), Positives = 109/109 (100%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY
Sbjct: 669 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 728

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 229
      EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 729 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 777

[3][TOP]
>UniRef100_B9DHY1 AT3G14067 protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=B9DHY1_ARATH
     Length = 601

 Score = 217 bits (552), Expect = 5e-55
 Identities = 109/109 (100%), Positives = 109/109 (100%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY
Sbjct: 493 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 552

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 229
      EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 553 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 601

[4][TOP]
>UniRef100_B9GW04 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GW04_POPTR
     Length = 530

 Score = 119 bits (297), Expect = 2e-25
 Identities = 59/105 (56%), Positives = 76/105 (72%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF S + V Y+R VKNVG+++DAVYEV V +PANV+I VSPSKL F+ E  + Y
Sbjct: 423 SFSVVFQSNSDEVTYRRTVKNVGNSLDAVYEVEVNAPANVDIKVSPSKLVFNAENKTVSY 482

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGS 241
      ++TF SV  G S+  FGSIEW++G H V+SP+AV+W QGS
Sbjct: 483 DITFSSV--SSGWSSINSATFGSIEWSNGIHRVRSPIAVKWRQGS 525

[5][TOP]
>UniRef100_B8R4D5 Subtilisin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana benthamiana
      RepID=B8R4D5_NICBE
     Length = 191

 Score = 114 bits (286), Expect = 4e-24
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 79/106 (74%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE---VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSVVF TGE  VVKYKRVVKNVG N DAVYEV V +P++VE++VSP+KL FS+EK 
Sbjct: 80 SFSVVF--TGESNGVVKYKRVVKNVGKNTDAVYEVKVNAPSSVEVNVSPAKLVFSEEKQS 137

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHE--FGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      L YE++ KS  G + V G E FGSIEW+DG H V+SP+AV+W
Sbjct: 138 LSYEISLKS-KKSGDLQMVKGIESAFGSIEWSDGIHNVRSPIAVRW 182

[6][TOP]
>UniRef100_A5C2T4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5C2T4_VITVI
     Length = 768

 Score = 108 bits (271), Expect = 2e-22
 Identities = 64/114 (56%), Positives = 78/114 (68%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFAST------GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKE 394
      SFSVVF +    G VVK+KRVV+NVGS+ DAVY V V SP +V+I+VSPSKL F+++
Sbjct: 660 SFSVVFNADSAVIKRGGVVKHKRVVRNVGSSKDAVYSVKVNSPPSVKINVSPSKLVFTEK 719

Query: 393 KSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 232
       V YEVTF SV G + +V  FGSIEWTDG H V+SPVAV+W  V S
Sbjct: 720 NQVASYEVTFTSV--GASLMTV----FGSIEWTDGSHRVRSPVAVRWHNDLVAS 767

[7][TOP]
>UniRef100_UPI0001983F49 PREDICTED: hypothetical protein isoform 2 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983F49
     Length = 758

 Score = 108 bits (270), Expect = 3e-22
 Identities = 60/114 (52%), Positives = 73/114 (64%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF------ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKE 394
      +FSVVF     G +K KRVVKNVGS+ +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE
Sbjct: 650 AFSVVFNFDHDPVHQGNEIKLKRVVKNVGSSANAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKE 709

Query: 393 KSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 232
        YEV+F S   V S G FGSIEW+DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 710 NQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEWSDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 757

[8][TOP]
>UniRef100_A7P6H1 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6H1_VITVI
     Length = 771

 Score = 108 bits (270), Expect = 3e-22
 Identities = 60/114 (52%), Positives = 73/114 (64%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF------ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKE 394
      +FSVVF     G +K KRVVKNVGS+ +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE
Sbjct: 663 AFSVVFNFDHDPVHQGNEIKLKRVVKNVGSSANAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKE 722

Query: 393 KSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 232
        YEV+F S   V S G FGSIEW+DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 723 NQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEWSDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 770

[9][TOP]
>UniRef100_A5C2T5 Putative uncharacterized protein (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5C2T5_VITVI
     Length = 579

 Score = 108 bits (270), Expect = 3e-22
 Identities = 60/114 (52%), Positives = 73/114 (64%), Gaps = 6/114 (5%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF------ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKE 394
      +FSVVF     G +K KRVVKNVGS+ +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE
Sbjct: 471 AFSVVFNFDHDPVHQGNEIKLKRVVKNVGSSANAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKE 530

Query: 393 KSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 232
        YEV+F S   V S G FGSIEW+DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 531 NQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEWSDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 578

[10][TOP]
>UniRef100_A7P6H0 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6H0_VITVI
     Length = 751

 Score = 101 bits (252), Expect = 3e-20
 Identities = 55/97 (56%), Positives = 68/97 (70%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGG 343
      VVK+KRVV+NVGS+ +AVY V V P +V+I+VSPSKL F+++ V YEVTF S   
Sbjct: 660 VVKHKRVVRNVGSSKNAVYSVKVNPPPSVKINVSPSKLVFTEKNQVASYEVTFTS----- 714

Query: 342 GVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 232
      VG+  EFGSIEWTDG H V+SPVAV+W  V S
Sbjct: 715 -VGASLMTEFGSIEWTDGSHRVRSPVAVRWHNDLVAS 750

[11][TOP]
>UniRef100_B3TZE7 Subtilisin protease (Fragment) n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=B3TZE7_WHEAT
     Length = 571

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 1e-17
 Identities = 48/105 (45%), Positives = 67/105 (63%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +F+ VF+S + V Y RVV+NVGS+ AVYE V+SPA V+ V+P+KL F +E  L Y
Sbjct: 464 AFAAVFSSYKDSVTYHRVVRNVGSDASAVYEAKVESPAGVDAKVTPAKLVFDEEHRSLAY 523

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGS 241
      E+T  V G V   + FGS+ W+DG+H V SP+AV W + +
Sbjct: 524 EITL--AVSGNPVIVDAKYSFGSVTWSDGKHNVTSPIAVTWPESA 566

[12][TOP]
>UniRef100_C5XTM6 Putative uncharacterized protein Sb04g034980 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM6_SORBI
     Length = 787

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 2e-17
 Identities = 49/101 (48%), Positives = 64/101 (63%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +F+ VF+S + V Y RVV+NVGSN AVYE + SP+ V++ VSPSKL F ++ L Y
Sbjct: 680 AFAAVFSSYQDSVTYHRVVRNVGSNSSAVYEPKIVSPSGVDVTVSPSKLVFDGKQQSLGY 739

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      E+T  V G V   + FGSI W+DG H V SP+AV W
Sbjct: 740 EITI--AVSGNPVIVDVSYSFGSITWSDGAHDVTSPIAVTW 778

[13][TOP]
>UniRef100_B7ZYS5 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Zea mays
      RepID=B7ZYS5_MAIZE
     Length = 503

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 2e-17
 Identities = 48/101 (47%), Positives = 65/101 (64%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +F+ VF+S + V Y+RVV+NVGSN AVY+ + SP V++ V+PSKLAF ++ L Y
Sbjct: 396 AFAAVFSSYQDSVTYRRVVRNVGSNSSAVYQPTIASPYGVDVTVTPSKLAFDGKQQSLGY 455

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      E+T  V G V   + FGSI W+DG H V SP+AV W
Sbjct: 456 EITI--AVSGNPVIVDSSYSFGSITWSDGAHDVTSPIAVTW 494

[14][TOP]
>UniRef100_A2XA89 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA89_ORYSI
     Length = 525

 Score = 91.3 bits (225), Expect = 4e-17
 Identities = 42/101 (41%), Positives = 64/101 (63%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FSVVFA +GE V +R V NVG+N + VY V + +P  + V+P++LAF ++ L+Y
Sbjct: 429 AFSVVFARSGEQVTQRRAVTNVGANTNVVYNVTITAPPGTTLTVTPTRLAFDAQRRTLDY 488

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +T   + G S  H++GSI W+DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 489 SIT-----VSAGATSSSEHQWGSIVWSDGQHMVRSPVVATW 524

[15][TOP]
>UniRef100_Q6K7G5 Os02g0779200 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K7G5_ORYSJ
     Length = 782

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 8e-17
 Identities = 46/101 (45%), Positives = 63/101 (62%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +F+VV +S + V Y RVV+NVGSN +AVYE + SP+ V++ VSPSKL F +  L Y
Sbjct: 675 AFAVVLSSYKDSVTYHRVVRNVGSNANAVYEAKIDSPSGVDVTVSPSKLVFDESHQSLSY 734

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      ++T   G V   + FGS+ W+DG H V SP+AV W
Sbjct: 735 DITI--AASGNPVIVDTEYTFGSVTWSDGVHDVTSPIAVTW 773

[16][TOP]
>UniRef100_A2XA86 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA86_ORYSI
     Length = 536

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 8e-17
 Identities = 46/101 (45%), Positives = 63/101 (62%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +F+VV +S + V Y RVV+NVGSN +AVYE + SP+ V++ VSPSKL F +  L Y
Sbjct: 429 AFAVVLSSYKDSVTYHRVVRNVGSNANAVYEAKIDSPSGVDVTVSPSKLVFDESHQSLSY 488

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      ++T   G V   + FGS+ W+DG H V SP+AV W
Sbjct: 489 DITI--AASGNPVIVDTEYTFGSVTWSDGVHDVTSPIAVTW 527

[17][TOP]
>UniRef100_C5XTM1 Putative uncharacterized protein Sb04g034940 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM1_SORBI
     Length = 736

 Score = 89.4 bits (220), Expect = 2e-16
 Identities = 46/101 (45%), Positives = 61/101 (60%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FSVV ST + V +RVV+NVGS+ A Y   SPA V + V+P KL FS +  EY
Sbjct: 629 AFSVVLNSTRDAVTQRRVVRNVGSSARATYRASFTSPAGVRVTVNPRKLRFSVTQKTQEY 688

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      E+TF +  G V   + FGSI W+DG+H V SP+A+ W
Sbjct: 689 EITFAA---RGVVSVTEKYTFGSIVWSDGKHKVASPIAITW 726

[18][TOP]
>UniRef100_Q6K7F9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q6K7F9_ORYSJ
     Length = 690

 Score = 88.2 bits (217), Expect = 4e-16
 Identities = 40/101 (39%), Positives = 62/101 (61%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FSVVF +GE V +R V NVG+N + +Y V + +P  + V+P++LAF ++ L+Y
Sbjct: 594 AFSVVFVRSGEQVTQRRAVTNVGANTNVMYNVTITAPPGTTLTVTPTRLAFDAQRRTLDY 653

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +T   + G S  H++GSI W+DG+H V+SPV  W
Sbjct: 654 SIT-----VSAGATSSSEHQWGSIVWSDGQHTVRSPVVATW 689

[19][TOP]
>UniRef100_C5XTM2 Putative uncharacterized protein Sb04g034950 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM2_SORBI
     Length = 780

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 1e-15
 Identities = 48/102 (47%), Positives = 60/102 (58%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FSV+F S G+ V  R+V+NVGSNV A Y  V SPA V + V P L FS +  EY
Sbjct: 676 AFSVLFGSGGDEVTQHRIVRNVGSNVRATYTASVASPAGVRVTVEPPTLKFSATQQTQEY 735

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSV-PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +TF     GSV  + FGSI W+DGEH V SP++V W
Sbjct: 736 AITF-----AREQGSVTEKYTFGSIVWSDGEHKVTSPISVIW 772

[20][TOP]
>UniRef100_Q6K7F4 Os02g0780200 protein n=2 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K7F4_ORYSJ
     Length = 790

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 63/101 (62%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FS+VFA +G V +R V NVG+N +AVY+V + +P  + V+P +L F+ ++ L+Y
Sbjct: 694 AFSMVFARSGGQVTQRRTVTNVGANTNAVYDVTITAPPGTRLTVAPMRLTFNAQRKTLDY 753

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +T   L G + P + +G I W+DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 754 AIT-----LSAGSSNSPYNAWGDIVWSDGQHMVRSPVVATW 789

[21][TOP]
>UniRef100_A2XA93 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA93_ORYSI
     Length = 773

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 2e-15
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 63/101 (62%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FS+VFA +G V +R V NVG+N +AVY+V + +P  + V+P +L F+ ++ L+Y
Sbjct: 677 AFSMVFARSGGQVTQRRTVTNVGANTNAVYDVTITAPPGTRLTVAPMRLTFNAQRKTLDY 736

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +T   L G + P + +G I W+DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 737 AIT-----LSAGSSNSPYNAWGDIVWSDGQHMVRSPVVATW 772

[22][TOP]
>UniRef100_B7ZXS4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B7ZXS4_MAIZE
     Length = 786

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 3e-15
 Identities = 49/102 (48%), Positives = 63/102 (61%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      +FSVV ST + V +RVV+NVGS+ A Y  V SPA V + V+P KL FS +  Y
Sbjct: 680 AFSVVLNSTRDAVT-RRVVRNVGSSARATYWASVTSPAGVRVTVNPRKLRFSATQKTQAY 738

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPG-HEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      E+TF S   + SVP + FGSI W+DGEH V SP+A+ W
Sbjct: 739 EITFTS----RRMWSVPDKYTFGSIVWSDGEHKVTSPIAITW 776

[23][TOP]
>UniRef100_UPI0000DF08A5 Os02g0779000 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000DF08A5
     Length = 728

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 8e-14
 Identities = 41/101 (40%), Positives = 57/101 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV  + G+ + +R V+NVG +VDAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y
Sbjct: 621 SISVAVKAYGDDITVRRTVRNVGGSVDAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTY 680

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +V ++V   GS  + GSI W+DG H V+SP+AV W
Sbjct: 681 DVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVWSDGAHKVRSPIAVTW 717

[24][TOP]
>UniRef100_Q0DX24 Os02g0779000 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0DX24_ORYSJ
     Length = 742

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 8e-14
 Identities = 41/101 (40%), Positives = 57/101 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV  + G+ + +R V+NVG +VDAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y
Sbjct: 635 SISVAVKAYGDDITVRRTVRNVGGSVDAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTY 694

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +V ++V   GS  + GSI W+DG H V+SP+AV W
Sbjct: 695 DVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVWSDGAHKVRSPIAVTW 731

[25][TOP]
>UniRef100_B9F3J5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9F3J5_ORYSJ
     Length = 733

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 8e-14
 Identities = 41/101 (40%), Positives = 57/101 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV  + G+ + +R V+NVG +VDAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y
Sbjct: 626 SISVAVKAYGDDITVRRTVRNVGGSVDAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTY 685

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +V ++V   GS  + GSI W+DG H V+SP+AV W
Sbjct: 686 DVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVWSDGAHKVRSPIAVTW 722

[26][TOP]
>UniRef100_B8AJH9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AJH9_ORYSI
     Length = 733

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 8e-14
 Identities = 41/101 (40%), Positives = 57/101 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV  + G+ + +R V+NVG +VDAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y
Sbjct: 626 SISVAVKAYGDDITVRRTVRNVGGSVDAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTY 685

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +V ++V   GS  + GSI W+DG H V+SP+AV W
Sbjct: 686 DVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVWSDGAHKVRSPIAVTW 722

[27][TOP]
>UniRef100_B8AJI2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AJI2_ORYSI
     Length = 260

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 38/86 (44%), Positives = 52/86 (60%)
 Frame = -2

Query: 510 KRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGS 331
      +R V NVG+N DAVY V + SP  I VSP +LAF+ ++ L Y +T +  G   
Sbjct: 179 RRSVTNVGTNTDAVYSVNIASPPGTAITVSPMRLAFTAQRKTLNYSITMSASAAGPNT-- 236

Query: 330 VPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       + +GSI W+DG+H V+SPVAV W
Sbjct: 237 ---YRWGSIFWSDGQHTVRSPVAVIW 259

[28][TOP]
>UniRef100_Q69P78 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q69P78_ORYSJ
     Length = 770

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 4e-13
 Identities = 44/107 (41%), Positives = 61/107 (57%), Gaps = 5/107 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF-----ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEK 391
      SFSVVF   +S  VKY+R + NVG  +VY  V P+++ + V P++LAF K 
Sbjct: 668 SFSVVFGRRSSSSRSTTVKYRRELTNVGDG-RSVYTARVTGPSDIAVAVKPARLAFKKAG 726

Query: 390 SVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
       L Y VTFKS  GG  +   FG + W++GEH V+SP++ WG
Sbjct: 727 DKLRYTVTFKSTTPGGPTDAA----FGWLTWSNGEHDVRSPISYTWG 769

[29][TOP]
>UniRef100_B9MSZ9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MSZ9_POPTR
     Length = 763

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 2e-12
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 57/103 (55%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF +  VV+Y R + NVG+  ++YEV V P V++ V PSKL F   L Y
Sbjct: 665 SFSVVFTNN-RVVRYTRELTNVGA-AGSIYEVAVTGPQAVQVTVKPSKLVFKNVGDKLRY 722

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF  V  G    EFG+I W + +H V+SPVA W Q
Sbjct: 723 TVTF---VARKGASLTGRSEFGAIVWRNAQHQVRSPVAFSWTQ 762

[30][TOP]
>UniRef100_B9F3J7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9F3J7_ORYSJ
     Length = 259

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 2e-12
 Identities = 41/104 (39%), Positives = 58/104 (55%), Gaps = 7/104 (6%)
 Frame = -2

Query: 543 VFASTGEVVKY-------KRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      +F + G V Y    +R V NVG+N DAVY V + SP  I +SP +LAF+ ++ 
Sbjct: 161 LFTNDGSVTDYSARPQRRRRSVTNVGTNTDAVYSVNIASPPGTAI-MSPMRLAFTAQRKT 219

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      L Y +T +  G    + +GSI W+DG+H V+SPVAV W
Sbjct: 220 LNYSITMSASAAGPNT-----YRWGSIFWSDGQHTVRSPVAVIW 258

[31][TOP]
>UniRef100_A9PJN5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Populus trichocarpa x
      Populus deltoides RepID=A9PJN5_9ROSI
     Length = 218

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 2e-12
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 57/103 (55%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF +  VV+Y R + NVG+  ++YEV V P V++ V PSKL F   L Y
Sbjct: 120 SFSVVFTNN-RVVRYTRELTNVGA-AGSIYEVAVTGPQAVQVTVKPSKLVFKNVGDKLRY 177

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF  V  G    EFG+I W + +H V+SPVA W Q
Sbjct: 178 TVTF---VARKGASLTGRSEFGAIVWRNAQHQVRSPVAFSWTQ 217

[32][TOP]
>UniRef100_B9RR97 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RR97_RICCO
     Length = 768

 Score = 75.1 bits (183), Expect = 3e-12
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 58/103 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF +  VV+Y R + NVG  ++YEV V +P+ V + V P+KL F   L Y
Sbjct: 669 SFSVVFGNK-RVVRYTRELTNVGE-AGSIYEVEVTAPSTVGVSVKPTKLVFRNVGDKLRY 726

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF  V  G+   + FGSI W + EH V+SPVA W Q
Sbjct: 727 TVTF---VAKKGIRKAARNGFGSIVWRNAEHQVRSPVAFAWTQ 766

[33][TOP]
>UniRef100_C5XDQ1 Putative uncharacterized protein Sb02g025810 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XDQ1_SORBI
     Length = 774

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 41/104 (39%), Positives = 58/104 (55%), Gaps = 2/104 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SFSVVF  S+  VKY+R + NVG N  Y V V P+++ + V P++L F +  L
Sbjct: 674 SFSVVFGRRSSRSTVKYRRELTNVG-NAGDTYTVKVTGPSDISVSVKPARLQFRRAGDKL 732

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
      Y VTF+S    G +  FG + W+ EHVV+SP++ WG
Sbjct: 733 RYTVTFRSA---NARGPMDPAAFGWLTWSSDEHVVRSPISYTWG 773

[34][TOP]
>UniRef100_B6SZ82 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Zea mays RepID=B6SZ82_MAIZE
     Length = 766

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 42/104 (40%), Positives = 59/104 (56%), Gaps = 2/104 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF--ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SFSVVF  S+  VKY+R + NVGS D Y V V P+++ + V P++L F +  L
Sbjct: 666 SFSVVFDRRSSRSTVKYRRDLTNVGSAGDT-YTVKVTGPSDISVRVKPARLEFRRAGDKL 724

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
      Y VTF+S    G +  FG + W+ GEH V+SP++ WG
Sbjct: 725 RYTVTFRSA---NARGPMDPAAFGWLTWSSGEHDVRSPISYTWG 765

[35][TOP]
>UniRef100_B4FAI3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FAI3_MAIZE
     Length = 766

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 42/104 (40%), Positives = 59/104 (56%), Gaps = 2/104 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF--ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SFSVVF  S+  VKY+R + NVGS D Y V V P+++ + V P++L F +  L
Sbjct: 666 SFSVVFDRRSSRSTVKYRRDLTNVGSAGDT-YTVKVTGPSDISVRVKPARLEFRRAGDKL 724

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
      Y VTF+S    G +  FG + W+ GEH V+SP++ WG
Sbjct: 725 RYTVTFRSA---NARGPMDPAAFGWLTWSSGEHDVRSPISYTWG 765

[36][TOP]
>UniRef100_B9I0R2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I0R2_POPTR
     Length = 786

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 39/98 (39%), Positives = 58/98 (59%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  +   K R V NVG NV++VY+ V++P + + V P+ L+F+  +L YEV
Sbjct: 687 SITIPNLKTSAKVARKVTNVG-NVNSVYKAIVQAPFGINMRVEPTTLSFNMNNKILSYEV 745

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      TF S   G   G+ FGS+ WTDGEH V+SP++V+
Sbjct: 746 TFFSTQKVQG-----GYRFGSLTWTDGEHFVRSPISVR 778

[37][TOP]
>UniRef100_Q9ZUF6 Subtilisin-like serine protease, putative n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9ZUF6_ARATH
     Length = 754

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 5e-11
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 57/103 (55%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV+F   VV+Y R V NVG+  +VY+V V  +V I V PSKL+F    Y
Sbjct: 656 SFSVLFGGK-RVVRYTREVTNVGA-ASSVYKVTVNGAPSVGISVKPSKLSFKSVGEKKRY 713

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF S   GV   EFGSI W++ +H V+SPVA W +
Sbjct: 714 TVTFVSKK---GVSMTNKAEFGSITWSNPQHEVRSPVAFSWNR 753

[38][TOP]
>UniRef100_Q56WY6 Serine protease like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q56WY6_ARATH
     Length = 334

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 5e-11
 Identities = 45/103 (43%), Positives = 57/103 (55%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV+F   VV+Y R V NVG+  +VY+V V  +V I V PSKL+F    Y
Sbjct: 236 SFSVLFGGK-RVVRYTRKVTNVGA-ASSVYKVTVNGAPSVGISVKPSKLSFKSVGEKKRY 293

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF S   GV   EFGSI W++ +H V+SPVA W +
Sbjct: 294 TVTFVSKK---GVSMTNKAEFGSITWSNPQHEVRSPVAFSWNR 333

[39][TOP]
>UniRef100_UPI00019852D1 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019852D1
     Length = 768

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 8e-11
 Identities = 39/89 (43%), Positives = 49/89 (55%)
 Frame = -2

Query: 525 EVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      E K R V NVGS+ + Y V V + A V++ V P L F+K  L Y+V F S  
Sbjct: 681 ESKKVSRTVTNVGSDDETQYTVSVSAAAGVDVKVIPDTLKFTKNSKKLSYQVIFSS---- 736

Query: 345 GGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G SV G FGSI WT+G+H V+SP V
Sbjct: 737 NGSSSVKGAVFGSITWTNGKHKVRSPFVV 765

[40][TOP]
>UniRef100_C5WN62 Putative uncharacterized protein Sb01g023190 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WN62_SORBI
     Length = 767

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 8e-11
 Identities = 45/102 (44%), Positives = 59/102 (57%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVV-KYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SFSVVF  + V +++R + NVG  +VY V V SP +V + V+P+KL F K  L 
Sbjct: 669 SFSVVFNQKSKPVQRFRRELTNVGP-ATSVYNVKVISPESVAVTVTPAKLTFKKAGQKLR 727

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y VTF S  G  + P +FG I W + EHVV+SPVA W
Sbjct: 728 YHVTFAS--KAGQSHAKP--DFGWISWVNDEHVVRSPVAYTW 765

[41][TOP]
>UniRef100_A7NSQ9 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NSQ9_VITVI
     Length = 745

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 8e-11
 Identities = 39/89 (43%), Positives = 49/89 (55%)
 Frame = -2

Query: 525 EVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      E K R V NVGS+ + Y V V + A V++ V P L F+K  L Y+V F S  
Sbjct: 658 ESKKVSRTVTNVGSDDETQYTVSVSAAAGVDVKVIPDTLKFTKNSKKLSYQVIFSS---- 713

Query: 345 GGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G SV G FGSI WT+G+H V+SP V
Sbjct: 714 NGSSSVKGAVFGSITWTNGKHKVRSPFVV 742

[42][TOP]
>UniRef100_Q8LSS2 Putative cucumisin-like serine protease n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8LSS2_ORYSJ
     Length = 773

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/102 (41%), Positives = 58/102 (56%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE-VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SFSVVF  + V++++R V NVG + +VY V V PA+V + V+P+KL F+K   
Sbjct: 675 SFSVVFKKKSKHVMRFRREVTNVGPAM-SVYNVKVSGPASVSVKVTPAKLVFNKVGQKQR 733

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F S V   S  +FG I W  +HVV+SP+A W
Sbjct: 734 YYVIFASTV----DASNAKPDFGWISWMSSQHVVRSPIAYTW 771

[43][TOP]
>UniRef100_Q0IXW6 Os10g0394200 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0IXW6_ORYSJ
     Length = 230

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/102 (41%), Positives = 58/102 (56%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE-VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SFSVVF  + V++++R V NVG + +VY V V PA+V + V+P+KL F+K   
Sbjct: 132 SFSVVFKKKSKHVMRFRREVTNVGPAM-SVYNVKVSGPASVSVKVTPAKLVFNKVGQKQR 190

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F S V   S  +FG I W  +HVV+SP+A W
Sbjct: 191 YYVIFASTV----DASNAKPDFGWISWMSSQHVVRSPIAYTW 228

[44][TOP]
>UniRef100_B9G5K4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G5K4_ORYSJ
     Length = 758

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/102 (41%), Positives = 58/102 (56%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE-VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SFSVVF  + V++++R V NVG + +VY V V PA+V + V+P+KL F+K   
Sbjct: 660 SFSVVFKKKSKHVMRFRREVTNVGPAM-SVYNVKVSGPASVSVKVTPAKLVFNKVGQKQR 718

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F S V   S  +FG I W  +HVV+SP+A W
Sbjct: 719 YYVIFASTV----DASNAKPDFGWISWMSSQHVVRSPIAYTW 756

[45][TOP]
>UniRef100_A2Z6X0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Z6X0_ORYSI
     Length = 773

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 2e-10
 Identities = 42/102 (41%), Positives = 58/102 (56%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE-VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SFSVVF  + V++++R V NVG + +VY V V PA+V + V+P+KL F+K   
Sbjct: 675 SFSVVFKKKSKHVMRFRREVTNVGPAM-SVYNVKVSGPASVSVKVTPAKLVFNKVGQKQR 733

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F S V   S  +FG I W  +HVV+SP+A W
Sbjct: 734 YYVIFASTV----DASNAKPDFGWISWMSSQHVVRSPIAYTW 771

[46][TOP]
>UniRef100_A7PDV9 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PDV9_VITVI
     Length = 761

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 43/103 (41%), Positives = 56/103 (54%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV+F S G V+Y R + NVG+ D+VY+V V P +V + V PS L F    Y
Sbjct: 660 SFSVLFGSKG-FVRYTRELTNVGA-ADSVYQVAVTGPPSVGVVVRPSTLVFKNVGEKKRY 717

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF +     +  FGSI W++ +H VKSPVA W Q
Sbjct: 718 TVTFVAKKGKKVQNRMTRSAFGSIVWSNTQHQVKSPVAYAWTQ 760

[47][TOP]
>UniRef100_C7J6W5 Os09g0482660 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=C7J6W5_ORYSJ
     Length = 523

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 5e-10
 Identities = 34/83 (40%), Positives = 48/83 (57%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      RVV NVG+ +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + 
Sbjct: 442 RVVTNVGAQQEATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAA 498

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G FGSI W+DG+H V+SP V
Sbjct: 499 KGDLFGSITWSDGKHTVRSPFVV 521

[48][TOP]
>UniRef100_A3C013 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3C013_ORYSJ
     Length = 249

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 5e-10
 Identities = 34/83 (40%), Positives = 48/83 (57%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      RVV NVG+ +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + 
Sbjct: 168 RVVTNVGAQQEATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAA 224

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G FGSI W+DG+H V+SP V
Sbjct: 225 KGDLFGSITWSDGKHTVRSPFVV 247

[49][TOP]
>UniRef100_A2Z2G7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Z2G7_ORYSI
     Length = 810

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 5e-10
 Identities = 34/83 (40%), Positives = 48/83 (57%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      RVV NVG+ +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + 
Sbjct: 729 RVVTNVGAQQEATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAA 785

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G FGSI W+DG+H V+SP V
Sbjct: 786 KGDLFGSITWSDGKHTVRSPFVV 808

[50][TOP]
>UniRef100_B9S043 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9S043_RICCO
     Length = 208

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 7e-10
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 53/101 (52%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV+F   V+Y R + NVG+  A Y V V +P+ V + V+P+KL F K  L Y
Sbjct: 110 SFSVLFGKKTTAVRYSRELTNVGT-ARATYRVAVTAPSEVAVTVAPAKLVFKKVGEKLRY 168

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       TF +      G FGSI W++ ++ V SPVA W
Sbjct: 169 TATFAAK--RNAKKPAGGAAFGSIVWSNAKYKVSSPVAFAW 207

[51][TOP]
>UniRef100_A7NU69 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NU69_VITVI
     Length = 782

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 7e-10
 Identities = 39/93 (41%), Positives = 53/93 (56%), Gaps = 1/93 (1%)
 Frame = -2

Query: 528 GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSP-ANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVV 352
      G VVKY R + NVG+  A Y+V V S ++V+I V P L FS+   Y VTF + 
Sbjct: 696 GGVVKYTRTLTNVGT--PATYKVSVSSQISSVKISVEPESLTFSEPNEKKSYTVTFTASS 753

Query: 351 LGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      + G+ S   F +EW+DG+H+V SPVA W
Sbjct: 754 MPSGMTS-----FAHLEWSDGKHIVGSPVAFSW 781

[52][TOP]
>UniRef100_Q1EPF3 Subtilisin-like serine proteinase, putative n=1 Tax=Musa acuminata
      RepID=Q1EPF3_MUSAC
     Length = 757

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 9e-10
 Identities = 37/101 (36%), Positives = 53/101 (52%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF+V FA+  VK+ R + NVG+   Y+ V +P V++ V P+ L FS    Y
Sbjct: 663 SFAVAFATASTTVKHTRTLTNVGA--PGTYKATVSAPEGVKVVVEPTALTFSALGEKKNY 720

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      VTF +   G +   FG +EW+D +HVV SP+A W
Sbjct: 721 TVTFSTASQPSGSTA-----FGRLEWSDAQHVVASPLAFSW 756

[53][TOP]
>UniRef100_A7PY74 Chromosome chr15 scaffold_37, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PY74_VITVI
     Length = 804

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 9e-10
 Identities = 36/87 (41%), Positives = 47/87 (54%)
 Frame = -2

Query: 513 YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVG 334
      YKR V NVG  + Y  V+ P V + V PS L F K  L Y+V+F V +G  
Sbjct: 720 YKRTVTNVGQPT-STYVAQVQEPDGVSVMVEPSVLKFRKFNQRLSYKVSF--VAMGAASA 776

Query: 333 SVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      SVP  FGS+ W  +H V+SP+A+ W
Sbjct: 777 SVPSSSFGSLVWVSKKHRVRSPIAITW 803

[54][TOP]
>UniRef100_UPI000198535D PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198535D
     Length = 837

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 2e-09
 Identities = 38/91 (41%), Positives = 52/91 (57%), Gaps = 1/91 (1%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSP-ANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      VVKY R + NVG+  A Y+V V S ++V+I V P L FS+   Y VTF + + 
Sbjct: 753 VVKYTRTLTNVGT--PATYKVSVSSQISSVKISVEPESLTFSEPNEKKSYTVTFTASSMP 810

Query: 345 GGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       G+ S   F +EW+DG+H+V SPVA W
Sbjct: 811 SGMTS-----FAHLEWSDGKHIVGSPVAFSW 836

[55][TOP]
>UniRef100_A2WNG7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WNG7_ORYSI
     Length = 788

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 2e-09
 Identities = 35/99 (35%), Positives = 53/99 (53%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV   G   RV NVG  +A Y  V++P + + VSP +L FS  +  Y
Sbjct: 690 SISVPRLLAGRTATVSRVAMNVGPP-NATYAAAVEAPPGLAVKVSPERLVFSSRWTTAAY 748

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      +V+F+ + G G G+ G+ G++ W+DG H V++P AV
Sbjct: 749 QVSFE--IAGAGAGASKGYVHGAVTWSDGAHSVRTPFAV 785

[56][TOP]
>UniRef100_B9GNR4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GNR4_POPTR
     Length = 779

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 37/96 (38%), Positives = 53/96 (55%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 537 ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFK 361
      A   VKY R + NVG+  A Y+V + S  +V++ V P L+F+KE   Y VTF 
Sbjct: 690 AGVKSTVKYTRTLTNVGA--PATYKVSMTSQTTSVKMLVEPESLSFAKEYEKKSYTVTFT 747

Query: 360 SVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      + + G S   F +EW+DG+HVV+SP+A W
Sbjct: 748 ATSMPSGTNS-----FAHLEWSDGKHVVRSPIAFSW 778

[57][TOP]
>UniRef100_B9GJ63 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GJ63_POPTR
     Length = 740

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 36/98 (36%), Positives = 57/98 (58%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + + V  R V NVG NV++VY+ V++P + + V P L+F++  +L + V
Sbjct: 642 SITIPNLKKKVTVTRKVTNVG-NVNSVYKAIVQAPIGISMAVEPKTLSFNRINKILSFRV 700

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      TF S   G   + FGS+ WTDGEH V+SP++V+
Sbjct: 701 TFLSSQKVQGE-----YRFGSLTWTDGEHFVRSPISVR 733

[58][TOP]
>UniRef100_B8LQQ7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=B8LQQ7_PICSI
     Length = 772

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 3e-09
 Identities = 43/104 (41%), Positives = 54/104 (51%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF   V  +R V NVG  +VYE+ V+SP NV + V P LAF+K+   Y
Sbjct: 668 SFSVVFKPRSLVRVTRRTVTNVGG-APSVYEMAVESPENVNVIVEPRTLAFTKQNEKATY 726

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEW---TDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F+S +   S   FG I W   G VV+SPVA+ W
Sbjct: 727 TVRFESKIASDN-KSKRHRGFGQILWKCVKGGTQVVRSPVAIAW 769

[59][TOP]
>UniRef100_Q8RVJ7 Putative serine protease n=1 Tax=Populus x canadensis
      RepID=Q8RVJ7_POPCA
     Length = 566

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 3e-09
 Identities = 37/96 (38%), Positives = 52/96 (54%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 537 ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFK 361
      A   VKY R + NVG  A Y+V + S  +V++ V P L+F+KE   Y VTF 
Sbjct: 477 AGVKSTVKYTRTLTNVGD--PATYKVSMTSQTTSVKMLVEPESLSFAKEYEKKSYTVTFT 534

Query: 360 SVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      + + G S   F +EW+DG+HVV+SP+A W
Sbjct: 535 ATSMPSGTNS-----FAHLEWSDGKHVVRSPIAFSW 565

[60][TOP]
>UniRef100_C0PDF7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PDF7_MAIZE
     Length = 773

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 6e-09
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 57/106 (53%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV-----VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEK 391
      SFSVVF  +   ++++R + NVG  +VY+V V P +V + V+P++L F + 
Sbjct: 671 SFSVVFGQKRKTKPAAALRFRRELTNVGPAA-SVYDVKVVGPESVAVTVTPARLTFRQAG 729

Query: 390 SVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       L Y VTF S  G    +FG I W + EHVV+SPVA W
Sbjct: 730 QKLRYYVTFASRARQGHAKP----DFGWISWVNDEHVVRSPVAYTW 771

[61][TOP]
>UniRef100_B9RBY4 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RBY4_RICCO
     Length = 758

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 6e-09
 Identities = 37/99 (37%), Positives = 56/99 (56%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+VF + ++ Y R V NVG  + Y V V P V++ V+PSK+AF++ K  Y
Sbjct: 661 SFSIVFGAKTQI--YTRTVTNVGPATSS-YTVSVAPPPGVDVTVTPSKIAFTQVKQTATY 717

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      VTF +  G  SV G+  ++W  +H V+SP++V
Sbjct: 718 SVTFTNTGKGYSDPSVQGY----LKWDSDQHSVRSPISV 752

[62][TOP]
>UniRef100_B7ZX56 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B7ZX56_MAIZE
     Length = 421

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 6e-09
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 57/106 (53%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV-----VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEK 391
      SFSVVF  +   ++++R + NVG  +VY+V V P +V + V+P++L F + 
Sbjct: 319 SFSVVFGQKRKTKPAAALRFRRELTNVGPAA-SVYDVKVVGPESVAVTVTPARLTFRQAG 377

Query: 390 SVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       L Y VTF S  G    +FG I W + EHVV+SPVA W
Sbjct: 378 QKLRYYVTFASRARQGHAKP----DFGWISWVNDEHVVRSPVAYTW 419

[63][TOP]
>UniRef100_Q9LJ20 Putative subtilisin-like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q9LJ20_ORYSJ
     Length = 795

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 36/101 (35%), Positives = 53/101 (52%), Gaps = 2/101 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV   G   RV NVG  +A Y  V++P + + VSP +L FS  +  Y
Sbjct: 693 SISVPRLLAGRTATVSRVAMNVGPP-NATYAAAVEAPPGLAVKVSPERLVFSSRWTTAAY 751

Query: 375 EVTFK--SVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      +V+F+ S  G G G+ G+ G++ W+DG H V++P AV
Sbjct: 752 QVSFEIASGGAGAGAGASKGYVHGAVTWSDGAHSVRTPFAV 792

[64][TOP]
>UniRef100_Q94H95 Os03g0761500 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q94H95_ORYSJ
     Length = 764

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 38/104 (36%), Positives = 50/104 (48%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN---VEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSV F +TG  K+ R V NVG   Y+V  + A  V + V PS L F+K  
Sbjct: 667 SFSVTFPATGGTEKHTRTVTNVGQ--PGTYKVTASAAAGSTPVTVSVEPSTLTFTKSGEK 724

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y V+F + + G    FG + W+  HVV SP+AV W
Sbjct: 725 QSYTVSFAAAAMPSGTNG-----FGRLVWSSDHHVVSSPIAVTW 763

[65][TOP]
>UniRef100_B9IC48 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IC48_POPTR
     Length = 757

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 40/103 (38%), Positives = 53/103 (51%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV--VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V F    VKYKR + NVG+  + Y V V+ P V + + P L+F K  L
Sbjct: 658 SFAVNFEGNARNNRVKYKRTLTNVGTPW-STYAVKVEEPNGVSVILEPKSLSFEKLGQKL 716

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y VTF S   G G   FGS+ W G++ V+SP+AV W
Sbjct: 717 SYNVTFVS---SRGKGREGSSSFGSLVWLSGKYSVRSPIAVTW 756

[66][TOP]
>UniRef100_B8AK91 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AK91_ORYSI
     Length = 459

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 38/104 (36%), Positives = 50/104 (48%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN---VEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSV F +TG  K+ R V NVG   Y+V  + A  V + V PS L F+K  
Sbjct: 362 SFSVTFPATGGTEKHTRTVTNVGQ--PGTYKVTASAAAGSTPVTVSVEPSTLTFTKSGEK 419

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y V+F + + G    FG + W+  HVV SP+AV W
Sbjct: 420 QSYTVSFAAAAMPSGTNG-----FGRLVWSSDHHVVSSPIAVTW 458

[67][TOP]
>UniRef100_A5AMY6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AMY6_VITVI
     Length = 566

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 37/91 (40%), Positives = 51/91 (56%), Gaps = 1/91 (1%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSP-ANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      VVKY R + NVG+  A Y+V V S ++V+I V P L FS+   Y VTF + + 
Sbjct: 482 VVKYTRTLTNVGT--PATYKVSVSSQISSVKISVEPESLTFSEPNEKKSYTVTFTASSMP 539

Query: 345 GGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      G+    F +EW+DG+H+V SPVA W
Sbjct: 540 SGMTX-----FAHLEWSDGKHIVGSPVAFSW 565

[68][TOP]
>UniRef100_A5AJ44 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AJ44_VITVI
     Length = 734

 Score = 63.9 bits (154), Expect = 8e-09
 Identities = 41/103 (39%), Positives = 54/103 (52%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV+F S  V+Y R + NVG+  +VY+V V P +V + V PS L F    Y
Sbjct: 633 SFSVLFGSKX-FVRYTRELTNVGA-AXSVYQVAVTGPPSVGVVVXPSTLVFKNVGEKXRY 690

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      VTF +     +  FGSI W++ +H VKSPVA W Q
Sbjct: 691 TVTFVAKKGKKVQNRMTRSAFGSIVWSNTQHQVKSPVAYAWTQ 733

[69][TOP]
>UniRef100_UPI0001982D0C PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982D0C
     Length = 737

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 58/98 (59%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + + V  R V NVG ++++VY+ V++P +++ V P L+F+   L ++V
Sbjct: 636 SITIPNLKKKVTVMRTVTNVG-HINSVYKAEVQAPYGIKMAVEPHILSFNLTTQFLHFKV 694

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      TF S   G   ++FGS+ WTDGEH V+SP+A++
Sbjct: 695 TFFSTQTVHG-----DYKFGSLTWTDGEHFVRSPIAIR 727

[70][TOP]
>UniRef100_B9R726 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9R726_RICCO
     Length = 769

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 37/96 (38%), Positives = 51/96 (53%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 537 ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFK 361
      A   VKY R + NVG+  A Y+V V S  +V+I V P L+FS++   Y VTF 
Sbjct: 680 AGVTSTVKYTRTLTNVGT--PATYKVSVSSETPSVKISVEPESLSFSEQYEKKSYTVTFS 737

Query: 360 SVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      + L G +   F +EW+ G+HVV SP+A W
Sbjct: 738 ATSLPSGTTN-----FARLEWSSGKHVVGSPIAFSW 768

[71][TOP]
>UniRef100_A7QJ28 Chromosome chr2 scaffold_105, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QJ28_VITVI
     Length = 714

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 1e-08
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 58/98 (59%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + + V  R V NVG ++++VY+ V++P +++ V P L+F+   L ++V
Sbjct: 613 SITIPNLKKKVTVMRTVTNVG-HINSVYKAEVQAPYGIKMAVEPHILSFNLTTQFLHFKV 671

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      TF S   G   ++FGS+ WTDGEH V+SP+A++
Sbjct: 672 TFFSTQTVHG-----DYKFGSLTWTDGEHFVRSPIAIR 704

[72][TOP]
>UniRef100_C0HFN9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HFN9_MAIZE
     Length = 783

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 2e-08
 Identities = 34/101 (33%), Positives = 52/101 (51%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF V F + +V  R + V  + Y V V +P +V++ V+P+ L F ++   Y
Sbjct: 684 SFVVAFENCTDVRTLTRTLTKVSEEAET-YSVTVVAPEHVKVTVTPTTLEFKEQMETRSY 742

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F++  GG   G +FG I W +G+H V+SPVA W
Sbjct: 743 SVEFRNEA--GGNPEAGGWDFGQISWENGKHKVRSPVAFHW 781

[73][TOP]
>UniRef100_P93204 SBT1 protein n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=P93204_SOLLC
     Length = 766

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 37/96 (38%), Positives = 51/96 (53%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 537 ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFK 361
      +ST V +Y R + NVG+  A Y+ V S  +V+I V P L FS++   Y VTF 
Sbjct: 677 SSTPTVTRYTRTLTNVGN--PATYKASVSSETQDVKILVEPQTLTFSRKNEKKTYTVTFT 734

Query: 360 SVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +   G S   F +EW+DG+HVV SP+A W
Sbjct: 735 ATSKPSGTTS-----FARLEWSDGQHVVASPIAFSW 765

[74][TOP]
>UniRef100_C5XCF0 Putative uncharacterized protein Sb02g037440 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XCF0_SORBI
     Length = 787

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 36/101 (35%), Positives = 50/101 (49%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF V F S +V  R + V  + Y V V +P +V++ VSP+ L F +   Y
Sbjct: 688 SFVVAFDSRTDVRTLMRTLTKVSEEAET-YNVTVLAPEHVKVTVSPTTLEFKEHMEARSY 746

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F++  GG    +FG I W G+H V+SPVA QW
Sbjct: 747 TVEFRNEA--GGNREAGEWDFGQISWASGKHQVRSPVAFQW 785

[75][TOP]
>UniRef100_B8LQY5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=B8LQY5_PICSI
     Length = 783

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 42/104 (40%), Positives = 50/104 (48%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSVVF   V  +R V NVG   VYEV ++SP V I V P L F ++   Y
Sbjct: 681 SFSVVFKPLNLVRALRRTVTNVGG-APCVYEVSMESPPGVNIIVEPRTLVFKEQNEKASY 739

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEW---TDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F+S    S  EFG I W   G VV+SPVA+ W
Sbjct: 740 TVRFESKTASHNKSS-GRQEFGQIWWKCVKGGTQVVRSPVAIVW 782

[76][TOP]
>UniRef100_A9XG40 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=A9XG40_TOBAC
     Length = 768

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 44/113 (38%), Positives = 60/113 (53%), Gaps = 12/113 (10%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF--------ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVG-VKSPAN-VEIDVSPSKLA 406
      SF+VVF     S+  VKY R + NVG   Y+V V SP+N V++ V P L 
Sbjct: 664 SFAVVFPEQMTAGSGSSSSSVKYTRTLTNVGPA--GTYKVSTVFSPSNSVKVSVEPETLV 721

Query: 405 FSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPG--HEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      F++   Y VTF +    S+P  + +G IEW+DG+HVV SPVA+ W
Sbjct: 722 FTRANEQKSYTVTFTAP-------SMPSTTNVYGRIEWSDGKHVVGSPVAISW 767

[77][TOP]
>UniRef100_A2YYQ4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2YYQ4_ORYSI
     Length = 517

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 2e-08
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 50/85 (58%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  DAVY+ ++ PA +E+ V P +L FSK+K  ++VTFK+   G  
Sbjct: 427 RTVTNVGDQHDAVYKAFLEPPAGIEMAVEPPELVFSKDKKDQSFKVTFKATRKVHG---- 482

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 483 -DYTFGSLAWHDGGSHWVRIPIAVR 506

[78][TOP]
>UniRef100_C5WS35 Putative uncharacterized protein Sb01g007310 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WS35_SORBI
     Length = 764

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 3e-08
 Identities = 38/104 (36%), Positives = 50/104 (48%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN---VEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSV F + G VK+ R V NVG   Y+V  + A  V + V PS L+FSK  
Sbjct: 667 SFSVAFPAAGGTVKHTRTVTNVGQ--PGTYKVTASAAAGSAPVTVSVEPSTLSFSKAGEK 724

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y V+F + + G    FG + W+  HVV SP+A W
Sbjct: 725 QSYTVSFTAGGMASGTNG-----FGRLVWSSDHHVVASPIAATW 763

[79][TOP]
>UniRef100_UPI0001983A21 PREDICTED: hypothetical protein isoform 2 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983A21
     Length = 734

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 4e-08
 Identities = 37/93 (39%), Positives = 55/93 (59%), Gaps = 3/93 (3%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      VVK+ R + NVGS  + Y+V + S + +V+I V P L+FS+   ++VTF +  
Sbjct: 650 VVKHTRTLTNVGS--PSTYKVSIFSESESVKISVEPGSLSFSELNEKKSFKVTFTAT--- 704

Query: 345 GGVGSVPGHE--FGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
        S+P +  FG IEW+DG+HVV SP+ V W
Sbjct: 705 ----SMPSNTNIFGRIEWSDGKHVVGSPIVVSW 733

[80][TOP]
>UniRef100_UPI0001983A20 PREDICTED: hypothetical protein isoform 1 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983A20
     Length = 767

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 4e-08
 Identities = 37/93 (39%), Positives = 55/93 (59%), Gaps = 3/93 (3%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      VVK+ R + NVGS  + Y+V + S + +V+I V P L+FS+   ++VTF +  
Sbjct: 683 VVKHTRTLTNVGS--PSTYKVSIFSESESVKISVEPGSLSFSELNEKKSFKVTFTAT--- 737

Query: 345 GGVGSVPGHE--FGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
        S+P +  FG IEW+DG+HVV SP+ V W
Sbjct: 738 ----SMPSNTNIFGRIEWSDGKHVVGSPIVVSW 766

[81][TOP]
>UniRef100_A7PLM3 Chromosome chr7 scaffold_20, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PLM3_VITVI
     Length = 762

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 4e-08
 Identities = 37/93 (39%), Positives = 55/93 (59%), Gaps = 3/93 (3%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      VVK+ R + NVGS  + Y+V + S + +V+I V P L+FS+   ++VTF +  
Sbjct: 678 VVKHTRTLTNVGS--PSTYKVSIFSESESVKISVEPGSLSFSELNEKKSFKVTFTAT--- 732

Query: 345 GGVGSVPGHE--FGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
        S+P +  FG IEW+DG+HVV SP+ V W
Sbjct: 733 ----SMPSNTNIFGRIEWSDGKHVVGSPIVVSW 761

[82][TOP]
>UniRef100_B9RDI3 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RDI3_RICCO
     Length = 744

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 5e-08
 Identities = 39/103 (37%), Positives = 52/103 (50%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVK--YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V FA  + +  +KR V NVG+   Y V V+ P V  V+P L F   L
Sbjct: 645 SFAVNFAGNAQNISKTFKRTVTNVGTP-SCTYAVQVQEPNGVSTVVNPKILRFRNSGEKL 703

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y+VTF +    S  H FGS+ W G++ VKSP+AV W
Sbjct: 704 SYKVTFIGLKERD---SRESHSFGSLVWVSGKYKVKSPIAVTW 743

[83][TOP]
>UniRef100_B9GLC0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GLC0_POPTR
     Length = 791

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 5e-08
 Identities = 35/97 (36%), Positives = 50/97 (51%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+ ++  + KR V+NVG  A+Y V + P VE+ + P L FS K L Y V
Sbjct: 671 SITVSNLQSTMTIKRTVRNVGRKTTAIYFVSIVKPHGVEVLIWPRILIFSCFKEELSYFV 730

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      T K +  G   ++FG I W+DG H V+SP+ V
Sbjct: 731 TLKPLKKSQG-----RYDFGEIVWSDGFHKVRSPLVV 762

[84][TOP]
>UniRef100_UPI0001983647 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983647
     Length = 788

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 36/97 (37%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+ ++  V KR V+NVG  AVY V + +P V++ + P L FS K  Y V
Sbjct: 681 SITVSNLQSTVTIKRTVRNVGPKKTAVYFVSIVNPCGVKVSIWPRILFFSCFKEEHTYYV 740

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      T K   G   ++FG I WTDG H V+SP+ V
Sbjct: 741 TLKPQKKSQG-----RYDFGEIVWTDGFHYVRSPLVV 772

[85][TOP]
>UniRef100_Q9STQ2 Subtilisin protease-like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9STQ2_ARATH
     Length = 746

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 36/84 (42%), Positives = 45/84 (53%)
 Frame = -2

Query: 510 KRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGS 331
      KR V NVG N + VY V + P VE+ + P L FSK +  Y VTFK  + G  
Sbjct: 657 KRTVSNVGPNKNTVYFVDIIRPVGVEVLIWPRILVFSKCQQEHSYYVTFKPTEIFSG--- 713

Query: 330 VPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       + FG I WT+G H V+SPV V
Sbjct: 714 --RYVFGEIMWTNGLHRVRSPVVV 735

[86][TOP]
>UniRef100_Q9LYH9 Subtilisin-like protease-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9LYH9_ARATH
     Length = 755

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 35/98 (35%), Positives = 53/98 (54%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+   E V  R V NVG VD+VY++ V+ P V+I V+P+ L F+  +L Y+V
Sbjct: 655 SITIPFLKEDVTLTRTVTNVGP-VDSVYKLIVEPPLGVKISVTPNTLLFNSNVKILSYKV 713

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T +   +   + FGS+ WTDG H V P++V+
Sbjct: 714 TVSTTHKSNSI-----YYFGSLTWTDGSHKVTIPLSVR 746

[87][TOP]
>UniRef100_Q1PDX5 Subtilase family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q1PDX5_ARATH
     Length = 762

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 35/98 (35%), Positives = 53/98 (54%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+   E V  R V NVG VD+VY++ V+ P V+I V+P+ L F+  +L Y+V
Sbjct: 662 SITIPFLKEDVTLTRTVTNVGP-VDSVYKLIVEPPLGVKISVTPNTLLFNSNVKILSYKV 720

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T +   +   + FGS+ WTDG H V P++V+
Sbjct: 721 TVSTTHKSNSI-----YYFGSLTWTDGSHKVTIPLSVR 753

[88][TOP]
>UniRef100_A9XG41 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=A9XG41_TOBAC
     Length = 768

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 40/111 (36%), Positives = 53/111 (47%), Gaps = 10/111 (9%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVF--------ASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFS 400
      SF+VVF     S+  VKY R + NVG      S +V++ V P L F+
Sbjct: 664 SFAVVFLEQMTAGSGSSSSSVKYTRTLTNVGPAGTYKVSTVFSSSNSVKVSVEPETLVFT 723

Query: 399 KEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPG--HEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      +   Y VTF +    S P  + FG IEW+DG+HVV SPVA+ W
Sbjct: 724 RVNEQKSYTVTFTAP-------STPSTTNVFGRIEWSDGKHVVGSPVAISW 767

[89][TOP]
>UniRef100_A7QKB6 Chromosome chr2 scaffold_112, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QKB6_VITVI
     Length = 755

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 36/99 (36%), Positives = 54/99 (54%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+  S  +K+KRVV NVG  + Y V + +P V++ V P+K+ F+K   Y
Sbjct: 660 SFSIALGSKD--LKFKRVVTNVGKPHSS-YAVSINAPEGVDVVVKPTKIHFNKVYQKKSY 716

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      V F+S+  GGV S  + G ++W  H KSP++V
Sbjct: 717 TVIFRSI---GGVDSRNRYAQGFLKWVSATHSAKSPISV 752

[90][TOP]
>UniRef100_A7P0B4 Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P0B4_VITVI
     Length = 760

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 6e-08
 Identities = 36/97 (37%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+ ++  V KR V+NVG  AVY V + +P V++ + P L FS K  Y V
Sbjct: 653 SITVSNLQSTVTIKRTVRNVGPKKTAVYFVSIVNPCGVKVSIWPRILFFSCFKEEHTYYV 712

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      T K   G   ++FG I WTDG H V+SP+ V
Sbjct: 713 TLKPQKKSQG-----RYDFGEIVWTDGFHYVRSPLVV 744

[91][TOP]
>UniRef100_C0HI21 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HI21_MAIZE
     Length = 522

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 8e-08
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 53/102 (51%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVK-YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SF V F S +VV+  R V V  + VY  V +P +V++ V+P+ L F +   
Sbjct: 423 SFVVAFDSRTDVVRTLTRTVTKVSEEAE-VYTATVVAPEHVKVTVTPTTLEFKEHMETRS 481

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F++   G   G +FG I W +G+H V+SPVA QW
Sbjct: 482 YSVEFRNEA---GWHREAGWDFGQIIWANGKHKVRSPVAFQW 520

[92][TOP]
>UniRef100_C0HF77 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HF77_MAIZE
     Length = 778

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 8e-08
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 53/102 (51%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVK-YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SF V F S +VV+  R V V  + VY  V +P +V++ V+P+ L F +   
Sbjct: 679 SFVVAFDSRTDVVRTLTRTVTKVSEEAE-VYTATVVAPEHVKVTVTPTTLEFKEHMETRS 737

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V F++   G   G +FG I W +G+H V+SPVA QW
Sbjct: 738 YSVEFRNEA---GWHREAGWDFGQIIWANGKHKVRSPVAFQW 776

[93][TOP]
>UniRef100_B9GW37 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GW37_POPTR
     Length = 708

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 8e-08
 Identities = 37/95 (38%), Positives = 49/95 (51%), Gaps = 1/95 (1%)
 Frame = -2

Query: 540 FAST-GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTF 364
      FA T G  + R V NVG +V++ YEV + SP V++ V PSKL FSK   Y V F
Sbjct: 615 FAVTLGPSQTFTRTVTNVG-DVNSAYEVAIVSPPGVDVTVKPSKLYFSKVNQKATYSVAF 673

Query: 363 KSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
        GG +    G I W  ++ V+SP+AV
Sbjct: 674 SRTEYGGKISETAQ---GYIVWASAKYTVRSPIAV 705

[94][TOP]
>UniRef100_A9QMD5 Putative uncharacterized protein (Fragment) n=1 Tax=Panax
      quinquefolius RepID=A9QMD5_PANQU
     Length = 260

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 8e-08
 Identities = 36/95 (37%), Positives = 49/95 (51%), Gaps = 1/95 (1%)
 Frame = -2

Query: 534 STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN-VEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKS 358
      ST +VKY R + NVG+  A Y+V V S  V+I V P L FSK   Y VTF +
Sbjct: 172 STPTIVKYTRTLTNVGT--PAAYKVSVSSETQYVKIVVEPETLVFSKSNEKKNYTVTFST 229

Query: 357 VVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       + G S   F +EW+ G++ + SP+A W
Sbjct: 230 TSMLSGTTS-----FARLEWSGGKYTIGSPIAFSW 259

[95][TOP]
>UniRef100_B9T4J8 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9T4J8_RICCO
     Length = 760

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 52/104 (50%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTG--EVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SF+V F S G  V KY R + NVG+   Y+ +  A V+I V P L+F +  
Sbjct: 663 SFAVNFDSIGGASVAKYTRTLTNVGTA--GTYKASISGQALGVKISVEPETLSFIQANEK 720

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y VTF   G    + F +EW+DG+HVV SP+AV W
Sbjct: 721 KSYTVTFT-----GSSMPTNTNAFARLEWSDGKHVVGSPIAVSW 759

[96][TOP]
>UniRef100_B9SX94 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SX94_RICCO
     Length = 726

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 38/100 (38%), Positives = 49/100 (49%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      + S V A   V  R VKNVGS   Y  VK P V + V P L F K   E+
Sbjct: 631 TLSFVVADINTTVTLTRKVKNVGS--PGKYYAHVKEPVGVSVSVKPKSLEFKKIGEEKEF 688

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      +VTFK+   V V  FG + W+DG+H V+SP+ V+
Sbjct: 689 KVTFKTKKASEPVDYV----FGRLIWSDGKHYVRSPLVVK 724

[97][TOP]
>UniRef100_A3AQF6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3AQF6_ORYSJ
     Length = 738

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 33/88 (37%), Positives = 51/88 (57%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      +K +R V NVG VDAVY+ ++SP V+IDV P L F+ K V ++V+ + +  G
Sbjct: 646 IKVRRAVTNVGE-VDAVYQSAIQSPLGVKIDVEPPTLVFNATKKVNTFKVSMRPLWKVQG 704

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
         + FGS+ W + H V+ P+AV+
Sbjct: 705 -----EYTFGSLTWYNEHHTVRIPIAVR 727

[98][TOP]
>UniRef100_A2WVY4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WVY4_ORYSI
     Length = 776

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 1e-07
 Identities = 33/88 (37%), Positives = 51/88 (57%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      +K +R V NVG VDAVY+ ++SP V+IDV P L F+ K V ++V+ + +  G
Sbjct: 684 IKVRRAVTNVGE-VDAVYQSAIQSPLGVKIDVEPPTLVFNATKKVNTFKVSMRPLWKVQG 742

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
         + FGS+ W + H V+ P+AV+
Sbjct: 743 -----EYTFGSLTWYNEHHTVRIPIAVR 765

[99][TOP]
>UniRef100_Q94KL9 Subtilisin-like protein n=1 Tax=Glycine max RepID=Q94KL9_SOYBN
     Length = 766

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 31/84 (36%), Positives = 48/84 (57%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R V NVG + + VY  V +P+ V + ++P+KL F+K  L Y V F S +  
Sbjct: 683 VNLSRTVTNVGEDDETVYSPIVDAPSGVHVTLTPNKLRFTKSSKKLSYRVIFSSTLT--- 739

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSP 268
       S+  FGSI W++G+++V+SP
Sbjct: 740 --SLKEDLFGSITWSNGKYMVRSP 761

[100][TOP]
>UniRef100_Q93WQ0 Subtilisin-type protease n=1 Tax=Glycine max RepID=Q93WQ0_SOYBN
     Length = 766

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 31/84 (36%), Positives = 48/84 (57%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R V NVG + + VY  V +P+ V + ++P+KL F+K  L Y V F S +  
Sbjct: 683 VNLSRTVTNVGEDDETVYSPIVDAPSGVHVTLTPNKLRFTKSSKKLSYRVIFSSTLT--- 739

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSP 268
       S+  FGSI W++G+++V+SP
Sbjct: 740 --SLKEDLFGSITWSNGKYMVRSP 761

[101][TOP]
>UniRef100_Q7XT43 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q7XT43_ORYSJ
     Length = 756

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 34/84 (40%), Positives = 48/84 (57%), Gaps = 1/84 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  + VY+ + PA +E+ V PS+L FSK+K  ++VTFK+   G  
Sbjct: 666 RTVTNVGVQQEVVYKAFLDPPAGIEMAVEPSELVFSKDKKDQSFKVTFKATRKVQG---- 721

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAV 259
       + FGS+ W D G H V+ P+AV
Sbjct: 722 -DYTFGSLAWHDGGSHWVRIPIAV 744

[102][TOP]
>UniRef100_B9HBZ8 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HBZ8_POPTR
     Length = 772

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 32/86 (37%), Positives = 46/86 (53%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R VKNVG +  Y  V+ P + + V PS L F +   ++VTF++    G 
Sbjct: 690 RKVKNVG--LTGTYAAHVREPYGILVSVEPSILTFENKGDEKSFKVTFEAK----WDGVT 743

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
       HEFG++ WTDG H V+SP+ V +G
Sbjct: 744 EDHEFGTLTWTDGRHYVRSPIVVAFG 769

[103][TOP]
>UniRef100_B8AUL1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AUL1_ORYSI
     Length = 743

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 36/85 (42%), Positives = 49/85 (57%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  DA+Y+ V+SP V+I V P+ L FSK K+  +++TF    G  
Sbjct: 655 RTVTNVGQ-ADAIYKAVVQSPPGVQISVEPTVLKFSKGKNTQSFKITFTMTHKLQG---- 709

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
      G+ FGS+ W D G H VK P+AV+
Sbjct: 710 -GYLFGSLAWYDGGAHYVKIPIAVR 733

[104][TOP]
>UniRef100_P93205 SBT2 protein n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=P93205_SOLLC
     Length = 775

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 2e-07
 Identities = 33/85 (38%), Positives = 45/85 (52%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVGS +  Y V V +   + V P +L F+ +  L Y+VTFK+V     
Sbjct: 694 RTVTNVGSPISN-YHVVVSAFKGAVVKVEPERLNFTSKNQKLSYKVTFKTV------SRQ 746

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       EFGS+ W DG H V+SP+A+ W
Sbjct: 747 KAPEFGSLIWKDGTHKVRSPIAITW 771

[105][TOP]
>UniRef100_A2X831 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X831_ORYSI
     Length = 791

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 2e-07
 Identities = 34/88 (38%), Positives = 43/88 (48%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGG 343
      VV  R V NVG  AVY  V PA V + V+P L F K  V ++ VTF+  G 
Sbjct: 689 VVSVSRAVTNVGPRGKAVYAAKVDMPATVSVTVTPDTLRFKKVNQVRKFTVTFRGANGGP 748

Query: 342 GVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       G V   G + W  +HVV+SP+ V
Sbjct: 749 MKGGVAE---GQLRWVSPDHVVRSPIVV 773

[106][TOP]
>UniRef100_Q9LWA3 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Solanum lycopersicum
      RepID=Q9LWA3_SOLLC
     Length = 746

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 39/99 (39%), Positives = 52/99 (52%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+ F    Y R V NVG +V + Y+V + SP V I+V P++L FSK  L Y
Sbjct: 651 SFSI-FGLGSTPQTYTRTVTNVG-DVASSYKVEIASPIGVAIEVVPTELNFSKLNQKLTY 708

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      +VTF    V V G   ++WT  H V+SP+AV
Sbjct: 709 QVTFSKTTSSSEVVVVEGF----LKWTSTRHSVRSPIAV 743

[107][TOP]
>UniRef100_C5XHB2 Putative uncharacterized protein Sb03g011300 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XHB2_SORBI
     Length = 790

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 33/83 (39%), Positives = 48/83 (57%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R  NVG + +A Y  V +PA + + VSP +L FS+ +  YEV+F V G GV  
Sbjct: 709 RTAMNVGPS-NATYAATVDAPAGLAVRVSPDRLVFSRRWTTAWYEVSF-DVAAGAGVSK- 765

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      G+ G++ W+DG H V++P AV
Sbjct: 766 -GYVHGAVTWSDGAHSVRTPFAV 787

[108][TOP]
>UniRef100_C0P3K4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0P3K4_MAIZE
     Length = 522

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 36/104 (34%), Positives = 49/104 (47%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN---VEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSV F + G  K+ R V NVG   Y+V  + A  V + V PS L+FS+  
Sbjct: 425 SFSVAFPAAGGTAKHTRTVTNVGQ--PGTYKVAASAAAGGTPVTVTVEPSTLSFSRAGEK 482

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y V+F + + G    FG + W+  HVV SP+A W
Sbjct: 483 QSYTVSFTAGGMPSGTNG-----FGRLVWSSDHHVVASPIAATW 521

[109][TOP]
>UniRef100_B9RUD5 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RUD5_RICCO
     Length = 742

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 35/103 (33%), Positives = 57/103 (55%), Gaps = 1/103 (0%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  ++Y+V VK P + + V P L F+K   +++V
Sbjct: 645 SITVPSLSGKVTLSRTLKNVGT--PSLYKVRVKPPKGISVKVEPETLKFNKLHEEKKFKV 702

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGE-HVVKSPVAVQWGQG 244
      T ++  GG + G+ FG + W+DG+ +VVKSP+ V+  G
Sbjct: 703 TLEA---KGGSSADHGYVFGGLTWSDGKLYVVKSPIVVKKAVG 742

[110][TOP]
>UniRef100_Q8H8B6 PA domain containing protein, expressed n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8H8B6_ORYSJ
     Length = 663

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 3e-07
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 46/98 (46%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      ++V    V KR V N+G  DAVY  V SP   V P L+FS +  Y V
Sbjct: 539 AIVLPRLNATVTVKRTVTNMGPRRDAVYRAAVVSPHGARAAVWPPALSFSPYRDTASYYV 598

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T   L G   ++FG I W+DG H V++P+ V+
Sbjct: 599 TVAPAKLSRG-----RYDFGEIVWSDGYHRVRTPLVVR 631

[111][TOP]
>UniRef100_Q0DV00 Os03g0158700 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0DV00_ORYSJ
     Length = 292

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 3e-07
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 46/98 (46%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      ++V    V KR V N+G  DAVY  V SP   V P L+FS +  Y V
Sbjct: 168 AIVLPRLNATVTVKRTVTNMGPRRDAVYRAAVVSPHGARAAVWPPALSFSPYRDTASYYV 227

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T   L G   ++FG I W+DG H V++P+ V+
Sbjct: 228 TVAPAKLSRG-----RYDFGEIVWSDGYHRVRTPLVVR 260

[112][TOP]
>UniRef100_B9SX95 Cucumisin, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SX95_RICCO
     Length = 771

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 3e-07
 Identities = 33/98 (33%), Positives = 51/98 (52%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+ A+  +  R KNVG+   Y  VK P + + V P++L F+K   EY+V
Sbjct: 678 SITVANLNASIVVTRKAKNVGT--PGTYTAHVKVPGGISVTVEPAQLTFTKLGEEKEYKV 735

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
       K+ V G  S  + FG + W+DG+H V+SP+ V+
Sbjct: 736 NLKASVNG----SPKNYVFGQLVWSDGKHKVRSPLVVK 769

[113][TOP]
>UniRef100_A3AEA9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3AEA9_ORYSJ
     Length = 257

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 3e-07
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 46/98 (46%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      ++V    V KR V N+G  DAVY  V SP   V P L+FS +  Y V
Sbjct: 133 AIVLPRLNATVTVKRTVTNMGPRRDAVYRAAVVSPHGARAAVWPPALSFSPYRDTASYYV 192

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T   L G   ++FG I W+DG H V++P+ V+
Sbjct: 193 TVAPAKLSRG-----RYDFGEIVWSDGYHRVRTPLVVR 225

[114][TOP]
>UniRef100_O65351 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=SUBL_ARATH
     Length = 757

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 3e-07
 Identities = 43/102 (42%), Positives = 53/102 (51%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN-VEIDVSPSKLAFSKEKSVLE 379
      SF+V   G  KY R V +VG   Y V V S  V+I V P+ L F +   
Sbjct: 662 SFAVNVDGVG-AYKYTRTVTSVGGA--GTYSVKVTSETTGVKISVEPAVLNFKEANEKKS 718

Query: 378 YEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y VTF +V   GS  + FGSIEW+DG+HVV SPVA+ W
Sbjct: 719 YTVTF-TVDSSKPSGS---NSFGSIEWSDGKHVVGSPVAISW 756

[115][TOP]
>UniRef100_Q9LUM3 Subtilisin proteinase-like protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9LUM3_ARATH
     Length = 775

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 5/104 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV---VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSVVF  GE   + R V NVG + D+VYE+ ++ P  + V P KL+F +  
Sbjct: 670 SFSVVFQQYGESKMSTHFIRTVTNVGDS-DSVYEIKIRPPRGTTVTVEPEKLSFRRVGQK 728

Query: 384 LEYEVTFKS--VVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      L + V K+ V L G +V  E G I W+DG+ V SP+ V
Sbjct: 729 LSFVVRVKTTEVKLSPGATNV---ETGHIVWSDGKRNVTSPLVV 769

[116][TOP]
>UniRef100_Q9LRF2 Subtilisin-like serine protease n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q9LRF2_ORYSJ
     Length = 789

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 34/88 (38%), Positives = 43/88 (48%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGG 343
      VV  R V NVG  AVY  V PA V + V+P L F K  V ++ VTF+  G 
Sbjct: 687 VVSVSRAVTNVGPRGKAVYAAKVDMPATVLVTVTPDTLRFKKVNQVRKFTVTFRGANGGP 746

Query: 342 GVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       G V   G + W  +HVV+SP+ V
Sbjct: 747 MKGGVAE---GQLRWVSPDHVVRSPIVV 771

[117][TOP]
>UniRef100_Q9C5N5 Putative subtilisin serine protease n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C5N5_ARATH
     Length = 775

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 5/104 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV---VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSVVF  GE   + R V NVG + D+VYE+ ++ P  + V P KL+F +  
Sbjct: 670 SFSVVFQQYGESKMSTHFIRTVTNVGDS-DSVYEIKIRPPRGTTVTVEPEKLSFRRVGQK 728

Query: 384 LEYEVTFKS--VVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      L + V K+ V L G +V  E G I W+DG+ V SP+ V
Sbjct: 729 LSFVVRVKTTEVKLSPGATNV---ETGHIVWSDGKRNVTSPLVV 769

[118][TOP]
>UniRef100_Q6MW90 B1248C03.14 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6MW90_ORYSJ
     Length = 338

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 37/88 (42%), Positives = 53/88 (60%), Gaps = 4/88 (4%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSV---VLGGGV 337
      R V NVG  +AVY+ ++ P VE+ V+PS L FSKEK VL ++VTFK++  + G +
Sbjct: 248 RTVTNVGQ-ANAVYKAFLQPPTGVEMTVNPSVLVFSKEKKVLSFKVTFKAMRRPIQGDYI 306

Query: 336 GSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
         FGS+ W D G H V+ +AV+
Sbjct: 307 -------FGSLTWHDGGSHWVQISIAVR 327

[119][TOP]
>UniRef100_Q6MW77 B1248C03.20 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6MW77_ORYSJ
     Length = 775

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 38/99 (38%), Positives = 51/99 (51%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + E   R V NVG  DAVY+ VKSP ++I V PS L FS+ K  ++V
Sbjct: 673 SIAIPNLKEPTTVLRTVTNVGQ-ADAVYKAVVKSPPGMKISVEPSVLQFSQSKKKQSFKV 731

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
      F    G   G+ FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 732 IFSMTRKFQG-----GYLFGSLAWYDGGTHYVRIPIAVR 765

[120][TOP]
>UniRef100_Q6ESH8 Os02g0665300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6ESH8_ORYSJ
     Length = 791

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 34/88 (38%), Positives = 43/88 (48%)
 Frame = -2

Query: 522 VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGG 343
      VV  R V NVG  AVY  V PA V + V+P L F K  V ++ VTF+  G 
Sbjct: 689 VVSVSRAVTNVGPRGKAVYAAKVDMPATVLVTVTPDTLRFKKVNQVRKFTVTFRGANGGP 748

Query: 342 GVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       G V   G + W  +HVV+SP+ V
Sbjct: 749 MKGGVAE---GQLRWVSPDHVVRSPIVV 773

[121][TOP]
>UniRef100_Q0JF92 Os04g0127200 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0JF92_ORYSJ
     Length = 650

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 38/99 (38%), Positives = 51/99 (51%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + E   R V NVG  DAVY+ VKSP ++I V PS L FS+ K  ++V
Sbjct: 548 SIAIPNLKEPTTVLRTVTNVGQ-ADAVYKAVVKSPPGMKISVEPSVLQFSQSKKKQSFKV 606

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
      F    G   G+ FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 607 IFSMTRKFQG-----GYLFGSLAWYDGGTHYVRIPIAVR 640

[122][TOP]
>UniRef100_C5X498 Putative uncharacterized protein Sb02g009600 n=1 Tax=Sorghum bicolor
      RepID=C5X498_SORBI
     Length = 826

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 34/100 (34%), Positives = 51/100 (51%), Gaps = 13/100 (13%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R V NVG+  A Y V + +P +++ V+PSKL F++  L ++V+F   G 
Sbjct: 728 VTVTRAVTNVGAQDAATYTVAISAPTGLDVKVTPSKLEFTRSVKKLAFQVSFSR---SGN 784

Query: 339 VGSV-------------PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      V S+       G  GSI W+DG+H+V+SP V
Sbjct: 785 VDSLDDGDDDDDDAAAKKGALSGSITWSDGKHLVRSPFVV 824

[123][TOP]
>UniRef100_B9FD54 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FD54_ORYSJ
     Length = 706

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 38/99 (38%), Positives = 51/99 (51%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + E   R V NVG  DAVY+ VKSP ++I V PS L FS+ K  ++V
Sbjct: 604 SIAIPNLKEPTTVLRTVTNVGQ-ADAVYKAVVKSPPGMKISVEPSVLQFSQSKKKQSFKV 662

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
      F    G   G+ FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 663 IFSMTRKFQG-----GYLFGSLAWYDGGTHYVRIPIAVR 696

[124][TOP]
>UniRef100_B8BB92 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BB92_ORYSI
     Length = 337

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 37/88 (42%), Positives = 53/88 (60%), Gaps = 4/88 (4%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSV---VLGGGV 337
      R V NVG  +AVY+ ++ P VE+ V+PS L FSKEK VL ++VTFK++  + G +
Sbjct: 247 RTVTNVGQ-ANAVYKAFLQPPTGVEMTVNPSVLVFSKEKKVLSFKVTFKAMRRPIQGDYI 305

Query: 336 GSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
         FGS+ W D G H V+ +AV+
Sbjct: 306 -------FGSLTWHDGGSHWVQISIAVR 326

[125][TOP]
>UniRef100_B8ANU8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ANU8_ORYSI
     Length = 702

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 34/98 (34%), Positives = 46/98 (46%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      ++V    V KR V N+G  DAVY  V SP   V P LAFS +  + V
Sbjct: 578 AIVLPRLNATVTVKRTVTNMGPRRDAVYRAAVVSPHGARAAVWPPALAFSPYRDTASFYV 637

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T   L G   ++FG I W+DG H V++P+ V+
Sbjct: 638 TVAPAKLSRG-----RYDFGEIVWSDGYHRVRTPLVVR 670

[126][TOP]
>UniRef100_B6U0R8 Subtilisin-like protease n=1 Tax=Zea mays RepID=B6U0R8_MAIZE
     Length = 764

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 4e-07
 Identities = 36/104 (34%), Positives = 49/104 (47%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN---VEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSV F + G  K+ R V NVG   Y+V  + A  V + V PS L+FS+  
Sbjct: 667 SFSVAFPAAGGTAKHTRTVTNVGQ--PGTYKVAASAAAAGTPVTVTVEPSTLSFSRAGEK 724

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y V+F + + G    FG + W+  HVV SP+A W
Sbjct: 725 QSYTVSFTAGGMPSGTNG-----FGRLVWSSDHHVVASPIAATW 763

[127][TOP]
>UniRef100_B9IAW9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAW9_POPTR
     Length = 769

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 5e-07
 Identities = 30/89 (33%), Positives = 46/89 (51%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      +  R VKNVGS  + Y++ ++ P V + V P KL F K   + VT K   G 
Sbjct: 687 ITLSRTVKNVGS--PSTYKLRIRKPTGVSVSVEPKKLEFKKVGEEKAFTVTLK-----GK 739

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       +  + FG + W+D +H V+SP+ V+W
Sbjct: 740 GKAAKDYVFGELIWSDNKHHVRSPIVVKW 768

[128][TOP]
>UniRef100_B9G173 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G173_ORYSJ
     Length = 327

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 5e-07
 Identities = 37/87 (42%), Positives = 52/87 (59%), Gaps = 4/87 (4%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSV---VLGGGV 337
      R V NVG  +AVY+ ++ P VE+ V+PS L FSKEK VL ++VTFK++  + G +
Sbjct: 247 RTVTNVGQ-ANAVYKAFLQPPTGVEMTVNPSVLVFSKEKKVLSFKVTFKAMRRPIQGDYI 305

Query: 336 GSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAV 259
         FGS+ W D G H V+ +AV
Sbjct: 306 -------FGSLTWHDGGSHWVQISIAV 325

[129][TOP]
>UniRef100_O04678 P69B protein n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=O04678_SOLLC
     Length = 745

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 7e-07
 Identities = 39/99 (39%), Positives = 50/99 (50%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+ F    Y R V NVG  + Y+V V SP V I+V PS+L FS+  L Y
Sbjct: 650 SFSI-FGLGSTPQTYTRTVTNVGDATSS-YKVEVASPEGVAIEVEPSELNFSELNQKLTY 707

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      +VTF     S P  G ++WT  H V+SP+AV
Sbjct: 708 QVTFSKTT----NSSNPEVIEGFLKWTSNRHSVRSPIAV 742

[130][TOP]
>UniRef100_B9T6I8 Cucumisin, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9T6I8_RICCO
     Length = 753

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 7e-07
 Identities = 35/102 (34%), Positives = 54/102 (52%), Gaps = 3/102 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYK---RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S + +F ++ + V K  R  NVG V+AVY  +++P V + V PSKL F++  
Sbjct: 647 SIAALFPTSAKGVTSKAFIRTATNVGPVVNAVYRAIIEAPKGVTVTVKPSKLVFNQAVKK 706

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       + VT +   V  G FGS+ W++G HVV+SP+ V
Sbjct: 707 RSFVVTLTADTRNLMVDD-SGALFGSVTWSEGMHVVRSPIVV 747

[131][TOP]
>UniRef100_A7R1X2 Chromosome undetermined scaffold_383, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R1X2_VITVI
     Length = 749

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 7e-07
 Identities = 35/97 (36%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVGS  A Y V + P+ + + V P +L F K  + E 
Sbjct: 652 SITVPSFSGKVTVTRTLKNVGS--PATYTVRTEVPSGLLVKVEPERLKFEK----INEEK 705

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      TFK +   G  G+ FG + W+DGEH V+SP+ V
Sbjct: 706 TFKVTLEAKRDGEGSGYIFGRLIWSDGEHYVRSPIVV 742

[132][TOP]
>UniRef100_A7QKB8 Chromosome chr2 scaffold_112, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QKB8_VITVI
     Length = 650

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 34/101 (33%), Positives = 55/101 (54%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+  +   Y R V NVG+ ++ Y V + +P+ VE+ V+P KL F++  + Y
Sbjct: 554 SFSIALGPSSGT--YSRTVTNVGA-ANSSYSVQILAPSGVEVSVNPDKLEFTEVNQKITY 610

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      V+F S  GG G P + G ++W  H V+SP++V +
Sbjct: 611 MVSF-SRTSAGGEGGKPFAQ-GFLKWVSDSHSVRSPISVMF 649

[133][TOP]
>UniRef100_Q8LGA0 Subtilisin-like serine protease n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LGA0_ARATH
     Length = 775

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 5/104 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEV---VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      SFSVVF  GE   + R V NVG + D+VYE+ ++ P  + V P KL+F +  
Sbjct: 670 SFSVVFQQYGESKMSTHFIRTVTNVGDS-DSVYEIKIRPPRGTTVTVEPEKLSFRRVGQK 728

Query: 384 LEYEVTFKS--VVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      L + V K+ V L G +V  E G + W+DG+ V SP+ V
Sbjct: 729 LSFVVRVKTTEVKLSPGATNV---ETGHMVWSDGKRNVTSPLVV 769

[134][TOP]
>UniRef100_Q7XTI7 Os04g0120100 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XTI7_ORYSJ
     Length = 228

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 49/85 (57%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG V+AVY+  ++PA VE+ V P L F+K + V + VTFK+   G  
Sbjct: 139 RTVTNVGQ-VNAVYKAFFQAPAGVEMAVEPPVLVFNKNRRVQSFRVTFKATRKVQG---- 193

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 194 -DYRFGSLAWHDGGSHWVRIPIAVR 217

[135][TOP]
>UniRef100_C5YDM6 Putative uncharacterized protein Sb06g025100 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YDM6_SORBI
     Length = 795

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 34/86 (39%), Positives = 47/86 (54%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG+  + Y V V P +V ++V+P+KL F  + VL Y VT KS    G V
Sbjct: 704 RSVTNVGA-ASSTYTVEVNVPESVTVEVNPTKLTFKALEEVLNYSVTIKSANGRALTGPV 762

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWG 250
      G   I+W G++VV+SP+ V G
Sbjct: 763 EGE----IKWVSGKYVVRSPILVTTG 784

[136][TOP]
>UniRef100_B9HR73 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HR73_POPTR
     Length = 773

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 36/106 (33%), Positives = 57/106 (53%), Gaps = 7/106 (6%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYK---RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S + +F+S+ +  K  R V NVG  +AVY  ++P V + V P KL F++  
Sbjct: 668 SLAALFSSSAKGASSKTFIRTVTNVGQP-NAVYRFTTQAPKGVTVTVKPRKLVFTEAVKK 726

Query: 384 LEYEVTF----KSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       + VT   +++++G    G FGSI W+DG+HVV+SP+ V
Sbjct: 727 RSFIVTITADTRNLIMGDS-----GAVFGSISWSDGKHVVRSPIVV 767

[137][TOP]
>UniRef100_B9GHH4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GHH4_POPTR
     Length = 753

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 33/88 (37%), Positives = 48/88 (54%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R VKNVG+   Y V +K+PA V + V PS L F +   +++T K ++  
Sbjct: 670 VTVTRRVKNVGA--PGTYTVSIKAPAKVSVVVEPSSLEFKQAGEEQLFKLTLKPIM---- 723

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      G  +EFG + W+DG H VKSP+ V+
Sbjct: 724 DGMPKDYEFGHLTWSDGLHRVKSPLVVK 751

[138][TOP]
>UniRef100_A9TFA3 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TFA3_PHYPA
     Length = 703

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 30/85 (35%), Positives = 47/85 (55%)
 Frame = -2

Query: 510 KRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGS 331
      +R V NVG   Y + V P V +D++P +L FS++   + VTF  +   +
Sbjct: 622 RRTVLNVGK-AKQTYNLTVVEPFGVRVDINPKQLVFSRKYEKKTFSVTFTPRNV-----T 675

Query: 330 VPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
       G++FGS W+DG H V+SP+A+Q
Sbjct: 676 TKGYQFGSFTWSDGYHRVRSPLAIQ 700

[139][TOP]
>UniRef100_A7QKB7 Chromosome chr2 scaffold_112, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QKB7_VITVI
     Length = 740

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 37/101 (36%), Positives = 55/101 (54%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFSV  S+  +K +R V NVG  A Y V + +P V++ V P KL F++   Y
Sbjct: 644 SFSVAMGSSA--LKLQRTVTNVGE-AKASYIVKISAPQGVDVSVKPRKLDFTQTNQKKTY 700

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      VTF+   G GS P + G +EW  +H V+SP++V++
Sbjct: 701 TVTFERKD-DGKTGSKPFAQ-GFLEWVSAKHSVRSPISVKF 739

[140][TOP]
>UniRef100_A2XPU1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XPU1_ORYSI
     Length = 224

 Score = 57.0 bits (136), Expect = 9e-07
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 49/85 (57%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG V+AVY+  ++PA VE+ V P L F+K + V + VTFK+   G  
Sbjct: 135 RTVTNVGQ-VNAVYKAFFQAPAGVEMAVEPPVLVFNKNRRVQSFRVTFKATRKVQG---- 189

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ P+AV+
Sbjct: 190 -DYRFGSLAWHDGGSHWVRIPIAVR 213

[141][TOP]
>UniRef100_Q9LNU1 T20H2.6 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LNU1_ARATH
     Length = 769

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 1e-06
 Identities = 28/83 (33%), Positives = 47/83 (56%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG + +AVY V V++P  I V+P KL F+K+  L Y+   V+   S+
Sbjct: 685 RTVTNVGEDGEAVYTVSVETPPGFNIQVTPEKLQFTKDGEKLTYQ------VIVSATASL 738

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
        FG++ W++ ++ V+SP+ +
Sbjct: 739 KQDVFGALTWSNAKYKVRSPIVI 761

[142][TOP]
>UniRef100_Q8LAE1 Subtilisin-like serine protease n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LAE1_ARATH
     Length = 769

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 1e-06
 Identities = 28/83 (33%), Positives = 47/83 (56%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG + +AVY V V++P  I V+P KL F+K+  L Y+   V+   S+
Sbjct: 685 RTVTNVGEDGEAVYTVSVETPPGFNIQVTPEKLQFTKDGEKLTYQ------VIVSATASL 738

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
        FG++ W++ ++ V+SP+ +
Sbjct: 739 KQDVFGALTWSNAKYKVRSPIVI 761

[143][TOP]
>UniRef100_O82007 Serine protease n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=O82007_SOLLC
     Length = 747

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 1e-06
 Identities = 32/85 (37%), Positives = 45/85 (52%)
 Frame = -2

Query: 513 YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVG 334
      Y R V NVG + + Y+V V SP V I+V PS+L FS+  L Y+VTF     
Sbjct: 664 YTRTVTNVG-DAKSSYKVEVASPEGVAIEVEPSELNFSELNQKLTYQVTFSKTANSSNTE 722

Query: 333 SVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      + G   ++WT  H V+SP+A+
Sbjct: 723 VIEGF----LKWTSNRHSVRSPIAL 743

[144][TOP]
>UniRef100_B9T6Y9 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9T6Y9_RICCO
     Length = 706

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 1e-06
 Identities = 37/106 (34%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 3/106 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE---VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S S VF  G+   + R V NVG + ++VY+V +K P+  + V P KLAF +  
Sbjct: 601 SMSAVFQQYGKHKMSTHFIRTVTNVG-DPNSVYKVTIKPPSGTTVTVQPEKLAFRRIGQK 659

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      L + V +++V+  G    GSI W+DG+H V SP+ V  Q
Sbjct: 660 LSFLVRVQAMVVKLSPGG-SNMNSGSIVWSDGKHTVNSPIVVTMQQ 704

[145][TOP]
>UniRef100_UPI000198636E PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198636E
     Length = 767

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 34/97 (35%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V + P+ + + V P +L F K  + E 
Sbjct: 670 SITVPSFSGKVTVTRTLKNVGT--PATYAVRTEVPSELLVKVEPERLKFEK----INEEK 723

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      TFK +   G  G+ FG + W+DGEH V+SP+ V
Sbjct: 724 TFKVTLEAKRDGEGSGYIFGRLIWSDGEHYVRSPIVV 760

[146][TOP]
>UniRef100_UPI0001984FBC PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984FBC
     Length = 742

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 48/98 (48%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S    R V NVG+ V++ Y+ + SPA + I V P L F   + + V
Sbjct: 640 SITIPSLQNSTSLTRNVTNVGA-VNSTYKASIISPAGITITVKPDTLIFDSTIKTVTFSV 698

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T S+     G+ FGS+ W DG H V+SP++V+
Sbjct: 699 TVSSIHQVN-----TGYSFGSLTWIDGVHAVRSPISVR 731

[147][TOP]
>UniRef100_Q6ZL89 Os07g0578300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6ZL89_ORYSJ
     Length = 770

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 36/101 (35%), Positives = 48/101 (47%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF V F + V  R V V  + Y V V +PA V++ V P+ L F ++   Y
Sbjct: 673 SFVVAFNGSTRVRTLTRTVTKVYEKPET-YSVAVSAPAGVKVTVRPATLEFKEKNEEKSY 731

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F SV GG V   +FG I W + +H V+SPV  W
Sbjct: 732 TVEFTSVA-GGHVNQ--SWDFGHISWENRKHQVRSPVVFMW 769

[148][TOP]
>UniRef100_B9SBN2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SBN2_RICCO
     Length = 700

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 33/85 (38%), Positives = 45/85 (52%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 510 KRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGS 331
      KR V+NVG N +A+Y  + P VE+ + P L FS K L Y VT  +  G  
Sbjct: 604 KRTVRNVGRNKNAIYFASIVKPNGVEVVIWPRLLVFSFFKEELSYYVTLNPMKKSQG--- 660

Query: 330 VPGHEFGSIEWTDG-EHVVKSPVAV 259
       ++FG I W+DG H V+SP+ V
Sbjct: 661 --RYDFGEIVWSDGLGHCVRSPLVV 683

[149][TOP]
>UniRef100_A7R191 Chromosome undetermined scaffold_342, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R191_VITVI
     Length = 752

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 34/97 (35%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V + P+ + + V P +L F K  + E 
Sbjct: 655 SITVPSFSGKVTVTRTLKNVGT--PATYAVRTEVPSELLVKVEPERLKFEK----INEEK 708

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      TFK +   G  G+ FG + W+DGEH V+SP+ V
Sbjct: 709 TFKVTLEAKRDGEGSGYIFGRLIWSDGEHYVRSPIVV 745

[150][TOP]
>UniRef100_A7QEX7 Chromosome chr16 scaffold_86, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QEX7_VITVI
     Length = 720

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 48/98 (48%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S    R V NVG+ V++ Y+ + SPA + I V P L F   + + V
Sbjct: 618 SITIPSLQNSTSLTRNVTNVGA-VNSTYKASIISPAGITITVKPDTLIFDSTIKTVTFSV 676

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T S+     G+ FGS+ W DG H V+SP++V+
Sbjct: 677 TVSSIHQVN-----TGYSFGSLTWIDGVHAVRSPISVR 709

[151][TOP]
>UniRef100_A7PY66 Chromosome chr15 scaffold_37, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PY66_VITVI
     Length = 768

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 37/103 (35%), Positives = 47/103 (45%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V+F  S   YKR V NVG   Y V  P V + V P L F +  L
Sbjct: 669 SFAVLFDGNSHNNSATYKRTVTNVGY-ATTTYVVQAHEPEGVSVIVEPKVLKFKQNGQKL 727

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V+F +  G  S G FGS+ W  + V+SP+AV W
Sbjct: 728 SYTVSFVQL---GQKSSSSGTSFGSLVWGSSRYSVRSPIAVTW 767

[152][TOP]
>UniRef100_A2YMZ7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2YMZ7_ORYSI
     Length = 770

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 2e-06
 Identities = 36/101 (35%), Positives = 48/101 (47%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF V F + V  R V V  + Y V V +PA V++ V P+ L F ++   Y
Sbjct: 673 SFVVAFNGSTRVRTLTRTVTKVYEKPET-YSVAVSAPAGVKVTVRPATLEFKEKNEEKSY 731

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      V F SV GG V   +FG I W + +H V+SPV  W
Sbjct: 732 TVEFTSVA-GGHVNQ--SWDFGHISWENRKHQVRSPVVFMW 769

[153][TOP]
>UniRef100_UPI0001986104 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001986104
     Length = 793

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 33/97 (34%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V + P+ + + V P+ L F K  + E 
Sbjct: 698 SITVPSLSGKVTVTRTLKNVGT--PATYTVRTEVPSGISVKVEPNTLKFEK----INEEK 751

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      TFK ++   G  + FG + W+DGEH V+SP+ V
Sbjct: 752 TFKVILEAKRDGKGGEYVFGRLIWSDGEHYVRSPIVV 788

[154][TOP]
>UniRef100_Q9LPD1 F22M8.3 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LPD1_ARATH
     Length = 756

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 33/91 (36%), Positives = 46/91 (50%)
 Frame = -2

Query: 525 EVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLG 346
      + V+YKR V NVGS   Y V V+ P V++ V P L F K + L Y VT+ +  
Sbjct: 670 KTVRYKRTVTNVGSPT-CEYMVHVEEPKGVKVRVEPKVLKFQKARERLSYTVTYDAEASR 728

Query: 345 GGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
        S   FG + W  ++ V+SP+AV W
Sbjct: 729 NSSSS----SFGVLVWICDKYNVRSPIAVTW 755

[155][TOP]
>UniRef100_C0PMX4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PMX4_MAIZE
     Length = 345

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 34/99 (34%), Positives = 49/99 (49%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV   G   R  NVG + +A Y  V +P + + VSP +L FS+ +  Y
Sbjct: 248 SISVPRLKRGRPATVARTAMNVGPS-NATYAATVDAPPGLAVRVSPDRLVFSRRWTTARY 306

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      EV+F V   V  G+ G++ W+DG H V++P AV
Sbjct: 307 EVSF-DVAAAAAVSK--GYVHGAVTWSDGAHSVRTPFAV 342

[156][TOP]
>UniRef100_C0HDQ5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HDQ5_MAIZE
     Length = 256

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 34/99 (34%), Positives = 49/99 (49%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      S SV   G   R  NVG + +A Y  V +P + + VSP +L FS+ +  Y
Sbjct: 159 SISVPRLKRGRPATVARTAMNVGPS-NATYAATVDAPPGLAVRVSPDRLVFSRRWTTARY 217

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      EV+F V   V  G+ G++ W+DG H V++P AV
Sbjct: 218 EVSF-DVAAAAAVSK--GYVHGAVTWSDGAHSVRTPFAV 253

[157][TOP]
>UniRef100_A7R1X6 Chromosome undetermined scaffold_383, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R1X6_VITVI
     Length = 1507

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 33/97 (34%), Positives = 49/97 (50%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V + P+ + + V P+ L F K  + E 
Sbjct: 1412 SITVPSLSGKVTVTRTLKNVGT--PATYTVRTEVPSGISVKVEPNTLKFEK----INEEK 1465

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      TFK ++   G  + FG + W+DGEH V+SP+ V
Sbjct: 1466 TFKVILEAKRDGKGGEYVFGRLIWSDGEHYVRSPIVV 1502

[158][TOP]
>UniRef100_A7QKB5 Chromosome chr2 scaffold_112, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QKB5_VITVI
     Length = 737

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 2e-06
 Identities = 33/103 (32%), Positives = 52/103 (50%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+  S   +++R V NVG  + Y V + +P V++ V P KL F+K   Y
Sbjct: 641 SFSIALRSKAR--RFQRTVTNVGKPTSS-YTVHIAAPPGVDVTVKPHKLHFTKRNQKKTY 697

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEF--GSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      VTFK    G + G ++ G ++W  H +SP+AV++
Sbjct: 698 TVTFKR----SSSGVITGEQYAQGFLKWVSATHSARSPIAVKF 736

[159][TOP]
>UniRef100_UPI000198636C PREDICTED: hypothetical protein, partial n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198636C
     Length = 565

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 33/97 (34%), Positives = 50/97 (51%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V +K+P+ + + V P +L F K   ++V
Sbjct: 468 SITVPSLSGKVTVTRTLKNVGT--PATYTVRIKAPSGISVKVEPKRLRFEKINEEKMFKV 525

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      T ++  GG  V  FG + W+DG+H V SP+ V
Sbjct: 526 TIEAKRDDGGGEYV----FGRLIWSDGKHFVGSPIVV 558

[160][TOP]
>UniRef100_B9RYX0 Cucumisin, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RYX0_RICCO
     Length = 752

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 32/88 (36%), Positives = 49/88 (55%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R V NVG ++ +VY+ V+ P + I + P L F+   L ++VTF S   G
Sbjct: 662 VTVTRKVTNVG-HIKSVYKAKVEPPFGIRIRLEPKVLIFNSTTKNLSFKVTFFSSDKVEG 720

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
         + FGS+ W+DG+H V+SP+AV+
Sbjct: 721 -----DYRFGSLTWSDGQHFVRSPIAVR 743

[161][TOP]
>UniRef100_B9H185 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H185_POPTR
     Length = 773

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 32/87 (36%), Positives = 48/87 (55%), Gaps = 4/87 (4%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFS----KEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      R V NVG  DAVY  +++P V + V P KL F+  K+ ++   ++++L  
Sbjct: 687 RTVTNVGQP-DAVYRFTIQAPKGVTVTVKPPKLVFTEAVKKQSFIVTITANTRNLMLDDS 745

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
        G FGSI W+DG+HVV+SP+ V
Sbjct: 746 -----GAVFGSISWSDGKHVVRSPILV 767

[162][TOP]
>UniRef100_A9THJ0 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9THJ0_PHYPA
     Length = 696

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 33/91 (36%), Positives = 47/91 (51%), Gaps = 3/91 (3%)
 Frame = -2

Query: 528 GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVL 349
      G V + RVV NVG+ D+VY  V +PA ++ V P+ + FS    + +T  V 
Sbjct: 604 GASVTFNRVVTNVGAP-DSVYTANVIAPAYFDVAVQPATITFSAAAPTQSFTLT----VS 658

Query: 348 GGGVGSVPG---HEFGSIEWTDGEHVVKSPV 265
         VP  H G ++WTDG HVV+SP+
Sbjct: 659 PNATAPVPAGVAHAHGVVQWTDGMHVVQSPI 689

[163][TOP]
>UniRef100_A7R190 Chromosome undetermined scaffold_342, whole genome shotgun sequence
      (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R190_VITVI
     Length = 801

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 33/97 (34%), Positives = 50/97 (51%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S  V  R +KNVG+  A Y V +K+P+ + + V P +L F K   ++V
Sbjct: 445 SITVPSLSGKVTVTRTLKNVGT--PATYTVRIKAPSGISVKVEPKRLRFEKINEEKMFKV 502

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      T ++  GG  V  FG + W+DG+H V SP+ V
Sbjct: 503 TIEAKRDDGGGEYV----FGRLIWSDGKHFVGSPIVV 535

[164][TOP]
>UniRef100_A7QEV7 Chromosome chr16 scaffold_86, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QEV7_VITVI
     Length = 677

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 3e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 47/98 (47%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S    R V NVG+ V++ Y+ + SPA  I V P L F   + + V
Sbjct: 575 SITIPSLQNSTSLTRNVTNVGA-VNSTYKASIISPAGTTITVKPDTLIFDSTIKTVTFSV 633

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T S+     G+ FGS+ W DG H V+SP++V+
Sbjct: 634 TVSSIQQVN-----TGYSFGSLTWIDGVHAVRSPISVR 666

[165][TOP]
>UniRef100_UPI000198636F PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198636F
     Length = 628

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 36/103 (34%), Positives = 50/103 (48%), Gaps = 6/103 (5%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEV------GVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKS 388
      S+  S  V   +KNVGS  A Y V   G + P+ + + V P++L F K  
Sbjct: 525 SITVPSLSGKVTVTWTLKNVGS--PATYTVRTEVPSGTEVPSGISVKVEPNRLKFEK--- 579

Query: 387 VLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      + E TFK +   G  G+ FG + WTDGEH V+SP+ V
Sbjct: 580 -INEEKTFKVTLEAKRDGEDGGYVFGRLIWTDGEHYVRSPIVV 621

[166][TOP]
>UniRef100_UPI0001984F95 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984F95
     Length = 717

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 48/98 (48%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S    R V NVG+ V++ Y+ + SPA + I V P L F+   + + V
Sbjct: 615 SITIPSLQNSTSLTRNVTNVGA-VNSTYKASIISPAGITITVKPDTLIFNSTIKTVTFSV 673

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T S+      + FGS+ W DG H VKSP++V+
Sbjct: 674 TVSSIHQVN-----TEYSFGSLTWVDGVHAVKSPISVR 706

[167][TOP]
>UniRef100_C5YLS7 Putative uncharacterized protein Sb07g022170 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YLS7_SORBI
     Length = 805

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 30/87 (34%), Positives = 44/87 (50%), Gaps = 4/87 (4%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGG-GVGS 331
      R  NVG  AVY  V++P  + V P +LAF ++  L + V ++ V  G  
Sbjct: 712 RTATNVGGGGKAVYRASVQAPEGCNVTVQPRQLAFRRDGQRLSFTVRVEAAVAAAPGKRM 771

Query: 330 VPGH---EFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      PG   G++ W+DG HVV+SP+ V
Sbjct: 772 EPGSSQVRSGALTWSDGRHVVRSPIVV 798

[168][TOP]
>UniRef100_C5YD49 Putative uncharacterized protein Sb06g002950 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YD49_SORBI
     Length = 761

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/99 (32%), Positives = 49/99 (49%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SF V  +  VV+ +R V NVG V A Y  V +P +V ++V P +L F   +++
Sbjct: 661 SFLVTLTAAAPVVEVRRTVTNVGEAVSA-YTAEVVAPPSVAVEVVPPRLEFGSVNQKMDF 719

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      V F+ V     G  GS+ W G++ V+SP+ V
Sbjct: 720 RVRFRRVGAAAN-----GTVEGSLRWVSGKYSVRSPIVV 753

[169][TOP]
>UniRef100_C5X667 Putative uncharacterized protein Sb02g030760 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5X667_SORBI
     Length = 765

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 31/84 (36%), Positives = 47/84 (55%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVGS  + Y  V++P V++ VSPS L F+   L ++VTF++ +  G  
Sbjct: 678 RTVTNVGS-ASSKYRARVEAPPGVDVTVSPSLLTFNSTMRSLTFKVTFQAKLKVQG---- 732

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W DG H V+ P+ V+
Sbjct: 733 -RYNFGSLTWEDGVHTVRIPLVVR 755

[170][TOP]
>UniRef100_B9RYW8 Cucumisin, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RYW8_RICCO
     Length = 778

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 53/98 (54%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + + V  R V NVG+ ++++Y V ++ P  I V P L FS++  + + V
Sbjct: 676 SITIPNLRKSVTLTRTVTNVGA-LNSIYRVVIEPPFGTYISVKPDSLVFSRKTKKITFTV 734

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T  V   V + G+ FGS+ WT+G H V SP++V+
Sbjct: 735 T---VTAANQVNT--GYYFGSLSWTNGVHTVASPMSVR 767

[171][TOP]
>UniRef100_B4FDK4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FDK4_MAIZE
     Length = 315

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/85 (37%), Positives = 45/85 (52%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  +AVY  ++ P VE+ V PS L F ++  ++V FK+   G  
Sbjct: 225 RTVTNVGRQTNAVYRAVLQPPPGVEMSVEPSVLVFDAKRKAQSFKVAFKATRRFQG---- 280

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ PVAV+
Sbjct: 281 -DYTFGSLAWHDGGSHWVRIPVAVR 304

[172][TOP]
>UniRef100_B4FAJ9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FAJ9_MAIZE
     Length = 775

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/85 (37%), Positives = 45/85 (52%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  +AVY  ++ P VE+ V PS L F ++  ++V FK+   G  
Sbjct: 685 RTVTNVGRQTNAVYRAVLQPPPGVEMSVEPSVLVFDAKRKAQSFKVAFKATRRFQG---- 740

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ PVAV+
Sbjct: 741 -DYTFGSLAWHDGGSHWVRIPVAVR 764

[173][TOP]
>UniRef100_A7QEV6 Chromosome chr16 scaffold_86, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QEV6_VITVI
     Length = 717

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 32/98 (32%), Positives = 48/98 (48%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  S    R V NVG+ V++ Y+ + SPA + I V P L F+   + + V
Sbjct: 615 SITIPSLQNSTSLTRNVTNVGA-VNSTYKASIISPAGITITVKPDTLIFNSTIKTVTFSV 673

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      T S+      + FGS+ W DG H VKSP++V+
Sbjct: 674 TVSSIHQVN-----TEYSFGSLTWVDGVHAVKSPISVR 706

[174][TOP]
>UniRef100_A7PY69 Chromosome chr15 scaffold_37, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PY69_VITVI
     Length = 778

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 37/105 (35%), Positives = 50/105 (47%), Gaps = 2/105 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFAST--GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+VVF S    Y+R V NVG  + Y V V+ P V + V P+ L F   L
Sbjct: 674 SFAVVFDSDVLNNSATYRRTVTNVGLPC-STYVVRVQEPEGVSVRVEPNVLKFRHLNQKL 732

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      Y V+F +    G   FGS+ W  ++ V+SP+AV W Q
Sbjct: 733 SYRVSFVAERESSSSGEAV---FGSLSWVFWKYTVRSPIAVTWQQ 774

[175][TOP]
>UniRef100_A5AEI2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AEI2_VITVI
     Length = 757

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 4e-06
 Identities = 36/103 (34%), Positives = 50/103 (48%), Gaps = 6/103 (5%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEV------GVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKS 388
      S+  S  V   +KNVGS  A Y V   G + P+ + + V P++L F K  
Sbjct: 654 SITVPSLSGKVTVTWTLKNVGS--PATYTVRTEVPSGTEVPSGISVKVEPNRLKFEK--- 708

Query: 387 VLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      + E TFK +   G  G+ FG + WTDGEH V+SP+ V
Sbjct: 709 -INEEKTFKVTLEAKRDGEDGGYVFGRLIWTDGEHYVRSPIVV 750

[176][TOP]
>UniRef100_UPI0001982DB9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982DB9
     Length = 802

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 5e-06
 Identities = 37/103 (35%), Positives = 57/103 (55%), Gaps = 4/103 (3%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYK---RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPAN-VEIDVSPSKLAFSKEKS 388
      S S +F +T  V K  R + NVG  ++VY V +++P  V + V P+KL FS++ 
Sbjct: 696 SISALFPATSVGVSTKSFIRTLTNVGPP-NSVYRVKIETPPKGVTVAVKPAKLVFSEKMK 754

Query: 387 VLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
       + VT +   +G  G FGS+ W+DG+HVV+SP+ V
Sbjct: 755 KQSFVVTVSADSRKIEMGE-SGAVFGSLSWSDGKHVVRSPIVV 796

[177][TOP]
>UniRef100_C5YBS5 Putative uncharacterized protein Sb06g001140 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YBS5_SORBI
     Length = 771

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 5e-06
 Identities = 34/85 (40%), Positives = 48/85 (56%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  DA+Y+  + P VE+ V PS L FSKE+ V ++V FK++  G  
Sbjct: 682 RTVTNVGQP-DALYKAFFQPPPGVEMSVEPSVLVFSKERRVQSFKVVFKAMRKIQG---- 736

Query: 327 PGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W D G H V+ P+A +
Sbjct: 737 -DYMFGSLTWHDGGSHWVRIPIAAR 760

[178][TOP]
>UniRef100_C5XME3 Putative uncharacterized protein Sb03g037010 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XME3_SORBI
     Length = 738

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 5e-06
 Identities = 31/88 (35%), Positives = 46/88 (52%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      +  R V NVG VDAVY  ++SPA V++DV PS L F+  V ++V  +  G
Sbjct: 646 ITVSRTVTNVGE-VDAVYHAAIQSPAGVKMDVEPSVLVFNSTNKVHTFQVKLSPMWKLQG 704

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
         + FGS+ W G+ V+ P+A +
Sbjct: 705 -----DYTFGSLTWYKGQKTVRIPIAAR 727

[179][TOP]
>UniRef100_B9NFT5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9NFT5_POPTR
     Length = 767

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 5e-06
 Identities = 32/88 (36%), Positives = 46/88 (52%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R +KNVG+  +Y V VK P + + V P L FSK  L E TFK ++  
Sbjct: 678 VTLTRTLKNVGT--PGLYTVRVKKPDGILVKVEPESLKFSK----LNEEKTFKVMLKAKD 731

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
       + + FG + W+DG H V+SP+ V+
Sbjct: 732 NWFISSYVFGGLTWSDGVHHVRSPIVVR 759

[180][TOP]
>UniRef100_UPI0001984CF3 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984CF3
     Length = 858

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/103 (33%), Positives = 48/103 (46%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V+F  S   YKR V N+G   Y   P V + V P L F+++  L
Sbjct: 759 SFAVLFDGDSHNNSATYKRTVTNIGYPT-TTYVAQAHEPEGVSVIVEPKVLKFNQKGQKL 817

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y+V+F  V G  S   FGS+ W  + V+SP+AV W
Sbjct: 818 SYKVSF---VDSGEKSSSSDSSFGSLVWVSSRYSVRSPIAVTW 857

[181][TOP]
>UniRef100_UPI00001AE525 Os04g0120200 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI00001AE525
     Length = 719

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 48/85 (56%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  +A Y+ + +PA VE+ V P L FSKEK V ++VT K+   G  
Sbjct: 629 RTVTNVGQ-ANARYKAFLYTPAGVEMTVDPPVLVFSKEKKVQSFKVTIKAT----GRPIQ 683

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGE-HVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W DG H V+ P+AV+
Sbjct: 684 GDYSFGSLVWHDGGIHWVRIPIAVR 708

[182][TOP]
>UniRef100_Q7XTI6 OSJNBa0020P07.18 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XTI6_ORYSJ
     Length = 755

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 48/85 (56%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  +A Y+ + +PA VE+ V P L FSKEK V ++VT K+   G  
Sbjct: 665 RTVTNVGQ-ANARYKAFLYTPAGVEMTVDPPVLVFSKEKKVQSFKVTIKAT----GRPIQ 719

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGE-HVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W DG H V+ P+AV+
Sbjct: 720 GDYSFGSLVWHDGGIHWVRIPIAVR 744

[183][TOP]
>UniRef100_C7J1I9 Os04g0120300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=C7J1I9_ORYSJ
     Length = 697

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/85 (41%), Positives = 48/85 (56%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  +A Y+ + +PA VE+ V P L FSKEK V ++VT K+   G  
Sbjct: 511 RTVTNVGQ-ANARYKAFLYTPAGVEMTVDPPVLVFSKEKKVQSFKVTIKAT----GRPIQ 565

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGE-HVVKSPVAVQ 256
       + FGS+ W DG H V+ P+AV+
Sbjct: 566 GDYSFGSLVWHDGGIHWVRIPIAVR 590

[184][TOP]
>UniRef100_C0PEI3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PEI3_MAIZE
     Length = 769

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 32/85 (37%), Positives = 49/85 (57%), Gaps = 1/85 (1%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVGS +  Y  V++P V++ V PS LAF+   L ++VTF++ ++   V
Sbjct: 681 RTVTNVGSALSE-YRARVEAPPGVDVSVRPSLLAFNSTVRRLAFKVTFRAKLV-----KV 734

Query: 327 PG-HEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      G + FGS+ W DG H V+ P+ V+
Sbjct: 735 QGRYTFGSLTWEDGVHAVRIPLVVR 759

[185][TOP]
>UniRef100_B9SGA4 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SGA4_RICCO
     Length = 745

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 29/94 (30%), Positives = 48/94 (51%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R +KNVG+  VY V V +P + + V P L F+K   + VT ++ ++ G
Sbjct: 658 VTVTRTLKNVGT--PGVYTVRVDAPEGISVKVEPMSLKFNKVNEKKSFRVTLEAKIIESG 715

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQGSV 238
         + FG + W+DG H V+SP+ V+ + +
Sbjct: 716 F-----YAFGGLVWSDGVHNVRSPLVVKQAEAKL 744

[186][TOP]
>UniRef100_B9N7H6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N7H6_POPTR
     Length = 773

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 38/108 (35%), Positives = 55/108 (50%), Gaps = 5/108 (4%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE---VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S +VVF  G+   + R V NVG + ++VY+V ++ P+  + V P KL F +  
Sbjct: 668 SLTVVFQQYGKHQMSTHFIRTVTNVG-DPNSVYKVTIRPPSGTSVTVQPEKLVFRRVGQK 726

Query: 384 LEYEVTFKS--VVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      L + V ++ V L G S+   GSI W DG+H V SPV V  Q
Sbjct: 727 LNFLVRVETTAVKLAPGASSMKS---GSIIWADGKHTVTSPVVVTMQQ 771

[187][TOP]
>UniRef100_B9GHH3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GHH3_POPTR
     Length = 772

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 31/98 (31%), Positives = 50/98 (51%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + + +  R VKNVGS   Y + +++P V + V+PS L F K   ++V
Sbjct: 679 SITVTNLNDSITVTRRVKNVGS--PGTYNIHIRAPPGVTVSVAPSILRFQKIGEEKMFKV 736

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      TFK     + + FG + W DG+H V+SP+ V+
Sbjct: 737 TFKL----APKAVLTDYVFGMLTWGDGKHFVRSPLVVR 770

[188][TOP]
>UniRef100_A7PY67 Chromosome chr15 scaffold_37, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PY67_VITVI
     Length = 767

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/103 (33%), Positives = 48/103 (46%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V+F  S   YKR V N+G   Y   P V + V P L F+++  L
Sbjct: 668 SFAVLFDGDSHNNSATYKRTVTNIGYPT-TTYVAQAHEPEGVSVIVEPKVLKFNQKGQKL 726

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y+V+F  V G  S   FGS+ W  + V+SP+AV W
Sbjct: 727 SYKVSF---VDSGEKSSSSDSSFGSLVWVSSRYSVRSPIAVTW 766

[189][TOP]
>UniRef100_A5CA83 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5CA83_VITVI
     Length = 1677

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 35/103 (33%), Positives = 48/103 (46%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V+F  S   YKR V N+G   Y   P V + V P L F+++  L
Sbjct: 1578 SFAVLFDGDSHNNSATYKRTVTNIGYPT-TTYVAQAHEPEGVSVIVEPKVLKFNQKGQKL 1636

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
       Y+V+F  V G  S   FGS+ W  + V+SP+AV W
Sbjct: 1637 SYKVSF---VDSGEKSSSSDSSFGSLVWVSSRYSVRSPIAVTW 1676

[190][TOP]
>UniRef100_A5B179 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B179_VITVI
     Length = 706

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 6e-06
 Identities = 36/103 (34%), Positives = 46/103 (44%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFA--STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+V+F  S   YKR V NVG   Y   P V + V P L F +  L
Sbjct: 607 SFAVLFDGNSHNNSATYKRTVTNVGY-ATTTYVXQAHEPEGVSVIVEPKVLKFKQNGQKL 665

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V+F +  G  S G FGS+ W  + V+SP+AV W
Sbjct: 666 SYXVSFVQL---GQKSSSSGTSFGSLVWGSSRYSVRSPIAVTW 705

[191][TOP]
>UniRef100_UPI0001984CF4 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984CF4
     Length = 786

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 36/103 (34%), Positives = 49/103 (47%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFAST--GEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVL 382
      SF+VVF S    Y+R V NVG  + Y V V+ P V + V P+ L F   L
Sbjct: 674 SFAVVFDSDVLNNSATYRRTVTNVGLPC-STYVVRVQEPEGVSVRVEPNVLKFRHLNQKL 732

Query: 381 EYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQW 253
      Y V+F +    G   FGS+ W  ++ V+SP+AV W
Sbjct: 733 SYRVSFVAERESSSSGEAV---FGSLSWVFWKYTVRSPIAVTW 772

[192][TOP]
>UniRef100_UPI0001983EE3 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983EE3
     Length = 718

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 36/102 (35%), Positives = 52/102 (50%), Gaps = 3/102 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE---VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S S VF  G+   + R V NVG + ++VY+V VK P  + V P KL F +  
Sbjct: 613 SMSAVFQQYGKHKFSTHFIRTVTNVG-DPNSVYQVTVKPPTGTLVTVQPEKLVFRRLGQK 671

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      L + V +++ +  GS  + GSI W DG+H V SP+ V
Sbjct: 672 LNFLVRVEAMAVKLSPGST-SIKSGSIVWADGKHTVTSPIVV 712

[193][TOP]
>UniRef100_Q9FJF3 Serine protease-like protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FJF3_ARATH
     Length = 760

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 28/84 (33%), Positives = 44/84 (52%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R +KNVG  A Y  + P V + V P +L F+K  V +++T + + +   + 
Sbjct: 681 RKLKNVGP--PATYNARFREPLGVRVSVEPKQLTFNKTGEVKIFQMTLRPLPV-----TP 733

Query: 327 PGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
      G+ FG + WTD H V+SP+ VQ
Sbjct: 734 SGYVFGELTWTDSHHYVRSPIVVQ 757

[194][TOP]
>UniRef100_Q0JFA1 Os04g0121300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0JFA1_ORYSJ
     Length = 698

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 29/73 (39%), Positives = 41/73 (56%)
 Frame = -2

Query: 507 RVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV 328
      R V NVG  + VY+ + PA +E+ V PS+L FSK+K  ++VTFK+   G  
Sbjct: 608 RTVTNVGVQQEVVYKAFLDPPAGIEMAVEPSELVFSKDKKDQSFKVTFKATRKVQG---- 663

Query: 327 PGHEFGSIEWTDG 289
       + FGS+ W DG
Sbjct: 664 -DYTFGSLAWHDG 675

[195][TOP]
>UniRef100_C0ILP5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Coffea canephora
      RepID=C0ILP5_COFCA
     Length = 763

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 37/103 (35%), Positives = 50/103 (48%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEY 376
      SFS+ F S  + +Y R V NVG  +VY V V P VE+ V P L FS+ K L Y
Sbjct: 664 SFSIQFGSP--IQRYTRTVTNVGE-AKSVYTVKVVPPEGVEVIVKPKTLRFSEVKQKLTY 720

Query: 375 EVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQWGQ 247
      +V F +    +   GSI W  + V+SP+A  G+
Sbjct: 721 QVIFSQLPTAANNTA----SQGSITWASAKVSVRSPIAAIIGE 759

[196][TOP]
>UniRef100_B9SG98 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SG98_RICCO
     Length = 766

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 28/88 (31%), Positives = 46/88 (52%)
 Frame = -2

Query: 519 VKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGG 340
      V  R +KNVG+  +Y V +++P + I + P L F+K   ++VT K+   
Sbjct: 678 VTLTRTLKNVGT--PGIYTVRIRAPKGISIKIDPMSLKFNKVNEERSFKVTLKAKK---- 731

Query: 339 VGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAVQ 256
        G+ FG + W+DG H V+SP+ V+
Sbjct: 732 -NQSQGYVFGKLVWSDGMHNVRSPIVVK 758

[197][TOP]
>UniRef100_A7P6C0 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6C0_VITVI
     Length = 775

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 36/102 (35%), Positives = 52/102 (50%), Gaps = 3/102 (2%)
 Frame = -2

Query: 555 SFSVVFASTGE---VVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSV 385
      S S VF  G+   + R V NVG + ++VY+V VK P  + V P KL F +  
Sbjct: 670 SMSAVFQQYGKHKFSTHFIRTVTNVG-DPNSVYQVTVKPPTGTLVTVQPEKLVFRRLGQK 728

Query: 384 LEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTDGEHVVKSPVAV 259
      L + V +++ +  GS  + GSI W DG+H V SP+ V
Sbjct: 729 LNFLVRVEAMAVKLSPGST-SIKSGSIVWADGKHTVTSPIVV 769

[198][TOP]
>UniRef100_A7NTY3 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NTY3_VITVI
     Length = 763

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 35/94 (37%), Positives = 50/94 (53%), Gaps = 2/94 (2%)
 Frame = -2

Query: 534 STGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSV 355
      ST V K++R V NVG  A Y+ V +P  ++ +SP+ LAF +  L+Y +T K 
Sbjct: 669 STTFVQKFQRTVTNVGDKA-ASYKAMVTAPKGSKVMISPATLAFENKYEKLDYTLTIKYK 727

Query: 354 VLGGGVGSVPGHEFGSIEWT--DGEHVVKSPVAV 259
        G S   FGS+ W  DG+H V+SP+ V
Sbjct: 728 SHKDGKVS-----FGSLTWVEDDGKHTVRSPIVV 756

[199][TOP]
>UniRef100_A5BFE5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5BFE5_VITVI
     Length = 1109

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 31/77 (40%), Positives = 39/77 (50%)
 Frame = -2

Query: 513 YKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVG 334
      YKR V NVG  + Y  V+ P V + V PS L F K  L Y+V+F V +G  
Sbjct: 672 YKRTVTNVGQPT-STYVAQVQEPDGVSVMVEPSVLKFRKFNQRLSYKVSF--VAMGAASA 728

Query: 333 SVPGHEFGSIEWTDGEH 283
      SVP  FGS+ W  +H
Sbjct: 729 SVPSSSFGSLVWVSKKH 745

[200][TOP]
>UniRef100_A2XPX2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XPX2_ORYSI
     Length = 577

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 8e-06
 Identities = 37/99 (37%), Positives = 51/99 (51%), Gaps = 1/99 (1%)
 Frame = -2

Query: 549 SVVFASTGEVVKYKRVVKNVGSNVDAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEV 370
      S+  + E   R V NVG  DA+Y+ V+SP V+I V PS L FS  +  ++V
Sbjct: 474 SIAILNLKEPTTVLRTVTNVGQ-ADAIYKAVVQSPPGVQILVEPSILKFSAGMNKQSFKV 532

Query: 369 TFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEWTD-GEHVVKSPVAVQ 256
      TF +   G   + FGS+ W D G H VK P+AV+
Sbjct: 533 TFTTTHKVQG-----NYLFGSLAWHDGGAHYVKIPIAVR 566