AV518390 ( APD19a08F )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q9LVJ1 Cucumisin-like serine protease; subtilisin-like protease n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LVJ1_ARATH
     Length = 777

 Score = 165 bits (417), Expect = 2e-39
 Identities = 81/83 (97%), Positives = 82/83 (98%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHE GS+EW
Sbjct: 695 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEW 754

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 46
      TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 755 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 777

[2][TOP]
>UniRef100_Q0WWH7 Putative subtilisin-like serine proteinase n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q0WWH7_ARATH
     Length = 777

 Score = 165 bits (417), Expect = 2e-39
 Identities = 81/83 (97%), Positives = 82/83 (98%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHE GS+EW
Sbjct: 695 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEW 754

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 46
      TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 755 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 777

[3][TOP]
>UniRef100_B9DHY1 AT3G14067 protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=B9DHY1_ARATH
     Length = 601

 Score = 165 bits (417), Expect = 2e-39
 Identities = 81/83 (97%), Positives = 82/83 (98%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHE GS+EW
Sbjct: 519 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEFGSIEW 578

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 46
      TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF
Sbjct: 579 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQSF 601

[4][TOP]
>UniRef100_B9GW04 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GW04_POPTR
     Length = 530

 Score = 85.9 bits (211), Expect = 1e-15
 Identities = 42/79 (53%), Positives = 55/79 (69%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVYEV V +PANV+I VSPSKL F+ E  + Y++TF SV  G S+   GS+EW
Sbjct: 449 DAVYEVEVNAPANVDIKVSPSKLVFNAENKTVSYDITFSSV--SSGWSSINSATFGSIEW 506

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGS 58
      ++G H V+SP+AV+W QGS
Sbjct: 507 SNGIHRVRSPIAVKWRQGS 525

[5][TOP]
>UniRef100_UPI0001983F49 PREDICTED: hypothetical protein isoform 2 n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983F49
     Length = 758

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 42/82 (51%), Positives = 53/82 (64%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE   YEV+F S   V S G  GS+EW
Sbjct: 682 NAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKENQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEW 735

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 49
      +DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 736 SDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 757

[6][TOP]
>UniRef100_A7P6H1 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6H1_VITVI
     Length = 771

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 42/82 (51%), Positives = 53/82 (64%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE   YEV+F S   V S G  GS+EW
Sbjct: 695 NAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKENQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEW 748

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 49
      +DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 749 SDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 770

[7][TOP]
>UniRef100_A5C2T5 Putative uncharacterized protein (Fragment) n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5C2T5_VITVI
     Length = 579

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 42/82 (51%), Positives = 53/82 (64%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVYEV V P +E+DVSP KL FSKE   YEV+F S   V S G  GS+EW
Sbjct: 503 NAVYEVKVNPPEGIEVDVSPKKLVFSKENQTASYEVSFTS------VESYIGSRFGSIEW 556

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 49
      +DG H+V+SPVAV++ Q +V S
Sbjct: 557 SDGTHIVRSPVAVRFHQDAVSS 578

[8][TOP]
>UniRef100_B8R4D5 Subtilisin-like protein (Fragment) n=1 Tax=Nicotiana benthamiana
      RepID=B8R4D5_NICBE
     Length = 191

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 41/77 (53%), Positives = 56/77 (72%), Gaps = 2/77 (2%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHE--VGSM 121
      DAVYEV V +P++VE++VSP+KL FS+EK L YE++ KS  G + V G E  GS+
Sbjct: 107 DAVYEVKVNAPSSVEVNVSPAKLVFSEEKQSLSYEISLKS-KKSGDLQMVKGIESAFGSI 165

Query: 120 EWTDGEHVVKSPVAVQW 70
      EW+DG H V+SP+AV+W
Sbjct: 166 EWSDGIHNVRSPIAVRW 182

[9][TOP]
>UniRef100_A5C2T4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=A5C2T4_VITVI
     Length = 768

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 44/82 (53%), Positives = 55/82 (67%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY V V SP +V+I+VSPSKL F+++ V YEVTF SV G + +V   GS+EW
Sbjct: 692 DAVYSVKVNSPPSVKINVSPSKLVFTEKNQVASYEVTFTSV--GASLMTV----FGSIEW 745

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 49
      TDG H V+SPVAV+W  V S
Sbjct: 746 TDGSHRVRSPVAVRWHNDLVAS 767

[10][TOP]
>UniRef100_A7P6H0 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6H0_VITVI
     Length = 751

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 42/82 (51%), Positives = 53/82 (64%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVY V V P +V+I+VSPSKL F+++ V YEVTF S   VG+  E GS+EW
Sbjct: 675 NAVYSVKVNPPPSVKINVSPSKLVFTEKNQVASYEVTFTS------VGASLMTEFGSIEW 728

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQWGQGSVQS 49
      TDG H V+SPVAV+W  V S
Sbjct: 729 TDGSHRVRSPVAVRWHNDLVAS 750

[11][TOP]
>UniRef100_B3TZE7 Subtilisin protease (Fragment) n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=B3TZE7_WHEAT
     Length = 571

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 34/78 (43%), Positives = 47/78 (60%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      AVYE V+SPA V+ V+P+KL F +E  L YE+T  V G V   + GS+ W+
Sbjct: 491 AVYEAKVESPAGVDAKVTPAKLVFDEEHRSLAYEITL--AVSGNPVIVDAKYSFGSVTWS 548

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQWGQGS 58
      DG+H V SP+AV W + +
Sbjct: 549 DGKHNVTSPIAVTWPESA 566

[12][TOP]
>UniRef100_B8AJI2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AJI2_ORYSI
     Length = 260

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY V + SP  I VSP +LAF+ ++ L Y +T +  G    + GS+ W
Sbjct: 190 DAVYSVNIASPPGTAITVSPMRLAFTAQRKTLNYSITMSASAAGPNT-----YRWGSIFW 244

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H V+SPVAV W
Sbjct: 245 SDGQHTVRSPVAVIW 259

[13][TOP]
>UniRef100_C5XTM6 Putative uncharacterized protein Sb04g034980 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM6_SORBI
     Length = 787

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 33/74 (44%), Positives = 44/74 (59%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      AVYE + SP+ V++ VSPSKL F ++ L YE+T  V G V   + GS+ W+
Sbjct: 707 AVYEPKIVSPSGVDVTVSPSKLVFDGKQQSLGYEITI--AVSGNPVIVDVSYSFGSITWS 764

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQW 70
      DG H V SP+AV W
Sbjct: 765 DGAHDVTSPIAVTW 778

[14][TOP]
>UniRef100_B7ZYS5 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Zea mays
      RepID=B7ZYS5_MAIZE
     Length = 503

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 32/74 (43%), Positives = 44/74 (59%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      AVY+ + SP V++ V+PSKLAF ++ L YE+T  V G V   + GS+ W+
Sbjct: 423 AVYQPTIASPYGVDVTVTPSKLAFDGKQQSLGYEITI--AVSGNPVIVDSSYSFGSITWS 480

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQW 70
      DG H V SP+AV W
Sbjct: 481 DGAHDVTSPIAVTW 494

[15][TOP]
>UniRef100_Q6K7G5 Os02g0779200 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K7G5_ORYSJ
     Length = 782

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVYE + SP+ V++ VSPSKL F +  L Y++T   G V   + GS+ W
Sbjct: 701 NAVYEAKIDSPSGVDVTVSPSKLVFDESHQSLSYDITI--AASGNPVIVDTEYTFGSVTW 758

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V SP+AV W
Sbjct: 759 SDGVHDVTSPIAVTW 773

[16][TOP]
>UniRef100_A2XA86 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA86_ORYSI
     Length = 536

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVYE + SP+ V++ VSPSKL F +  L Y++T   G V   + GS+ W
Sbjct: 455 NAVYEAKIDSPSGVDVTVSPSKLVFDESHQSLSYDITI--AASGNPVIVDTEYTFGSVTW 512

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V SP+AV W
Sbjct: 513 SDGVHDVTSPIAVTW 527

[17][TOP]
>UniRef100_C5XTM1 Putative uncharacterized protein Sb04g034940 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM1_SORBI
     Length = 736

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 30/74 (40%), Positives = 41/74 (55%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      A Y   SPA V + V+P KL FS +  EYE+TF +  G V   + GS+ W+
Sbjct: 656 ATYRASFTSPAGVRVTVNPRKLRFSVTQKTQEYEITFAA---RGVVSVTEKYTFGSIVWS 712

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQW 70
      DG+H V SP+A+ W
Sbjct: 713 DGKHKVASPIAITW 726

[18][TOP]
>UniRef100_B7ZXS4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B7ZXS4_MAIZE
     Length = 786

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 33/75 (44%), Positives = 43/75 (57%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPG-HEVGSMEW 115
      A Y  V SPA V + V+P KL FS +  YE+TF S   + SVP + GS+ W
Sbjct: 706 ATYWASVTSPAGVRVTVNPRKLRFSATQKTQAYEITFTS----RRMWSVPDKYTFGSIVW 761

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DGEH V SP+A+ W
Sbjct: 762 SDGEHKVTSPIAITW 776

[19][TOP]
>UniRef100_Q69P78 Putative uncharacterized protein n=2 Tax=Oryza sativa
      RepID=Q69P78_ORYSJ
     Length = 770

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 29/75 (38%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      +VY  V P+++ + V P++LAF K  L Y VTFKS  GG  +   G + W+
Sbjct: 699 SVYTARVTGPSDIAVAVKPARLAFKKAGDKLRYTVTFKSTTPGGPTDAA----FGWLTWS 754

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQWG 67
      +GEH V+SP++ WG
Sbjct: 755 NGEHDVRSPISYTWG 769

[20][TOP]
>UniRef100_B9I0R2 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I0R2_POPTR
     Length = 786

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 29/74 (39%), Positives = 46/74 (62%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      ++VY+ V++P + + V P+ L+F+  +L YEVTF S   G   G+ GS+ W
Sbjct: 710 NSVYKAIVQAPFGINMRVEPTTLSFNMNNKILSYEVTFFSTQKVQG-----GYRFGSLTW 764

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQ 73
      TDGEH V+SP++V+
Sbjct: 765 TDGEHFVRSPISVR 778

[21][TOP]
>UniRef100_A2XA89 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA89_ORYSI
     Length = 525

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 26/75 (34%), Positives = 44/75 (58%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      + VY V + +P  + V+P++LAF ++ L+Y +T   + G S  H+ GS+ W
Sbjct: 455 NVVYNVTITAPPGTTLTVTPTRLAFDAQRRTLDYSIT-----VSAGATSSSEHQWGSIVW 509

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 510 SDGQHMVRSPVVATW 524

[22][TOP]
>UniRef100_UPI0000DF08A5 Os02g0779000 n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=UPI0000DF08A5
     Length = 728

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 41/75 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y+V ++V   GS  + GS+ W
Sbjct: 647 DAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTYDVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVW 702

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V+SP+AV W
Sbjct: 703 SDGAHKVRSPIAVTW 717

[23][TOP]
>UniRef100_Q0DX24 Os02g0779000 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0DX24_ORYSJ
     Length = 742

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 41/75 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y+V ++V   GS  + GS+ W
Sbjct: 661 DAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTYDVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVW 716

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V+SP+AV W
Sbjct: 717 SDGAHKVRSPIAVTW 731

[24][TOP]
>UniRef100_B9F3J5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9F3J5_ORYSJ
     Length = 733

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 41/75 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y+V ++V   GS  + GS+ W
Sbjct: 652 DAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTYDVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVW 707

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V+SP+AV W
Sbjct: 708 SDGAHKVRSPIAVTW 722

[25][TOP]
>UniRef100_B8AJH9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AJH9_ORYSI
     Length = 733

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 41/75 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY VG  P  ++ + PSKL F E   Y+V ++V   GS  + GS+ W
Sbjct: 652 DAVYTVGGVPPPGTQLRIRPSKLVFDAEHQTRTYDVVIRTV----SSGSFDEYTHGSIVW 707

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG H V+SP+AV W
Sbjct: 708 SDGAHKVRSPIAVTW 722

[26][TOP]
>UniRef100_B9F3J7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9F3J7_ORYSJ
     Length = 259

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      DAVY V + SP  I +SP +LAF+ ++ L Y +T +  G    + GS+ W
Sbjct: 190 DAVYSVNIASPPGTAI-MSPMRLAFTAQRKTLNYSITMSASAAGPNT-----YRWGSIFW 243

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H V+SPVAV W
Sbjct: 244 SDGQHTVRSPVAVIW 258

[27][TOP]
>UniRef100_Q6K7F9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q6K7F9_ORYSJ
     Length = 690

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 25/75 (33%), Positives = 43/75 (57%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      + +Y V + +P  + V+P++LAF ++ L+Y +T   + G S  H+ GS+ W
Sbjct: 620 NVMYNVTITAPPGTTLTVTPTRLAFDAQRRTLDYSIT-----VSAGATSSSEHQWGSIVW 674

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H V+SPV  W
Sbjct: 675 SDGQHTVRSPVVATW 689

[28][TOP]
>UniRef100_Q6K7F4 Os02g0780200 protein n=2 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6K7F4_ORYSJ
     Length = 790

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 25/75 (33%), Positives = 44/75 (58%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVY+V + +P  + V+P +L F+ ++ L+Y +T   L G + P + G + W
Sbjct: 720 NAVYDVTITAPPGTRLTVAPMRLTFNAQRKTLDYAIT-----LSAGSSNSPYNAWGDIVW 774

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 775 SDGQHMVRSPVVATW 789

[29][TOP]
>UniRef100_A2XA93 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2XA93_ORYSI
     Length = 773

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 25/75 (33%), Positives = 44/75 (58%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +AVY+V + +P  + V+P +L F+ ++ L+Y +T   L G + P + G + W
Sbjct: 703 NAVYDVTITAPPGTRLTVAPMRLTFNAQRKTLDYAIT-----LSAGSSNSPYNAWGDIVW 757

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+H+V+SPV  W
Sbjct: 758 SDGQHMVRSPVVATW 772

[30][TOP]
>UniRef100_A2WNG7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2WNG7_ORYSI
     Length = 788

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 26/73 (35%), Positives = 44/73 (60%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +A Y  V++P + + VSP +L FS  +  Y+V+F+ + G G G+ G+ G++ W
Sbjct: 715 NATYAAAVEAPPGLAVKVSPERLVFSSRWTTAAYQVSFE--IAGAGAGASKGYVHGAVTW 772

Query: 114 TDGEHVVKSPVAV 76
      +DG H V++P AV
Sbjct: 773 SDGAHSVRTPFAV 785

[31][TOP]
>UniRef100_B9RR97 Xylem serine proteinase 1, putative n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RR97_RICCO
     Length = 768

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 41/76 (53%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      ++YEV V +P+ V + V P+KL F   L Y VTF  V  G+   + GS+ W 
Sbjct: 694 SIYEVEVTAPSTVGVSVKPTKLVFRNVGDKLRYTVTF---VAKKGIRKAARNGFGSIVWR 750

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQWGQ 64
      + EH V+SPVA W Q
Sbjct: 751 NAEHQVRSPVAFAWTQ 766

[32][TOP]
>UniRef100_B9MSZ9 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MSZ9_POPTR
     Length = 763

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 39/76 (51%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      ++YEV V P V++ V PSKL F   L Y VTF  V  G    E G++ W 
Sbjct: 690 SIYEVAVTGPQAVQVTVKPSKLVFKNVGDKLRYTVTF---VARKGASLTGRSEFGAIVWR 746

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQWGQ 64
      + +H V+SPVA W Q
Sbjct: 747 NAQHQVRSPVAFSWTQ 762

[33][TOP]
>UniRef100_A9PJN5 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Populus trichocarpa x
      Populus deltoides RepID=A9PJN5_9ROSI
     Length = 218

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 39/76 (51%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      ++YEV V P V++ V PSKL F   L Y VTF  V  G    E G++ W 
Sbjct: 145 SIYEVAVTGPQAVQVTVKPSKLVFKNVGDKLRYTVTF---VARKGASLTGRSEFGAIVWR 201

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQWGQ 64
      + +H V+SPVA W Q
Sbjct: 202 NAQHQVRSPVAFSWTQ 217

[34][TOP]
>UniRef100_Q9LJ20 Putative subtilisin-like protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=Q9LJ20_ORYSJ
     Length = 795

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 27/75 (36%), Positives = 44/75 (58%), Gaps = 2/75 (2%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFK--SVVLGGGVGSVPGHEVGSM 121
      +A Y  V++P + + VSP +L FS  +  Y+V+F+ S  G G G+ G+ G++
Sbjct: 718 NATYAAAVEAPPGLAVKVSPERLVFSSRWTTAAYQVSFEIASGGAGAGAGASKGYVHGAV 777

Query: 120 EWTDGEHVVKSPVAV 76
      W+DG H V++P AV
Sbjct: 778 TWSDGAHSVRTPFAV 792

[35][TOP]
>UniRef100_C5WN62 Putative uncharacterized protein Sb01g023190 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5WN62_SORBI
     Length = 767

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 32/74 (43%), Positives = 42/74 (56%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      +VY V V SP +V + V+P+KL F K  L Y VTF S  G  + P + G + W 
Sbjct: 696 SVYNVKVISPESVAVTVTPAKLTFKKAGQKLRYHVTFAS--KAGQSHAKP--DFGWISWV 751

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQW 70
      + EHVV+SPVA W
Sbjct: 752 NDEHVVRSPVAYTW 765

[36][TOP]
>UniRef100_A7PY74 Chromosome chr15 scaffold_37, whole genome shotgun sequence n=2
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7PY74_VITVI
     Length = 804

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 28/74 (37%), Positives = 39/74 (52%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWT 112
      + Y  V+ P V + V PS L F K  L Y+V+F V +G  SVP  GS+ W 
Sbjct: 732 STYVAQVQEPDGVSVMVEPSVLKFRKFNQRLSYKVSF--VAMGAASASVPSSSFGSLVWV 789

Query: 111 DGEHVVKSPVAVQW 70
       +H V+SP+A+ W
Sbjct: 790 SKKHRVRSPIAITW 803

[37][TOP]
>UniRef100_UPI00019852D1 PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019852D1
     Length = 768

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 3e-06
 Identities = 29/70 (41%), Positives = 38/70 (54%)
 Frame = -3

Query: 285 YEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWTDG 106
      Y V V + A V++ V P L F+K  L Y+V F S   G SV G  GS+ WT+G
Sbjct: 700 YTVSVSAAAGVDVKVIPDTLKFTKNSKKLSYQVIFSS----NGSSSVKGAVFGSITWTNG 755

Query: 105 EHVVKSPVAV 76
      +H V+SP V
Sbjct: 756 KHKVRSPFVV 765

[38][TOP]
>UniRef100_A7NSQ9 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NSQ9_VITVI
     Length = 745

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 3e-06
 Identities = 29/70 (41%), Positives = 38/70 (54%)
 Frame = -3

Query: 285 YEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWTDG 106
      Y V V + A V++ V P L F+K  L Y+V F S   G SV G  GS+ WT+G
Sbjct: 677 YTVSVSAAAGVDVKVIPDTLKFTKNSKKLSYQVIFSS----NGSSSVKGAVFGSITWTNG 732

Query: 105 EHVVKSPVAV 76
      +H V+SP V
Sbjct: 733 KHKVRSPFVV 742

[39][TOP]
>UniRef100_C5XTM2 Putative uncharacterized protein Sb04g034950 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XTM2_SORBI
     Length = 780

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 39/75 (52%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSV-PGHEVGSMEW 115
      A Y  V SPA V + V P L FS +  EY +TF     GSV  + GS+ W
Sbjct: 703 ATYTASVASPAGVRVTVEPPTLKFSATQQTQEYAITF-----AREQGSVTEKYTFGSIVW 757

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DGEH V SP++V W
Sbjct: 758 SDGEHKVTSPISVIW 772

[40][TOP]
>UniRef100_C5XHB2 Putative uncharacterized protein Sb03g011300 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XHB2_SORBI
     Length = 790

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 29/73 (39%), Positives = 43/73 (58%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +A Y  V +PA + + VSP +L FS+ +  YEV+F V G GV  G+ G++ W
Sbjct: 718 NATYAATVDAPAGLAVRVSPDRLVFSRRWTTAWYEVSF-DVAAGAGVSK--GYVHGAVTW 774

Query: 114 TDGEHVVKSPVAV 76
      +DG H V++P AV
Sbjct: 775 SDGAHSVRTPFAV 787

[41][TOP]
>UniRef100_C7J6W5 Os09g0482660 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=C7J6W5_ORYSJ
     Length = 523

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 26/73 (35%), Positives = 40/73 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + G  GS+ W
Sbjct: 452 EATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAAKGDLFGSITW 508

Query: 114 TDGEHVVKSPVAV 76
      +DG+H V+SP V
Sbjct: 509 SDGKHTVRSPFVV 521

[42][TOP]
>UniRef100_C0HFN9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=C0HFN9_MAIZE
     Length = 783

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 25/72 (34%), Positives = 40/72 (55%)
 Frame = -3

Query: 285 YEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWTDG 106
      Y V V +P +V++ V+P+ L F ++   Y V F++  GG   G + G + W +G
Sbjct: 712 YSVTVVAPEHVKVTVTPTTLEFKEQMETRSYSVEFRNEA--GGNPEAGGWDFGQISWENG 769

Query: 105 EHVVKSPVAVQW 70
      +H V+SPVA W
Sbjct: 770 KHKVRSPVAFHW 781

[43][TOP]
>UniRef100_B9GJ63 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9GJ63_POPTR
     Length = 740

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 26/74 (35%), Positives = 44/74 (59%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      ++VY+ V++P + + V P L+F++  +L + VTF S   G   + GS+ W
Sbjct: 665 NSVYKAIVQAPIGISMAVEPKTLSFNRINKILSFRVTFLSSQKVQGE-----YRFGSLTW 719

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQ 73
      TDGEH V+SP++V+
Sbjct: 720 TDGEHFVRSPISVR 733

[44][TOP]
>UniRef100_A3C013 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=A3C013_ORYSJ
     Length = 249

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 26/73 (35%), Positives = 40/73 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + G  GS+ W
Sbjct: 178 EATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAAKGDLFGSITW 234

Query: 114 TDGEHVVKSPVAV 76
      +DG+H V+SP V
Sbjct: 235 SDGKHTVRSPFVV 247

[45][TOP]
>UniRef100_A2Z2G7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Z2G7_ORYSI
     Length = 810

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 26/73 (35%), Positives = 40/73 (54%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      +A Y V V +PA +++ V P KL F+K  L ++V+F     + G  GS+ W
Sbjct: 739 EATYTVAVAAPAGLDVKVVPGKLEFTKSVKKLGFQVSFSG---KNAAAAAKGDLFGSITW 795

Query: 114 TDGEHVVKSPVAV 76
      +DG+H V+SP V
Sbjct: 796 SDGKHTVRSPFVV 808

[46][TOP]
>UniRef100_UPI0001982D0C PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001982D0C
     Length = 737

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 26/74 (35%), Positives = 45/74 (60%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      ++VY+ V++P +++ V P L+F+   L ++VTF S   G   ++ GS+ W
Sbjct: 659 NSVYKAEVQAPYGIKMAVEPHILSFNLTTQFLHFKVTFFSTQTVHG-----DYKFGSLTW 713

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQ 73
      TDGEH V+SP+A++
Sbjct: 714 TDGEHFVRSPIAIR 727

[47][TOP]
>UniRef100_Q8RVJ7 Putative serine protease n=1 Tax=Populus x canadensis
      RepID=Q8RVJ7_POPCA
     Length = 566

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 28/75 (37%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      A Y+V + S  +V++ V P L+F+KE   Y VTF + + G S    +EW
Sbjct: 496 ATYKVSMTSQTTSVKMLVEPESLSFAKEYEKKSYTVTFTATSMPSGTNSF-----AHLEW 550

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+HVV+SP+A W
Sbjct: 551 SDGKHVVRSPIAFSW 565

[48][TOP]
>UniRef100_C5XDQ1 Putative uncharacterized protein Sb02g025810 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5XDQ1_SORBI
     Length = 774

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 25/73 (34%), Positives = 39/73 (53%)
 Frame = -3

Query: 285 YEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEWTDG 106
      Y V V P+++ + V P++L F +  L Y VTF+S    G +   G + W+ 
Sbjct: 704 YTVKVTGPSDISVSVKPARLQFRRAGDKLRYTVTFRSA---NARGPMDPAAFGWLTWSSD 760

Query: 105 EHVVKSPVAVQWG 67
      EHVV+SP++ WG
Sbjct: 761 EHVVRSPISYTWG 773

[49][TOP]
>UniRef100_B9GNR4 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GNR4_POPTR
     Length = 779

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 28/75 (37%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -3

Query: 291 AVYEVGVKSPA-NVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      A Y+V + S  +V++ V P L+F+KE   Y VTF + + G S    +EW
Sbjct: 709 ATYKVSMTSQTTSVKMLVEPESLSFAKEYEKKSYTVTFTATSMPSGTNSF-----AHLEW 763

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQW 70
      +DG+HVV+SP+A W
Sbjct: 764 SDGKHVVRSPIAFSW 778

[50][TOP]
>UniRef100_A7QJ28 Chromosome chr2 scaffold_105, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7QJ28_VITVI
     Length = 714

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 26/74 (35%), Positives = 45/74 (60%)
 Frame = -3

Query: 294 DAVYEVGVKSPANVEIDVSPSKLAFSKEKSVLEYEVTFKSVVLGGGVGSVPGHEVGSMEW 115
      ++VY+ V++P +++ V P L+F+   L ++VTF S   G   ++ GS+ W
Sbjct: 636 NSVYKAEVQAPYGIKMAVEPHILSFNLTTQFLHFKVTFFSTQTVHG-----DYKFGSLTW 690

Query: 114 TDGEHVVKSPVAVQ 73
      TDGEH V+SP+A++
Sbjct: 691 TDGEHFVRSPIAIR 704