AV541576 ( RZ168g05F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q9SR37 Beta-glucosidase 23 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL23_ARATH
     Length = 524

 Score = 434 bits (1117), Expect = e-120
 Identities = 207/208 (99%), Positives = 207/208 (99%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWVFSHAGYDV KKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE
Sbjct: 202 NEPWVFSHAGYDVGKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 261

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH
Sbjct: 262 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 321

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA
Sbjct: 322 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 381

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY
Sbjct: 382 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 409

[2][TOP]
>UniRef100_O24434 Beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Brassica nigra
      RepID=O24434_BRANI
     Length = 437

 Score = 387 bits (993), Expect = e-106
 Identities = 180/208 (86%), Positives = 192/208 (92%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWVFSHAGYDV KKAPGRCS YV +C DGRSG+EAYLVTHNLL SHAEAVEA+R+CE
Sbjct: 115 NEPWVFSHAGYDVGKKAPGRCSKYVKEECHDGRSGFEAYLVTHNLLNSHAEAVEAFRQCE 174

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      KCKGGKIGIAHSPAWFE HDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTT +GDYPQIMKDIVGH
Sbjct: 175 KCKGGKIGIAHSPAWFEPHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTMYGDYPQIMKDIVGH 234

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLPKFT QKAKLK S DFVGLNYYTS+FSNHLEKPDP+KPRWMQDSLI WE+KNA NY+
Sbjct: 235 RLPKFTEAQKAKLKNSADFVGLNYYTSMFSNHLEKPDPAKPRWMQDSLINWETKNAYNYS 294

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IGSKP+T AL V++RGFRSLLKYIKDKY
Sbjct: 295 IGSKPITGALPVFARGFRSLLKYIKDKY 322

[3][TOP]
>UniRef100_Q9LKR7 Beta-glucosidase 24 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL24_ARATH
     Length = 533

 Score = 334 bits (857), Expect = 3e-90
 Identities = 157/213 (73%), Positives = 175/213 (82%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSY-----VNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEA 165
      NEPWVF+HAGYDV KKAPGRCS Y   V  C GRSGYEAYLV+HNLL +HAEAVEA
Sbjct: 206 NEPWVFAHAGYDVGKKAPGRCSPYAKDETVKGDCLGGRSGYEAYLVSHNLLNAHAEAVEA 265

Query: 166 YRKCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMK 345
      +R+CEKCKGGKIGIAHSPAWFE HD D Q GA+IDRALDFI+GWHLDTT FGDYPQ MK
Sbjct: 266 FRQCEKCKGGKIGIAHSPAWFEPHDFKDEQSGATIDRALDFIMGWHLDTTMFGDYPQTMK 325

Query: 346 DIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKN 525
      DIVGHRLPKFTTEQ AKLK S DFVG+NYYTS FS HLEKP+ ++P++ QDSL+ W++KN
Sbjct: 326 DIVGHRLPKFTTEQIAKLKNSADFVGINYYTSTFSKHLEKPNHAEPKFKQDSLVEWKNKN 385

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       N IGSKP T L VYS GFR +LKY+KDKY
Sbjct: 386 VNNITIGSKPETGPLPVYSTGFRKVLKYVKDKY 418

[4][TOP]
>UniRef100_Q9C8Y9-2 Isoform 2 of Beta-glucosidase 22 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C8Y9-2
     Length = 456

 Score = 331 bits (849), Expect = 3e-89
 Identities = 158/209 (75%), Positives = 177/209 (84%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNA-KCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKC 177
      NEPWVF+HAGYDV KKAPGRCS Y+  + +DGRSGYEAYLV+HNLL +HAEAVE +R 
Sbjct: 203 NEPWVFAHAGYDVGKKAPGRCSRYLKGCEDRDGRSGYEAYLVSHNLLNAHAEAVEVFR-- 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K KGGKIGIAHSPAWFE HDL DS D ++ R LDF+LGWHLD TTFGDYPQIMKD++G
Sbjct: 261 QKVKGGKIGIAHSPAWFEPHDLKDSNDVPTVSRVLDFMLGWHLDPTTFGDYPQIMKDLLG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      HRLPKFT+ QKAKLK STDFVGLNYYTS FSNH EKPDPS P W QDSL+ WE KN + 
Sbjct: 321 HRLPKFTSSQKAKLKDSTDFVGLNYYTSTFSNHNEKPDPSTPSWKQDSLVAWEPKNVDHS 380

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIGS+PLTAAL VY++GFRSLLKYIKDKY
Sbjct: 381 AIGSQPLTAALPVYAKGFRSLLKYIKDKY 409

[5][TOP]
>UniRef100_Q9C8Y9 Beta-glucosidase 22 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL22_ARATH
     Length = 524

 Score = 331 bits (849), Expect = 3e-89
 Identities = 158/209 (75%), Positives = 177/209 (84%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNA-KCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKC 177
      NEPWVF+HAGYDV KKAPGRCS Y+  + +DGRSGYEAYLV+HNLL +HAEAVE +R 
Sbjct: 203 NEPWVFAHAGYDVGKKAPGRCSRYLKGCEDRDGRSGYEAYLVSHNLLNAHAEAVEVFR-- 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K KGGKIGIAHSPAWFE HDL DS D ++ R LDF+LGWHLD TTFGDYPQIMKD++G
Sbjct: 261 QKVKGGKIGIAHSPAWFEPHDLKDSNDVPTVSRVLDFMLGWHLDPTTFGDYPQIMKDLLG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      HRLPKFT+ QKAKLK STDFVGLNYYTS FSNH EKPDPS P W QDSL+ WE KN + 
Sbjct: 321 HRLPKFTSSQKAKLKDSTDFVGLNYYTSTFSNHNEKPDPSTPSWKQDSLVAWEPKNVDHS 380

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIGS+PLTAAL VY++GFRSLLKYIKDKY
Sbjct: 381 AIGSQPLTAALPVYAKGFRSLLKYIKDKY 409

[6][TOP]
>UniRef100_Q9C525-2 Isoform 2 of Beta-glucosidase 21 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C525-2
     Length = 522

 Score = 315 bits (807), Expect = 2e-84
 Identities = 152/210 (72%), Positives = 174/210 (82%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQD--GRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      NEPWVF+HAGYD+ KKAPGRCS YV  C+D G+SG EAYLV+HNLL +HAEAVE +R 
Sbjct: 201 NEPWVFAHAGYDLGKKAPGRCSRYVPG-CEDREGQSGKEAYLVSHNLLNAHAEAVEVFR- 258

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K KGGKIGIAHSPAWFE HDL DS D ++ R LDF+LGWHL+ TT GDYPQIMKD++
Sbjct: 259 -QKVKGGKIGIAHSPAWFEPHDLKDSNDAPTVSRVLDFMLGWHLEPTTSGDYPQIMKDLL 317

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G+RLP+FT QKAKLK STDFVGLNYYTS FSN+ EKPDPSKP W QDSL++WE KN +
Sbjct: 318 GYRLPQFTAAQKAKLKDSTDFVGLNYYTSTFSNYNEKPDPSKPSWKQDSLVSWEPKNVDH 377

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIGS PLTAAL VY++GFR LLKYIKDKY
Sbjct: 378 SAIGSMPLTAALPVYAKGFRKLLKYIKDKY 407

[7][TOP]
>UniRef100_Q9C525 Beta-glucosidase 21 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL21_ARATH
     Length = 524

 Score = 315 bits (807), Expect = 2e-84
 Identities = 152/210 (72%), Positives = 174/210 (82%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQD--GRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      NEPWVF+HAGYD+ KKAPGRCS YV  C+D G+SG EAYLV+HNLL +HAEAVE +R 
Sbjct: 203 NEPWVFAHAGYDLGKKAPGRCSRYVPG-CEDREGQSGKEAYLVSHNLLNAHAEAVEVFR- 260

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K KGGKIGIAHSPAWFE HDL DS D ++ R LDF+LGWHL+ TT GDYPQIMKD++
Sbjct: 261 -QKVKGGKIGIAHSPAWFEPHDLKDSNDAPTVSRVLDFMLGWHLEPTTSGDYPQIMKDLL 319

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G+RLP+FT QKAKLK STDFVGLNYYTS FSN+ EKPDPSKP W QDSL++WE KN +
Sbjct: 320 GYRLPQFTAAQKAKLKDSTDFVGLNYYTSTFSNYNEKPDPSKPSWKQDSLVSWEPKNVDH 379

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIGS PLTAAL VY++GFR LLKYIKDKY
Sbjct: 380 SAIGSMPLTAALPVYAKGFRKLLKYIKDKY 409

[8][TOP]
>UniRef100_Q84WV2 Beta-glucosidase 20 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL20_ARATH
     Length = 535

 Score = 297 bits (761), Expect = 4e-79
 Identities = 135/212 (63%), Positives = 165/212 (77%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK---CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR 171
      NEPWVFS AGYD+ KAPGRCS Y+   C DGRSG+EAY+V+HN+L++HA+AV+A+R
Sbjct: 204 NEPWVFSRAGYDIGNKAPGRCSKYIKEHGEMCHDGRSGHEAYIVSHNMLLAHADAVDAFR 263

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      KC+KCKGGKIGIAHSPAWFEAH+L+D +  +  +DFILGWHL TT+GDYPQ MKD 
Sbjct: 264 KCDKCKGGKIGIAHSPAWFEAHELSDEEHETPVTGLIDFILGWHLHPTTYGDYPQSMKDH 323

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      +GHRLPKFT QK KLK S DFVG+NYYTSVF+ H E+PDPS+P W DSL+ WE +  
Sbjct: 324 IGHRLPKFTEAQKEKLKNSADFVGINYYTSVFALHDEEPDPSQPSWQSDSLVDWEPRYVD 383

Query: 532 NY-AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + A +KP A + VY++G RSLLKYIKDKY
Sbjct: 384 KFNAFANKPDVAKVEVYAKGLRSLLKYIKDKY 415

[9][TOP]
>UniRef100_UPI00005DBF84 BGLU18 (BETA GLUCOSIDASE 18); catalytic/ cation binding /
      hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI00005DBF84
     Length = 461

 Score = 290 bits (742), Expect = 7e-77
 Identities = 139/211 (65%), Positives = 158/211 (74%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYV---NAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR 171
      NEPWVFS AGYD KKAPGRCS Y+   CQDGRSGYEAY V+HNLL+SHA AV+A+R
Sbjct: 206 NEPWVFSRAGYDNGKKAPGRCSPYIPGYGQHCQDGRSGYEAYQVSHNLLLSHAYAVDAFR 265

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      C++C GGKIGIAHSPAWFE DL   G SI+R LDFILGWHL TT+GDYPQ MKD 
Sbjct: 266 NCKQCAGGKIGIAHSPAWFEPQDL--EHVGGSIERVLDFILGWHLAPTTYGDYPQSMKDR 323

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VGHRLPKFT +K LK STD+VG+NYYTSVF+ + PDP P W DSL+ W+SK+ 
Sbjct: 324 VGHRLPKFTEAEKKLLKGSTDYVGMNYYTSVFAKEI-SPDPKSPSWTTDSLVDWDSKSVD 382

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      Y IGSKP  L+VYS+G R LLKYIKD Y
Sbjct: 383 GYKIGSKPFNGKLDVYSKGLRYLLKYIKDNY 413

[10][TOP]
>UniRef100_Q9SE50 Beta-glucosidase 18 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL18_ARATH
     Length = 528

 Score = 290 bits (742), Expect = 7e-77
 Identities = 139/211 (65%), Positives = 158/211 (74%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYV---NAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR 171
      NEPWVFS AGYD KKAPGRCS Y+   CQDGRSGYEAY V+HNLL+SHA AV+A+R
Sbjct: 206 NEPWVFSRAGYDNGKKAPGRCSPYIPGYGQHCQDGRSGYEAYQVSHNLLLSHAYAVDAFR 265

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      C++C GGKIGIAHSPAWFE DL   G SI+R LDFILGWHL TT+GDYPQ MKD 
Sbjct: 266 NCKQCAGGKIGIAHSPAWFEPQDL--EHVGGSIERVLDFILGWHLAPTTYGDYPQSMKDR 323

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VGHRLPKFT +K LK STD+VG+NYYTSVF+ + PDP P W DSL+ W+SK+ 
Sbjct: 324 VGHRLPKFTEAEKKLLKGSTDYVGMNYYTSVFAKEI-SPDPKSPSWTTDSLVDWDSKSVD 382

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      Y IGSKP  L+VYS+G R LLKYIKD Y
Sbjct: 383 GYKIGSKPFNGKLDVYSKGLRYLLKYIKDNY 413

[11][TOP]
>UniRef100_Q9LIF9 Beta-glucosidase 19 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL19_ARATH
     Length = 527

 Score = 282 bits (722), Expect = 1e-74
 Identities = 135/212 (63%), Positives = 162/212 (76%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNA---KCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR 171
      NEPWVFS +GYDV KKAPGRCS YV   CQDGRSG+E Y+V+HNLL+ HAEAV+A+R
Sbjct: 200 NEPWVFSRSGYDVGKKAPGRCSPYVKEFGKLCQDGRSGFEPYVVSHNLLVGHAEAVDAFR 259

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      KCEKCKGGKIGIAHSPAWFE D+  Q A+++R LDF++GWHLD TTFGDYPQ MKD 
Sbjct: 260 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEPEDVEGGQ--ATVNRVLDFVIGWHLDPTTFGDYPQSMKDA 317

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG RLP+FT QKAKLK STDFVG+NYYTS F+  +K D  P W D+L+ +E K  
Sbjct: 318 VGSRLPRFTKAQKAKLKDSTDFVGINYYTSFFAKADQKVDSRNPTWATDALVEFEPKTVD 377

Query: 532 -NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + IGS+P TA + VY++G R L+KYIKD+Y
Sbjct: 378 GSIKIGSQPNTAKMAVYAKGLRKLMKYIKDRY 409

[12][TOP]
>UniRef100_Q42618 Beta-glucosidase n=1 Tax=Brassica napus RepID=Q42618_BRANA
     Length = 514

 Score = 281 bits (719), Expect = 3e-74
 Identities = 135/212 (63%), Positives = 161/212 (75%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNA---KCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR 171
      NEPWVFS + YDV KKAPGRCS Y+   CQDGRSG+EAY+V+HNLL+SHAEAV+A+R
Sbjct: 200 NEPWVFSRSAYDVGKKAPGRCSPYIKDFGHLCQDGRSGFEAYVVSHNLLVSHAEAVDAFR 259

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      KCEKCKG KIGIAHSPAWFE D+  Q  ++DR LDFI+GWHLD TT+GDYPQ MKD 
Sbjct: 260 KCEKCKGDKIGIAHSPAWFEPEDVEGGQ--RTVDRVLDFIMGWHLDPTTYGDYPQSMKDA 317

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG RLPKFT QKAKLK S DFVG+NYY+S ++  EKPD +P W DSL+ +E K  
Sbjct: 318 VGARLPKFTKAQKAKLKGSADFVGINYYSSFYAKASEKPDYRQPSWATDSLVEFEPKTVD 377

Query: 532 -NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + IGS+P TA + VY+ G R L+KYIKD+Y
Sbjct: 378 GSVKIGSQPSTAKMAVYAAGLRKLVKYIKDRY 409

[13][TOP]
>UniRef100_Q94KV9 Thioglucoside glucohydrolase 1 (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q94KV9_BRANA
     Length = 174

 Score = 252 bits (643), Expect = 2e-65
 Identities = 114/131 (87%), Positives = 122/131 (93%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWV+SHAGYD+ KKAPGRCS+YVN KCQDGRSGYEAYLV+HNLL SHAE VEA+RKCE
Sbjct: 44 NEPWVYSHAGYDIGKKAPGRCSTYVNPKCQDGRSGYEAYLVSHNLLNSHAEXVEAFRKCE 103

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      KCKGGKIGIAHSPAWFE HD DSQDGASIDRALDF++GWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH
Sbjct: 104 KCKGGKIGIAHSPAWFEPHDFDDSQDGASIDRALDFMMGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 163

Query: 361 RLPKFTTEQKA 393
      RLP+FT QKA
Sbjct: 164 RLPQFTNAQKA 174

[14][TOP]
>UniRef100_O82772 Beta-glucosidase 25 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL25_ARATH
     Length = 531

 Score = 248 bits (634), Expect = 2e-64
 Identities = 116/210 (55%), Positives = 143/210 (68%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+ FS GY+ +KAPGRCS YVN KC G+SG+E Y V+HNLL++HAEAVE +RKC 
Sbjct: 202 NEPYEFSRGGYETGEKAPGRCSKYVNEKCVAGKSGHEVYTVSHNLLLAHAEAVEEFRKCG 261

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGAS--IDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      KC GGKIGI SP WFE +D  +  +  + RA+DF LGWH++ T GDYPQ MKD+V
Sbjct: 262 KCTGGKIGIVQSPMWFEPYDKKSTSSPSEEIVKRAMDFTLGWHMEPITHGDYPQAMKDVV 321

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP FT EQK KLK S DFVG+NY+TS F H + +P KP W DS +  S N  
Sbjct: 322 GSRLPSFTPEQKEKLKGSYDFVGINYFTSTFVAHTDNVNPEKPSWEADSRLQLHSNNVDG 381

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + IGS+P TA  V + G R +LKYIK+ Y
Sbjct: 382 FKIGSQPATAKYPVCADGLRKVLKYIKENY 411

[15][TOP]
>UniRef100_Q94KV6 Thioglucoside glucohydrolase 1 (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa
      RepID=Q94KV6_BRACM
     Length = 166

 Score = 236 bits (602), Expect = 1e-60
 Identities = 108/141 (76%), Positives = 120/141 (85%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWVF+HAGYDV KKAPGRCS YV+  + GRSGYE YLV+HNLL +HAEA A+ +CE
Sbjct: 25 NEPWVFAHAGYDVGKKAPGRCSDYVDPTXKGGRSGYEVYLVSHNLLNAHAEAFXAFTQCE 84

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      KCKGGK+GIAHSPAWFE HD DSQDGASI RALDF+LGWHLDTT +GDYPQIMKDIVGH
Sbjct: 85 KCKGGKVGIAHSPAWFEPHDFQDSQDGASIGRALDFMLGWHLDTTMYGDYPQIMKDIVGH 144

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVG 423
      RLP+FT QKAKL+ S FVG
Sbjct: 145 RLPQFTAAQKAKLRHSAHFVG 165

[16][TOP]
>UniRef100_O64883 Beta-glucosidase 26, peroxisomal n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=BGL26_ARATH
     Length = 560

 Score = 227 bits (578), Expect = 7e-58
 Identities = 104/208 (50%), Positives = 136/208 (65%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWV+S AGYD +KAPGRCS YVN   G SGYEAY+V+HN+L++HAEAVE +RKC+
Sbjct: 182 NEPWVYSVAGYDTGRKAPGRCSKYVNGASVAGMSGYEAYIVSHNMLLAHAEAVEVFRKCD 241

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
       K G+IGIAH+P W+E +D +D D  +RA+DF+LGWH  T GDYP+ MK VG 
Sbjct: 242 HIKNGQIGIAHNPLWYEPYDPSDPDDVEGCNRAMDFMLGWHQHPTACGDYPETMKKSVGD 301

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLP FT EQ KL S D+VG+NYY+S+F  ++ DP++P W D + W  N   
Sbjct: 302 RLPSFTPEQSKKLIGSCDYVGINYYSSLFVKSIKHVDPTQPTWRTDQGVDWMKTNIDGKQ 361

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I + +   Y G R++LKY+K Y
Sbjct: 362 IAKQGGSEWSFTYPTGLRNILKYVKKTY 389

[17][TOP]
>UniRef100_Q9M1D1 Beta-glucosidase 27 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL27_ARATH
     Length = 540

 Score = 215 bits (547), Expect = 3e-54
 Identities = 97/208 (46%), Positives = 133/208 (63%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPWV+S GYD +KAPGR S Y+N   G SG E Y V+HNLL++HAEAVE +R  
Sbjct: 181 NEPWVYSIGGYDTGRKAPGRASKYMNEAAVAGESGLEVYTVSHNLLLAHAEAVEVFRNNP 240

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      KCK GKIGIAH P WFE +D  +D + +RA++F+ GWH+D T +GDYP +MK +G 
Sbjct: 241 KCKDGKIGIAHCPVWFEPYDSNCPKDIEACERAMEFMFGWHMDPTVYGDYPAVMKKSIGK 300

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLP FT Q KL+ S DFVG+NYY++ + ++++ + KP W D+ I W +N   
Sbjct: 301 RLPSFTAAQSKKLRGSFDFVGVNYYSAFYVKNIDEVNHDKPNWRSDARIEWRKENNAGQT 360

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +G + +  +Y +G R L Y K+KY
Sbjct: 361 LGVRGGSEWDFLYPQGLRKFLNYAKNKY 388

[18][TOP]
>UniRef100_Q4V3B3 Beta-glucosidase 28 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL28_ARATH
     Length = 582

 Score = 214 bits (544), Expect = 6e-54
 Identities = 99/208 (47%), Positives = 134/208 (64%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V + AGYD  KA GRCS +VN+KCQ G SG E Y+ +H+LL++HA AV+ +RKC 
Sbjct: 196 NEPYVITVAGYDTGNKAVGRCSKWVNSKCQGGDSGTEPYIASHHLLLAHAAAVQEFRKCN 255

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K + G+IGI SP WFE +D A  D ++ RAL  L WHLD  GDYP++MK + G+
Sbjct: 256 KTQDGQIGIVLSPLWFEPYDSASPADNEAVKRALATELDWHLDPVIHGDYPEMMKKLAGN 315

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLP FT EQ  LK S+DF+G+NYYT+ + H+ + DP++PR++ D + W  N N+ 
Sbjct: 316 RLPSFTPEQSKMLKNSSDFIGINYYTARYVAHIPQADPARPRFVTDHQLQWRVTNHSNHQ 375

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      G    L + G R +L YIKDKY
Sbjct: 376 FGPGEDRGILQSHPEGLRKVLNYIKDKY 403

[19][TOP]
>UniRef100_Q9M1C9 Beta-glucosidase 30 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL30_ARATH
     Length = 577

 Score = 201 bits (511), Expect = 4e-50
 Identities = 98/209 (46%), Positives = 131/209 (62%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP++ + AGYD  KA GRCS +VN KCQ G S E Y+V+H+ L++HA AVE +RKCE
Sbjct: 193 NEPYIMTVAGYDQGNKAAGRCSKWVNEKCQAGDSSTEPYIVSHHTLLAHAAAVEEFRKCE 252

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K  G+IGI SP WFE +  + D + +RAL F +GWHLD  GDYP+I+K  G
Sbjct: 253 KTSHDGQIGIVLSPRWFEPYHSDSTDDKEAAERALAFEIGWHLDPVIHGDYPEIVKKYAG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      ++LP FT EQ  L+ S+DFVG+NYYT+ F+ HL  DP KPR+ D + W+ N  +
Sbjct: 313 NKLPSFTVEQSKMLQNSSDFVGINYYTARFAAHLPHIDPEKPRFKTDHHVEWKLTNHSGH 372

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG    L + G R +L YIK++Y
Sbjct: 373 IIGPGEERGFLFSHPEGLRKVLNYIKERY 401

[20][TOP]
>UniRef100_Q94KV8 Thioglucoside glucohydrolase 2 (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q94KV8_BRANA
     Length = 115

 Score = 194 bits (492), Expect = 7e-48
 Identities = 89/115 (77%), Positives = 99/115 (86%)
 Frame = +1

Query: 64 SSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDL 243
      S YV+ C+ GRSGYE YLV+HNLL +HAEA EA+ +CEKCKGGK+GIAHSPAWFE HD 
Sbjct: 1  SXYVDPTCKGGRSGYEVYLVSHNLLNAHAEAFEAFTQCEKCKGGKVGIAHSPAWFEPHDF 60

Query: 244 ADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKAS 408
      DSQDGASI RALDF+LGWHLDTT +GDYPQIMKDIVGHRLP+FT QKAKLK S
Sbjct: 61 QDSQDGASIGRALDFMLGWHLDTTMYGDYPQIMKDIVGHRLPQFTAAQKAKLKNS 115

[21][TOP]
>UniRef100_Q9FLU8 Beta-glucosidase 32 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL32_ARATH
     Length = 534

 Score = 193 bits (491), Expect = 9e-48
 Identities = 101/210 (48%), Positives = 132/210 (62%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V+S +GYD  KA GRCS +VN+ C G SG E YLV+HNLL++HA AVE +RKC+
Sbjct: 199 NEPYVYSVSGYDAGNKAIGRCSKWVNSLCIAGDSGTEPYLVSHNLLLAHAAAVEEFRKCD 258

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + KIGI SP WFE +D+  D +++RAL F +GWHL  FGDYP+ +K  G
Sbjct: 259 KISQDAKIGIVLSPYWFEPYDIDSESDKEAVERALVFNIGWHLSPLVFGDYPETIKTTAG 318

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  L+ S DF+G+NYYT+ F H  D S+PR+ D + ++ N  
Sbjct: 319 NRLPSFTKEQSMMLQNSFDFIGINYYTARFVAHDLHVDLSRPRFTTDQHLQYKLTNRSGD 378

Query: 538 AIGSK-PLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I S+  T L Y G R LL YIK+KY
Sbjct: 379 HISSESDGTKILWSYPEGLRKLLNYIKNKY 408

[22][TOP]
>UniRef100_Q9FLU9 Beta-glucosidase 31 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL31_ARATH
     Length = 534

 Score = 192 bits (488), Expect = 2e-47
 Identities = 100/210 (47%), Positives = 132/210 (62%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V+S +GYD  KA GRCS +VN+ C G SG E YLV+H+LL++HA AVE +RKC+
Sbjct: 199 NEPYVYSVSGYDAGNKAMGRCSKWVNSLCIAGDSGTEPYLVSHHLLLAHAAAVEEFRKCD 258

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + KIGI SP WFE +D A + D +++RAL F +GWHL  FGDYP+ +K  G
Sbjct: 259 KISQDSKIGIVLSPYWFEPYDSASNADKEAVERALAFNIGWHLSPLVFGDYPETIKISAG 318

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  +K S DF+G+NYYT+ F H  D S+PR+M D + ++ N  
Sbjct: 319 NRLPSFTKEQSMMVKNSFDFIGVNYYTARFVAHDLNVDISRPRFMTDQHLQYKLTNRTGD 378

Query: 538 AIG-SKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I   T L Y G R +L YIK+KY
Sbjct: 379 TISLESDGTKILWSYPEGLRKILNYIKNKY 408

[23][TOP]
>UniRef100_Q8GXT2-2 Isoform 2 of Beta-glucosidase 29 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8GXT2-2
     Length = 451

 Score = 186 bits (473), Expect = 1e-45
 Identities = 95/209 (45%), Positives = 128/209 (61%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V S AGYD  KA GRCS +VN++CQ G S E Y+V+H+LL+SHA AV+ +R C 
Sbjct: 196 NEPYVISVAGYDTGIKAVGRCSKWVNSRCQAGDSAIEPYIVSHHLLLSHAAAVQEFRNCN 255

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + GKIGI SP W E +D  S D +++R L  L WHL+  +GDYP+ MK VG
Sbjct: 256 KTLQDGKIGIVISPWWLEPYDSTSSADKEAVERGLPLELEWHLNPVIYGDYPETMKKHVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  L S+DF+G+NYY+ F+ HL  D ++PR+ D   + N N+
Sbjct: 316 NRLPAFTPEQSKMLINSSDFIGVNYYSIHFTAHLPHIDHTRPRFRTDHHFEKKLINRSNH 375

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G    ++ + G R +L YIKDKY
Sbjct: 376 ETGPGDDRGKIHSHPEGLRRVLNYIKDKY 404

[24][TOP]
>UniRef100_Q8GXT2 Beta-glucosidase 29 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL29_ARATH
     Length = 590

 Score = 186 bits (473), Expect = 1e-45
 Identities = 95/209 (45%), Positives = 128/209 (61%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V S AGYD  KA GRCS +VN++CQ G S E Y+V+H+LL+SHA AV+ +R C 
Sbjct: 196 NEPYVISVAGYDTGIKAVGRCSKWVNSRCQAGDSAIEPYIVSHHLLLSHAAAVQEFRNCN 255

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + GKIGI SP W E +D  S D +++R L  L WHL+  +GDYP+ MK VG
Sbjct: 256 KTLQDGKIGIVISPWWLEPYDSTSSADKEAVERGLPLELEWHLNPVIYGDYPETMKKHVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  L S+DF+G+NYY+ F+ HL  D ++PR+ D   + N N+
Sbjct: 316 NRLPAFTPEQSKMLINSSDFIGVNYYSIHFTAHLPHIDHTRPRFRTDHHFEKKLINRSNH 375

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G    ++ + G R +L YIKDKY
Sbjct: 376 ETGPGDDRGKIHSHPEGLRRVLNYIKDKY 404

[25][TOP]
>UniRef100_B9N6U5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6U5_POPTR
     Length = 493

 Score = 173 bits (438), Expect = 1e-41
 Identities = 92/210 (43%), Positives = 132/210 (62%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP++FS GYD  APGR S+ N  Q  SG E Y+VTH+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 175 NEPFMFSVNGYDTGTLAPGRISTLENYPGQPKISGATEVYIVTHHLLLAHATAVKVYKEK 234

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GGKIGI   WFE + ++S D + +R+LDF+LGW++D T GDYPQ M D V
Sbjct: 235 YQTCQGGKIGITLVSHWFEPYSTSES-DRMATERSLDFMLGWYMDPLTKGDYPQNMHDYV 293

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+F+ E+  L+ S DF+G+NYYT+ ++ ++E D   +M+D+ + W +  
Sbjct: 294 GGRLPRFSEEESKMLRGSYDFIGVNYYTTYYAQNVEDVDYKNIGFMEDARVNWPGER-NG 352

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++ L +Y G R LL YIKD Y
Sbjct: 353 IPIGPQAGSSWLYIYPEGIRHLLNYIKDAY 382

[26][TOP]
>UniRef100_Q8GXT2-3 Isoform 3 of Beta-glucosidase 29 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8GXT2-3
     Length = 397

 Score = 171 bits (432), Expect = 6e-41
 Identities = 86/183 (46%), Positives = 115/183 (62%), Gaps = 1/183 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+V S AGYD  KA GRCS +VN++CQ G S E Y+V+H+LL+SHA AV+ +R C 
Sbjct: 196 NEPYVISVAGYDTGIKAVGRCSKWVNSRCQAGDSAIEPYIVSHHLLLSHAAAVQEFRNCN 255

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + GKIGI SP W E +D  S D +++R L  L WHL+  +GDYP+ MK VG
Sbjct: 256 KTLQDGKIGIVISPWWLEPYDSTSSADKEAVERGLPLELEWHLNPVIYGDYPETMKKHVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  L S+DF+G+NYY+ F+ HL  D ++PR+ D   + N N+
Sbjct: 316 NRLPAFTPEQSKMLINSSDFIGVNYYSIHFTAHLPHIDHTRPRFRTDHHFEKKLINRSNH 375

Query: 538 AIG 546
       G
Sbjct: 376 ETG 378

[27][TOP]
>UniRef100_B9GTS5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GTS5_POPTR
     Length = 491

 Score = 170 bits (431), Expect = 8e-41
 Identities = 91/210 (43%), Positives = 132/210 (62%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP++FS GYD  APGR S+ N  Q  SG E Y+VTH+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 175 NEPFMFSVNGYDTGTFAPGRISTLENYPGQPKISGATEVYIVTHHLLLAHATAVKVYKEK 234

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GGKIGI   WFE + ++S D + +R+LDF+LGW++D T GDYPQ M D V
Sbjct: 235 YQTCQGGKIGITLVSHWFEPYSTSES-DRMATERSLDFMLGWYMDPLTKGDYPQNMHDYV 293

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+F+ E+  L+ S DF+G+NYYT+ ++ ++E +   +M+D+ + W +  
Sbjct: 294 GGRLPRFSEEESKMLRGSYDFIGVNYYTTYYAQNVEDVNYKTIGFMEDARVNWPGER-NG 352

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++ L +Y G R LL YIKD Y
Sbjct: 353 IPIGPQAGSSWLYIYPEGIRHLLNYIKDAY 382

[28][TOP]
>UniRef100_O48779-2 Isoform 2 of Beta-glucosidase 33 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O48779-2
     Length = 613

 Score = 170 bits (431), Expect = 8e-41
 Identities = 90/210 (42%), Positives = 126/210 (60%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP V+S AGY  KKAPGRCS +  KC G S E Y+V HN +++H AV+ +R C+
Sbjct: 262 NEPSVYSVAGYSKGKKAPGRCSKWQAPKCPTGDSSEEPYIVAHNQILAHLAAVDEFRNCK 321

Query: 181 KCK--GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      KC+ GGKIGI   WFE D  S+D + R+L++ LGW L  T+G YP M + V
Sbjct: 322 KCQEGGGKIGIVLVSHWFEPKDPNSSEDVKAARRSLEYQLGWFLRPLTYGQYPAEMLEDV 381

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
       RL +FT E+ KL+ S DFVGLNYY + FS L K + S+ + D + W  ++QN
Sbjct: 382 NIRLREFTPEESEKLRKSLDFVGLNYYGAFFSTPLAKVNSSQLNYETDLRVNW--TDSQN 439

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  K + + +Y G +++LK+IKD+Y
Sbjct: 440 NSPHLKTTSMGIVIYPAGLKNILKHIKDEY 469

[29][TOP]
>UniRef100_B9G1Q6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G1Q6_ORYSJ
     Length = 356

 Score = 169 bits (429), Expect = 1e-40
 Identities = 92/210 (43%), Positives = 121/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP +F  GY  KAPGRCS YV+ KC G SG E Y+ HNLL++HAEAV YR K 
Sbjct: 48 NEPMIFCAGGYGSGTKAPGRCSPYVSKKCAPGDSGNEPYVAGHNLLLAHAEAVRLYRQKY 107

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   WF + A + D ++ R+LDF+ GW +D  FGDYP M+ +VG
Sbjct: 108 QATQKGQIGITQVSHWFVPYSDA-AADKHAVRRSLDFMYGWFMDPIVFGDYPGTMRKLVG 166

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH-LEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKFT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++  L +P  KP + D+ + ++   
Sbjct: 167 DRLPKFTAEQSELVKGSYDFIGLNYYTTNYAKSVLRRPSKLKPAYATDNWVN-QTAYRNG 225

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  T   Y+ G R LL Y K KY
Sbjct: 226 VPIGPPAFTKIFFTYAPGLRELLLYTKRKY 255

[30][TOP]
>UniRef100_Q84YK7 Os08g0509200 protein n=3 Tax=Oryza sativa RepID=Q84YK7_ORYSJ
     Length = 499

 Score = 169 bits (429), Expect = 1e-40
 Identities = 92/210 (43%), Positives = 121/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP +F  GY  KAPGRCS YV+ KC G SG E Y+ HNLL++HAEAV YR K 
Sbjct: 191 NEPMIFCAGGYGSGTKAPGRCSPYVSKKCAPGDSGNEPYVAGHNLLLAHAEAVRLYRQKY 250

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   WF + A + D ++ R+LDF+ GW +D  FGDYP M+ +VG
Sbjct: 251 QATQKGQIGITQVSHWFVPYSDA-AADKHAVRRSLDFMYGWFMDPIVFGDYPGTMRKLVG 309

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH-LEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKFT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++  L +P  KP + D+ + ++   
Sbjct: 310 DRLPKFTAEQSELVKGSYDFIGLNYYTTNYAKSVLRRPSKLKPAYATDNWVN-QTAYRNG 368

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  T   Y+ G R LL Y K KY
Sbjct: 369 VPIGPPAFTKIFFTYAPGLRELLLYTKRKY 398

[31][TOP]
>UniRef100_A7NZX7 Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NZX7_VITVI
     Length = 510

 Score = 167 bits (424), Expect = 5e-40
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 120/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW +S+ GY   APGRCS +  C G SG E YL +H L++HA AV+ Y+K 
Sbjct: 201 NEPWSYSNGGYVTGNLAPGRCSEWQKLNCTGGDSGTEPYLASHYQLLAHAAAVQVYKKKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    +  A+ +RALDF+ GW++D T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 261 QASQKGKIGITIISHWFIPFSNTTNDQNAA-ERALDFMYGWYMDPLTYGDYPHSMRSLVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKF+ EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++ H  +  P + D+ +  +   
Sbjct: 320 KRLPKFSKEQSEMLKGSYDFLGLNYYTANYAAHSPHNNSINPSYSTDAHVKLTTAERHGI 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+K + L VY +G R +L Y K+KY
Sbjct: 380 LIGAKSASDWLYVYPKGIREILLYTKNKY 408

[32][TOP]
>UniRef100_B9MZ87 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MZ87_POPTR
     Length = 522

 Score = 167 bits (422), Expect = 9e-40
 Identities = 91/211 (43%), Positives = 128/211 (60%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP +S G+D  APGRCS++V+ CQ G S E Y+VTHNLL SHA AV+ YR K 
Sbjct: 182 NEPDTYSVHGFDSGVGAPGRCSAWVDKACQAGDSATEPYIVTHNLLRSHAAAVKLYREKY 241

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + GKIGI   W+E +  + D ++ R LDF LGWHL  T+GDYP+ M+ +VG
Sbjct: 242 QEQQNGKIGITLCSFWYEPYSETPA-DYEAVQRILDFNLGWHLSPITYGDYPRSMRSLVG 300

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEK--PDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLP FT ++ + L+ S D +GLNYY + ++ +L + PDP+ R+ DS +  +  
Sbjct: 301 DRLPNFTAQETSDLRGSYDILGLNYYGAYYAKNLTRVDPDPTHLRYATDSHVNVTGEK-N 359

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY +G R LL Y KD+Y
Sbjct: 360 GKLIGPQAASPWLYVYPKGIRYLLNYTKDQY 390

[33][TOP]
>UniRef100_B9GEM1 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GEM1_POPTR
     Length = 488

 Score = 166 bits (421), Expect = 1e-39
 Identities = 92/210 (43%), Positives = 129/210 (61%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP++FS GYD  APGR S+ N  Q  SG E Y+VTH+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 174 NEPFMFSVNGYDTGTLAPGRISTLENYPGQPKISGATEVYIVTHHLLLAHATAVKVYKEK 233

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GGKIGI   WFE + ++S D + +R+LDF+LGW++D T GDYPQ M D V
Sbjct: 234 YQTCQGGKIGITLVSHWFEPYSTSES-DRMATERSLDFMLGWYMDPLTKGDYPQNMHDYV 292

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+F+ E+  L+ S DF+G+NYYT+ ++ ++E D   +M+D+ + W   + 
Sbjct: 293 GGRLPRFSEEESKMLRGSYDFIGVNYYTTYYAQNVEDVDYKNIGFMEDARVNWP---GER 349

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       I  P A  Y +G R LL YIKD Y
Sbjct: 350 NGIPIGPQLAL--YYPKGIRHLLNYIKDAY 377

[34][TOP]
>UniRef100_B9GMA6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GMA6_POPTR
     Length = 513

 Score = 166 bits (420), Expect = 1e-39
 Identities = 91/209 (43%), Positives = 125/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP +F+ GY   AP RCS++ N C G S E Y+V HNL+ SHA AV Y+ K 
Sbjct: 201 NEPNIFTSGGYASGGGAPNRCSAWQNLNCTGGDSSTEPYVVGHNLIKSHAAAVRLYKAKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI + WF + + +QD A+ R+LDF+ GW++D  FGDYP M+ +VG
Sbjct: 261 QATQKGIIGITVASHWFLPYSNS-TQDKAAAQRSLDFLYGWYMDPVVFGDYPSSMRSLVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT E+ A +K S DF+GLNYYT+ ++ +L  + S P + DSL T S +  
Sbjct: 320 KRLPKFTKEESAFIKGSFDFIGLNYYTAFYAENLPISNISHPSSLTDSLATSRS-DRNGV 378

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L+VY +G R LL Y K KY
Sbjct: 379 LIGPQAGSTWLHVYPKGIRKLLLYTKKKY 407

[35][TOP]
>UniRef100_A5C932 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A5C932_VITVI
     Length = 505

 Score = 165 bits (418), Expect = 3e-39
 Identities = 91/209 (43%), Positives = 123/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 198 NEPWTYSNGGYDQGTLAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYKDKY 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +    A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 258 QASQKGKIGITLVSHWMVPYSDQKVDKKAAI-RALDFMFGWFMNPLTYGDYPYSMRTLVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL  ++   
Sbjct: 317 PRLPKFTPEQSMLVKGSFDFLGLNYYTANYAANVPVANTVNVSYSTDSLANLTTQR-NGI 375

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  ++ L+VY G RSLL Y+K KY
Sbjct: 376 PIGPTTGSSWLSVYPSGIRSLLLYVKRKY 404

[36][TOP]
>UniRef100_UPI0001984A0D PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984A0D
     Length = 505

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 89/209 (42%), Positives = 123/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW FS  YD  APGRCS +VN C+ G S E Y+V H++L+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 197 NEPWTFSLGAYDQGGLAPGRCSKWVNEACEAGNSATEPYIVAHHMLLSHAAAVKVYKDKY 256

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +  +  AS RALDF+ GW +D T+GDYP M+ + G
Sbjct: 257 QSSQKGKIGITLVCHWMVPYSNQTADKKAS-KRALDFMFGWFMDPLTYGDYPHSMRILAG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL+  +K   
Sbjct: 316 NRLPNFTFEQSMLVKGSLDFLGLNYYTANYAANIPVANIVNVSYATDSLVHL-TKQRNGV 374

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + L+VY RG R++L+YIK KY
Sbjct: 375 PIGPMAGSTWLSVYPRGIRNVLRYIKRKY 403

[37][TOP]
>UniRef100_A7QRF8 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRF8_VITVI
     Length = 511

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 89/209 (42%), Positives = 123/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW FS  YD  APGRCS +VN C+ G S E Y+V H++L+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 203 NEPWTFSLGAYDQGGLAPGRCSKWVNEACEAGNSATEPYIVAHHMLLSHAAAVKVYKDKY 262

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +  +  AS RALDF+ GW +D T+GDYP M+ + G
Sbjct: 263 QSSQKGKIGITLVCHWMVPYSNQTADKKAS-KRALDFMFGWFMDPLTYGDYPHSMRILAG 321

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL+  +K   
Sbjct: 322 NRLPNFTFEQSMLVKGSLDFLGLNYYTANYAANIPVANIVNVSYATDSLVHL-TKQRNGV 380

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + L+VY RG R++L+YIK KY
Sbjct: 381 PIGPMAGSTWLSVYPRGIRNVLRYIKRKY 409

[38][TOP]
>UniRef100_UPI0001984A0A PREDICTED: hypothetical protein isoform 1 n=2 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984A0A
     Length = 505

 Score = 164 bits (416), Expect = 4e-39
 Identities = 92/211 (43%), Positives = 124/211 (58%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ + 
Sbjct: 198 NEPWSYSSGGYDQGVSAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYQDRY 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +  ++  A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 258 QASQKGKIGITLVSKWMVPYSNQNADKKAAI-RALDFMFGWFMNPLTYGDYPYSMRTLVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL  +  Q 
Sbjct: 317 PRLPKFTPEQSILVKGSFDFLGLNYYTANYAANVPVANTVNVSYSTDSL---ANLTVQRN 373

Query: 538 AIGSKPLTAA--LNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I  P T + L+VY G RSLL Y+K KY
Sbjct: 374 GIPIGPTTGSSWLSVYPSGIRSLLLYVKRKY 404

[39][TOP]
>UniRef100_UPI00019836F1 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019836F1
     Length = 509

 Score = 164 bits (415), Expect = 6e-39
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 121/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW +S+ GY   APGRCS +  C G SG E YL +H L++HA AV+ Y+K 
Sbjct: 201 NEPWSYSNGGYVTGNLAPGRCSEWQKLNCTGGDSGTEPYLASHYQLLAHAAAVQVYKKKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    +  A+ +RALDF+ GW++D T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 261 QASQKGKIGITIISHWFIPFSNTTNDQNAA-ERALDFMYGWYMDPLTYGDYPHSMRSLVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKF+ EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++ H  +  P + D+ +  ++   
Sbjct: 320 KRLPKFSKEQSEMLKGSYDFLGLNYYTANYAAHSPHNNSINPSYSTDAHVKLTTER-HGI 378

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+K + L VY +G R +L Y K+KY
Sbjct: 379 LIGAKSASDWLYVYPKGIREILLYTKNKY 407

[40][TOP]
>UniRef100_A7QRE1 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRE1_VITVI
     Length = 505

 Score = 162 bits (409), Expect = 3e-38
 Identities = 89/209 (42%), Positives = 124/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      N+PW +S+ GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 198 NQPWSYSNGGYDQGTFAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYKDKY 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +    A+I RALDF++GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 258 QASQKGKIGITLVSHWMVPYSDQKVDKKAAI-RALDFMVGWFINPLTYGDYPYSMRTLVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT +Q  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL  ++   
Sbjct: 317 PRLPKFTPKQSMLVKGSFDFLGLNYYTANYAANVPVANTVNVSYSTDSLANLTTQR-NGI 375

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  ++ L+VY G RSLL Y+K KY
Sbjct: 376 PIGPTAGSSWLSVYPSGIRSLLLYVKRKY 404

[41][TOP]
>UniRef100_O48779 Beta-glucosidase 33 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL33_ARATH
     Length = 614

 Score = 161 bits (408), Expect = 4e-38
 Identities = 88/210 (41%), Positives = 124/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP V+S AGY  KKAPGRCS +  KC G S E Y+V HN +++H AV+ +R C+
Sbjct: 262 NEPSVYSVAGYSKGKKAPGRCSKWQAPKCPTGDSSEEPYIVAHNQILAHLAAVDEFRNCK 321

Query: 181 KCKGG-KIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K +GG KIGI   WFE D  S+D + R+L++ LGW L  T+G YP M + V 
Sbjct: 322 KVEGGGKIGIVLVSHWFEPKDPNSSEDVKAARRSLEYQLGWFLRPLTYGQYPAEMLEDVN 381

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RL +FT E+ KL+ S DFVGLNYY + FS L K + S+ + D + W +  N 
Sbjct: 382 IRLREFTPEESEKLRKSLDFVGLNYYGAFFSTPLAKVNSSQLNYETDLRVNW-TVITNNL 440

Query: 538 AIGSKPLTA-ALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      ++   T+ + +Y G +++LK+IKD+Y
Sbjct: 441 SLPDLQTTSMGIVIYPAGLKNILKHIKDEY 470

[42][TOP]
>UniRef100_Q945N9 Prunasin hydrolase isoform PH B (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945N9_PRUSE
     Length = 517

 Score = 160 bits (406), Expect = 6e-38
 Identities = 87/213 (40%), Positives = 121/213 (56%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP+ SH GY +  APGRCSS+ + C G S E YLVTH+LL++HA AV+ Y++ 
Sbjct: 181 NEPYTVSHHGYTIGIHAPGRCSSWYDPTCLGGDSSTEPYLVTHHLLLAHAAAVKLYKENY 240

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE    +D + RALDF+ GW +D T GDYPQ M+ IVG
Sbjct: 241 QASQNGVIGITTVSHWFEPFS-ESQEDKDATSRALDFMYGWFMDPLTRGDYPQTMRSIVG 299

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYT----SVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKN 525
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY+  S ++N+  P P P + D+ +  + +
Sbjct: 300 SRLPNFTEEQSKSLTGSYDYIGVNYYSARYASAYTNNYSVPTP--PSYATDAYVNVTTTD 357

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 358 LNGIPIGPRAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 390

[43][TOP]
>UniRef100_Q8W1W7 Prunasin hydrolase isoform PH B n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q8W1W7_PRUSE
     Length = 545

 Score = 160 bits (406), Expect = 6e-38
 Identities = 87/213 (40%), Positives = 121/213 (56%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP+ SH GY +  APGRCSS+ + C G S E YLVTH+LL++HA AV+ Y++ 
Sbjct: 209 NEPYTVSHHGYTIGIHAPGRCSSWYDPTCLGGDSSTEPYLVTHHLLLAHAAAVKLYKENY 268

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE    +D + RALDF+ GW +D T GDYPQ M+ IVG
Sbjct: 269 QASQNGVIGITTVSHWFEPFS-ESQEDKDATSRALDFMYGWFMDPLTRGDYPQTMRSIVG 327

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYT----SVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKN 525
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY+  S ++N+  P P P + D+ +  + +
Sbjct: 328 SRLPNFTEEQSKSLTGSYDYIGVNYYSARYASAYTNNYSVPTP--PSYATDAYVNVTTTD 385

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 386 LNGIPIGPRAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 418

[44][TOP]
>UniRef100_B2ZUU0 Beta-glucosidase D4 n=1 Tax=Lotus japonicus RepID=B2ZUU0_LOTJA
     Length = 514

 Score = 160 bits (406), Expect = 6e-38
 Identities = 87/209 (41%), Positives = 124/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPWV++ GY V + APGRCS ++N C G SG E YLV+HN L++HAE  Y+K 
Sbjct: 207 NEPWVYTSNGYAVGEFAPGRCSKWLNRNCTGGDSGTEPYLVSHNQLLAHAEVFHVYKKKY 266

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  L + D + RA+DF+LGWHL+ T G YPQ M+ +VG
Sbjct: 267 QASQKGIIGITLVTYWFEPL-LDNKYDHDAAGRAIDFMLGWHLNPLTTGKYPQSMRSLVG 325

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+F+ +Q  + S DF+GLNYYT+ ++ +   S+P + DSL + +   
Sbjct: 326 NRLPEFSLKQARLINGSFDFIGLNYYTTYYATNAS--SVSQPNSITDSL-AYLTHERNGN 382

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L +Y +G + LL YIK Y
Sbjct: 383 PIGPRAASDWLYIYPKGLQQLLLYIKKNY 411

[45][TOP]
>UniRef100_A7NZX3 Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NZX3_VITVI
     Length = 512

 Score = 160 bits (406), Expect = 6e-38
 Identities = 85/209 (40%), Positives = 120/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW +S+ GY   APGRCS +  C G SG E YL +H L++HA AV+ Y+K 
Sbjct: 204 NEPWSYSNGGYVTGNFAPGRCSEWQKLNCTGGDSGTEPYLASHYQLLAHAAAVQVYKKKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    +  A+ ++ALDF+ GW++D T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 264 QASQKGKIGITIVSHWFIPFSNTTNDQNAA-EQALDFMYGWYMDPLTYGDYPHSMRSLVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKF+ EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++ H  +  P + D+   ++   
Sbjct: 323 KRLPKFSKEQSEMLKGSYDFLGLNYYTANYAAHSPHNNSINPSYSTDAHAKLTTER-HGI 381

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+K + L VY +G R +L Y K+KY
Sbjct: 382 LIGAKAASDWLYVYPKGIREILLYTKNKY 410

[46][TOP]
>UniRef100_UPI0001984A06 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984A06
     Length = 384

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 88/209 (42%), Positives = 124/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ + 
Sbjct: 76 NEPWTYSNGGYDQGTLAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYQDRY 135

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +    A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 136 QASQKGKIGITLLSHWMVPYSDKKVDKKAAI-RALDFMFGWFINPLTYGDYPYSMRTLVG 194

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT +Q  +K S DF+GLNYYT+ +++++  +   + DSL  ++   
Sbjct: 195 PRLPKFTPKQSMLVKRSFDFLGLNYYTANYASNVPVANTVNVSYSTDSLANLITQR-NGI 253

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  ++ L+VY G +SLL Y+K KY
Sbjct: 254 PIGPMVGSSWLSVYPSGIQSLLLYVKRKY 282

[47][TOP]
>UniRef100_Q945G5 Prunasin hydrolase isoform PH I (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945G5_PRUSE
     Length = 513

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 90/214 (42%), Positives = 124/214 (57%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ GY +  APGRCS + + C G SG E YLVTH+LL++HA AV+ YR K 
Sbjct: 177 NEPYTVSNHGYTIGIHAPGRCSCWYDPTCLGGDSGTEPYLVTHHLLLAHAAAVKLYREKY 236

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFE-AHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   WFE A +  +D AS RALDF+ GW ++ T GDYPQ M+ IV
Sbjct: 237 QASQNGVIGITIVSHWFEPASESQQDKDAAS--RALDFMYGWFMEPLTRGDYPQTMRSIV 294

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYT----SVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESK 522
      G RLP FT EQ  L S D++G+NYY+  S ++N+  P P P + D+ +  + 
Sbjct: 295 GSRLPNFTEEQSKSLNGSYDYIGVNYYSARYASAYTNNYSVPTP--PSYATDAYVNVTTT 352

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +   IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 353 DLNGVPIGPQAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 386

[48][TOP]
>UniRef100_Q43073 Prunasin hydrolase isoform PH I n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q43073_PRUSE
     Length = 549

 Score = 160 bits (405), Expect = 8e-38
 Identities = 90/214 (42%), Positives = 124/214 (57%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ GY +  APGRCS + + C G SG E YLVTH+LL++HA AV+ YR K 
Sbjct: 213 NEPYTVSNHGYTIGIHAPGRCSCWYDPTCLGGDSGTEPYLVTHHLLLAHAAAVKLYREKY 272

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFE-AHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   WFE A +  +D AS RALDF+ GW ++ T GDYPQ M+ IV
Sbjct: 273 QASQNGVIGITIVSHWFEPASESQQDKDAAS--RALDFMYGWFMEPLTRGDYPQTMRSIV 330

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYT----SVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESK 522
      G RLP FT EQ  L S D++G+NYY+  S ++N+  P P P + D+ +  + 
Sbjct: 331 GSRLPNFTEEQSKSLNGSYDYIGVNYYSARYASAYTNNYSVPTP--PSYATDAYVNVTTT 388

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +   IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 389 DLNGVPIGPQAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 422

[49][TOP]
>UniRef100_A7QRF2 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRF2_VITVI
     Length = 500

 Score = 160 bits (404), Expect = 1e-37
 Identities = 90/209 (43%), Positives = 122/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ + 
Sbjct: 198 NEPWSYSSGGYDQGVSAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYQDRY 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +  ++  A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 258 QASQKGKIGITLVSKWMVPYSNQNADKKAAI-RALDFMFGWFMNPLTYGDYPYSMRTLVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ ++  +   + DSL   +   
Sbjct: 317 PRLPKFTPEQSILVKGSFDFLGLNYYTANYAANVPVANTVNVSYSTDSLANLTGE--MYL 374

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       GS  + L+VY G RSLL Y+K KY
Sbjct: 375 QTGS----SWLSVYPSGIRSLLLYVKRKY 399

[50][TOP]
>UniRef100_B2ZUU1 Beta-glucosidase D2 n=1 Tax=Lotus japonicus RepID=B2ZUU1_LOTJA
     Length = 514

 Score = 159 bits (403), Expect = 1e-37
 Identities = 87/209 (41%), Positives = 120/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW FS GY + + APGRCS +++ C G SG E YLVTH L++HAEAV Y+K 
Sbjct: 207 NEPWGFSSNGYALGEFAPGRCSKWLDPNCTGGDSGTEPYLVTHYQLLAHAEAVHVYKKKY 266

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IG+   WFE   + D + RA+DF+ GW++D TFG YP M +VG
Sbjct: 267 QASQKGIIGVTLVTHWFEPFS-DNKYDHHAAGRAIDFMFGWYMDPLTFGKYPDSMISLVG 325

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKFT+ Q  +K S DF+G+NYYT+ ++   P  P + DSL   +  N 
Sbjct: 326 NRLPKFTSRQARLVKGSFDFIGINYYTTYYA--ANAPPGIHPYFFTDSLANLTGERNGN- 382

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L +Y +G + LL Y K KY
Sbjct: 383 PIGPRAASTWLYIYPKGIQELLLYTKKKY 411

[51][TOP]
>UniRef100_A8TVQ9 Beta-glucosidase G3 n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A8TVQ9_MEDTR
     Length = 504

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 121/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y  K APGRCS ++N C G SG E YL H L++HA AV+ YR K 
Sbjct: 195 NEPWSVSMNAYAYGKFAPGRCSDWLNLNCTGGDSGTEPYLAAHYQLLAHAAAVKLYRTKY 254

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W+E  A S  A++ R LDF+ GW++  T G+YP+ M+ +VG
Sbjct: 255 QASQNGKIGITLLSHWYEPASQAKSDVDAAL-RGLDFMFGWYMHPITKGNYPKSMRSLVG 313

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+F+ ++  LK S DF+GLNYY+S ++   P ++P  DSLI  ++  
Sbjct: 314 NRLPRFSKKESKNLKGSFDFLGLNYYSSFYAADAPHPRNARPAIQTDSLINATFEH-NGK 372

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +G  ++ L +Y RGFR LL Y+K Y
Sbjct: 373 PLGPMSASSWLCIYPRGFRQLLLYVKKHY 401

[52][TOP]
>UniRef100_B9N6U4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6U4_POPTR
     Length = 519

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 87/210 (41%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 175 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 234

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + ++  A+ R+LDF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 235 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEDDQNAT-KRSLDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 293

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKFT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 294 GGRLPKFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 351

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 352 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 381

[53][TOP]
>UniRef100_B9N6U2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6U2_POPTR
     Length = 519

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 87/210 (41%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 175 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 234

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + ++  A+ R+LDF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 235 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEDDQNAT-KRSLDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 293

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKFT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 294 GGRLPKFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 351

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 352 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 381

[54][TOP]
>UniRef100_B9N6G0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6G0_POPTR
     Length = 510

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 87/209 (41%), Positives = 122/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS+ GY+  APGRCS++  C G SG E Y+V HNL++ HA AV+ YR K 
Sbjct: 202 NEPYSFSNNGYNGGTFAPGRCSNFAG-NCTLGNSGTEPYMVAHNLILGHAAAVKLYREKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    +D + R LDF+ GW + T+GDYP+ MK IVG
Sbjct: 261 QASQKGKIGITIVTNWFIPKSPKSEEDIKAAYRELDFLFGWFANPLTYGDYPETMKAIVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      HRLPKFT E+ A +K S DF+G+NYYT+ ++ +  P+   + DS T S +  +
Sbjct: 321 HRLPKFTKEESALVKGSIDFLGVNYYTTNYAANNPAPNKINFSYTGDSQ-TILSTSKGGH 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+   L +Y +G  L+ Y++DKY
Sbjct: 380 PIGTPTALNWLFIYPKGIYDLMLYVRDKY 408

[55][TOP]
>UniRef100_B9RI70 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RI70_RICCO
     Length = 500

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 89/209 (42%), Positives = 116/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S GY +  APGRCS +    G SG E Y+V HN L++HA AV+ YR K 
Sbjct: 192 NEPWSYSMGGYAMGTLAPGRCSDWQQINYTGGDSGTEPYVVAHNQLLAHAAAVKLYRTKY 251

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WF   A   A+ RA+DF+ GW +D T GDYP ++ +VG
Sbjct: 252 QAKQKGVIGITLVSHWFVPCTNAKHHQNAA-KRAMDFMFGWFMDPVTNGDYPHTLRSLVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKF+ EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++ +    KP + D+ T S   
Sbjct: 311 NRLPKFSEEQSEMLKGSIDFLGLNYYTANYAAYAHYSSAGKPSILTDARATL-STERNGI 369

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG K + L VY RGFR +L Y K KY
Sbjct: 370 LIGPKAASDWLYVYPRGFRDVLLYTKKKY 398

[56][TOP]
>UniRef100_B9N6G1 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6G1_POPTR
     Length = 510

 Score = 158 bits (399), Expect = 4e-37
 Identities = 87/209 (41%), Positives = 122/209 (58%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS+ GY+  APGRCS++  C G SG E Y+V HNL++ HA AV+ YR K 
Sbjct: 202 NEPYSFSNNGYNGGTFAPGRCSNFAG-NCTLGNSGTEPYMVAHNLILGHAAAVKLYREKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    +D + R LDF+ GW + T+GDYP+ MK IVG
Sbjct: 261 QVSQKGKIGITIVTNWFIPKSPKSEEDIKAAYRELDFLFGWFANPLTYGDYPETMKAIVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      HRLPKFT E+ A +K S DF+G+NYYT+ ++ +  P+   + DS T S +  +
Sbjct: 321 HRLPKFTKEESALVKGSIDFLGVNYYTTNYAANNPAPNKINFSYTGDSQ-TILSTSKGGH 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+   L +Y +G  L+ Y++DKY
Sbjct: 380 PIGTPTALNWLFIYPKGIYDLMLYVRDKY 408

[57][TOP]
>UniRef100_Q9FSY8 Beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Cicer arietinum
      RepID=Q9FSY8_CICAR
     Length = 439

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 94/210 (44%), Positives = 121/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW+FS+ GY V  APGRCS  + C G SG E Y VTHN +++HA AV YR  
Sbjct: 133 NEPWMFSNGGYAVGSLAPGRCS---DPTCLGGNSGTEPYTVTHNQILAHAHAVRVYRTKY 189

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADS-QDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      K K GKIGI   WF  L D+ +D + RALDF LGW ++ T G+Y  M++IV
Sbjct: 190 KAKQNGKIGITLVSNWFLP--LRDNVEDELATRRALDFQLGWFMEPLTTGNYSLSMQNIV 247

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
       RLPKFTTEQ  + S DF+GLNYYTS + ++  +  P + DS T S   
Sbjct: 248 KTRLPKFTTEQSRLVNGSFDFLGLNYYTSTYISNAPPQENVPPSYTTDSR-TNTSSEKNG 306

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G + ++ L VY RG R LL +IK+KY
Sbjct: 307 RPLGPRAASSWLYVYPRGLRDLLLHIKEKY 336

[58][TOP]
>UniRef100_Q0J4J9 Os08g0509400 protein (Fragment) n=3 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q0J4J9_ORYSJ
     Length = 511

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 88/214 (41%), Positives = 116/214 (54%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP +F  GY   APGRCS Y +A C  G SG E Y+ H+LL++HAEAV YR +
Sbjct: 202 NEPTIFCMNGYATGIMAPGRCSPYASASCAAGGDSGREPYVAGHHLLVAHAEAVRLYRAR 261

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
        GG++GI   WFE +D  + D + RALDF+LGW +   G+YP M+ +V
Sbjct: 262 YRAAHGGEVGITQVSHWFEPYDAGSAADRRARRRALDFMLGWFMHPVAHGEYPPAMRRLV 321

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP FT EQ  L+ S DF+GLNYYTS ++   P+  P ++ D+ +   NA 
Sbjct: 322 GGRLPAFTAEQSEMLRGSFDFIGLNYYTSNYAVAAPPPNKLHPSYLTDNWV-----NATG 376

Query: 535 Y----AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      Y   IG  T   Y G R LL Y+K +Y
Sbjct: 377 YRNSIPIGPPAYTPIFFNYPPGLRELLLYVKRRY 410

[59][TOP]
>UniRef100_B9N6U3 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9N6U3_POPTR
     Length = 475

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 168 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 227

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + ++  A+ R++DF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 228 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEDDQNAT-KRSIDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 286

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKFT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 287 GGRLPKFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 344

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 345 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 374

[60][TOP]
>UniRef100_B9GEP1 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GEP1_POPTR
     Length = 477

 Score = 157 bits (398), Expect = 5e-37
 Identities = 90/212 (42%), Positives = 122/212 (57%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK-CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      NEP +S GYD + APGRCS +V+ K C+ G S E YLV HNLL+SH A + Y+K 
Sbjct: 169 NEPHKYSSDGYDSGQFAPGRCSKWVDEKYCKHGNSATEPYLVAHNLLLSHVAAADTYKKR 228

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI + W+E + + ++D + R LDF+LGW ++ T+GDYP M+++V
Sbjct: 229 YQASQNGMIGITLNARWYEPYSNS-TEDYEAAKRTLDFMLGWFMNPLTYGDYPSNMRELV 287

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD--SLITWESKNA 528
       RLPKF+   LK S DFVGLNYYT+ ++ +  DP  R+ D S IT E  
Sbjct: 288 QDRLPKFSPLDSIFLKGSLDFVGLNYYTAYYAANANSSDPDHRRYQTDCKSNITGE---R 344

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG K    +Y G R LL +IKDKY
Sbjct: 345 NGILIGPKAGAPWQYIYPEGIRYLLNHIKDKY 376

[61][TOP]
>UniRef100_C5X3X5 Putative uncharacterized protein Sb02g028400 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5X3X5_SORBI
     Length = 505

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 117/210 (55%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY V K APGRCSSYVN C G S E Y VTHN++++HAEAV Y K 
Sbjct: 196 NEPWTYSYQGYAVGKSAPGRCSSYVNKNCFPGDSAREPYTVTHNIILAHAEAVALYNAKY 255

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   W+  + + + D ++ R+LDF+ GW LD  G+YP M  +G
Sbjct: 256 KPAQRGQIGITVVSNWYVPTNASSAADVKAVQRSLDFMYGWFLDPIVHGEYPGTMLGYLG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN- 534
      RLP+FT Q  +K S DF+G+NYYT+ F++  KP P+   D I  +  ++ 
Sbjct: 316 DRLPRFTAAQAKLIKGSYDFIGVNYYTAYFAS--AKPAPNGMEQSYDGDIRANTSGYRDG 373

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG+     Y +G R LL Y  +Y
Sbjct: 374 VPIGTPEFVPIFFEYPQGLRELLLYTSRRY 403

[62][TOP]
>UniRef100_B9NCD2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9NCD2_POPTR
     Length = 389

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 124/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 78 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 137

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + +++  A+ R+LDF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 138 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEADQNAT-KRSLDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 196

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 197 GGRLPEFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 254

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 255 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 284

[63][TOP]
>UniRef100_B9NC20 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9NC20_POPTR
     Length = 475

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 124/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 168 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 227

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + +++  A+ R+LDF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 228 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEADQNAT-KRSLDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 286

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 287 GGRLPEFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 344

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 345 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 374

[64][TOP]
>UniRef100_B9H3V8 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H3V8_POPTR
     Length = 334

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 124/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGY-EAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEPW+FS GYD+  APGR S VN  +  +G E Y V+H+LL++HA AV+ Y+ K
Sbjct: 25 NEPWMFSVQGYDMGTMAPGRISVVVNDPHRSLNTGATEVYTVSHHLLLAHAAAVKLYKEK 84

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + C+GG+IGI   WFE + +++  A+ R+LDF+LGW +D T GDYP+ M D V
Sbjct: 85 YQSCQGGQIGITLVSHWFEPYSNSEADQNAT-KRSLDFMLGWFMDPLTNGDYPRNMHDFV 143

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT E+  LK S DF+G+NYYT+ ++ +++ +   +M D+  W +  
Sbjct: 144 GGRLPEFTAEESKMLKGSYDFIGINYYTTYYAQNID-ANYQSVGFMSDARANWTGER-NG 201

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L +Y G  LL Y KD Y
Sbjct: 202 IPIGPQAGVKWLYIYPEGISRLLNYTKDLY 231

[65][TOP]
>UniRef100_B5M9E4 Beta-glucosidase 01 n=1 Tax=Solanum lycopersicum RepID=B5M9E4_SOLLC
     Length = 517

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 117/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW+F+ GYD  APGRCS+++N C G SG E Y+ HN+L++HA A + YR K 
Sbjct: 210 NEPWIFTSTGYDSGSLAPGRCSAWMNNNCTIGNSGTEPYIAGHNILLAHAAASKLYRQKY 269

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG   WFE     ASI RALDF+LGW +  T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 270 KPIQKGQIGTIVVSHWFEPASNKPEDIKASI-RALDFMLGWFMHPLTYGDYPTSMRKLVG 328

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT ++  +K S DF+GLNYYTS F+ H+ KP +     + ++ +  
Sbjct: 329 KRLPKFTPKESMLVKDSCDFIGLNYYTSNFAAHISKPPNTVNISSGTDNLVNQTTSLNGK 388

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG   +  V +G  LL YIK Y
Sbjct: 389 LIGDPTGVSIFYVAPKGLYKLLVYIKKFY 417

[66][TOP]
>UniRef100_B2ZUU2 Beta-glucosidase D7 (Fragment) n=1 Tax=Lotus japonicus
      RepID=B2ZUU2_LOTJA
     Length = 516

 Score = 157 bits (397), Expect = 7e-37
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 126/210 (60%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW +S +GY +  APGRCS + N C G SG E YLV+H+ L++HAEAV AY+K 
Sbjct: 207 NEPWSYSGSGYALGSFAPGRCSKWFNPNCTGGDSGTEPYLVSHHQLLAHAEAVHAYKKKY 266

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   WF   +D++ D + RALDF+ GW ++ T G+YPQ M+ +V
Sbjct: 267 QASQKGIIGITLVTHWFVP--FSDNKFDHDAAGRALDFMFGWFMEPLTRGNYPQSMRSLV 324

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G R+PKF+ +Q  + S DF+GLNYYTS ++ +   ++P + D+L  ++  
Sbjct: 325 GSRMPKFSKKQARLVNGSFDFLGLNYYTSNYAANAPSLSNARPFFFTDALANLTTER-NG 383

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++ L VY +G + LL YIK KY
Sbjct: 384 IPIGQRAASSWLYVYPKGIQELLLYIKKKY 413

[67][TOP]
>UniRef100_B9S3R9 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9S3R9_RICCO
     Length = 542

 Score = 157 bits (396), Expect = 9e-37
 Identities = 89/210 (42%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP+VFS  Y+  APGRCS +VN CQ G S E Y+V+H+LL++HA AV+ Y+K 
Sbjct: 208 NEPFVFSTHSYESGSLAPGRCSPWVNRACQAGNSATEPYIVSHHLLLAHAAAVDIYKK-- 265

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      +  GKIGI   W E + + + D A+ R LDFI GW +D T+G YP+ M+ +V 
Sbjct: 266 QHLNGKIGITLDVTWTEPYSDSPA-DRAAAQRNLDFIYGWFMDPLTYGQYPRTMQTLVPD 324

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF--SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKFT +Q  LK S DF+G+N YTS + +N  PDP+ R+ DS +  +K  +
Sbjct: 325 RLPKFTRKQVRMLKGSYDFIGINSYTSSYASANATIDPDPTHIRYATDSHVNL-TKYKND 383

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +  + L +Y G R +L Y K Y
Sbjct: 384 KPIGLQASPSWLYIYPDGIRYILNYTKSTY 413

[68][TOP]
>UniRef100_B9RI71 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RI71_RICCO
     Length = 515

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW FS GY +  A GRCS  N C G S E YLV+H +++HA AV Y+ K 
Sbjct: 203 NEPWAFSAGGYSLGFFALGRCSPVQNMNCSGGDSATEPYLVSHYQILAHAAAVNLYKNKY 262

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   W  + A   A+ RALDF LGW ++  GDYP +MK VG
Sbjct: 263 QAIQKGVIGITLVTPWMAPYSNARHNTNAA-QRALDFWLGWFMEPLANGDYPHVMKSYVG 321

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKF+ EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ + +    ++ D L+  S+   
Sbjct: 322 NRLPKFSKEQSKMIKGSYDFIGLNYYTAYYALYAPQFRNGNKSFLTDHLVNMTSER-NGI 380

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG K   +NVY RG R LL Y+K KY
Sbjct: 381 PIGPKDAAGFINVYPRGIRDLLLYVKGKY 409

[69][TOP]
>UniRef100_Q14QP8 Beta-glucosidase-like protein (Fragment) n=1 Tax=Camellia sinensis
      RepID=Q14QP8_CAMSI
     Length = 503

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 125/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS+++ A C G SG E Y+VTHNLL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWSYSYGGYDAGLLAPGRCSAFM-AFCPKGNSGTEPYIVTHNLLLSHAAAVKLYKEKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   W  + + +  A+ RALDF+LGW ++ +FG+YP+ M+ +VG
Sbjct: 261 QAYQKGQIGITLVTYWMIPYSNSKADKDAA-QRALDFMLGWFIEPLSFGEYPKSMRRLVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP+FT EQ  +K S DF+GLNYY + + ++  +   + DSL  ++   
Sbjct: 320 KRLPRFTKEQAMLVKGSFDFLGLNYYIANYVLNVPTSNSVNLSYTTDSLSN-QTAFRNGV 378

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIG   A +Y +G + LL Y K+KY
Sbjct: 379 AIGRPTGVPAFFMYPKGLKDLLVYTKEKY 407

[70][TOP]
>UniRef100_A1E2C0 Beta glucosidase n=1 Tax=Hevea brasiliensis RepID=A1E2C0_HEVBR
     Length = 527

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 118/209 (56%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW +  YD  APGRCSS+VN +C+ G S E Y+V H+LL+SHA V+ YR+ 
Sbjct: 194 NEPWALTGFAYDYGVFAPGRCSSWVNRRCRAGNSATEPYIVAHHLLLSHAAVVQIYRENY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WFE     AS  ALDF+ G +D T+G YP+ ++D++G
Sbjct: 254 QTTQNGKIGITLFTFWFEPLSNRTIDIEAS-RTALDFMFGLWMDPLTYGRYPRTVRDLIG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RL KFT E+  L+ S DFVG++YYTS F+   DP+ R+ DS IT  +  
Sbjct: 313 DRLLKFTDEETQMLRGSYDFVGIHYYTSYFAQPNAAIDPNHRRYKTDSQITETPYDYDGS 372

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + +  ++ +G R LL Y KD Y
Sbjct: 373 LIGPQAYSPWFYIFPQGIRHLLNYTKDTY 401

[71][TOP]
>UniRef100_Q945I4 Prunasin hydrolase isoform PH C (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945I4_PRUSE
     Length = 517

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 120/211 (56%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ Y +  APGRCS + N C G SG E YLVTHNLL++HA AV+ YR K 
Sbjct: 181 NEPYTISNHAYTIGIHAPGRCSDWYNQNCLGGDSGTEPYLVTHNLLLAHAAAVQLYREKY 240

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE +  +D + +ALDF+ GW +D T GDYPQ M+ IVG
Sbjct: 241 QATQNGVIGITVVSHWFEPANPESQEDKDAALQALDFMYGWFMDPLTRGDYPQTMRSIVG 300

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP--DPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY++ +++  K   + P ++ D +  + + 
Sbjct: 301 ARLPNFTDEQSKSLSGSYDYIGVNYYSARYASAYPKDYNVSTPPSYLTDVHVN-VTTDLN 359

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 360 GVPIGPRAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 390

[72][TOP]
>UniRef100_Q8W594 Prunasin hydrolase isoform PH C n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q8W594_PRUSE
     Length = 542

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 120/211 (56%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ Y +  APGRCS + N C G SG E YLVTHNLL++HA AV+ YR K 
Sbjct: 206 NEPYTISNHAYTIGIHAPGRCSDWYNQNCLGGDSGTEPYLVTHNLLLAHAAAVQLYREKY 265

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE +  +D + +ALDF+ GW +D T GDYPQ M+ IVG
Sbjct: 266 QATQNGVIGITVVSHWFEPANPESQEDKDAALQALDFMYGWFMDPLTRGDYPQTMRSIVG 325

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP--DPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY++ +++  K   + P ++ D +  + + 
Sbjct: 326 ARLPNFTDEQSKSLSGSYDYIGVNYYSARYASAYPKDYNVSTPPSYLTDVHVN-VTTDLN 384

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 385 GVPIGPRAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKEKY 415

[73][TOP]
>UniRef100_B9REG9 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9REG9_RICCO
     Length = 508

 Score = 155 bits (392), Expect = 3e-36
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 120/209 (57%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY++  APGRCS ++NA CQ G S E YLV H++L+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 199 NEPWSYSNTGYNMGLFAPGRCSKFMNAACQAGDSATEPYLVGHHMLLSHAAAVKLYKEKY 258

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   W      AS RALDF+ GW++  +GDYP+ M ++VG
Sbjct: 259 QASQKGQIGITLVCHWMVPFSKTKPDHQAS-KRALDFMYGWYMHPLVYGDYPKSMINLVG 317

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FTT+Q  +K S DF+GLNYY+S ++ +   S     +T +   
Sbjct: 318 NRLPRFTTDQSMMVKGSFDFIGLNYYSSFYAYSVPATSNSVNISYSTDSLTNLTTERDGI 377

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + ++VY RG R +L Y K KY
Sbjct: 378 PIGPTDGSIWIHVYPRGLRDVLMYTKKKY 406

[74][TOP]
>UniRef100_Q945G7 Amygdalin hydrolase isoform AH I (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945G7_PRUSE
     Length = 528

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 118/209 (56%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS +GY   APGRCS++  C G S E YLVTH+ L++HA AV+ Y+ + 
Sbjct: 183 NEPYTFSSSGYAYGVHAPGRCSAWQKLNCTGGNSATEPYLVTHHQLLAHAAAVKLYKDEY 242

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  A+  A+ R+LDFI GW +D T G+YP +M+ IVG
Sbjct: 243 QASQNGLIGITLVSPWFEPASEAEEDINAAF-RSLDFIFGWFMDPLTNGNYPHLMRSIVG 301

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++++ K    ++ D +  +  + 
Sbjct: 302 ERLPNFTEEQSKLLKGSFDFIGLNYYTTRYASNAPKITSVHASYITDPQVN-ATAELKGV 360

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 361 PIGPMAASGWLYVYPKGIHDLVLYTKEKY 389

[75][TOP]
>UniRef100_Q40984 Amygdalin hydrolase isoform AH I n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q40984_PRUSE
     Length = 553

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 118/209 (56%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS +GY   APGRCS++  C G S E YLVTH+ L++HA AV+ Y+ + 
Sbjct: 208 NEPYTFSSSGYAYGVHAPGRCSAWQKLNCTGGNSATEPYLVTHHQLLAHAAAVKLYKDEY 267

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  A+  A+ R+LDFI GW +D T G+YP +M+ IVG
Sbjct: 268 QASQNGLIGITLVSPWFEPASEAEEDINAAF-RSLDFIFGWFMDPLTNGNYPHLMRSIVG 326

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT EQ  LK S DF+GLNYYT+ ++++ K    ++ D +  +  + 
Sbjct: 327 ERLPNFTEEQSKLLKGSFDFIGLNYYTTRYASNAPKITSVHASYITDPQVN-ATAELKGV 385

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 386 PIGPMAASGWLYVYPKGIHDLVLYTKEKY 414

[76][TOP]
>UniRef100_Q0GA85 Glycoside hydrolase family 1 protein (Fragment) n=1 Tax=Leucaena
      leucocephala RepID=Q0GA85_LEUGL
     Length = 394

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 125/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY + ++APGRCS+++  C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 85 NEPWTYSNGGYAMGQQAPGRCSAWLRLNCTGGDSSTEPYLVAHHLLLSHASAVQIYKSKF 144

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWF-EAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   WF  D  Q+ A+ RA+DF+ GW +  T G+YP+ M+ +V
Sbjct: 145 QASQKGVIGITLVCHWFVPLSDKKSDQNAAA--RAVDFMFGWFMGPLTEGEYPKSMRALV 202

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKF+ ++ + +K S DF+GLNYYT+ ++ +   ++P + DS   ++  
Sbjct: 203 GSRLPKFSKKESSLVKGSFDFLGLNYYTANYAANAPSLRNARPSYQTDSHANLTTER-NG 261

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY RG R LL Y+K KY
Sbjct: 262 TPIGPRAASDWLYVYPRGIRDLLLYVKTKY 291

[77][TOP]
>UniRef100_B8B155 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8B155_ORYSI
     Length = 504

 Score = 155 bits (391), Expect = 3e-36
 Identities = 91/211 (43%), Positives = 118/211 (55%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW FS GY   APGRCSS  + C G SG E Y+V HN L++HA AV+ YR E
Sbjct: 196 NEPWSFSIGGYSNGILAPGRCSSQGKSGCSKGDSGREPYIVAHNQLLAHAAAVQIYR--E 253

Query: 181 KCKGG---KIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      K +GG  KIGIA  W  ++  +D + RALDF+ GW +D T GDYP M+ +
Sbjct: 254 KYQGGQKGKIGIAIISNWMIPYE-DSKEDKHATKRALDFMYGWFMDPLTKGDYPVSMRTL 312

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG+RLP+FT EQ  + S DF+GLNYYT+ +  ++  S  + DSL T E   
Sbjct: 313 VGNRLPRFTKEQSKAINGSFDFIGLNYYTARYIQGTKQDSNSHKSYSTDSL-TNERVERN 371

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG K ++ L +Y +G  LL Y K Y
Sbjct: 372 GTDIGPKAGSSWLYIYPKGIEELLLYTKRTY 402

[78][TOP]
>UniRef100_B9GEP0 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GEP0_POPTR
     Length = 478

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 87/212 (41%), Positives = 122/212 (57%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK-CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY-RK 174
      NEP F+ GYD  APGRCS +V+ K C +G S E Y+V HNLL+SHA AV Y K
Sbjct: 169 NEPQKFTGDGYDSGHFAPGRCSKWVDEKYCINGNSSTEPYIVAHNLLLSHAAAVHTYWEK 228

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + GKIG+ + WFE + + ++D + R+LDF+LGW L+ T+GDYP M+++V
Sbjct: 229 YQASQNGKIGVTLNARWFEPYSNS-TEDRNAAKRSLDFMLGWFLNPITYGDYPSSMRELV 287

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDS--LITWESKNA 528
       RLP F+   LK S DFVGLNYYT+ ++ +   P  R+ DS +IT E  
Sbjct: 288 NDRLPTFSPLDSINLKGSLDFVGLNYYTAYYAANANSSSPDPRRYQTDSNCIITGE---R 344

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG +  +  +Y G + +L +IKD Y
Sbjct: 345 DGKPIGPQAGVSWQYIYPEGLQYMLNHIKDTY 376

[79][TOP]
>UniRef100_B0LJR5 Coniferrin beta glucosidase n=1 Tax=Leucaena leucocephala
      RepID=B0LJR5_LEUGL
     Length = 410

 Score = 154 bits (390), Expect = 4e-36
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 125/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY + ++APGRCS+++  C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 101 NEPWTYSNGGYAMGQQAPGRCSAWLRLNCTGGDSSTEPYLVAHHLLLSHASAVQIYKSKF 160

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWF-EAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   WF  D  Q+ A+ RA+DF+ GW +  T G+YP+ M+ +V
Sbjct: 161 QASQKGVIGITLVCHWFVPLSDKKSDQNAAA--RAVDFMFGWFMGPLTEGEYPKSMRALV 218

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKF+ + + +K S DF+GLNYYT+ ++ +   ++P + DS   ++  
Sbjct: 219 GSRLPKFSRKNPSLVKGSFDFLGLNYYTANYAANAPSLRNARPSYQTDSHANLTTER-NG 277

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY RG R LL Y+K+KY
Sbjct: 278 TPIGPRAASDWLYVYPRGIRDLLLYVKNKY 307

[80][TOP]
>UniRef100_Q84L69 P66 protein n=1 Tax=Hevea brasiliensis RepID=Q84L69_HEVBR
     Length = 527

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 86/209 (41%), Positives = 116/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW S  YD  APGRCSS+VN +C+ G S E Y+V H+LL+SHA V+ YR+ 
Sbjct: 194 NEPWALSGFAYDYGVFAPGRCSSWVNRRCRAGNSATEPYIVAHHLLLSHAAVVQIYRENY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WFE     AS  ALDF+ G +D T+G YP+ ++D++G
Sbjct: 254 QTTQNGKIGITLFTFWFEPLSNRTIDIEAS-RTALDFMFGLWMDPLTYGRYPRTVRDLIG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RL KFT E+  L+ S DFVG+ YYTS F+   DP+ R+ DS I   +  
Sbjct: 313 DRLLKFTDEETQMLRGSYDFVGIQYYTSYFAKPNAAIDPNHRRYKTDSQIIETPYDYDGN 372

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + +  ++ +G R LL Y KD Y
Sbjct: 373 LIGPQAYSPWFYIFPQGIRHLLNYTKDTY 401

[81][TOP]
>UniRef100_A9Z0X2 Glycosylhydrolase 1 n=1 Tax=Leucaena leucocephala
      RepID=A9Z0X2_LEUGL
     Length = 507

 Score = 154 bits (389), Expect = 6e-36
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 124/210 (59%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY + ++APGRCS+++  C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 198 NEPWTYSNGGYAMGQQAPGRCSAWLRLNCTGGDSSTEPYLVAHHLLLSHASAVQIYKSKF 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWF-EAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       + G IGI   WF  D  Q+ A+ RA+DF+ GW +  T G+YP+ M+ +V
Sbjct: 258 HASQKGVIGITLVCHWFVPLSDKKSDQNAAA--RAVDFMFGWFMGPLTEGEYPKSMRALV 315

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKF+ ++ + +K S DF+GLNYYT+ ++ +   ++P + DS   ++  
Sbjct: 316 GSRLPKFSKKESSLVKGSFDFLGLNYYTANYAANAPSLRNARPSYQTDSHANLTTER-NG 374

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY RG R LL Y+K KY
Sbjct: 375 TPIGPRAASDWLYVYPRGIRDLLLYVKTKY 404

[82][TOP]
>UniRef100_Q7X9A9 Beta-primeverosidase n=1 Tax=Camellia sinensis RepID=Q7X9A9_CAMSI
     Length = 507

 Score = 154 bits (388), Expect = 8e-36
 Identities = 85/209 (40%), Positives = 124/209 (59%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS+++ A C G SG E Y+VTHNLL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWSYSYGGYDAGLLAPGRCSAFM-AFCPKGNSGTEPYIVTHNLLLSHAAAVKLYKEKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   W  + + +  A+ RALDF+ GW ++ +FG+YP+ M+ +VG
Sbjct: 261 QAYQKGQIGITLVTYWMIPYSNSKADKDAA-QRALDFMYGWFIEPLSFGEYPKSMRRLVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP+FT EQ  +K S DF+GLNYY + + ++  +   + DSL  ++   
Sbjct: 320 KRLPRFTKEQAMLVKGSFDFLGLNYYIANYVLNVPTSNSVNLSYTTDSLSN-QTAFRNGV 378

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIG   A +Y +G + LL Y K+KY
Sbjct: 379 AIGRPTGVPAFFMYPKGLKDLLVYTKEKY 407

[83][TOP]
>UniRef100_Q43014 Beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Prunus avium RepID=Q43014_PRUAV
     Length = 531

 Score = 154 bits (388), Expect = 8e-36
 Identities = 86/211 (40%), Positives = 122/211 (57%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ GY +  APGRCSS+ + C G SG E YLVTHNLL++HA AV+ YR K 
Sbjct: 196 NEPYTISNHGYTIGIHAPGRCSSWYDPTCLGGDSGTEPYLVTHNLLLAHAAAVKLYREKY 255

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  +   AS+ RALDF+ GW +D T GDYPQ M+ +V 
Sbjct: 256 QASQEGVIGITVVSHWFEPASESQKDINASV-RALDFMYGWFMDPLTRGDYPQSMRSLVK 314

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHL--EKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY++ +++  +  P+ P ++ D+ +  +  
Sbjct: 315 ERLPNFTEEQSKSLIGSYDYIGVNYYSARYASAYPEDYSIPTPPSYLTDAYVN-VTTELN 373

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY +G  L+ Y K+KY
Sbjct: 374 GVPIGPQAASDWLYVYPKGLYDLVLYTKNKY 404

[84][TOP]
>UniRef100_UPI0000E127A6 Os06g0320200 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000E127A6
     Length = 580

 Score = 153 bits (387), Expect = 1e-35
 Identities = 90/211 (42%), Positives = 117/211 (55%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW FS GY   APGRCSS  + C G SG E Y+V HN L++HA V+ YR E
Sbjct: 272 NEPWSFSIGGYSNGILAPGRCSSQGKSGCSKGDSGREPYIVAHNQLLAHAAVVQIYR--E 329

Query: 181 KCKGG---KIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      K +GG  KIGIA  W  ++  +D + RALDF+ GW +D T GDYP M+ +
Sbjct: 330 KYQGGQKGKIGIAIVSNWMIPYE-DSKEDKHATKRALDFMYGWFMDPLTKGDYPVSMRTL 388

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG+RLP+FT EQ  + S DF+GLNYYT+ +  ++  S  + DSL T E   
Sbjct: 389 VGNRLPRFTKEQSKAINGSFDFIGLNYYTARYIQGTKQDSNSHKSYSTDSL-TNERVERN 447

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG K ++ L +Y +G  LL Y K Y
Sbjct: 448 GTDIGPKAGSSWLYIYPKGIEELLLYTKRTY 478

[85][TOP]
>UniRef100_Q700B1 Non-cyanogenic beta-glucosidase n=1 Tax=Cicer arietinum
      RepID=Q700B1_CICAR
     Length = 511

 Score = 153 bits (387), Expect = 1e-35
 Identities = 87/209 (41%), Positives = 119/209 (56%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW FS+ GY +  APGRCS+ N C G SG E Y+VTHN L++H EAV YR K 
Sbjct: 197 NEPWFFSNGGYAMGTTAPGRCST--NPGCLGGDSGTEPYIVTHNQLLAHGEAVNVYRTKY 254

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + GKIGI   WF     D + +RA+DF GW ++ T GDY + M+DIV 
Sbjct: 255 QEDQKGKIGITLVTNWFIPLGDNSIPDLKASERAMDFQFGWFMEPLTTGDYSKSMRDIVK 314

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP F E+  +K S DF+GLNYY+S + N++   + P + D + T S   
Sbjct: 315 NRLPTFKPEESLLVKDSFDFIGLNYYSSSYINNVPPNATAPPSYTTDPM-TNTSFEKNGR 373

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +G + + + VY G R LL YIK+KY
Sbjct: 374 PLGQRAASFWIYVYPIGLRDLLMYIKEKY 402

[86][TOP]
>UniRef100_Q5Z9Z0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q5Z9Z0_ORYSJ
     Length = 504

 Score = 153 bits (387), Expect = 1e-35
 Identities = 90/211 (42%), Positives = 117/211 (55%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW FS GY   APGRCSS  + C G SG E Y+V HN L++HA V+ YR E
Sbjct: 196 NEPWSFSIGGYSNGILAPGRCSSQGKSGCSKGDSGREPYIVAHNQLLAHAAVVQIYR--E 253

Query: 181 KCKGG---KIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      K +GG  KIGIA  W  ++  +D + RALDF+ GW +D T GDYP M+ +
Sbjct: 254 KYQGGQKGKIGIAIVSNWMIPYE-DSKEDKHATKRALDFMYGWFMDPLTKGDYPVSMRTL 312

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG+RLP+FT EQ  + S DF+GLNYYT+ +  ++  S  + DSL T E   
Sbjct: 313 VGNRLPRFTKEQSKAINGSFDFIGLNYYTARYIQGTKQDSNSHKSYSTDSL-TNERVERN 371

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG K ++ L +Y +G  LL Y K Y
Sbjct: 372 GTDIGPKAGSSWLYIYPKGIEELLLYTKRTY 402

[87][TOP]
>UniRef100_Q93ZK6 Beta-glucosidase isozyme 2 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q93ZK6_ORYSJ
     Length = 500

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   APGRCSSYV+ C G S E YLV H++ +SHA AV+ YR K 
Sbjct: 194 NEPFTYSAYGYGKGVFAPGRCSSYVSKSCGVGDSSREPYLVAHHIHLSHAAAVQLYRTKY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D +D+ GA + R+LDFI GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 254 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDNSDADRGA-VQRSLDFIYGWFMDPIVHGDYPGTMRGWLG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLI-TWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + D+  T  +N + 
Sbjct: 313 NRLPEFTPEQSAMVKGSYDFIGVNYYTTYYAKSIPPPNSNELSYDLDNRANTTGFRNGK- 371

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 372 -PIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 400

[88][TOP]
>UniRef100_Q75W17 Furcatin hydrolase n=1 Tax=Viburnum furcatum RepID=Q75W17_9DIPS
     Length = 538

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 88/209 (42%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F + GY   APGRCS+   C G SG E YLV HNLL+SHA  + Y+ K 
Sbjct: 237 NEPWTFCYNGYVNGSFAPGRCST-----CTAGNSGTEPYLVAHNLLLSHAAVAQLYKNKY 291

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   W  +   D + RALDF+LGW L  T+GDYP+ M+ +VG
Sbjct: 292 QASQKGQIGIVLVCFWMVPYSDCP-YDCEAAQRALDFMLGWFLHPLTYGDYPESMRHLVG 350

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP+FT Q  +K S DF+GLNYYTS+++ + E P+P  + DS +  K   
Sbjct: 351 ERLPQFTEMQAMMMKGSIDFLGLNYYTSIYAANNESPNPHDISYTTDSRVNLFQKR-DGI 409

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  T A   G R LL Y K+KY
Sbjct: 410 LIGPATGTPAFCFCPEGIRDLLVYTKEKY 438

[89][TOP]
>UniRef100_Q0J0N4 Os09g0491100 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0J0N4_ORYSJ
     Length = 500

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   APGRCSSYV+ C G S E YLV H++ +SHA AV+ YR K 
Sbjct: 194 NEPFTYSAYGYGKGVFAPGRCSSYVSKSCGVGDSSREPYLVAHHIHLSHAAAVQLYRTKY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D +D+ GA + R+LDFI GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 254 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDNSDADRGA-VQRSLDFIYGWFMDPIVHGDYPGTMRGWLG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLI-TWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + D+  T  +N + 
Sbjct: 313 NRLPEFTPEQSAMVKGSYDFIGVNYYTTYYAKSIPPPNSNELSYDLDNRANTTGFRNGK- 371

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 372 -PIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 400

[90][TOP]
>UniRef100_A3C055 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3C055_ORYSJ
     Length = 493

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 123/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   APGRCSSYV+ C G S E YLV H++ +SHA AV+ YR K 
Sbjct: 194 NEPFTYSAYGYGKGVFAPGRCSSYVSKSCGVGDSSREPYLVAHHIHLSHAAAVQLYRTKY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D +D+ GA + R+LDFI GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 254 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDNSDADRGA-VQRSLDFIYGWFMDPIVHGDYPGTMRGWLG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLI-TWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + D+  T  +N + 
Sbjct: 313 NRLPEFTPEQSAMVKGSYDFIGVNYYTTYYAKSIPPPNSNELSYDLDNRANTTGFRNGK- 371

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 372 -PIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 400

[91][TOP]
>UniRef100_A2Z2L2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Z2L2_ORYSI
     Length = 500

 Score = 153 bits (386), Expect = 1e-35
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 122/210 (58%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   APGRCSSYV+ C G S E YLV H++ +SHA AV+ YR K 
Sbjct: 194 NEPFTYSAYGYGKGVFAPGRCSSYVSKSCGAGDSSREPYLVAHHIHLSHAAAVQLYRTKY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D D+ GA + R+LDFI GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 254 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDNTDADRGA-VQRSLDFIYGWFMDPIVHGDYPGTMRGWLG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLI-TWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + D+  T  +N + 
Sbjct: 313 NRLPEFTPEQSAMVKGSYDFIGVNYYTTYYAKSIPPPNSNELSYDLDNRANTTGFRNGK- 371

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 372 -PIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 400

[92][TOP]
>UniRef100_Q7XKV4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q7XKV4_ORYSJ
     Length = 510

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 83/209 (39%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   APGRCS +  C G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTFCSNGYATGLFAPGRCSPWEKGNCSVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKAKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   + S D A+ RA+DF+ GW +D  GDYP M+ +VG
Sbjct: 262 QALQKGKIGITLVSHWFVPFSRSKSNDDAA-KRAIDFMFGWFMDPLIRGDYPLSMRGLVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++++L  +   + DS      
Sbjct: 321 NRLPQFTKEQSKLVKGAFDFIGLNYYTANYADNLPPSNGLNNSYTTDSRANLTGVR-NGI 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L VY +GFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 380 PIGPQAASPWLYVYPQGFRDLLLYVKENY 408

[93][TOP]
>UniRef100_Q0JCF3 Os04g0474800 protein (Fragment) n=2 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0JCF3_ORYSJ
     Length = 395

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 83/209 (39%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   APGRCS +  C G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K 
Sbjct: 87 NEPWTFCSNGYATGLFAPGRCSPWEKGNCSVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKAKY 146

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   + S D A+ RA+DF+ GW +D  GDYP M+ +VG
Sbjct: 147 QALQKGKIGITLVSHWFVPFSRSKSNDDAA-KRAIDFMFGWFMDPLIRGDYPLSMRGLVG 205

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++++L  +   + DS      
Sbjct: 206 NRLPQFTKEQSKLVKGAFDFIGLNYYTANYADNLPPSNGLNNSYTTDSRANLTGVR-NGI 264

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L VY +GFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 265 PIGPQAASPWLYVYPQGFRDLLLYVKENY 293

[94][TOP]
>UniRef100_A7Q264 Chromosome chr13 scaffold_45, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q264_VITVI
     Length = 510

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 89/214 (41%), Positives = 122/214 (57%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+VF++ GY   APGRCS+Y + C G S E Y+V HNLL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 198 NEPYVFNYYGYSTGTYAPGRCSNY-SGTCASGNSATEPYIVAHNLLLSHAAGVKLYKEKY 256

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IG+  AWF+   +  AS RALDF+LGW+L  T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 257 QNSQKGIIGVTLISAWFQTKYPTTAGVRAS-RRALDFMLGWYLHPITYGDYPMNMRSLVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESK---- 522
      HRLPKF+ +  LK S DF+G+NYYTS + +   + + W D +  SK  
Sbjct: 316 HRLPKFSPLESEMLKGSIDFLGINYYTSYYATTSTSAVNMMELSWSVDGRLNLTSKLEKH 375

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      N + A+  PL  L +  G R L+ YIK+KY
Sbjct: 376 NLMSIAMILTPL-GWLYICPWGIRKLMLYIKEKY 408

[95][TOP]
>UniRef100_A7NZY0 Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NZY0_VITVI
     Length = 497

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 87/212 (41%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW ++ GY   P RCS++  C G SG E YLV+H+LL++HA AV Y+ K 
Sbjct: 189 NEPWSYTMGGYVQGIFPPARCSAWQGLNCTGGDSGTEPYLVSHHLLLAHAAAVHVYKQKY 248

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   A   A+ RALDF+ GW +D T GDYP M+ +VG
Sbjct: 249 QAYQKGKIGITLVSHWFVPFSNATHHQNAA-KRALDFMFGWFMDPLTNGDYPHSMRSLVG 307

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD---SLITWESKNA 528
      RLPKF+ EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ +   +KP + D  +L+T   
Sbjct: 308 SRLPKFSKEQSMMVKGSYDFLGLNYYTANYAAYAPHSSNTKPSYTTDPYANLLT----QR 363

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG K + L VY G R +L Y K KY
Sbjct: 364 NGIPIGIKAASDWLYVYPSGIRKILLYTKKKY 395

[96][TOP]
>UniRef100_A7NZX5 Chromosome chr6 scaffold_3, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NZX5_VITVI
     Length = 512

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 86/212 (40%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW ++ GY   P RCS++  C G SG E YLV+H+LL++HA AV Y+ K 
Sbjct: 204 NEPWSYTMGGYVQGIFPPARCSAWQGLNCTGGDSGTEPYLVSHHLLLAHAAAVHVYKQKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   A   A+ RALDF+ GW +D T GDYP M+ +VG
Sbjct: 264 QAYQKGKIGITLVAPWFVPFSNATHHQNAA-KRALDFMFGWFMDPLTNGDYPHSMRSLVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD---SLITWESKNA 528
      RLPKF+ EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ +   +KP + D  +L+T   
Sbjct: 323 SRLPKFSKEQSMMVKGSYDFLGLNYYTANYAAYAPHSSNTKPSYTTDPYANLLT----QR 378

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG K + L +Y G R +L Y K KY
Sbjct: 379 NGIPIGIKAASDWLYIYPSGIRKILLYTKKKY 410

[97][TOP]
>UniRef100_A5ACU0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5ACU0_VITVI
     Length = 464

 Score = 151 bits (381), Expect = 5e-35
 Identities = 87/212 (41%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW ++ GY   P RCS++  C G SG E YLV+H+LL++HA AV Y+ K 
Sbjct: 156 NEPWSYTMGGYVQGIFPPXRCSAWQGLNCTGGDSGTEPYLVSHHLLLAHAAAVHVYKQKY 215

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   A   A+ RALDF+ GW +D T GDYP M+ +VG
Sbjct: 216 QAYQKGKIGITLVXXWFVPFSNATHHQNAA-KRALDFMFGWFMDPLTNGDYPHSMRSLVG 274

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD---SLITWESKNA 528
      RLPKF+ EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ +   +KP + D  +L+T   
Sbjct: 275 SRLPKFSKEQSMMVKGSYDFLGLNYYTANYAAYAPHSSNTKPSYTTDPYANLLT----QR 330

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG K + L VY G R +L Y K KY
Sbjct: 331 NGIPIGIKAASDWLYVYPSGIRKILLYTKKKY 362

[98][TOP]
>UniRef100_B9REH3 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9REH3_RICCO
     Length = 454

 Score = 150 bits (380), Expect = 6e-35
 Identities = 89/209 (42%), Positives = 115/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS GY+  APGRCS+YV  C G S E YLV H+LL+SHA AV Y+ K 
Sbjct: 202 NEPYSFSINGYNGGTFAPGRCSNYVG-NCTAGDSSTEPYLVAHHLLLSHASAVRLYKAKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF   A  D + R +DF+ GW   T+GDYP+IMK VG
Sbjct: 261 QATQKGQIGVTLVTNWFIPKSPASESDKKATMRIIDFMFGWFAHPITYGDYPEIMKAYVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT EQ  LK S D++G+NYYT+ F+++   S  W DS T   A  
Sbjct: 321 DRLPKFTKEQSKLLKGSLDYMGVNYYTTNFASN-NPVTTSNHSWSTDSQTTLSVTKA-GV 378

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+   L VY RG  L+ +I+D Y
Sbjct: 379 PIGTPTPLNWLYVYPRGIYHLMLHIRDNY 407

[99][TOP]
>UniRef100_B1B611 Beta-glucosidase n=1 Tax=Rosa hybrid cultivar RepID=B1B611_ROSHC
     Length = 532

 Score = 150 bits (379), Expect = 8e-35
 Identities = 91/231 (39%), Positives = 121/231 (52%), Gaps = 23/231 (9%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW ++ GY +  AP RCS + N C G SG E YLV+H L++HA AV+ Y+ K 
Sbjct: 203 NEPWSYAIGGYVIGTFAPCRCSEWQNLNCTGGNSGTEPYLVSHYQLLAHAAAVKLYKEKY 262

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGA-------------------SIDRALDFILGW 300
      + + G IGI   WF   A  + A          + RALDF+ GW
Sbjct: 263 QADQMGVIGITILSHWFVPFSDAKHHEEAVCYPSHWFVPVSDAKHHEEAAQRALDFMFGW 322

Query: 301 HLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYT---SVFSNHLEKPD 471
      ++D T G+YP M+ +VG RLPKFT EQ  LK S DF+GLNYYT  + ++ HL  +
Sbjct: 323 YMDPLTNGEYPHSMRSLVGDRLPKFTKEQSEMLKGSFDFLGLNYYTANYATYAPHLN--N 380

Query: 472 PSKPRWMQDSLITWESKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + P + D++ T S    IG K + L VY GFR LL Y K+KY
Sbjct: 381 AANPSYFTDAVAT-VSTERNGIPIGQKAASDWLYVYPEGFRELLLYTKEKY 430

[100][TOP]
>UniRef100_A7P2I4 Chromosome chr1 scaffold_5, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P2I4_VITVI
     Length = 504

 Score = 150 bits (379), Expect = 8e-35
 Identities = 87/214 (40%), Positives = 123/214 (57%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYD+ +APGRCS +  C+ G S E Y+V H++L+SHA  + Y K 
Sbjct: 192 NEPHTFTVQGYDIGLQAPGRCSIPLFLFCRAGNSATEPYIVAHHVLLSHATVADIYHKKY 251

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +G+A  WFE  + ++D + RA DF LGW +D  +GDYP+ +KD VG
Sbjct: 252 KAKQQGSLGVAFDVIWFEPKTNS-TEDIEATQRAQDFQLGWFIDPLMYGDYPKSLKDGVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL-----ITWESK 522
      RLP FT ++ A LK S DFVG+N+YT+ ++ +  +   + DSL   IT +K
Sbjct: 311 SRLPNFTRDESALLKGSLDFVGINHYTTFYAEY--DANNLTGMLLNDSLADSRAITLRNK 368

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + Q  IG + + L + RG RSL+ YIK KY
Sbjct: 369 DGQ--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYIKQKY 400

[101][TOP]
>UniRef100_B8BCW5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BCW5_ORYSI
     Length = 512

 Score = 149 bits (377), Expect = 1e-34
 Identities = 83/210 (39%), Positives = 115/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +  GY   APGRCS YV+ C G S E YL H+++++HA AV YR K 
Sbjct: 201 NEPWTYCSQGYGTGIHAPGRCSPYVSTSCAGGDSSREPYLAAHHVILAHATAVHLYRTKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   WF ++  + D ++ R+LDF+ GW LD  GDYP M+ +G
Sbjct: 261 QPTQHGQIGITAVSHWFVPYN-DTAADRRAVQRSLDFMYGWFLDPIVHGDYPGTMRGWLG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN- 534
      RLP FT EQ A ++ S DF+G+NYYT+ ++ + P PS R  D+ I  +  +N 
Sbjct: 320 ARLPAFTAEQAAAVRGSYDFIGVNYYTTYYAKSV--PPPSSNRLSYDTDIRANTTGFRNG 377

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 378 KPIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 407

[102][TOP]
>UniRef100_UPI000198483B PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198483B
     Length = 537

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 85/210 (40%), Positives = 118/210 (56%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+VF++ GY   APGRCS+Y + C G S E Y+V HNLL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 198 NEPYVFNYYGYSTGTYAPGRCSNY-SGTCASGNSATEPYIVAHNLLLSHAAGVKLYKEKY 256

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IG+  AWF+   +  AS RALDF+LGW+L  T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 257 QNSQKGIIGVTLISAWFQTKYPTTAGVRAS-RRALDFMLGWYLHPITYGDYPMNMRSLVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      HRLPKF+ +  LK S DF+G+NYYTS + +   + + W D +  ++  
Sbjct: 316 HRLPKFSPLESEMLKGSIDFLGINYYTSYYATTSTSAVNMMELSWSVDGRLNLTTEK-DG 374

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG    L +  G R L+ YIK+KY
Sbjct: 375 VNIGQPTPLGWLYICPWGIRKLMLYIKEKY 404

[103][TOP]
>UniRef100_C5Z1N9 Putative uncharacterized protein Sb10g012220 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z1N9_SORBI
     Length = 448

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 117/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW FS GY   APGRCS++ N+ C G SG E Y+V HN L++HA AV+ Y+ K 
Sbjct: 195 NEPWSFSINGYASGILAPGRCSAWENSGCSTGDSGREPYIVAHNQLLAHAAAVQVYKGKY 254

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + G IGI   W  + +   A+ RAL+F+ GW +D T GDYP M+ +VG
Sbjct: 255 QEKQKGSIGITLVSNWMIPYTNSKGDKDAA-KRALEFMYGWFMDPLTKGDYPLSMRTLVG 313

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  + S DF+GLNYYT+ + + + +   + DS T +S   
Sbjct: 314 NRLPRFTKEQSKAIHGSFDFIGLNYYTARYVQNTKHSNNGNRSYNTDSR-TNQSVERNGT 372

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG K + L +Y +G  LL Y K KY
Sbjct: 373 VIGPKAGSPWLYIYPKGIEELLLYTKKKY 401

[104][TOP]
>UniRef100_Q01KB2 OSIGBa0135C13.7 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q01KB2_ORYSA
     Length = 510

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 82/209 (39%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   APGRCS +  C G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTFCSNGYATGLFAPGRCSPWEKGNCSVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKAKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   + S + A+ RA+DF+ GW +D  GDYP M+ +VG
Sbjct: 262 QALQKGKIGITLVSHWFVPFSRSKSNNDAA-KRAIDFMFGWFMDPLIRGDYPLSMRGLVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++++L  +   + DS      
Sbjct: 321 NRLPQFTKEQSKLVKGAFDFIGLNYYTANYADNLPPSNGLNNSYTTDSRANLTGVR-NGI 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L VY +GFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 380 PIGPQAASPWLYVYPQGFRDLLLYVKENY 408

[105][TOP]
>UniRef100_Q40283 Beta glucosidase n=1 Tax=Manihot esculenta RepID=Q40283_MANES
     Length = 541

 Score = 149 bits (375), Expect = 2e-34
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 120/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEPW S  YD  APGRCSS+VN +C+ G S E Y+V H+LL++HA AV+ YR+ 
Sbjct: 208 NEPWSLSGFAYDDGVFAPGRCSSWVNRQCRAGDSATEPYIVAHHLLLAHAAAVKIYRENY 267

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDR-ALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + GKIGI   WFE  L++S D   R ALDF+ G +D T+G YP+ ++ +V
Sbjct: 268 QETQNGKIGITLFTYWFEP--LSNSTDDMQASRTALDFMFGLWMDPITYGRYPRTVQYLV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G+RL FT E  L+ S DF+GL YYTS ++   DP+ R++ D+ +T  +  
Sbjct: 326 GNRLLNFTEEVSHLLRGSYDFIGLQYYTSYYAKPNAPYDPNHIRYLTDNRVTETPYDYNG 385

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + +  ++  R LL Y KD Y
Sbjct: 386 NLIGPQAYSDWFYIFPESIRHLLNYTKDTY 415

[106][TOP]
>UniRef100_Q5UB04 Beta-glycosidase n=1 Tax=Dalbergia nigrescens RepID=Q5UB04_9FABA
     Length = 531

 Score = 148 bits (374), Expect = 3e-34
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP VF+ GY   APGRCS  + C G +G E Y V HNLL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 204 NEPQVFTTNGYTYGMFAPGRCSPSYDPTCTGGDAGTEPYKVAHNLLLSHAATVQVYKEKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + GKIGI   W   + S D + R LDF GW +D T G YP M+ +VG
Sbjct: 264 QKDQNGKIGITLDQRWVIPLSNSTS-DKKAAQRYLDFTFGWFMDPLTVGRYPDSMQYLVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKFTT +  +K S DF+G+NYYTS ++  +   P ++ D +T S+   
Sbjct: 323 NRLPKFTTYEAKLVKGSFDFIGINYYTSNYATKSDASTCCPPSYLTDPQVTLSSQR-NGV 381

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + + +Y +G R LL YIK+ Y
Sbjct: 382 FIGPMTPSGWICIYPKGLRDLLLYIKENY 410

[107][TOP]
>UniRef100_A3RF67 Beta-glycosidase n=1 Tax=Dalbergia nigrescens RepID=A3RF67_9FABA
     Length = 547

 Score = 148 bits (373), Expect = 4e-34
 Identities = 87/210 (41%), Positives = 120/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP +F+ GY   APGRCS  N C G +G E LV HNL++SHA V+ Y+K 
Sbjct: 204 NEPSIFTMNGYAYGIFAPGRCSPSYNPTCTGGDAGTEPDLVAHNLILSHAATVQVYKKKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADS-QDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + G IGI+  W A L++S D + R LDF GW LD T G YP+ M+ +V
Sbjct: 264 QEHQNGIIGISLQIIW--AVPLSNSTSDQKAAQRYLDFTGGWFLDPLTAGQYPESMQYLV 321

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKFTT++  +K S DFVG+NYYTS +  +   P ++ DS +T+ S+  
Sbjct: 322 GDRLPKFTTDEAKLVKGSFDFVGINYYTSSYLTSSDASTCCPPSYLTDSQVTFSSQR-NG 380

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  + + +Y +G R LL YIK+KY
Sbjct: 381 VFIGPVTPSGWMCIYPKGLRDLLLYIKEKY 410

[108][TOP]
>UniRef100_Q01KA9 OSIGBa0135C13.2 protein n=1 Tax=Oryza sativa RepID=Q01KA9_ORYSA
     Length = 514

 Score = 147 bits (372), Expect = 5e-34
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 121/211 (57%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW+F  Y   APGRCS +  KC G SG E Y  H+ L++HAE V YR K 
Sbjct: 202 NEPWIFCSKAYASGTYAPGRCSPWEMGKCSVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYREKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI + W+   + +  A+ R LDF+LGW +D  GDYP M+++VG
Sbjct: 262 QALQKGKIGIIVNSQWYVPFSQSKTNKDAA-RRVLDFVLGWLMDPLIRGDYPLNMRELVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD--SLITWESKNAQ 531
      +RLPKFT EQ  +K + DF+GLNYY+S ++ ++   K + D + IT S+N 
Sbjct: 321 NRLPKFTKEQSEMVKGAFDFIGLNYYSSSYAENVLPSYGLKNSYNTDFHARIT-GSRNGT 379

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++ L++Y +G R LL YIK+ Y
Sbjct: 380 --LIGPQAASSWLHIYPQGLRELLLYIKENY 408

[109][TOP]
>UniRef100_B9H2X5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H2X5_POPTR
     Length = 516

 Score = 147 bits (371), Expect = 7e-34
 Identities = 85/216 (39%), Positives = 117/216 (54%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP +F+ GY   PGRCS+++  C G SG E Y+V+HN +++HA AV+ YR  
Sbjct: 200 NEPTMFTMQGYIAGMFPPGRCSAWIGKNCTGGDSGAEPYMVSHNQILAHAAAVKLYRTRF 259

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + K GKIGI   WF   A +D ++ RALDF LGW +  T G+YP M+ +VG
Sbjct: 260 QAKQKGKIGITLQTNWFVPLSNA-KEDLEAVSRALDFNLGWFMSPLTSGEYPSSMRSLVG 318

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ-- 531
      RLPKF+ +Q  +K S DF+GLNYY++ + H + + +  + DS +  KN Q 
Sbjct: 319 ERLPKFSKKQAGSIKGSFDFIGLNYYSANYVAHKSQSNDTHRSYETDSHVASFCKNEQLQ 378

Query: 532 -----NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
          IG K + L VY G  LL YIK Y
Sbjct: 379 DVERDGIPIGPKAGSFWLLVYPSGLHDLLVYIKKAY 414

[110][TOP]
>UniRef100_Q9M5X4 Putative prunasin hydrolase isoform PH-L1 n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q9M5X4_PRUSE
     Length = 544

 Score = 147 bits (370), Expect = 9e-34
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 115/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ GY +  APGRCSS+ + C G SG E YLVTHNLL +HA AVE YR K 
Sbjct: 209 NEPYTISNHGYTIGIHAPGRCSSWYDPTCLGGDSGTEPYLVTHNLLPAHAAAVELYREKY 268

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  +   AS +ALDF+ GW +D T GDYPQ M+ +V 
Sbjct: 269 QVSQKGVIGITVVSHWFEPASESQKDIKASF-QALDFMYGWFMDPLTRGDYPQSMRSLVK 327

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY+S + S + +  PS P   +  +   
Sbjct: 328 ERLPNFTEEQSKSLIGSYDYIGVNYYSSRYASTYPDDYSPSTPPSYLTDVHVNVTTELNG 387

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L +Y +G  L+ Y + KY
Sbjct: 388 VPIGPQAASEWLYIYPKGLYDLVLYTQKKY 417

[111][TOP]
>UniRef100_Q945G6 Putative prunasin hydrolase (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945G6_PRUSE
     Length = 516

 Score = 147 bits (370), Expect = 9e-34
 Identities = 86/210 (40%), Positives = 115/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ S+ GY +  APGRCSS+ + C G SG E YLVTHNLL +HA AVE YR K 
Sbjct: 181 NEPYTISNHGYTIGIHAPGRCSSWYDPTCLGGDSGTEPYLVTHNLLPAHAAAVELYREKY 240

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WFE  +   AS +ALDF+ GW +D T GDYPQ M+ +V 
Sbjct: 241 QVSQKGVIGITVVSHWFEPASESQKDIKASF-QALDFMYGWFMDPLTRGDYPQSMRSLVK 299

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP FT EQ  L S D++G+NYY+S + S + +  PS P   +  +   
Sbjct: 300 ERLPNFTEEQSKSLIGSYDYIGVNYYSSRYASTYPDDYSPSTPPSYLTDVHVNVTTELNG 359

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L +Y +G  L+ Y + KY
Sbjct: 360 VPIGPQAASEWLYIYPKGLYDLVLYTQKKY 389

[112][TOP]
>UniRef100_UPI00019828AB PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019828AB
     Length = 505

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 86/215 (40%), Positives = 121/215 (56%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYD+ +APGRCS +  C+ G S E Y+V H++L+SHA  + Y K 
Sbjct: 192 NEPHTFTVQGYDIGLQAPGRCSIPLFLFCRAGNSATEPYIVAHHVLLSHATVADIYHKKY 251

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +G+A  WFE  + ++D + RA DF LGW +D  +GDYP+ +KD VG
Sbjct: 252 KAKQQGSLGVAFDVIWFEPKTNS-TEDIEATQRAQDFQLGWFIDPLMYGDYPKSLKDGVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE------S 519
      RLP FT ++ A LK S DFVG+N+YT+ ++ +  +   + DSL     S
Sbjct: 311 SRLPNFTRDESALLKGSLDFVGINHYTTFYAEY--DANNLTGMLLNDSLADSRAITLPFS 368

Query: 520 KNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      K+ Q  IG + + L + RG RSL+ YIK KY
Sbjct: 369 KDGQ--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYIKQKY 401

[113][TOP]
>UniRef100_Q9SPP9 Raucaffricine-O-beta-D-glucosidase n=1 Tax=Rauvolfia serpentina
      RepID=Q9SPP9_RAUSE
     Length = 540

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 89/228 (39%), Positives = 119/228 (52%), Gaps = 20/228 (8%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGR----------------CSSYV-NAKCQDGRSGYEAYLVTH 129
      NEPW FS GY   APGR        CS+   C G G E Y VTH
Sbjct: 185 NEPWTFSVHGYATGLYAPGRGRTSPEHVNHPTVQHRCSTVAPQCICSTGNPGTEPYWVTH 244

Query: 130 NLLISHAEAVEAYR-KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHL 306
      +LL++HA AVE Y+ K ++ + G+IGI+H+ W E D  + D + RALDF+LGW +
Sbjct: 245 HLLLAHAAAVELYKNKFQRGQEGQIGISHATQWMEPWDENSASDVEAAARALDFMLGWFM 304

Query: 307 DTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPR 486
      + T GDYP+ MK VG RLPKF+ EQ  LK S DFVGLNYYT+ + +     
Sbjct: 305 EPITSGDYPKSMKKFVGSRLPKFSPEQSKMLKGSYDFVGLNYYTASYVTNASTNSSGSNN 364

Query: 487 --WMQDSLITWESKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       + D +T+E+ +   IG + + L +Y G R +L Y K Y
Sbjct: 365 FSYNTDIHVTYET-DRNGVPIGPQSGSDWLLIYPEGIRKILVYTKKTY 411

[114][TOP]
>UniRef100_Q9SPK3 Dalcochinin 8'-O-beta-glucoside beta-glucosidase n=1 Tax=Dalbergia
      cochinchinensis RepID=Q9SPK3_9FABA
     Length = 547

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 83/209 (39%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY-RKC 177
      NEP +F+ GY   APGRCS  N C G +G E YLV HNL++SHA V+ Y RK 
Sbjct: 204 NEPSIFTANGYAYGMFAPGRCSPSYNPTCTGGDAGTETYLVAHNLILSHAATVQVYKRKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + G IGI+  W   + S  A+ R LDF GW +D T G YP M+ +VG
Sbjct: 264 QEHQKGTIGISLHVVWVIPLSNSTSDQNAT-QRYLDFTCGWFMDPLTAGRYPDSMQYLVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFTT+Q  +K S DF+GLNYYT+ ++  +   P ++ D +T  +   
Sbjct: 323 DRLPKFTTDQAKLVKGSFDFIGLNYYTTNYATKSDASTCCPPSYLTDPQVTL-LQQRNGV 381

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG  + + +Y +G R LL Y K+KY
Sbjct: 382 FIGPVTPSGWMCIYPKGLRDLLLYFKEKY 410

[115][TOP]
>UniRef100_A7P2I3 Chromosome chr1 scaffold_5, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P2I3_VITVI
     Length = 504

 Score = 146 bits (369), Expect = 1e-33
 Identities = 88/214 (41%), Positives = 117/214 (54%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYDV  APG CS +  C+ G S E Y+V H++L+SHA  + YRK 
Sbjct: 192 NEPHTFTVQGYDVGLHAPGHCSILLRLFCRAGNSATEPYIVAHHVLLSHATVADIYRKKY 251

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +G+A  WFE  + ++D + RA DF LGW +D  FGDYP+ MK VG
Sbjct: 252 KAKQMGSLGVAFDVIWFEPKTNS-TEDIEATQRAQDFQLGWFIDPLMFGDYPKSMKYRVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL-----ITWESK 522
      RLP FT ++  LK S DFVG+N+YT+ ++       + DSL   IT  K
Sbjct: 311 SRLPNFTRDESTLLKGSLDFVGINHYTTFYAE--SNATNLIGFLLNDSLADSGAITLRDK 368

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + Q  IG + + L + RG RSL+ YIK KY
Sbjct: 369 DGQ--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYIKQKY 400

[116][TOP]
>UniRef100_A8TVQ5 Beta-glucosidase G2 n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A8TVQ5_MEDTR
     Length = 520

 Score = 146 bits (368), Expect = 2e-33
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 118/210 (56%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S GY  + APGRCSS++N C G SG E YLV H L++HA V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTYSQDGYANGEMAPGRCSSWLNPNCTGGDSGTEPYLVAHYQLLAHAAVVNLYKTKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   +F  L+D++ D + +RA DF+ GW +D  GDYP+ M+ +V
Sbjct: 262 QVSQKGVIGITLVINYFVP--LSDNKLDIKAAERATDFMFGWFMDPLANGDYPKTMRALV 319

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
       RLPKFT EQ  + S DF+G+NYY+S +++  +  KP ++ DSL + S   
Sbjct: 320 RSRLPKFTKEQSKLVSGSFDFIGINYYSSCYASDAPQLSNGKPSYLTDSLSRF-SFERDG 378

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  + L VY R R L +K+KY
Sbjct: 379 KTIGLNVASNWLYVYPRAIRDFLIQVKEKY 408

[117][TOP]
>UniRef100_Q9FZE0 T1K7.7 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FZE0_ARATH
     Length = 510

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 86/212 (40%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYDV +APGRC+   C++G S E Y+V HN++++HA  + YRK 
Sbjct: 197 NEPHTFAIQGYDVGLQAPGRCTILFKLTCREGNSSTEPYIVGHNVILTHATVSDIYRKKY 256

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG +GIA  WFE   ++D + RA DF LGW LD  FGDYP M+ VG
Sbjct: 257 KAKQGGSLGIAFDVMWFEPES-NKTEDIEAAQRAQDFQLGWFLDPLMFGDYPSSMRSRVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF--SNHLEKPDPSKPRWMQDS-LITWESKNA 528
      RLP FT Q + +K S DFVG+N+YT+ + +N      + DS +T  K 
Sbjct: 316 SRLPVFTGSQSSLVKGSLDFVGINHYTTYYARNNATNLIGTLLHDAVSDSGTVTLPFKGL 375

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L + RG RSL+ YIK +Y
Sbjct: 376 S--TIGDRASSIWLYIVPRGMRSLMNYIKHRY 405

[118][TOP]
>UniRef100_C9WCP9 Beta-thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=C9WCP9_ARATH
     Length = 512

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 121/210 (57%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      N+P+ + GY  + PGRC+   C+ G SG E Y+V H+ L++H EAV YRK 
Sbjct: 209 NQPYSLAVKGYGDGQYPPGRCTD-----CEFGGDSGTEPYIVGHHELLAHMEAVSLYRKR 263

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K +GGKIG   WF  + + D A+ R DF +GW LD  +G YP+IM+D++
Sbjct: 264 YQKFQGGKIGTTLIGRWFIPLNETNDLDKAAAKREFDFSVGWFLDPLVYGQYPKIMRDML 323

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPKFT EQ A LK S DF+GLNYY + ++ +  P P++  + DS +T  +  
Sbjct: 324 GDRLPKFTPEQSALLKGSLDFLGLNYYVTRYATYRPPPMPTQHSVLTDSGVTIGFER-NG 382

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +IG K  + + Y GFR +L +IK+KY
Sbjct: 383 VSIGVK--APSFSYYPPGFRQILNHIKNKY 410

[119][TOP]
>UniRef100_A7QWY7 Chromosome chr13 scaffold_210, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QWY7_VITVI
     Length = 374

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 75/178 (42%), Positives = 103/178 (57%), Gaps = 1/178 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY   APGRCS +VN C+ G S E Y V H LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 89 NEPWSYSNGGYVEGNFAPGRCSKWVNGACRAGNSATEPYTVGHQLLLSHAAAVKVYKNKY 148

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +   D   RALDF+LGW ++ ++GDYP M+ +VG
Sbjct: 149 QASQKGKIGITLVSHWMVPYS-NQKVDKKEARRALDFMLGWFMNPLSYGDYPHSMRKLVG 207

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLPKFT Q  +K S DF+GLNYYT+ ++ H+  +   + DSL+  + +Q
Sbjct: 208 RRLPKFTPRQSLLIKGSFDFLGLNYYTANYAAHVPVANTVNVSYSTDSLVKLTNNTSQ 265

[120][TOP]
>UniRef100_A7QRE3 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRE3_VITVI
     Length = 267

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 75/169 (44%), Positives = 104/169 (61%), Gaps = 1/169 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ + 
Sbjct: 76 NEPWTYSNGGYDQGTLAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYQDRY 135

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +    A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 136 QASQKGKIGITLLSHWMVPYSDKKVDKKAAI-RALDFMFGWFINPLTYGDYPYSMRTLVG 194

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL 504
      RLPKFT +Q  +K S DF+GLNYYT+ +++++  +   + DSL
Sbjct: 195 PRLPKFTPKQSMLVKRSFDFLGLNYYTANYASNVPVANTVNVSYSTDSL 243

[121][TOP]
>UniRef100_A5AFB0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AFB0_VITVI
     Length = 284

 Score = 145 bits (366), Expect = 3e-33
 Identities = 75/169 (44%), Positives = 104/169 (61%), Gaps = 1/169 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GYD  APGRCS +VN C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ + 
Sbjct: 76 NEPWTYSNGGYDQGTLAPGRCSKWVNGACTAGNSAIEPYLVGHHLLLSHAAAVKVYQDRY 135

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +    A+I RALDF+ GW ++ T+GDYP M+ +VG
Sbjct: 136 QASQKGKIGITLLSHWMVPYSDKKVDKKAAI-RALDFMFGWFINPLTYGDYPYSMRTLVG 194

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL 504
      RLPKFT +Q  +K S DF+GLNYYT+ +++++  +   + DSL
Sbjct: 195 PRLPKFTPKQSMLVKRSFDFLGLNYYTANYASNVPVANTVNVSYSTDSL 243

[122][TOP]
>UniRef100_Q08IT7 Isoflavone conjugate-specific beta-glucosidase n=1 Tax=Glycine max
      RepID=Q08IT7_SOYBN
     Length = 514

 Score = 145 bits (365), Expect = 4e-33
 Identities = 83/209 (39%), Positives = 116/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW+FS GY   APGRC+   +C G +G E Y+VTHN +++HA AV Y+ K 
Sbjct: 208 NEPWLFSQGGYATGATAPGRCTG---PQCLGGDAGTEPYIVTHNQILAHAAAVHVYKTKY 264

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF    + D + RA+DF GW+++ T G+YP+ M+ +VG
Sbjct: 265 QAHQKGKIGITLVSNWFIPLAENSTSDIKAARRAIDFQYGWYMEPLTKGEYPKNMRALVG 324

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT Q  + S DF+GLNYY+S + N + P  KP ++ DS T S   
Sbjct: 325 SRLPKFTKWQAKLVNGSFDFIGLNYYSSGYINGV-PPSNDKPNFLTDSR-TNTSFERNGR 382

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +G + + + Y RG  LL Y K+KY
Sbjct: 383 PLGLRAASVWIYFYPRGLLDLLLYTKEKY 411

[123][TOP]
>UniRef100_C5YAD7 Putative uncharacterized protein Sb06g019850 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YAD7_SORBI
     Length = 517

 Score = 144 bits (364), Expect = 5e-33
 Identities = 84/227 (37%), Positives = 119/227 (52%), Gaps = 19/227 (8%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW F  GY   APGRCS +  KC G SG E Y V H+ +++HAE V Y++ 
Sbjct: 190 NEPWSFCSGGYASGTFAPGRCSPWEQGKCSAGDSGTEPYTVCHHQILAHAETVRLYKEKY 249

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G IGI  +WF   + S D A+ RA+DF+LGW +D T G+YP M+ +VG
Sbjct: 250 KVEQKGNIGITLVSSWFVPFSHSKSNDDAA-RRAIDFMLGWFMDPLTRGEYPLSMRALVG 308

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++++L + +    D+ +  K   
Sbjct: 309 NRLPQFTKEQSELVKGAFDFIGLNYYTTNYADNLPQSNGLNVSSRTDARVNLTGKYVLKS 368

Query: 538 AIGSKPL------------------TAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I  L         + L +Y RGFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 369 RINILLLFIYQVFGMVSQLVLRLHRSPWLFIYPRGFRELLLYVKENY 415

[124][TOP]
>UniRef100_Q7XKV5 OSJNBa0022H21.2 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XKV5_ORYSJ
     Length = 529

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 79/209 (37%), Positives = 115/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   APGRCSS+  KC+ G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTFCSMGYASGIMAPGRCSSWEVGKCRVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI + WF   + S  A+ RALDF+LGW +D  GDYP M+++VG
Sbjct: 262 QALQKGKIGIILNADWFVPLSQSKSSSDAA-RRALDFMLGWFMDPLIRGDYPLSMRELVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+F+ EQ  +K + DF+GLNYYTS ++++ + P        + +  
Sbjct: 321 NRLPEFSKEQSGMVKGAFDFIGLNYYTSSYADN-DPPSHGHNNSYNTDAHAKITGSRNGI 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + +  ++Y G  +L Y+K+ Y
Sbjct: 380 PIGPQAASFWFHIYPEGICEMLLYVKENY 408

[125][TOP]
>UniRef100_C5YAE1 Putative uncharacterized protein Sb06g019880 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YAE1_SORBI
     Length = 442

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 84/209 (40%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP F  GY   APGRCS +  KC G SG E Y V H+ L++H EAV Y+ K 
Sbjct: 144 NEPAQFCSIGYASGIGAPGRCSPWEQGKCSAGDSGREPYTVCHHQLLAHGEAVRLYKEKY 203

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIG+   WF   + S + A + RALDF+LGW +D  GDYP M+ +VG
Sbjct: 204 QAVQRGKIGVTLVSLWFLPLSPSKSNEDA-VTRALDFMLGWFMDPLVGGDYPLSMRRLVG 262

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  LK + DF+GLNYYT+ ++ L  P   + S+      
Sbjct: 263 NRLPRFTKEQSKLLKGAFDFIGLNYYTTYYAASL----PPSSNGLYSSI-------RNGV 311

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + ++ L +Y +GFR LL Y+K Y
Sbjct: 312 PIGPQAASSWLFMYPQGFRELLLYMKKNY 340

[126][TOP]
>UniRef100_B9SY45 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9SY45_RICCO
     Length = 495

 Score = 144 bits (363), Expect = 6e-33
 Identities = 85/215 (39%), Positives = 120/215 (55%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP FS GYD  +APGRCS  + C+ G S E Y+V HN+L+SHA A +Y+  
Sbjct: 180 NEPHGFSIQGYDTGIQAPGRCSVLGHLLCKTGNSSVEPYVVAHNILLSHAAAYRSYQLNF 239

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG+IGIA  W+E  AD +D + RA+DF +GW LD  FG YP MK +VG
Sbjct: 240 KAKQGGQIGIALDSKWYEPISDAD-EDKDAAHRAMDFTIGWFLDPLFFGKYPPSMKKLVG 298

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWM------QDSLITWES 519
      RLP+ T +  L  DF+G+N+YT++F+ +  D ++ R +    DS +  +
Sbjct: 299 ERLPEITPKISEFLMGCLDFIGINHYTTLFARN----DRTQIRKLILQDASSDSAVI-TT 353

Query: 520 KNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  AIG + + L +  G R L+ Y+KDKY
Sbjct: 354 PHRHGVAIGERAASRWLRIVPWGIRKLVNYVKDKY 388

[127][TOP]
>UniRef100_Q01KB3 OSIGBa0135C13.6 protein n=1 Tax=Oryza sativa RepID=Q01KB3_ORYSA
     Length = 529

 Score = 144 bits (362), Expect = 8e-33
 Identities = 79/209 (37%), Positives = 115/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   APGRCSS+  KC+ G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTFCSMGYASGIMAPGRCSSWEVGKCRVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI + WF   + S  A+ RALDF+LGW +D  GDYP M+++VG
Sbjct: 262 QALQKGKIGIILNADWFVPLSQSKSSSDAA-RRALDFMLGWFMDPLIRGDYPLSMRELVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+F+ EQ  +K + DF+GLNYYTS ++++ + P        + +  
Sbjct: 321 NRLPEFSKEQSGMVKGAFDFIGLNYYTSSYADN-DPPSHGHNNSYNTDSHAKITGSRNGI 379

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + +  ++Y G  +L Y+K+ Y
Sbjct: 380 PIGPQAASFWFHIYPEGICEMLLYVKENY 408

[128][TOP]
>UniRef100_C9WCQ0 Beta-thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Carica papaya
      RepID=C9WCQ0_CARPA
     Length = 522

 Score = 144 bits (362), Expect = 8e-33
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 116/210 (55%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      N+P+   Y  ++APGRCSS++N C G SG E Y+V ++ LI+HAE V+ YR+ 
Sbjct: 212 NQPYSLGFNAYGKGEQAPGRCSSWMNKNCTGGDSGTEPYIVAYHELIAHAEVVQLYRREY 271

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + G IGI   WF  L D++ D + RA DF LGW LD  FGDYP MK++V
Sbjct: 272 KEIQRGHIGITLVANWF--WPLTDTKADIDAAQRAQDFKLGWFLDPIMFGDYPASMKELV 329

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+F  +  +K S DF+GLNYY +F+ +  PDP KP + D    N  
Sbjct: 330 GKRLPQFAPWESELIKGSIDFIGLNYYFPLFAYNKPTPDPKKPSVLTDGRF-GTIDNRDG 388

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG    N + GF LL Y+++KY
Sbjct: 389 VMIGINSTLFCYN--ATGFYDLLTYMRNKY 416

[129][TOP]
>UniRef100_Q41172 Linamarase n=1 Tax=Manihot esculenta RepID=Q41172_MANES
     Length = 531

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 83/210 (39%), Positives = 116/210 (55%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKC- 177
      NEP +  +D  APGRCSS+VN +C G S E Y+V HNLL+SHA AV YRK 
Sbjct: 197 NEPSAYVGFAHDDGVFAPGRCSSWVNRQCLAGDSATEPYIVAHNLLLSHAAAVHQYRKYY 256

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + GKIGI   W+E  L+DS+ D +  ALDF+ G +D T+G YP+ M D+ 
Sbjct: 257 QGTQKGKIGITLFTFWYEP--LSDSKVDVQAAKTALDFMFGLWMDPMTYGRYPRTMVDLA 314

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G +L FT E+  L+ S DFVGL YYT+ ++ +  DP  R+ DS +   +  
Sbjct: 315 GDKLIGFTDEESQLLRGSYDFVGLQYYTAYYAEPIPPVDPKFRRYKTDSGVNATPYDLNG 374

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++  ++ +G R L Y KD Y
Sbjct: 375 NLIGPQAYSSWFYIFPKGIRHFLNYTKDTY 404

[130][TOP]
>UniRef100_B7FLM5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Medicago truncatula
      RepID=B7FLM5_MEDTR
     Length = 520

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 83/210 (39%), Positives = 117/210 (55%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S GY  + APGRCSS++N C G SG E YLV H L++HA V Y+ K 
Sbjct: 202 NEPWTYSQDGYANGEMAPGRCSSWLNPNCTGGDSGTEPYLVAHYQLLAHAAVVNLYKTKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   +F  L+D++ D + +RA DF+ GW +D  GDYP+ M+ +V
Sbjct: 262 QVSQKGVIGITLVINYFVP--LSDNKLDIKAAERATDFMFGWFMDPLANGDYPKTMRALV 319

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
       RLPKFT Q  + S DF+G+NYY+S +++  +  KP ++ DSL + S   
Sbjct: 320 RSRLPKFTKGQSKLVSGSFDFIGINYYSSCYASDAPQLSNGKPSYLTDSLSRF-SFERDG 378

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  + L VY R R L +K+KY
Sbjct: 379 KTIGLNVASNWLYVYPRAIRDFLIQVKEKY 408

[131][TOP]
>UniRef100_A3C053 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3C053_ORYSJ
     Length = 505

 Score = 143 bits (361), Expect = 1e-32
 Identities = 82/210 (39%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +  GY   A GRCS YV+ C G S E YL H+++++HA AV YR K 
Sbjct: 194 NEPWTYCSQGYGTGIHALGRCSPYVSTSCAGGDSSREPYLAAHHVILAHATAVHLYRTKY 253

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   WF ++  + D  + R+LDF+ GW LD  GDYP M+ +G
Sbjct: 254 QPTQHGQIGITAVSHWFVPYN-DTAADRRVVQRSLDFMYGWFLDPIVHGDYPGTMRGWLG 312

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN- 534
      RLP FT EQ A ++ S DF+G+NYYT+ ++ + P PS R  D+ I  +  +N 
Sbjct: 313 ARLPAFTAEQAAAVRGSYDFIGVNYYTTYYAKSV--PLPSSNRLSYDTDIRANTTGFRNG 370

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + T   Y G R LL Y K +Y
Sbjct: 371 KPIGPQEFTPIFFNYPPGLRELLLYTKRRY 400

[132][TOP]
>UniRef100_UPI00019828AA PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019828AA
     Length = 481

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-32
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 113/211 (53%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYDV  APG CS +  C+ G S E Y+V H++L+SHA  + YRK 
Sbjct: 168 NEPHTFTVQGYDVGLHAPGHCSILLRLFCRAGNSATEPYIVAHHVLLSHATVADIYRKKY 227

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +G+A  WFE  + ++D + RA DF LGW +D  FGDYP+ MK VG
Sbjct: 228 KAKQMGSLGVAFDVIWFEPKTNS-TEDIEATQRAQDFQLGWFIDPLMFGDYPKSMKYRVG 286

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF--SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      RLP FT ++  LK S DFVG+N+YT+ + SN      + DS    + 
Sbjct: 287 SRLPNFTRDESTLLKGSLDFVGINHYTTFYAESNATNLIGFLLNDSLADSGAITLPFSKD 346

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L + RG RSL+ YIK KY
Sbjct: 347 GQPIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYIKQKY 377

[133][TOP]
>UniRef100_Q42707 Furostanol glycoside 26-O-beta-glucosidase (F26G) n=1
      Tax=Cheilocostus speciosus RepID=Q42707_COSSP
     Length = 562

 Score = 143 bits (360), Expect = 1e-32
 Identities = 80/210 (38%), Positives = 118/210 (56%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW S GY  + APGRCS++  C G S E Y VTHNLL++HA AV+ YR  
Sbjct: 259 NEPWSLSTMGYAFGRHAPGRCSTWYG--CPAGDSANEPYEVTHNLLLAHANAVKIYRDNY 316

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G+IGI + W+E + + +D + RALDF+ GW++D  GDYP IM+ +V 
Sbjct: 317 KATQNGEIGITLNSLWYEPYSKSH-EDVEAATRALDFMFGWYMDPLVNGDYPFIMRALVR 375

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT +  +K S DF+G+NYYTS ++ H  +  P    ++ +++ + 
Sbjct: 376 DRLPFFTHAESELIKGSYDFIGINYYTSNYAQHAPVTEDHTPD--NSYFDSYVNQSGEKN 433

Query: 538 AIGSKPLTAA-LNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  PL + + Y RG + LL Y+K +Y
Sbjct: 434 GVPIGPLQGSWIYFYPRGLKELLLYVKRRY 463

[134][TOP]
>UniRef100_Q9C8J9 Myrosinase, putative; 53323-50499 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C8J9_ARATH
     Length = 465

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 84/211 (39%), Positives = 116/211 (54%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      N+P  + GY   PGRC+   C+ G SG E Y V HN L++HA+ V YRK 
Sbjct: 165 NQPLSLALKGYGNGSYPPGRCTG-----CELGGDSGVEPYTVAHNQLLAHAKTVSLYRKR 219

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K +GGKIG   WF  +   D A+ RA DF +GW LD  +G YP IM+++V
Sbjct: 220 YQKFQGGKIGTTLIGRWFVPLNEFSELDKAAAKRAFDFFVGWFLDPLVYGKYPTIMREMV 279

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT E+ A +K S DF+GLNYY S ++  + P P++P + D+ +T    
Sbjct: 280 GDRLPEFTPEESALVKGSLDFLGLNYYVSQYAT--DAPPPTQPNAITDARVT-----LGF 332

Query: 535 YAIGSK-PLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      Y GS  + ++  Y GFR +L YIKD Y
Sbjct: 333 YRNGSPIGVASSFVYYPPGFRQILNYIKDNY 363

[135][TOP]
>UniRef100_Q9C5C2-2 Isoform 2 of Myrosinase 2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C5C2-2
     Length = 467

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 79/208 (37%), Positives = 114/208 (54%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      N+ +   GY +  APGRCS +V+ +C G S E Y+V HN L++HA V+ YR  
Sbjct: 216 NQLFTVPTRGYALGTDAPGRCSQWVDKRCYGGDSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRTRY 275

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K +GGKIG   WF +D    A+ RA +F LGW ++ T G YP IM+ +VG+
Sbjct: 276 KYQGGKIGPVMITRWFLPYDDTLESKQATW-RAKEFFLGWFMEPLTKGKYPYIMRKLVGN 334

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLPKF + +  LK S DF+GLNYY + +++ L+  P K  M DSL  S +A  
Sbjct: 335 RLPKFNSTEARLLKGSYDFLGLNYYVTQYAHALDPSPPEKLTAMTDSLANLTSLDANGQP 394

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      G P +   + RG +++++ K KY
Sbjct: 395 PG-PPFSKGSYYHPRGMLNVMEHFKTKY 421

[136][TOP]
>UniRef100_Q9C5C2 Myrosinase 2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL37_ARATH
     Length = 547

 Score = 142 bits (357), Expect = 3e-32
 Identities = 79/208 (37%), Positives = 114/208 (54%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      N+ +   GY +  APGRCS +V+ +C G S E Y+V HN L++HA V+ YR  
Sbjct: 216 NQLFTVPTRGYALGTDAPGRCSQWVDKRCYGGDSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRTRY 275

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K +GGKIG   WF +D    A+ RA +F LGW ++ T G YP IM+ +VG+
Sbjct: 276 KYQGGKIGPVMITRWFLPYDDTLESKQATW-RAKEFFLGWFMEPLTKGKYPYIMRKLVGN 334

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYA 540
      RLPKF + +  LK S DF+GLNYY + +++ L+  P K  M DSL  S +A  
Sbjct: 335 RLPKFNSTEARLLKGSYDFLGLNYYVTQYAHALDPSPPEKLTAMTDSLANLTSLDANGQP 394

Query: 541 IGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      G P +   + RG +++++ K KY
Sbjct: 395 PG-PPFSKGSYYHPRGMLNVMEHFKTKY 421

[137][TOP]
>UniRef100_Q3ECS3 Beta-thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3ECS3_ARATH
     Length = 511

 Score = 141 bits (356), Expect = 4e-32
 Identities = 84/212 (39%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      N+P  + GY   PGRC+   C+ G SG E Y V HN L++HA+ V YRK 
Sbjct: 210 NQPLSLALKGYGNGSYPPGRCTG-----CELGGDSGVEPYTVAHNQLLAHAKTVSLYRKR 264

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K +GGKIG   WF  +   D A+ RA DF +GW LD  +G YP IM+++V
Sbjct: 265 YQKFQGGKIGTTLIGRWFVPLNEFSELDKAAAKRAFDFFVGWFLDPLVYGKYPTIMREMV 324

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT E+ A +K S DF+GLNYY S ++  + P P++P + D+ +T    
Sbjct: 325 GDRLPEFTPEESALVKGSLDFLGLNYYVSQYAT--DAPPPTQPNAITDARVT-----LGF 377

Query: 535 YAIGSK--PLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      Y GS  + ++  Y GFR +L YIKD Y
Sbjct: 378 YRNGSPIGVVASSFVYYPPGFRQILNYIKDNY 409

[138][TOP]
>UniRef100_A5AWE7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AWE7_VITVI
     Length = 1060

 Score = 141 bits (355), Expect = 5e-32
 Identities = 71/154 (46%), Positives = 94/154 (61%), Gaps = 1/154 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW +S+ GY   APGRCS +VN C+ G S E Y V H LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 895 NEPWSYSNGGYVEGNFAPGRCSKWVNGACRAGNSATEPYTVGHQLLLSHAAAVKVYKNKY 954

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W  +   D   RALDF+LGW ++ ++GDYP M+ +VG
Sbjct: 955 QASQKGKIGITLVSHWMVPYS-NQKVDKKEARRALDFMLGWFMNPLSYGDYPHSMRKLVG 1013

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHL 459
       RLPKFT Q  +K S DF+GLNYYT+ ++ H+
Sbjct: 1014 RRLPKFTPRQSLLIKGSFDFLGLNYYTANYAAHV 1047

[139][TOP]
>UniRef100_C5YAD4 Putative uncharacterized protein Sb06g019830 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YAD4_SORBI
     Length = 448

 Score = 140 bits (353), Expect = 9e-32
 Identities = 83/212 (39%), Positives = 111/212 (52%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  GY   P RCSS+  KC G SG E Y  H +++HAE V Y+ K 
Sbjct: 138 NEPWTFCSVGYASGTFPPARCSSWEEGKCNVGDSGREPYTACHYQMLAHAETVRLYKEKY 197

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + GKIGI   WF    SQ + ID  RA+DF+LGW LD  GDYP MK 
Sbjct: 198 QGVQKGKIGITIVSHWFTPF----SQSRSDIDAARRAVDFMLGWSLDPLIRGDYPLSMKR 253

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +VG+RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT ++  E  PS +     +  
Sbjct: 254 LVGNRLPQFTKEQSKLVKGAFDFIGLNYYTGYYT---EDVPPSLNKSYNTDAQANTTGVR 310

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + +L +Y +GF LL ++K+ Y
Sbjct: 311 GGLPIGRQAASPSLYIYPQGFLELLLHVKENY 342

[140][TOP]
>UniRef100_A8C6P5 Beta-glucosidase-like protein (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6P5_TRIRP
     Length = 493

 Score = 140 bits (353), Expect = 9e-32
 Identities = 83/212 (39%), Positives = 114/212 (53%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y  K APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWSVSMNAYAYGKFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLSAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+ GW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMFGWFMHPLTKGSYPKSMRS 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +VG RL KF+ E+ KLK S DF+GLNYY+S ++  +  + P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVGKRLLKFSKEESKKLKGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNAIPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y GFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGFRKLLLYVKNHY 391

[141][TOP]
>UniRef100_O64882 Beta-glucosidase 17 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL17_ARATH
     Length = 517

 Score = 140 bits (353), Expect = 9e-32
 Identities = 82/210 (39%), Positives = 115/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP +F+ GY+V  APGRCSSYV  C G S E YLV H L++SHA V+ YR K 
Sbjct: 203 NEPNMFAVLGYNVGNIAPGRCSSYVQ-NCTVGNSATEPYLVAHYLILSHAATVQLYREKY 261

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWF-EAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +  GG IG+   W  ++  ++ A  RALDF GW D T+GDYP+ M+++V
Sbjct: 262 QSFHGGTIGMTIQTYWMIPKYNTPACREAAK--RALDFFFGWFADPITYGDYPKTMRELV 319

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G+RLPKFT +Q  ++ S DF GLNYYTS +  +   +  + DS + ++   
Sbjct: 320 GNRLPKFTKKQSKMVRGSFDFFGLNYYTSRYVEDVMFYANTNLSYTTDSRVN-QTTEKNG 378

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G    L +  GF+ +L YIK K+
Sbjct: 379 VPVGEPTSADWLFICPEGFQDVLLYIKSKF 408

[142][TOP]
>UniRef100_C5YAD5 Putative uncharacterized protein Sb06g019840 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YAD5_SORBI
     Length = 512

 Score = 140 bits (352), Expect = 1e-31
 Identities = 80/209 (38%), Positives = 113/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP F  GY   APGRCS +  KC G SG E Y  H+ +++HAE V Y+ K 
Sbjct: 204 NEPLSFCSTGYAWGTFAPGRCSPWEQGKCSIGDSGREPYTACHHQILAHAETVRLYKQKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   + S D A+ RALDF+ GW +D  G YP M+ +V 
Sbjct: 264 QAVQKGKIGITLVTNWFVPFSRSRSNDDAA-RRALDFMFGWFMDPLIRGHYPLSMRRLVR 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT+EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++ +L  +   + DS      
Sbjct: 323 NRLPQFTSEQSKLVKGAFDFIGLNYYTTNYAANLPPSNGLNLSYSTDSQANLTGVR-NGV 381

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + ++ L +Y +GFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 382 PIGPQAASSWLYIYPQGFRDLLLYVKENY 410

[143][TOP]
>UniRef100_Q3V5A5 Thioglucoside glucohydrolase (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis lyrata
      subsp. lyrata RepID=Q3V5A5_ARALY
     Length = 479

 Score = 139 bits (351), Expect = 1e-31
 Identities = 80/209 (38%), Positives = 113/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      N+ +   GY +  APGRCS ++ +C G S E YLV HN L++HA AV+ Y+  
Sbjct: 187 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPKIDKRCPGGNSSTEPYLVAHNQLLAHAAAVDVYKTKY 246

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K +GGKIG   WF  D  + A+ +RA +F GW +  T G YP IM+ +VG 
Sbjct: 247 KDQGGKIGPVMITRWFLPFD-DTPESKAATERAKEFFHGWFMGPLTEGKYPDIMRKLVGK 305

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFS-NHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP+FT + A +K S DF+GLNYY + ++ N+   P   M DS T S+NA +
Sbjct: 306 RLPEFTETETALVKGSYDFLGLNYYVTQYAQNNDAIVPPDVHTAMMDSRATLTSRNATGH 365

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      A G P    Y +G  +++Y K+KY
Sbjct: 366 APG-PPFAKDSYYYPKGIYYVMEYYKNKY 393

[144][TOP]
>UniRef100_B9RAJ3 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RAJ3_RICCO
     Length = 481

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 80/209 (38%), Positives = 117/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP + + GYD+  PGRCS  A C G S E Y+VTHNLL+SHA A + Y++ 
Sbjct: 219 NEPLMIAQLGYDIGIAPPGRCSK--RADCAAGNSSTEPYIVTHNLLLSHAAAAKLYKEKY 276

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + K GG+IGI+  +FE    D + +RALDF LGW+++  +GDYP +M+++V 
Sbjct: 277 QAKQGGEIGISLVGKYFEPFS-ESVDDKTAQERALDFELGWYIEPLVYGDYPSVMRELVK 335

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT +++ +K S DF+G+NYYTS ++  K P P   S  + +A Y
Sbjct: 336 DRLPTFTKQERKLVKDSFDFIGINYYTSNYA----KSIPIDPNAAPTSYTYDQFVDATGY 391

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
           + VY G + +L++IK KY
Sbjct: 392 --------TDIYVYPEGLQKVLEFIKQKY 412

[145][TOP]
>UniRef100_A8C6N9 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium nigrescens
      subsp. petrisavii RepID=A8C6N9_9FABA
     Length = 494

 Score = 139 bits (350), Expect = 2e-31
 Identities = 83/212 (39%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YLV H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLVAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L VY G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCVYPLGIRKLLLYVKNHY 391

[146][TOP]
>UniRef100_Q8GRX1 Beta-thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8GRX1_ARATH
     Length = 511

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 80/210 (38%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      N+P+ + GY   PGRC+   C+ G SG E Y V HN L++HA+ V YRK 
Sbjct: 210 NQPFSLATKGYGDGSYPPGRCTG-----CELGGDSGVEPYTVAHNQLLAHAKTVSLYRKR 264

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K +GGKIG   WF  +   D A+ RA DF +GW LD  +G YP IM+++V
Sbjct: 265 YQKFQGGKIGTTLIGRWFAPLNEFSELDKAAAKRAFDFFVGWFLDPLVYGKYPTIMREMV 324

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT EQ A +K S DF+GLNYY + ++  + P P++  + D+ +T    
Sbjct: 325 GDRLPEFTPEQSALVKGSLDFLGLNYYVTQYAT--DAPPPTQLNAITDARVT---LGFYR 379

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +  + +  Y GFR +L YIKD Y
Sbjct: 380 NGVPIGVVAPSFVYYPPGFRQILNYIKDNY 409

[147][TOP]
>UniRef100_C9WCQ1 Beta-thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Carica papaya
      RepID=C9WCQ1_CARPA
     Length = 520

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 82/213 (38%), Positives = 123/213 (57%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      N+P+ +  Y  ++APGRCS+++N C G SG E Y+V ++ L++HAE V+ YR+ 
Sbjct: 214 NQPYSLAFNAYGKGEQAPGRCSAWMNNNCTGGDSGTEPYIVAYHELLAHAEVVQLYRREY 273

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEA--HDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      +K + G IGI   W+  + +AD+  + RA DF LGW LD  FGDYP MK +
Sbjct: 274 KKTQKGNIGITLIANWYYPLRNTVADTN---AAQRAQDFKLGWFLDPIIFGDYPSSMKKL 330

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      VG RLP+F  +  LK S DF+GLNYY +++   PDP+KP + D  + + N +
Sbjct: 331 VGKRLPQFAPWESKLLKGSIDFLGLNYYFPLYAFDTSAPDPTKPSVLTDG--RFGTTNVR 388

Query: 532 N-YAIGSKPLTAALNVY-SRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG  + + L Y + GF LL Y+++KY
Sbjct: 389 DGVPIG---INSTLFYYNATGFYDLLTYLRNKY 418

[148][TOP]
>UniRef100_A8C6M3 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6M3_TRIRP
     Length = 494

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y +G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPQGIRKLLLYVKNHY 391

[149][TOP]
>UniRef100_A8C6J3 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6J3_TRIRP
     Length = 494

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTNGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y +G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPQGIRKLLLYVKNHY 391

[150][TOP]
>UniRef100_A8C6H2 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6H2_TRIRP
     Length = 494

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y +G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPQGIRKLLLYVKNHY 391

[151][TOP]
>UniRef100_A8C6G0 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6G0_TRIRP
     Length = 494

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y +G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPQGIRKLLLYVKNHY 391

[152][TOP]
>UniRef100_Q0U9G8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Phaeosphaeria nodorum
      RepID=Q0U9G8_PHANO
     Length = 481

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 85/211 (40%), Positives = 116/211 (54%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW S GY   APGRCS  +K +G S E + V H LLI+H AV+AYR+ 
Sbjct: 170 NEPWCSSILGYGTGLFAPGRCSD--RSKSAEGDSSREPWAVGHALLIAHGAAVKAYREDF 227

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG+IGI + W E D D QD + DR L+F + W D  FG YP M+ +G
Sbjct: 228 KAKDGGQIGITLNGDWTEPWDAEDPQDREACDRKLEFAICWFGDPVYFGKYPDSMRKQLG 287

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWES--KNAQ 531
      RLP+FT E+ A +K S DF G+N+Y + + H E  ++P + D L  E+ +N Q
Sbjct: 288 DRLPEFTAEESALVKGSNDFYGMNHYCAHYVRHKE----TEPE-LDDHLGNLETLHQNKQ 342

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L   GFR L+K++ D+Y
Sbjct: 343 GEWIGPETESFWLRPMPLGFRKLIKWLSDRY 373

[153][TOP]
>UniRef100_P26205 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=BGLT_TRIRP
     Length = 425

 Score = 138 bits (348), Expect = 3e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 193 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 252

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 253 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 308

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 309 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 367

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y +G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 368 NGKPLGPMAASSWLCIYPQGIRKLLLYVKNHY 399

[154][TOP]
>UniRef100_B9S3R8 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9S3R8_RICCO
     Length = 519

 Score = 137 bits (346), Expect = 6e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 112/212 (52%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP + S GY   APGRCS Y+  C G S E Y+V H+L++ H+ AV YR K 
Sbjct: 201 NEPNLMSIYGYAYGVNAPGRCSDYIG-NCTQGDSATEPYIVVHHLILCHSTAVRLYREKY 259

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGA---SIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + +GG IGI  AW   +  QD A  + RA DF+ GW +  T+GDYP+ MK 
Sbjct: 260 QATQGGIIGITVFTAWI----VPKYQDAACKKAASRACDFLFGWIMHPITYGDYPETMKY 315

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +VG+RLP FT +  +K S DF+G+NYYT+V+++ L     + DS + E+  
Sbjct: 316 LVGNRLPGFTEAEAELVKGSYDFIGINYYTAVYADDLTSYSSVNLSYTTDSRVN-ETSEK 374

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG   + L +Y G  LL Y+ KY
Sbjct: 375 NGIPIGQPTDVSWLYIYPEGIDELLLYLNRKY 406

[155][TOP]
>UniRef100_A5C8A3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5C8A3_VITVI
     Length = 361

 Score = 137 bits (346), Expect = 6e-31
 Identities = 72/167 (43%), Positives = 97/167 (58%), Gaps = 1/167 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW ++ GY   P RCS++  C G SG E YLV+H+LL++HA AV Y+ K 
Sbjct: 178 NEPWSYTMGGYVQGIFPPARCSAWQGLNCTGGDSGTEPYLVSHHLLLAHAAAVHVYKQKY 237

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   WF   A   A+ RALDF+ GW +D T GDYP M+ +VG
Sbjct: 238 QAYQKGKIGITLVSHWFVPFSNATHHQNAA-KRALDFMFGWFMDPLTNGDYPHSMRSLVG 296

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQD 498
      RLPKF+ EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ +   +KP + D
Sbjct: 297 SRLPKFSKEQSMMVKGSYDFLGLNYYTANYAAYAPHSSNTKPSYTTD 343

[156][TOP]
>UniRef100_A8C6K7 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6K7_TRIRP
     Length = 494

 Score = 137 bits (345), Expect = 7e-31
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 114/212 (53%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGIRKLLLYVKNHY 391

[157][TOP]
>UniRef100_Q945I3 Prunasin hydrolase isoform PH A (Fragment) n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q945I3_PRUSE
     Length = 511

 Score = 137 bits (344), Expect = 1e-30
 Identities = 82/210 (39%), Positives = 110/210 (52%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ SH GY +  APGRCS +  C G S E YLVTHN L++HA AV+ Y+ K 
Sbjct: 180 NEPYAVSHHGYAIGIHAPGRCSDW--EACLGGDSAIEPYLVTHNQLLAHASAVKVYKDKY 237

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFE-AHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   W E A  + D AS R LDF+ GW +  T GDYP M+ +V
Sbjct: 238 QASQNGVIGITVVSHWIEPASKSKEDIDAAS--RYLDFMFGWFMSPLTIGDYPHSMRHLV 295

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP FT EQ  L S DF+GLNYY++ +++    + P ++ D   +   
Sbjct: 296 GERLPVFTEEQSKLLNGSFDFIGLNYYSARYASDFSNDYIAPPSYLTDHRAN-VTTELNG 354

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY G  LL + K+ Y
Sbjct: 355 VPIGPRGASDWLYVYPEGIYKLLLHTKETY 384

[158][TOP]
>UniRef100_Q8GU20 Strictosidine-O-beta-D-glucosidase n=1 Tax=Rauvolfia serpentina
      RepID=Q8GU20_RAUSE
     Length = 532

 Score = 137 bits (344), Expect = 1e-30
 Identities = 86/217 (39%), Positives = 120/217 (55%), Gaps = 9/217 (4%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP F+ GY + + APGR    K +G  E Y+VTHN+L++H AVE YR K 
Sbjct: 206 NEPHTFAVNGYALGEFAPGR-----GGKGDEGDPAIEPYVVTHNILLAHKAAVEEYRNKF 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      +KC+ G+IGI + W E  L+D Q A ID  RALDF+LGW L+ T GDYP+ M++
Sbjct: 261 QKCQEGEIGIVLNSMWMEP--LSDVQ--ADIDAQKRALDFMLGWFLEPLTTGDYPKSMRE 316

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+ +  KLK  DF+G+NYYT+ + + K + K + D +T   
Sbjct: 317 LVKGRLPKFSADDSEKLKGCYDFIGMNYYTATYVTNAVKSNSEKLSYETDDQVT------ 370

Query: 529 QNYAIGSKPLTAAL-----NVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + +  KP+ AL   +V  G  LL Y K+ Y
Sbjct: 371 KTFERNQKPIGHALYGGWQHVVPWGLYKLLVYTKETY 407

[159][TOP]
>UniRef100_B9REF8 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9REF8_RICCO
     Length = 504

 Score = 137 bits (344), Expect = 1e-30
 Identities = 82/214 (38%), Positives = 119/214 (55%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYDV +APGRCS ++ C G S E Y+V HN+L++H  V+ YRK 
Sbjct: 192 NEPHTFTIQGYDVGLQAPGRCSILLHLLCTAGNSATEPYIVAHNVLLTHGTVVDIYRKKY 251

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G +GI+  WF   + ++D + RA DF LGW ++  FGDYP ++ VG
Sbjct: 252 KATQRGSVGISLDVMWFIPASNS-TKDIEATQRAQDFQLGWFIEPLIFGDYPSSIRSRVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL-----ITWESK 522
      RLPKF+ + A +K S DFVG+N+YT+ +++ E    + + DSL   T  K
Sbjct: 311 DRLPKFSKPEVALVKGSLDFVGINHYTTYYAS--ESSGGPINKILNDSLADSGATTLPFK 368

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +  IG + + L +  G RSL+ YIK+KY
Sbjct: 369 GLK--PIGDRANSVWLYIVPEGMRSLMNYIKNKY 400

[160][TOP]
>UniRef100_A8C6L1 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium repens
      RepID=A8C6L1_TRIRP
     Length = 494

 Score = 137 bits (344), Expect = 1e-30
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 114/212 (53%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YL H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMQY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+TE+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSTEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGIRKLLLYVKNHY 391

[161][TOP]
>UniRef100_B9N6F7 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N6F7_POPTR
     Length = 506

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 79/209 (37%), Positives = 108/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GY   APGRCS +  C G S E Y+ HN+++SH AV+ Y+ K 
Sbjct: 200 NEPNGLAINGYTFGSFAPGRCSKTLG-NCPGGNSAVEPYVAAHNMILSHGAAVKVYKDKY 258

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF    + D ++ RALDF+ GW   TFGDYP M+ +VG
Sbjct: 259 QAIQKGQIGMTIVSHWF-VPKFNTTADRIAVSRALDFMFGWFAHPITFGDYPDSMRSLVG 317

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKFT EQ A LK S DF+GLNYYT+ ++ +      D   ++   
Sbjct: 318 NRLPKFTKEQSAMLKGSLDFLGLNYYTTNYAESIPLKATGANLSYTDDRRVSQTTEKNGV 377

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG+   L VY RG + +L YIK Y
Sbjct: 378 PIGTPTDLNWLYVYPRGIQDVLLYIKYNY 406

[162][TOP]
>UniRef100_B2MWN1 Thioglucoside glucohydrolase (Fragment) n=1 Tax=Carica papaya
      RepID=B2MWN1_CARPA
     Length = 325

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 78/210 (37%), Positives = 117/210 (55%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      N+P+   Y  ++APGRCS++++ C G SG E Y+V ++ L++HAE V+ YR+ 
Sbjct: 52 NQPYSLGFNAYGKGEQAPGRCSAWMHKNCTGGDSGTEPYIVAYHELLAHAEVVQLYRREY 111

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASI-DRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + GKIGI   W+ + L ++ D +  RA DF LGW LD  FGDYP MK +V
Sbjct: 112 KETQKGKIGITLVANWY--YPLRNTIDDINAAQRAQDFKLGWFLDPIAFGDYPTSMKKLV 169

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLPK  +  +K S DF+GLNYY +++ +  PDP+KP + D  + + N ++
Sbjct: 170 GKRLPKIAPWESKLIKGSIDFLGLNYYFPLYAFNTGAPDPTKPSVLTDG--RFGTTNVRD 227

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
          T   S GF LL Y++ KY
Sbjct: 228 GVPIGTNSTLFFYKTSTGFYDLLTYVRKKY 257

[163][TOP]
>UniRef100_A8C6N7 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium nigrescens
      subsp. petrisavii RepID=A8C6N7_9FABA
     Length = 494

 Score = 136 bits (343), Expect = 1e-30
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 114/212 (53%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E YLV H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYLVAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+ E+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSPEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGIRKLLLYVKNHY 391

[164][TOP]
>UniRef100_UPI00019849EC PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019849EC
     Length = 622

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 79/210 (37%), Positives = 115/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +++ GY   APGRCS+Y + C G S E Y V H+LL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 190 NEPFSYAYYGYSTGTFAPGRCSNY-SGTCASGNSATEPYKVAHHLLLSHAAGVKLYKEKY 248

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + G IG+   W ++   +  AS RALDF+LGW L  T+G+YP M+ +VG
Sbjct: 249 QKSQKGIIGVTLVTHWLQSKYATVAGVKAS-RRALDFMLGWFLHPITYGEYPMTMQSLVG 307

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      HRLPKF+ +  LK S DF+G+NYYTS + + +  + + W D +  ++  
Sbjct: 308 HRLPKFSPAESEMLKGSLDFLGINYYTSNYATTYASAVNTLEQSWAVDGRLNLTTEK-DG 366

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG    L +  G R L+ YIK+ Y
Sbjct: 367 VNIGQPTPLNWLYICPWGIRKLMLYIKEHY 396

[165][TOP]
>UniRef100_UPI0000DD9B5C Os11g0184200 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000DD9B5C
     Length = 343

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 80/213 (37%), Positives = 115/213 (53%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   A GRC+ YV+ C G S E YLVTH++ +SHA V YR + 
Sbjct: 121 NEPFTYSAYGYGGGVFASGRCAPYVSKSCGAGDSSREPYLVTHHIHLSHAAVVHLYRTRY 180

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D  + GA + R+LDF+ GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 181 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDDTAADRGA-VQRSLDFMFGWFMDPLVHGDYPGTMRGWLG 239

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT Q A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + DS    N  +
Sbjct: 240 DRLPKFTPAQSAMVKGSYDFIGINYYTTYYAKSVPPPNSNELSYDVDS-----RANTTGF 294

Query: 538 AIGSKPL----TAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G KP+  T   Y G R +L Y K +Y
Sbjct: 295 RNG-KPIGPQFTPIFFNYPPGIREVLLYTKRRY 326

[166][TOP]
>UniRef100_Q53NF0 Cyanogenic beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q53NF0_ORYSJ
     Length = 390

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 80/213 (37%), Positives = 115/213 (53%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   A GRC+ YV+ C G S E YLVTH++ +SHA V YR + 
Sbjct: 168 NEPFTYSAYGYGGGVFASGRCAPYVSKSCGAGDSSREPYLVTHHIHLSHAAVVHLYRTRY 227

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D  + GA + R+LDF+ GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 228 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDDTAADRGA-VQRSLDFMFGWFMDPLVHGDYPGTMRGWLG 286

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT Q A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + DS    N  +
Sbjct: 287 DRLPKFTPAQSAMVKGSYDFIGINYYTTYYAKSVPPPNSNELSYDVDS-----RANTTGF 341

Query: 538 AIGSKPL----TAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G KP+  T   Y G R +L Y K +Y
Sbjct: 342 RNG-KPIGPQFTPIFFNYPPGIREVLLYTKRRY 373

[167][TOP]
>UniRef100_Q0IU56 Os11g0184200 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0IU56_ORYSJ
     Length = 458

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 80/213 (37%), Positives = 115/213 (53%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   A GRC+ YV+ C G S E YLVTH++ +SHA V YR + 
Sbjct: 168 NEPFTYSAYGYGGGVFASGRCAPYVSKSCGAGDSSREPYLVTHHIHLSHAAVVHLYRTRY 227

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D  + GA + R+LDF+ GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 228 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDDTAADRGA-VQRSLDFMFGWFMDPLVHGDYPGTMRGWLG 286

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT Q A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + DS    N  +
Sbjct: 287 DRLPKFTPAQSAMVKGSYDFIGINYYTTYYAKSVPPPNSNELSYDVDS-----RANTTGF 341

Query: 538 AIGSKPL----TAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G KP+  T   Y G R +L Y K +Y
Sbjct: 342 RNG-KPIGPQFTPIFFNYPPGIREVLLYTKRRY 373

[168][TOP]
>UniRef100_C5WR51 Putative uncharacterized protein Sb01g013360 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WR51_SORBI
     Length = 440

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 76/212 (35%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY-RKC 177
      NEP  + GYD  +APGRCS ++ C++G SG E Y+V HN++++HA  + Y K 
Sbjct: 96 NEPHTVTVQGYDSGLQAPGRCSLILHLYCKEGNSGTEPYIVAHNIILAHATVADIYMNKY 155

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GI+  W+E  + + D + RA +F LGW D  FGDYP+IM+ VG
Sbjct: 156 KATQNGQLGISFDVIWYEPMSNSTA-DVEATKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPEIMRSRVG 214

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPS---KPRWMQDSLITWESKNA 528
      RLPKFT E+ A +K S DF+G+N+YT+ +  E         I+  +N 
Sbjct: 215 KRLPKFTAEEAALVKGSLDFMGINHYTTFYVQDDESSVVGTLLNNTLADTGTISLPFRNG 274

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L +   RSL+ Y+KD+Y
Sbjct: 275 K--PIGDRANSIWLYIVPGSMRSLMNYVKDRY 304

[169][TOP]
>UniRef100_B9G9R5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G9R5_ORYSJ
     Length = 455

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 80/213 (37%), Positives = 115/213 (53%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +S GY   A GRC+ YV+ C G S E YLVTH++ +SHA V YR + 
Sbjct: 165 NEPFTYSAYGYGGGVFASGRCAPYVSKSCGAGDSSREPYLVTHHIHLSHAAVVHLYRTRY 224

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IG+   WF +D  + GA + R+LDF+ GW +D  GDYP M+ +G
Sbjct: 225 QPTQKGQIGMVVVTHWFVPYDDTAADRGA-VQRSLDFMFGWFMDPLVHGDYPGTMRGWLG 283

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT Q A +K S DF+G+NYYT+ ++ + P+ ++ + DS    N  +
Sbjct: 284 DRLPKFTPAQSAMVKGSYDFIGINYYTTYYAKSVPPPNSNELSYDVDS-----RANTTGF 338

Query: 538 AIGSKPL----TAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       G KP+  T   Y G R +L Y K +Y
Sbjct: 339 RNG-KPIGPQFTPIFFNYPPGIREVLLYTKRRY 370

[170][TOP]
>UniRef100_Q8L7J2 Beta-glucosidase 6 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=BGL06_ORYSJ
     Length = 521

 Score = 135 bits (341), Expect = 2e-30
 Identities = 77/212 (36%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GYD  +APGRCS ++ C+ G SG E Y+V H+ +++HA A  YR K 
Sbjct: 210 NEPHTVAIQGYDAGLQAPGRCSVLLHLYCKAGNSGTEPYVVAHHFILAHAAAASIYRTKY 269

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GIA  WFE   + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 270 KATQNGQLGIAFDVMWFEPMSNT-TIDIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRARVG 328

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEK---PDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      RLP+FT ++ A +K + DFVG+N+YT+ ++ H          ++  KN 
Sbjct: 329 ERLPRFTADEAAVVKGALDFVGINHYTTYYTRHNNTNIIGTLLNNTLADTGTVSLPFKNG 388

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L + RG RSL+ Y+K++Y
Sbjct: 389 K--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYVKERY 418

[171][TOP]
>UniRef100_Q9M5X5 Prunasin hydrolase isoform PHA n=1 Tax=Prunus serotina
      RepID=Q9M5X5_PRUSE
     Length = 537

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 81/210 (38%), Positives = 109/210 (51%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ SH GY +  APGRCS +  C G S E YLVTHN L++HA V+ Y+ K 
Sbjct: 206 NEPYAVSHHGYAIGIHAPGRCSDW--EACLGGDSAIEPYLVTHNQLLAHASTVKVYKDKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFE-AHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   W E A  + D AS R LDF+ GW +  T GDYP M+ +V
Sbjct: 264 QASQNGVIGITVVSHWIEPASKSKEDIDAAS--RYLDFMFGWFMSPLTIGDYPHSMRHLV 321

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP FT EQ  L S DF+GLNYY++ +++    + P ++ D   +   
Sbjct: 322 GERLPVFTEEQSKLLNGSFDFIGLNYYSARYASDFSNDYIAPPSYLTDHRAN-VTTELNG 380

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L VY G  LL + K+ Y
Sbjct: 381 VPIGPRGASDWLYVYPEGIYKLLLHTKETY 410

[172][TOP]
>UniRef100_B8AQS4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AQS4_ORYSI
     Length = 521

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 77/212 (36%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GYD  +APGRCS ++ C+ G SG E Y+V H+ +++HA A  YR K 
Sbjct: 210 NEPHTVAIQGYDAGLQAPGRCSVLLHLYCKAGNSGTEPYVVAHHFILAHAAAASIYRTKY 269

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GIA  WFE   + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 270 KATQNGQLGIAFDVMWFEPMSNT-TIDIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRARVG 328

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEK---PDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      RLP+FT ++ A +K + DFVG+N+YT+ ++ H          ++  KN 
Sbjct: 329 ERLPRFTADEAAVVKGALDFVGVNHYTTYYTRHNNTNIIGTLLNNTLADTGTVSLPFKNG 388

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L + RG RSL+ Y+K++Y
Sbjct: 389 K--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYVKERY 418

[173][TOP]
>UniRef100_A8C6P2 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium
      isthmocarpum RepID=A8C6P2_9FABA
     Length = 494

 Score = 135 bits (340), Expect = 3e-30
 Identities = 80/212 (37%), Positives = 113/212 (53%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E Y V H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMNAYAYGSFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYFVAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+ E+ +L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVRKRLPKFSPEESKELTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y G R LL Y+K+ Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGIRKLLLYVKNHY 391

[174][TOP]
>UniRef100_O24524 Linamarase n=1 Tax=Manihot esculenta RepID=O24524_MANES
     Length = 507

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 81/210 (38%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKC- 177
      NEP +  +D  AP RCSS+VN +C G S E Y+V HNLL+SHA AV YRK 
Sbjct: 173 NEPSAYVGFAHDDGVFAPRRCSSWVNRQCLAGDSATEPYIVAHNLLLSHAAAVHQYRKYY 232

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + GKIGI   W+E  L+DS+ D +  ALDF+ G +D T+G YP+ M D+ 
Sbjct: 233 QGTQKGKIGITLFTFWYEP--LSDSKVDVQAAKTALDFMFGLWMDPMTYGRYPETMVDLA 290

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RL FT E+  L+ S DFVGL YYT+ ++   DP+  + DS +   +  
Sbjct: 291 GDRLIGFTDEESQLLRGSYDFVGLQYYTAYYAKPNITVDPNFRTYKTDSGVNATPYDNNG 350

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + ++  ++ + R L Y KD Y
Sbjct: 351 NLIGPRAYSSWFYIFPKSIRHFLNYTKDTY 380

[175][TOP]
>UniRef100_B9REH5 Beta-glucosidase, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9REH5_RICCO
     Length = 391

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 75/168 (44%), Positives = 96/168 (57%), Gaps = 1/168 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ FS GY+  APGRCS Y+  C G S E YLV H+LL+SHA AV+ Y+ K 
Sbjct: 202 NEPYSFSINGYNGGTFAPGRCSKYMG-NCTAGDSSTEPYLVAHHLLLSHASAVQLYKAKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G+IGI   WF   A  D + R +DF+ GW   T+GDYP+ MK VG
Sbjct: 261 QAIQKGQIGITLVTNWFIPKSPASEADRKAAMREVDFLFGWFAHPITYGDYPETMKTYVG 320

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDS 501
      +RLPKFT EQ  LK S D++G+NYYT+ F +   S  W DS
Sbjct: 321 NRLPKFTIEQSELLKGSLDYMGVNYYTTNFVAN-NPTTTSNHSWTTDS 367

[176][TOP]
>UniRef100_B8LQ52 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=B8LQ52_PICSI
     Length = 407

 Score = 135 bits (339), Expect = 4e-30
 Identities = 84/210 (40%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP VFS GYD+  APGRCS+   C G S E Y+VTHN+L++HA AV+ YR K 
Sbjct: 99 NEPLVFSLGGYDLGIHAPGRCSAGFG-NCTAGNSAKEPYMVTHNMLLAHAAAVKIYRTKY 157

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGIA  +W   +  D + RALDF +GW LD T G YP + +VG
Sbjct: 158 QGNQKGSIGIALVVSWVVPFTKS-KLDQRAARRALDFRIGWFLDPLTLGKYPDSVTSLVG 216

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFS-NHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP+FT E+  LK S DF+G NYYT+ ++ ++  P+P  ++ D+   S   
Sbjct: 217 ARLPRFTAEEANALKGSFDFLGYNYYTTQYTISNPNPPNPLNTDYLLDARANL-SYQVNG 275

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IGS  +  Y G R L IK +Y
Sbjct: 276 IYIGSDEGVSDFRSYPAGLRYALSCIKHRY 305

[177][TOP]
>UniRef100_Q9M7N7 Strictosidine beta-glucosidase n=1 Tax=Catharanthus roseus
      RepID=Q9M7N7_CATRO
     Length = 555

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 81/213 (38%), Positives = 120/213 (56%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP + +GY  + APGR + + K  G G E Y+ THNLL+SH AVE YRK 
Sbjct: 214 NEPHTYVASGYATGEFAPGRGGA--DGK---GEPGKEPYIATHNLLLSHKAAVEVYRKNF 268

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +KC+GG+IGI + W E +  +D + +R LDF+LGW ++ T G+YP+ M+ +VG
Sbjct: 269 QKCQGGEIGIVLNSMWMEPLN-ETKEDIDARERGLDFMLGWFIEPLTTGEYPKSMRALVG 327

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLIT----WESKN 525
      RLP+F+TE  KL  DF+G+NYYT+ + ++ +K P P + D+ I   + +
Sbjct: 328 SRLPEFSTEVSEKLTGCYDFIGMNYYTTTYVSNADK-IPDTPGYETDARINKNIFVKKVD 386

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG    +V  G +LL Y K+KY
Sbjct: 387 GKEVRIGEPCYGGWQHVVPSGLYNLLVYTKEKY 419

[178][TOP]
>UniRef100_Q5PXK2 Myrosinase n=1 Tax=Armoracia rusticana RepID=Q5PXK2_ARMRU
     Length = 538

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 81/209 (38%), Positives = 113/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      N+ +   GY   APGRCSS++N C G SG E Y+V HN L++HA AV+ YRK 
Sbjct: 203 NQLFTVPTRGYATGTDAPGRCSSWLNKGCYAGDSGTEPYIVAHNQLLAHATAVDLYRKKY 262

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K +GG+IG   WF +D  +  A ++R  F LGW ++ T G YP IM+ +VG
Sbjct: 263 KKEQGGQIGPVMITRWFLPYDDTQASKDA-VERNKAFFLGWFMEPLTKGKYPDIMRKLVG 321

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT +  +K S DF+GLNYY + +  + K P++  M DSL   N ++ 
Sbjct: 322 DRLPKFTESESKLVKGSFDFLGLNYYYTQYVYAIPKNPPNRLTVMNDSLSALSFVN-KDG 380

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG   A +  RG  ++Y K KY
Sbjct: 381 PIGPW-FNADIYYRPRGILDTMEYFKTKY 408

[179][TOP]
>UniRef100_C6TNP0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6TNP0_SOYBN
     Length = 506

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 83/214 (38%), Positives = 116/214 (54%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP V + GYD  APGRCS   C G SG E Y+V HNL++SHA AV+ YR K 
Sbjct: 199 NEPRVVAALGYDNGFFAPGRCSKEYG-NCTAGNSGTEPYIVAHNLILSHAAAVQRYRAKY 257

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + G+IGI   W+E  + + D + RA DF +GW +  +G+YP+ +++IVG
Sbjct: 258 QEKQKGRIGILLDFVWYEPPTRSKA-DNFAAQRARDFHIGWFIHPLVYGEYPKTIQNIVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLPKFT+E+  +K S DFVG+N YT+ F   + P P + D  W + A Y
Sbjct: 317 NRLPKFTSEEVKIVKGSIDFVGINQYTTFFIYDPHQSKPKVPGYQMD----WNAGFA--Y 370

Query: 538 AIGSKPLTAALNVY-----SRGFRSLLKYIKDKY 624
      A  P+  N Y    G  L YIK++Y
Sbjct: 371 AKNGVPIGPRANSYWLYNVLWGMYKSLMYIKERY 404

[180][TOP]
>UniRef100_B9F659 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9F659_ORYSJ
     Length = 521

 Score = 134 bits (338), Expect = 5e-30
 Identities = 76/212 (35%), Positives = 115/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GYD  +APGRCS ++ C+ G SG E Y+V H+ +++HA A  YR K 
Sbjct: 210 NEPHTVAIQGYDAGLQAPGRCSVLLHLYCKAGNSGTEPYVVAHHFILAHAAAASIYRTKY 269

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GIA  WFE   + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ +G
Sbjct: 270 KATQNGQLGIAFDVMWFEPMSNT-TIDIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRARLG 328

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEK---PDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      RLP+FT ++ A +K + DFVG+N+YT+ ++ H          ++  KN 
Sbjct: 329 ERLPRFTADEAAVVKGALDFVGINHYTTYYTRHNNTNIIGTLLNNTLADTGTVSLPFKNG 388

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L + RG RSL+ Y+K++Y
Sbjct: 389 K--PIGDRANSIWLYIVPRGMRSLMNYVKERY 418

[181][TOP]
>UniRef100_Q9SX92 F16N3.11 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SX92_ARATH
     Length = 496

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 80/210 (38%), Positives = 111/210 (52%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      N+P+ + GY   PGRC+   C+ G SG E Y V HN L++HA+ V YRK 
Sbjct: 210 NQPFSLATKGYGDGSYPPGRCTG-----CELGGDSGVEPYTVAHNQLLAHAKTVSLYRKR 264

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K +GGKIG   WF  +   D A+ RA DF +GW LD  +G YP IM+++V
Sbjct: 265 YQKFQGGKIGTTLIGRWFAPLNEFSELDKAAAKRAFDFFVGWFLDPLVYGKYPTIMREMV 324

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP+FT EQ A +K S DF+GLNYY + ++  + P P++  + D+    A +
Sbjct: 325 GDRLPEFTPEQSALVKGSLDFLGLNYYVTQYAT--DAPPPTQLNAITDA-------RAPS 375

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +       Y GFR +L YIKD Y
Sbjct: 376 FV-----------YYPPGFRQILNYIKDNY 394

[182][TOP]
>UniRef100_C5Z877 Putative uncharacterized protein Sb10g027600 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z877_SORBI
     Length = 511

 Score = 134 bits (337), Expect = 6e-30
 Identities = 80/216 (37%), Positives = 122/216 (56%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP F+ GYD+ +APGRCS  + C++G+S E Y+V HN+L++HA A +Y++ 
Sbjct: 185 NEPHNFAIDGYDLGIQAPGRCSILSHIFCREGKSSTEPYVVAHNILLAHAGAFHSYKQHF 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K +GG IGIA  W+E   D +D + RA+DF LGW LD  FG YP M+ + G
Sbjct: 245 KKDQGGIIGIALDSKWYEPLSDVD-EDTEAAARAMDFELGWFLDPLMFGHYPPSMQKLAG 303

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH-------LEKPDPSKPRWMQDSLITWE 516
      RLPKF+T+  + S DFVG+N+YT+++ +    L  D S    ++I  
Sbjct: 304 DRLPKFSTQASKLVSGSLDFVGINHYTTLYVRNDRMRIRKLVMNDAS----TDAAIIPTA 359

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      ++ +  IG  + L++  G  L+K+IK+KY
Sbjct: 360 YRHGKK--IGDTAASGWLHIVPWGMFKLMKHIKEKY 393

[183][TOP]
>UniRef100_Q7F9K4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q7F9K4_ORYSJ
     Length = 533

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 81/237 (34%), Positives = 118/237 (49%), Gaps = 29/237 (12%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY---- 168
      NEPW F  GY   APGRCSS+  KC+ G SG E Y  H+ L++HAE V Y  
Sbjct: 202 NEPWNFCSMGYASGTMAPGRCSSWEKGKCRVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEKY 261

Query: 169 --------------------RKCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDF 288
                R + + G+IGI + WF   + S + A+ R LDF
Sbjct: 262 QFTEEAIRQSPFIRDNNLNRRSAKALQKGRIGIILNSEWFVPFSQSKSSNDAA-RRVLDF 320

Query: 289 ILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP 468
      +LGW +D  GDYP M+++VG+RLP+F+ EQ  +K + DF+GLNYY S ++++  
Sbjct: 321 MLGWFMDPLIRGDYPLSMRELVGNRLPEFSKEQSEMVKGAFDFIGLNYYASSYADN---- 376

Query: 469 DPSKPRWMQDSLITWESK-----NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      DP P + ++  +S   +   IG + +  +Y G R LL +IK+ Y
Sbjct: 377 DP--PSYGHNNSYNTDSHAKITGSRNGIPIGPQAASFWFYIYPEGLRELLLHIKENY 431

[184][TOP]
>UniRef100_Q01KB4 OSIGBa0135C13.5 protein n=1 Tax=Oryza sativa RepID=Q01KB4_ORYSA
     Length = 533

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 81/237 (34%), Positives = 118/237 (49%), Gaps = 29/237 (12%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY---- 168
      NEPW F  GY   APGRCSS+  KC+ G SG E Y  H+ L++HAE V Y  
Sbjct: 202 NEPWNFCSMGYASGTMAPGRCSSWEKGKCRVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEKY 261

Query: 169 --------------------RKCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDF 288
                R + + G+IGI + WF   + S + A+ R LDF
Sbjct: 262 QFTEEAIRQSPFIRDNNLNQRSAKALQKGRIGIILNSEWFVPFSQSKSSNDAA-RRVLDF 320

Query: 289 ILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP 468
      +LGW +D  GDYP M+++VG+RLP+F+ EQ  +K + DF+GLNYY S ++++  
Sbjct: 321 MLGWFMDPLIRGDYPLSMRELVGNRLPEFSKEQSEMVKGAFDFIGLNYYASSYADN---- 376

Query: 469 DPSKPRWMQDSLITWESK-----NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      DP P + ++  +S   +   IG + +  +Y G R LL +IK+ Y
Sbjct: 377 DP--PSYGHNNSYNTDSHAKITGSRNGIPIGPQAASFWFYIYPEGLRELLLHIKENY 431

[185][TOP]
>UniRef100_B8AVE8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AVE8_ORYSI
     Length = 533

 Score = 134 bits (336), Expect = 8e-30
 Identities = 81/237 (34%), Positives = 118/237 (49%), Gaps = 29/237 (12%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY---- 168
      NEPW F  GY   APGRCSS+  KC+ G SG E Y  H+ L++HAE V Y  
Sbjct: 202 NEPWNFCSMGYASGTMAPGRCSSWEKGKCRVGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEKY 261

Query: 169 --------------------RKCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDF 288
                R + + G+IGI + WF   + S + A+ R LDF
Sbjct: 262 QFTEEAIRQSPFIRDNNLNRRSAKALQKGRIGIILNSEWFVPFSQSKSSNDAA-RRVLDF 320

Query: 289 ILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP 468
      +LGW +D  GDYP M+++VG+RLP+F+ EQ  +K + DF+GLNYY S ++++  
Sbjct: 321 MLGWFMDPLIRGDYPLSMRELVGNRLPEFSKEQSEMVKGAFDFIGLNYYASSYADN---- 376

Query: 469 DPSKPRWMQDSLITWESK-----NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      DP P + ++  +S   +   IG + +  +Y G R LL +IK+ Y
Sbjct: 377 DP--PSYGHNNSYNTDSHAKITGSRNGIPIGPQAASFWFYIYPEGLRELLLHIKENY 431

[186][TOP]
>UniRef100_Q9ZT64 Beta-glucosidase n=1 Tax=Pinus contorta RepID=Q9ZT64_PINCO
     Length = 513

 Score = 133 bits (335), Expect = 1e-29
 Identities = 74/211 (35%), Positives = 117/211 (55%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSS-YVNAKCQDGR-SGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR- 171
      NEP +F  GY V  P RC++ + N C G S E YL H++L++HA AVE YR 
Sbjct: 190 NEPNLFVPLGYTVGIFPPTRCAAPHANPLCMTGNCSSAEPYLAAHHVLLAHASAVEKYRE 249

Query: 172 KCEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      K +K +GG IG+ S W+E + + + A +DR L F L W LD  FGDYPQ M++ 
Sbjct: 250 KYQKIQGGSIGLVISAPWYEPLENSPEERSA-VDRILSFNLRWFLDPIVFGDYPQEMRER 308

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      +G RLP ++E AKL+ S D++G+N+YT++++    P  +++   + +  
Sbjct: 309 LGSRLPSISSELSAKLRGSFDYMGINHYTTLYATSTPPLSPDHTQYLYPDSRVYLTGERH 368

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +IG +   L V  G + +++Y+K+ Y
Sbjct: 369 GVSIGERTGMDGLFVVPHGIQKIVEYVKEFY 399

[187][TOP]
>UniRef100_B2W4C3 Beta-glucosidase n=1 Tax=Pyrenophora tritici-repentis Pt-1C-BFP
      RepID=B2W4C3_PYRTR
     Length = 480

 Score = 133 bits (335), Expect = 1e-29
 Identities = 80/210 (38%), Positives = 114/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW S GY   APGRCS  +K +G S E ++V H+LLI+H AV+AYR  
Sbjct: 169 NEPWCSSILGYGTGLFAPGRCSD--RSKSAEGDSSREPWIVGHSLLIAHGAAVKAYRDDF 226

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG+IGI + W E D D +D + DR ++F + W D  FG YP M+ +G
Sbjct: 227 KAKDGGQIGITLNGDWTEPWDPEDPKDREACDRKIEFAICWFGDPVYFGKYPDSMRKQLG 286

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP+FT E+ A +K S DF G+N+Y + + H + +P+    D L   +N + 
Sbjct: 287 DRLPQFTPEEAALVKGSNDFYGMNHYCANYIRHRDTEPELDDHAGNLDVLY----QNKKG 342

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L   GFR L+K++ D+Y
Sbjct: 343 EWIGPETQSVWLRPMPLGFRKLIKWLSDRY 372

[188][TOP]
>UniRef100_B9HID2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HID2_POPTR
     Length = 512

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 78/214 (36%), Positives = 113/214 (52%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  S GYDV +APGRCS ++ C+ G S E Y+V HN+L+SH A + YRK 
Sbjct: 196 NEPHTVSIQGYDVGLQAPGRCSILLHLFCRAGNSATEPYIVAHNMLLSHGAAADIYRKKY 255

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +GI+  WFE  + ++D + RA DF LGW ++  GDYP M++ VG
Sbjct: 256 KAKQQGSVGISLDVIWFEPATNS-TKDIEAAQRAQDFQLGWFIEPLILGDYPISMRNRVG 314

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT  A +K S DFVG+N+YT+ ++  +     + + +     +
Sbjct: 315 DRLPKFTENDAALVKGSLDFVGINHYTTFYARSNDSLLGDVIGKVLNDSVADSGAITLPF 374

Query: 538 AIGSKPLTAALN-----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        KP+  N   + +G RSL+ +I+ KY
Sbjct: 375 GENKKPIGDRANSIWLYIVPQGMRSLMNHIRQKY 408

[189][TOP]
>UniRef100_Q7XKV2 Os04g0474900 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XKV2_ORYSJ
     Length = 506

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 81/210 (38%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKK-APGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP F AGY   APGRCS +  C G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K
Sbjct: 198 NEPLSFCVAGYASGGMFAPGRCSPW-EGNCSAGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEK 256

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + GKIGI   WF   + S  A+ RALDF+LGW +D  G+YP M+++V
Sbjct: 257 YQVLQKGKIGITLVSNWFVPFSRSKSNIDAA-RRALDFMLGWFMDPLIRGEYPLSMRELV 315

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ  +K S DF+GLNYYTS ++ L  +   + D+   +   
Sbjct: 316 RNRLPQFTKEQSELIKGSFDFIGLNYYTSNYAGSLPPSNGLNNSYSTDARANLTAVR-NG 374

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L +Y +GFR L+ Y+K+ Y
Sbjct: 375 IPIGPQAASPWLYIYPQGFRELVLYVKENY 404

[190][TOP]
>UniRef100_Q01IX2 OSIGBa0106G07.1 protein n=1 Tax=Oryza sativa RepID=Q01IX2_ORYSA
     Length = 506

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 81/210 (38%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKK-APGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP F AGY   APGRCS +  C G SG E Y  H+ L++HAE V Y+ K
Sbjct: 198 NEPLSFCVAGYASGGMFAPGRCSPW-EGNCSAGDSGREPYTACHHQLLAHAETVRLYKEK 256

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + GKIGI   WF   + S  A+ RALDF+LGW +D  G+YP M+++V
Sbjct: 257 YQVLQKGKIGITLVSNWFVPFSRSKSNIDAA-RRALDFMLGWFMDPLIRGEYPLSMRELV 315

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      +RLP+FT EQ  +K S DF+GLNYYTS ++ L  +   + D+   +   
Sbjct: 316 RNRLPQFTKEQSELIKGSFDFIGLNYYTSNYAGSLPPSNGLNNSYSTDARANLTAVR-NG 374

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L +Y +GFR L+ Y+K+ Y
Sbjct: 375 IPIGPQAASPWLYIYPQGFRELVLYVKENY 404

[191][TOP]
>UniRef100_C5WSU5 Putative uncharacterized protein Sb01g043030 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WSU5_SORBI
     Length = 508

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 76/215 (35%), Positives = 117/215 (54%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GYD  APGRCS ++ C+ G SG E Y+V HN +++HA  + YR K 
Sbjct: 195 NEPHTVAIQGYDAGLHAPGRCSVLLHLYCKSGNSGTEPYIVAHNFILAHATVSDIYRRKY 254

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GIA  W+E  + + D + RA +F LGW +  FGDYP M+ VG
Sbjct: 255 KAAQNGELGIAFDVIWYEPMTNS-TIDIEATKRAQEFQLGWFAEPFFFGDYPATMRTRVG 313

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWES------ 519
      RLPKFT ++  +K + DF+G+N+YT+ ++ H E    R + D+L  +   
Sbjct: 314 ERLPKFTADEATLVKGALDFMGINHYTTFYTRHNETNIIG--RLLNDTLADTGTISLPFD 371

Query: 520 KNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      KN +  IG + + L +  G R L+ Y+K++Y
Sbjct: 372 KNGK--PIGDRANSIWLYIVPSGIRKLMNYVKERY 404

[192][TOP]
>UniRef100_B9I7D8 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I7D8_POPTR
     Length = 515

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 84/215 (39%), Positives = 119/215 (55%), Gaps = 8/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP FS GYD  +APGRCS  + C+ G S E Y+V HN+L+SHA A  Y+  
Sbjct: 197 NEPRGFSIQGYDTGIQAPGRCSIMGHFLCKRGNSSSEPYMVAHNILLSHAAAYRCYQLHF 256

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG+IGI   W+E  A+ +D + RA+DF +GW LD  G YP MK +VG
Sbjct: 257 KGKQGGQIGITLDSKWYEPISDAE-EDKDAAQRAMDFAIGWFLDPLFLGKYPLSMKKLVG 315

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPR--WMQD-----SLITWE 516
      RLP+ +   L S DFVG+N+YT+++ +  D ++ R  +QD   ++IT 
Sbjct: 316 ERLPEISQGMSKLLVGSLDFVGINHYTTLYVRN----DRTRIRKLILQDASSDAAVIT-- 369

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDK 621
      +  + AIG + + L++  G  LLKY+KDK
Sbjct: 370 TSYRRGVAIGERAASRWLHIVPWGIHRLLKYVKDK 404

[193][TOP]
>UniRef100_B8PRP4 Strictosidine-O-beta-D-glucosidase n=1 Tax=Catharanthus roseus
      RepID=B8PRP4_CATRO
     Length = 555

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 80/213 (37%), Positives = 119/213 (55%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP + +GY  + APGR + + K  G G E Y+ THNLL+SH AVE YRK 
Sbjct: 214 NEPHTYVASGYATGEFAPGRGGA--DGK---GNPGKEPYIATHNLLLSHKAAVEVYRKNF 268

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +KC+GG+IGI + W E +  +D + +R DF+LGW ++ T G+YP+ M+ +VG
Sbjct: 269 QKCQGGEIGIVLNSMWMEPLN-ETKEDIDARERGPDFMLGWFIEPLTTGEYPKSMRALVG 327

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLIT----WESKN 525
      RLP+F+TE  KL  DF+G+NYYT+ + ++ +K P P + D+ I   + +
Sbjct: 328 SRLPEFSTEDSEKLTGCYDFIGMNYYTTTYVSNADK-IPDTPGYETDARINKNIFVKKVD 386

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG    +V  G +LL Y K+KY
Sbjct: 387 GKEVRIGEPCYGGWQHVVPSGLYNLLVYTKEKY 419

[194][TOP]
>UniRef100_A7PH39 Chromosome chr17 scaffold_16, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PH39_VITVI
     Length = 507

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 80/212 (37%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP V + GYD  APGRCS   C G SG E Y+V H+L++SHA AV+ YR K 
Sbjct: 202 NEPRVVAALGYDNGFFAPGRCSKEYG-NCTAGNSGTEPYIVAHHLILSHAAAVQRYREKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + G+IGI   W+E  + + D + R+ DF +GW +  +G+YP+ M++IVG
Sbjct: 261 QKEQKGRIGILLDFVWYEPLTRSKA-DNLAAQRSRDFHVGWFIHPIVYGEYPRTMQEIVG 319

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA--- 528
      RLPKFT +  +K S DFVG+N YT+ +  +KP P P + +D  W + A  
Sbjct: 320 DRLPKFTKAEVKMVKGSMDFVGINQYTAYYM--YDKPKPKVPGYQED----WHAGFAYEK 373

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + ++ L   G  + YIK++Y
Sbjct: 374 HGVPIGPRAYSSWLYKVPWGLYKAVTYIKERY 405

[195][TOP]
>UniRef100_A5B844 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B844_VITVI
     Length = 506

 Score = 132 bits (333), Expect = 2e-29
 Identities = 82/213 (38%), Positives = 118/213 (55%), Gaps = 5/213 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCS-SYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP V + GYD  APGRCS Y N C G SG E Y+V H+L++SHA AV+ YR K
Sbjct: 201 NEPRVVAALGYDNGFFAPGRCSREYGN--CTAGNSGTEPYIVAHHLILSHAAAVQRYREK 258

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      +K + G+IGI   W+E  + + D + R+ DF +GW +  +G+YP+ M++IV
Sbjct: 259 YQKEQKGRIGILLDFVWYEPLTRSKA-DNLAAQRSRDFHVGWFIHPIVYGEYPRTMQEIV 317

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA-- 528
      G RLPKFT +  +K S DFVG+N YT+ +  +KP P P + +D  W + A 
Sbjct: 318 GDRLPKFTKAEVKMVKGSMDFVGINQYTAYYM--YDKPKPKVPGYQED----WHAGFAYE 371

Query: 529 -QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + ++ L   G  + YIK++Y
Sbjct: 372 KHGVPIGPRAYSSWLYKVPWGLYKAVTYIKERY 404

[196][TOP]
>UniRef100_Q9FXR0 Myrosinase n=1 Tax=Raphanus sativus RepID=Q9FXR0_RAPSA
     Length = 546

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 78/215 (36%), Positives = 112/215 (52%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY +  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA AV+ YR 
Sbjct: 205 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHAAAVDLYRT 264

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF +D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 265 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPYDDSDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 324

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+ A + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +  +N++
Sbjct: 325 GSRLPNFTEEEAALVAGSYDFLGLNYYVAQYTQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYENSR 384

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  +  N   Y +G  +++Y K KY
Sbjct: 385 GELIGPLFVEDKDNGNSYYYPKGIYYVMEYFKTKY 419

[197][TOP]
>UniRef100_Q1XIR9 Beta-glucosidase n=1 Tax=Triticum aestivum RepID=Q1XIR9_WHEAT
     Length = 569

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 78/210 (37%), Positives = 114/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP +  Y   APGRCS ++   G S E Y  H++L++HAEAVE ++ C 
Sbjct: 239 NEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPKGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKACY 298

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
       G KIG+A   +E  +  D A +R++D+ LGW L+  GDYP M+ ++G
Sbjct: 299 NKHGDSKIGMAFDVMGYEPFQDSFLDDQAR-ERSIDYNLGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG 357

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKFT E++ KL +S D +GLNYYTS FS H++   P+  D+ + E+K + 
Sbjct: 358 DRLPKFTKEEQEKLASSCDIMGLNYYTSRFSKHIDISSDFTPKLNTDDAYASSETKGSDG 417

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  T + +Y +G  LL +K+KY
Sbjct: 418 NDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKY 447

[198][TOP]
>UniRef100_A7QRF0 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRF0_VITVI
     Length = 394

 Score = 132 bits (332), Expect = 2e-29
 Identities = 76/209 (36%), Positives = 114/209 (54%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F  G D  APGRCS +VN  +  S E Y+V+H++L++HA AV+ Y+ K 
Sbjct: 132 NEPWTFRMGGNDKGAIAPGRCSMWVNEAWEARNSATEPYIVSHHMLLAHAAAVKVYKDKY 191

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKI I   W  +  + D + RA+DF+ GW +D  +G+YP M + G
Sbjct: 192 QSSQQGKIRITLICHWIVPYS-NQTADKKAAKRAIDFMFGWFMDPLNYGNYPHSMHLLFG 250

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP FT EQ  +K S DF+GLNYYT+ ++ +    P  + S   ++ + + 
Sbjct: 251 NRLPNFTFEQSMLMKGSLDFLGLNYYTANYAADI-------PLCYKSSTFDLTTQRSPHR 303

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + G  + L+VY RG ++L YIK KY
Sbjct: 304 SNG---CSTWLSVYPRGIHNILLYIKRKY 329

[199][TOP]
>UniRef100_Q9FVL4 Silverleaf whitefly-induced protein 3 n=1 Tax=Cucurbita pepo
      RepID=Q9FVL4_CUCPE
     Length = 490

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 76/210 (36%), Positives = 119/210 (56%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NE ++F+  Y + + A GR + + +  G SG E Y V HNL+++HA AV Y+ K 
Sbjct: 183 NEQFIFTFKSYVIGEYAVGRGAEWDKSHFLGGNSGTEPYTVGHNLILAHAAAVNVYQTKY 242

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + G+IGI   W+ + +++ D + DRA DF LGW L+  +GDYPQ M+D+VG
Sbjct: 243 QEDQKGEIGITLESTWYVPYSDSEA-DKKARDRAFDFSLGWFLNPIVYGDYPQSMRDLVG 301

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT ++  + S DF+G+NYYT+ ++      ++ D  T S +  
Sbjct: 302 RRLPTFTKDETTFIMNSFDFLGINYYTANYAKDNPSDIHPAQSYLNDIHATL-STDCDGI 360

Query: 538 AIGSKPLTAA-LNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +IG K +++ L VY G + LL YIK+KY
Sbjct: 361 SIGPKVSSSSWLAVYPHGLKELLIYIKEKY 390

[200][TOP]
>UniRef100_Q94HQ6 Putative beta-glucosidase n=1 Tax=Oryza sativa RepID=Q94HQ6_ORYSA
     Length = 515

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 79/216 (36%), Positives = 119/216 (55%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  +  YD  APGRCS ++ C+ G SG E Y+V HN+++SHA  + YRK 
Sbjct: 198 NEPHTVAVQAYDSGMHAPGRCSVLLHLYCKKGNSGTEPYIVAHNMILSHATVSDIYRKKY 257

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G++GI+  W+E  + + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 258 KASQNGELGISFDVIWYEPMSNSTA-DIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRSRVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSK--PRWMQDSL-----ITWE 516
      RLPKFT ++ A + S DF+G+N+YT+ ++  K D S  + + ++L   I+ 
Sbjct: 317 SRLPKFTEKEAALVNGSLDFMGINHYTTFYT----KDDQSTVIEKLLNNTLADTATISVP 372

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +N Q  IG + + L + R R L+ Y+KD+Y
Sbjct: 373 FRNGQ--PIGDRANSIWLYIVPRSMRILMNYVKDRY 406

[201][TOP]
>UniRef100_Q339X2 Os10g0323500 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q339X2_ORYSJ
     Length = 510

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 79/216 (36%), Positives = 119/216 (55%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  +  YD  APGRCS ++ C+ G SG E Y+V HN+++SHA  + YRK 
Sbjct: 198 NEPHTVAVQAYDSGMHAPGRCSVLLHLYCKKGNSGTEPYIVAHNMILSHATVSDIYRKKY 257

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G++GI+  W+E  + + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 258 KASQNGELGISFDVIWYEPMSNSTA-DIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRSRVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSK--PRWMQDSL-----ITWE 516
      RLPKFT ++ A + S DF+G+N+YT+ ++  K D S  + + ++L   I+ 
Sbjct: 317 SRLPKFTEKEAALVNGSLDFMGINHYTTFYT----KDDQSTVIEKLLNNTLADTATISVP 372

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +N Q  IG + + L + R R L+ Y+KD+Y
Sbjct: 373 FRNGQ--PIGDRANSIWLYIVPRSMRILMNYVKDRY 406

[202][TOP]
>UniRef100_B8BG74 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BG74_ORYSI
     Length = 510

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 79/216 (36%), Positives = 119/216 (55%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  +  YD  APGRCS ++ C+ G SG E Y+V HN+++SHA  + YRK 
Sbjct: 198 NEPHTVAVQAYDSGMHAPGRCSVLLHLYCKKGNSGTEPYIVAHNMILSHATVSDIYRKKY 257

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + G++GI+  W+E  + + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 258 KASQNGELGISFDVIWYEPMSNSTA-DIEAAKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRSRVG 316

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSK--PRWMQDSL-----ITWE 516
      RLPKFT ++ A + S DF+G+N+YT+ ++  K D S  + + ++L   I+ 
Sbjct: 317 SRLPKFTEKEAALVNGSLDFMGINHYTTFYT----KDDQSTVIEKLLNNTLADTATISVP 372

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +N Q  IG + + L + R R L+ Y+KD+Y
Sbjct: 373 FRNGQ--PIGDRANSIWLYIVPRSMRILMNYVKDRY 406

[203][TOP]
>UniRef100_A8C6N4 Cyanogenic beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Trifolium nigrescens
      subsp. petrisavii RepID=A8C6N4_9FABA
     Length = 494

 Score = 132 bits (331), Expect = 3e-29
 Identities = 79/212 (37%), Positives = 110/212 (51%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW S  Y   APGRCS ++  C G SG E Y  H L++HA A  Y+ K 
Sbjct: 185 NEPWGVSMDAYAYGTFAPGRCSDWLKLNCTGGDSGREPYWAAHYQLLAHAAAARLYKTKY 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASID---RALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKD 348
      + + G IGI   WFE   S++ A +D  R LDF+LGW +  T G YP+ M+ 
Sbjct: 245 QASQNGIIGITLVSHWFEPA----SKEKADVDAAKRGLDFMLGWFMHPLTKGRYPESMRY 300

Query: 349 IVGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNA 528
      +V RLPKF+ E+  L S DF+GLNYY+S ++  +  ++P  DSLI  ++ 
Sbjct: 301 LVKKRLPKFSKEESKNLTGSFDFLGLNYYSSYYAAKAPRIPNARPAIQTDSLINATFEH- 359

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        +G  ++ L +Y G R LL Y+K Y
Sbjct: 360 NGKPLGPMAASSWLCIYPLGIRKLLLYVKKNY 391

[204][TOP]
>UniRef100_A9SGD0 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SGD0_PHYPA
     Length = 492

 Score = 131 bits (330), Expect = 4e-29
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 117/212 (55%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP FS+ GY +  APGRCS + KC +G S E YL HN L++HA AV+ YRK 
Sbjct: 181 NEPQQFSNLGYGIGLHAPGRCSDRM--KCPEGNSATEPYLAGHNALLAHAVAVDIYRKKF 238

Query: 181 KC-KGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      K +GG +GIA  W E  + DS D + +R + F LGW LD  +GDYP +M+ V
Sbjct: 239 KATQGGMVGIAVDCEWGEP--MTDSPADKEAAERHVLFQLGWFLDPIYYGDYPAVMRKYV 296

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDP--SKPRWMQDSLITWESKNA 528
      G RLP FT ++  LK S DF+GLN+YTS F   P  +  W  ++++ ++N 
Sbjct: 297 GDRLPLFTPDEITLLKGSLDFIGLNHYTSRFVAAGTPPANALASSYWEDQAMVSSVTRNG 356

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG++ + L +  G  L ++ ++Y
Sbjct: 357 E--LIGNRAASEWLYIVPWGIGKTLLWLTERY 386

[205][TOP]
>UniRef100_P29736 Myrosinase MA1 n=1 Tax=Sinapis alba RepID=MYRA_SINAL
     Length = 501

 Score = 131 bits (330), Expect = 4e-29
 Identities = 76/206 (36%), Positives = 106/206 (51%), Gaps = 7/206 (3%)
 Frame = +1

Query: 28 GYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCEKCKGGKIGI 207
      GY   APGRCS V+ C G S E Y+V H+ L++HA+ V+ YRK  +GGKIG 
Sbjct: 195 GYGSALDAPGRCSPTVDPSCYAGNSSTEPYIVAHHQLLAHAKVVDLYRKNYTHQGGKIGP 254

Query: 208 AHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGHRLPKFTTEQ 387
        WF ++ D  A+ +R +F LGW +  T G YPQIM D VG RLP F+ E+
Sbjct: 255 TMITRWFLPYNDTDRHSIAATERMKEFFLGWFMGPLTNGTYPQIMIDTVGERLPSFSPEE 314

Query: 388 KAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKP-DPSKPRWMQDSLITWESKNAQNYAIG------ 546
       +K S DF+GLNYY + ++   P + +  M D+    NA + IG   
Sbjct: 315 SNLVKGSYDFLGLNYYFTQYAQPSPNPVNSTNHTAMMDAGAKLTYINASGHYIGPLFEKD 374

Query: 547 SKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        T + Y +G S++ Y K+KY
Sbjct: 375 KADSTDNIYYYPKGIYSVMDYFKNKY 400

[206][TOP]
>UniRef100_UPI000034F305 BGLU41 (BETA GLUCOSIDASE 41); catalytic/ cation binding /
      hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI000034F305
     Length = 535

 Score = 131 bits (329), Expect = 5e-29
 Identities = 81/215 (37%), Positives = 118/215 (54%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  S GYD  +APGRCS  + C+ G+S E Y+V HN+L+SHA A  Y++ 
Sbjct: 196 NEPHGVSIQGYDTGIQAPGRCSLLGHWFCKKGKSSVEPYIVAHNILLSHAAAYHTYQRNF 255

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G+IGI+  W+E   D +D + RA+DF LGW +D  GDYP MK +V 
Sbjct: 256 KEKQRGQIGISLDAKWYEPMSDCD-EDKDAARRAMDFGLGWFMDPLINGDYPASMKSLVE 314

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWM------QDSLITWES 519
      RLPK T E  +K + D+VG+N+YT++++ +  D ++ R +    DS +  S
Sbjct: 315 ERLPKITPEMYKTIKGAFDYVGINHYTTLYARN----DRTRIRKLILQDASSDSAVITSS 370

Query: 520 KNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
         AIG + ++ L++  G R L Y+KD Y
Sbjct: 371 FRG-GVAIGERAGSSWLHIVPWGIRKLAVYVKDIY 404

[207][TOP]
>UniRef100_Q93X78 Beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=Q93X78_VITVI
     Length = 226

 Score = 131 bits (329), Expect = 5e-29
 Identities = 66/153 (43%), Positives = 94/153 (61%), Gaps = 1/153 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F+ GYD+ +APGRCS +  C+ G S E Y+V H+ L+SHA  + + K 
Sbjct: 50 NEPHTFTVQGYDIGLQAPGRCSIPLFLFCRAGNSATEPYIVAHHALLSHATVADIHHKKY 109

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +G+A  WFE  + ++D + RA DF LGW +D  +GDYP+ +KD VG
Sbjct: 110 KAKQQGSLGVAFDVIWFEPKTNS-TEDIEATQRAQDFQLGWFIDPLMYGDYPKSLKDGVG 168

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH 456
      RLP FT ++ A LK S DFVG+N+YT+ ++ +
Sbjct: 169 SRLPNFTRDESALLKGSLDFVGINHYTTFYAEY 201

[208][TOP]
>UniRef100_UPI0001984A09 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984A09
     Length = 435

 Score = 130 bits (328), Expect = 7e-29
 Identities = 77/210 (36%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +++ GY   APGRCS+Y + C  S E Y V H+LL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 127 NEPFSYAYYGYSTGTIAPGRCSNY-SGTCASENSATEPYKVAHHLLLSHAAGVKLYKEKY 185

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + G IG+   W + + A   + RALDF+LGW L  T+G+YP M+ +VG
Sbjct: 186 QKSQKGTIGVTLLTHWLQ-YKYATVAGVKASRRALDFMLGWFLHPITYGEYPMTMQSLVG 244

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKF++ +  LK S DFVG+NYYTS + + +  + + W D   ++  
Sbjct: 245 RRLPKFSSAESKMLKGSFDFVGINYYTSNYATTYASAVNNLELSWEVDGRFNLTTEKG-G 303

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG   + L +  G R L+ YIK+ Y
Sbjct: 304 VNIGQPTQLSWLYICPWGIRKLMLYIKEHY 333

[209][TOP]
>UniRef100_C0HE98 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HE98_MAIZE
     Length = 420

 Score = 130 bits (328), Expect = 7e-29
 Identities = 79/216 (36%), Positives = 117/216 (54%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP F+ GYD+ +APGRCS  + C++G+S E Y+V HN+L++HA A  Y++ 
Sbjct: 94 NEPHNFAIEGYDLGIQAPGRCSILSHIFCREGKSSTEPYVVAHNILLAHAGAFHTYKQHF 153

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K +GG IGIA  W+E   D +D + RA+DF LGW LD  FG YP M+ +VG
Sbjct: 154 KKEQGGIIGIALDSKWYEPLSDVD-EDTEAAARAMDFELGWFLDPLMFGHYPPSMQKLVG 212

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH-------LEKPDPSKPRWMQDSLITWE 516
      RLP+F+   + S DFVG+N+YT+++ +    L  D S  + +   
Sbjct: 213 DRLPQFSARASMLVSGSLDFVGINHYTTLYVRNDRMRIRKLVMNDASTDAAVIPTAYRHG 272

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      K   IG  + L++  G  L+K+IK+KY
Sbjct: 273 KK------IGETAASGWLHIVPWGMFKLMKHIKEKY 302

[210][TOP]
>UniRef100_A7QRE9 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRE9_VITVI
     Length = 501

 Score = 130 bits (328), Expect = 7e-29
 Identities = 77/210 (36%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +++ GY   APGRCS+Y + C  S E Y V H+LL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 193 NEPFSYAYYGYSTGTIAPGRCSNY-SGTCASENSATEPYKVAHHLLLSHAAGVKLYKEKY 251

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + G IG+   W + + A   + RALDF+LGW L  T+G+YP M+ +VG
Sbjct: 252 QKSQKGTIGVTLLTHWLQ-YKYATVAGVKASRRALDFMLGWFLHPITYGEYPMTMQSLVG 310

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKF++ +  LK S DFVG+NYYTS + + +  + + W D   ++  
Sbjct: 311 RRLPKFSSAESKMLKGSFDFVGINYYTSNYATTYASAVNNLELSWEVDGRFNLTTEKG-G 369

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG   + L +  G R L+ YIK+ Y
Sbjct: 370 VNIGQPTQLSWLYICPWGIRKLMLYIKEHY 399

[211][TOP]
>UniRef100_A8W732 Myrosinase (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus RepID=A8W732_BRANA
     Length = 420

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 76/217 (35%), Positives = 109/217 (50%), Gaps = 9/217 (4%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      N+ +   GY +  APGRCS V+ KC G S E ++V HN L++HA AV+ YR  
Sbjct: 80 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPEVDEKCYGGNSSTEPHIVAHNQLLAHAAAVDVYRTKY 139

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K + GKIG   WF  D D   + +R +F LGW ++ T G YP IM++IVG 
Sbjct: 140 KFQKGKIGPVMITRWFLPFDKTDHASRDAANRMKEFFLGWFMEPLTKGRYPDIMREIVGS 199

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-----MQDSLITWESKN 525
      RLP FT +  + S DF+GLNYYT+ ++  +P P+  W   M D    N
Sbjct: 200 RLPNFTEAEAELVAGSYDFLGLNYYTTQYA----QPKPNPVTWANHTAMMDPGAKLTYNN 255

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      ++  +G  +  N   Y +G  ++ Y K+KY
Sbjct: 256 SRGENLGPLFVKDEKNGNAYYYPKGIYYVMDYFKNKY 292

[212][TOP]
>UniRef100_P37702-2 Isoform 2 of Myrosinase 1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=P37702-2
     Length = 456

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 78/210 (37%), Positives = 111/210 (52%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      N+ +   GY +  APGRCS ++ +C G S E Y+V HN L++HA AV+ YR K 
Sbjct: 204 NQLYTVPTRGYALGTDAPGRCSPKIDVRCPGGNSSTEPYIVAHNQLLAHAAAVDVYRTKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IG   WF  D +   A+ +RA F GW +  T G YP IM++ VG
Sbjct: 264 KDDQKGMIGPVMITRWFLPFDHSQESKDAT-ERAKIFFHGWFMGPLTEGKYPDIMREYVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQN 534
      RLP+F+ + A +K S DF+GLNYY + ++ + +  PS   + DS T SKNA 
Sbjct: 323 DRLPEFSETEAALVKGSYDFLGLNYYVTQYAQNNQTIVPSDVHTALMDSRTTLTSKNATG 382

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +A G P AA  Y +G  ++ Y K Y
Sbjct: 383 HAPG-PPFNAASYYYPKGIYYVMDYFKTTY 411

[213][TOP]
>UniRef100_P37702 Myrosinase 1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=BGL38_ARATH
     Length = 541

 Score = 130 bits (327), Expect = 9e-29
 Identities = 78/210 (37%), Positives = 111/210 (52%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      N+ +   GY +  APGRCS ++ +C G S E Y+V HN L++HA AV+ YR K 
Sbjct: 204 NQLYTVPTRGYALGTDAPGRCSPKIDVRCPGGNSSTEPYIVAHNQLLAHAAAVDVYRTKY 263

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IG   WF  D +   A+ +RA F GW +  T G YP IM++ VG
Sbjct: 264 KDDQKGMIGPVMITRWFLPFDHSQESKDAT-ERAKIFFHGWFMGPLTEGKYPDIMREYVG 322

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQN 534
      RLP+F+ + A +K S DF+GLNYY + ++ + +  PS   + DS T SKNA 
Sbjct: 323 DRLPEFSETEAALVKGSYDFLGLNYYVTQYAQNNQTIVPSDVHTALMDSRTTLTSKNATG 382

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +A G P AA  Y +G  ++ Y K Y
Sbjct: 383 HAPG-PPFNAASYYYPKGIYYVMDYFKTTY 411

[214][TOP]
>UniRef100_B9HXK7 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9HXK7_POPTR
     Length = 509

 Score = 130 bits (326), Expect = 1e-28
 Identities = 79/214 (36%), Positives = 113/214 (52%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  + GYDV +APGRCS +++ C+ G S E Y+V HN+L+SH  + YRK 
Sbjct: 193 NEPHTVAIQGYDVGLQAPGRCSIFLHLFCRAGNSATEPYIVAHNILLSHGTVADIYRKKY 252

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G +GI+  WFE   + D + RA DF LGW ++  G+YP M++ VG
Sbjct: 253 KAKQRGSLGISLDVIWFEPATNT-TNDIEAAQRAQDFQLGWFIEPLILGNYPITMRNRVG 311

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSK-PRWMQDSLITWESKNA-- 528
      RLP FT  A +K S DFVG+N+YT+ ++  +    + + DSL  +   
Sbjct: 312 DRLPNFTENDVALVKGSFDFVGINHYTTFYARSNDSLFGDLIGKVLNDSLADSGAITLPF 371

Query: 529 --QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
         IG + + L + RG RSL+ YI+ KY
Sbjct: 372 GEHLKPIGDRASSIWLYIVPRGMRSLMNYIRQKY 405

[215][TOP]
>UniRef100_A7QRD8 Chromosome chr13 scaffold_149, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QRD8_VITVI
     Length = 391

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 67/151 (44%), Positives = 94/151 (62%), Gaps = 1/151 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP+ +++ GY   APGRCS+Y + C G S E Y V H+LL+SHA V+ Y+ K 
Sbjct: 109 NEPFSYAYYGYSTGTFAPGRCSNY-SGTCASGNSATEPYKVAHHLLLSHAAGVKLYKEKY 167

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K + G IG+   W ++   +  AS RALDF+LGW L  T+G+YP M+ +VG
Sbjct: 168 QKSQKGIIGVTLVTHWLQSKYATVAGVKAS-RRALDFMLGWFLHPITYGEYPMTMQSLVG 226

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFS 450
      HRLPKF+ +  LK S DF+G+NYYTS ++
Sbjct: 227 HRLPKFSPAESEMLKGSLDFLGINYYTSNYA 257

[216][TOP]
>UniRef100_A7LCK9 Myrosinase n=1 Tax=Brassica oleracea RepID=A7LCK9_BRAOL
     Length = 546

 Score = 129 bits (323), Expect = 3e-28
 Identities = 77/217 (35%), Positives = 108/217 (49%), Gaps = 9/217 (4%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      N+ +   GY +  APGRCS V+ KC G S E Y+V HN L++HA AV+ YR  
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPEVDEKCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHAAAVDVYRTKY 265

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K + GKIG   WF  D D   + +R +F LG +D T G YP IM++IVG 
Sbjct: 266 KFQKGKIGPVMITRWFLPFDKTDQASRDAANRMKEFFLGRFMDPLTKGRYPDIMREIVGS 325

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-----MQDSLITWESKN 525
      RLP FT +  + S DF+GLNYYT+ ++  +P P+  W   M D    N
Sbjct: 326 RLPNFTEAEAELVAGSYDFLGLNYYTTQYA----QPKPNPVTWANHTAMMDPGAKLTYNN 381

Query: 526 AQNYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      ++  +G  +  N   Y +G  ++ Y K+KY
Sbjct: 382 SRGENLGPLFVKDEKNGNAYYYPKGIYYVMDYFKNKY 418

[217][TOP]
>UniRef100_Q5DNA9 Myrosinase (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa subsp. pekinensis
      RepID=Q5DNA9_BRARP
     Length = 548

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 76/215 (35%), Positives = 109/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY V  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAVGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 265

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 266 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT ++ A + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 326 GSRLPNFTDQEAALVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 385

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 386 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 420

[218][TOP]
>UniRef100_B8LQ09 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=B8LQ09_PICSI
     Length = 505

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 80/209 (38%), Positives = 112/209 (53%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP V + GYD  APGRCS+   C G S E Y+V HNLL+SHA AV+ YR K 
Sbjct: 200 NEPRVVAALGYDNGIFAPGRCSAPFG-NCTAGNSATEPYIVAHNLLLSHATAVKIYREKY 258

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + GKIGI   W+E  + S+D A+ R+ DF +GW L  +G YP M +IVG
Sbjct: 259 QPIQKGKIGILLDFVWYEPLTNS-SEDQAAAQRSRDFHIGWFLHPIVYGKYPDSMVEIVG 317

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKFT EQ  +K S D++G+N YT+ +  ++P +  + D + + +   
Sbjct: 318 KRLPKFTKEQYQMVKGSIDYLGVNQYTAYYMYDPKQPKQNVTGYQMDWNVGF-AYARNGV 376

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG K + L +  G  + YIK+ Y
Sbjct: 377 PIGPKANSYWLYIVPWGLYKAVTYIKEHY 405

[219][TOP]
>UniRef100_A2X5K1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X5K1_ORYSI
     Length = 527

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 82/212 (38%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP + + GYD   P RC+   KC  G S E Y+V HN L+SHA AV YR K
Sbjct: 226 NEPRIVALLGYDQGTNPPKRCT-----KCAAGGNSATEPYIVAHNFLLSHAAAVARYRTK 280

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADS-QDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      + + GK+GI   W+EA L++S +D A+ RA DF +GW+LD  G YPQIM+D+
Sbjct: 281 YQAAQQGKVGIVLDFNWYEA--LSNSTEDQAAAQRARDFHIGWYLDPLINGHYPQIMQDL 338

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE-SKNA 528
      V RLPKFT EQ  +K S D++G+N YT+ +  +  +  + D +T+ +KN 
Sbjct: 339 VKDRLPKFTPEQARLVKGSADYIGINQYTASYMKGQQLMQQTPTSYSADWQVTYVFAKNG 398

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L +  G  + YIK KY
Sbjct: 399 K--PIGPQANSNWLYIVPWGMYGCVNYIKQKY 428

[220][TOP]
>UniRef100_Q75I93 Beta-glucosidase 7 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=BGL07_ORYSJ
     Length = 504

 Score = 128 bits (322), Expect = 3e-28
 Identities = 82/212 (38%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP + + GYD   P RC+   KC  G S E Y+V HN L+SHA AV YR K
Sbjct: 203 NEPRIVALLGYDQGTNPPKRCT-----KCAAGGNSATEPYIVAHNFLLSHAAAVARYRTK 257

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADS-QDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDI 351
      + + GK+GI   W+EA L++S +D A+ RA DF +GW+LD  G YPQIM+D+
Sbjct: 258 YQAAQQGKVGIVLDFNWYEA--LSNSTEDQAAAQRARDFHIGWYLDPLINGHYPQIMQDL 315

Query: 352 VGHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE-SKNA 528
      V RLPKFT EQ  +K S D++G+N YT+ +  +  +  + D +T+ +KN 
Sbjct: 316 VKDRLPKFTPEQARLVKGSADYIGINQYTASYMKGQQLMQQTPTSYSADWQVTYVFAKNG 375

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      +  IG + + L +  G  + YIK KY
Sbjct: 376 K--PIGPQANSNWLYIVPWGMYGCVNYIKQKY 405

[221][TOP]
>UniRef100_UPI0001985544 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985544
     Length = 503

 Score = 128 bits (321), Expect = 4e-28
 Identities = 77/216 (35%), Positives = 120/216 (55%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP F+ GYD  +APGRCS  + C+ G S E Y+V HN+L+SHA A  Y+  
Sbjct: 185 NEPHGFALQGYDTGLQAPGRCSILGHLFCKTGESSTEPYIVAHNILLSHAAAYHNYQLHF 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ +GG IG+A  W+E  +D +D + RA+DF + W LD  FG+YP M+ +VG
Sbjct: 245 KESQGGLIGMALDAKWYEPISDSD-EDKDAARRAMDFGIRWFLDPLFFGEYPLSMQRLVG 303

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWM-------QDSLITWE 516
      RLP+ + +  L S DFVG+N+YT++++ +  D ++ R      ++IT 
Sbjct: 304 KRLPEISPKTAKFLLGSLDFVGINHYTTLYARN----DRTRIRKFILRDASSDAAVITTS 359

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + + AIG + + L++  G R L +Y+KD Y
Sbjct: 360 FRGGE--AIGERAASRWLHIVPWGIRKLARYVKDNY 393

[222][TOP]
>UniRef100_Q41290 Dhurrinase n=1 Tax=Sorghum bicolor RepID=Q41290_SORBI
     Length = 565

 Score = 128 bits (321), Expect = 4e-28
 Identities = 76/209 (36%), Positives = 108/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F  Y   APGRCS V+   G S E Y+V HNLL +HAE V+ Y K 
Sbjct: 239 NEPETFCSVSYGTGVLAPGRCSPGVSCAVPTGNSLSEPYIVAHNLLRAHAETVDIYNKYH 298

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K  G+IG+A + +     D + +R++D LGW L+  GDYP M+   
Sbjct: 299 KGADGRIGLALN-VFGRVPYTNTFLDQQAQERSMDKCLGWFLEPVVRGDYPFSMRVSARD 357

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      R+P F +++ KL S D +G+NYYTS FS H++ P+ S   D+ + E+K   
Sbjct: 358 RVPYFKEKEQEKLVGSYDMIGINYYTSTFSKHIDLSPNNSPVLNTDDAYASQETKGPDGN 417

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIG   A +N+Y +G  +L +K+KY
Sbjct: 418 AIGPPTGNAWINMYPKGLHDILMTMKNKY 446

[223][TOP]
>UniRef100_C5YTV4 Putative uncharacterized protein Sb08g007570 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YTV4_SORBI
     Length = 565

 Score = 128 bits (321), Expect = 4e-28
 Identities = 76/209 (36%), Positives = 108/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F  Y   APGRCS V+   G S E Y+V HNLL +HAE V+ Y K 
Sbjct: 239 NEPETFCSVSYGTGVLAPGRCSPGVSCAVPTGNSLSEPYIVAHNLLRAHAETVDIYNKYH 298

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K  G+IG+A + +     D + +R++D LGW L+  GDYP M+   
Sbjct: 299 KGADGRIGLALN-VFGRVPYTNTFLDQQAQERSMDKCLGWFLEPVVRGDYPFSMRVSARD 357

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      R+P F +++ KL S D +G+NYYTS FS H++ P+ S   D+ + E+K   
Sbjct: 358 RVPYFKEKEQEKLVGSYDMIGINYYTSTFSKHIDLSPNNSPVLNTDDAYASQETKGPDGN 417

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      AIG   A +N+Y +G  +L +K+KY
Sbjct: 418 AIGPPTGNAWINMYPKGLHDILMTMKNKY 446

[224][TOP]
>UniRef100_Q5DNB0 Myrosinase (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa subsp. pekinensis
      RepID=Q5DNB0_BRARP
     Length = 550

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 76/215 (35%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY V  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 208 NQLYTVPTRGYAVGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 267

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 268 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 327

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 328 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 387

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 388 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 422

[225][TOP]
>UniRef100_Q56H06 Myrosinase (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa var. parachinensis
      RepID=Q56H06_BRARC
     Length = 548

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 76/215 (35%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY V  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAVGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 265

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 266 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 326 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 385

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 386 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 420

[226][TOP]
>UniRef100_B8A0L0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B8A0L0_MAIZE
     Length = 420

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 78/216 (36%), Positives = 116/216 (53%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP F+ GYD+ +APGRCS  + C++G+S E Y+V HN+L++HA A  Y++ 
Sbjct: 94 NEPHNFAIEGYDLGIQAPGRCSILSHIFCREGKSSTEPYVVAHNILLAHAGAFHTYKQHF 153

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      +K +GG IGIA  W+E   D +D + RA+DF LGW LD  G YP M+ +VG
Sbjct: 154 KKEQGGIIGIALDSKWYEPLSDVD-EDTEAAARAMDFELGWFLDPLMSGHYPPSMQKLVG 212

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH-------LEKPDPSKPRWMQDSLITWE 516
      RLP+F+   + S DFVG+N+YT+++ +    L  D S  + +   
Sbjct: 213 DRLPQFSARASMLVSGSLDFVGINHYTTLYVRNDRMRIRKLVMNDASTDAAVIPTAYRHG 272

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      K   IG  + L++  G  L+K+IK+KY
Sbjct: 273 KK------IGETAASGWLHIVPWGMFKLMKHIKEKY 302

[227][TOP]
>UniRef100_A7P134 Chromosome chr19 scaffold_4, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P134_VITVI
     Length = 504

 Score = 127 bits (320), Expect = 6e-28
 Identities = 77/216 (35%), Positives = 120/216 (55%), Gaps = 8/216 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP F+ GYD  +APGRCS  + C+ G S E Y+V HN+L+SHA A  Y+  
Sbjct: 185 NEPHGFALQGYDTGLQAPGRCSILGHLFCKTGESSTEPYIVAHNILLSHAAAYHNYQLHF 244

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ +GG IG+A  W+E  +D +D + RA+DF + W LD  FG+YP M+ +VG
Sbjct: 245 KESQGGLIGMALDAKWYEPISDSD-EDKDAARRAMDFGIRWFLDPLFFGEYPLSMQRLVG 303

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWM-------QDSLITWE 516
      RLP+ + +  L S DFVG+N+YT++++ +  D ++ R      ++IT 
Sbjct: 304 KRLPEISPKTAKFLLGSLDFVGINHYTTLYARN----DRTRIRKFILRDASSDAAVITTS 359

Query: 517 SKNAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      + + AIG + + L++  G R L +Y+KD Y
Sbjct: 360 FRGGE--AIGERVTSRWLHIVPWGIRKLARYVKDNY 393

[228][TOP]
>UniRef100_Q42629 Myrosinase, thioglucoside glucohydrolase n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q42629_BRANA
     Length = 544

 Score = 127 bits (319), Expect = 8e-28
 Identities = 76/215 (35%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY V  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 202 NQLYTVPTRGYAVGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSPEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 261

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 262 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 321

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 322 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 381

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 382 GEFLGPLFVEDEVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 416

[229][TOP]
>UniRef100_A6XG32 Myrosinase n=1 Tax=Brassica oleracea var. alboglabra
      RepID=A6XG32_BRAOA
     Length = 548

 Score = 127 bits (319), Expect = 8e-28
 Identities = 75/215 (34%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY +  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 265

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 266 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 326 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 385

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 386 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 420

[230][TOP]
>UniRef100_A5HU59 Myrosinase (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus RepID=A5HU59_BRANA
     Length = 528

 Score = 127 bits (319), Expect = 8e-28
 Identities = 75/215 (34%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY +  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 186 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 245

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 246 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 305

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 306 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 365

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 366 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 400

[231][TOP]
>UniRef100_Q00326 Myrosinase n=1 Tax=Brassica napus RepID=MYRO_BRANA
     Length = 548

 Score = 127 bits (319), Expect = 8e-28
 Identities = 75/215 (34%), Positives = 108/215 (50%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY +  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 265

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 266 KYKFQKGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+  + S DF+GLNYY + ++   P PS+  M D+ +   N++
Sbjct: 326 GSRLPNFTEEEAELVAGSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNPYPSETHTAMMDAGVKLTYDNSR 385

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G  +  +N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 386 GEFLGPLFVEDKVNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 420

[232][TOP]
>UniRef100_UPI0001984C59 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984C59
     Length = 518

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-27
 Identities = 77/209 (36%), Positives = 108/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP V + G+D   P RCS   C G S E Y+ HN+L+SHA A + YR K 
Sbjct: 209 NEPRVIAALGFDNGINPPSRCSKAFG-NCTAGNSSTEPYIAAHNMLLSHAAAAQRYREKY 267

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + GKIGI   W+E  +  D + RA+DF LGW L  +G YP+ M+DIVG
Sbjct: 268 QEKQKGKIGILLDTVWYEPLTRS-KDDQQAAQRAIDFHLGWFLHPIIWGKYPKNMQDIVG 326

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKF+ E+  +K S DFVG+N YTS +   KP P K  Q+   + +  
Sbjct: 327 ERLPKFSEEEIKLVKGSVDFVGINQYTSFYMFDPHKPKP-KVTGYQEEWNAGFAYDRNGV 385

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L +  G  + Y+K++Y
Sbjct: 386 PIGPRANSFWLYIVPWGMYKTVTYVKEQY 414

[233][TOP]
>UniRef100_Q9FXR1 Myrosinase n=1 Tax=Raphanus sativus RepID=Q9FXR1_RAPSA
     Length = 548

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-27
 Identities = 77/215 (35%), Positives = 106/215 (49%), Gaps = 7/215 (3%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAK--CQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK 174
      N+ +   GY +  APGRCS V+ K C G S E Y+V HN L++HA V+ YR 
Sbjct: 206 NQLYTVPTRGYAIGTDAPGRCSPMVDTKHRCYGGNSSTEPYIVAHNQLLAHATVVDLYRT 265

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
       K + GKIG   WF  D +D   + +R  F GW+++ T G YP IM+ IV
Sbjct: 266 KYKFQRGKIGPVMITRWFLPFDESDPASIEAAERMNQFFHGWYMEPLTKGRYPDIMRQIV 325

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSL-ITWESKNAQ 531
      G RLP FT E+ A + S DF+GLNYY + ++    PS   QD  +  KN++
Sbjct: 326 GSRLPNFTEEEAALVARSYDFLGLNYYVTQYAQPKPNTYPSPKHTAQDDAGVKLSYKNSR 385

Query: 532 NYAIGSKPLTAALN----VYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  +  N   Y +G  ++ Y K KY
Sbjct: 386 GEFIGPLFVEDKDNGNSYYYPKGIYYVMDYFKTKY 420

[234][TOP]
>UniRef100_Q1XH04 Beta-glucosidase n=1 Tax=Triticum aestivum RepID=Q1XH04_WHEAT
     Length = 570

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-27
 Identities = 76/210 (36%), Positives = 114/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP +  Y   APGRCS ++  +G S E Y  H++L++HAEAVE ++  
Sbjct: 239 NEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKAHY 298

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
       G KIG+A   +E + +  D A +R++D+ LGW L+  GDYP M+ ++G
Sbjct: 299 NEHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQAR-ERSIDYNLGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG 357

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRW-MQDSLITWESKNAQN 534
      RLP FT E++ KL +S D +GLNYYTS FS H++   P+  D+ + E+K + 
Sbjct: 358 DRLPMFTKEEQEKLASSCDIMGLNYYTSRFSKHVDISSDFTPKLNTDDAYASSETKGSDG 417

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  T + +Y +G  LL +K+KY
Sbjct: 418 NDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKY 447

[235][TOP]
>UniRef100_A7PR65 Chromosome chr14 scaffold_26, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PR65_VITVI
     Length = 552

 Score = 127 bits (318), Expect = 1e-27
 Identities = 77/209 (36%), Positives = 108/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP V + G+D   P RCS   C G S E Y+ HN+L+SHA A + YR K 
Sbjct: 243 NEPRVIAALGFDNGINPPSRCSKAFG-NCTAGNSSTEPYIAAHNMLLSHAAAAQRYREKY 301

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      ++ + GKIGI   W+E  +  D + RA+DF LGW L  +G YP+ M+DIVG
Sbjct: 302 QEKQKGKIGILLDTVWYEPLTRS-KDDQQAAQRAIDFHLGWFLHPIIWGKYPKNMQDIVG 360

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPKF+ E+  +K S DFVG+N YTS +   KP P K  Q+   + +  
Sbjct: 361 ERLPKFSEEEIKLVKGSVDFVGINQYTSFYMFDPHKPKP-KVTGYQEEWNAGFAYDRNGV 419

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + + L +  G  + Y+K++Y
Sbjct: 420 PIGPRANSFWLYIVPWGMYKTVTYVKEQY 448

[236][TOP]
>UniRef100_B4FD69 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FD69_MAIZE
     Length = 349

 Score = 126 bits (317), Expect = 1e-27
 Identities = 63/153 (41%), Positives = 92/153 (60%), Gaps = 1/153 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP  + GYD  APGRCS ++ C+ G SG E Y+V HN +++HA  + YR K 
Sbjct: 155 NEPHTVAVQGYDAGLHAPGRCSVLLHLYCRTGNSGTEPYIVAHNFILAHATVSDMYRRKY 214

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G++GIA  W+E  + + D + RA +F LGW D  FGDYP M+ VG
Sbjct: 215 KAAQNGELGIAFDVIWYEPMTNS-TIDIEATKRAQEFQLGWFADPFFFGDYPATMRARVG 273

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNH 456
      RLPKFT ++ A +K + DF+G+N+YT+ ++ H
Sbjct: 274 ERLPKFTADEAALVKGALDFMGINHYTTFYTRH 306

[237][TOP]
>UniRef100_C5YAD8 Putative uncharacterized protein Sb06g019860 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YAD8_SORBI
     Length = 485

 Score = 125 bits (315), Expect = 2e-27
 Identities = 73/209 (34%), Positives = 107/209 (51%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEPW F +GY   APGRCS +  KC G SG E Y V H+ +++HAE V Y+ K 
Sbjct: 206 NEPWSFCSSGYASGTIAPGRCSPWEQGKCSAGDSGTEPYTVCHHQILAHAETVRLYKEKY 265

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + + G IGI   WF             +D T G+YP M+ +VG
Sbjct: 266 QVEQKGNIGITLVSQWF-------------------------MDPLTRGEYPLSMRALVG 300

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      +RLP+FT EQ  +K + DF+GLNYYT+ ++++L + +   + D   ++   
Sbjct: 301 NRLPQFTKEQSELVKGAFDFIGLNYYTTNYADNLPQSNGLNVSYSTD------ARFRNGV 354

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG + ++ L +Y RGFR LL Y+K+ Y
Sbjct: 355 PIGPQAASSWLFIYPRGFRELLLYVKENY 383

[238][TOP]
>UniRef100_Q9XJ67 Beta-glucosidase n=1 Tax=Persicaria tinctoria RepID=Q9XJ67_9CARY
     Length = 511

 Score = 125 bits (314), Expect = 3e-27
 Identities = 79/211 (37%), Positives = 115/211 (54%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-KC 177
      NEP + + GY   APGRCS +  C G SG E Y+V H+LL+ HA A + Y+ K 
Sbjct: 202 NEPNIMTQQGYVFGAHAPGRCSHF-EWNCPAGNSGTEPYIVGHHLLLCHAAAFQLYKQKY 260

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGA-SIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI + A  A L D+   + RA+DF +GW L  +G+YPQ M++ +
Sbjct: 261 KDDQKGIIGI--TTATQMAIPLNDNVANLLAASRAIDFNIGWFLHPVVYGEYPQTMRERL 318

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      G RLPKFT ++  LK S DF+GLNYY++ ++    DP  + DS T S  
Sbjct: 319 GSRLPKFTEKESEMLKQSFDFIGLNYYSTDYAAASSFSVDPVNVSYTTDSRATL-SAIKD 377

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG   + L++Y G +LL+Y+K++Y
Sbjct: 378 GVPIGDPTFMSWLHIYPEGILTLLRYVKERY 408

[239][TOP]
>UniRef100_Q40025 Beta-glucosidase n=1 Tax=Hordeum vulgare RepID=Q40025_HORVU
     Length = 509

 Score = 125 bits (314), Expect = 3e-27
 Identities = 82/214 (38%), Positives = 110/214 (51%), Gaps = 6/214 (2%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQ-DGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYR-K 174
      NEP V + GYD  APGRCS   KC  G S E Y+VTHN+++SHA AV+ YR K
Sbjct: 204 NEPRVVAALGYDNGFHAPGRCS-----KCPAGGDSRTEPYIVTHNIILSHAAAVQRYREK 258

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G+IGI   W+E H  D+ D A+ RA DF +GW LD T G YP M IV
Sbjct: 259 YQPHQKGRIGILLDFVWYEPHSDTDA-DQAAAQRARDFHIGWFLDPITNGRYPSSMLKIV 317

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDP----SKPRWMQDSLITWESK 522
      G+RLP F+ ++  +K S D+VG+N YTS +    DP   P  QD    
Sbjct: 318 GNRLPGFSADESRMVKGSIDYVGINQYTSYYMK-----DPGAWNQTPVSYQDDWHVGFVY 372

Query: 523 NAQNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
         IG + + L +  G  + Y+K++Y
Sbjct: 373 ERNGVPIGPRANSDWLYIVPWGMNKAVTYVKERY 406

[240][TOP]
>UniRef100_C5GKB7 Beta-glucosidase n=1 Tax=Ajellomyces dermatitidis ER-3
      RepID=C5GKB7_AJEDR
     Length = 482

 Score = 125 bits (314), Expect = 3e-27
 Identities = 76/210 (36%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW S GY+ + APGRCS  +K +G S E ++V H LL++H  V+ YR+ 
Sbjct: 171 NEPWCSSILGYNTGQFAPGRCSD--RSKSAEGDSSREPWIVGHTLLVAHGAVVKIYREEF 228

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K + GG+IGI + W  D + D + +R L+F + W D  FG YP M  +G
Sbjct: 229 KARDGGEIGITLNGDWALPWDSENPADVEAANRKLEFSISWFADPIYFGKYPDSMLKQLG 288

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP +T ++A ++ S DF G+N+Y + F N ++P P    +SL+ E KN  
Sbjct: 289 DRLPTWTEAERALVQGSNDFYGMNHYCAHFIKNRTDEPAPGDFFGNIESLM--EDKNGN- 345

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       +G + + L Y GFR LLK++ D+Y
Sbjct: 346 -PVGPETQSEWLRPYPLGFRKLLKWLSDRY 374

[241][TOP]
>UniRef100_UPI000161F62C predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=UPI000161F62C
     Length = 499

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 76/210 (36%), Positives = 113/210 (53%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSS-YVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK- 174
      NE  F+ AGY   APGRCS+ Y N C G S E Y+V+H+ L+SHA+ V+ YRK 
Sbjct: 196 NEIHSFAGAGYYTGVMAPGRCSAPYGN--CSQGNSLTEPYIVSHHALLSHAQVVDIYRKE 253

Query: 175 CEKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + + G IGI   W+E D  + D + + ++  LGW+LD  FGDYP M++ +
Sbjct: 254 FQADQHGVIGITTDCTWYEPLDQGSASDKQAAEYSVQAFLGWYLDPIFFGDYPASMRESL 313

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      G RLP FT E+ A +K S DFVG+N+YTS ++ +        IT ++   
Sbjct: 314 GSRLPTFTKEEAALIKGSQDFVGINHYTSNYATYNSSTGE----------IT-QTGYRNG 362

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  ++ L +  G R LL +++++Y
Sbjct: 363 VPIGDPTVSEWLFIAPTGMRKLLGWVRNRY 392

[242][TOP]
>UniRef100_UPI000016343A BGLU43 (BETA GLUCOSIDASE 43); catalytic/ cation binding /
      hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI000016343A
     Length = 501

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP V + GYD  APGRCS   C DG S E Y+V H+L+++HA AV+ YR+ 
Sbjct: 193 NEPRVVAALGYDNGIFAPGRCSEAFG-NCTDGNSATEPYIVAHHLILAHAAAVQRYRQNY 251

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + G++GI   WFE  L SQ D + RA DF +GW +  +G+YP +++IV
Sbjct: 252 QEKQKGRVGILLDFVWFEP--LTSSQADNDAAQRARDFHVGWFIHPIVYGEYPNTLQNIV 309

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE-SKNA 528
       RLPKFT E+  +K S DFVG+N YT+ F S+   P  + QD +T+ +KN 
Sbjct: 310 KERLPKFTEEEVKMVKGSIDFVGINQYTTYFMSDPKISTTPKDLGYQQDWNVTFNFAKNG 369

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L   G  L YI+++Y
Sbjct: 370 T--PIGPRAHSEWLYNVPWGMYKALMYIEERY 399

[243][TOP]
>UniRef100_Q9ZP27 Beta-D-glucosidase beta subunit n=1 Tax=Avena sativa
      RepID=Q9ZP27_AVESA
     Length = 578

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 73/209 (34%), Positives = 112/209 (53%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP F  Y   APG CS ++   G + + Y+V HNLL++HAE V+ Y+K 
Sbjct: 238 NEPHSFCGLAYGTGLHAPGLCSPGMDCAIPQGDALRQPYIVGHNLLLAHAETVDVYKKFY 297

Query: 181 KCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVGH 360
      K  G+IG+   +E +  + D + +R++DF +GW L+  GDYP M+ +VG 
Sbjct: 298 KGDDGQIGMVMDVMAYEPYG-NNFVDQQAQERSIDFHIGWFLEPMVRGDYPFSMRSLVGD 356

Query: 361 RLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLP FT ++ KL +S DFVG+NYYT+ FS H++ P+    D+ T E ++  
Sbjct: 357 RLPFFTKSEQEKLVSSYDFVGINYYTARFSEHIDISPEIIPKLNTDDAYSTPEFNDSNGI 416

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      IG    + Y +G + +L +K+KY
Sbjct: 417 PIGPDLGMYWILSYPKGLKDILLLMKEKY 445

[244][TOP]
>UniRef100_Q9LV34 Beta-glucosidase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LV34_ARATH
     Length = 495

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP V + GYD  APGRCS   C DG S E Y+V H+L+++HA AV+ YR+ 
Sbjct: 187 NEPRVVAALGYDNGIFAPGRCSEAFG-NCTDGNSATEPYIVAHHLILAHAAAVQRYRQNY 245

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + G++GI   WFE  L SQ D + RA DF +GW +  +G+YP +++IV
Sbjct: 246 QEKQKGRVGILLDFVWFEP--LTSSQADNDAAQRARDFHVGWFIHPIVYGEYPNTLQNIV 303

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE-SKNA 528
       RLPKFT E+  +K S DFVG+N YT+ F S+   P  + QD +T+ +KN 
Sbjct: 304 KERLPKFTEEEVKMVKGSIDFVGINQYTTYFMSDPKISTTPKDLGYQQDWNVTFNFAKNG 363

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L   G  L YI+++Y
Sbjct: 364 T--PIGPRAHSEWLYNVPWGMYKALMYIEERY 393

[245][TOP]
>UniRef100_Q9FIU7 Beta-glucosidase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FIU7_ARATH
     Length = 520

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 77/209 (36%), Positives = 116/209 (55%), Gaps = 1/209 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP  S GYD  +APGRCS  + C+ G+S E Y+V HN+L+SHA A  Y++ 
Sbjct: 193 NEPHGVSIQGYDTGIQAPGRCSLLGHWFCKKGKSSVEPYIVAHNILLSHAAAYHTYQRNF 252

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K G+IGI+  W+E   D +D + RA+DF LGW +D  GDYP MK +V 
Sbjct: 253 KEKQRGQIGISLDAKWYEPMSDCD-EDKDAARRAMDFGLGWFMDPLINGDYPASMKSLVE 311

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQNY 537
      RLPK T E  +K + D+VG+N+YT++++ +  D ++ R   + + ++ + 
Sbjct: 312 ERLPKITPEMYKTIKGAFDYVGINHYTTLYARN----DRTRIR-----KLILQDASSDSA 362

Query: 538 AIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
      I S  ++ L++  G R L Y+KD Y
Sbjct: 363 VITS--WSSWLHIVPWGIRKLAVYVKDIY 389

[246][TOP]
>UniRef100_Q9AXL6 Beta-glucosidase (Fragment) n=1 Tax=Musa acuminata
      RepID=Q9AXL6_MUSAC
     Length = 551

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 72/178 (40%), Positives = 96/178 (53%), Gaps = 3/178 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP +  G+D  APGRCS   C G S E Y+ HNLL+SHA A  Y++ 
Sbjct: 194 NEPNIDPVLGHDFGIFAPGRCSYPFGLNCTKGNSSSEPYIAAHNLLLSHASAAALYKEKY 253

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAH-DLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      + K GG IGI   W+E  DLA+ D A+ RALDF +GW +D  +G YP +M++ V
Sbjct: 254 QVKQGGYIGITLLALWYEPFTDLAE--DIAAAKRALDFQIGWFVDPLVYGTYPSVMREFV 311

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKN 525
      G RLP F E+  L+ S DF+GLN+Y +VF    PD S  + D + +  N
Sbjct: 312 GSRLPSFEPEESKMLRGSFDFIGLNHYVAVFLEAATYDPDESGREYYTDMSVKFAMPN 369

[247][TOP]
>UniRef100_Q1XH05 Beta-glucosidase n=1 Tax=Triticum aestivum RepID=Q1XH05_WHEAT
     Length = 569

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 74/210 (35%), Positives = 114/210 (54%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEP +  Y   APGRCS ++  +G S E Y  H++L++HAEAV+ ++  
Sbjct: 239 NEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVQLFKARY 298

Query: 181 KCKG-GKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
       G KIG+A   +E + +  D A +R++D+ +GW L+  GDYP M+ ++G
Sbjct: 299 NMHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQAR-ERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG 357

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLE-KPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLP FT E++ KL +S D +GLNYYTS FS H++ PD +   D+ + E+ + 
Sbjct: 358 DRLPMFTKEEQEKLASSCDIMGLNYYTSRFSKHVDMSPDFTPTLNTDDAYASSETTGSDG 417

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG  T + +Y +G  LL +K+KY
Sbjct: 418 NDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKY 447

[248][TOP]
>UniRef100_Q1PEP7 Glycosyl hydrolase family 1 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q1PEP7_ARATH
     Length = 424

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 81/212 (38%), Positives = 116/212 (54%), Gaps = 4/212 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRK-C 177
      NEP V + GYD  APGRCS   C DG S E Y+V H+L+++HA AV+ YR+ 
Sbjct: 116 NEPRVVAALGYDNGIFAPGRCSEAFG-NCTDGNSATEPYIVAHHLILAHAAAVQRYRQNY 174

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQ-DGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIV 354
      ++ + G++GI   WFE  L SQ D + RA DF +GW +  +G+YP +++IV
Sbjct: 175 QEKQKGRVGILLDFVWFEP--LTSSQADNDAAQRARDFHVGWFIHPIVYGEYPNTLQNIV 232

Query: 355 GHRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVF-SNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWE-SKNA 528
       RLPKFT E+  +K S DFVG+N YT+ F S+   P  + QD +T+ +KN 
Sbjct: 233 KERLPKFTEEEVKMVKGSIDFVGINQYTTYFMSDPKISTTPKDLGYQQDWNVTFNFAKNG 292

Query: 529 QNYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
        IG + + L   G  L YI+++Y
Sbjct: 293 T--PIGPRAHSEWLYNVPWGMYKALMYIEERY 322

[249][TOP]
>UniRef100_A9SYL6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SYL6_PHYPA
     Length = 538

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 78/211 (36%), Positives = 112/211 (53%), Gaps = 3/211 (1%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAY-RKC 177
      NEP F+ GY   APGRCS  +KC G + E YL HN+L++HA AV+ Y RK 
Sbjct: 230 NEPQTFTVLGYGNGIHAPGRCSD--RSKCTAGNTATEPYLAAHNVLLAHAAAVDVYKRKF 287

Query: 178 EKCKGGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      + +GG +GI+  W E +  + D + +R + F LGW LD  GDYP +M+ VG
Sbjct: 288 KAMQGGAVGISLDCEWGEP-ETNSAADVEAAERHVLFQLGWFLDPIYRGDYPAVMRTNVG 346

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYYTSVFSNHLEKPDP--SKPRWMQDSLITWESKNAQ 531
      +RLP+FT ++ A LK S DF+GLN+YTS F +  P  +  W QD I   + 
Sbjct: 347 NRLPEFTADELALLKGSLDFIGLNHYTSRFISSGSGPGNALTSDHW-QDQGILSSVTSRN 405

Query: 532 NYAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG + + L +  G  L ++ ++Y
Sbjct: 406 GSQIGHQAASEWLYIVPWGIGKTLVWLTERY 436

[250][TOP]
>UniRef100_Q8X214 Beta-glucosidase n=1 Tax=Talaromyces emersonii RepID=Q8X214_TALEM
     Length = 489

 Score = 125 bits (313), Expect = 4e-27
 Identities = 79/210 (37%), Positives = 108/210 (51%), Gaps = 2/210 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  NEPWVFSHAGYDVCKKAPGRCSSYVNAKCQDGRSGYEAYLVTHNLLISHAEAVEAYRKCE 180
      NEPW S G++ K APGR S   K +G  E ++V HNLL++H  V+ YR+ 
Sbjct: 178 NEPWCSSVLGHNTGKHAPGRTSD--RTKSPEGDGTREPWIVGHNLLVAHGTVVDIYRREF 235

Query: 181 KCK-GGKIGIAHSPAWFEAHDLADSQDGASIDRALDFILGWHLDTTTFGDYPQIMKDIVG 357
      K K GG+IGI + W E D + D + DR ++F + W D  G YP M  +G
Sbjct: 236 KEKQGGEIGITLNGDWAEPWDPENPADVEACDRKIEFAISWFADPIYHGKYPDSMVKQLG 295

Query: 358 HRLPKFTTEQKAKLKASTDFVGLNYY-TSVFSNHLEKPDPSKPRWMQDSLITWESKNAQN 534
      RLPKFT E+ A + S DF G+N+Y +  N  +PDP    D L+ E KN  
Sbjct: 296 DRLPKFTPEEIAFVHGSNDFYGMNHYCENYIRNRTGEPDPEDIAGNLDILM--EDKNGN- 352

Query: 535 YAIGSKPLTAALNVYSRGFRSLLKYIKDKY 624
       IG +   L + GFR LLK++ D+Y
Sbjct: 353 -PIGPETQCEWLRPFPLGFRKLLKWLADRY 381