AV520596 ( APZ25e08F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_UPI000034F287 XGD1 (XYLOGALACTURONAN DEFICIENT 1); UDP-xylosyltransferase/
      catalytic n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI000034F287
     Length = 500

 Score = 344 bits (882), Expect = 3e-93
 Identities = 167/167 (100%), Positives = 167/167 (100%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS
Sbjct: 334 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 393

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL
Sbjct: 394 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 453

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT 79
      VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT
Sbjct: 454 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT 500

[2][TOP]
>UniRef100_Q94AA9 AT5g33290/F19N2_10 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q94AA9_ARATH
     Length = 341

 Score = 344 bits (882), Expect = 3e-93
 Identities = 167/167 (100%), Positives = 167/167 (100%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS
Sbjct: 175 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 234

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL
Sbjct: 235 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 294

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT 79
      VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT
Sbjct: 295 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT 341

[3][TOP]
>UniRef100_B9IMT3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT3_POPTR
     Length = 337

 Score = 253 bits (645), Expect = 1e-65
 Identities = 117/165 (70%), Positives = 141/165 (85%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R ILAFF GR+HG IR++LF+HWK DNEVQV++ LP GK+YT+ MG SKFCLCPS
Sbjct: 171 APNNRPILAFFEGRAHGYIRQVLFKHWKNKDNEVQVHELLPKGKNYTRLMGQSKFCLCPS 230

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIY GCVPVIIS+NYSLPFSDVLNW FS+QIPV +I EIK ILQ +S 
Sbjct: 231 GFEVASPRVVEAIYQGCVPVIISNNYSLPFSDVLNWSQFSVQIPVEKIPEIKMILQRISN 290

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+M++RV V++HFVLNRPAKP+DV+HM+LHS+WLRRLN RL
Sbjct: 291 SKYLRMHERVKRVQRHFVLNRPAKPFDVIHMVLHSLWLRRLNFRL 335

[4][TOP]
>UniRef100_UPI00019844A9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844A9
     Length = 396

 Score = 247 bits (631), Expect = 4e-64
 Identities = 114/161 (70%), Positives = 140/161 (86%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R +LAFFAGR+HG IRKILF+HWK+ DNEV V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EV
Sbjct: 234 RPVLAFFAGRAHGNIRKILFEHWKDQDNEVLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEV 293

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAI+AGCVPVIIS+NYSLPF+DVL+W FSIQIPV++I EIKTIL +S +YL
Sbjct: 294 ASPRVVEAIHAGCVPVIISNNYSLPFNDVLDWSQFSIQIPVAKIPEIKTILLGISKNKYL 353

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      KM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+LHS+WLRRLN L
Sbjct: 354 KMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMILHSLWLRRLNFGL 394

[5][TOP]
>UniRef100_A7QTN9 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTN9_VITVI
     Length = 704

 Score = 247 bits (631), Expect = 4e-64
 Identities = 114/161 (70%), Positives = 140/161 (86%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R +LAFFAGR+HG IRKILF+HWK+ DNEV V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EV
Sbjct: 542 RPVLAFFAGRAHGNIRKILFEHWKDQDNEVLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEV 601

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAI+AGCVPVIIS+NYSLPF+DVL+W FSIQIPV++I EIKTIL +S +YL
Sbjct: 602 ASPRVVEAIHAGCVPVIISNNYSLPFNDVLDWSQFSIQIPVAKIPEIKTILLGISKNKYL 661

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      KM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+LHS+WLRRLN L
Sbjct: 662 KMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMILHSLWLRRLNFGL 702

[6][TOP]
>UniRef100_B9N726 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N726_POPTR
     Length = 334

 Score = 245 bits (626), Expect = 2e-63
 Identities = 111/165 (67%), Positives = 140/165 (84%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R I AFFAG +HG+IRKIL +HWKE D+E+QV++ LP +DY + MG SKFCLCPS
Sbjct: 168 APHERKIFAFFAGGAHGDIRKILLRHWKEKDDEIQVHEYLPKDQDYMELMGQSKFCLCPS 227

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR E+IY+GCVPVIISD+Y+LPFSDVL+W FS+QIPV +I EIKTIL+ +S 
Sbjct: 228 GFEVASPRVAESIYSGCVPVIISDHYNLPFSDVLDWSQFSVQIPVEKIPEIKTILRGISY 287

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       YLKM K V++V++HFVLNRPAKPYDV+HM+LHS+WLRRLN+R+
Sbjct: 288 DEYLKMQKGVMKVQRHFVLNRPAKPYDVLHMVLHSVWLRRLNIRV 332

[7][TOP]
>UniRef100_Q9M2N4 Putative uncharacterized protein T27B3.50 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M2N4_ARATH
     Length = 340

 Score = 244 bits (623), Expect = 4e-63
 Identities = 108/165 (65%), Positives = 142/165 (86%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R+ILAFFAGR+HG IR++LF HWK D +VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPS
Sbjct: 174 NPENRTILAFFAGRAHGYIREVLFSHWKGKDKDVQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPS 233

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DVL+W FS++IPV +I +IK ILQ + 
Sbjct: 234 GYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDVLDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPH 293

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 294 DKYLRMYRNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMILHSVWLRRLNIRL 338

[8][TOP]
>UniRef100_Q147H3 At3g42180 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q147H3_ARATH
     Length = 425

 Score = 244 bits (623), Expect = 4e-63
 Identities = 108/165 (65%), Positives = 142/165 (86%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R+ILAFFAGR+HG IR++LF HWK D +VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPS
Sbjct: 259 NPENRTILAFFAGRAHGYIREVLFSHWKGKDKDVQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPS 318

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DVL+W FS++IPV +I +IK ILQ + 
Sbjct: 319 GYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDVLDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPH 378

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 379 DKYLRMYRNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMILHSVWLRRLNIRL 423

[9][TOP]
>UniRef100_Q287V3 Exostosin family protein n=1 Tax=Capsella rubella
      RepID=Q287V3_9BRAS
     Length = 423

 Score = 244 bits (623), Expect = 4e-63
 Identities = 109/165 (66%), Positives = 141/165 (85%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R+ILAFFAGR+HG IR++LF HWK D +VQVYD L G++Y + G SKFCLCPS
Sbjct: 257 NPENRTILAFFAGRAHGYIREVLFTHWKGKDKDVQVYDHLTKGQNYHELTGHSKFCLCPS 316

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPFSDVL+W FS++IPV RI +IK ILQ + 
Sbjct: 317 GYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFSDVLDWSKFSVEIPVDRIPDIKNILQEIPH 376

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y++MY+ VL+V++HFV+NRPA+P+DV+HM+LHS+WLRRLN++L
Sbjct: 377 DKYIRMYQNVLKVRKHFVVNRPAQPFDVIHMILHSVWLRRLNIKL 421

[10][TOP]
>UniRef100_B9IKZ6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKZ6_POPTR
     Length = 335

 Score = 243 bits (620), Expect = 8e-63
 Identities = 113/161 (70%), Positives = 136/161 (84%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      RSILAFFAG SHG +RKILF+HWKE DN++QVY LP  +YT+ M S++CLCPSGWEV
Sbjct: 173 RSILAFFAGGSHGSVRKILFKHWKEKDNDIQVYKYLPETLNYTEQMSKSRYCLCPSGWEV 232

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAIY+GCVPVIISD Y LPFSDVL+W FS+ IPVS I EIKTILQS+ + YL
Sbjct: 233 ASPRVVEAIYSGCVPVIISDYYVLPFSDVLDWIKFSVHIPVSGIPEIKTILQSIPVEEYL 292

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      + KRVL+V+QHF L+RPAKP+DV+HM++HS+WLRRLN+RL
Sbjct: 293 EKQKRVLQVQQHFKLHRPAKPFDVVHMVMHSVWLRRLNIRL 333

[11][TOP]
>UniRef100_A5B2S9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B2S9_VITVI
     Length = 459

 Score = 243 bits (619), Expect = 1e-62
 Identities = 113/161 (70%), Positives = 138/161 (85%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R ILAFFAGR+HG IRKILF+HWK+ DNEV V++RL G++Y K MG SKFCLCPSG+EV
Sbjct: 297 RPILAFFAGRAHGNIRKILFEHWKDQDNEVLVHERLHKGQNYAKLMGQSKFCLCPSGYEV 356

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAI+AGCVPVIIS+ YSLPF+DVL+W FSIQIP ++I EIKTIL +S +YL
Sbjct: 357 ASPRVVEAIHAGCVPVIISNXYSLPFNDVLDWSQFSIQIPEAKIPEIKTILLGISKNKYL 416

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      KM +RVL V++HFVLNRPA+P+D++HM+LHS+WLRRLN L
Sbjct: 417 KMQERVLRVRRHFVLNRPARPFDIIHMILHSLWLRRLNFGL 457

[12][TOP]
>UniRef100_A4Q7M8 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7M8_MEDTR
     Length = 617

 Score = 242 bits (618), Expect = 1e-62
 Identities = 111/165 (67%), Positives = 141/165 (85%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R+ILAFF+G +HG+IRK+L HWK D +VQV++ LP G++YT+ MG+SKFCLCPS
Sbjct: 449 SPLNRTILAFFSGGAHGDIRKLLLNHWKNKDAQVQVHEYLPKGQNYTELMGLSKFCLCPS 508

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAI AGCVPVIIS NYSLPF+DVLNW FS++IPV +I EIK ILQ+V+ 
Sbjct: 509 GYEVASPRIVEAINAGCVPVIISQNYSLPFNDVLNWSEFSVEIPVEKIVEIKNILQNVTK 568

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y+K++ V++V++HFV+NRPAKP+DVMHM+LHSIWLRRLN RL
Sbjct: 569 DKYMKLHMNVMKVQKHFVMNRPAKPFDVMHMILHSIWLRRLNFRL 613

[13][TOP]
>UniRef100_Q287W9 Exostosin family protein n=1 Tax=Olimarabidopsis pumila
      RepID=Q287W9_OLIPU
     Length = 343

 Score = 241 bits (616), Expect = 2e-62
 Identities = 108/169 (63%), Positives = 142/169 (84%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R+ILAFFAGR+HG IR++LF HWK D +VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPS
Sbjct: 175 TPENRTILAFFAGRAHGYIREVLFTHWKGKDKDVQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPS 234

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF+DVL+W FS++IPV +I +IK ILQ + 
Sbjct: 235 GYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFNDVLDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPH 294

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT*Y 73
      +Y+KMY V++V +HFV+NRPA+P+DV+HM+LHS+WLRRLN++L + Y
Sbjct: 295 EKYIKMYHNVMKVGRHFVVNRPAQPFDVIHMILHSVWLRRLNIKLPSSY 343

[14][TOP]
>UniRef100_Q9LFP3 Putative uncharacterized protein F2I11_20 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LFP3_ARATH
     Length = 336

 Score = 241 bits (615), Expect = 3e-62
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 139/164 (84%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P+ R +LAFFAG SHG++RKILFQHWKE D +V VY+ LP  +YTK M +KFCLCPSG
Sbjct: 169 PQNRKLLAFFAGGSHGDVRKILFQHWKEKDKDVLVYENLPKTMNYTKMMDKAKFCLCPSG 228

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR VE++Y+GCVPVII+D Y LPFSDVLNW +FS+ IP+S++ +IK IL++++ 
Sbjct: 229 WEVASPRIVESLYSGCVPVIIADYYVLPFSDVLNWKTFSVHIPISKMPDIKKILEAITEE 288

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL M +RVLEV++HFV+NRP+KPYD++HM++HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 289 EYLNMQRRVLEVRKHFVINRPSKPYDMLHMIMHSIWLRRLNVRI 332

[15][TOP]
>UniRef100_Q287U8 Exostosin family protein n=1 Tax=Arabidopsis arenosa
      RepID=Q287U8_CARAS
     Length = 340

 Score = 241 bits (614), Expect = 4e-62
 Identities = 107/165 (64%), Positives = 140/165 (84%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      +P R+ILAFFAGR+HG IR++LF HWK D +VQVYD L G++Y + +G SKFCLCPS
Sbjct: 174 TPENRTILAFFAGRAHGYIREVLFTHWKGKDKDVQVYDHLTKGQNYHELIGHSKFCLCPS 233

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPREVEAIY+GCVPV+ISDNYSLPF DVL+W FS++IPV +I +IK ILQ + 
Sbjct: 234 GYEVASPREVEAIYSGCVPVVISDNYSLPFKDVLDWSKFSVEIPVDKIPDIKKILQEIPH 293

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y +MY+ V++V++HFV+NRPA+P+DV+HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 294 DKYRRMYQNVMKVRRHFVVNRPAQPFDVIHMILHSVWLRRLNIRL 338

[16][TOP]
>UniRef100_B9RP19 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RP19_RICCO
     Length = 474

 Score = 239 bits (609), Expect = 1e-61
 Identities = 111/164 (67%), Positives = 133/164 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P+ R ILAFFAG HG +R LF+HWK D +VQVY+ LP  +YT+ M SKFCLCPSG
Sbjct: 305 PKDRRILAFFAGGEHGHVRTKLFEHWKGKDRDVQVYEYLPKTLNYTELMSHSKFCLCPSG 364

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR EAIY+GCVPVIISD Y LPFSDVL+W FS+ IPV+RI EIKT+LQ + + 
Sbjct: 365 WEVASPRVPEAIYSGCVPVIISDYYYLPFSDVLDWSKFSVHIPVARIPEIKTVLQKIPMR 424

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL M KRV++V++HF LNRPAKPYDV+HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 425 KYLTMQKRVIQVQRHFKLNRPAKPYDVLHMVLHSIWLRRLNVRL 468

[17][TOP]
>UniRef100_A4Q7M7 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7M7_MEDTR
     Length = 473

 Score = 237 bits (604), Expect = 6e-61
 Identities = 110/164 (67%), Positives = 134/164 (81%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R+IL FFAG +HG+IRK L + WK+ D EVQV++ LP G+DYTK MG+SKFCLCPSG
Sbjct: 302 PNNRTILTFFAGGAHGKIRKKLLKSWKDKDEEVQVHEYLPKGQDYTKLMGLSKFCLCPSG 361

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAIYAGCVPVII DNYSLPFSDVLNW FS++I V RI EIKTILQ+++ 
Sbjct: 362 HEVASPRVVEAIYAGCVPVIICDNYSLPFSDVLNWSQFSMEIAVDRIPEIKTILQNITET 421

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y +Y V V++HF +NRPAKP+D++HM+LHS+WLRRLN RL
Sbjct: 422 KYRVLYSNVRRVRKHFEMNRPAKPFDLIHMILHSVWLRRLNFRL 465

[18][TOP]
>UniRef100_A7P5W1 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P5W1_VITVI
     Length = 337

 Score = 234 bits (598), Expect = 3e-60
 Identities = 107/164 (65%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P RSILAFFAG +HG++R ILF +WKE D ++QV++ LP  +YT+ MG SKFCLCPSG
Sbjct: 172 PTNRSILAFFAGGAHGKVRSILFHYWKEKDEDIQVHEYLPTTLNYTELMGRSKFCLCPSG 231

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VE+IYAGCVPVIISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP++RI E KTILQ++ + 
Sbjct: 232 FEVASPRVVESIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLDWSQFSVHIPIARIPETKTILQAIPIQ 291

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL  K V++V++HF LNRPAK +DV+HM+LHSIWLRR+N++L
Sbjct: 292 EYLTKQKTVMQVQRHFTLNRPAKRFDVLHMVLHSIWLRRINIQL 335

[19][TOP]
>UniRef100_B9T125 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9T125_RICCO
     Length = 363

 Score = 233 bits (593), Expect = 1e-59
 Identities = 108/161 (67%), Positives = 134/161 (83%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R ILAFFAG +HG IRKIL HWK D+EVQV++ L  +DY K MG SKFCLCPSG+EV
Sbjct: 203 RRILAFFAGGAHGYIRKILLHHWKNKDDEVQVHEYLSKDEDYRKLMGQSKFCLCPSGYEV 262

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VE+IYAGC+PVIISD+Y+LPFSDVL+W  S+QIPV +I EIKTIL+ VS +YL
Sbjct: 263 ASPRIVESIYAGCIPVIISDHYNLPFSDVLDWSQISVQIPVEKIPEIKTILKGVSNDKYL 322

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +M KRV V++HF +NRP+KP+DV+HM+LHS+WLRRL++RL
Sbjct: 323 RMQKRVRRVQRHFEINRPSKPFDVLHMVLHSVWLRRLDIRL 363

[20][TOP]
>UniRef100_B9T126 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9T126_RICCO
     Length = 453

 Score = 231 bits (590), Expect = 2e-59
 Identities = 107/165 (64%), Positives = 137/165 (83%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R+ILAFFAG SHG IRK+L +HWK D+E+QV++ L  ++Y K MG S+FCLCPS
Sbjct: 286 SPSNRTILAFFAGGSHGYIRKLLLEHWKGKDSEIQVHEYLDKKQNYFKLMGQSRFCLCPS 345

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR V AI GCVPV ISDNY+LPFSD+L+W FS+ IP +I+EIKTIL+ +S 
Sbjct: 346 GYEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYTLPFSDILDWSKFSVHIPSGKIQEIKTILKGISP 405

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YLKM+KRV+ V++HF+LNRPA+P+D++HMMLHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 406 RQYLKMHKRVMLVRRHFMLNRPAQPFDMIHMMLHSIWLRRLNIRL 450

[21][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AF PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AF
     Length = 387

 Score = 229 bits (585), Expect = 9e-59
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 222 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 281

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDVL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 282 YEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDVLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 341

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 342 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 385

[22][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AD PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AD
     Length = 387

 Score = 229 bits (585), Expect = 9e-59
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 222 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 281

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDVL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 282 YEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDVLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 341

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 342 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 385

[23][TOP]
>UniRef100_A7QTP8 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP8_VITVI
     Length = 333

 Score = 229 bits (585), Expect = 9e-59
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 168 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 227

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDVL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 228 YEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDVLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 287

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 288 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 331

[24][TOP]
>UniRef100_A7QTP5 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP5_VITVI
     Length = 333

 Score = 229 bits (585), Expect = 9e-59
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 168 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 227

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDVL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 228 YEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDVLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 287

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 288 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 331

[25][TOP]
>UniRef100_A5AJ28 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AJ28_VITVI
     Length = 333

 Score = 229 bits (585), Expect = 9e-59
 Identities = 106/164 (64%), Positives = 136/164 (82%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 168 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPGNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 227

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAI AGCVP+II D+YSLPFSDVL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 228 YEVASPRIVEAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDVLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 287

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 288 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPARPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 331

[26][TOP]
>UniRef100_UPI00019844B0 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844B0
     Length = 334

 Score = 229 bits (583), Expect = 2e-58
 Identities = 109/164 (66%), Positives = 131/164 (79%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAGR G +R +LF+ WKE D+EVQVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 169 PNQRHILAFFAGRESGYMRTLLFRSWKENDDEVQVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSG 228

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+VL W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 229 WEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEVLVWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNE 288

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 289 RYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 332

[27][TOP]
>UniRef100_A7QTP9 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP9_VITVI
     Length = 388

 Score = 229 bits (583), Expect = 2e-58
 Identities = 109/164 (66%), Positives = 131/164 (79%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAGR G +R +LF+ WKE D+EVQVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 223 PNQRHILAFFAGRESGYMRTLLFRSWKENDDEVQVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSG 282

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+VL W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 283 WEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEVLVWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNE 342

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 343 RYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 386

[28][TOP]
>UniRef100_A4Q7L8 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=A4Q7L8_MEDTR
     Length = 380

 Score = 229 bits (583), Expect = 2e-58
 Identities = 111/161 (68%), Positives = 127/161 (78%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      RSILAFFAG HG IRK L  WK D EV VY+ LP  Y K MG SKFCLCPSG+EV
Sbjct: 218 RSILAFFAGGEHGMIRKTLLDQWKGKDKEVLVYEYLPKKLKYFKLMGKSKFCLCPSGYEV 277

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VE+I GCVPVI+SDNY LPFSDVL+W FS+ IP RI EIKTIL+SV  RYL
Sbjct: 278 ASPRLVESINTGCVPVIVSDNYQLPFSDVLDWSKFSLHIPSKRISEIKTILKSVPHARYL 337

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      K+++RVL+V++HFVLN PAKP+DV HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 338 KLHRRVLKVQRHFVLNPPAKPFDVFHMILHSIWLRRLNIRL 378

[29][TOP]
>UniRef100_UPI00019844AE PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019844AE
     Length = 334

 Score = 226 bits (575), Expect = 1e-57
 Identities = 107/164 (65%), Positives = 131/164 (79%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFF+GR G +R +LF+ WKE D+EVQVY+ LP +DY K+M SKFCLCPSG
Sbjct: 169 PNQRHILAFFSGRESGYMRTLLFRSWKENDDEVQVYEHLPSNRDYAKSMVDSKFCLCPSG 228

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+VL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 229 WEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEVLDWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNE 288

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 289 RYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 332

[30][TOP]
>UniRef100_A7QTP6 Chromosome chr11 scaffold_170, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QTP6_VITVI
     Length = 388

 Score = 226 bits (575), Expect = 1e-57
 Identities = 107/164 (65%), Positives = 131/164 (79%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFF+GR G +R +LF+ WKE D+EVQVY+ LP +DY K+M SKFCLCPSG
Sbjct: 223 PNQRHILAFFSGRESGYMRTLLFRSWKENDDEVQVYEHLPSNRDYAKSMVDSKFCLCPSG 282

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      WEVASPR VEAI AGCVPVII D Y LPFS+VL+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 283 WEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYVLPFSEVLDWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNE 342

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 343 RYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVRL 386

[31][TOP]
>UniRef100_B9N727 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N727_POPTR
     Length = 336

 Score = 225 bits (573), Expect = 2e-57
 Identities = 105/166 (63%), Positives = 133/166 (80%), Gaps = 2/166 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK--DYTKTMGMSKFCLCP 403
      P RSI AFFAG +HG IRK+L +HWK+ D+E+QV++ L  K DY K MG SKFCLCP
Sbjct: 169 PSKRSIFAFFAGGAHGYIRKLLLEHWKDKDDEIQVHEYLDHNKKNDYFKLMGQSKFCLCP 228

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      SG+EVASPR V AI +GC+PV ISDNY+LPFSDVL+W FS+ IP +I EIKTIL+ +S
Sbjct: 229 SGYEVASPRVVTAIQSGCIPVTISDNYTLPFSDVLDWSKFSVNIPSEKIPEIKTILKKIS 288

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       RYL + RV+++++HF LNRPA+PYD++HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 289 FRRYLILQGRVIKIRRHFKLNRPAQPYDMLHMILHSIWLRRLNVRL 334

[32][TOP]
>UniRef100_Q3E9A4 Putative uncharacterized protein At5g20260.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E9A4_ARATH
     Length = 408

 Score = 221 bits (564), Expect = 2e-56
 Identities = 103/161 (63%), Positives = 131/161 (81%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R ILAFFAG SHG IR+IL QHWK+ D EVQV++ L  KDY K M ++FCLCPSG+EV
Sbjct: 247 RPILAFFAGGSHGYIRRILLQHWKDKDEEVQVHEYLAKNKDYFKLMATARFCLCPSGYEV 306

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR V AI GCVPVIISD+Y+LPFSDVL+W F+I +P +I EIKTIL+S+S RY 
Sbjct: 307 ASPRVVAAINLGCVPVIISDHYALPFSDVLDWTKFTIHVPSKKIPEIKTILKSISWRRYR 366

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      + +RVL+V++HFV+NRP++P+D++ M+LHS+WLRRLNLRL
Sbjct: 367 VLQRRVLQVQRHFVINRPSQPFDMLRMLLHSVWLRRLNLRL 407

[33][TOP]
>UniRef100_A5B1T0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5B1T0_VITVI
     Length = 310

 Score = 221 bits (562), Expect = 4e-56
 Identities = 102/164 (62%), Positives = 132/164 (80%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R ILAFFAG +HG +R +LF++WKE D+EVQV++RLP ++Y+K+MG SKFCLCPSG
Sbjct: 145 PNKRPILAFFAGGAHGYVRSVLFKYWKEKDDEVQVFERLPRNRNYSKSMGDSKFCLCPSG 204

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR V+AI AGCVP+II D+YSLPFSD L+W FSI I  +I EIK IL++V  
Sbjct: 205 YEVASPRIVKAIAAGCVPMIICDHYSLPFSDXLDWSKFSIYITSDKIPEIKKILKAVPTE 264

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+M KRV +V++HF +NRPA PYD++HM+LHS+W RRLN+ L
Sbjct: 265 TYLEMQKRVKQVQRHFAINRPAXPYDMLHMILHSVWXRRLNVXL 308

[34][TOP]
>UniRef100_B9IMT5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT5_POPTR
     Length = 336

 Score = 220 bits (561), Expect = 5e-56
 Identities = 102/165 (61%), Positives = 132/165 (80%), Gaps = 1/165 (0%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPP-GKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      P RSI AFFAG +HG IRK+L ++WK+ D+E+QV++ L  G DY + MG SKFCLCPS
Sbjct: 169 PSKRSIFAFFAGGAHGYIRKVLLENWKDKDDEIQVHEYLDKKGTDYFELMGQSKFCLCPS 228

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR V AI GCVPV ISDNY+LPFSDVL+W FS+ IP +I EIKTIL+ +S 
Sbjct: 229 GYEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYTLPFSDVLDWSKFSVHIPSEKIPEIKTILKKISP 288

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RYL M RV++V++HF LNRPA+PYD++HM+LHS+W+RRLN+++
Sbjct: 289 QRYLMMQMRVIQVQRHFELNRPARPYDLLHMLLHSVWVRRLNVKV 333

[35][TOP]
>UniRef100_B9HA79 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HA79_POPTR
     Length = 338

 Score = 220 bits (560), Expect = 7e-56
 Identities = 106/168 (63%), Positives = 129/168 (76%), Gaps = 4/168 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD----YTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAFFAG +HG IRK+L + WK+ D E+QV++ +  K   Y K MG SKFCL
Sbjct: 170 PSKRPILAFFAGGAHGRIRKVLLKRWKDKDGEIQVHEYVTQRKKNNNLYFKLMGQSKFCL 229

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CPSG EVASPR V AI GCVPVIISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP +I+EIKTIL+ 
Sbjct: 230 CPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVIISDNYSLPFSDVLDWSKFSVNIPSEKIQEIKTILKG 289

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +S RYL M +RV++ ++HF LNRPAKPYD++HM+LHSIWLRRLN R+
Sbjct: 290 ISHKRYLTMQRRVIQAQRHFTLNRPAKPYDMIHMILHSIWLRRLNHRM 337

[36][TOP]
>UniRef100_B9IMT7 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IMT7_POPTR
     Length = 342

 Score = 217 bits (553), Expect = 5e-55
 Identities = 104/168 (61%), Positives = 129/168 (76%), Gaps = 5/168 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD-----YTKTMGMSKFC 412
      P RSILAFFAG +HG IRK+L HWKE D+EVQV++ L     Y + MG SKFC
Sbjct: 170 PSKRSILAFFAGGAHGHIRKVLLTHWKEKDDEVQVHEYLTQRNKKNTNLYFELMGQSKFC 229

Query: 411 LCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQ 232
      LCPSG EVASPR V AI GCVPV IS NYSLPFSDVL+W FS+ IP +I EIKTIL+
Sbjct: 230 LCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISANYSLPFSDVLDWSKFSVDIPPEKIPEIKTILK 289

Query: 231 SVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      +S RYL M +RV+++++HF+LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRLN++
Sbjct: 290 GISSRRYLTMQRRVMQIQRHFMLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLNVK 337

[37][TOP]
>UniRef100_B9SRL1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SRL1_RICCO
     Length = 574

 Score = 217 bits (552), Expect = 6e-55
 Identities = 101/165 (61%), Positives = 129/165 (78%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP RSILAFFAG HG IR IL +HW+ DN+++V+ LP G Y + M SKFCLCPS
Sbjct: 401 SPSKRSILAFFAGGLHGPIRPILLEHWENKDNDMKVHRYLPKGVSYYEMMRKSKFCLCPS 460

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEA+Y GCVPV+ISD+Y PFSDVLNW SFS+++PVS I +K IL S+S 
Sbjct: 461 GYEVASPRVVEALYTGCVPVLISDHYVPPFSDVLNWKSFSVEVPVSDIPNLKRILTSISS 520

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y++M +RVL+V++HF +N P K YDV HM+LHSIWLRRLN+++
Sbjct: 521 RQYIRMQRRVLQVRRHFEVNSPPKRYDVFHMILHSIWLRRLNVKI 565

[38][TOP]
>UniRef100_B9MTM2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9MTM2_POPTR
     Length = 328

 Score = 216 bits (549), Expect = 1e-54
 Identities = 99/163 (60%), Positives = 130/163 (79%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP RSILAFFAGR HG IR ++ +HW+ D++++V+ +LP G Y + M SKFCLCPS
Sbjct: 166 SPSKRSILAFFAGRLHGPIRPVVLEHWENKDDDIKVHQQLPKGVSYYEMMRGSKFCLCPS 225

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEA+YAGCVPV+ISD+Y PFSDVLNW SFS+++PVS I +K IL S+S 
Sbjct: 226 GYEVASPRIVEALYAGCVPVLISDHYVPPFSDVLNWKSFSVEVPVSDIPSLKKILTSISP 285

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
      +Y++M +RVL+V++HF +N P K +DV HM+LHSIWLRRLN+
Sbjct: 286 RQYIRMQRRVLQVRRHFEVNSPPKRFDVFHMILHSIWLRRLNV 328

[39][TOP]
>UniRef100_B9HA77 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HA77_POPTR
     Length = 339

 Score = 216 bits (549), Expect = 1e-54
 Identities = 102/169 (60%), Positives = 130/169 (76%), Gaps = 5/169 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD-----YTKTMGMSKFC 412
      P RSILAFFAG +HG IRKIL + WKE D+E+QV++ L     Y + MG SKFC
Sbjct: 170 PSKRSILAFFAGGAHGHIRKILLERWKEKDDEIQVHEYLTQKNKKNNNLYFELMGQSKFC 229

Query: 411 LCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQ 232
      LCPSG EVASPR V AI GCVPV ISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP +I +IK IL+
Sbjct: 230 LCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYSLPFSDVLDWSKFSVDIPSEKIPDIKIILK 289

Query: 231 SVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +S+ RYL M +RV+++++HF LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRL+++L
Sbjct: 290 GISVRRYLTMQRRVMQIRRHFTLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLDVKL 338

[40][TOP]
>UniRef100_B9N728 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N728_POPTR
     Length = 339

 Score = 215 bits (548), Expect = 2e-54
 Identities = 102/169 (60%), Positives = 130/169 (76%), Gaps = 5/169 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD-----YTKTMGMSKFC 412
      P RSILAFFAG +HG IRKIL + WKE D+E+QV++ L     Y + MG SKFC
Sbjct: 170 PSKRSILAFFAGGAHGHIRKILLERWKEKDDEIQVHEYLTRKNKKNNNLYFELMGQSKFC 229

Query: 411 LCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQ 232
      LCPSG EVASPR V AI GCVPV ISDNYSLPFSDVL+W FS+ IP +I +IK IL+
Sbjct: 230 LCPSGHEVASPRVVTAIQLGCVPVTISDNYSLPFSDVLDWSKFSVDIPSEKIPDIKIILK 289

Query: 231 SVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +S+ RYL M +RV+++++HF LNRPA+PYD++HM+LHS+WLRRL+++L
Sbjct: 290 GISVRRYLTMQRRVMQIRRHFTLNRPAQPYDMLHMILHSVWLRRLDVKL 338

[41][TOP]
>UniRef100_B9SF23 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SF23_RICCO
     Length = 388

 Score = 213 bits (542), Expect = 9e-54
 Identities = 98/164 (59%), Positives = 126/164 (76%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R+ILAFF+G+ HG++R +LFQHWKE D +V VY+ P G Y + M S++C+CPSG
Sbjct: 223 PSNRTILAFFSGKMHGKLRPLLFQHWKEKDKDVLVYETFPEGLSYQEMMKKSRYCICPSG 282

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAIYA CVPV+IS NY PFSDVLNW+SFSIQ+ VS I +K IL +  
Sbjct: 283 HEVASPRIVEAIYAECVPVLISQNYVFPFSDVLNWESFSIQVSVSDISNLKNILLGIPED 342

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+M +RV +V+QHF++N P K YDV HM++HSIWLRRLN++L
Sbjct: 343 QYLRMRERVKQVQQHFLINNPPKRYDVFHMIIHSIWLRRLNVKL 386

[42][TOP]
>UniRef100_Q9SSE8 MLP3.7 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SSE8_ARATH
     Length = 470

 Score = 212 bits (539), Expect = 2e-53
 Identities = 95/164 (57%), Positives = 126/164 (76%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R+ LAFFAG+SHG+IR +L HWKE D ++ VY+ LP G DYT+ M S+FC+CPSG
Sbjct: 306 PISRTTLAFFAGKSHGKIRPVLLNHWKEKDKDILVYENLPDGLDYTEMMRKSRFCICPSG 365

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR EAIY+GCVPV+IS+NY LPFSDVLNW+ FS+ + V I E+K IL +  
Sbjct: 366 HEVASPRVPEAIYSGCVPVLISENYVLPFSDVLNWEKFSVSVSVKEIPELKRILMDIPEE 425

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RY+++Y+ V +VK+H ++N P K YDV +M++HSIWLRRLN++L
Sbjct: 426 RYMRLYEGVKKVKRHILVNDPPKRYDVFNMIIHSIWLRRLNVKL 469

[43][TOP]
>UniRef100_B9SF22 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SF22_RICCO
     Length = 507

 Score = 211 bits (536), Expect = 4e-53
 Identities = 99/165 (60%), Positives = 125/165 (75%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP RSILAFFAGR HG IR+IL + WK D +VQVYD++P G Y  + S+FCLCPS
Sbjct: 338 SPSRRSILAFFAGRLHGHIRQILLEQWKNKDEDVQVYDQMPNGVSYESMLKTSRFCLCPS 397

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIY CVPV+ISDNY PFSDVLNW +FS+QI V I +IK IL +S 
Sbjct: 398 GYEVASPRIVEAIYTECVPVLISDNYVPPFSDVLNWKAFSVQIQVRDIPKIKEILMGISQ 457

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+M +R+ +V++HFV+N P K +D+ HM +HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 458 RQYLRMQRRLKQVQRHFVVNGPPKRFDMFHMTIHSIWLRRLNIHI 502

[44][TOP]
>UniRef100_Q9FFN2 Similarity to limonene cyclase n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FFN2_ARATH
     Length = 408

 Score = 209 bits (533), Expect = 1e-52
 Identities = 96/165 (58%), Positives = 127/165 (76%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R ILAFFAG HG +R +L QHW+ DN+++V+ LP G Y+ M SKFC+CPS
Sbjct: 241 SPSSRPILAFFAGGVHGPVRPVLLQHWENKDNDIRVHKYLPRGTSYSDMMRNSKFCICPS 300

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEA+Y+GCVPV+I+ Y PFSDVLNW SFS+ + V I +KTIL S+S 
Sbjct: 301 GYEVASPRIVEALYSGCVPVLINSGYVPPFSDVLNWRSFSVIVSVEDIPNLKTILTSISP 360

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+MY+RVL+V++HF +N PAK +DV HM+LHSIW+RRLN+++
Sbjct: 361 RQYLRMYRRVLKVRRHFEVNSPAKRFDVFHMILHSIWVRRLNVKI 405

[45][TOP]
>UniRef100_UPI0001984689 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001984689
     Length = 332

 Score = 209 bits (531), Expect = 2e-52
 Identities = 96/165 (58%), Positives = 124/165 (75%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R IL FFAGR HG IR +L + WK+ D ++QVYD+LP G Y  + S+FCLCPS
Sbjct: 166 SPSRRPILGFFAGRLHGHIRYLLLEQWKDKDKDLQVYDQLPNGLSYDSMLKKSRFCLCPS 225

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIYA CVPV+ISDNY PF+DVLNW SF++Q+ V I IK IL +S 
Sbjct: 226 GYEVASPRVVEAIYAECVPVLISDNYVPPFNDVLNWKSFAVQVQVRDIANIKRILMGISQ 285

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+MY+RV +V++HF++N  + +DV HM +HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 286 TQYLRMYRRVKQVQRHFMVNAAPQRFDVFHMTIHSIWLRRLNIRI 330

[46][TOP]
>UniRef100_B9IAW3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAW3_POPTR
     Length = 395

 Score = 209 bits (531), Expect = 2e-52
 Identities = 95/163 (58%), Positives = 124/163 (76%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R++LAFFAG+ HG++R L QHW  D +VQVY+ LP G Y + M SK+C+CPSG
Sbjct: 230 PSNRTVLAFFAGKMHGKLRPALLQHWMGKDKDVQVYETLPQGISYHEMMKKSKYCICPSG 289

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR EAIYA CVPV+IS +Y PFSDVLNWDSF+IQ+PV+ I +K IL+ +  
Sbjct: 290 HEVASPRIAEAIYAECVPVLISQHYIFPFSDVLNWDSFTIQVPVTEIPNLKNILEGIPED 349

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      +YL+M +RV +V++HFV+N P + YDV HM++HSIWLRRLN+R
Sbjct: 350 QYLRMQERVRQVQRHFVVNNPPRRYDVFHMIIHSIWLRRLNVR 392

[47][TOP]
>UniRef100_A7Q2W1 Chromosome chr12 scaffold_47, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q2W1_VITVI
     Length = 465

 Score = 209 bits (531), Expect = 2e-52
 Identities = 96/165 (58%), Positives = 124/165 (75%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R IL FFAGR HG IR +L + WK+ D ++QVYD+LP G Y  + S+FCLCPS
Sbjct: 299 SPSRRPILGFFAGRLHGHIRYLLLEQWKDKDKDLQVYDQLPNGLSYDSMLKKSRFCLCPS 358

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIYA CVPV+ISDNY PF+DVLNW SF++Q+ V I IK IL +S 
Sbjct: 359 GYEVASPRVVEAIYAECVPVLISDNYVPPFNDVLNWKSFAVQVQVRDIANIKRILMGISQ 418

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+MY+RV +V++HF++N  + +DV HM +HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 419 TQYLRMYRRVKQVQRHFMVNAAPQRFDVFHMTIHSIWLRRLNIRI 463

[48][TOP]
>UniRef100_UPI000198468A PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198468A
     Length = 330

 Score = 208 bits (530), Expect = 2e-52
 Identities = 99/164 (60%), Positives = 122/164 (74%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R+ILAFFAG HG IR L QHWKE D +VQVY+ LP G Y  M SK+C+CPSG
Sbjct: 167 PSKRTILAFFAGGLHGRIRPALLQHWKEKDEQVQVYETLPEGLSYPDLMKKSKYCICPSG 226

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAIYA CVPV+IS +Y LPFSDVL+W SFSIQ+ V+ I +K IL +  
Sbjct: 227 HEVASPRIVEAIYAECVPVLISQHYVLPFSDVLDWGSFSIQVSVNEIPNLKKILLGIPQD 286

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RY++M +RV +V+QHFV+N P K +DV HM++HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 287 RYIRMQERVKQVQQHFVVNNPPKRFDVFHMIIHSIWLRRLNVAI 330

[49][TOP]
>UniRef100_A7Q2W2 Chromosome chr12 scaffold_47, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q2W2_VITVI
     Length = 410

 Score = 208 bits (530), Expect = 2e-52
 Identities = 99/164 (60%), Positives = 122/164 (74%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      P R+ILAFFAG HG IR L QHWKE D +VQVY+ LP G Y  M SK+C+CPSG
Sbjct: 247 PSKRTILAFFAGGLHGRIRPALLQHWKEKDEQVQVYETLPEGLSYPDLMKKSKYCICPSG 306

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAIYA CVPV+IS +Y LPFSDVL+W SFSIQ+ V+ I +K IL +  
Sbjct: 307 HEVASPRIVEAIYAECVPVLISQHYVLPFSDVLDWGSFSIQVSVNEIPNLKKILLGIPQD 366

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RY++M +RV +V+QHFV+N P K +DV HM++HSIWLRRLN+ +
Sbjct: 367 RYIRMQERVKQVQQHFVVNNPPKRFDVFHMIIHSIWLRRLNVAI 410

[50][TOP]
>UniRef100_Q5DMX2 EXO n=1 Tax=Cucumis melo RepID=Q5DMX2_CUCME
     Length = 343

 Score = 208 bits (529), Expect = 3e-52
 Identities = 99/165 (60%), Positives = 122/165 (73%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP RS+LAFFAGR HG IR +L Q WKE D +V VY+ LP G Y  + S+FCLCPS
Sbjct: 177 SPSRRSVLAFFAGRLHGHIRYLLLQEWKEKDEDVLVYEELPSGISYNSMLKKSRFCLCPS 236

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIYA CVPV+IS++Y PFSDVLNW SFS+QI V I IK IL+ +S 
Sbjct: 237 GYEVASPRVVEAIYAECVPVLISESYVPPFSDVLNWKSFSVQIQVKDIPNIKKILKGISQ 296

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+M +RV +V++HF LN  K +D HM+LHSIWLRRLN+ +
Sbjct: 297 TQYLRMQRRVKQVQRHFALNGTPKRFDAFHMILHSIWLRRLNIHI 341

[51][TOP]
>UniRef100_B9IAW6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IAW6_POPTR
     Length = 332

 Score = 206 bits (525), Expect = 8e-52
 Identities = 99/165 (60%), Positives = 125/165 (75%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP RSILAFFAGR HG IR++L + WK+ D +VQV+D+L G Y  + S+FCLCPS
Sbjct: 166 SPSRRSILAFFAGRLHGHIRRLLLEQWKDKDQDVQVHDQLRNGMSYDSMLKNSRFCLCPS 225

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEAIYA CVPV+ISD Y PFSDVLNW +FSIQ+ V I +IK IL +S 
Sbjct: 226 GYEVASPRIVEAIYAECVPVLISDGYVPPFSDVLNWKAFSIQVQVKDIPKIKDILMGISQ 285

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +YL+M +RV +V++HFV+N  K +DV HM +HSIWLRRLN+R+
Sbjct: 286 RQYLRMQRRVKQVQRHFVVNGIPKRFDVFHMTIHSIWLRRLNIRI 330

[52][TOP]
>UniRef100_A7PPN8 Chromosome chr8 scaffold_23, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PPN8_VITVI
     Length = 361

 Score = 204 bits (520), Expect = 3e-51
 Identities = 93/165 (56%), Positives = 123/165 (74%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      SP R++LAFFAG HG IR IL +HW+ D +V+V+ LP G Y + M SK+CLCPS
Sbjct: 190 SPSHRTLLAFFAGGLHGPIRPILLEHWENKDEDVKVHKYLPKGVSYYEMMRKSKYCLCPS 249

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VEA+Y GCVPV+ISD+Y PFSDVLNW SFS+++PV I +K IL +S 
Sbjct: 250 GYEVASPRVVEALYTGCVPVLISDHYVPPFSDVLNWKSFSVEVPVREIPNLKRILMDISP 309

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y++M +R ++ ++HF +N P K YDV HM+LHS+WLRRLN R+
Sbjct: 310 RQYIRMQRRGIQARRHFEVNSPPKRYDVFHMILHSLWLRRLNFRV 354

[53][TOP]
>UniRef100_B9IKZ4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKZ4_POPTR
     Length = 334

 Score = 199 bits (507), Expect = 1e-49
 Identities = 98/161 (60%), Positives = 120/161 (74%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFF+G HG IR IL HWK D ++QVY+ LP  DY  M SKFCLCPSG EV
Sbjct: 173 RPYLAFFSGGLHGPIRPILLDHWKGRDPDLQVYEYLPKDLDYYSFMLRSKFCLCPSGHEV 232

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAIYA CVPVI+SD+Y LPFSDVL W++F+IQ+ VS I +K +L SV  RY 
Sbjct: 233 ASPRIVEAIYAECVPVILSDHYVLPFSDVLRWEAFAIQVNVSEIPRLKEVLISVPEERYR 292

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      ++ + + +++HFVLN+PAK +DV HM+LHSIWLRRLNLRL
Sbjct: 293 RLKEGLRAIRKHFVLNQPAKRFDVFHMILHSIWLRRLNLRL 333

[54][TOP]
>UniRef100_UPI000198311B PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198311B
     Length = 334

 Score = 199 bits (505), Expect = 2e-49
 Identities = 92/162 (56%), Positives = 121/162 (74%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAG HG IR IL QHW  D +++VY+ LP  DY  M SK+CLCPSG EV
Sbjct: 173 RPFLAFFAGGLHGPIRPILIQHWMGRDTDLRVYEYLPKDMDYYSLMLQSKYCLCPSGHEV 232

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAIY+ CVPVI+SD+Y LPFSDVL W++FS+++ S I +K +LQ++S +Y 
Sbjct: 233 ASPRIVEAIYSECVPVILSDHYVLPFSDVLRWEAFSVKVEASEIPRLKEVLQAISEEKYT 292

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLG 82
      ++ + V V++HF LN+PAK +DV HM+LHS+WLRR+NL+LG
Sbjct: 293 RLKEGVRAVRRHFELNQPAKRFDVFHMILHSVWLRRINLKLG 334

[55][TOP]
>UniRef100_A7P5W0 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P5W0_VITVI
     Length = 478

 Score = 199 bits (505), Expect = 2e-49
 Identities = 92/162 (56%), Positives = 121/162 (74%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAG HG IR IL QHW  D +++VY+ LP  DY  M SK+CLCPSG EV
Sbjct: 317 RPFLAFFAGGLHGPIRPILIQHWMGRDTDLRVYEYLPKDMDYYSLMLQSKYCLCPSGHEV 376

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VEAIY+ CVPVI+SD+Y LPFSDVL W++FS+++ S I +K +LQ++S +Y 
Sbjct: 377 ASPRIVEAIYSECVPVILSDHYVLPFSDVLRWEAFSVKVEASEIPRLKEVLQAISEEKYT 436

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLG 82
      ++ + V V++HF LN+PAK +DV HM+LHS+WLRR+NL+LG
Sbjct: 437 RLKEGVRAVRRHFELNQPAKRFDVFHMILHSVWLRRINLKLG 478

[56][TOP]
>UniRef100_B9RP20 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RP20_RICCO
     Length = 481

 Score = 197 bits (502), Expect = 4e-49
 Identities = 95/162 (58%), Positives = 124/162 (76%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAG HG IR +L +HWK+ +++++V++ LP  DY  M SKFCLCPSG EV
Sbjct: 320 RPHLAFFAGGLHGPIRPLLLKHWKDRESDLRVFEYLPKHLDYYSFMLRSKFCLCPSGHEV 379

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR VE+IYA CVPVI+SD+Y LPFSDVL WD+FSIQ+ VS I ++ +L+SV  +Y 
Sbjct: 380 ASPRIVESIYAECVPVILSDHYVLPFSDVLRWDAFSIQLNVSEIPRLEEVLRSVPEEKYE 439

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLG 82
      ++ + + V+ HF+LN+PAK +DV HM+LHSIWLRRLNLRLG
Sbjct: 440 RLKEGLRTVRTHFMLNQPAKRFDVFHMILHSIWLRRLNLRLG 481

[57][TOP]
>UniRef100_A9SLZ7 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SLZ7_PHYPA
     Length = 333

 Score = 196 bits (497), Expect = 1e-48
 Identities = 92/162 (56%), Positives = 122/162 (75%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAGR HG +R LF+HW+ D++V VY LP  Y + M S++C+CP G+EV
Sbjct: 170 RPHLAFFAGRDHGPVRPQLFKHWEGKDDDVIVYQWLPAHLKYHELMKTSRYCICPGGYEV 229

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      SPR VEAIY CVPVII+D++ LPFSDVLNW+SFS+ + S I +K+ILQ+V++ Y 
Sbjct: 230 NSPRIVEAIYNECVPVIIADSFILPFSDVLNWESFSLHVKESDIPNLKSILQNVTMETYT 289

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLG 82
      M +RV +V++HFVL++P K YDV HM+LHS+WLRRLNLR+G
Sbjct: 290 SMQERVSQVQRHFVLHQPPKRYDVFHMILHSVWLRRLNLRVG 331

[58][TOP]
>UniRef100_A5AJ29 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5AJ29_VITVI
     Length = 319

 Score = 194 bits (492), Expect = 5e-48
 Identities = 91/138 (65%), Positives = 112/138 (81%)
 Frame = -2

Query: 498 KEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYS 319
      K+M + QVY+ LP +DY K+MG SKFCLCPSGWEVASPR VEAI AGCVPVII D Y 
Sbjct: 180 KKMMTKFQVYEHLPSNRDYAKSMGDSKFCLCPSGWEVASPRVVEAIAAGCVPVIICDYYV 239

Query: 318 LPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYD 139
      LPFS+VL+W FSI I  +I EIK IL++V  RYL+M KRV +V++HFV+NRPA+PYD
Sbjct: 240 LPFSEVLDWSKFSINITSDKIPEIKKILKAVPNERYLRMQKRVKQVQRHFVINRPAQPYD 299

Query: 138 VMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      ++HM+LHS+WLRRLN+RL
Sbjct: 300 MLHMILHSVWLRRLNVRL 317

[59][TOP]
>UniRef100_Q6K621 Exostosin-like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K621_ORYSJ
     Length = 345

 Score = 189 bits (481), Expect = 1e-46
 Identities = 90/175 (51%), Positives = 125/175 (71%), Gaps = 11/175 (6%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK-----------EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTM 430
      P R+ LAFFAG HG IR+ L +HW      + D +++V++ LP G+DY  M
Sbjct: 169 PENRTTLAFFAGGRHGHIRESLLRHWLIGNKGGAAADGDGDGDMRVHEYLPAGEDYHAQM 228

Query: 429 GMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE 250
       ++FCLCPSG+EVASPR VE+++AGCVPVIIS+ Y PF DVL+W  S+ +P +RI E
Sbjct: 229 AAARFCLCPSGFEVASPRVVESVFAGCVPVIISEGYPPPFGDVLDWGKMSVAVPAARIPE 288

Query: 249 IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      ++ IL+ VS RY + RVL+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 289 LRAILRRVSERRYRVLRARVLQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVLHSIWLRRLNVRL 343

[60][TOP]
>UniRef100_A2X755 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X755_ORYSI
     Length = 482

 Score = 189 bits (481), Expect = 1e-46
 Identities = 90/175 (51%), Positives = 125/175 (71%), Gaps = 11/175 (6%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK-----------EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTM 430
      P R+ LAFFAG HG IR+ L +HW      + D +++V++ LP G+DY  M
Sbjct: 306 PENRTTLAFFAGGRHGHIRESLLRHWLIGNKGGAAADGDGDGDMRVHEYLPAGEDYHAQM 365

Query: 429 GMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE 250
       ++FCLCPSG+EVASPR VE+++AGCVPVIIS+ Y PF DVL+W  S+ +P +RI E
Sbjct: 366 AAARFCLCPSGFEVASPRVVESVFAGCVPVIISEGYPPPFGDVLDWGKMSVAVPAARIPE 425

Query: 249 IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      ++ IL+ VS RY + RVL+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 426 LRAILRRVSERRYRVLRARVLQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVLHSIWLRRLNVRL 480

[61][TOP]
>UniRef100_C5XXM0 Putative uncharacterized protein Sb04g025885 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5XXM0_SORBI
     Length = 338

 Score = 186 bits (473), Expect = 9e-46
 Identities = 87/165 (52%), Positives = 122/165 (73%), Gaps = 1/165 (0%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK-EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      P R+ LAFFAG HG IRK L +W  D ++ +++ LP G+DY  M ++FCLCPS
Sbjct: 172 PENRTTLAFFAGGMHGHIRKALLGYWLGRKDPDMDIHEYLPKGQDYHALMASARFCLCPS 231

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EVASPR VE++++GCVPVIISD Y PFSDVL+W  S+ +P +RI E+K IL+ VS 
Sbjct: 232 GFEVASPRVVESVFSGCVPVIISDGYPPPFSDVLDWSKMSVTVPPARIPELKDILKGVSE 291

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      RY + RVL+ ++HFV++RP++ +D++ M++HSIWLRRLN+RL
Sbjct: 292 RRYRVLRARVLQAQRHFVVHRPSQRFDMIRMVMHSIWLRRLNVRL 336

[62][TOP]
>UniRef100_Q6Z4E7 Os07g0188700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z4E7_ORYSJ
     Length = 606

 Score = 182 bits (463), Expect = 1e-44
 Identities = 91/165 (55%), Positives = 122/165 (73%), Gaps = 4/165 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-KEMDNEVQVYDRLPP--GKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R ILAFFAG HG +R +L QHW K D ++QV + LP  G YT M S+FCLCPSG
Sbjct: 437 RPILAFFAGGDHGPVRPLLLQHWGKGQDADIQVSEYLPRRHGMSYTDMMRRSRFCLCPSG 496

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAIY CVPV+I D+Y+LPF+DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS 
Sbjct: 497 YEVASPRVVEAIYLECVPVVIGDDYTLPFADVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPR 556

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPA-KPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y++M +RV V++HF+++ A + +DV HM+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 557 QYIRMQRRVRAVRRHFMVSDGAPRRFDVFHMILHSIWLRRLNVRV 601

[63][TOP]
>UniRef100_A2YIY4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2YIY4_ORYSI
     Length = 601

 Score = 179 bits (454), Expect = 1e-43
 Identities = 90/165 (54%), Positives = 120/165 (72%), Gaps = 4/165 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-KEMDNEVQVYDRLPP--GKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R ILAFFAG HG +R +L QHW K D ++QV + LP   YT M S+FCLCPSG
Sbjct: 432 RPILAFFAGGDHGPVRPLLLQHWGKGQDADIQVSEYLPRRHSMSYTDMMRRSRFCLCPSG 491

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EVASPR VEAIY CVPV+I D+Y+LPF+DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS 
Sbjct: 492 YEVASPRVVEAIYLECVPVVIGDDYALPFADVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPR 551

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAK-PYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +Y++M +RV V++HF+++ A  +DV HM+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 552 QYIRMQRRVRAVRRHFMVSDGAPWRFDVFHMILHSIWLRRLNVRV 596

[64][TOP]
>UniRef100_Q3E7Q9 Putative uncharacterized protein At5g25310.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E7Q9_ARATH
     Length = 480

 Score = 177 bits (449), Expect = 5e-43
 Identities = 83/161 (51%), Positives = 112/161 (69%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R L FFAG HG +R IL +HWK+ D ++ VY+ LP  +Y  M SKFC CPSG+EV
Sbjct: 319 RPYLGFFAGGVHGPVRPILLKHWKQRDLDMPVYEYLPKHLNYYDFMRSSKFCFCPSGYEV 378

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      ASPR +EAIY+ C+PVI+S N+ LPF+DVL W++FS+ + VS I +K IL S+S +Y 
Sbjct: 379 ASPRVIEAIYSECIPVILSVNFVLPFTDVLRWETFSVLVDVSEIPRLKEILMSISNEKYE 438

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +  + V++HF LN P + +D H+ LHSIWLRRLNL+L
Sbjct: 439 WLKSNLRYVRRHFELNDPPQRFDAFHLTLHSIWLRRLNLKL 479

[65][TOP]
>UniRef100_A9TSW6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TSW6_PHYPA
     Length = 376

 Score = 170 bits (430), Expect = 8e-41
 Identities = 79/162 (48%), Positives = 111/162 (68%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK----DYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R LAFFAG+ HG +R IL HWK+ D ++ +Y LP    Y + M MSK+C+C +
Sbjct: 200 RPYLAFFAGQMHGRVRPILLDHWKDKDPDLMIYGVLPKPIAKQISYVQHMKMSKYCICAA 259

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VE+I+ CVPVII+DN+ LPFSDVLNWD+FS+ +P S I ++K IL + 
Sbjct: 260 GYEVNSPRIVESIHYDCVPVIIADNFVLPFSDVLNWDAFSVTMPESDIPKLKAILNDIPE 319

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
       Y M R+ +++QHFV ++ + YDV HM+LHS+W+ R+N
Sbjct: 320 KTYRSMQIRLRKIRQHFVWHKKPEKYDVFHMILHSVWMSRIN 361

[66][TOP]
>UniRef100_Q8RXU2 Putative uncharacterized protein At4g16745 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q8RXU2_ARATH
     Length = 542

 Score = 168 bits (425), Expect = 3e-40
 Identities = 80/162 (49%), Positives = 106/162 (65%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R L +HW+ D ++++Y LP    Y + M SK+CLCP 
Sbjct: 368 RPILAFFAGNLHGRVRPKLLKHWRNKDEDMKIYGPLPHNVARKMTYVQHMKSSKYCLCPM 427

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPV+I+DN+ LPFSDVL+W +FS+ +P  I +K IL + +
Sbjct: 428 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVVIADNFMLPFSDVLDWSAFSVVVPEKEIPRLKEILLEIPM 487

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RYLKM  V V++HF+ +  + YDV HM+LHSIW  LN
Sbjct: 488 RRYLKMQSNVKMVQRHFLWSPKPRKYDVFHMILHSIWFNLLN 529

[67][TOP]
>UniRef100_C5XBU5 Putative uncharacterized protein Sb02g005180 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XBU5_SORBI
     Length = 584

 Score = 165 bits (418), Expect = 2e-39
 Identities = 83/176 (47%), Positives = 118/176 (67%), Gaps = 15/176 (8%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-----KEMDNEVQVYDRLPP--------GKDYTKTMG 427
      R LAFFAG +HG +R L HW   +E D +V+V + LP      YT M 
Sbjct: 403 RPFLAFFAGGNHGPVRPALLAHWGPGSGREDDPDVRVSEYLPTRGGRAGASAAAYTDMMR 462

Query: 426 MSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDN-YSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE 250
      S+FCLCP G+EVASPR EA+Y CVPV++ D Y+LPF+DVLNWD+F++++ V+ + 
Sbjct: 463 RSRFCLCPGGYEVASPRLAEAVYLECVPVVVDDGEYALPFADVLNWDAFAVRVRVADVPR 522

Query: 249 IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN-RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      IK IL +VS +Y++M +RV V++HF+++ P + YD HM+LHS+WLRRLN+R+
Sbjct: 523 IKEILSAVSPRQYIRMQRRVRMVRRHFMVHGGPPRRYDAFHMILHSVWLRRLNVRI 578

[68][TOP]
>UniRef100_Q657X7 Os01g0107700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q657X7_ORYSJ
     Length = 550

 Score = 165 bits (417), Expect = 3e-39
 Identities = 78/162 (48%), Positives = 109/162 (67%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      RSILAFFAG+ HG +R +L Q+W  D ++++YDRLP    +Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 384 RSILAFFAGQMHGRVRPVLLQYWGGKDADMRIYDRLPHRITRRMNYIQHMKSSKYCICPM 443

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPF D LNW +FS+ IP  + ++K IL ++ 
Sbjct: 444 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFDDALNWSAFSVVIPEKDVPKLKQILLAIPD 503

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      +Y+ M  V V++HF+ +   YD+ HM+LHSIW R+N
Sbjct: 504 DQYMAMQSNVQRVQKHFIWHPNPIKYDIFHMILHSIWYSRVN 545

[69][TOP]
>UniRef100_Q1EPA4 Exostosin family protein n=1 Tax=Musa acuminata RepID=Q1EPA4_MUSAC
     Length = 585

 Score = 164 bits (414), Expect = 6e-39
 Identities = 78/162 (48%), Positives = 109/162 (67%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      RSILAFFAG+ HG +R IL +HW+ D ++++Y+ LP    Y + M SKFC+CP 
Sbjct: 420 RSILAFFAGQMHGRVRPILLRHWRGRDRDMRIYEVLPDEIAAKMSYIEHMKSSKFCICPM 479

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII++N+ LPF +VL+W +FS+ +  I ++K IL +S 
Sbjct: 480 GYEVNSPRIVEAIYYDCVPVIIANNFVLPFEEVLDWGAFSVVVAEKDIPKLKQILLGISG 539

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RY++M  V +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 540 RRYVRMQTNVRRLRKHFLWNDKPVKYDLFHMILHSIWFNRLN 581

[70][TOP]
>UniRef100_Q1EP17 Exostosin family protein n=1 Tax=Musa balbisiana RepID=Q1EP17_MUSBA
     Length = 533

 Score = 162 bits (411), Expect = 1e-38
 Identities = 77/162 (47%), Positives = 110/162 (67%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      RSILAFFAG+ HG +R IL ++W+ D ++++Y+ LP    Y + M SKFC+CP 
Sbjct: 368 RSILAFFAGQMHGRVRPILLRYWRGRDRDMRIYEVLPDEIAAKMSYIEHMKSSKFCICPM 427

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII++N+ LPF +VL+W +FS+ +  I ++K IL +S 
Sbjct: 428 GYEVNSPRIVEAIYYDCVPVIIANNFVLPFEEVLDWGAFSVVVAEKDIPKLKQILLGISG 487

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RY++M + V +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 488 RRYVRMQRNVRRLRKHFLWNDKPVKYDLFHMILHSIWFNRLN 529

[71][TOP]
>UniRef100_C5XEZ6 Putative uncharacterized protein Sb03g008610 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XEZ6_SORBI
     Length = 521

 Score = 162 bits (409), Expect = 2e-38
 Identities = 73/162 (45%), Positives = 110/162 (67%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ILAFFAG+ HG +R +L ++W + D ++++Y RLP   ++Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 357 RTILAFFAGQMHGRVRPVLLKYWGDKDADMRIYSRLPHRITRKRNYVQHMKSSKYCICPM 416

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPF  LNW +FS+ +P S + ++K IL ++ 
Sbjct: 417 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFDAALNWSAFSVVVPESDVPKLKEILLAIPE 476

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RY+ +  V V++HF+ +   YD+ HM+LHS+W R+N
Sbjct: 477 SRYITLQSNVKRVQKHFLWHPNPVKYDIFHMILHSVWFSRVN 518

[72][TOP]
>UniRef100_Q0DA35 Os06g0680900 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q0DA35_ORYSJ
     Length = 477

 Score = 161 bits (408), Expect = 3e-38
 Identities = 89/169 (52%), Positives = 114/169 (67%), Gaps = 8/169 (4%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFA--GRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGW 394
      R++LAFFA G  G +R+ L  W+ D+ V VY RLP G D+ + M ++FCLCP G 
Sbjct: 307 RTVLAFFAAGGGGGGAVREALLARWEGRDDRVVVYGRLPAGVDHGELMRRARFCLCPCGG 366

Query: 393 ----EVASPREVEAIYAGCVPVIISDN-YSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
         AS R VEAI AGCVPV++ D YS PFSDVL+W FS+ +P R+ EIK IL 
Sbjct: 367 GEGAAAASRRVVEAITAGCVPVLVDDGGYSPPFSDVLDWARFSVAVPAERVGEIKDILGG 426

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNR-PAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      VS RY + +RVL V++HF LNR PAK +DV++M++HSIWLRRLNL L
Sbjct: 427 VSDRRYGVLRRRVLRVRRHFRLNRPPAKRFDVVNMVIHSIWLRRLNLSL 475

[73][TOP]
>UniRef100_C5Z5C7 Putative uncharacterized protein Sb10g005120 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z5C7_SORBI
     Length = 412

 Score = 160 bits (406), Expect = 5e-38
 Identities = 82/173 (47%), Positives = 116/173 (67%), Gaps = 12/173 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEV-QVYD---------RLPPGK--DYTKTMGM 424
      R LAFFAG HG +R +L + WK D +V VY+     R  G  DY  M 
Sbjct: 238 RPFLAFFAGGRHGHVRDLLLRRWKGHDPDVFPVYEHEHEHSHGRRQQDGAPLDYYWYMRR 297

Query: 423 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 244
      ++FCLCPSG+EVASPR VEAI+A CVPVI+SD Y+LPF+DVL W++FS+ +PV+ I ++
Sbjct: 298 ARFCLCPSGYEVASPRVVEAIHAECVPVILSDGYALPFADVLRWEAFSVAVPVADIPRLR 357

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +L+ +   ++ + V VK+HF+L++P + D+ +M+LHS+WLRRLNLRL
Sbjct: 358 EVLERIPAPEVERLQRGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFNMILHSVWLRRLNLRL 410

[74][TOP]
>UniRef100_B9H8Z5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H8Z5_POPTR
     Length = 471

 Score = 160 bits (405), Expect = 7e-38
 Identities = 79/162 (48%), Positives = 107/162 (66%), Gaps = 5/162 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK-----DYTKTMGMSKFCLCP 403
      RSILAFFAG HG +R IL QHW+ D +++++ RLP K   +Y + M SK+C+C 
Sbjct: 304 RSILAFFAGSMHGYLRPILLQHWENKDPDMKIFGRLPKVKGRGKMNYARYMKSSKYCICA 363

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +VLNW+SF++ +  I +K IL S+ 
Sbjct: 364 KGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFLEVLNWESFAVFVLEKDIPNLKKILLSIP 423

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
       +Y +M RV V+QHF+ +   YDV HM+LHSIW R+
Sbjct: 424 AKKYRRMQMRVKRVQQHFLWHARPVKYDVFHMILHSIWYNRV 465

[75][TOP]
>UniRef100_B9GYD4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GYD4_POPTR
     Length = 386

 Score = 159 bits (402), Expect = 1e-37
 Identities = 77/162 (47%), Positives = 107/162 (66%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R L ++W  D+++++Y LP G   Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 218 RPILAFFAGNLHGRVRPTLLKYWHNKDDDMKIYGPLPIGISRKMTYVQHMKSSKYCICPM 277

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPF++VL+W +FS+ +  I ++K IL ++ L
Sbjct: 278 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFNEVLDWSAFSVVVAEKDIPKLKEILLAIPL 337

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RYL M  + V++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 338 RRYLTMLANLKTVQKHFLWNPRPLRYDLFHMILHSIWFSRLN 379

[76][TOP]
>UniRef100_B8ACU5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ACU5_ORYSI
     Length = 536

 Score = 159 bits (402), Expect = 1e-37
 Identities = 76/162 (46%), Positives = 106/162 (65%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      RSILAFFAG+ HG +R +L Q+W  D ++++YDRLP    +Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 370 RSILAFFAGQMHGRVRPVLLQYWGGKDADMRIYDRLPHRITRRMNYIQHMKSSKYCICPM 429

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPF D NW +FS+ I  + ++K IL + 
Sbjct: 430 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFDDAFNWSAFSVVILEKDVPKLKQILLEIPD 489

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      +Y+ M  V V++HF+ +   YD+ HM+LHSIW R+N
Sbjct: 490 DQYMAMQSNVQRVQKHFIWHPNPIKYDIFHMILHSIWYSRVN 531

[77][TOP]
>UniRef100_Q658E4 Putative pectin-glucuronyltransferase n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q658E4_ORYSJ
     Length = 514

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 81/185 (43%), Positives = 114/185 (61%), Gaps = 19/185 (10%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEV-QVYDRLPP------------------ 454
      P R LAFFAG HG +R +L +HWK D V VY+  P         
Sbjct: 329 PPPRPFLAFFAGGRHGHVRDLLLRHWKGRDPAVFPVYEYDLPSIPVSVSGDGDTDAGGEG 388

Query: 453 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 274
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 389 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 448

Query: 273 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 449 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 508

Query: 93 LRLGT 79
      LRL +
Sbjct: 509 LRLNS 513

[78][TOP]
>UniRef100_C5XEK3 Putative uncharacterized protein Sb03g029210 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XEK3_SORBI
     Length = 517

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 79/163 (48%), Positives = 110/163 (67%), Gaps = 5/163 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKE-MDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCP 403
      RSILAFFAG HG +R +L +HW + D+E++VY LP    +Y + M S+FCLCP
Sbjct: 349 RSILAFFAGNVHGRVRPVLLRHWGDGQDDEMRVYSLLPNRVSRRMNYIQHMKNSRFCLCP 408

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEA Y CVPVII+DN+ LP S+VL+W +FS+ +  I ++K ILQ +S
Sbjct: 409 MGYEVNSPRIVEAFYYECVPVIIADNFVLPLSEVLDWSAFSVVVAEKDIPDLKKILQGIS 468

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
       RY+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 469 PRRYVAMHSCVKRLQRHFLWHARPIKYDLFHMILHSIWLSRVN 511

[79][TOP]
>UniRef100_B9SXE7 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SXE7_RICCO
     Length = 528

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 78/162 (48%), Positives = 106/162 (65%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R L Q+W+ D ++++Y LP    +Y + M S++C+CP 
Sbjct: 360 RPILAFFAGNMHGRVRPTLLQYWQNKDEDLKIYGPLPARISRKMNYVQHMKSSRYCICPM 419

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ LPFSDVL+W +FSI +  I ++K IL ++ L
Sbjct: 420 GHEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVLPFSDVLDWSAFSIVVAEKDIPKLKEILLAIPL 479

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RYL M  + +++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 480 RRYLTMLTNLKMLQRHFLWNPRPLRYDLFHMILHSIWFSRLN 521

[80][TOP]
>UniRef100_B9FRT8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FRT8_ORYSJ
     Length = 551

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 81/185 (43%), Positives = 114/185 (61%), Gaps = 19/185 (10%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEV-QVYDRLPP------------------ 454
      P R LAFFAG HG +R +L +HWK D V VY+  P         
Sbjct: 366 PPPRPFLAFFAGGRHGHVRDLLLRHWKGRDPAVFPVYEYDLPSIPVSVSGDGDTDAGGEG 425

Query: 453 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 274
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 426 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 485

Query: 273 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 486 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 545

Query: 93 LRLGT 79
      LRL +
Sbjct: 546 LRLNS 550

[81][TOP]
>UniRef100_B8B3G5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8B3G5_ORYSI
     Length = 545

 Score = 159 bits (401), Expect = 2e-37
 Identities = 81/185 (43%), Positives = 114/185 (61%), Gaps = 19/185 (10%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEV-QVYDRLPP------------------ 454
      P R LAFFAG HG +R +L +HWK D V VY+  P         
Sbjct: 360 PPPRPFLAFFAGGRHGHVRDLLLRHWKGRDPAVFPVYEYDLPSIPVSVSGDGDTDAGGEG 419

Query: 453 GKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQ 274
      G Y  M S+FCLCPSG EVASPR VEAI+AGCVPV+++D Y+ PF+DVL W++FS+ 
Sbjct: 420 GNPYYWYMRRSRFCLCPSGHEVASPRVVEAIHAGCVPVVVADGYAPPFADVLRWEAFSVA 479

Query: 273 IPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      + V+ + ++ +L+ +   ++  V VK+HF+L++P + D+ HM+LHS+WLRRLN
Sbjct: 480 VAVADVPRLRELLERIPAPEVERLRDGVRLVKRHFMLHQPPERLDMFHMILHSVWLRRLN 539

Query: 93 LRLGT 79
      LRL +
Sbjct: 540 LRLNS 544

[82][TOP]
>UniRef100_Q7XSW2 Os04g0109900 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q7XSW2_ORYSJ
     Length = 441

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 79/164 (48%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 3/164 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNE---VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R +LAFFAG HG +R +L +HWK D   V YD LP  DY  M ++FCLCPSG
Sbjct: 277 RPLLAFFAGGRHGHVRDLLLRHWKGRDAATFPVYEYD-LPAAGDYYSFMRRARFCLCPSG 335

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAI A CVPV+I+D Y+LPF+DVL W++FS+ + V I ++ L+ +  
Sbjct: 336 HEVASPRVVEAIQAECVPVVIADGYALPFADVLRWEAFSVAVAVGDIPRLRERLERIPAA 395

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       ++ + V VK+H +L +P + D+ +M+LHS+WLR LNLRL
Sbjct: 396 EVERLRRGVRLVKRHLMLQQPPRRLDMFNMILHSVWLRGLNLRL 439

[83][TOP]
>UniRef100_B9H8Z4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H8Z4_POPTR
     Length = 417

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 75/163 (46%), Positives = 110/163 (67%), Gaps = 3/163 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLC 406
      P R ILAFFAG HG +R +L +W  D +++++ +P K  +Y + M SKFC+C
Sbjct: 249 PSQRPILAFFAGNMHGYVRPVLLDYWGNKDPDMKIFGPMPHVKGNTNYIQHMKSSKFCIC 308

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSV 226
      P G EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +VL+W+SF++ +  I +K IL S+
Sbjct: 309 PRGHEVNSPRIVEAIFLECVPVIISDNFVPPFFEVLDWESFAVIVLEKDIPNLKNILVSI 368

Query: 225 SLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      S +Y++M+KRV +V+QHF+ +  + YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 369 SEEKYIEMHKRVKKVQQHFLWHSKPEKYDLFHMILHSVWYNRI 411

[84][TOP]
>UniRef100_Q25AD8 H0201G08.5 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q25AD8_ORYSA
     Length = 441

 Score = 158 bits (400), Expect = 3e-37
 Identities = 79/164 (48%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 3/164 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNE---VQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R +LAFFAG HG +R +L +HWK D   V YD LP  DY  M ++FCLCPSG
Sbjct: 277 RPLLAFFAGGRHGHVRDLLLRHWKGRDAATFPVYEYD-LPAAGDYYSFMRRARFCLCPSG 335

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      EVASPR VEAI A CVPV+I+D Y+LPF+DVL W++FS+ + V I ++ L+ +  
Sbjct: 336 HEVASPRVVEAIQAECVPVVIADGYALPFADVLRWEAFSVAVAVGDIPRLRERLERIPAA 395

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       ++ + V VK+H +L +P + D+ +M+LHS+WLR LNLRL
Sbjct: 396 EVERLRRGVRLVKRHLMLQQPPRRLDMFNMILHSVWLRGLNLRL 439

[85][TOP]
>UniRef100_A5BGJ5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5BGJ5_VITVI
     Length = 1908

 Score = 158 bits (399), Expect = 3e-37
 Identities = 77/164 (46%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAF+AG HG +R IL ++WK+ D ++++Y +PPG   +Y + M SKFC+
Sbjct: 1225 PSERHILAFYAGNMHGYLRPILLKYWKDKDPDMKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCI 1284

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF DVL+W +FSI +  I +K +L S
Sbjct: 1285 CPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLS 1344

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ HM LHSIW R+
Sbjct: 1345 IPNEKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLFHMTLHSIWYNRV 1388

 Score = 147 bits (371), Expect = 6e-34
 Identities = 72/164 (43%), Positives = 106/164 (64%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVY---DRLPPGKD-YTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAFFAG HG +R IL Q+W+ + +++++  R  GK Y  M SK+C+
Sbjct: 544 PSQRPILAFFAGSMHGYLRPILLQYWENKEQDIKIFGPMSRDDGGKSRYRDHMKSSKYCI 603

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      C G+EV +PR VEAI+ CVPVIISDNY PF ++LNW++F++ I  + ++ IL S
Sbjct: 604 CARGYEVHTPRVVEAIFYECVPVIISDNYVPPFFEILNWEAFAVFILEKDVPNLRNILLS 663

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 664 IPEEKYLQMQMRVKMVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWYNRV 707

[86][TOP]
>UniRef100_UPI00019842C9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019842C9
     Length = 410

 Score = 157 bits (398), Expect = 4e-37
 Identities = 77/164 (46%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAF+AG HG +R IL ++WK+ D ++++Y +PPG   +Y + M SKFC+
Sbjct: 241 PSERHILAFYAGNMHGYLRPILLKYWKDKDPDMKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCI 300

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF DVL+W +FSI +  I +K +L S
Sbjct: 301 CPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLS 360

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ HM LHSIW R+
Sbjct: 361 IPNDKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLFHMTLHSIWYNRV 404

[87][TOP]
>UniRef100_A7PEJ3 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PEJ3_VITVI
     Length = 718

 Score = 157 bits (398), Expect = 4e-37
 Identities = 77/164 (46%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAF+AG HG +R IL ++WK+ D ++++Y +PPG   +Y + M SKFC+
Sbjct: 549 PSERHILAFYAGNMHGYLRPILLKYWKDKDPDMKIYGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKFCI 608

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF DVL+W +FSI +  I +K +L S
Sbjct: 609 CPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFDVLDWGAFSIILAEKDIPNLKDVLLS 668

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ HM LHSIW R+
Sbjct: 669 IPNDKYLQMQLGVRKVQKHFLWHAKPLKYDLFHMTLHSIWYNRV 712

[88][TOP]
>UniRef100_A7P576 Chromosome chr4 scaffold_6, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P576_VITVI
     Length = 675

 Score = 157 bits (397), Expect = 6e-37
 Identities = 77/164 (46%), Positives = 108/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK----DYTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAFFAG HG +R IL ++W+ D ++++Y R+P K  +Y + M SK+C+
Sbjct: 500 PSQRRILAFFAGSMHGYVRPILLKYWENKDPDMKIYGRMPKAKKGTMNYIQHMKSSKYCI 559

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF VLNW+SF++ I  I +K+IL S
Sbjct: 560 CAKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFGVLNWESFAVFILEKDIPNLKSILLS 619

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  YL++ RV +V+QHF+ +   YDV HM+LHS+W R+
Sbjct: 620 IPEKSYLEIQMRVKQVQQHFLWHAKPVKYDVFHMILHSVWYNRV 663

[89][TOP]
>UniRef100_B9IKI9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IKI9_POPTR
     Length = 398

 Score = 157 bits (396), Expect = 7e-37
 Identities = 78/162 (48%), Positives = 107/162 (66%), Gaps = 5/162 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK-----DYTKTMGMSKFCLCP 403
      RSILAFFAG HG +R IL QHW  D +V+V+ +LP K   +Y + M SK+C+C 
Sbjct: 231 RSILAFFAGSMHGYLRPILLQHWGNKDPDVKVFGKLPKVKGRGKMNYPQYMKSSKYCICA 290

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +VLNW+SF++ +  I +K IL S+ 
Sbjct: 291 KGFEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFEVLNWESFAVFVLEKDIPNLKNILLSIP 350

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
       +Y +M RV +V+QHF+ +   YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 351 ENKYREMQMRVKKVQQHFLWHARPVKYDIFHMILHSVWYNRV 392

[90][TOP]
>UniRef100_A9SSC6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9SSC6_PHYPA
     Length = 408

 Score = 156 bits (395), Expect = 1e-36
 Identities = 78/169 (46%), Positives = 110/169 (65%), Gaps = 6/169 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPP----GKDYTKTMGMSKFCL 409
      P R LAF+AG+ HG +R +L +WK D ++VY+ LP    Y + M S++CL
Sbjct: 228 PEERDFLAFYAGQMHGTVRPVLLDYWKGKDPTMKVYEVLPSDIAVNISYAQHMKRSRYCL 287

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI +GCVPVII+DN+ LP++DVL+W FS+ +P  I ++K IL S
Sbjct: 288 CPKGFEVNSPRIVEAILSGCVPVIIADNFVLPYNDVLDWTKFSVTVPEEDIPDLKKILSS 347

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFV-LNRPA-KPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      +S V Y M +R+ +++HF+ L P  YD HM L+SIW + +NLR
Sbjct: 348 ISNVTYRSMQRRLRYIRRHFLWLEDPEDTQYDSFHMTLYSIWRQSMNLR 396

[91][TOP]
>UniRef100_Q5VNX0 Os01g0640600 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q5VNX0_ORYSJ
     Length = 501

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 75/163 (46%), Positives = 110/163 (67%), Gaps = 5/163 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKE-MDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCP 403
      R ILAFFAG HG +R +L +HW + D++++VY LP    Y + M S+FCLCP
Sbjct: 333 RGILAFFAGNVHGRVRPVLLKHWGDGRDDDMRVYGPLPARVSRRMSYIQHMKNSRFCLCP 392

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP SDVL+W +F++ +  + ++K ILQ ++
Sbjct: 393 MGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLPLSDVLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGIT 452

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 453 LRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 495

[92][TOP]
>UniRef100_Q3E9B3 Putative uncharacterized protein At5g19670.1 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E9B3_ARATH
     Length = 600

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 73/164 (44%), Positives = 109/164 (66%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R LAF+AG HG +R+IL QHWK+ D +++++ R+P G   +Y + M SK+C+
Sbjct: 431 PSQRRTLAFYAGSMHGYLRQILLQHWKDKDPDMKIFGRMPFGVASKMNYIEQMKSSKYCI 490

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VE+I+ CVPVIISDN+ PF +VL+W +FS+ +  I +K IL S
Sbjct: 491 CPKGYEVNSPRVVESIFYECVPVIISDNFVPPFFEVLDWSAFSVIVAEKDIPRLKDILLS 550

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +Y+KM  V + ++HF+ +  + YD+ HM+LHSIW R+
Sbjct: 551 IPEDKYVKMQMAVRKAQRHFLWHAKPEKYDLFHMVLHSIWYNRV 594

[93][TOP]
>UniRef100_B8ACC6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8ACC6_ORYSI
     Length = 499

 Score = 155 bits (393), Expect = 2e-36
 Identities = 75/163 (46%), Positives = 110/163 (67%), Gaps = 5/163 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKE-MDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCP 403
      R ILAFFAG HG +R +L +HW + D++++VY LP    Y + M S+FCLCP
Sbjct: 331 RGILAFFAGNVHGRVRPVLLKHWGDGRDDDMRVYGPLPARVSRRMSYIQHMKNSRFCLCP 390

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP SDVL+W +F++ +  + ++K ILQ ++
Sbjct: 391 MGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLPLSDVLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGIT 450

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 451 LRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 493

[94][TOP]
>UniRef100_UPI000198622F PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198622F
     Length = 538

 Score = 154 bits (389), Expect = 5e-36
 Identities = 76/162 (46%), Positives = 104/162 (64%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R L ++W + D ++++Y LP    Y + M S+FC+CP 
Sbjct: 370 RPILAFFAGNMHGRVRPTLLKYWSDKDEDMRIYGPLPNRISRKMSYIQHMKSSRFCICPM 429

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ P +DVL+W +FS+ +  I ++K IL ++ L
Sbjct: 430 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVPPLNDVLDWTAFSVIVAEKDIPKLKEILLAIPL 489

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RYL M  V V++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 490 RRYLVMQTNVKMVQKHFLWNPKPVRYDLFHMILHSIWFSRLN 531

[95][TOP]
>UniRef100_B9RRY1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RRY1_RICCO
     Length = 456

 Score = 154 bits (389), Expect = 5e-36
 Identities = 74/163 (45%), Positives = 110/163 (67%), Gaps = 3/163 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLC 406
      P R ILAFFAG HG +R IL ++W+ D E++++ +P K  +Y + M SK+C+C
Sbjct: 288 PSQRPILAFFAGNVHGFVRPILLEYWENKDPEMKIFGPMPRVKGNTNYIQLMKSSKYCIC 347

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSV 226
      P G EV SPR VE+I+ CVPVIISDNY PF +VL+W+SF++ +  I +K IL S+
Sbjct: 348 PRGHEVNSPRIVESIFYECVPVIISDNYVPPFFEVLDWESFAVFVLEKDIPNLKKILLSI 407

Query: 225 SLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
        Y++M+KRV +V+QHF+ +  + +D+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 408 PEETYVEMHKRVKKVQQHFLWHSEPEKHDLFHMILHSVWYNRV 450

[96][TOP]
>UniRef100_A7QY26 Chromosome undetermined scaffold_237, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7QY26_VITVI
     Length = 406

 Score = 154 bits (389), Expect = 5e-36
 Identities = 76/162 (46%), Positives = 104/162 (64%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R L ++W + D ++++Y LP    Y + M S+FC+CP 
Sbjct: 238 RPILAFFAGNMHGRVRPTLLKYWSDKDEDMRIYGPLPNRISRKMSYIQHMKSSRFCICPM 297

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VEAIY CVPVII+DN+ P +DVL+W +FS+ +  I ++K IL ++ L
Sbjct: 298 GYEVNSPRIVEAIYYECVPVIIADNFVPPLNDVLDWTAFSVIVAEKDIPKLKEILLAIPL 357

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      RYL M  V V++HF+ N   YD+ HM+LHSIW RLN
Sbjct: 358 RRYLVMQTNVKMVQKHFLWNPKPVRYDLFHMILHSIWFSRLN 399

[97][TOP]
>UniRef100_Q9LYD1 Putative uncharacterized protein F15N18_200 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LYD1_ARATH
     Length = 546

 Score = 152 bits (385), Expect = 1e-35
 Identities = 74/163 (45%), Positives = 112/163 (68%), Gaps = 3/163 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEM-DNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      P R+ILAFFAG HG +R IL  W  + ++++++R+  K Y + M S+FC+C 
Sbjct: 382 PSKRTILAFFAGSLHGYVRPILLNQWSSRPEQDMKIFNRIDH-KSYIRYMKRSRFCVCAK 440

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VE+I GCVPVIISDN+ PF ++LNW+SF++ +P  I ++ IL S+ +
Sbjct: 441 GYEVNSPRVVESILYGCVPVIISDNFVPPFLEILNWESFAVFVPEKEIPNLRKILISIPV 500

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLN--RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      RY++M KRVL+V++HF+ +  P + YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 501 RRYVEMQKRVLKVQKHFMWHDGEPVR-YDIFHMILHSVWYNRV 542

[98][TOP]
>UniRef100_Q8GYD4 Putative uncharacterized protein At5g11610/F15N18_200 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GYD4_ARATH
     Length = 546

 Score = 152 bits (385), Expect = 1e-35
 Identities = 74/163 (45%), Positives = 112/163 (68%), Gaps = 3/163 (1%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEM-DNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      P R+ILAFFAG HG +R IL  W  + ++++++R+  K Y + M S+FC+C 
Sbjct: 382 PSKRTILAFFAGSLHGYVRPILLNQWSSRPEQDMKIFNRIDH-KSYIRYMKRSRFCVCAK 440

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV SPR VE+I GCVPVIISDN+ PF ++LNW+SF++ +P  I ++ IL S+ +
Sbjct: 441 GYEVNSPRVVESILYGCVPVIISDNFVPPFLEILNWESFAVFVPEKEIPNLRKILISIPV 500

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLN--RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      RY++M KRVL+V++HF+ +  P + YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 501 RRYVEMQKRVLKVQKHFMWHDGEPVR-YDIFHMILHSVWYNRV 542

[99][TOP]
>UniRef100_B9ILS2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9ILS2_POPTR
     Length = 208

 Score = 152 bits (384), Expect = 2e-35
 Identities = 73/164 (44%), Positives = 107/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R+ILAF+AG HG +R IL ++WK+ D +++++ +PPG   +Y  M SK+C+
Sbjct: 45 PSQRNILAFYAGNMHGYLRPILLKYWKDKDPDMKIFGPMPPGVASKMNYIHHMQRSKYCI 104

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF DVL+W +FS+ +  I +K IL S
Sbjct: 105 CPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFDVLDWGAFSLILAEKDISNLKEILLS 164

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M  V + ++HF+ +   YD+ +M LHSIW R+
Sbjct: 165 IPKEKYLQMQLGVRKAQRHFLWHASPMKYDLFYMTLHSIWYNRV 208

[100][TOP]
>UniRef100_A9TX14 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TX14_PHYPA
     Length = 351

 Score = 152 bits (383), Expect = 2e-35
 Identities = 78/169 (46%), Positives = 107/169 (63%), Gaps = 6/169 (3%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPP----GKDYTKTMGMSKFCL 409
      P R LAF+AG+ HG +R +L QHW+ D+ ++VY+ LPP    Y + M SKFCL
Sbjct: 168 PGKRDYLAFYAGQMHGLVRPVLIQHWRGKDSSMKVYEVLPPEIAKNISYAQHMKRSKFCL 227

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI +GCVPVII+DN+ LPFS+VL+W FSI +  I +K IL +
Sbjct: 228 CPKGFEVNSPRIVEAILSGCVPVIIADNFVLPFSNVLDWSKFSITVEEKDIPNLKRILTN 287

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVL--NRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      V  Y M  + +++HFV  ++  YD HM ++SIW + LNL+
Sbjct: 288 VPDGTYRSMQSCLKYIRRHFVWLEDQEDTQYDSFHMTMYSIWRQSLNLK 336

[101][TOP]
>UniRef100_Q3E945 Putative uncharacterized protein At5g25820 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q3E945_ARATH
     Length = 654

 Score = 150 bits (379), Expect = 7e-35
 Identities = 78/166 (46%), Positives = 108/166 (65%), Gaps = 5/166 (3%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHW-KEMDNEVQVYDRLPP---GKDYTKTMGMSKF 415
      S  R ILAFFAG+ HG +R IL +W  D +++++ +LP   K+Y + M SK+
Sbjct: 484 SANQRPILAFFAGKPDHGYLRPILLSYWGNNKDPDLKIFGKLPRTKGNKNYLQFMKTSKY 543

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      C+C G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +VLNW+SF+I IP  I +K IL
Sbjct: 544 CICAKGFEVNSPRVVEAIFYDCVPVIISDNFVPPFFEVLNWESFAIFIPEKDIPNLKKIL 603

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      S+  RY M RV +V++HF+ +  + YD+ HM+LHSIW R+
Sbjct: 604 MSIPESRYRSMQMRVKKVQKHFLWHAKPEKYDMFHMILHSIWYNRV 649

[102][TOP]
>UniRef100_B9RKK4 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RKK4_RICCO
     Length = 676

 Score = 149 bits (376), Expect = 2e-34
 Identities = 72/164 (43%), Positives = 106/164 (64%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAF+AG HG +R IL ++WK+ D ++++ +PPG   +Y + M SK+C+
Sbjct: 507 PSQRHILAFYAGSMHGYLRPILLKYWKDKDPSMKIFGPMPPGVASKMNYIQHMKSSKYCI 566

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G+EV SPR VEAI+ CVPVIISDN+ PF +V NW +FS+ +  I +K IL S
Sbjct: 567 CPKGYEVNSPRVVEAIFYECVPVIISDNFVPPFFEVFNWGAFSLILAEKDIPNLKEILLS 626

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M  V +V++HF+ +   YD+ +M LH+IW R+
Sbjct: 627 IPEEKYLEMQLGVRKVQKHFLWHPSPMKYDLFYMTLHAIWYNRV 670

[103][TOP]
>UniRef100_Q8GXB9 Putative uncharacterized protein At4g32790/F4D11_10 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GXB9_ARATH
     Length = 270

 Score = 147 bits (371), Expect = 6e-34
 Identities = 72/161 (44%), Positives = 106/161 (65%), Gaps = 4/161 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK-EMDNEVQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R +L Q+W  D +++++ +P K  Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 107 RQILAFFAGGMHGYLRPLLLQNWGGNRDPDMKIFSEIPKSKGKKSYMEYMKSSKYCICPK 166

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G EV SPR VEA++ CVPVIISDN+ PF +VLNW+SF++ +  I ++K IL S++ 
Sbjct: 167 GHEVNSPRVVEALFYECVPVIISDNFVPPFFEVLNWESFAVFVLEKDIPDLKNILVSITE 226

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      RY +M RV V++HF+ +  + +D+ HM+LHSIW R+
Sbjct: 227 ERYREMQMRVKMVQKHFLWHSKPERFDIFHMILHSIWYNRV 267

[104][TOP]
>UniRef100_O65522 Putative uncharacterized protein AT4g32790 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=O65522_ARATH
     Length = 593

 Score = 147 bits (371), Expect = 6e-34
 Identities = 72/161 (44%), Positives = 106/161 (65%), Gaps = 4/161 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK-EMDNEVQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R +L Q+W  D +++++ +P K  Y + M SK+C+CP 
Sbjct: 430 RQILAFFAGGMHGYLRPLLLQNWGGNRDPDMKIFSEIPKSKGKKSYMEYMKSSKYCICPK 489

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G EV SPR VEA++ CVPVIISDN+ PF +VLNW+SF++ +  I ++K IL S++ 
Sbjct: 490 GHEVNSPRVVEALFYECVPVIISDNFVPPFFEVLNWESFAVFVLEKDIPDLKNILVSITE 549

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      RY +M RV V++HF+ +  + +D+ HM+LHSIW R+
Sbjct: 550 ERYREMQMRVKMVQKHFLWHSKPERFDIFHMILHSIWYNRV 590

[105][TOP]
>UniRef100_A7PEJ4 Chromosome chr11 scaffold_13, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PEJ4_VITVI
     Length = 665

 Score = 147 bits (371), Expect = 6e-34
 Identities = 72/164 (43%), Positives = 106/164 (64%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVY---DRLPPGKD-YTKTMGMSKFCL 409
      P R ILAFFAG HG +R IL Q+W+ + +++++  R  GK Y  M SK+C+
Sbjct: 496 PSQRPILAFFAGSMHGYLRPILLQYWENKEQDIKIFGPMSRDDGGKSRYRDHMKSSKYCI 555

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      C G+EV +PR VEAI+ CVPVIISDNY PF ++LNW++F++ I  + ++ IL S
Sbjct: 556 CARGYEVHTPRVVEAIFYECVPVIISDNYVPPFFEILNWEAFAVFILEKDVPNLRNILLS 615

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 616 IPEEKYLQMQMRVKMVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWYNRV 659

[106][TOP]
>UniRef100_B9RKK5 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RKK5_RICCO
     Length = 334

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 73/164 (44%), Positives = 107/164 (65%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLP---PGKD-YTKTMGMSKFCL 409
      P R LAFFAG HG +R IL Q W+ +++++++ +P  GK Y + M SK+C+
Sbjct: 165 PSERYTLAFFAGGMHGYLRPILVQFWENKESDMKIFGPMPRDIEGKRLYREYMKSSKYCI 224

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      C G+EV +PR VEAI  CVPVIISDNY PF +VLNW++FS+ +  I +++IL S
Sbjct: 225 CARGYEVHTPRIVEAILYECVPVIISDNYVPPFFEVLNWEAFSVFVQEKDIPNLRSILLS 284

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      +  +YL+M RV V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 285 IPEEKYLEMQLRVKMVQQHFLWHKNPVKYDLFHMILHSVWHNRI 328

[107][TOP]
>UniRef100_B9EYA0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9EYA0_ORYSJ
     Length = 482

 Score = 145 bits (365), Expect = 3e-33
 Identities = 70/158 (44%), Positives = 102/158 (64%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R ILAFFAG HG +R +L +HW + +      D + M S+FCLCP G+EV
Sbjct: 331 RGILAFFAGNVHGRVRPVLLKHWGDGRD------------DDMRHMKNSRFCLCPMGYEV 378

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      SPR VEA+Y CVPVII+DN+ LP SDVL+W +F++ +  + ++K ILQ ++L +Y+
Sbjct: 379 NSPRIVEALYYECVPVIIADNFVLPLSDVLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGITLRKYV 438

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 439 AMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 476

[108][TOP]
>UniRef100_A2XHP3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XHP3_ORYSI
     Length = 218

 Score = 140 bits (354), Expect = 5e-32
 Identities = 71/163 (43%), Positives = 105/163 (64%), Gaps = 5/163 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKE-MDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCP 403
      R ILAFFAG HG +R +L +HW + D+++ VY LP    Y + M S+FCLCP
Sbjct: 56 RGILAFFAGNVHGRVRPVLLKHWGDGRDDDMWVYGPLPARVSRRMSYIQHMKNSRFCLCP 115

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G+EV SPR VEA+Y CVPVII+DN+   VL+W +F++ +  + ++K ILQ ++
Sbjct: 116 MGYEVNSPRIVEALYYECVPVIIADNF------VLDWSAFAVVVAEKDVPDLKKILQGIT 169

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      L +Y+ M+ V +++HF+ +   YD+ HM+LHSIWL R+N
Sbjct: 170 LRKYVAMHGCVKRLQRHFLWHARPLRYDLFHMILHSIWLSRVN 212

[109][TOP]
>UniRef100_B9ILS0 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9ILS0_POPTR
     Length = 334

 Score = 140 bits (352), Expect = 9e-32
 Identities = 70/167 (41%), Positives = 105/167 (62%), Gaps = 6/167 (3%)
 Frame = -2

Query: 579 SPRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD------YTKTMGMSK 418
      SP R ILAFFAG HG +R IL ++W+ + ++++  P +D   Y + M SK
Sbjct: 164 SPSERPILAFFAGNMHGYLRPILLEYWENKEPDMKILG--PMSRDIAGKRRYREYMKRSK 221

Query: 417 FCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTI 238
      +C+C G+EV +PR VE+I+ CVPVIISDNY P +VLNW++FS+ I  I ++ I
Sbjct: 222 YCICARGYEVHTPRVVESIFYECVPVIISDNYVPPLFEVLNWEAFSVFIQEKDIPNLRNI 281

Query: 237 LQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
      L S+  +Y+ M  V +V+QHF+ ++  YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 282 LLSIPQEKYVAMQLGVKKVQQHFLWHKKPVKYDLFHMILHSVWHSRV 328

[110][TOP]
>UniRef100_Q9FGV3 Similarity to limonene cyclase n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FGV3_ARATH
     Length = 559

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 66/167 (39%), Positives = 103/167 (61%), Gaps = 9/167 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG-------KDYTKTMG--MSKF 415
      R ILAFFAG HG +R IL + W+ + +++++ +P     ++Y K+   +++
Sbjct: 388 RKILAFFAGSMHGYLRPILVKLWENKEPDMKIFGPMPRDPKSKKQYREYMKSSSSHFNRY 447

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      C+C G+EV +PR VEAI  CVPVII+DNY PF +VLNW+ F++ +  I ++ IL
Sbjct: 448 CICARGYEVHTPRVVEAIINECVPVIIADNYVPPFFEVLNWEEFAVFVEEKDIPNLRNIL 507

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLN 94
      S+  RY+ M RV V+QHF+ ++  +D HM+LHSIW R++
Sbjct: 508 LSIPEDRYIGMQARVKAVQQHFLWHKKPVKFDQFHMILHSIWYSRVH 554

[111][TOP]
>UniRef100_B9SIA9 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SIA9_RICCO
     Length = 336

 Score = 133 bits (334), Expect = 1e-29
 Identities = 69/162 (42%), Positives = 104/162 (64%), Gaps = 1/162 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV-YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R LAFFAG + +R+ L Q W+ D+E+ V Y RL   Y  + SKFCL  G+E
Sbjct: 168 RQKLAFFAGSINSPVRERLLQVWRN-DSEIYVHYGRL--NTSYADELLGSKFCLHVKGFE 224

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      V + R +++Y GCVP+II+++Y LPF+D+LNW+SFS+ +  I +K ILQ VS RY
Sbjct: 225 VNTARIADSLYYGCVPIIIANHYDLPFTDILNWESFSVVVATLDILYLKKILQGVSSDRY 284

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      + +  VL+V++HF + P  YD HM+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 285 VMLQSNVLKVRKHFQWHFPPVDYDAFHMVMYELWLRRSSVRV 326

[112][TOP]
>UniRef100_Q6ZIF8 Os02g0187200 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6ZIF8_ORYSJ
     Length = 402

 Score = 130 bits (326), Expect = 1e-28
 Identities = 63/159 (39%), Positives = 104/159 (65%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+IL F+AG + +IR IL Q W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 239 RTILGFWAGHRNSKIRVILAQVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYHTKFCICPG 297

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ +  + ++K+IL+S+S 
Sbjct: 298 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKERDVYQLKSILKSISQ 357

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       +++++K +++V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 358 EEFVELHKSLVQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 396

[113][TOP]
>UniRef100_B9IPR6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IPR6_POPTR
     Length = 332

 Score = 125 bits (313), Expect = 3e-27
 Identities = 64/161 (39%), Positives = 98/161 (60%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAG + +R+ L  W+    + RL   Y  + SKFCL  G+EV
Sbjct: 164 RKKLAFFAGSINSPVRERLLHSWRNDSEIFAHFGRLTT--PYADELLGSKFCLHVKGFEV 221

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFS+ +  I +K IL+ +S +YL
Sbjct: 222 NTARIGDSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSVVVATLDIPLLKKILKGISSDQYL 281

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       K+VLEV++HF + P  YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 282 MFQKKVLEVRKHFQWHCPPVDYDAFYMVMYELWLRRTSVRV 322

[114][TOP]
>UniRef100_Q67WE7 Pectin-glucuronyltransferase-like n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q67WE7_ORYSJ
     Length = 342

 Score = 124 bits (312), Expect = 4e-27
 Identities = 62/159 (38%), Positives = 101/159 (63%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV----YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+IL F+AG + +IR IL + W E D E+ +   +R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 179 RTILGFWAGHRNSKIRVILARIW-ENDTELAISNNRINRAIGNLVYQKHFFRTKFCVCPG 237

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + S + E+K+IL+S+S 
Sbjct: 238 GSQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKESDVYELKSILKSLSQ 297

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 298 KEFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 336

[115][TOP]
>UniRef100_UPI0001983BF9 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983BF9
     Length = 453

 Score = 124 bits (310), Expect = 7e-27
 Identities = 65/162 (40%), Positives = 101/162 (62%), Gaps = 1/162 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV-YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R LAFFAG + +R+ L Q W+ D+E+ V + RL   Y  + SKFCL  G+E
Sbjct: 285 RKKLAFFAGSINSPVRERLLQVWRN-DSEISVHFGRLTT--PYADELLGSKFCLHVKGFE 341

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      + + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFSI +  I +K +L+ +SL Y
Sbjct: 342 INTARIADSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSIVVATLDIPLLKQVLKGISLNEY 401

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      L +  VL+V+ HF +   YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 402 LMLQSNVLKVRNHFQWHVSPVDYDAFYMVMYELWLRRSSVRV 443

[116][TOP]
>UniRef100_A7Q014 Chromosome chr8 scaffold_41, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7Q014_VITVI
     Length = 336

 Score = 124 bits (310), Expect = 7e-27
 Identities = 65/162 (40%), Positives = 101/162 (62%), Gaps = 1/162 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV-YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R LAFFAG + +R+ L Q W+ D+E+ V + RL   Y  + SKFCL  G+E
Sbjct: 168 RKKLAFFAGSINSPVRERLLQVWRN-DSEISVHFGRLTT--PYADELLGSKFCLHVKGFE 224

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      + + R +++Y GCVPVII+++Y LPF+D+LNW SFSI +  I +K +L+ +SL Y
Sbjct: 225 INTARIADSLYYGCVPVIIANHYDLPFADILNWKSFSIVVATLDIPLLKQVLKGISLNEY 284

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      L +  VL+V+ HF +   YD +M+++ +WLRR ++R+
Sbjct: 285 LMLQSNVLKVRNHFQWHVSPVDYDAFYMVMYELWLRRSSVRV 326

[117][TOP]
>UniRef100_A2X1S5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X1S5_ORYSI
     Length = 332

 Score = 124 bits (310), Expect = 7e-27
 Identities = 63/165 (38%), Positives = 104/165 (63%), Gaps = 10/165 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+IL F+AG + +IR IL Q W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 163 RTILGFWAGHRNSKIRVILAQVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYRTKFCICPG 221

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ +  + ++K+IL+S+S 
Sbjct: 222 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKERDVYQLKSILKSISQ 281

Query: 219 VRYLKMYKRVL------EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       +++++K ++   +V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 282 EEFVELHKSLVQNISCPQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 326

[118][TOP]
>UniRef100_A3A3X8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A3X8_ORYSJ
     Length = 408

 Score = 123 bits (309), Expect = 9e-27
 Identities = 63/165 (38%), Positives = 104/165 (63%), Gaps = 10/165 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+IL F+AG + +IR IL Q W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 239 RTILGFWAGHRNSKIRVILAQVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYHTKFCICPG 297

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W F++ +  + ++K+IL+S+S 
Sbjct: 298 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFAVVLKERDVYQLKSILKSISQ 357

Query: 219 VRYLKMYKRVL------EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       +++++K ++   +V++HFV + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 358 EEFVELHKSLVQNISCPQVQKHFVWHSPPLPYDAFHMVMYELWLR 402

[119][TOP]
>UniRef100_C5XWZ9 Putative uncharacterized protein Sb04g005890 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XWZ9_SORBI
     Length = 403

 Score = 123 bits (308), Expect = 1e-26
 Identities = 61/159 (38%), Positives = 100/159 (62%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+IL F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 240 RTILGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYRTKFCICPG 298

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ +  + ++K IL+S+S 
Sbjct: 299 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRERDVYQLKNILKSISQ 358

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 359 EEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMVMYELWLR 397

[120][TOP]
>UniRef100_B9FQ35 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9FQ35_ORYSJ
     Length = 265

 Score = 122 bits (307), Expect = 2e-26
 Identities = 61/158 (38%), Positives = 100/158 (63%), Gaps = 4/158 (2%)
 Frame = -2

Query: 564 SILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV----YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      +IL F+AG + +IR IL + W E D E+ +   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 103 TILGFWAGHRNSKIRVILARIW-ENDTELAISNNRINRAIGNLVYQKHFFRTKFCVCPGG 161

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + S + E+K+IL+S+S 
Sbjct: 162 SQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKESDVYELKSILKSLSQK 221

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 222 EFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 259

[121][TOP]
>UniRef100_B6SNQ6 Exostosin-like n=1 Tax=Zea mays RepID=B6SNQ6_MAIZE
     Length = 403

 Score = 122 bits (306), Expect = 2e-26
 Identities = 61/159 (38%), Positives = 99/159 (62%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R IL F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 240 RVILGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYRTKFCICPG 298

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ +  + ++K IL+S+S 
Sbjct: 299 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRERDVYQLKNILKSISQ 358

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 359 EEFISLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMVMYELWLR 397

[122][TOP]
>UniRef100_B6TA15 Exostosin-like n=1 Tax=Zea mays RepID=B6TA15_MAIZE
     Length = 403

 Score = 121 bits (303), Expect = 4e-26
 Identities = 60/159 (37%), Positives = 99/159 (62%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 240 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYRTKFCICPG 298

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ +  + ++K IL+S+S 
Sbjct: 299 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRERDVYQLKNILKSISQ 358

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 359 EEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMIMYELWLR 397

[123][TOP]
>UniRef100_B4FFT1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FFT1_MAIZE
     Length = 403

 Score = 121 bits (303), Expect = 4e-26
 Identities = 60/159 (37%), Positives = 99/159 (62%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 240 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELAISNNRISRAIGELVYQKQFYRTKFCICPG 298

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D L+W F++ +  + ++K IL+S+S 
Sbjct: 299 GSQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDALDWRKFAVILRERDVYQLKNILKSISQ 358

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++K +++V++HFV + P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 359 EEFVSLHKSLVQVQKHFVWHSPPVSYDAFHMIMYELWLR 397

[124][TOP]
>UniRef100_B9SA61 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SA61_RICCO
     Length = 406

 Score = 120 bits (300), Expect = 1e-25
 Identities = 58/158 (36%), Positives = 95/158 (60%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL + W+  E+D   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 243 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVWENDTELDISNNRINRATGHLVYQKRFYRTKFCICPGG 302

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ +  + +K +L+ +S 
Sbjct: 303 SQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWKRFSVILKEKDVYRLKQVLKDISDD 362

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ +++ ++EV++HF N P  YD HM++ +WLR
Sbjct: 363 EFVALHENLVEVQKHFQWNSPPIKYDAFHMVMFDLWLR 400

[125][TOP]
>UniRef100_UPI0000162756 exostosin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0000162756
     Length = 547

 Score = 119 bits (298), Expect = 2e-25
 Identities = 59/141 (41%), Positives = 89/141 (63%), Gaps = 4/141 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG----KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R ILAFFAG HG +R IL + W+ + +++++ +P   K Y + M S++C+C 
Sbjct: 402 RKILAFFAGSMHGYLRPILVKLWENKEPDMKIFGPMPRDPKSKKQYREYMKSSRYCICAR 461

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV +PR VEAI  CVPVII+DNY PF +VLNW+ F++ +  I ++ IL S+ 
Sbjct: 462 GYEVHTPRVVEAIINECVPVIIADNYVPPFFEVLNWEEFAVFVEEKDIPNLRNILLSIPE 521

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNR 157
      RY+ M RV V+QHF+ ++
Sbjct: 522 DRYIGMQARVKAVQQHFLWHK 542

[126][TOP]
>UniRef100_C6T8R8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6T8R8_SOYBN
     Length = 409

 Score = 119 bits (298), Expect = 2e-25
 Identities = 54/163 (33%), Positives = 101/163 (61%), Gaps = 3/163 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL + W+  E+D    R   Y K  SKFC+CP G
Sbjct: 246 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVWENDTELDISNNRISRATGHLVYQKRFYRSKFCICPGG 305

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GC+PV++S+ Y LPF+D+L+W+ F++ + S + ++K IL+++S 
Sbjct: 306 SQVNSARIADSIHYGCIPVMLSNYYDLPFNDILDWNKFAVVLKESDVYQLKQILKNISDA 365

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      ++ ++ +++V++HF N P+ +D H++++ +WLR  ++
Sbjct: 366 EFVTLHNNLVKVQKHFQWNSPSIRFDAFHLVMYDLWLRHHTIK 408

[127][TOP]
>UniRef100_Q9SZK4 Putative uncharacterized protein AT4g38040 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9SZK4_ARATH
     Length = 425

 Score = 118 bits (295), Expect = 4e-25
 Identities = 55/158 (34%), Positives = 94/158 (59%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL  W+  E+D   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 262 RTTLGFWAGHRNSKIRVILAHVWENDTELDISNNRINRATGHLVYQKRFYRTKFCICPGG 321

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y LPF+D+LNW F++ +  + +K IL+++  
Sbjct: 322 SQVNSARITDSIHYGCIPVILSDYYDLPFNDILNWRKFAVVLREQDVYNLKQILKNIPHS 381

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ ++ +++V++HF N P  +D HM+++ +WLR
Sbjct: 382 EFVSLHNNLVKVQKHFQWNSPPVKFDAFHMIMYELWLR 419

[128][TOP]
>UniRef100_UPI0001985ED8 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985ED8
     Length = 183

 Score = 117 bits (294), Expect = 5e-25
 Identities = 63/157 (40%), Positives = 93/157 (59%), Gaps = 1/157 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R L FFAGR + IR+ L  W  D ++ ++  PP  Y + + SK+CL  G+E
Sbjct: 22 RHKLVFFAGRVQNSHIRQELMAVWGN-DTDIDLFSGSPPFP-YEEGLRKSKYCLHVKGYE 79

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      V + R +AI+ GC+PVI+S+ Y LPFS+VL+W FS+ I  I +K IL S+S +Y
Sbjct: 80 VNTARVCDAIHYGCIPVIVSNYYDLPFSNVLDWSKFSVIISHKSIATLKKILLSISKQKY 139

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 100
      L MY+ + V++HF +  + YD HM + +WLRR
Sbjct: 140 LSMYQNLCLVRRHFAWHTTPRGYDSFHMTAYQLWLRR 176

[129][TOP]
>UniRef100_B9GZ71 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GZ71_POPTR
     Length = 326

 Score = 117 bits (294), Expect = 5e-25
 Identities = 57/159 (35%), Positives = 96/159 (60%), Gaps = 3/159 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + IR IL + W+  E+D   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 163 RTTLGFWAGHRNSRIRVILARVWENDTELDISSNRINRATGHLVYQKRFYGTKFCICPGG 222

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ +  + ++K IL+ +  
Sbjct: 223 SQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWHKFSVILKEQDVYQLKQILKDIPDN 282

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 100
      +++ ++K +++V++HF N P  D HM+++ +WLRR
Sbjct: 283 QFVSLHKNLIKVQKHFQWNSPPIKNDAFHMVMYDLWLRR 321

[130][TOP]
>UniRef100_A7R6Y3 Chromosome undetermined scaffold_1484, whole genome shotgun
      sequence (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A7R6Y3_VITVI
     Length = 218

 Score = 117 bits (294), Expect = 5e-25
 Identities = 63/157 (40%), Positives = 93/157 (59%), Gaps = 1/157 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R L FFAGR + IR+ L  W  D ++ ++  PP  Y + + SK+CL  G+E
Sbjct: 57 RHKLVFFAGRVQNSHIRQELMAVWGN-DTDIDLFSGSPPFP-YEEGLRKSKYCLHVKGYE 114

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      V + R +AI+ GC+PVI+S+ Y LPFS+VL+W FS+ I  I +K IL S+S +Y
Sbjct: 115 VNTARVCDAIHYGCIPVIVSNYYDLPFSNVLDWSKFSVIISHKSIATLKKILLSISKQKY 174

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 100
      L MY+ + V++HF +  + YD HM + +WLRR
Sbjct: 175 LSMYQNLCLVRRHFAWHTTPRGYDSFHMTAYQLWLRR 211

[131][TOP]
>UniRef100_UPI000198623D PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI000198623D
     Length = 416

 Score = 117 bits (292), Expect = 8e-25
 Identities = 57/159 (35%), Positives = 96/159 (60%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 253 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELDIMNNRINRAAGELLYQKRFYRTKFCICPG 311

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ +  + ++K IL+ + 
Sbjct: 312 GSQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWRKFSVVLKELDVYQLKQILKDIPD 371

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 372 AEFVALHNNLVQVQKHFQWNSPPIRYDAFHMIMYELWLR 410

[132][TOP]
>UniRef100_A7R0U9 Chromosome undetermined scaffold_324, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7R0U9_VITVI
     Length = 326

 Score = 117 bits (292), Expect = 8e-25
 Identities = 57/159 (35%), Positives = 96/159 (60%), Gaps = 4/159 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD----RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + +IR IL + W E D E+ + +  R   Y K  +KFC+CP 
Sbjct: 163 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARVW-ENDTELDIMNNRINRAAGELLYQKRFYRTKFCICPG 221

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G +V S R ++I+ GCVPVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ +  + ++K IL+ + 
Sbjct: 222 GSQVNSARIADSIHYGCVPVILSNYYDLPFNDILDWRKFSVVLKELDVYQLKQILKDIPD 281

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 282 AEFVALHNNLVQVQKHFQWNSPPIRYDAFHMIMYELWLR 320

[133][TOP]
>UniRef100_UPI0001985AB7 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001985AB7
     Length = 417

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 56/158 (35%), Positives = 94/158 (59%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL + W+  E+D +  +R   Y   +KFC+CP G
Sbjct: 254 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARIWENDTELDIKNNRINRATGHLVYQNKFYRTKFCICPGG 313

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ +  + +K IL+ +  
Sbjct: 314 SQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKERDVYRLKYILKDIPDA 373

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 374 EFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 411

[134][TOP]
>UniRef100_B9H6P2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9H6P2_POPTR
     Length = 406

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 56/158 (35%), Positives = 94/158 (59%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + IR IL + W+  E+D   +R   Y K  SK+C+CP G
Sbjct: 243 RTTLGFWAGHRNSRIRVILARVWENDTELDISNNRINRATGHLVYQKRFYGSKYCICPGG 302

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GC+PVI+S+ Y LPF+D+L+W FS+ +  + +K IL+ +  
Sbjct: 303 SQVNSARIADSIHYGCIPVILSNYYDLPFNDILDWHKFSVILKEQDVYRLKQILKDIPDN 362

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      + + ++K +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 363 KLVSLHKNLVKVQKHFQWNSPPVKYDAFHMVMYDLWLR 400

[135][TOP]
>UniRef100_A7QM24 Chromosome undetermined scaffold_123, whole genome shotgun sequence
      n=1 Tax=Vitis vinifera RepID=A7QM24_VITVI
     Length = 326

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 56/158 (35%), Positives = 94/158 (59%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL + W+  E+D +  +R   Y   +KFC+CP G
Sbjct: 163 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARIWENDTELDIKNNRINRATGHLVYQNKFYRTKFCICPGG 222

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ +  + +K IL+ +  
Sbjct: 223 SQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKERDVYRLKYILKDIPDA 282

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 283 EFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 320

[136][TOP]
>UniRef100_A5BV40 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5BV40_VITVI
     Length = 321

 Score = 116 bits (291), Expect = 1e-24
 Identities = 56/158 (35%), Positives = 94/158 (59%), Gaps = 3/158 (1%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL + W+  E+D +  +R   Y   +KFC+CP G
Sbjct: 158 RTTLGFWAGHRNSKIRVILARIWENDTELDIKNNRINRATGHLVYQNKFYRTKFCICPGG 217

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W FS+ +  + +K IL+ +  
Sbjct: 218 SQVNSARIADSIHYGCVPVILSDYYDLPFNDILDWRKFSVILKERDVYRLKYILKDIPDA 277

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      ++ ++ +++V++HF N P  YD HM+++ +WLR
Sbjct: 278 EFIALHDNLVKVQKHFQWNTPPIKYDAFHMVMYELWLR 315

[137][TOP]
>UniRef100_B9RRY0 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RRY0_RICCO
     Length = 601

 Score = 115 bits (289), Expect = 2e-24
 Identities = 56/117 (47%), Positives = 77/117 (65%)
 Frame = -2

Query: 447 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 268
      +Y + M S++C+C G+EV SPR VEAI  CVPVIISDNY PF +VLNW+SF++ + 
Sbjct: 479 NYVQHMKSSRYCICARGYEVNSPRIVEAILYECVPVIISDNYVPPFFEVLNWESFAVFVL 538

Query: 267 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRL 97
       I +K IL S+  RY +M RV V+QHF+ +   YD+ HM+LHS+W R+
Sbjct: 539 EKDIPNLKNILLSIPEKRYREMQMRVKMVQQHFLWHARPVKYDLFHMILHSVWYNRV 595

[138][TOP]
>UniRef100_UPI0000E128C6 Os06g0638300 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=UPI0000E128C6
     Length = 1254

 Score = 115 bits (288), Expect = 2e-24
 Identities = 60/162 (37%), Positives = 98/162 (60%), Gaps = 4/162 (2%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV----YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCL 409
      P++  A AG + E R IL + W E D E+ +   +R   Y K  +KFC+
Sbjct: 1088 PQILQPFALPAGGNDIENRVILARIW-ENDTELAISNNRINRAIGNLVYQKHFFRTKFCV 1146

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS 229
      CP G +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y L FS +LNW F++ + S + E+K+IL+S
Sbjct: 1147 CPGGSQVNSARISDSIHYGCMPVILSDYYDLRFSGILNWRKFAVVLKESDVYELKSILKS 1206

Query: 228 VSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
      +S  ++ ++K +++V++HF + P PYD HM+++ +WLR
Sbjct: 1207 LSQKEFVSLHKSLVQVQKHFEWHSPPVPYDAFHMIMYELWLR 1248

[139][TOP]
>UniRef100_B9GMX9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GMX9_POPTR
     Length = 457

 Score = 115 bits (287), Expect = 3e-24
 Identities = 64/164 (39%), Positives = 96/164 (58%), Gaps = 1/164 (0%)
 Frame = -2

Query: 573 RVRSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R R L +FAGR + ++R+ L  W  D + +++ P  Y +  SKFCL  G
Sbjct: 294 RCRHRLVYFAGRVQNSQVRQQLVNLWGN-DTQFDIFNGNPTFP-YEEGFKRSKFCLHVKG 351

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +EV + R +AI+ GC+PVIIS+ Y LPF++VL+W FS+ I  I +KT L S+  
Sbjct: 352 YEVNTARVSDAIHYGCIPVIISNYYDLPFANVLDWSKFSVVINQRDIAFLKTKLLSIKRE 411

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      YL+MY + +V++HFV +  + YD +M + +WLRR LRL
Sbjct: 412 MYLRMYHNLFKVRRHFVWHTTPRGYDSFYMTAYQLWLRRSTLRL 455

[140][TOP]
>UniRef100_A9S7D0 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9S7D0_PHYPA
     Length = 344

 Score = 114 bits (285), Expect = 5e-24
 Identities = 59/164 (35%), Positives = 95/164 (57%), Gaps = 4/164 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD---YTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R++L F+AG + ++R L  W+     +RL    Y   SKFC+CP+G
Sbjct: 180 RTVLGFWAGHRNSKVRVNLADAWQYDPILFVANNRLNRSTGDYIYQNQFYRSKFCICPAG 239

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVP-VIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      +V S R E+I+ GCVP VI++D Y LPF+D+L+W FS+ +    +K ILQ+V++
Sbjct: 240 SQVNSARIAESIHYGCVPEVIMADFYDLPFNDILDWRKFSLVVREREYDNLKKILQAVTV 299

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      +Y ++ V +V++HF + P  YD HM+++ +WLRR +R
Sbjct: 300 QKYRMLHAGVRQVRRHFEWHSPPIKYDAFHMVMYELWLRRFTIR 343

[141][TOP]
>UniRef100_Q2HVN7 Exostosin-like n=1 Tax=Medicago truncatula RepID=Q2HVN7_MEDTR
     Length = 486

 Score = 112 bits (281), Expect = 2e-23
 Identities = 64/163 (39%), Positives = 98/163 (60%), Gaps = 4/163 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYD---RLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R LAFFAG + +R L + WK D E+ V++  + P G +    SKFC  G
Sbjct: 322 RKKLAFFAGEVNSPVRINLVETWKN-DTEIFVHNGRLKTPYGDELLG----SKFCFHVRG 376

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQS-VSL 220
      +EV + R +++Y GCVPVII++ Y LPF+DVLNW SFS+ +  I +K IL+ V+ 
Sbjct: 377 YEVNTARIGDSLYYGCVPVIIANYYDLPFADVLNWKSFSVVVTTLDIPLLKKILKGIVNS 436

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
       YL + K VL+V++HF + P  +D +M+++ +WLRR ++
Sbjct: 437 GEYLMLQKNVLKVREHFQWHSPPIDFDAFYMVMYELWLRRSSI 479

[142][TOP]
>UniRef100_A9TSH4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9TSH4_PHYPA
     Length = 344

 Score = 112 bits (281), Expect = 2e-23
 Identities = 59/163 (36%), Positives = 99/163 (60%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEV 388
      R LAFFAG + +RK L + W  D+++ V+  P  Y++ + +KFCL  G+EV
Sbjct: 183 RKRLAFFAGALNSPVRKDLERTWAN-DSKILVHKGRVP-YPYSEALLTTKFCLHAKGFEV 240

Query: 387 ASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYL 208
      + R +A+Y GCVPV+I++ Y LPF D+L+W FSI +  I +K L++V+ +Y 
Sbjct: 241 NTARLGDAMYYGCVPVVIANYYDLPFQDILDWTKFSIVVSSLDIPLLKKTLEAVTDEQYA 300

Query: 207 KMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRLGT 79
      +++++VL ++HF + P + YD H +++ +W RR +R T
Sbjct: 301 ELHRQVLLARKHFQWHAPPEEYDAFHTVMYELWKRRHIVRRST 343

[143][TOP]
>UniRef100_Q6Z4E6 Limonene cyclase like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z4E6_ORYSJ
     Length = 332

 Score = 109 bits (273), Expect = 1e-22
 Identities = 51/96 (53%), Positives = 75/96 (78%), Gaps = 1/96 (1%)
 Frame = -2

Query: 369 EAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRV 190
      EAIY CVPV+I D+Y+LPF+DVLNW +FS+++ V I +K IL +VS +Y++M +RV
Sbjct: 232 EAIYLECVPVVIGDDYTLPFADVLNWAAFSVRVAVGDIPRLKEILAAVSPRQYIRMQRRV 291

Query: 189 LEVKQHFVLNRPA-KPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       V++HF+++ A + +DV HM+LHSIWLRRLN+R+
Sbjct: 292 RAVRRHFMVSDGAPRRFDVFHMILHSIWLRRLNVRV 327

[144][TOP]
>UniRef100_B9RG47 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RG47_RICCO
     Length = 426

 Score = 107 bits (267), Expect = 7e-22
 Identities = 59/165 (35%), Positives = 94/165 (56%), Gaps = 1/165 (0%)
 Frame = -2

Query: 576 PRVRSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      P R L +FAGR + ++R+ L  W  D E+ + +  P  Y +  SK+CL  
Sbjct: 262 PHARHRLVYFAGRVQNSQVRRELVNLWGN-DTEMDIING-SPSFPYEEGFKRSKYCLHVK 319

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G+EV + R ++I+ GC+PVIIS+ Y LPF+ VL+W FS+ I + I +KT L +++ 
Sbjct: 320 GYEVNTARVSDSIHYGCIPVIISNYYDLPFATVLDWSKFSVVINQADIPFLKTTLLAITR 379

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
       Y+ M++ + V++HF +  K YD +M + +WLRR  RL
Sbjct: 380 KTYITMFQNLCRVRRHFEWHTTPKGYDSFYMTAYQLWLRRSIHRL 424

[145][TOP]
>UniRef100_B9HEA3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HEA3_POPTR
     Length = 420

 Score = 100 bits (250), Expect = 6e-20
 Identities = 54/161 (33%), Positives = 91/161 (56%), Gaps = 5/161 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDN-EVQVYDRLPPGK---DYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + ++RK L  +K     +D++    Y  + SKFC+CP 
Sbjct: 255 RTKLGFWAGSLNSDVRKNLQVFYKGAPEFNFHFFDKMKKAAILDAYENELYGSKFCICPR 314

Query: 399 GWE-VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G  V S  E++ GCVPVI+ D Y PF+DVL+W++FS+ +  + +++ IL+ + 
Sbjct: 315 GNNHVGSVCLTESMTFGCVPVILHDYYDFPFNDVLDWNNFSVILKEEHVPDLEKILKGIP 374

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRR 100
       Y KM++ +L+V++HF N   YD+ M+++ +WLRR
Sbjct: 375 EENYKKMHQNLLQVRKHFQWNSLPVKYDLFRMIMYELWLRR 415

[146][TOP]
>UniRef100_B9IF27 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9IF27_POPTR
     Length = 407

 Score = 98.6 bits (244), Expect = 3e-19
 Identities = 58/166 (34%), Positives = 97/166 (58%), Gaps = 6/166 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDN-EVQVYDRLPPG---KDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R+ L F+AG + E+RK L H+K ++ E+  + +    + K + SKFC+CP 
Sbjct: 242 RTKLCFWAGSPNSEVRKNLRVHYKGLEEFEIHFVENVKRALVLDTFQKEIHRSKFCICPR 301

Query: 399 G-WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G +V   E++ GCVPVI+SD Y LPF+D+L+W++FS+ +  + + IL+ + 
Sbjct: 302 GKTQVGGVCLAESMAFGCVPVIMSDYYDLPFNDILDWNAFSVILKEHDVPIMGEILKGIP 361

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN-RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
       + KM + VL+V ++F + RP K YD HM+++ +W RR +R
Sbjct: 362 EDMFEKMRQNVLKVSKYFKWHFRPVK-YDEFHMVMYELWKRRHIIR 406

[147][TOP]
>UniRef100_B9HE98 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HE98_POPTR
     Length = 326

 Score = 97.1 bits (240), Expect = 9e-19
 Identities = 55/160 (34%), Positives = 87/160 (54%), Gaps = 5/160 (3%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD-----YTKTMGMSKFCLCP 403
      R LAF+ G ++ +IR+ L + W E D E+ +   P +   + +  SK+C+CP
Sbjct: 162 RITLAFWRGLNNSDIRQKLLEAW-ENDLELFIQKGRKPSLEQGDLVHHEAFNNSKYCICP 220

Query: 402 SGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      G E+   + AI+ GCVPVI+SD Y LPF D+L+W FSI + S++ ++ L+ + 
Sbjct: 221 GGPELDRTIAL-AIHYGCVPVIMSDYYDLPFKDILDWRKFSIILEESQVYYLREHLKEML 279

Query: 222 LVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLR 103
       Y M  + V++HF N   YD HM ++ +WLR
Sbjct: 280 EHEYRAMQTNTVMVRKHFQWNLVPAKYDAFHMTMYDLWLR 319

[148][TOP]
>UniRef100_C0Z2E1 AT4G38040 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=C0Z2E1_ARATH
     Length = 407

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 8e-18
 Identities = 46/134 (34%), Positives = 79/134 (58%), Gaps = 3/134 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWK---EMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      R+ L F+AG + +IR IL  W+  E+D   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 262 RTTLGFWAGHRNSKIRVILAHVWENDTELDISNNRINRATGHLVYQKRFYRTKFCICPGG 321

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLV 217
      +V S R ++I+ GC+PVI+SD Y LPF+D+LNW F++ +  + +K IL+++  
Sbjct: 322 SQVNSARITDSIHYGCIPVILSDYYDLPFNDILNWRKFAVVLREQDVYNLKQILKNIPHS 381

Query: 216 RYLKMYKRVLEVKQ 175
      ++ ++ +++VK+
Sbjct: 382 EFVSLHNNLVKVKR 395

[149][TOP]
>UniRef100_A9T650 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9T650_PHYPA
     Length = 351

 Score = 94.0 bits (232), Expect = 8e-18
 Identities = 52/144 (36%), Positives = 78/144 (54%), Gaps = 2/144 (1%)
 Frame = -2

Query: 513 LFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVII 334
      + Q W  D++ V   P  + K + S+FC+ S  A  V+++ GCVPV+I
Sbjct: 211 VIQKWTS-DSDFHVESADQPSPPFEKLLS-SRFCVSVS--PQAMLNVVDSLRLGCVPVLI 266

Query: 333 SDN--YSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLN 160
      +D+ Y LPF DVLNW FS+ + V   +KT+L S+S  Y KM   + +H  N
Sbjct: 267 ADSIIYDLPFQDVLNWKEFSVVLGVKESPNLKTLLSSISTDEYRKMQYLGHQASKHMEWN 326

Query: 159 RPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLR 88
      P KP+D HM LH +W+RR +++
Sbjct: 327 DPPKPWDAFHMTLHELWVRRHSIK 350

[150][TOP]
>UniRef100_B8B0I3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8B0I3_ORYSI
     Length = 250

 Score = 92.4 bits (228), Expect = 2e-17
 Identities = 50/118 (42%), Positives = 74/118 (62%), Gaps = 4/118 (3%)
 Frame = -2

Query: 564 SILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV----YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSG 397
      +IL F+AG + +IR IL + W E D E+ +   +R   Y K  +KFC+CP G
Sbjct: 114 TILGFWAGHCNSKIRVILARIW-ENDTELAISNNRINRAIGNLVYQKQFFWTKFCVCPGG 172

Query: 396 WEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVS 223
      +V S R ++I+ GCVPVI+SD Y LPFS +LNW F++ + S + E+K+IL+S+S
Sbjct: 173 SQVNSARISDSIHYGCVPVILSDYYDLPFSGILNWRKFAVVLKESDVYELKSILKSLS 230

[151][TOP]
>UniRef100_B6TI34 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TI34_MAIZE
     Length = 417

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 73/134 (54%), Gaps = 4/134 (2%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEV--QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISD 328
      W+  N   +  PP  Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D
Sbjct: 254 WENFKNNALFDISTEHPP--TYYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIAD 311

Query: 327 NYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRP 154
      + LPF+D + W+ ++ +P  + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +P
Sbjct: 312 DIVLPFADAIPWEEIAVFVPEDDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQP 371

Query: 153 AKPYDVMHMMLHSI 112
      A+P D H +L+ +
Sbjct: 372 AEPRDAFHQVLNGL 385

[152][TOP]
>UniRef100_B6SUC6 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6SUC6_MAIZE
     Length = 418

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 73/134 (54%), Gaps = 4/134 (2%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEV--QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISD 328
      W+  N   +  PP  Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D
Sbjct: 255 WENFKNNALFDISTEHPP--TYYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIAD 312

Query: 327 NYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRP 154
      + LPF+D + W+ ++ +P  + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +P
Sbjct: 313 DIVLPFADAIPWEEIAVFVPEDDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQP 372

Query: 153 AKPYDVMHMMLHSI 112
      A+P D H +L+ +
Sbjct: 373 AEPRDAFHQVLNGL 386

[153][TOP]
>UniRef100_B4FZI6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FZI6_MAIZE
     Length = 418

 Score = 89.0 bits (219), Expect = 2e-16
 Identities = 45/134 (33%), Positives = 73/134 (54%), Gaps = 4/134 (2%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEV--QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISD 328
      W+  N   +  PP  Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D
Sbjct: 255 WENFKNNALFDISTEHPP--TYYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIAD 312

Query: 327 NYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRP 154
      + LPF+D + W+ ++ +P  + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +P
Sbjct: 313 DIVLPFADAIPWEEIAVFVPEDDVLRLDTILTSIPMDEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQP 372

Query: 153 AKPYDVMHMMLHSI 112
      A+P D H +L+ +
Sbjct: 373 AEPRDAFHQVLNGL 386

[154][TOP]
>UniRef100_B6U2C1 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6U2C1_MAIZE
     Length = 420

 Score = 87.8 bits (216), Expect = 6e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDISVFVAE 335

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ L  L+ + +  VKQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKQALLFHQPARPGDAFHQVLNGL 388

[155][TOP]
>UniRef100_Q8S1X9 Os01g0926400 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8S1X9_ORYSJ
     Length = 422

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W  S+ + 
Sbjct: 278 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWGEISVFVAE 337

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL SV L  ++ + +  +KQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 EDVPRLDTILASVPLDEVIRKQRLLASPAMKQAVLFHQPARPGDAFHQILNGL 390

[156][TOP]
>UniRef100_Q8S1X8 Os01g0926600 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q8S1X8_ORYSJ
     Length = 415

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVAE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 DDVPKLDTILTSIPMDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[157][TOP]
>UniRef100_A2WYK8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WYK8_ORYSI
     Length = 422

 Score = 87.0 bits (214), Expect = 9e-16
 Identities = 42/113 (37%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W  S+ + 
Sbjct: 278 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWGEISVFVAE 337

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL SV L  ++ + +  +KQ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 EDVPRLDTILASVPLDEVIRKQRLLASPAMKQAVLFHQPARPGDAFHQILNGL 390

[158][TOP]
>UniRef100_C5YUZ7 Putative uncharacterized protein Sb09g027450 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YUZ7_SORBI
     Length = 416

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 44/134 (32%), Positives = 73/134 (54%), Gaps = 4/134 (2%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEV--QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISD 328
      W+  N   +  PP  Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D
Sbjct: 253 WENFKNNALFDISTEHPP--TYYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIAD 310

Query: 327 NYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRP 154
      + LPF+D + W+ ++ +  + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +P
Sbjct: 311 DIVLPFADAIPWEEIAVFVAEDDVLKLDTILTSIPMEEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQP 370

Query: 153 AKPYDVMHMMLHSI 112
      A+P D H +L+ +
Sbjct: 371 AEPRDAFHQVLNGL 384

[159][TOP]
>UniRef100_C4J054 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C4J054_MAIZE
     Length = 412

 Score = 86.7 bits (213), Expect = 1e-15
 Identities = 45/123 (36%), Positives = 72/123 (58%), Gaps = 2/123 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDMSVFVAE 327

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
       + + +IL S+ L  L+ + +  VK+ + ++PA+P D H +L+ + R+L 
Sbjct: 328 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKRALLFHQPARPGDAFHQVLNGL-ARKLPH 386

Query: 90 RLG 82
      R G
Sbjct: 387 REG 389

[160][TOP]
>UniRef100_Q6H4N0 cDNA, clone: J090063A15, full insert sequence n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q6H4N0_ORYSJ
     Length = 434

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 289 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 348

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 349 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 401

[161][TOP]
>UniRef100_C7IYT4 Os02g0520750 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=C7IYT4_ORYSJ
     Length = 213

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 68 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 127

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 128 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 180

[162][TOP]
>UniRef100_C0PBN1 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PBN1_MAIZE
     Length = 412

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 67/113 (59%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDMSVFVAE 327

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ L  L+ + +  VK+ + ++PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 RDVPRLDSILTSIPLPDILRRQRLLARDSVKRALLFHQPARPGDAFHQVLNGL 380

[163][TOP]
>UniRef100_A3A7F5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A7F5_ORYSJ
     Length = 434

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 289 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 348

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 349 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 401

[164][TOP]
>UniRef100_A2X5F7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2X5F7_ORYSI
     Length = 342

 Score = 86.3 bits (212), Expect = 2e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + WD  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWDEIGVFVDE 256

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 257 EDVPRLDSILTSIPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 309

[165][TOP]
>UniRef100_Q8LNA1 Exostosin family protein, putative, expressed n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8LNA1_ORYSJ
     Length = 401

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 2e-15
 Identities = 43/132 (32%), Positives = 71/132 (53%), Gaps = 2/132 (1%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W+  N      + Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ 
Sbjct: 238 WENFKNNPMFDISTDHPQTYYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDI 297

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAK 148
      LPFSD + W+ ++ +  + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+
Sbjct: 298 VLPFSDAIPWEEIAVFVAEDDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAE 357

Query: 147 PYDVMHMMLHSI 112
      P D H +++++
Sbjct: 358 PGDGFHQVMNAL 369

[166][TOP]
>UniRef100_Q33AI0 cDNA clone:006-212-A02, full insert sequence n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q33AI0_ORYSJ
     Length = 341

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 2e-15
 Identities = 43/132 (32%), Positives = 71/132 (53%), Gaps = 2/132 (1%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W+  N      + Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ 
Sbjct: 178 WENFKNNPMFDISTDHPQTYYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDI 237

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAK 148
      LPFSD + W+ ++ +  + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+
Sbjct: 238 VLPFSDAIPWEEIAVFVAEDDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAE 297

Query: 147 PYDVMHMMLHSI 112
      P D H +++++
Sbjct: 298 PGDGFHQVMNAL 309

[167][TOP]
>UniRef100_Q33AH8 Os10g0180000 protein n=3 Tax=Oryza sativa RepID=Q33AH8_ORYSJ
     Length = 417

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 2e-15
 Identities = 43/132 (32%), Positives = 71/132 (53%), Gaps = 2/132 (1%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W+  N      + Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ 
Sbjct: 254 WENFKNNPMFDISTDHPQTYYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDI 313

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAK 148
      LPFSD + W+ ++ +  + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+
Sbjct: 314 VLPFSDAIPWEEIAVFVAEDDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAE 373

Query: 147 PYDVMHMMLHSI 112
      P D H +++++
Sbjct: 374 PGDGFHQVMNAL 385

[168][TOP]
>UniRef100_C5XGY9 Putative uncharacterized protein Sb03g044510 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGY9_SORBI
     Length = 415

 Score = 85.5 bits (210), Expect = 3e-15
 Identities = 41/113 (36%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+ S+ + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDISVFVAE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+ L  L+ + +  VKQ + ++PA+ D H +L+ +
Sbjct: 331 RDVPRLDSILTSIPLADILRRQRLLARESVKQALLFHQPARTGDAFHQVLNGL 383

[169][TOP]
>UniRef100_C5XGZ0 Putative uncharacterized protein Sb03g044520 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGZ0_SORBI
     Length = 417

 Score = 85.1 bits (209), Expect = 4e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 333 DDVPKLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 385

[170][TOP]
>UniRef100_C5YFA2 Putative uncharacterized protein Sb06g014730 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YFA2_SORBI
     Length = 430

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 286 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 345

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 346 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 398

[171][TOP]
>UniRef100_B6TCF8 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TCF8_MAIZE
     Length = 427

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 283 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 342

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 343 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 395

[172][TOP]
>UniRef100_B4FQ62 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FQ62_MAIZE
     Length = 427

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 283 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 342

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 343 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 395

[173][TOP]
>UniRef100_Q7XLG3 Os04g0398600 protein n=3 Tax=Oryza sativa RepID=Q7XLG3_ORYSJ
     Length = 420

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 5e-15
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVEE 335

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 KDVPKLDTILTSMPIDDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 388

[174][TOP]
>UniRef100_Q8SB14 NpGUT1 homolog n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8SB14_ORYSJ
     Length = 401

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 6e-15
 Identities = 42/132 (31%), Positives = 70/132 (53%), Gaps = 2/132 (1%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W+  N      + Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ 
Sbjct: 238 WENFKNNPMFDISTDHPQTYYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDI 297

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAK 148
      LP SD + W+ ++ +  + ++ TIL S+   L+  + E +KQ + +PA+
Sbjct: 298 DLPLSDAIPWEEIAVFVAEDDVPQLDTILTSIPTEVILRKQAMLAEPSMKQTMLFPQPAE 357

Query: 147 PYDVMHMMLHSI 112
      P D H +++++
Sbjct: 358 PGDGFHQVMNAL 369

[175][TOP]
>UniRef100_C5WMR2 Putative uncharacterized protein Sb01g050110 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WMR2_SORBI
     Length = 429

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 6e-15
 Identities = 52/166 (31%), Positives = 76/166 (45%), Gaps = 14/166 (8%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH------------GEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM 424
      R I AFF G+        ++R L QH+    + Y +   +Y  M 
Sbjct: 249 RDIFAFFRGKMEVHPKNISGRFYSKKVRTELLQHY---GRNRKFYLKRKRFDNYRSEMAR 305

Query: 423 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 244
      S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+DN LPF VL W  S+Q+  I ++
Sbjct: 306 SLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADNIRLPFPSVLQWPEISLQVAEKDIANLE 365

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 366 MVLDHVVATNLTMIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEVGDATWQVLREL 411

[176][TOP]
>UniRef100_Q9FZJ1 F17L21.23 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FZJ1_ARATH
     Length = 412

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + E+ TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 KDVPELDTILTSIPTEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[177][TOP]
>UniRef100_C5YUZ6 Putative uncharacterized protein Sb09g027440 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YUZ6_SORBI
     Length = 415

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 EDVPQLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[178][TOP]
>UniRef100_C5XT92 Putative uncharacterized protein Sb04g021180 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XT92_SORBI
     Length = 432

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 66/113 (58%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 288 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 347

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+ +  L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 348 EDVPKLDSILTSIPIENILRKQRLLANPSMKKAMLFPQPAQPRDAFHQILNGL 400

[179][TOP]
>UniRef100_B9NHV5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9NHV5_POPTR
     Length = 175

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 31 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVYVDE 90

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 91 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 143

[180][TOP]
>UniRef100_B9I417 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I417_POPTR
     Length = 417

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVYVDE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 385

[181][TOP]
>UniRef100_B4F968 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4F968_MAIZE
     Length = 415

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 65/113 (57%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 DDVPQLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 383

[182][TOP]
>UniRef100_A6PZH5 Putative glycosyltransferase family 47 n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=A6PZH5_WHEAT
     Length = 420

 Score = 83.6 bits (205), Expect = 1e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + +P 
Sbjct: 276 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVPE 335

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 336 EDVPRLDSILTSIPTEDILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 388

[183][TOP]
>UniRef100_C0PCK8 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0PCK8_MAIZE
     Length = 428

 Score = 82.8 bits (203), Expect = 2e-14
 Identities = 50/166 (30%), Positives = 76/166 (45%), Gaps = 14/166 (8%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH------------GEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM 424
      R I AFF G+        ++R L QH+    + Y +   +Y  M 
Sbjct: 248 RDIFAFFRGKMEVHPKNISGRFYSKKVRTELLQHY---GRNRKFYLKRKRFDNYRSEMAR 304

Query: 423 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 244
      S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+DN +PF VL W  S+Q+  + ++
Sbjct: 305 SLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADNIRMPFPSVLQWPEISLQVAEKDVANLE 364

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 365 VVLDHVVATNLSVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEVGDATWQVLREL 410

[184][TOP]
>UniRef100_Q6Z527 Os08g0438600 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6Z527_ORYSJ
     Length = 566

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 2e-14
 Identities = 55/168 (32%), Positives = 92/168 (54%), Gaps = 9/168 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH----GEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG--KDYTKTMGMSKFCLC 406
      R +LA+F G H  G +R+ L+Q K+ +  Y +   + TK M SKFCL 
Sbjct: 382 RPVLAYFQGAIHRKNGGRVRQRLYQLIKDEKDVHFTYGSVRQNGIRRATKGMASSKFCLN 441

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE---IKTIL 235
      +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ +F + + S  +  + +L
Sbjct: 442 IAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSAFCVFVRASDAVKRGFLLHLL 501

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
      + +S  + M++R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 502 RGISQEEWTAMWRRLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 548

[185][TOP]
>UniRef100_A9S4V5 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9S4V5_PHYPA
     Length = 377

 Score = 82.4 bits (202), Expect = 2e-14
 Identities = 58/172 (33%), Positives = 95/172 (55%), Gaps = 11/172 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKD--YTKTMGM--SKFC 412
      R L FF G  + G IR+ L++ K D E  ++  G + ++ T GM SKFC
Sbjct: 200 RETLLFFQGTIVRKQGGVIRQQLYEMLK--DEEGVHFEEGSSGSEGVHSATSGMRGSKFC 257

Query: 411 LCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI---PVSRIKEIKT 241
      L +G  +S R ++I + CVPVIISD+ LPF D L++ F + I   + K + 
Sbjct: 258 LNIAGDTPSSNRLFDSIASHCVPVIISDDIELPFEDELDYSEFCVFIKSEDALKEKYVIN 317

Query: 240 ILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      +L+S++ V++ ++KR+ V +HF  P KPYD ++M+ +I R +++L
Sbjct: 318 LLRSITRVQWTFLWKRLKAVARHFEYQHPTKPYDAVNMVWRAIARRAPSVKL 369

[186][TOP]
>UniRef100_B8BB22 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BB22_ORYSI
     Length = 566

 Score = 82.0 bits (201), Expect = 3e-14
 Identities = 55/168 (32%), Positives = 91/168 (54%), Gaps = 9/168 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH----GEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG--KDYTKTMGMSKFCLC 406
      R +LA+F G H  G +R+ L+Q K+ +  Y +   + TK M SKFCL 
Sbjct: 382 RPVLAYFQGAIHRKNGGRVRQRLYQLIKDEKDVHFTYGSVRQNGIRRATKGMASSKFCLN 441

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE---IKTIL 235
      +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ F + + S  +  + +L
Sbjct: 442 IAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSDFCVFVRASDAVKRGFLLHLL 501

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
      + +S  + M++R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 502 RGISQEEWTAMWRRLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 548

[187][TOP]
>UniRef100_Q9FLS5 Gb|AAC80624.1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FLS5_ARATH
     Length = 341

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 256

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 309

[188][TOP]
>UniRef100_Q940Q8 AT5g61840/mac9_140 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q940Q8_ARATH
     Length = 415

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 383

[189][TOP]
>UniRef100_Q8LB70 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LB70_ARATH
     Length = 415

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVDE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 331 KDVPYLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 383

[190][TOP]
>UniRef100_C6T680 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6T680_SOYBN
     Length = 141

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/109 (35%), Positives = 63/109 (57%), Gaps = 2/109 (1%)
 Frame = -2

Query: 432 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIK 253
      M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + +  + 
Sbjct: 1  MQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVDEKDVP 60

Query: 252 EIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      ++ TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 61 QLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPFMKQAMLFPQPAQPGDAFHQVLNGL 109

[191][TOP]
>UniRef100_B6T2U9 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6T2U9_MAIZE
     Length = 419

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 275 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 334

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 335 DDVPRLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 387

[192][TOP]
>UniRef100_B4G1J5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4G1J5_MAIZE
     Length = 419

 Score = 81.6 bits (200), Expect = 4e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 275 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 334

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+ +  L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 335 DDVPRLDTILTSIPMEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 387

[193][TOP]
>UniRef100_C0HGU0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HGU0_MAIZE
     Length = 241

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 5e-14
 Identities = 51/166 (30%), Positives = 75/166 (45%), Gaps = 14/166 (8%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH------------GEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM 424
      R I AFF G+        ++R L QH+    + Y +   +Y  M 
Sbjct: 59 RDIFAFFRGKMEVHPKNISGRFYSKKVRTELLQHY---GRNRKFYLKRKRFDNYRSEMAR 115

Query: 423 SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIK 244
      S FCLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+  I + 
Sbjct: 116 SLFCLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPPVLQWQEISLQVAEKDIASLG 175

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +L V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 176 MVLDHVVATNLTVIQKNLWDPVKRRALVFNRPMEAGDATWQVLREL 221

[194][TOP]
>UniRef100_A5BED2 Chromosome chr17 scaffold_16, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A5BED2_VITVI
     Length = 416

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 5e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 272 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 331

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 332 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 384

[195][TOP]
>UniRef100_Q5BMA0 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Populus tremula x Populus tremuloides
      RepID=Q5BMA0_9ROSI
     Length = 412

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[196][TOP]
>UniRef100_B9GMU4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GMU4_POPTR
     Length = 412

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 268 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 327

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 328 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 380

[197][TOP]
>UniRef100_B4FWB7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FWB7_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[198][TOP]
>UniRef100_B4FL56 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FL56_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[199][TOP]
>UniRef100_B4F7T7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4F7T7_MAIZE
     Length = 418

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVI++D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIVADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPRLDTILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[200][TOP]
>UniRef100_A9RV25 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RV25_PHYPA
     Length = 481

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 60/164 (36%), Positives = 90/164 (54%), Gaps = 12/164 (7%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQV-YDRLPPGKD--YTKTMGM--SKF 415
      R IL FF G  + G IR+ L++ K  NE V ++  G  ++ T GM SK 
Sbjct: 298 REILLFFQGTIVRKQGGVIRQQLYEMLK---NEKGVHFEEGSAGSAGIHSATTGMRRSKC 354

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI---PVSRIKEIK 244
      CL +G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF D L++ FSI I   + K + 
Sbjct: 355 CLNIAGDTPSSNRLFDAIASHCVPVIISDEIELPFEDELDYSGFSIFINSTDAVQEKFVI 414

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +++SVS  +++++KR+ EV HF  P KPYD ++M+ ++
Sbjct: 415 NLIRSVSRKEWMRLWKRLKEVSLHFEYQHPTKPYDAVNMVWRAV 458

[201][TOP]
>UniRef100_A9P1W4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=A9P1W4_PICSI
     Length = 420

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 335

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 336 KDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPAMKQAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 388

[202][TOP]
>UniRef100_A3A908 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3A908_ORYSJ
     Length = 322

 Score = 80.9 bits (198), Expect = 7e-14
 Identities = 41/95 (43%), Positives = 63/95 (66%), Gaps = 2/95 (2%)
 Frame = -2

Query: 363 IYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLN--WDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRV 190
      +Y  + V+ + N S F  +   S+ +P +RI E++ IL+ VS RY + RV
Sbjct: 226 LYGNAIRVLCNANTSEGFRPRKDATLPEMSVAVPAARIPELRAILRRVSERRYRVLRARV 285

Query: 189 LEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      L+ ++HFVL+RPA+ +D++HM+LHSIWLRRLN+RL
Sbjct: 286 LQAQRHFVLHRPARRFDMIHMVLHSIWLRRLNVRL 320

[203][TOP]
>UniRef100_Q8GSQ4 Pectin-glucuronyltransferase n=1 Tax=Nicotiana plumbaginifolia
      RepID=Q8GSQ4_NICPL
     Length = 341

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 9e-14
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 256

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPNLDTILTSIPPEEILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[204][TOP]
>UniRef100_C5YZ92 Putative uncharacterized protein Sb09g022500 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5YZ92_SORBI
     Length = 422

 Score = 80.5 bits (197), Expect = 9e-14
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PV+I+D+ LPF+D + W  + + 
Sbjct: 278 YYQDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVVIADDIVLPFADAIPWADIGVFVAE 337

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+ +  L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 338 DDVPRLDTILTSIPVEVVLRKQRLLASPAMKRAVLFPQPAQPGDAFHQILNGL 390

[205][TOP]
>UniRef100_C5XGZ1 Putative uncharacterized protein Sb03g044530 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XGZ1_SORBI
     Length = 420

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 276 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 335

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 336 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 388

[206][TOP]
>UniRef100_B6TD30 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6TD30_MAIZE
     Length = 421

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 277 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 336

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 337 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPAMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 389

[207][TOP]
>UniRef100_A9RGD8 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RGD8_PHYPA
     Length = 449

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VE + GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 301 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEGVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEKIGVFVEE 360

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + IL +++  L+ + +  +KQ + RPAKP D H +L+ +
Sbjct: 361 KDVPILDKILCTINHEEVLEKQRLLANPAMKQAMLFPRPAKPGDAFHQILNGL 413

[208][TOP]
>UniRef100_Q8S1X7 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q8S1X7_ORYSJ
     Length = 417

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + ++ +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 EDVPKLDSILTSIPTDVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 385

[209][TOP]
>UniRef100_A9URW2 Predicted protein n=1 Tax=Monosiga brevicollis RepID=A9URW2_MONBE
     Length = 503

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 1e-13
 Identities = 47/150 (31%), Positives = 81/150 (54%), Gaps = 1/150 (0%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR-SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWE 391
      R+ LAF AG  G +R L Q + + D + + D    Y + + S+FCL  G+ 
Sbjct: 349 RNRLAFMAGNLQRGPVRPRLRQFF-DGDPDFLLVDGTLAAAHYRQALAESEFCLVVRGFR 407

Query: 390 VASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRY 211
      V +PR ++A+++GC+PVII+D Y LPFS +L+W SF++ +P  + +K IL + L + 
Sbjct: 408 VWTPRLMDAVWSGCIPVIIADGYELPFSSLLHWPSFAVFVPEHDVPRLKDILLA-KLSQA 466

Query: 210 LKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMML 121
       +  +L  Q+  +  P D  +++
Sbjct: 467 PLLRANLLAASQYLTYHSNWVPLDAFDILM 496

[210][TOP]
>UniRef100_Q75SZ7 Pectin-glucuronyltransferase (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana tabacum
      RepID=Q75SZ7_TOBAC
     Length = 317

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 64/113 (56%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEDIGVFVAE 256

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + + + +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 KDVPTLDTILTSIPPEEILRKQRLLAKPSMKQAMLSPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[211][TOP]
>UniRef100_B9RA54 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RA54_RICCO
     Length = 417

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 273 YYEDMQRAVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVDE 332

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 333 KDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQVLNGL 385

[212][TOP]
>UniRef100_B6TSS2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B6TSS2_MAIZE
     Length = 415

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 2e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 271 YYEDMQRSVFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 330

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + +IL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 331 EDVPRLDSILTSIPTDVVLRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQAGDAFHQILNGL 383

[213][TOP]
>UniRef100_B9GZ16 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GZ16_POPTR
     Length = 413

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 269 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 328

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + T L S+   L+ + +  +K+ + +PA+P D H +L+ +
Sbjct: 329 EDVPHLDTFLTSIPPEVILRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQPGDAFHQILNGL 381

[214][TOP]
>UniRef100_A7QT88 Chromosome chr1 scaffold_166, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QT88_VITVI
     Length = 341

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 2e-13
 Identities = 39/113 (34%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 197 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVIFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 256

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +KQ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 257 EDVPNLDTILTSIPPEVILRKQRLLANPSMKQAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 309

[215][TOP]
>UniRef100_Q9FFB4 Gb|AAC98455.1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFB4_ARATH
     Length = 498

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 41/121 (33%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE+  GCVPV+I+D  LPFS+ + W  S+ + 
Sbjct: 364 YRSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESAVLGCVPVVIADGIQLPFSETVQWPEISLTVAE 423

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
       ++ ++ +L+ V+   + + + E  K+ + N P K D  +L S+W R+L+ 
Sbjct: 424 KDVRNLRKVLEHVAATNLSAIQRNLHEPVFKRALLYNVPMKEGDATWHILESLW-RKLDD 482

Query: 90 R 88
      R
Sbjct: 483 R 483

[216][TOP]
>UniRef100_Q8H7Q5 Putative uncharacterized protein OJ1384D03.6 n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q8H7Q5_ORYSJ
     Length = 449

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 49/163 (30%), Positives = 78/163 (47%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-KEMDNEV--------QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I + + K++ E+    + Y +   +Y  M S F
Sbjct: 270 RDIFAFFRGKMEVHPKNISGRFYSKKVRTELLQKYGRNRKFYLKRKRYGNYRSEMARSLF 329

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+  + ++ +L
Sbjct: 330 CLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPSVLQWLDISLQVAEKDVASLEMVL 389

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 390 DHVVATNLTVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEEGDATWQVLREL 432

[217][TOP]
>UniRef100_Q6NMM8 At5g22940 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q6NMM8_ARATH
     Length = 469

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 41/121 (33%), Positives = 65/121 (53%), Gaps = 2/121 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y  + S FCLCP GW  SPR VE+  GCVPV+I+D  LPFS+ + W  S+ + 
Sbjct: 335 YRSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESAVLGCVPVVIADGIQLPFSETVQWPEISLTVAE 394

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
       ++ ++ +L+ V+   + + + E  K+ + N P K D  +L S+W R+L+ 
Sbjct: 395 KDVRNLRKVLEHVAATNLSAIQRNLHEPVFKRALLYNVPMKEGDATWHILESLW-RKLDD 453

Query: 90 R 88
      R
Sbjct: 454 R 454

[218][TOP]
>UniRef100_Q10SX7 Os03g0107900 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q10SX7_ORYSJ
     Length = 427

 Score = 79.0 bits (193), Expect = 3e-13
 Identities = 49/163 (30%), Positives = 78/163 (47%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-KEMDNEV--------QVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I + + K++ E+    + Y +   +Y  M S F
Sbjct: 248 RDIFAFFRGKMEVHPKNISGRFYSKKVRTELLQKYGRNRKFYLKRKRYGNYRSEMARSLF 307

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GC+PVII+D+ LPF VL W  S+Q+  + ++ +L
Sbjct: 308 CLCPLGWAPWSPRLVESVLLGCIPVIIADDIRLPFPSVLQWLDISLQVAEKDVASLEMVL 367

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V    + K + +  ++ V NRP + D  +L +
Sbjct: 368 DHVVATNLTVIQKNLWDPVKRKALVFNRPMEEGDATWQVLREL 410

[219][TOP]
>UniRef100_B9RG08 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RG08_RICCO
     Length = 253

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 3e-13
 Identities = 38/113 (33%), Positives = 63/113 (55%), Gaps = 2/113 (1%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      Y + M + FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+D+ LPF+D + W+  + + 
Sbjct: 109 YYEDMQRAIFCLCPLGWAPWSPRLVEAVVFGCIPVIIADDIVLPFADAIPWEEIGVFVAE 168

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       + + TIL S+   L+ + +  +K+ + +PA+ D H +L+ +
Sbjct: 169 EDVPNLDTILTSIPTQVVLRKQRLLANPSMKRAMLFPQPAQSGDAFHQILNGL 221

[220][TOP]
>UniRef100_A7PQR4 Chromosome chr6 scaffold_25, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PQR4_VITVI
     Length = 460

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 7e-13
 Identities = 40/133 (30%), Positives = 66/133 (49%), Gaps = 2/133 (1%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W++   + Y +   Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D 
Sbjct: 305 WQKYGGNRKFYLKRHRFAGYQSEIVRSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVVLGCVPVIIADGI 364

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAK 148
      LPFS+ + W  S+ +  + ++ IL+ V+   + K +  E K+ + N  +
Sbjct: 365 RLPFSEAIRWPEISLTVAEKDVGKLGMILEDVAATNLSTIQKNLWDPENKRALLFNNQVQ 424

Query: 147 PYDVMHMMLHSIW 109
       D  +L+++W
Sbjct: 425 EGDATWQVLNALW 437

[221][TOP]
>UniRef100_Q5BM98 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Populus tremula x Populus tremuloides
      RepID=Q5BM98_9ROSI
     Length = 442

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 45/163 (27%), Positives = 76/163 (46%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQH---------WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I ++     W++  + + Y +   Y  + S F
Sbjct: 264 RDIWAFFRGKMEVHPKNISGRYYSKKVRTVIWRKYSGDRRFYLQRHRFAGYQSEIVRSVF 323

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ +  + + T+L
Sbjct: 324 CLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAEKDVANLGTLL 383

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V+   + K +  +V++ + N P + D  +L+++
Sbjct: 384 DQVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDPVQGGDATWQVLYAL 426

[222][TOP]
>UniRef100_A9TSL6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TSL6_PHYPA
     Length = 460

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 1e-12
 Identities = 55/162 (33%), Positives = 82/162 (50%), Gaps = 9/162 (5%)
 Frame = -2

Query: 570 VRSILAFFAGRSHGEIRKILFQHWKEM---DNEVQVYDRLPPGKDY-TKTMGM--SKFCL 409
      +R L FF GR H +  I+   E+  +++V  D L  +  T T GM S+FCL
Sbjct: 276 LRKTLLFFQGRIHRKGDGIVRTKLAELLANNSDVHYVDSLASAEAIATSTAGMRTSRFCL 335

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS---RIKEIKTI 238
      P+G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF D LN+ FSI    +  +  
Sbjct: 336 HPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIISDRIELPFEDDLNYKDFSIFFSSEESVKPGHLLRT 395

Query: 237 LQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      L+S++ R+L+M+ + V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 396 LRSITRERWLRMWNALKTVSHHFEYQHPPKKDDAVNMIFKQV 437

[223][TOP]
>UniRef100_UPI00019264BA PREDICTED: similar to Exostosin-1a
      (Glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan/N-
      acetylglucosaminyl-proteoglycan
      4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase 1a) (Multiple
      exostoses protein 1 homolog a), partial n=1 Tax=Hydra
      magnipapillata RepID=UPI00019264BA
     Length = 606

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 39/101 (38%), Positives = 65/101 (64%)
 Frame = -2

Query: 471 YDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNW 292
      YDR   +YT+ + S FCL P G +AS R +EAI GC+PVI+S+ + LPF+DV++W
Sbjct: 413 YDRF----NYTELLANSTFCLIPRGRRLASFRFLEAIQYGCIPVIMSNGWDLPFNDVIDW 468

Query: 291 DSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 169
       FSI + S + ++ +IL+ +S + L M ++ + V +++
Sbjct: 469 VKFSIVLDESLLLQLPSILRGISFDQVLAMKQQTIFVWKNY 509

[224][TOP]
>UniRef100_A9TF24 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TF24_PHYPA
     Length = 368

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 1e-12
 Identities = 46/129 (35%), Positives = 68/129 (52%), Gaps = 13/129 (10%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR-------------SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMG 427
      R I A+F G+       S G IR +L++ +   V  R+  +  + M 
Sbjct: 195 RDIFAYFRGKMEINPKNVSGLLYSKG-IRTVLYKRFSRNKRFVLKRHRVDNSQ---QEML 250

Query: 426 MSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEI 247
      S FCLCP GW  SPR VEA+ GC+PVII+DN SLP+S ++W S S+ +P  + ++
Sbjct: 251 RSTFCLCPLGWAPWSPRIVEAVTYGCIPVIIADNISLPYSHTIDWSSISLTVPEHDVPKL 310

Query: 246 KTILQSVSL 220
       IL V++
Sbjct: 311 DKILIGVAV 319

[225][TOP]
>UniRef100_C6TIH6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Glycine max
      RepID=C6TIH6_SOYBN
     Length = 189

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 2e-12
 Identities = 41/110 (37%), Positives = 66/110 (60%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = -2

Query: 432 MGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIK 253
      M MSKFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD  LPF DVL++ FSI + S  
Sbjct: 53 MAMSKFCLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDEIELPFEDVLDYSDFSIFVRASDSM 112

Query: 252 E---IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +  + +L+S++  + KM++R+ ++ HF  P++P D ++M+  +
Sbjct: 113 KKGYLLNLLRSITQKEWSKMWERLKQITHHFEYQYPSQPGDAVNMIWQQV 162

[226][TOP]
>UniRef100_B9G143 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9G143_ORYSJ
     Length = 518

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 2e-12
 Identities = 50/155 (32%), Positives = 85/155 (54%), Gaps = 5/155 (3%)
 Frame = -2

Query: 540 RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG--KDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVE 367
      R G +R+ L+Q K+ +  Y +   + TK M SKFCL +G  +S R +
Sbjct: 347 RQGGRVRQRLYQLIKDEKDVHFTYGSVRQNGIRRATKGMASSKFCLNIAGDTPSSNRLFD 406

Query: 366 AIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE---IKTILQSVSLVRYLKMYK 196
      AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ +F + + S  +  + +L+ +S  + M++
Sbjct: 407 AIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSAFCVFVRASDAVKRGFLLHLLRGISQEEWTAMWR 466

Query: 195 RVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNL 91
      R+ EV HF  P++P D + M+ ++ R+++L
Sbjct: 467 RLKEVAHHFEYQYPSQPGDAVQMIWGAV-ARKMHL 500

[227][TOP]
>UniRef100_A9T5M9 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9T5M9_PHYPA
     Length = 373

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 3e-12
 Identities = 61/175 (34%), Positives = 89/175 (50%), Gaps = 14/175 (8%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG---RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKT--------MGMS 421
      R L FF G  R G I I Q +K ++ E V+   G + T +    M S
Sbjct: 192 RKTLLFFQGAIMRKEGGI--IRLQLYKLLNGEPDVHFE---GGNTTNSAIRSASEGMQNS 246

Query: 420 KFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS---RIKE 250
      KFCL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ +PF D LN+ +FSI I S  +  
Sbjct: 247 KFCLNLAGDTPSSNRLFDAIASHCVPVIISDDIEVPFEDTLNYSTFSIFIKSSDALKSNF 306

Query: 249 IKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      I +L+ VS ++ KM+ + +V+ HF  P +P D +HM  +I +  +RL
Sbjct: 307 IIDLLRGVSREKWTKMWATLKQVEHHFKYQYPTQPDDAVHMTWKAIARKIHKVRL 361

[228][TOP]
>UniRef100_B9SCJ1 Transferase, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9SCJ1_RICCO
     Length = 461

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 5e-12
 Identities = 38/139 (27%), Positives = 70/139 (50%), Gaps = 2/139 (1%)
 Frame = -2

Query: 522 RKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVP 343
      +K+ + W+ + + + Y +   Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVP
Sbjct: 307 KKVRTEIWRRFNGDRRFYLQRHRFAGYQSEIARSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVP 366

Query: 342 VIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE--VKQHF 169
      VII+D  LPF  + W + S+ +  + ++ IL+ V+   + K + + V++ 
Sbjct: 367 VIIADGIRLPFPSAVPWPAISLTVAEKDVAKLGRILEDVAATNLTLIQKNIWDPTVRRAL 426

Query: 168 VLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      + N  + D  +L+++
Sbjct: 427 LFNDQIEEGDATWQVLYAL 445

[229][TOP]
>UniRef100_B6U626 Secondary cell wall-related glycosyltransferase family 47 n=1
      Tax=Zea mays RepID=B6U626_MAIZE
     Length = 488

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 5e-12
 Identities = 56/164 (34%), Positives = 87/164 (53%), Gaps = 12/164 (7%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDY-----TKTMGMSKF 415
      R L +F G  + G IR+ L+  KE  E VY   +D+   ++ M SKF
Sbjct: 304 RPTLLYFRGAIYRKEGGSIRQELYYMLKE---EKDVYFSFGSVQDHGASKASQGMHSSKF 360

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RIKE--IK 244
      CL +G  +S R +AI  CVPVIISD+ LP+ DVL++ FSI + S +K+ + 
Sbjct: 361 CLNIAGDTPSSNRLFDAIVTHCVPVIISDDIELPYEDVLDYSKFSIFVRSSDAVKKGYLM 420

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +L VS ++ KM+ R+ EV +HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 421 RLLSGVSKQQWTKMWDRLKEVDKHFEYQYPSQKDDAVQMIWQAL 464

[230][TOP]
>UniRef100_B9RLZ1 Catalytic, putative n=1 Tax=Ricinus communis RepID=B9RLZ1_RICCO
     Length = 490

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 6e-12
 Identities = 53/161 (32%), Positives = 85/161 (52%), Gaps = 9/161 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM--SKFCLC 406
      R IL FF G  + G IR+ L+  K+ +  + +     GM SKFCL 
Sbjct: 307 RPILVFFQGAIYRKDGGIIRQELYYLLKDEKDVHFTFGTVRKNGVNKAGQGMASSKFCLN 366

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RIKE--IKTIL 235
      +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LPF DVL++ FS+ + S +KE + +L
Sbjct: 367 IAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPFEDVLDYSEFSVFVRASDAVKEGYLLNLL 426

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      QS+  ++ M++R+ E+ HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 427 QSIDRDKWTMMWERLKEIAPHFEYQYPSQSGDAVDMIWQAV 467

[231][TOP]
>UniRef100_Q9ZUV3 Putative uncharacterized protein At2g28110 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9ZUV3_ARATH
     Length = 448

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 8e-12
 Identities = 41/133 (30%), Positives = 67/133 (50%), Gaps = 3/133 (2%)
 Frame = -2

Query: 501 WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNY 322
      W+  + + Y +   Y  + S FCLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D 
Sbjct: 302 WRSYGGDRRFYLQRQRFAGYQSEIARSVFCLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGI 361

Query: 321 SLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLE---VKQHFVLNRPA 151
      LPF  + W  S+ +  + ++ IL+ V+  L + +R LE  V++ + N P+
Sbjct: 362 RLPFPSTVRWPDISLTVAERDVGKLGDILEHVAATN-LSVIQRNLEDPSVRRALMFNVPS 420

Query: 150 KPYDVMHMMLHSI 112
      + D  +L ++
Sbjct: 421 REGDATWQVLEAL 433

[232][TOP]
>UniRef100_A9RJT4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9RJT4_PHYPA
     Length = 353

 Score = 73.9 bits (180), Expect = 8e-12
 Identities = 45/128 (35%), Positives = 67/128 (52%), Gaps = 13/128 (10%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR-------------SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMG 427
      R+I AFF G+       S G +R +L+  K+ + +  +   +Y  M 
Sbjct: 180 RNIFAFFRGKMEINPKNVSGLVYSRG-VRTVLY---KKFSHNRRFLLKRHRTDNYQLEML 235

Query: 426 MSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEI 247
      S FCLCP GW  SPR VEA+ GCVPVII+DN SLP+S ++W  S+ +  + ++
Sbjct: 236 RSTFCLCPVGWAPWSPRIVEAVVHGCVPVIIADNISLPYSHAIDWTGISLSVREHDVPKL 295

Query: 246 KTILQSVS 223
       IL +V+
Sbjct: 296 DKILLNVA 303

[233][TOP]
>UniRef100_Q09HN0 Glycosyltransferase GT47C n=1 Tax=Populus tremula x Populus alba
      RepID=Q09HN0_9ROSI
     Length = 442

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 44/163 (26%), Positives = 76/163 (46%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW---------KEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I +++     ++  + + Y +   Y  + S F
Sbjct: 264 RDIWAFFRGKMEVHPKNISGRYYSKKVRTVILRKYSGDRRFYLQRHRFAGYQSEIVRSVF 323

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ +  + + T+L
Sbjct: 324 CLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAEKDVANLGTLL 383

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V+   + K +  +V++ + N P + D  +L+++
Sbjct: 384 DQVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDPVQGGDATWQVLYAL 426

[234][TOP]
>UniRef100_B9HQN3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9HQN3_POPTR
     Length = 462

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 44/163 (26%), Positives = 75/163 (46%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQH---------WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I ++     W++  + + Y +   Y  + S F
Sbjct: 284 RDIWAFFRGKMEVHPKNISGRYYSKKVRTVIWRKYSGDRRFYLQRHRFAGYQSEIVRSVF 343

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ +  + + T+L
Sbjct: 344 CLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAEKDVANLGTLL 403

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V+   + K +  +V++ + N  + D  +L+++
Sbjct: 404 DHVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDRVQEGDATWQVLYAL 446

[235][TOP]
>UniRef100_A9P7X0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=A9P7X0_POPTR
     Length = 239

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 1e-11
 Identities = 44/163 (26%), Positives = 75/163 (46%), Gaps = 11/163 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQH---------WKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R I AFF G+   + I ++     W++  + + Y +   Y  + S F
Sbjct: 61 RDIWAFFRGKMEVHPKNISGRYYSKKVRTVIWRKYSGDRRFYLQRHRFAGYQSEIVRSVF 120

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VE++ GCVPVII+D  LPF  + W  S+ +  + + T+L
Sbjct: 121 CLCPLGWAPWSPRLVESVALGCVPVIIADGIRLPFPTAVRWSEISLTVAEKDVANLGTLL 180

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVL--EVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       V+   + K +  +V++ + N  + D  +L+++
Sbjct: 181 DHVAATNLSAIQKNLWDPDVRRALLFNDRVQEGDATWQVLYAL 223

[236][TOP]
>UniRef100_A9TTK4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9TTK4_PHYPA
     Length = 356

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 1e-11
 Identities = 45/144 (31%), Positives = 72/144 (50%), Gaps = 9/144 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSH-------GEI--RKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKF 415
      R+I AFF G+     G + R +  +K+   + + +   +Y  + S F
Sbjct: 180 RNIFAFFRGKMEINPKNVSGLVYSRGVRTYIYKKFSRNRRFFLKRHRADNYQLDLLRSTF 239

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTIL 235
      CLCP GW  SPR VEA+ GCVPVII+DN LP+S ++W + S+ I  + ++ IL
Sbjct: 240 CLCPLGWAPWSPRIVEAVAYGCVPVIIADNIRLPYSHAIDWSNMSLNIREHDVHKLYKIL 299

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVL 163
      +V+   + K + + +  VL
Sbjct: 300 LNVAAKNLSSIQKNLWKEENRRVL 323

[237][TOP]
>UniRef100_B4FJA4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FJA4_MAIZE
     Length = 453

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 51/170 (30%), Positives = 91/170 (53%), Gaps = 9/170 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM--SKFCLC 406
      R L +F G  + G IR+ L+  K+ +  + +    T GM SKFCL 
Sbjct: 253 RPTLLYFQGAIYRKDGGSIRQELYYLLKDEKDVHFSFGSVAGNGIEQATQGMRSSKFCLN 312

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI-PVSRIKE--IKTIL 235
      +G  +S R ++I + CVPVIISD  LPF DVL++ FS+ +   +K+ +K+++
Sbjct: 313 IAGDTPSSNRLFDSIVSHCVPVIISDEIELPFEDVLDYSKFSVIVRGADAVKKGFLKSLI 372

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      + +S  + +M+ ++ EV++HF  P++ D + M+ +I + ++RL
Sbjct: 373 KGISQEEWTRMWNKLKEVEKHFEYQYPSQTDDAVQMIWKAIARKVPSIRL 422

[238][TOP]
>UniRef100_A9TID6 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TID6_PHYPA
     Length = 406

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 2e-11
 Identities = 50/170 (29%), Positives = 86/170 (50%), Gaps = 9/170 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW-KEMDNEVQVYDRLPPGK-----DYTKTMGMSKFCLC 406
      R IL +F GR H +  I+   K + NE V+      + T M S+FCL 
Sbjct: 224 RHILLYFQGRIHRKADGIVRAKLAKALMNEKDVHYMDSEASSEALAEATSGMRSSRFCLH 283

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSI---QIPVSRIKEIKTIL 235
      P+G  +S R +AI + CVPVI+SD  LPF D ++++ FS+    R + + IL
Sbjct: 284 PAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSDRIELPFEDDIDYNEFSLFFSSEEAVRPQYLLRIL 343

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      + ++ ++ +M+ ++ V HF  PAK D ++M+  + + +++L
Sbjct: 344 RGINETKWTQMWTKLKAVSHHFEFQHPAKKDDAVNMIFKQVQRKLPSMKL 393

[239][TOP]
>UniRef100_B9GBM2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9GBM2_ORYSJ
     Length = 528

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 53/164 (32%), Positives = 88/164 (53%), Gaps = 12/164 (7%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDY-----TKTMGMSKF 415
      R L +F G  + G IR+ L+  K+  E VY   +D+   +K M SKF
Sbjct: 344 RPTLLYFRGAIFRKEGGNIRQELYYMLKD---EKDVYFAFGSVQDHGASKASKGMHASKF 400

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RIKE--IK 244
      CL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LP+ D L++ FSI + S +K+ + 
Sbjct: 401 CLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPYEDALDYSKFSIFVRSSDAVKKGYLM 460

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +++ VS ++ +M+ R+ EV +HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 461 RLIRGVSKHQWTRMWNRLKEVDKHFEYQYPSQKDDAVQMIWQAL 504

[240][TOP]
>UniRef100_Q2QYC6 Os12g0124400 protein n=2 Tax=Oryza sativa RepID=Q2QYC6_ORYSJ
     Length = 475

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 53/164 (32%), Positives = 88/164 (53%), Gaps = 12/164 (7%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDY-----TKTMGMSKF 415
      R L +F G  + G IR+ L+  K+  E VY   +D+   +K M SKF
Sbjct: 291 RPTLLYFRGAIFRKEGGNIRQELYYMLKD---EKDVYFAFGSVQDHGASKASKGMHASKF 347

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS-RIKE--IK 244
      CL +G  +S R +AI + CVPVIISD+ LP+ D L++ FSI + S +K+ + 
Sbjct: 348 CLNIAGDTPSSNRLFDAIVSHCVPVIISDDIELPYEDALDYSKFSIFVRSSDAVKKGYLM 407

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +++ VS ++ +M+ R+ EV +HF  P++ D + M+ ++
Sbjct: 408 RLIRGVSKHQWTRMWNRLKEVDKHFEYQYPSQKDDAVQMIWQAL 451

[241][TOP]
>UniRef100_A9TUN1 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TUN1_PHYPA
     Length = 426

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 53/161 (32%), Positives = 83/161 (51%), Gaps = 9/161 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGM--SKFCLC 406
      R+ L FF G  + G IR+ L++  E N +      + T GM SKFCL 
Sbjct: 237 RTTLLFFQGAIARKEGGIIRQQLYELLGEEPNIIFSNGTTSNAGIRSATAGMRQSKFCLH 296

Query: 405 PSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS---RIKEIKTIL 235
      +G  +S R +A+ + CVP+IIS+  LPF DVLN+ FS+ + S  R  + +L
Sbjct: 297 LAGDTPSSNRLFDAVASHCVPLIISNEIELPFEDVLNYSEFSLFVNSSDALRKGFVTDLL 356

Query: 234 QSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +V  + +M+ R+ +V++HF  PA+ D +HM  +I
Sbjct: 357 SNVGEKEWTRMHDRLRQVERHFQYQLPAQIGDAVHMTWEAI 397

[242][TOP]
>UniRef100_A9S0C7 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp.
      patens RepID=A9S0C7_PHYPA
     Length = 383

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 2e-11
 Identities = 54/171 (31%), Positives = 93/171 (54%), Gaps = 10/171 (5%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAG----RSHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPGKDY---TKTMGMSKFCL 409
      RS + +F G  + G+IR L+  K+ + +V   +  + +  T+ M S+FCL
Sbjct: 206 RSTVVYFQGSIVRKEGGKIRHELYDLLKD-EPDVHFTTGITASEGFHSATRGMRSSRFCL 264

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKE---IKTI 238
       +G  +S R ++I + CVPVIISD+ LPF D LN+ SF I I +R +  + +
Sbjct: 265 NLAGDTPSSNRLFDSIASHCVPVIISDDLELPFEDDLNYSSFCIFINSTRALQPGYVINL 324

Query: 237 LQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSIWLRRLNLRL 85
      L++VS  + M++R+L V++HF  P+  D ++M+ +I +  +RL
Sbjct: 325 LRNVSSEEWTLMWERLLVVERHFEYQFPSVANDAVNMVWKAIARKLPAIRL 375

[243][TOP]
>UniRef100_O64805 T1F15.13 protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O64805_ARATH
     Length = 440

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 3e-11
 Identities = 42/116 (36%), Positives = 63/116 (54%), Gaps = 5/116 (4%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGM--SKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQI 271
      Y T GM SKFCL P+G  +S R +AI + C+PVIISD  LPF D +++ FS+ 
Sbjct: 321 YQSTEGMRSSKFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCIPVIISDKIELPFEDEIDYSEFSLFF 380

Query: 270 PVSRIKEIKTILQSVSLV---RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      +  E  IL ++   ++L+M+KR+ V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 381 SIKESLEPGYILNNLRQFPKEKWLEMWKRLKNVSHHFEFQYPPKREDAVNMLWRQV 436

[244][TOP]
>UniRef100_Q8RZJ1 Os01g0921300 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q8RZJ1_ORYSJ
     Length = 437

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 50/162 (30%), Positives = 81/162 (50%), Gaps = 10/162 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRS----HGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG---KDYTKTMGMSKFCL 409
      R L FF GR+   G+IR L + K D V+ D L G  K T+ M SKFCL
Sbjct: 253 RPTLLFFRGRTVRKDEGKIRAKLAKILKGKDG-VRFEDSLATGEGIKTSTEGMRSSKFCL 311

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS---RIKEIKTI 238
      P+G  +S R +AI + CVPVI+S  LPF D +++ FS+  V  R  +  
Sbjct: 312 HPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSSRIELPFEDEIDYSEFSLFFSVEEALRPDYLLNQ 371

Query: 237 LQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      L+ +  ++++++ ++ V H+  P + D ++M+  +
Sbjct: 372 LRQIQKTKWVEIWSKLKNVSHHYEFQNPPRKGDAVNMIWRQV 413

[245][TOP]
>UniRef100_Q08AA5 At1g67410 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q08AA5_ARATH
     Length = 430

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 40/113 (35%), Positives = 62/113 (54%), Gaps = 3/113 (2%)
 Frame = -2

Query: 441 TKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS 262
      T+ M SKFCL P+G  +S R +AI + C+PVIISD  LPF D +++ FS+  + 
Sbjct: 294 TEGMRSSKFCLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCIPVIISDKIELPFEDEIDYSEFSLFFSIK 353

Query: 261 RIKEIKTILQSVSLV---RYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       E  IL ++   ++L+M+KR+ V HF  P K D ++M+  +
Sbjct: 354 ESLEPGYILNNLRQFPKEKWLEMWKRLKNVSHHFEFQYPPKREDAVNMLWRQV 406

[246][TOP]
>UniRef100_C1FF42 Glycosyltransferase family 47 protein n=1 Tax=Micromonas sp. RCC299
      RepID=C1FF42_9CHLO
     Length = 698

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 45/149 (30%), Positives = 74/149 (49%), Gaps = 4/149 (2%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRSHGEIRKILFQHW----KEMDNEVQVYDRLPPGKDYTKTMGMSKFCLCPS 400
      R I  F G  G +R+ + H+  K + +++  ++ P + Y + M SKFCL  
Sbjct: 486 RPIEMSFRGTLRGGVRERILGHYLSVGKSRNWDLRSDGQVSPSR-YMRLMRDSKFCLHVR 544

Query: 399 GWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRIKEIKTILQSVSL 220
      G V SPR +E + GCVPVI++D Y P S + +W FS+++P  + + +LQ V 
Sbjct: 545 GTRVQSPRLIEGMLFGCVPVIVADGYVPPLSWLFDWSKFSVRLPEVEHERLPEVLQGVD- 603

Query: 219 VRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVM 133
       + +  + V  FV +R  P D +
Sbjct: 604 --WATLQANLRRVAPFFVYHRTPIPGDAL 630

[247][TOP]
>UniRef100_A9RL82 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9RL82_PHYPA
     Length = 378

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 53/164 (32%), Positives = 82/164 (50%), Gaps = 12/164 (7%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGR----SHGEIRKILFQHWKEMDNEVQVY--DRLPPGKDY---TKTMGMSKF 415
      R L FF GR  + G IR L  K + N+ VY D L  +   T+ M S+F
Sbjct: 191 RKTLLFFQGRVRRKADGVIRAKL---GKLLMNQTDVYYEDSLARTEAIAMSTQGMRFSRF 247

Query: 414 CLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVSRI---KEIK 244
      CL P+G  +S R +AI + CVPVI+SD  LPF D L++ FSI      + 
Sbjct: 248 CLHPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSDRIELPFEDDLDYSEFSIFFSAKEAIIPGHLL 307

Query: 243 TILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
       L+S++ R+L+M+ ++ + HF  P+K D ++++  +
Sbjct: 308 GTLRSITRERWLQMWNKLKAISHHFEYQNPSKEDDAVNLIFKQV 351

[248][TOP]
>UniRef100_A2WYG6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WYG6_ORYSI
     Length = 416

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 50/162 (30%), Positives = 81/162 (50%), Gaps = 10/162 (6%)
 Frame = -2

Query: 567 RSILAFFAGRS----HGEIRKILFQHWKEMDNEVQVYDRLPPG---KDYTKTMGMSKFCL 409
      R L FF GR+   G+IR L + K D V+ D L G  K T+ M SKFCL
Sbjct: 232 RPTLLFFRGRTVRKDEGKIRAKLAKILKGKDG-VRFEDSLATGEGIKTSTEGMRSSKFCL 290

Query: 408 CPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPVS---RIKEIKTI 238
      P+G  +S R +AI + CVPVI+S  LPF D +++ FS+  V  R  +  
Sbjct: 291 HPAGDTPSSCRLFDAIVSHCVPVIVSSRIELPFEDEIDYSEFSLFFSVEEALRPDYLLNQ 350

Query: 237 LQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHFVLNRPAKPYDVMHMMLHSI 112
      L+ +  ++++++ ++ V H+  P + D ++M+  +
Sbjct: 351 LRQIQKTKWVEIWSKLKNVSHHYEFQNPPRKGDAVNMIWRQV 392

[249][TOP]
>UniRef100_Q7PS14 AGAP000081-PA (Fragment) n=1 Tax=Anopheles gambiae
      RepID=Q7PS14_ANOGA
     Length = 704

 Score = 71.6 bits (174), Expect = 4e-11
 Identities = 29/93 (31%), Positives = 57/93 (61%)
 Frame = -2

Query: 447 DYTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIP 268
      +Y  +  FCL  G + P +EA+ AGC+PV+++DNY LPF+D+L+W+ ++++P
Sbjct: 295 EYPALLTTGTFCLVARGVRLGQPALLEAMAAGCIPVVMADNYVLPFADLLDWELLAVRLP 354

Query: 267 VSRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 169
      + + I +L+++S R +M ++ V + +
Sbjct: 355 EANLHTIVPVLRAISAERVAEMQAQIRSVYRRY 387

[250][TOP]
>UniRef100_Q5N228 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Synechococcus elongatus
      PCC 6301 RepID=Q5N228_SYNP6
     Length = 788

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 5e-11
 Identities = 31/92 (33%), Positives = 58/92 (63%)
 Frame = -2

Query: 444 YTKTMGMSKFCLCPSGWEVASPREVEAIYAGCVPVIISDNYSLPFSDVLNWDSFSIQIPV 265
      YT + S+F + P G ++ S R +E + G +PVI++D++ LPFS++L+W FS+ + 
Sbjct: 205 YTDLIARSRFSVAPRGHDIFSYRLLEVMAGGAIPVILADDWVLPFSELLDWSEFSLSVAE 264

Query: 264 SRIKEIKTILQSVSLVRYLKMYKRVLEVKQHF 169
      R E+ +LQ++S ++ M + + +V QH+
Sbjct: 265 DRCWELPQLLQAISTDQWQVMQQHLQQVYQHY 296