AV440917 ( APZ14d01_f )

[UP]


[1][TOP]
>UniRef100_Q8L9J3 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8L9J3_ARATH
     Length = 298

 Score = 221 bits (562), Expect = 3e-56
 Identities = 108/109 (99%), Positives = 108/109 (99%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDKS EEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK
Sbjct: 190 KFVYDKSPEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 249

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN
Sbjct: 250 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 298

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 32/91 (35%), Positives = 54/91 (59%)
 Frame = -2

Query: 419 KSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVF 240
      K +L + FV+++P E++ +V+G Y   S  +I ++F +NK+TS  G + GT F
Sbjct: 59 KGRVLPADPFVINHPDEHLVSVEGWY-----SPEGIIQGVKFISNKKTSDVIGSDEGTHF 113

Query: 239 ELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      L+ + KI+GFHG A  L+ +G + PL+
Sbjct: 114 TLQVKDKKIIGFHGSAGGNLNSLGAYFAPLT 144

[2][TOP]
>UniRef100_O04314 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04314_ARATH
     Length = 298

 Score = 221 bits (562), Expect = 3e-56
 Identities = 108/109 (99%), Positives = 108/109 (99%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDKS EEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK
Sbjct: 190 KFVYDKSPEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 249

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN
Sbjct: 250 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 298

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 32/91 (35%), Positives = 54/91 (59%)
 Frame = -2

Query: 419 KSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVF 240
      K +L + FV+++P E++ +V+G Y   S  +I ++F +NK+TS  G + GT F
Sbjct: 59 KGRVLPADPFVINHPDEHLVSVEGWY-----SPEGIIQGIKFISNKKTSDVIGSDEGTHF 113

Query: 239 ELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      L+ + KI+GFHG A  L+ +G + PL+
Sbjct: 114 TLQVKDKKIIGFHGSAGGNLNSLGAYFAPLT 144

[3][TOP]
>UniRef100_C0Z392 AT3G16420 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=C0Z392_ARATH
     Length = 276

 Score = 221 bits (562), Expect = 3e-56
 Identities = 108/109 (99%), Positives = 108/109 (99%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDKS EEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK
Sbjct: 168 KFVYDKSPEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 227

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN
Sbjct: 228 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 276

[4][TOP]
>UniRef100_O04313 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04313_ARATH
     Length = 296

 Score = 213 bits (541), Expect = 7e-54
 Identities = 103/109 (94%), Positives = 105/109 (96%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDKS EEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYI AV+GTYDKIFGSDGSVITMLRFK
Sbjct: 188 KFVYDKSPEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYIIAVEGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 247

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNKQTSPPFGLEAGT FELKEEGHKIVGFHGRAD LLHKIGVHVRP+SN
Sbjct: 248 TNKQTSPPFGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGRADALLHKIGVHVRPVSN 296

[5][TOP]
>UniRef100_O04311 AT3G16450 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O04311_ARATH
     Length = 300

 Score = 182 bits (463), Expect = 8e-45
 Identities = 86/109 (78%), Positives = 94/109 (86%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K E + G EHGK TLLGFEEF +DYPSEYITAV+GTYDKIFGSDG +ITMLRFK
Sbjct: 192 KFEYNKGAENIVGGEHGKPTLLGFEEFEIDYPSEYITAVEGTYDKIFGSDGLIITMLRFK 251

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNKQTS PFGLEAGT FELKEEGHKIVGFHG+A LLH+ GVHV PL+N
Sbjct: 252 TNKQTSAPFGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGKASELLHQFGVHVMPLTN 300

 Score = 99.4 bits (246), Expect = 1e-19
 Identities = 53/103 (51%), Positives = 68/103 (66%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      VY K ++V G EHGK TLLGFE F +D  +YI AV TYD +FG D +IT + F T 
Sbjct: 42 VYAKDSQDVEGGEHGKKTLLGFETFEVD-ADDYIVAVQVTYDNVFGQDSDIITSITFNTF 100

Query: 284 K-QTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      K +TSPP+GLE  F LK++ G K+VGFHGRA  L+ +G +
Sbjct: 101 KGKTSPPYGLETQKKFVLKDKNGGKLVGFHGRAGEALYALGAY 143

[6][TOP]
>UniRef100_Q8LAM1 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8LAM1_ARATH
     Length = 300

 Score = 179 bits (454), Expect = 8e-44
 Identities = 84/108 (77%), Positives = 93/108 (86%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K E + G EHGK TLLGFEEF +DYPSEYITAV+GTYDKIFGSDG +ITMLRFK
Sbjct: 192 KFEYNKGAENIVGGEHGKPTLLGFEEFEIDYPSEYITAVEGTYDKIFGSDGLIITMLRFK 251

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNKQTS PFGLEAGT FELKEEGHKIVGFHG+A LLH+ GVHV P++
Sbjct: 252 TNKQTSTPFGLEAGTAFELKEEGHKIVGFHGKASDLLHQFGVHVMPIT 299

 Score = 100 bits (250), Expect = 4e-20
 Identities = 53/105 (50%), Positives = 69/105 (65%), Gaps = 2/105 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K VY K +++ G EHGK TLLGFE F +D  +YI AV TYD +FG D +IT + F 
Sbjct: 40 KVVYAKDSKDIEGSEHGKKTLLGFETFEVD-ADDYIVAVQVTYDNVFGQDSDIITSITFN 98

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T K +TSPP+GLE  F LK++ G K+VGFHGRA  L+ +G +
Sbjct: 99 TFKGKTSPPYGLETQKKFVLKDKNGGKLVGFHGRAGEALYALGAY 143

[7][TOP]
>UniRef100_O04312 Myrosinase-binding protein-like At3g16440 n=2 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB32_ARATH
     Length = 300

 Score = 173 bits (439), Expect = 5e-42
 Identities = 79/109 (72%), Positives = 92/109 (84%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK E++ G+EHG TLLGFEEF LDYPSEYITAV+GTYDKIFG + VI MLRFK
Sbjct: 192 KFVYDKGAEDIVGDEHGNDTLLGFEEFQLDYPSEYITAVEGTYDKIFGFETEVINMLRFK 251

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNK+TSPPFG+EAGT FELKEEG KIVGFHG+  +LH+ GVH+ P++N
Sbjct: 252 TNKKTSPPFGIEAGTAFELKEEGCKIVGFHGKVSAVLHQFGVHILPVTN 300

 Score = 99.0 bits (245), Expect = 1e-19
 Identities = 52/103 (50%), Positives = 69/103 (66%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      VY+  +EV G EHGK +L+G E F +D  +YI AV TYDKIFG D +IT + F T 
Sbjct: 42 VYENGSQEVVGGEHGKKSLIGIETFEVD-ADDYIVAVQVTYDKIFGYDSDIITSITFSTF 100

Query: 284 K-QTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      K +TSPP+GL+  F LKE+ G K+VGFHGRA +L+ +G +
Sbjct: 101 KGKTSPPYGLDTENKFVLKEKNGGKLVGFHGRAGEILYALGAY 143

[8][TOP]
>UniRef100_O80998 Myrosinase-binding protein-like At2g25980 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB21_ARATH
     Length = 449

 Score = 157 bits (396), Expect = 4e-37
 Identities = 73/108 (67%), Positives = 91/108 (84%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK+ + V GEEHGK TLLG+EEF LDYPSEYITAV+G YDK+FGS+ SVI ML+FK
Sbjct: 341 KFVYDKNNQLVLGEEHGKHTLLGYEEFELDYPSEYITAVEGYYDKVFGSESSVIVMLKFK 400

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+TSPP+G++AG F L +EGHK+VGFHG+A  L++IGV V P++
Sbjct: 401 TNKRTSPPYGMDAGVSFILGKEGHKVVGFHGKASPELYQIGVTVAPIT 448

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 62/108 (57%), Gaps = 5/108 (4%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVT---GEEHGKSTLLGF-EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITM 303
      K YDK + T  G+ G++ + G  EFV+DYP EYIT+++ T DK+ G+  V  
Sbjct: 185 KVDYDKDGKVETRQDGDMLGENRVQGQPNEFVVDYPYEYITSIEVTCDKVSGNTNRV-RS 243

Query: 302 LRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      L FKT+K +TSP +G ++  F + +G +VG HGR  + +G H
Sbjct: 244 LSFKTSKDRTSPTYGRKSERTFVFESKGRALVGLHGRCCWAIDALGAH 291

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 61/108 (56%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPS-EYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ + V G HG S   + F +++ + E++ +V G YD I G  VI L+F
Sbjct: 41 KFEYVKAGQTVVGPIHGVSGKGFTQTFEINHLNGEHVVSVKGCYDNISG----VIQALQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLE-AGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +TN+++S  G + GT F L+ G+KI GFHG AD L +G + P
Sbjct: 97 ETNQRSSEVMGYDDTGTKFTLEISGNKITGFHGSADANLKSLGAYFTP 144

[9][TOP]
>UniRef100_Q56W96 Putative jasmonate inducible protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q56W96_ARATH
     Length = 367

 Score = 153 bits (387), Expect = 5e-36
 Identities = 74/107 (69%), Positives = 87/107 (81%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      FVYDK+ + V G+EHGK TLLGFEEF LDYPSEYITAVDGTYD IFG++ ++ MLRF T
Sbjct: 261 FVYDKAGQVVEGKEHGKPTLLGFEEFELDYPSEYITAVDGTYDAIFGNE-PIVNMLRFTT 319

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      NK+ S PFG+ AGT FE K++G KIVGFHGRA LLHK GVHV P++
Sbjct: 320 NKRVSIPFGIGAGTAFEFKKDGQKIVGFHGRAGDLLHKFGVHVAPIT 366

 Score = 103 bits (258), Expect = 4e-21
 Identities = 56/107 (52%), Positives = 75/107 (70%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  + V G+E G TLLGFEEF L+  EYIT+V+G Y+K FG D +V+T L FK
Sbjct: 106 KFEYKNGSQVVFGDERGTRTLLGFEEFELE-SDEYITSVEGYYEKNFGVD-TVVTTLIFK 163

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T+K +T+ PFG+ +GT FE K+EG+KI GFHGRA  ++ IG ++ P
Sbjct: 164 TSKNKTAGPFGIVSGTKFEFKKEGYKITGFHGRAGEYVNAIGAYLAP 210

[10][TOP]
>UniRef100_O04310 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04310_ARATH
     Length = 705

 Score = 153 bits (387), Expect = 5e-36
 Identities = 74/107 (69%), Positives = 87/107 (81%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      FVYDK+ + V G+EHGK TLLGFEEF LDYPSEYITAVDGTYD IFG++ ++ MLRF T
Sbjct: 599 FVYDKAGQVVEGKEHGKPTLLGFEEFELDYPSEYITAVDGTYDAIFGNE-PIVNMLRFTT 657

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      NK+ S PFG+ AGT FE K++G KIVGFHGRA LLHK GVHV P++
Sbjct: 658 NKRVSIPFGIGAGTAFEFKKDGQKIVGFHGRAGDLLHKFGVHVAPIT 704

 Score = 103 bits (258), Expect = 4e-21
 Identities = 56/107 (52%), Positives = 75/107 (70%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  + V G+E G TLLGFEEF L+  EYIT+V+G Y+K FG D +V+T L FK
Sbjct: 444 KFEYKNGSQVVFGDERGTRTLLGFEEFELE-SDEYITSVEGYYEKNFGVD-TVVTTLIFK 501

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T+K +T+ PFG+ +GT FE K+EG+KI GFHGRA  ++ IG ++ P
Sbjct: 502 TSKNKTAGPFGIVSGTKFEFKKEGYKITGFHGRAGEYVNAIGAYLAP 548

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 39/114 (34%), Positives = 58/114 (50%), Gaps = 5/114 (4%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKS-TLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K   G HGK +   EFV+++P EY+ +V+G Y+    +V+ ++F
Sbjct: 292 KFDYVKGGVTKQGVLHGKQQSRQNPREFVINHPDEYLVSVEGWYE-------TVMLGIQF 344

Query: 293 KTNKQTSP----PFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      KTN T   PF   T F L+ + KI+GFHG A  ++ IG + P S+
Sbjct: 345 KTNLNTYEVSIYPFEPSTDTKFTLQVQDKKIIGFHGFAGNHVNSIGAYFVPKSS 398

[11][TOP]
>UniRef100_P93658 Jasmonate inducible protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=P93658_BRANA
     Length = 680

 Score = 152 bits (383), Expect = 1e-35
 Identities = 74/109 (67%), Positives = 86/109 (78%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVY+K  E+ G+EHGKSTLLGFEEF L+YPSEYIT V GTYDKI S+ +++ ML FK
Sbjct: 572 KFVYNKGSSEIIGDEHGKSTLLGFEEFELNYPSEYITEVHGTYDKISASNSAIVNMLTFK 631

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK T PFGL AGT F+LKEEGHKIVGFHG + LLHK GVHV P++
Sbjct: 632 TNKPATYGPFGLNAGTPFDLKEEGHKIVGFHGSSGDLLHKFGVHVLPIN 680

 Score = 109 bits (272), Expect = 1e-22
 Identities = 59/107 (55%), Positives = 68/107 (63%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y   V G E G TLLG+EEF L  EYIT V+G YDKI GSDG +T L F 
Sbjct: 420 KFEYRNGSSVVIGAERGTPTLLGYEEFELA-SDEYITIVEGYYDKILGSDG--LTSLTFH 476

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TNK T P+GLE T FE KE+GHKI GFHGRA  + IGV++ P+
Sbjct: 477 TNKGTYGPYGLEGSTHFEFKEDGHKITGFHGRAGATISAIGVYLAPV 523

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 26/70 (37%), Positives = 46/70 (65%), Gaps = 3/70 (4%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLE---AGTVFELKE 228
      +E ++++P E++ +V+G YD    ++I ++FKTN++TS  G +  +GT F L+ 
Sbjct: 290 KEILINHPDEHLISVEGWYDS-----SNIIIGIQFKTNQKTSDYMGYDFDGSGTKFTLQV 344

Query: 227 EGHKIVGFHG 198
      +G KI+GFHG
Sbjct: 345 QGKKIIGFHG 354

[12][TOP]
>UniRef100_Q9LIF8 Jasmonate inducible protein-like; myrosinase-binding protein n=2
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LIF8_ARATH
     Length = 460

 Score = 150 bits (380), Expect = 3e-35
 Identities = 70/109 (64%), Positives = 89/109 (81%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK +EV G +HGK TLL EEF+L+YP+EYIT+V+ YDKIFG++G +ITMLRF 
Sbjct: 351 KFVYDKDSKEVPGNDHGKRTLLAPEEFLLEYPNEYITSVELNYDKIFGTEGEIITMLRFT 410

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADV-LLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+TSPPFGLE   LKE+GHKIVGFHG+A  ++H++GVHV+P+S
Sbjct: 411 TNKRTSPPFGLEGAKSVLLKEDGHKIVGFHGKAGADIIHQVGVHVKPIS 459

 Score = 93.2 bits (230), Expect = 8e-18
 Identities = 56/111 (50%), Positives = 73/111 (65%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K ++  EHGK TLLG E F +D P +YIT+V+  D+IFG D VIT L FK
Sbjct: 183 KFEYEKD-DKKESREHGKKTLLGAEVFEVD-PDDYITSVEVQSDRIFGQDTEVITSLIFK 240

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHGR-ADVLLHKIGVHVRPLS 147
      T+K + SPPFGLE  +ELK++ G K+VGFHGR  LL+ +G + P S
Sbjct: 241 TSKGKFSPPFGLEGSQKYELKDKNGGKLVGFHGRVGGELLNALGAYFAPSS 291

[13][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B31D jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0001A7B31D
     Length = 652

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 69/107 (64%), Positives = 85/107 (79%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK +  G +HGK TLLG+EEF L+YPSEYIT V+G +DKIFGS G VITML+FK
Sbjct: 546 KFVYDKDSQVAEGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITTVEGCFDKIFGSGGGVITMLKFK 605

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TNK+TSPPFGLE + F L +EG+KIVGFHG +  LH++GV+V P+
Sbjct: 606 TNKRTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHELHQLGVYVMPI 652

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 35/80 (43%), Positives = 49/80 (61%), Gaps = 1/80 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      EEFV+DYPSEYI ++GT D + + + + L FKT+K +TSP FG A  F + G
Sbjct: 419 EEFVVDYPSEYIIYMEGTCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNG 478

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       ++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 479 SALIGFHGRAAAAVDAIGAY 498

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 40/95 (42%), Positives = 54/95 (56%), Gaps = 1/95 (1%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGL- 258
      G HG S   + F +D SEYI +V+G YD+ G  +I L+FKTNK+TS  G 
Sbjct: 58 GSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEYIVSVEGYYDESKG----IIQALKFKTNKKTSDMIGYD 113

Query: 257 EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      E G F L+ +G I+GFHG AD L+ +G + P
Sbjct: 114 ENGLKFSLEVKGKAIIGFHGFADTNLNSLGAYFAP 148

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 61/107 (57%), Gaps = 4/107 (3%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLG---FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITML 300
      KF Y K+ + +G HG  LLG  + F +D +E++ +V+G YD+ G  ++ L
Sbjct: 253 KFDYVKNGQPQSGSVHG---LLGRGFTQTFEIDPTNEHLVSVEGYYDESKG----LVQGL 305

Query: 299 RFKTNKQTSPPFGL-EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      +FKTNK+TS  G E G F L+ G KI+GFHG A  L+ +G +
Sbjct: 306 KFKTNKKTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYAQTYLNSLGAY 352

[14][TOP]
>UniRef100_UPI0000162F75 jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI0000162F75
     Length = 445

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 69/107 (64%), Positives = 85/107 (79%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK +  G +HGK TLLG+EEF L+YPSEYIT V+G +DKIFGS G VITML+FK
Sbjct: 339 KFVYDKDSQVAEGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITTVEGCFDKIFGSGGGVITMLKFK 398

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TNK+TSPPFGLE + F L +EG+KIVGFHG +  LH++GV+V P+
Sbjct: 399 TNKRTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHELHQLGVYVMPI 445

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 35/80 (43%), Positives = 49/80 (61%), Gaps = 1/80 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      EEFV+DYPSEYI ++GT D + + + + L FKT+K +TSP FG A  F + G
Sbjct: 212 EEFVVDYPSEYIIYMEGTCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNG 271

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       ++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 272 SALIGFHGRAAAAVDAIGAY 291

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 7e-08
 Identities = 35/92 (38%), Positives = 52/92 (56%), Gaps = 1/92 (1%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGL- 258
      G HG S   + F +D +E++ +V+G YD+ G  ++ L+FKTNK+TS  G 
Sbjct: 58 GSIHGLSRKGFTQTFEIDPTNEHLVSVEGYYDESKG----LVQGLKFKTNKKTSDMIGYD 113

Query: 257 EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      E G F L+ G KI+GFHG A  L+ +G +
Sbjct: 114 ENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYAQTYLNSLGAY 145

[15][TOP]
>UniRef100_Q9LQ31 F14M2.9 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LQ31_ARATH
     Length = 745

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 69/107 (64%), Positives = 85/107 (79%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK +  G +HGK TLLG+EEF L+YPSEYIT V+G +DKIFGS G VITML+FK
Sbjct: 639 KFVYDKDSQVAEGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITTVEGCFDKIFGSGGGVITMLKFK 698

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TNK+TSPPFGLE + F L +EG+KIVGFHG +  LH++GV+V P+
Sbjct: 699 TNKRTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHELHQLGVYVMPI 745

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 45/105 (42%), Positives = 61/105 (58%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDKS  V  E+G S +  EEFVLDYP+EYI ++GT D + + + + L FKT+K
Sbjct: 193 YDKS-GLVEKREYG-SNVGRQEEFVLDYPTEYIIYMEGTCDIVSDTSKNRVRSLMFKTSK 250

Query: 281 -QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +TSP FG A  F + G ++GFHGRA  + IG + PL
Sbjct: 251 GRTSPIFGKVAARKFVFESNGSALIGFHGRAAAAVDAIGAYFSPL 295

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 35/80 (43%), Positives = 49/80 (61%), Gaps = 1/80 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      EEFV+DYPSEYI ++GT D + + + + L FKT+K +TSP FG A  F + G
Sbjct: 512 EEFVVDYPSEYIIYMEGTCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNG 571

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       ++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 572 SALIGFHGRAAAAVDAIGAY 591

 Score = 67.0 bits (162), Expect = 6e-10
 Identities = 40/95 (42%), Positives = 54/95 (56%), Gaps = 1/95 (1%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGL- 258
      G HG S   + F +D SEYI +V+G YD+ G  +I L+FKTNK+TS  G 
Sbjct: 58 GSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEYIVSVEGYYDESKG----IIQALKFKTNKKTSDMIGYD 113

Query: 257 EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      E G F L+ +G I+GFHG AD L+ +G + P
Sbjct: 114 ENGLKFSLEVKGKAIIGFHGFADTNLNSLGAYFAP 148

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 61/107 (57%), Gaps = 4/107 (3%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLG---FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITML 300
      KF Y K+ + +G HG  LLG  + F +D +E++ +V+G YD+ G  ++ L
Sbjct: 346 KFDYVKNGQPQSGSVHG---LLGRGFTQTFEIDPTNEHLVSVEGYYDESKG----LVQGL 398

Query: 299 RFKTNKQTSPPFGL-EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      +FKTNK+TS  G E G F L+ G KI+GFHG A  L+ +G +
Sbjct: 399 KFKTNKKTSDMIGYDENGLKFSLEVNGKKIIGFHGYAQTYLNSLGAY 445

[16][TOP]
>UniRef100_Q940R1 At1g33790/F14M2_6 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q940R1_ARATH
     Length = 445

 Score = 147 bits (371), Expect = 4e-34
 Identities = 69/107 (64%), Positives = 85/107 (79%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK +  G +HGK TLLG+EEF L+YPSEYIT V+G +DKIFGS G VITML+FK
Sbjct: 339 KFVYDKDSQVAEGNDHGKPTLLGYEEFKLEYPSEYITTVEGCFDKIFGSGGGVITMLKFK 398

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TNK+TSPPFGLE + F L +EG+KIVGFHG +  LH++GV+V P+
Sbjct: 399 TNKRTSPPFGLETTSNFVLGKEGYKIVGFHGTSSHELHQLGVYVMPI 445

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 35/80 (43%), Positives = 49/80 (61%), Gaps = 1/80 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      EEFV+DYPSEYI ++GT D + + + + L FKT+K +TSP FG A  F + G
Sbjct: 212 EEFVVDYPSEYIIYMEGTCDIVSDASKNRVRSLMFKTSKGRTSPIFGKVAARKFVFESNG 271

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       ++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 272 SALIGFHGRAAAAVDAIGAY 291

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 38/92 (41%), Positives = 51/92 (55%), Gaps = 1/92 (1%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGL- 258
      G HG S   + F +D SEYI +V+G YD+ G  +I L+FKTNK+TS  G 
Sbjct: 58 GSIHGLSRKGFTQTFEIDPTSEYIVSVEGYYDESKG----IIQALKFKTNKKTSDMIGYD 113

Query: 257 EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      E G F L+ G I+GFHG A  L+ +G +
Sbjct: 114 ENGLKFSLEVNGKTIIGFHGYAHTYLNSLGAY 145

[17][TOP]
>UniRef100_Q9FGC5 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FGC5_ARATH
     Length = 444

 Score = 146 bits (369), Expect = 6e-34
 Identities = 67/109 (61%), Positives = 88/109 (80%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVT-GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y+  EV G+EHGK+TLLG+E F LDYP+EYIT+++G +DK+ G++ VITMLRF
Sbjct: 335 KFEYENDASEVVVGDEHGKTTLLGYEVFELDYPNEYITSLEGCHDKVMGAETGVITMLRF 394

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      KTNK+TSPPFGLEAG F L++E HKI GFHG++ +LH+IGVHV P++
Sbjct: 395 KTNKRTSPPFGLEAGVNFVLQKESHKITGFHGKSSTMLHQIGVHVVPIT 443

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 38/104 (36%), Positives = 58/104 (55%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + + G HG S L  + F +++  EY+ +++G YDK G  VI ++F
Sbjct: 41 KFDYVKVGKTIDGPIHGVSGLGMTQTFEINHLQKEYLVSIEGYYDKSTG----VIQSIQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      KTN +TS  G  GT F L  +KI+GFHG +D ++ +G +
Sbjct: 97 KTNVKTSDMMGFNKGTKFSLGIIRNKIIGFHGFSDKNVYSLGAY 140

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 37/105 (35%), Positives = 55/105 (52%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDK+ +V  E+G T  ++  ++YP E IT+V+G+Y     V+ L FKT+ 
Sbjct: 189 YDKA-GQVECYEYGDKTGTQYK-ITVNYPYECITSVEGSYANTQPYGCIVLRSLTFKTSN 246

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
       +  G  GT F L+ +G+ IVGFHGR  + IG + P S
Sbjct: 247 GRTLVIGTVTGTKFLLESKGNAIVGFHGRVGSCVDSIGAYYAPFS 291

[18][TOP]
>UniRef100_Q5XF82 At1g52100 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q5XF82_ARATH
     Length = 444

 Score = 145 bits (365), Expect = 2e-33
 Identities = 70/109 (64%), Positives = 85/109 (77%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVT-GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y+  EV  E HGK TLLG+EEF LDYPSEYITAV+G +DK+ GS+ VITMLRF
Sbjct: 336 KFEYETYTSEVILAERHGKETLLGYEEFELDYPSEYITAVEGCHDKVIGSETGVITMLRF 395

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      KTNK+ SPPFGLE+  F L+++GHKIVGFHG+A LLH+IGVHV ++
Sbjct: 396 KTNKRNSPPFGLESAFSFILEKDGHKIVGFHGKASTLLHQIGVHVTAIA 444

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 63/108 (58%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F YDK+ + T E  K+   EF +++P EYIT+V+GTY   + V+T L FK
Sbjct: 186 RFDYDKAGQVETRERGAKTGTQ--HEFTVNHPYEYITSVEGTYAHTQPYNCVVLTSLTFK 243

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + SP G  G+ F+L+ +G IVGFHGR  + IGV+ PL
Sbjct: 244 TSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIGVYYAPL 291

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLD-YPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ ++V G HG S   E F ++  EY+ +++G Y+  G  VI L+F
Sbjct: 41 KFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLSIEGYYNASTG----VIQCLQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      TNK+T P G  G F L   KI+GFHG AD L+ +G +
Sbjct: 97 ITNKKTYDPIGYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYLNSLGAY 140

[19][TOP]
>UniRef100_Q94AD4 At1g52040/F5F19_10 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q94AD4_ARATH
     Length = 462

 Score = 142 bits (358), Expect = 1e-32
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 83/106 (78%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 349 FEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLMFKT 408

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FELKE+G+K+VGFHG+A L+H+IGVH+ P+
Sbjct: 409 NKRTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQIGVHIVPI 454

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 49/108 (45%), Positives = 71/108 (65%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + T +HGK TLLG EEF +D  +YIT+++ + DK+FG + ++T L FK
Sbjct: 195 KFEYEKDGKRET-RDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVSVDKVFGYNSEIVTALVFK 252

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T+K TSPPFG+   FELK+ G K+ GFHG+A +L+ +G + P
Sbjct: 253 TSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYALGAYFAP 300

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 37/112 (33%), Positives = 60/112 (53%), Gaps = 3/112 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K+ +  G HG      + +P+EY+ +++G YD    ++I ++FK
Sbjct: 45 RFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISMEGWYDST-----NIIQGIQFK 99

Query: 290 TNKQTSPPFGLEA---GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      +NK TS FG E  GT F L+  +KI+ FHG AD L+ +G + P+S+
Sbjct: 100 SNKHTSQYFGYEFLGDGTQFSLQVNDNKIISFHGFADSHLNSVGAYFAPISS 151

[20][TOP]
>UniRef100_O65187 Myrosinase-binding protein homolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O65187_ARATH
     Length = 462

 Score = 142 bits (358), Expect = 1e-32
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 83/106 (78%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 349 FEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLTFKT 408

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FELKE+G+K+VGFHG+A L+H+IGVH+ P+
Sbjct: 409 NKRTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQIGVHIVPI 454

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 49/108 (45%), Positives = 71/108 (65%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + T +HGK TLLG EEF +D  +YIT+++ + DK+FG + ++T L FK
Sbjct: 195 KFEYEKDGKRET-RDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVSVDKVFGYNSEIVTALVFK 252

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T+K TSPPFG+   FELK+ G K+ GFHG+A +L+ +G + P
Sbjct: 253 TSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYALGAYFAP 300

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 42/122 (34%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K+ +  G HG      + +P+EY+ +++G YD    ++I ++FK
Sbjct: 45 RFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISMEGWYDST-----NIIQGIQFK 99

Query: 290 TNKQTSPPFGLEA---GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN**WSSLSL 120
      +NK TS FG E  GT F L+  +KI+GFHG AD L+ +G + P+S  SSL+ 
Sbjct: 100 SNKHTSQYFGYEFFGDGTQFSLQVNDNKIIGFHGFADSHLNSVGAYFAPIS----SSLTT 155

Query: 119 IP 114
      P
Sbjct: 156 TP 157

[21][TOP]
>UniRef100_Q9SAV0 Myrosinase-binding protein-like At1g52040 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB12_ARATH
     Length = 462

 Score = 142 bits (358), Expect = 1e-32
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 83/106 (78%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 349 FEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLMFKT 408

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FELKE+G+K+VGFHG+A L+H+IGVH+ P+
Sbjct: 409 NKRTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQIGVHIVPI 454

 Score = 90.5 bits (223), Expect = 5e-17
 Identities = 49/108 (45%), Positives = 71/108 (65%), Gaps = 2/108 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + T +HGK TLLG EEF +D  +YIT+++ + DK+FG + ++T L FK
Sbjct: 195 KFEYEKDGKRET-RDHGKMTLLGTEEFEVD-SDDYITSIEVSVDKVFGYNSEIVTALVFK 252

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T+K TSPPFG+   FELK+ G K+ GFHG+A +L+ +G + P
Sbjct: 253 TSKGTTSPPFGMVTEKKFELKDGNGGKLAGFHGKASDVLYALGAYFAP 300

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 41/122 (33%), Positives = 64/122 (52%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K+ +  G HG      + +P+EY+ +++G YD    ++I ++FK
Sbjct: 45 RFDYVKNGQPKEGSFHGVKGRSTISTIEISHPAEYLISMEGWYDST-----NIIQGIQFK 99

Query: 290 TNKQTSPPFGLEA---GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN**WSSLSL 120
      +NK TS FG E  GT F L+  +KI+ FHG AD L+ +G + P+S  SSL+ 
Sbjct: 100 SNKHTSQYFGYEFLGDGTQFSLQVNDNKIISFHGFADSHLNSVGAYFAPIS----SSLTT 155

Query: 119 IP 114
      P
Sbjct: 156 TP 157

[22][TOP]
>UniRef100_Q9M5W9 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M5W9_ARATH
     Length = 654

 Score = 141 bits (356), Expect = 2e-32
 Identities = 66/106 (62%), Positives = 82/106 (77%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 541 FEYNKGSQAILGDGHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLTFKT 600

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FELKE+G+KIVGFHG+A L+H+IGVH P+
Sbjct: 601 NKRTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKIVGFHGKAGDLVHQIGVHAVPI 646

 Score = 87.4 bits (215), Expect = 4e-16
 Identities = 49/111 (44%), Positives = 72/111 (64%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + TGE HGK T+LG EEF ++  +YIT+ + + D +FG  ++T L FK
Sbjct: 384 KFEYEKDGKRETGE-HGKMTVLGTEEFEVE-SDDYITSAEVSVDNVFGFKSEIVTSLVFK 441

Query: 290 TNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      T K TS PFG+E+  ELK+ +G K+VGFHG+A +L+ +G + P +N
Sbjct: 442 TFKGITSQPFGMESEKKLELKDGKGGKLVGFHGKASDVLYALGAYFAPTTN 492

 Score = 69.7 bits (169), Expect = 9e-11
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 60/108 (55%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K E   HGK   +EFV+DYP+E+IT+V+GT D  S    L+FK
Sbjct: 194 RFEYAKG-ERTVPHAHGKRQEAP-QEFVVDYPNEHITSVEGTIDGYLSS-------LKFK 244

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K +TSP FG  G+ F +E  K+VGF GR+  + +G H PL
Sbjct: 245 TSKGRTSPVFGNVVGSKFVFEETSFKLVGFCGRSGDAIDALGAHFAPL 292

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 38/87 (43%), Positives = 52/87 (59%), Gaps = 8/87 (9%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPP-------FGLEAGTVF 240
      +EF +DYP+EYITAV G+YD +FG  ++I L FKT+  + P    G AG F
Sbjct: 62 KEFSVDYPNEYITAVGGSYDTVFGYGSALIKSLLFKTSYGRTSPILGHTTLLGNPAGKEF 121

Query: 239 ELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      L+ + G K++GFHGR+  L IG H
Sbjct: 122 MLESKYGGKLLGFHGRSGEALDAIGPH 148

[23][TOP]
>UniRef100_Q9ZU16 F5F19.16 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU16_ARATH
     Length = 445

 Score = 140 bits (354), Expect = 3e-32
 Identities = 70/110 (63%), Positives = 85/110 (77%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVT-GEEHGKSTLLGFEEFV-LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLR 297
      KF Y+  EV  E HGK TLLG+EEF LDYPSEYITAV+G +DK+ GS+ VITMLR
Sbjct: 336 KFEYETYTSEVILAERHGKETLLGYEEFFELDYPSEYITAVEGCHDKVIGSETGVITMLR 395

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      FKTNK+ SPPFGLE+  F L+++GHKIVGFHG+A LLH+IGVHV ++
Sbjct: 396 FKTNKRNSPPFGLESAFSFILEKDGHKIVGFHGKASTLLHQIGVHVTAIA 445

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 63/108 (58%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F YDK+ + T E  K+   EF +++P EYIT+V+GTY   + V+T L FK
Sbjct: 186 RFDYDKAGQVETRERGAKTGTQ--HEFTVNHPYEYITSVEGTYAHTQPYNCVVLTSLTFK 243

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + SP G  G+ F+L+ +G IVGFHGR  + IGV+ PL
Sbjct: 244 TSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIGVYYAPL 291

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLD-YPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ ++V G HG S   E F ++  EY+ +++G Y+  G  VI L+F
Sbjct: 41 KFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLSIEGYYNASTG----VIQCLQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      TNK+T P G  G F L   KI+GFHG AD L+ +G +
Sbjct: 97 ITNKKTYDPIGYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYLNSLGAY 140

[24][TOP]
>UniRef100_Q56Z10 Putative uncharacterized protein At1g52030 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q56Z10_ARATH
     Length = 202

 Score = 140 bits (353), Expect = 4e-32
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 81/106 (76%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 89 FEYNKGSQAILGDRHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLTFKT 148

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FEL E+G+KIVGFHG+A L+H+IGVH P+
Sbjct: 149 NKRTSQPFGMTAGEHFELNEDGYKIVGFHGKAGDLVHQIGVHAVPI 194

[25][TOP]
>UniRef100_Q9SAV1 Myrosinase-binding protein-like At1g52030 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB11_ARATH
     Length = 642

 Score = 140 bits (353), Expect = 4e-32
 Identities = 65/106 (61%), Positives = 81/106 (76%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L FKT
Sbjct: 529 FEYNKGSQAILGDRHGKQTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLTFKT 588

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FEL E+G+KIVGFHG+A L+H+IGVH P+
Sbjct: 589 NKRTSQPFGMTAGEHFELNEDGYKIVGFHGKAGDLVHQIGVHAVPI 634

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 48/111 (43%), Positives = 70/111 (63%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K + T EHGK T+LG EEF ++  +YIT+++ + D +FG  ++T L FK
Sbjct: 372 KFEYRKDGKRET-REHGKMTVLGTEEFEVE-SDDYITSIEVSVDNVFGFKSEIVTSLVFK 429

Query: 290 TNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      T K TS PFG+E   ELK+ +G K+VGFHG+A +L+ +G + P +N
Sbjct: 430 TFKGITSQPFGMETEKKLELKDGKGGKLVGFHGKASDVLYALGAYFAPTTN 480

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 43/108 (39%), Positives = 60/108 (55%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K E +  HGK   +EFV+DYP+E+IT+V+GT D  S    L+F 
Sbjct: 194 RFEYAKG-ERMVPHAHGKRQEAP-QEFVVDYPNEHITSVEGTIDGYLSS-------LKFT 244

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K +TSP FG  G+ F +E  K+VGF GR+  + +G H PL
Sbjct: 245 TSKGRTSPVFGNVVGSKFVFEETSFKLVGFCGRSGEAIDALGAHFAPL 292

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 38/87 (43%), Positives = 52/87 (59%), Gaps = 8/87 (9%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPP-------FGLEAGTVF 240
      +EF +DYP+EYITAV G+YD +FG  ++I L FKT+  + P    G AG F
Sbjct: 62 KEFSVDYPNEYITAVGGSYDTVFGYGSALIKSLLFKTSYGRTSPILGHTTLLGNPAGKEF 121

Query: 239 ELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      L+ + G K++GFHGR+  L IG H
Sbjct: 122 MLESKYGGKLLGFHGRSGEALDAIGPH 148

[26][TOP]
>UniRef100_Q0WLK6 Putative uncharacterized protein At1g52040 (Fragment) n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q0WLK6_ARATH
     Length = 147

 Score = 140 bits (352), Expect = 6e-32
 Identities = 64/106 (60%), Positives = 82/106 (77%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      F Y+K + + G+ HGK TLLG E F LDYPSEYIT+V+G YDKIFG + V+T L KT
Sbjct: 34 FEYNKGSQAILGDGHGKKTLLGTETFELDYPSEYITSVEGYYDKIFGVEAEVVTSLMLKT 93

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      NK+TS PFG+ AG FELKE+G+K+VGFHG+A L+H+IGVH+ P+
Sbjct: 94 NKRTSQPFGMTAGEHFELKEDGYKVVGFHGKAGDLVHQIGVHIVPI 139

[27][TOP]
>UniRef100_O04315 Jasmonate inducible protein isolog n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=O04315_ARATH
     Length = 429

 Score = 139 bits (351), Expect = 7e-32
 Identities = 63/108 (58%), Positives = 84/108 (77%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  E V G HGK ++LG EEFVLD P+EYI +V+G+YDK+FG +G ++TMLRFK
Sbjct: 320 KFEYANRKELVAGVGHGKMSILGTEEFVLDSPNEYIVSVEGSYDKLFGVEGELVTMLRFK 379

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+TSPPFGL+AGT F L+ + HKIVGFHG+A  +H++G+HV ++
Sbjct: 380 TNKRTSPPFGLDAGTTFALEMKDHKIVGFHGKAGDFVHQVGIHVTQIT 427

[28][TOP]
>UniRef100_Q9FGC4 Myrosinase-binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9FGC4_ARATH
     Length = 444

 Score = 136 bits (343), Expect = 6e-31
 Identities = 64/109 (58%), Positives = 85/109 (77%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVT-GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y+  EV G+EHGK+TLLG+EEF LDYPSEYIT+V+  DK+ G++ V+TMLRF
Sbjct: 335 KFEYENDASEVVVGDEHGKATLLGYEEFELDYPSEYITSVEACQDKVMGAETGVLTMLRF 394

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      KTN + SP FGL+AG F L++EGHKI GFHG++ +LH+IG+HV P++
Sbjct: 395 KTNIRISPSFGLKAGFNFVLEKEGHKINGFHGKSSSMLHQIGIHVIPIT 443

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 1e-08
 Identities = 38/101 (37%), Positives = 56/101 (55%), Gaps = 1/101 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + +TG HG S   + F +++  EY+ +++G YD  G  VI ++F
Sbjct: 41 KFDYVKDGKTITGPIHGVSGRGLTQTFEINHLQKEYLLSIEGYYDISTG----VIQSIQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKI 171
      KTN+QTS  G  GT F L+  +I+GFHG AD L+ +
Sbjct: 97 KTNQQTSDMMGFNEGTKFSLRSMRGRIIGFHGFADKNLYSL 137

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 1e-08
 Identities = 33/83 (39%), Positives = 46/83 (55%)
 Frame = -2

Query: 395 EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHK 216
      +F ++YP E IT+V G+Y     V+ L FKT+  + FG E GT F L+ +G+ 
Sbjct: 209 QFTINYPYECITSVGGSYADTQPYRCIVLRSLTFKTSNGRTSVFGKETGTTFLLESQGNA 268

Query: 215 IVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      IVGFHGR  + IG + P S
Sbjct: 269 IVGFHGRVGSCVDSIGEYYAPFS 291

[29][TOP]
>UniRef100_Q9FVU5 Jasmonate inducible protein, putative n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9FVU5_ARATH
     Length = 585

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 60/108 (55%), Positives = 83/108 (76%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K VYD + + V GE+HG TL  +E+ L+YPSEYITAVDG Y+K+ G++ VITMLR +
Sbjct: 477 KVVYDSNTQVVIGEDHGNKTLFEVKEYELEYPSEYITAVDGCYNKVNGTEVEVITMLRIQ 536

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+TS P G E+ + F LK+EG+KIVGFHG+A +++++GVHV PL+
Sbjct: 537 TNKRTSIPVGCESNSSFVLKKEGYKIVGFHGKASNMINQLGVHVVPLT 584

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 8e-10
 Identities = 44/102 (43%), Positives = 62/102 (60%), Gaps = 5/102 (4%)
 Frame = -2

Query: 440 VTGEEHGKSTLL---GFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTS 273
      V  +HG ++++  G +EF LDYP+E IT+V+GT K F   I+ L FKT+K +TS
Sbjct: 334 VVVRQHGWNSIVEEDGEKEFELDYPNELITSVEGTM-KSFSRSEIRISSLTFKTSKGRTS 392

Query: 272 PPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVL-LHKIGVHVRPL 150
      P G+ +GT F L +G +VGF+GR D  L IG + PL
Sbjct: 393 PTIGIASGTKFLLASKGCAVVGFYGRHDDRDLVAIGAYFSPL 434

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 41/110 (37%), Positives = 60/110 (54%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVY-DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLR 297
      KF Y KS + + G HG S   + F +D+ +E++ V+G YD   + VI L+
Sbjct: 182 KFDYVRKSGQHINGSIHGLSGSGFTQTFEIDHLNNEHLVCVEGYYD----DESGVIQALQ 237

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      FKTN +TS  G + G F L ++ KIVGFHG AD L+ +G +  +S
Sbjct: 238 FKTNIKTSELLGYKKGKKFSLVDKRKKIVGFHGYADKNLNSLGAYFTTVS 287

[30][TOP]
>UniRef100_Q8W4Q6 At2g39330/T16B24.3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8W4Q6_ARATH
     Length = 459

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 62/109 (56%), Positives = 83/109 (76%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + V+G++HGK TLLG EEFVL+  EY+TA+DG YDKIFG + +I L+FK
Sbjct: 350 KFEYNKGKDLVSGDDHGKMTLLGTEEFVLE-DGEYLTAIDGYYDKIFGVETPMIICLQFK 408

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNK+ S PFG+++G F L E+GHKIVGFHG+A ++H IGV V P++N
Sbjct: 409 TNKRESTPFGMDSGEKFSLGEKGHKIVGFHGQASDVVHSIGVTVVPITN 457

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 60/109 (55%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K  +V  E+GK +  +EFVL YP E+I AV+G Y +   VIT L FK
Sbjct: 43 KFEYVKEDGQVVTTEYGK-IIQQPKEFVLQYPDEHIIAVEGNYRGVALCATEVITNLVFK 101

Query: 290 TNKQTSPP------FGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T+K  P    G+ GT F +++ G KIVGFHGR+  L +GV+
Sbjct: 102 TSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVIEDGGKKIVGFHGRSGNALDALGVY 150

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 28/76 (36%), Positives = 45/76 (59%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      P EYI +V+ TYDK    VIT L F+T+K +  G + G F+L+++G ++VGFHG
Sbjct: 228 PDEYIKSVEATYDKPDIFRNVVITSLTFETSKGRTSFSGYKGGKKFKLEQKGRRLVGFHG 287

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRPL 150
      +  + +G + P+
Sbjct: 288 KEGSAIDALGAYFAPI 303

[31][TOP]
>UniRef100_O80948 Myrosinase-binding protein-like At2g39330 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB23_ARATH
     Length = 459

 Score = 128 bits (322), Expect = 2e-28
 Identities = 62/109 (56%), Positives = 83/109 (76%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K + V+G++HGK TLLG EEFVL+  EY+TA+DG YDKIFG + +I L+FK
Sbjct: 350 KFEYNKGKDLVSGDDHGKMTLLGTEEFVLE-DGEYLTAIDGYYDKIFGVETPMIICLQFK 408

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNK+ S PFG+++G F L E+GHKIVGFHG+A ++H IGV V P++N
Sbjct: 409 TNKRESTPFGMDSGEKFSLGEKGHKIVGFHGQASDVVHSIGVTVVPITN 457

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 60/109 (55%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K  +V  E+GK +  +EFVL YP E+I AV+G Y +   VIT L FK
Sbjct: 43 KFEYVKEDGQVVTTEYGK-IIQQPKEFVLQYPDEHIIAVEGNYRGVALCATEVITNLVFK 101

Query: 290 TNKQTSPP------FGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T+K  P    G+ GT F +++ G KIVGFHGR+  L +GV+
Sbjct: 102 TSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVIEDGGKKIVGFHGRSGNALDALGVY 150

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 28/76 (36%), Positives = 45/76 (59%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      P EYI +V+ TYDK    VIT L F+T+K +  G + G F+L+++G ++VGFHG
Sbjct: 228 PDEYIKSVEATYDKPDIFRNVVITSLTFETSKGRTSFSGYKGGKKFKLEQKGRRLVGFHG 287

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRPL 150
      +  + +G + P+
Sbjct: 288 KEGSAIDALGAYFAPI 303

[32][TOP]
>UniRef100_Q9LTY2 Myrosinase binding protein-like n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9LTY2_ARATH
     Length = 601

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 83/111 (74%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEE-VTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLR 297
      KF+Y+ + E V G+ HG  LL EEF LDYPSEY+T+V+G+YD + GS+  VI ML+
Sbjct: 490 KFLYENDVHEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTSVEGSYDVVPGSEEYEVIIMLK 549

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TNK+TSP +GL+  +F L +EGHKIVGFHG++ +LHK+G+HV P+SN
Sbjct: 550 FTTNKRTSPCYGLDDDPIFVLHKEGHKIVGFHGKSSNMLHKLGIHVLPISN 600

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 5e-07
 Identities = 37/105 (35%), Positives = 52/105 (49%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 458 DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEE-FVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      DK   G HG   G  F  + EY+ +V+G Y+   + VI L+F+TN 
Sbjct: 194 DKDGNLTDGPIHGSIYRRGSPHVFEFKHDEEYLVSVEGYYEG--DEECEVIQGLQFRTNI 251

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS  G  G F+L  G KIVGFHG A+ L +G ++ PL+
Sbjct: 252 KTSELMGSNTGKKFKLTASGMKIVGFHGYAEKNLSSLGAYLTPLT 296

[33][TOP]
>UniRef100_Q9ASP9 AT5g49870/K9P8_1 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ASP9_ARATH
     Length = 345

 Score = 127 bits (320), Expect = 3e-28
 Identities = 61/111 (54%), Positives = 83/111 (74%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEE-VTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLR 297
      KF+Y+ + E V G+ HG  LL EEF LDYPSEY+T+V+G+YD + GS+  VI ML+
Sbjct: 234 KFLYENDVHEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTSVEGSYDVVPGSEEYEVIIMLK 293

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TNK+TSP +GL+  +F L +EGHKIVGFHG++ +LHK+G+HV P+SN
Sbjct: 294 FTTNKRTSPCYGLDDDPIFVLHKEGHKIVGFHGKSSNMLHKLGIHVLPISN 344

[34][TOP]
>UniRef100_Q0WPG4 Putative uncharacterized protein At1g57570 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q0WPG4_ARATH
     Length = 614

 Score = 127 bits (319), Expect = 4e-28
 Identities = 60/108 (55%), Positives = 83/108 (76%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K VYD + + V GE+HG TL  +E+ L+YPSEYITAVDG Y+K+ G++ VITMLR +
Sbjct: 506 KVVYDSNTQVVIGEDHGIKTLFEVKEYELEYPSEYITAVDGCYNKVNGTEVEVITMLRIQ 565

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+TS P G E+ + F LK+EG+KIVGFHG+A +++++GVHV PL+
Sbjct: 566 TNKRTSIPVGCESNSSFVLKKEGYKIVGFHGKASNMINQLGVHVVPLT 613

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 8e-10
 Identities = 44/102 (43%), Positives = 62/102 (60%), Gaps = 5/102 (4%)
 Frame = -2

Query: 440 VTGEEHGKSTLL---GFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTS 273
      V  +HG ++++  G +EF LDYP+E IT+V+GT K F   I+ L FKT+K +TS
Sbjct: 363 VVVRQHGWNSIVEEDGEKEFELDYPNELITSVEGTM-KSFSRSEIRISSLTFKTSKGRTS 421

Query: 272 PPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVL-LHKIGVHVRPL 150
      P G+ +GT F L +G +VGF+GR D  L IG + PL
Sbjct: 422 PTIGIASGTKFLLASKGCAVVGFYGRHDDRDLVAIGAYFSPL 463

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 40/110 (36%), Positives = 59/110 (53%), Gaps = 2/110 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVY-DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLR 297
      KF Y KS + +  HG S   + F +D+ +E++ V+G YD   + VI L+
Sbjct: 211 KFDYVRKSGQHINRSIHGLSGSGFTQTFEIDHLNNEHLVCVEGYYD----DESGVIQALQ 266

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      FKTN +TS  G + G F L ++ KIVGFHG AD L+ +G +  +S
Sbjct: 267 FKTNIKTSELLGYKKGKKFSLVDKRKKIVGFHGYADKNLNSLGAYFTTVS 316

[35][TOP]
>UniRef100_O80737 T13D8.3 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80737_ARATH
     Length = 600

 Score = 125 bits (315), Expect = 1e-27
 Identities = 58/107 (54%), Positives = 80/107 (74%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF+YDK + V G++HG TLLG +EF L++P EY+ +V+G+YD + GS+ VI MLRFK
Sbjct: 492 KFLYDKDNKFVVGDDHGSKTLLGVDEFELEHPDEYLISVEGSYDVVDGSESEVILMLRFK 551

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      TN +TS FGL+ + F L++E HKIVGFHG+  +LH+IGVHV P+
Sbjct: 552 TNMRTSQVFGLDTTSSFILEKECHKIVGFHGKIGKMLHQIGVHVLPI 598

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 37/104 (35%), Positives = 56/104 (53%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + + G HG    E F +++ +EY+ +V+G YD+  D +I ++F
Sbjct: 200 KFDYVKDRKYIYGPAHGVRGRGFTESFEINHLDNEYMVSVEGYYDE---GDSGIIQGIQF 256

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      +TN +TS  G  G F L  G KI+GFHG AD L+ +G +
Sbjct: 257 RTNIKTSELIGYNNGKKFSLAANGKKIIGFHGYADQNLNSLGAY 300

[36][TOP]
>UniRef100_O80736 T13D8.2 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80736_ARATH
     Length = 598

 Score = 125 bits (314), Expect = 1e-27
 Identities = 58/109 (53%), Positives = 81/109 (74%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF+YDK + V G++HG TLLG +EF L++P EY+ +V+G+YD + GS+ VI MLRFK
Sbjct: 490 KFLYDKDNKVVVGDDHGSKTLLGVDEFELEHPDEYLISVEGSYDVVDGSESEVIRMLRFK 549

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TN +TS FG E + F L++E HKIVGFHG+  +LH+IGVHV P+++
Sbjct: 550 TNMRTSQLFGHETTSNFTLQKECHKIVGFHGKIGEMLHQIGVHVLPITD 598

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 37/104 (35%), Positives = 56/104 (53%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K +++ G HG    E F +++  EY+ +V+G YD+  + VI ++F
Sbjct: 190 KFDYIKDGQQIYGSPHGVRGRGFTELFEINHLDKEYLISVEGYYDE---GESGVIQGIQF 246

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      KTN +TS  G  G F L  G KI+GFHG A+ L+ +G +
Sbjct: 247 KTNIRTSELMGDNRGRKFSLAANGKKIIGFHGYAEKNLNSLGAY 290

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 3e-07
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 8/106 (7%)
 Frame = -2

Query: 443 EVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSD-----GSVITMLRFKTN 285
      +V  EHG    E EFV+DYP+E+IT+V+ T K  S     + L FKT+
Sbjct: 341 KVEKREHGIMIAPFIERGEFVVDYPNEFITSVEVTISKQNDSPVPSLTSETVASLTFKTS 400

Query: 284 K-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      K +TS FG A  F L+ +G +VGF GR+  + +G H PL
Sbjct: 401 KGRTSSTFGSPATKKFVLQSKGCGVVGFLGRSSYYTYALGAHFCPL 446

[37][TOP]
>UniRef100_Q8LBD2 Putative myrosinase-binding protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q8LBD2_ARATH
     Length = 458

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 59/108 (54%), Positives = 78/108 (72%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K + V G++HGK TLLG EEFVL+  EY+ +DG YDKIFG + +I L+FK
Sbjct: 349 KFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDGYYDKIFGVEEPIIVCLQFK 407

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+ S PFG+++G F L EEGHKIVGFHG+A ++H IGV + P++
Sbjct: 408 TNKRESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSIGVTIVPIT 455

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 57/104 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K E T  GK    EFVL YP EYI +V+ TY K   + IT L+F T+K
Sbjct: 201 YEKDGEAKTCNHGGKGDTPS--EFVLGYPDEYIKSVEATYQKPNIFSNTAITSLKFLTSK 258

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
       + FG  G F L+++GH++VGFHG+ D + +G + P+
Sbjct: 259 GRTSFFGYNVGKTFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALGAYFGPV 302

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 62/109 (56%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y +  EV  E+G +T  +EFV+ YP E+I AV+G+Y ++   VIT L FK
Sbjct: 43 KFEYVQEDGEVVTTEYG-TTNQHPKEFVIQYPDEHIIAVEGSYHQVALIATEVITSLVFK 101

Query: 290 TNKQTSPP------FGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T+K  P    G+ GT F ++EG KIVGFHGRA  + +GV+
Sbjct: 102 TSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVFEDEGKKIVGFHGRAGDAVDALGVY 150

[38][TOP]
>UniRef100_Q56Z22 Putative lectin (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q56Z22_ARATH
     Length = 143

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 60/105 (57%), Positives = 78/105 (74%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K+ + V G +HGK TLLG EEFVL P EY+TAV G YDKIF D  I L+FKTNK
Sbjct: 39 YEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSGYYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK 97

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS P+GLE GT F L+++ HKIVGF+G+A  L+K+GV+V P++
Sbjct: 98 RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKIVGFYGQAGEYLYKLGVNVAPIA 142

[39][TOP]
>UniRef100_A8MR44 Uncharacterized protein At2g39310.2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=A8MR44_ARATH
     Length = 428

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 59/108 (54%), Positives = 78/108 (72%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K + V G++HGK TLLG EEFVL+  EY+ +DG YDKIFG + +I L+FK
Sbjct: 319 KFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDGYYDKIFGVEEPIIVCLQFK 377

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+ S PFG+++G F L EEGHKIVGFHG+A ++H IGV + P++
Sbjct: 378 TNKRESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSIGVTIVPIT 425

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 57/104 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K E T  GK    EFVL YP EYI +V+ TY K   + IT L+F T+K
Sbjct: 171 YEKDGEAKTCNHGGKGDTPS--EFVLGYPDEYIKSVEATYQKPNIFSNTAITSLKFLTSK 228

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
       + FG  G F L+++GH++VGFHG+ D + +G + P+
Sbjct: 229 GRTSFFGYNVGKKFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALGAYFGPV 272

[40][TOP]
>UniRef100_O04309 Myrosinase-binding protein-like At3g16470 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB31_ARATH
     Length = 451

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 60/105 (57%), Positives = 78/105 (74%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K+ + V G +HGK TLLG EEFVL P EY+TAV G YDKIF D  I L+FKTNK
Sbjct: 347 YEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSGYYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK 405

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS P+GLE GT F L+++ HKIVGF+G+A  L+K+GV+V P++
Sbjct: 406 RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKIVGFYGQAGEYLYKLGVNVAPIA 450

 Score = 96.3 bits (238), Expect = 9e-19
 Identities = 55/107 (51%), Positives = 72/107 (67%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K  ++  EHGK TLLG EEFV+D P +YIT+V  Y+K+FGS  ++T L FK
Sbjct: 41 KFDYEKD-GKIVSHEHGKQTLLGTEEFVVD-PEDYITSVKIYYEKLFGSPIEIVTALIFK 98

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      T K +TS PFGL +G  EL  G KIVGFHG + L+H +GV++ P
Sbjct: 99 TFKGKTSQPFGLTSGEEAEL--GGGKIVGFHGSSSDLIHSVGVYIIP 143

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 57/120 (47%), Positives = 74/120 (61%), Gaps = 1/120 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K  ++  EHGK TLLG EEF +D P +YIT V  Y+K+FGS  ++T L FK
Sbjct: 195 KFDYEKD-GKIVSLEHGKQTLLGTEEFEID-PEDYITYVKVYYEKLFGSPIEIVTALIFK 252

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN**WSSLSLIP 114
      T K +TS PFGL +G  EL  G KIVGFHG + L+H +G ++ P S   S + IP
Sbjct: 253 TFKGKTSQPFGLTSGEEAEL--GGGKIVGFHGTSSDLIHSLGAYIIPSSTPLTPSSNTIP 310

[41][TOP]
>UniRef100_O80950 Myrosinase-binding protein-like At2g39310 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=MB22_ARATH
     Length = 458

 Score = 122 bits (307), Expect = 9e-27
 Identities = 59/108 (54%), Positives = 78/108 (72%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K + V G++HGK TLLG EEFVL+  EY+ +DG YDKIFG + +I L+FK
Sbjct: 349 KFEYSKGKDLVPGDDHGKKTLLGAEEFVLE-DGEYLMNIDGYYDKIFGVEEPIIVCLQFK 407

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TNK+ S PFG+++G F L EEGHKIVGFHG+A ++H IGV + P++
Sbjct: 408 TNKRESMPFGMDSGKKFSLGEEGHKIVGFHGQASDVVHSIGVTIVPIT 455

 Score = 74.7 bits (182), Expect = 3e-12
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 57/104 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K E T  GK    EFVL YP EYI +V+ TY K   + IT L+F T+K
Sbjct: 201 YEKDGEAKTCNHGGKGDTPS--EFVLGYPDEYIKSVEATYQKPNIFSNTAITSLKFLTSK 258

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
       + FG  G F L+++GH++VGFHG+ D + +G + P+
Sbjct: 259 GRTSFFGYNVGKKFVLEQKGHRLVGFHGKEDAAIDALGAYFGPV 302

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 45/109 (41%), Positives = 62/109 (56%), Gaps = 6/109 (5%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y +  EV  E+G +T  +EFV+ YP E+I AV+G+Y ++   VIT L FK
Sbjct: 43 KFEYVQEDGEVVTTEYG-TTNQHPKEFVIQYPDEHIIAVEGSYHQVALIATEVITSLVFK 101

Query: 290 TNKQTSPP------FGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T+K  P    G+ GT F ++EG KIVGFHGRA  + +GV+
Sbjct: 102 TSKGRKSPLFGPNLLGITTGTKFVFEDEGKKIVGFHGRAGDAVDALGVY 150

[42][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B22B unknown protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B22B
     Length = 505

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 57/109 (52%), Positives = 78/109 (71%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK  V G++HG T L +E L+YP EY+TAV+G Y+K  D  ITML+FK
Sbjct: 397 KFVYDKDTRMVIGDDHGNKTPLEVKELDLEYPGEYVTAVEGCYNKGIEGDVESITMLKFK 456

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNK+TS FG E+ + F L++EG KIVGFHG+A ++H++GVHV P+++
Sbjct: 457 TNKRTSISFGFESSSSFLLEKEGFKIVGFHGKASNMIHQLGVHVIPITH 505

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 36/86 (41%), Positives = 50/86 (58%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = -2

Query: 452 SLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QT 276
      S  V  +HG +T L EEF L+YP+E+IT+VDGT+     +T L FKT+K + 
Sbjct: 252 SNHSVVKRQHGNNTSL-VEEFELNYPNEFITSVDGTFKNSGMRKVMCVTSLVFKTSKGRI 310

Query: 275 SPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      SP +G  GT F L+ +  + GFHG
Sbjct: 311 SPTYGSVTGTKFVLETKDCALAGFHG 336

[43][TOP]
>UniRef100_Q9LTA7 Similarity to myrosinase binding protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LTA7_ARATH
     Length = 221

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 56/111 (50%), Positives = 81/111 (72%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEV-TGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSD-GSVITMLR 297
      KF+Y+ + E+ G+ HG  LL EEF LDYPSEY+T+V+G+YD + GS+  V+ ML+
Sbjct: 110 KFLYENDIHEIIVGDHHGNKNLLRHEEFDLDYPSEYLTSVEGSYDVVPGSEEDEVMIMLK 169

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TN +TSP +GL+  F L +EGHKIVGFHG++ +LHK+G+HV P+++
Sbjct: 170 FTTNMRTSPCYGLDDDPSFVLHKEGHKIVGFHGKSSTMLHKLGIHVLPITH 220

[44][TOP]
>UniRef100_O22723 F11P17.5 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O22723_ARATH
     Length = 594

 Score = 120 bits (302), Expect = 4e-26
 Identities = 57/109 (52%), Positives = 78/109 (71%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK  V G++HG T L +E L+YP EY+TAV+G Y+K  D  ITML+FK
Sbjct: 486 KFVYDKDTRMVIGDDHGNKTPLEVKELDLEYPGEYVTAVEGCYNKGIEGDVESITMLKFK 545

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TNK+TS FG E+ + F L++EG KIVGFHG+A ++H++GVHV P+++
Sbjct: 546 TNKRTSISFGFESSSSFLLEKEGFKIVGFHGKASNMIHQLGVHVIPITH 594

 Score = 66.6 bits (161), Expect = 8e-10
 Identities = 42/109 (38%), Positives = 61/109 (55%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y KS +  G HG S  GF + V D+ +E++ +V+G YD   + + I L+F
Sbjct: 194 KFDYVKSGQPKIGSVHGLSGR-GFSQAVYDHLNNEHLVSVEGYYD----DESTAIQALQF 248

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      KTN +TS  G E G F L ++G KI+GFHG A+ L +G +  +S
Sbjct: 249 KTNIKTSELLGYEKGKKFSLADKGKKIIGFHGYAEKNLISLGAYFTTVS 297

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 36/86 (41%), Positives = 50/86 (58%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = -2

Query: 452 SLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QT 276
      S  V  +HG +T L EEF L+YP+E+IT+VDGT+     +T L FKT+K + 
Sbjct: 341 SNHSVVKRQHGNNTSL-VEEFELNYPNEFITSVDGTFKNSGMRKVMCVTSLVFKTSKGRI 399

Query: 275 SPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      SP +G  GT F L+ +  + GFHG
Sbjct: 400 SPTYGSVTGTKFVLETKDCALAGFHG 425

[45][TOP]
>UniRef100_Q8LBW1 Putative lectin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8LBW1_ARATH
     Length = 297

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 58/105 (55%), Positives = 76/105 (72%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      Y+K+ + V G +HGK TLLG EEFVL P EY+TAV G YDKIF D  I L+FKTNK
Sbjct: 193 YEKASKPVLGSDHGKKTLLGAEEFVLG-PDEYVTAVSGYYDKIFSVDAPAIVSLKFKTNK 251

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS P+GLE GT F L+++ HK GF+G+A  L+K+GV+V P++
Sbjct: 252 RTSIPYGLEGGTEFVLEKKDHKXXGFYGQAGEYLYKLGVNVAPIA 296

 Score = 92.0 bits (227), Expect = 2e-17
 Identities = 57/120 (47%), Positives = 74/120 (61%), Gaps = 1/120 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K  ++  EHGK TLLG EEF +D P +YIT V  Y+K+FGS  ++T L FK
Sbjct: 41 KFDYEKD-GKIVSLEHGKQTLLGTEEFEID-PEDYITYVKVYYEKLFGSPIEIVTALIFK 98

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN**WSSLSLIP 114
      T K +TS PFGL +G  EL  G KIVGFHG + L+H +G ++ P S   S + IP
Sbjct: 99 TFKGKTSQPFGLTSGEEAEL--GGGKIVGFHGTSSDLIHSLGAYIIPSSTPLTPSSNTIP 156

[46][TOP]
>UniRef100_O80735 T13D8.1 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=O80735_ARATH
     Length = 531

 Score = 119 bits (297), Expect = 1e-25
 Identities = 56/109 (51%), Positives = 80/109 (73%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF+YDK + V G++HG +TLL +EF L++P EY+ +V+G+YD + GS+ VI MLRFK
Sbjct: 423 KFLYDKDSQIVVGDDHGSNTLLRVDEFELEHPGEYLISVEGSYDVVDGSESEVIRMLRFK 482

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      TN +TS FG E  F L++E HKIVGFHG+  +LH+IGV+V P+++
Sbjct: 483 TNLRTSQLFGHETTPSFILEKECHKIVGFHGKIGKMLHQIGVNVLPITD 531

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K +  G HG    E F +++  EY+ +V+G YD+  D VI ++F
Sbjct: 129 KFDYVKDGQHKYGSPHGVKGSESTEPFEINHLDKEYLISVEGYYDE---GDSGVIQGIQF 185

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      KTN +TS  G + G F L  G KI+GFHG AD L+ +G +
Sbjct: 186 KTNIKTSELIGDKKGRKFSLAANGKKIIGFHGYADKNLNSLGAY 229

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 40/109 (36%), Positives = 61/109 (55%), Gaps = 2/109 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKS-TLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      +F YD  +V  EHG  + +  EFV+DYP+E+IT+V+GT      + L F
Sbjct: 275 EFDYDNK-GKVEKREHGMFYSWVQQGEFVVDYPNEFITSVEGTMRT---ESFMQVASLTF 330

Query: 293 KTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      KT+K +TS FG + + F L+ +G +VGF+GR  + +G + RPL
Sbjct: 331 KTSKGRTSSTFGSPSDSKFLLESKGCGVVGFYGRCFSSIFDLGAYFRPL 379

[47][TOP]
>UniRef100_Q9LKR6 T26D3.3 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9LKR6_ARATH
     Length = 453

 Score = 118 bits (295), Expect = 2e-25
 Identities = 59/109 (54%), Positives = 78/109 (71%), Gaps = 1/109 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KFVYDK ++  + HG+ + +GF EF LDYPSEYIT V+G +DK G++ VIT LRF 
Sbjct: 343 KFVYDKDVQVTELKVHGEPSGIGFNEFKLDYPSEYITTVEGFWDKTSGNERGVITRLRFT 402

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADV-LLHKIGVHVRPLS 147
      TNKQT P GLE+ T F L +EG+KIVGFHG +  LH++GV+V P++
Sbjct: 403 TNKQTFRPVGLESTTSFSLGKEGYKIVGFHGNSSTDKLHQLGVYVVPIT 451

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 43/105 (40%), Positives = 60/105 (57%), Gaps = 2/105 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEE-FVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y KS + TG HG S  GF + F +D  E++ +V+G YD  G  VI L+F
Sbjct: 39 KFDYVKSGQPQTGLIHGLSGRGGFTQTFEIDQKDEHLVSVEGYYDVTKG----VIQALKF 94

Query: 293 KTNKQTSPPFGLE-AGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      KTNK+TS  G + G  L+ +G KI+GFHG A+ L+ +G +
Sbjct: 95 KTNKKTSEMIGYDDTGIKLSLEVKGKKIIGFHGYAETNLNSLGAY 139

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 32/84 (38%), Positives = 49/84 (58%), Gaps = 3/84 (3%)
 Frame = -2

Query: 404 GFEEF-VLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-VITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAGTVFEL 234
      G++ F V +YP+EYI +V+ TYD +  G +I + FKT+K + SP FG A  F L
Sbjct: 210 GYDMFEVKEYPTEYIISVECTYDDVIPRSGRRMIRSIMFKTSKGRVSPIFGYPAARKFVL 269

Query: 233 KEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      + G ++GFHGR  + +G +
Sbjct: 270 ENNGGALIGFHGRVGAGIDALGAY 293

[48][TOP]
>UniRef100_Q9LTA8 Myrosinase binding protein-like protein n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9LTA8_ARATH
     Length = 596

 Score = 114 bits (284), Expect = 4e-24
 Identities = 55/111 (49%), Positives = 79/111 (71%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEE-VTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGS-DGSVITMLR 297
      +F+Y+ +EE V G+ HG  LL EEF LD  EY+T+V+G+YD I GS D VI ML+
Sbjct: 485 RFLYENDIEEIVVGDHHGNKNLLRHEEFDLDNACEYLTSVEGSYDVIPGSEDVEVILMLK 544

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TNK+TSP +GL+  F L + GH+I+GFHG++ +LHK+G+HV P+++
Sbjct: 545 FTTNKRTSPCYGLDDDPTFVLHKAGHRIIGFHGKSSNMLHKLGIHVLPITD 595

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 41/110 (37%), Positives = 54/110 (49%), Gaps = 3/110 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVY-DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEF--VLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITML 300
      KF Y DK+   G HG   G   +   EY+ +V+G YD   D +VI L
Sbjct: 185 KFEYVDKNGRLRDGSIHGSIYRRGSPHVFEIRHVDKEYLVSVEGYYDG--DGDCAVIQAL 242

Query: 299 RFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      RF+TN +TS  G + G F L  G KIVGFHG A+ L +G + P+
Sbjct: 243 RFRTNVKTSQLMGPKTGKKFRLAASGMKIVGFHGYAEKNLTSLGGYFTPI 292

[49][TOP]
>UniRef100_UPI0001A7B22A unknown protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=UPI0001A7B22A
     Length = 615

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 77/111 (69%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEE-VTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-VITMLR 297
      KF+Y+  E V G+ HG  L+ EEF LDYP EY+T V+G+YD + GS+ + VI ML 
Sbjct: 504 KFLYENDTHEIVVGDHHGNKNLIKHEEFELDYPGEYLTLVEGSYDIVPGSEETEVIIMLM 563

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TN + SP +GL+  F L++ GHKIVGFHG++ +LH++G+HV P+++
Sbjct: 564 FTTNMRASPCYGLDDNPSFVLQKRGHKIVGFHGKSSKMLHQLGIHVLPITH 614

[50][TOP]
>UniRef100_Q9ZU15 F5F19.17 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU15_ARATH
     Length = 557

 Score = 112 bits (279), Expect = 2e-23
 Identities = 53/111 (47%), Positives = 77/111 (69%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEE-VTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-VITMLR 297
      KF+Y+  E V G+ HG  L+ EEF LDYP EY+T V+G+YD + GS+ + VI ML 
Sbjct: 446 KFLYENDTHEIVVGDHHGNKNLIKHEEFELDYPGEYLTLVEGSYDIVPGSEETEVIIMLM 505

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      F TN + SP +GL+  F L++ GHKIVGFHG++ +LH++G+HV P+++
Sbjct: 506 FTTNMRASPCYGLDDNPSFVLQKRGHKIVGFHGKSSKMLHQLGIHVLPITH 556

[51][TOP]
>UniRef100_P93065 Myrosinase binding protein n=1 Tax=Brassica napus RepID=P93065_BRANA
     Length = 988

 Score = 100 bits (250), Expect = 4e-20
 Identities = 55/107 (51%), Positives = 70/107 (65%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIF--GSDGSVITMLRFKT 288
      Y  ++V G+ HGK + LG E F L  EYIT+V  YDKI  G  +V+T L FKT
Sbjct: 882 YQNGSQKVVGDGHGKQSPLGVETFELT-DGEYITSVGVYYDKIHAEGRGVTVVTSLIFKT 940

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      NKQ S PFG+ G  ELKEEG+KIVGFHG+A  +H+IGV+V P++
Sbjct: 941 NKQISQPFGMTGGEYVELKEEGNKIVGFHGKASDWVHQIGVYVAPVT 987

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 45/100 (45%), Positives = 63/100 (63%), Gaps = 6/100 (6%)
 Frame = -2

Query: 443 EVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSP 270
      +V  EHG T+ G +EF +DYP++ ITAV GTY ++ D ++IT L F T+K TSP
Sbjct: 238 QVVVREHG--TVRGELKEFSVDYPNDNITAVGGTYKHVYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSP 295

Query: 269 PFGLEA---GTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      FG+++  GT FE K E G K++GFHGR  + IG +
Sbjct: 296 LFGIDSEKKGTEFEFKGENGGKLLGFHGRGGNAIDAIGAY 335

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 44/100 (44%), Positives = 61/100 (61%), Gaps = 6/100 (6%)
 Frame = -2

Query: 443 EVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSP 270
      +V  EHG T G +EF +DYP++ IT V GTY  + D ++IT L F T+K TSP
Sbjct: 567 KVEVREHG--TARGKLKEFSVDYPNDSITEVGGTYKHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSP 624

Query: 269 PFGLEA---GTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      FG+++  GT FE K+E G K++GFHGR  + IG +
Sbjct: 625 LFGIDSEKKGTEFEFKDENGGKLIGFHGRGGNAIDAIGAY 664

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 41/94 (43%), Positives = 56/94 (59%), Gaps = 5/94 (5%)
 Frame = -2

Query: 428 EHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEA 252
      EHG S   +EF +DYP++ IT V GTY  + D ++IT L F T+K TSP FG+ +
Sbjct: 405 EHGTSRG-ELQEFSVDYPNDSITEVGGTYKHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGINS 463

Query: 251 ---GTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       GT FE K+E G K++G HGR  + IG +
Sbjct: 464 EKKGTEFEFKDENGGKLIGLHGRGGNAIDAIGAY 497

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 5e-07
 Identities = 40/118 (33%), Positives = 60/118 (50%), Gaps = 9/118 (7%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKS----TLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITM 303
      KF Y K+ E  G HG   T+ G  F + +P+EY+ +V G D    + I 
Sbjct: 725 KFEYVKNGETKEGPAHGVKGGARTMTG--TFEISHPNEYLLSVKGWSDS-----SNKIVG 777

Query: 302 LRFKTNKQTSPPFGLEA-----GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      ++F TN +TS +G E   GT  L+ + KIVGFHG AD L+ +G + P+++
Sbjct: 778 IQFTTNTKTSDYYGFEKYPGDEGTDILLEVKDKKIVGFHGFADTQLNSVGAYFAPIAS 835

[52][TOP]
>UniRef100_O49326 Nitrile-specifier protein 2 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP2_ARATH
     Length = 471

 Score = 97.4 bits (241), Expect = 4e-19
 Identities = 53/106 (50%), Positives = 73/106 (68%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFG-SDGSVITMLRF 294
      KF Y  +EV G+E GK TLLG EEF +D P +YI V+G ++K+FG +  +I+ L F
Sbjct: 40 KFEYVNGSQEVVGDERGKKTLLGAEEFEVD-PDDYIVYVEGYHEKVFGVTTKEIISTLTF 98

Query: 293 KTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KT K +TSPPFG+ +GT F L +G KIVGFHGR+ +LH +G ++
Sbjct: 99 KTYKGKTSPPFGIVSGTKFVL--QGGKIVGFHGRSTDVLHSLGAYI 142

[53][TOP]
>UniRef100_Q9FFW6 Myrosinase binding protein-like; similar to jasmonate induced
      protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFW6_ARATH
     Length = 594

 Score = 94.4 bits (233), Expect = 4e-18
 Identities = 52/107 (48%), Positives = 70/107 (65%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF+Y K+  V G++HG TL   EF+LD P E+I +V+GTYD  G   ITMLRF
Sbjct: 487 KFLYYKNARVVIGDDHGNKTLSSDLLEFLLD-PFEHIISVEGTYDDTSGG----ITMLRF 541

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +TN Q SP FG  + F L ++ H+IVGFHG++ +LH++GVHV P
Sbjct: 542 ETNLQKSPYFGFGTTSNFLLHKDNHQIVGFHGKSSNMLHQLGVHVIP 588

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 37/87 (42%), Positives = 53/87 (60%), Gaps = 4/87 (4%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK-QTSPPFGLEA-GTVFELKEE 225
      +EFVLDYP+E+IT+V+GT    D + I L FKT+K +TSP FG + G F L++ 
Sbjct: 356 KEFVLDYPNEFITSVEGTLATPTNFDITWILSLTFKTSKGRTSPTFGSSSPGRKFVLEKN 415

Query: 224 GHKIVGFHG--RADVLLHKIGVHVRPL 150
      G +VGFHG    + +G + RP+
Sbjct: 416 GSALVGFHGYIGPGYNIKALGAYYRPI 442

[54][TOP]
>UniRef100_Q9FFW7 Myrosinase binding protein-like; similar to jasmonate induced
      protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FFW7_ARATH
     Length = 495

 Score = 84.7 bits (208), Expect = 3e-15
 Identities = 47/90 (52%), Positives = 58/90 (64%)
 Frame = -2

Query: 422 GKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTV 243
      G  LLG  F LD P E IT+V+GTYD  G   ITMLRFKTNK+ SP FG   
Sbjct: 404 GVEELLGMMVFELD-PLERITSVEGTYDDKIGG----ITMLRFKTNKKDSPYFGFGTLPS 458

Query: 242 FELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      F L ++ H+IVGFHG++ +LH++GVHV P
Sbjct: 459 FVLHKDNHQIVGFHGKSSNMLHQLGVHVLP 488

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 37/86 (43%), Positives = 55/86 (63%), Gaps = 3/86 (3%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN-KQTSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EFVLDYP+E+IT+V+GT    + + IT L FKT+ K++SP FG +  F L++ G
Sbjct: 305 KEFVLDYPNEFITSVEGTLAAPKSVNITWITSLTFKTSKKRSSPTFGSASSRKFVLEKNG 364

Query: 221 HKIVGFHGRADV--LLHKIGVHVRPL 150
       +VGFHG  V  L+ +G + RP+
Sbjct: 365 SPLVGFHGYNSVGNTLNSLGAYYRPI 390

[55][TOP]
>UniRef100_Q9ZU23 F5F19.6 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU23_ARATH
     Length = 730

 Score = 84.3 bits (207), Expect = 4e-15
 Identities = 47/111 (42%), Positives = 72/111 (64%), Gaps = 2/111 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y+K ++ T +EHGK TL G EEF +D  +YIT+++  DK++G  ++ L FK
Sbjct: 622 KFDYEKDGKKET-QEHGKMTLSGTEEFEVD-SDDYITSMEVYVDKVYGYKSEIVIALTFK 679

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      T K +TSP FG+E  +E+K+ +G K+ GFHG+A +L+ IG + P +N
Sbjct: 680 TFKGETSPRFGIETENKYEVKDGKGGKLAGFHGKASDVLYAIGAYFIPAAN 730

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 44/122 (36%), Positives = 65/122 (53%), Gaps = 3/122 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y K+ +  G HG   G   + +P EY+ +V+G YD    ++I ++F+
Sbjct: 469 RFDYVKNGQLKEGPFHGVKGRGGTSTIEISHPDEYLVSVEGLYDS-----SNIIQGIQFQ 523

Query: 290 TNKQTSPPFGLEA---GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN**WSSLSL 120
      +NK TS FG E  GT F L+  KI+GFHG AD L+ +G + P+S+  SS SL
Sbjct: 524 SNKHTSQYFGYEYYGDGTQFSLQVNEKKIIGFHGFADSHLNSLGAYFVPISS---SSSSL 580

Query: 119 IP 114
      P
Sbjct: 581 TP 582

[56][TOP]
>UniRef100_Q9FXH0 F6F9.23 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FXH0_ARATH
     Length = 571

 Score = 81.3 bits (199), Expect = 3e-14
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 60/104 (57%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDK+  V E+ G   F++  DYP EY+ +V+GTY     + L F++N+
Sbjct: 23 YDKNGSSVWSEKRGGKGGKKFDKVKFDYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICVRSLTFESNR 82

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +  PFG+++GT F L + G KI+GFHG+A  L IGVH +P+
Sbjct: 83 RKYGPFGVDSGTFFALPKSGSKIIGFHGKAGWYLDAIGVHTQPI 126

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 41/104 (39%), Positives = 55/104 (52%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K YD  + V G +HG    ++ V DYPSE +T V GTY +   +VI L F+
Sbjct: 247 KVCYDFRGQAVWGSKHGGVGGFKHDKIVFDYPSEVLTHVTGTYGPLMYMGPNVIKSLTFR 306

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      TN+  P+G E G F + + K+VGF GR + L IGVHV
Sbjct: 307 TNRGKHGPYGEEQGPSFTHQMDEGKVVGFLGREGLFLDSIGVHV 350

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 36/104 (34%), Positives = 54/104 (51%), Gaps = 2/104 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHG-KSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLRFKT 288
      YD++ + V  +HG S +    +YP E IT + G Y + SD +V+ L F T
Sbjct: 449 YDRNGQSVWSIKHGGDSNGVATHRIKFEYPDESITCISGYYGPLNNSDRYNVVKSLSFYT 508

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      ++  P+G E GT F    K++GFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 509 SRGRYGPYGEETGTFFTSTTTQGKVLGFHGRSSFHLDAIGVHMQ 552

[57][TOP]
>UniRef100_B9R811 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9R811_RICCO
     Length = 540

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 40/107 (37%), Positives = 60/107 (56%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITM-LRF 294
      +F YDK  V E+HG + +  +  DYP EY+ +V G Y +  G V+  L F
Sbjct: 51 QFEYDKKGTSVWSEKHGGTGCIKINKVKFDYPDEYLVSVSGHYGSVVEYYGPVLVRSLMF 110

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +TN++  PFG++ GT F   G ++VGFHGR+  L IGV+++P
Sbjct: 111 QTNRRKYGPFGIQQGTQFSFPLTGGQVVGFHGRSSWYLDSIGVYLKP 157

 Score = 71.2 bits (173), Expect = 3e-11
 Identities = 42/106 (39%), Positives = 54/106 (50%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLRFKTN 285
      YD++ +   HG +    L+YP E +T++ G Y  G D SVI L F TN
Sbjct: 417 YDRNGQSAWSVRHGGGSEGSSHLIKLEYPHETLTSICGYYGSFTGEDSNSVIKSLTFYTN 476

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      K  PFG E GT F    KIVGFHGR+  L+ IGVH++ S
Sbjct: 477 KGKYGPFGEEVGTFFTSSNTEGKIVGFHGRSGCYLNAIGVHMQQWS 522

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 38/101 (37%), Positives = 51/101 (50%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD S + + G ++G S + ++  DYPSE +T V G Y    +V+ L F TNK
Sbjct: 247 YDLSGQAIWGNKNGGSGGIRLDKIAFDYPSEILTHVTGYYGSTILRGPTVVKSLTFHTNK 306

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      +  PFG E G F    +VGFHGR  + IGVHV
Sbjct: 307 RKYGPFGDEQGISFSSGPNNGIVVGFHGRKGWFIDSIGVHV 347

[58][TOP]
>UniRef100_B9GRI6 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GRI6_POPTR
     Length = 520

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 42/101 (41%), Positives = 54/101 (53%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+ +  G +HGK   ++ + DYP E +T V GTY +   ++I L F TNK
Sbjct: 202 YDRDGQATWGSKHGKGGGFKSDKIIFDYPYEILTRVTGTYGPLMYMGPNIIRSLTFYTNK 261

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
        PFG E G F K + KI+GFHGR  LL IGVHV
Sbjct: 262 GKHGPFGEEQGPTFTNKIDEGKIIGFHGREGFLLDAIGVHV 302

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 34/79 (43%), Positives = 49/79 (62%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      LD P E++T+V G Y + G   + L F++NK+T PFG+E GT F   G KIVG
Sbjct: 7  LDCPDEFLTSVHGYYGSLDGWGPVFVRSLTFRSNKKTYGPFGVEQGTYFSFPMSGGKIVG 66

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      FHG++  L IG++++PL
Sbjct: 67 FHGKSGWYLDAIGIYLKPL 85

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 38/105 (36%), Positives = 53/105 (50%), Gaps = 3/105 (2%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS---VITMLRFK 291
      YD++ + V  +HG +     L P E + + G Y I GSDG+  VI L F 
Sbjct: 398 YDRNGQSVWSIKHGGNGGTATHRVKLQCPHEVLVCLSGYYGPI-GSDGNSPKVIKSLTFH 456

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      T++  PFG E GT F    K+VGFHGR+  + IGVH++
Sbjct: 457 TSRGNYGPFGEEIGTFFTSTTTEGKVVGFHGRSSAYMDAIGVHMQ 501

[59][TOP]
>UniRef100_O04318 Nitrile-specifier protein 3 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP3_ARATH
     Length = 467

 Score = 80.1 bits (196), Expect = 7e-14
 Identities = 47/105 (44%), Positives = 62/105 (59%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  E V G+EHG+ T LG EEF +D  +YI V+G +K+   +IT L FK
Sbjct: 40 KFEYANGSEVVVGDEHGEKTELGVEEFEID-SDDYIVYVEGYREKVSDMTSEMITFLSFK 98

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T+K +TS P  + G F L  G KIVGFHGR+ +LH +G +V
Sbjct: 99 TSKGKTSQPIVKKPGVKFVL--HGGKIVGFHGRSTDVLHSLGAYV 141

[60][TOP]
>UniRef100_UPI0001983E0A PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983E0A
     Length = 257

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 43/104 (41%), Positives = 59/104 (56%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      + VYDK+ + VTG++HG    E L YP E + +V G Y +   VI L FK
Sbjct: 110 RVVYDKNGKPVTGQKHGGVGGNKTAEVKLQYPEEILISVSGHYCPVVYGGSPVIRSLTFK 169

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      +N++T PFG+E GT F L +G +IVGF GR+  L IG H+
Sbjct: 170 SNRRTFGPFGVEEGTPFSLSMDGGRIVGFQGRSGWYLDAIGFHL 213

[61][TOP]
>UniRef100_A7P6V3 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6V3_VITVI
     Length = 184

 Score = 79.7 bits (195), Expect = 9e-14
 Identities = 43/104 (41%), Positives = 59/104 (56%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      + VYDK+ + VTG++HG    E L YP E + +V G Y +   VI L FK
Sbjct: 37 RVVYDKNGKPVTGQKHGGVGGNKTAEVKLQYPEEILISVSGHYCPVVYGGSPVIRSLTFK 96

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      +N++T PFG+E GT F L +G +IVGF GR+  L IG H+
Sbjct: 97 SNRRTFGPFGVEEGTPFSLSMDGGRIVGFQGRSGWYLDAIGFHL 140

[62][TOP]
>UniRef100_B4FQY9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Zea mays
      RepID=B4FQY9_MAIZE
     Length = 596

 Score = 79.3 bits (194), Expect = 1e-13
 Identities = 41/105 (39%), Positives = 61/105 (58%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G +HG S+ + ++ + D+PSE +T + G YD    +V+ L F 
Sbjct: 284 KVLYDRNGQAVWGNKHGFSSGVIPDKIIFDFPSEVLTHITGFYDSAIIMGPTVVRSLTFH 343

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      TNK+T P+G E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV+
Sbjct: 344 TNKRTYGPYGDEYGTYFSTSFTNGRIVGFHGREGWYIDGIGVHVQ 388

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 2/104 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD   V E HG T G E + LD+P E + +V G Y + G+  +I L F++
Sbjct: 51 YDLKGRSVWSETHG-GTDGGSETDKVKLDFPDEVLVSVSGHYGSVCGTP-VIIRSLTFQS 108

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      N T PFG E GT F L   KI+GFHGR+  L+ IG +++
Sbjct: 109 NSSTYGPFGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNSIGFYLK 152

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 49/102 (48%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+S  +  HG S +   LD+P E +T V G Y+    V+ L F TN+
Sbjct: 477 YDRSGHSIWSSRHGNSGHIT-HRVKLDFPHEVLTCVYGYYNTSKEDGPRVLRSLTFLTNR 535

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E G F    K+VGFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 536 GKYGPFGDEFGAYFSSATTEGKVVGFHGRSGQHLDAIGVHMQ 577

[63][TOP]
>UniRef100_B9RQ72 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Ricinus communis
      RepID=B9RQ72_RICCO
     Length = 514

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 57/106 (53%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K VYDK+ + V E+HG    E L YP EY+ + G Y +   VI + FK
Sbjct: 373 KVVYDKNGKAVATEKHGGVGGTKRTEIKLQYPEEYLVSASGNYCPVVYGGSPVIRSITFK 432

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +N++T PFG+E GT F L +G ++VGF GR+  L IG + P
Sbjct: 433 SNRRTFGPFGIEEGTPFTLSMDGRRVVGFTGRSGWYLDAIGFRLSP 478

[64][TOP]
>UniRef100_B6T6H0 Agglutinin n=1 Tax=Zea mays RepID=B6T6H0_MAIZE
     Length = 207

 Score = 78.6 bits (192), Expect = 2e-13
 Identities = 43/104 (41%), Positives = 55/104 (52%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+  VTGE HG +   + L YP EY+T V G Y I   VI L F+TN+
Sbjct: 55 YDRDGMPVTGERHGGAAASHTTQIKLGYPDEYLTTVSGHYAPIAPGGSPVIRSLAFRTNQ 114

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
        PFG+ GT FE  +G IVGF GR+  L +G++V PL
Sbjct: 115 GAYGPFGVAEGTPFEFPVDGGVIVGFCGRSGWQLDAVGLYVAPL 158

[65][TOP]
>UniRef100_C5Z0S3 Putative uncharacterized protein Sb09g024950 n=1 Tax=Sorghum
      bicolor RepID=C5Z0S3_SORBI
     Length = 594

 Score = 78.2 bits (191), Expect = 3e-13
 Identities = 41/105 (39%), Positives = 60/105 (57%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G +HG S + ++ + D+PSE +T + G YD    +V+ L F 
Sbjct: 282 KVLYDRNGQAVWGNKHGFSGGVIPDKIIFDFPSEVLTHITGFYDSAIIMGPTVVRSLTFH 341

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      TNK+T P+G E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV+
Sbjct: 342 TNKRTYGPYGDEYGTYFSTSFTNGRIVGFHGREGWYIDGIGVHVQ 386

 Score = 63.2 bits (152), Expect = 9e-09
 Identities = 34/93 (36%), Positives = 51/93 (54%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLE 255
      G + G T  ++ LD+P E + +V G Y + G+  +I L F++N T PFG E
Sbjct: 65 GTDGGSET----DKVKLDFPDEVLVSVSGHYGSVCGTP-VIIRSLTFQSNSSTYGPFGTE 119

Query: 254 AGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      GT F L   KI+GFHGR+  L+ IG +++
Sbjct: 120 DGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNSIGFYLK 152

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 37/102 (36%), Positives = 50/102 (49%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+S  +  HG S +   LD+P E +T V G Y+    V+ L F TN+
Sbjct: 475 YDRSGHSIWSSRHGNSGHIT-HRVKLDFPHEVLTCVYGYYNTNREDGPRVLRSLTFITNR 533

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E G+ F    K+VGFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 534 GKYGPFGDEFGSYFSSATTEGKVVGFHGRSGQHLDAIGVHMQ 575

[66][TOP]
>UniRef100_UPI00019851DB PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI00019851DB
     Length = 589

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 39/103 (37%), Positives = 56/103 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDK+  V E+HG S     LD P E++T++ G Y +    + L ++NK
Sbjct: 47 YDKNGSSVWSEKHGGSGGTRTNRVKLDSPDEFLTSIHGHYGSLLERGPVFVRSLTLESNK 106

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +T PFG+E G F L  G KI+GFHG++  L IGVH++P
Sbjct: 107 RTYGPFGIEQGIYFSLPTTGGKIIGFHGKSGWYLDAIGVHLKP 149

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 37/104 (35%), Positives = 55/104 (52%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G ++G +   ++ V+DYP E +T + G Y    ++I L F 
Sbjct: 262 KVLYDQNGQAVWGSKNGGTGGFRNDKIVIDYPYEVLTHITGYYAPTMVMGPNIIKSLTFH 321

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T K  PFG E GT F  +  IVGFHGR + + IGVH+
Sbjct: 322 TTKTKYGPFGEEQGTPFSSNIKEGVIVGFHGRTGLFIDAIGVHM 365

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 33/103 (32%), Positives = 50/103 (48%), Gaps = 1/103 (0%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKI-FGSDGSVITMLRFKTN 285
      Y ++ + +  +HG      L+YP E ++ + G Y I   + I L F T+
Sbjct: 469 YARNGQSIWSTKHGGDYGTTTHRVKLEYPHEVVSCICGYYGPISINEPWNAIKSLTFYTS 528

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      +  PFG E GT F    K+VGFHGR+ + L IGVH++
Sbjct: 529 RGKYGPFGEEIGTYFTSTRTEGKVVGFHGRSSLYLDAIGVHMQ 571

[67][TOP]
>UniRef100_UPI0001983E0B PREDICTED: hypothetical protein n=1 Tax=Vitis vinifera
      RepID=UPI0001983E0B
     Length = 172

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 46/102 (45%), Positives = 61/102 (59%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-VITMLRF 294
      + VYDK+ E V+G++HG S   E L YP E + V G Y  FG G+ VI L 
Sbjct: 51 RVVYDKNGEPVSGDKHGGSGGDQTSEIKLQYPEEKLIGVSGHYHP-FGFIGTPVIRSLTL 109

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIG 168
      K+N++T PFG+E GT F L +G +IVGF GR+D+ L IG
Sbjct: 110 KSNRRTFGPFGVEEGTPFSLTMDGGQIVGFQGRSDLYLDAIG 151

[68][TOP]
>UniRef100_B9I4A3 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9I4A3_POPTR
     Length = 191

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 43/99 (43%), Positives = 53/99 (53%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      VYDK+ + +T E HG    E L YP EY+T+V G Y +   VI L F +N
Sbjct: 54 VYDKNGKPITAENHGGVGGSRTAEIKLQYPEEYLTSVSGHYCPVVYGGSPVIRSLAFSSN 113

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIG 168
      K+T PFG+E GT F L +G IVGF GR  L IG
Sbjct: 114 KRTFGPFGVEEGTPFTLSMDGASIVGFKGRGGWYLDAIG 152

[69][TOP]
>UniRef100_A7P6V4 Chromosome chr9 scaffold_7, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7P6V4_VITVI
     Length = 205

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 46/102 (45%), Positives = 61/102 (59%), Gaps = 1/102 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-VITMLRF 294
      + VYDK+ E V+G++HG S   E L YP E + V G Y  FG G+ VI L 
Sbjct: 84 RVVYDKNGEPVSGDKHGGSGGDQTSEIKLQYPEEKLIGVSGHYHP-FGFIGTPVIRSLTL 142

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIG 168
      K+N++T PFG+E GT F L +G +IVGF GR+D+ L IG
Sbjct: 143 KSNRRTFGPFGVEEGTPFSLTMDGGQIVGFQGRSDLYLDAIG 184

[70][TOP]
>UniRef100_A7NT54 Chromosome chr18 scaffold_1, whole genome shotgun sequence n=1
      Tax=Vitis vinifera RepID=A7NT54_VITVI
     Length = 588

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 39/103 (37%), Positives = 56/103 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDK+  V E+HG S     LD P E++T++ G Y +    + L ++NK
Sbjct: 47 YDKNGSSVWSEKHGGSGGTRTNRVKLDSPDEFLTSIHGHYGSLLERGPVFVRSLTLESNK 106

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      +T PFG+E G F L  G KI+GFHG++  L IGVH++P
Sbjct: 107 RTYGPFGIEQGIYFSLPTTGGKIIGFHGKSGWYLDAIGVHLKP 149

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 33/92 (35%), Positives = 48/92 (52%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G ++G +   ++ V+DYP E +T + G Y    ++I L F 
Sbjct: 272 KVLYDQNGQAVWGSKNGGTGGFRNDKIVIDYPYEVLTHITGYYAPTMVMGPNIIKSLTFH 331

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGR 195
      T K  PFG E GT F  +  IVGFHGR
Sbjct: 332 TTKTKYGPFGEEQGTPFSSNIKEGVIVGFHGR 363

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 33/103 (32%), Positives = 50/103 (48%), Gaps = 1/103 (0%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKI-FGSDGSVITMLRFKTN 285
      Y ++ + +  +HG      L+YP E ++ + G Y I   + I L F T+
Sbjct: 468 YARNGQSIWSTKHGGDYGTTTHRVKLEYPHEVVSCICGYYGPISINEPWNAIKSLTFYTS 527

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      +  PFG E GT F    K+VGFHGR+ + L IGVH++
Sbjct: 528 RGKYGPFGEEIGTYFTSTRTEGKVVGFHGRSSLYLDAIGVHMQ 570

[71][TOP]
>UniRef100_O04316 Nitrile-specifier protein 4 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP4_ARATH
     Length = 619

 Score = 77.8 bits (190), Expect = 3e-13
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 61/105 (58%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  + V G+EHGK T LG EEF +D  +YI V+G +K+ G  +IT L FK
Sbjct: 189 KFEYVNGSQVVVGDEHGKKTELGVEEFEID-ADDYIVYVEGYREKVNGMTSEMITFLSFK 247

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T K +TS P   G F L +G KIVGFHGR+ +L +G ++
Sbjct: 248 TYKGKTSQPIEQRPGIKFVL--QGGKIVGFHGRSTDVLDSLGAYI 290

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 40/110 (36%), Positives = 60/110 (54%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHG-KSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ +    G K   + FV+++P E++ +V+G Y+    +I L F
Sbjct: 41 KFTYVKNGQTEEAPLRGVKGRSFEADPFVINHPEEHLVSVEGRYNP-----EGLILGLTF 95

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      K+NK+TS  G E GT F L+ + KIVGF+G A  LH +G + PL+N
Sbjct: 96 KSNKKTSDLIGYEDGTPFTLQVQDKKIVGFYGFAGNNLHSLGAYFAPLTN 145

[72][TOP]
>UniRef100_Q9ZU19 F5F19.12 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU19_ARATH
     Length = 293

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 4e-13
 Identities = 46/110 (41%), Positives = 68/110 (61%), Gaps = 6/110 (5%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSV--ITMLR 297
      Y+K + VT  G + G++   EEF +DYP+E++ +V+GTYD I  D V IT L 
Sbjct: 189 YEKDGQVVTSSHGNKEGET-----EEFAIDYPNEFLISVEGTYDSILFPDHYVLVITSLS 243

Query: 296 FKTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      FKT+K + SP +G+ +GT F L+ +G+ IVGF+GR    IGV+ P+
Sbjct: 244 FKTSKGRISPTYGVVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRNGGAFDAIGVYFSPI 293

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 56/107 (52%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPS-EYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + V G HG S   + F +DY + E+I +VDG +DK    V+ L F
Sbjct: 41 KFDYVKDGQSVEGSIHGVSGSGFTQMFEIDYQNGEHIVSVDGYFDK-----SGVMQALEF 95

Query: 293 KTNKQTSPPFGL-EAGTVFEL-KEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTN++TS  G ++ T F L  G I GFHG A  L+ IG ++
Sbjct: 96 KTNRKTSEVIGYPKSNTKFSLGGVNGKMINGFHGSAGKALNSIGAYL 142

[73][TOP]
>UniRef100_Q1EMP9 Jacalin-domain protein n=1 Tax=Plantago major RepID=Q1EMP9_PLAMJ
     Length = 197

 Score = 77.4 bits (189), Expect = 4e-13
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 59/107 (55%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      + VY+K+ + V+GE+HG    E L +P E +T+V G  +   VI L FK
Sbjct: 60 RIVYEKNGKPVSGEKHGGVGGFKTTEIKLQFPDEVLTSVSGHCCPVVHGGSPVIRSLTFK 119

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +NK+T PFG+E G+ F  EG +IVGF GR  + IG H+ P+
Sbjct: 120 SNKRTFGPFGVEEGSPFSFPMEGGQIVGFKGRNGWFVDAIGFHISPI 166

[74][TOP]
>UniRef100_B9R809 Pentatricopeptide repeat-containing protein, putative n=1 Tax=Ricinus
      communis RepID=B9R809_RICCO
     Length = 1218

 Score = 77.0 bits (188), Expect = 6e-13
 Identities = 40/101 (39%), Positives = 55/101 (54%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD++ + V G +HG +   E+  DYP E +T + GTY +   ++I L F TNK
Sbjct: 902 YDRNGQAVWGSKHGGTGGFKTEKITFDYPYEILTHISGTYGPLMFMGPNIIKSLTFYTNK 961

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
        PFG E G F K G KIVGFHG+ + L IGV++
Sbjct: 962 GKHGPFGDEQGPSFSTKPNGGKIVGFHGKEGLFLDAIGVNL 1002

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 37/104 (35%), Positives = 58/104 (55%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YDK  + E+HG +   ++ LDYP EY+ +V G Y +    + L F++NK
Sbjct: 672 YDKKGTSIWSEKHGGNGGNRTDKVKLDYPDEYLASVSGHYGSLNQWGPVFVRSLTFQSNK 731

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +T PFG+E GT F   G +IVGFHG+  + IG++++P+
Sbjct: 732 RTYGPFGVEQGTYFSFPMTGGRIVGFHGKGGYFVDAIGIYLKPV 775

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 36/103 (34%), Positives = 50/103 (48%), Gaps = 1/103 (0%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLRFKTN 285
      YD++ + V  HG S     L+YP E +T + G Y   + +V+ L F T+
Sbjct: 1098 YDRNGQSVWSVRHGGSGGTATNRVKLEYPHEVLTRISGYYGPASRDERPTVVKSLTFYTS 1157

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      +  PFG E GT F    K+VGFHGR  L IGVH++
Sbjct: 1158 RGQYGPFGEEIGTFFTSTTTEGKVVGFHGRCGAYLDAIGVHMQ 1200

[75][TOP]
>UniRef100_Q6L4X6 Os05g0508400 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q6L4X6_ORYSJ
     Length = 604

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 40/105 (38%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G +HG S + ++ V D+PSE +T + G Y    +V+ L F 
Sbjct: 294 KVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITGYYGTTMIMGPTVVRSLTFH 353

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      TNK+  P+G E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV+
Sbjct: 354 TNKRRYGPYGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGIGVHVQ 398

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 40/107 (37%), Positives = 58/107 (54%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD   V E HG ST G E + LD+P E + +V G Y + G+  +I L F++
Sbjct: 51 YDLKGSSVWSETHG-STDGGSETDKVKLDFPDEILVSVSGYYGSVCGTP-VIIRSLTFQS 108

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      N+  PFG E GT F L   KI+GFHGR+  L+ IG +++ ++
Sbjct: 109 NRSIYGPFGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNSIGFYLKQVN 155

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 36/102 (35%), Positives = 50/102 (49%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+ + V  HG S +   LDYP E +T V G Y+    V+ + F +N+
Sbjct: 485 YDRGDQSVWSARHGTSGHIT-HRIKLDYPHEVLTCVYGYYNTNREEGPRVLRSITFISNR 543

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E G F  +  K+VGFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 544 GKYGPFGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIGVHMQ 585

[76][TOP]
>UniRef100_B9FKI4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9FKI4_ORYSJ
     Length = 1105

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 40/105 (38%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G +HG S + ++ V D+PSE +T + G Y    +V+ L F 
Sbjct: 795 KVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITGYYGTTMIMGPTVVRSLTFH 854

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      TNK+  P+G E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV+
Sbjct: 855 TNKRRYGPYGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGIGVHVQ 899

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 40/107 (37%), Positives = 58/107 (54%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD   V E HG ST G E + LD+P E + +V G Y + G+  +I L F++
Sbjct: 552 YDLKGSSVWSETHG-STDGGSETDKVKLDFPDEILVSVSGYYGSVCGTP-VIIRSLTFQS 609

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      N+  PFG E GT F L   KI+GFHGR+  L+ IG +++ ++
Sbjct: 610 NRSIYGPFGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNSIGFYLKQVN 656

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 36/102 (35%), Positives = 50/102 (49%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+ + V  HG S +   LDYP E +T V G Y+    V+ + F +N+
Sbjct: 986 YDRGDQSVWSARHGTSGHIT-HRIKLDYPHEVLTCVYGYYNTNREEGPRVLRSITFISNR 1044

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E G F  +  K+VGFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 1045 GKYGPFGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIGVHMQ 1086

[77][TOP]
>UniRef100_A2Y6C7 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2Y6C7_ORYSI
     Length = 724

 Score = 76.6 bits (187), Expect = 8e-13
 Identities = 40/105 (38%), Positives = 58/105 (55%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + V G +HG S + ++ V D+PSE +T + G Y    +V+ L F 
Sbjct: 414 KVLYDRNGQAVWGNKHGFSGAVSPDKIVFDFPSEVLTHITGYYGTTMIMGPTVVRSLTFH 473

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      TNK+  P+G E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV+
Sbjct: 474 TNKRRYGPYGDECGTYFSTSFSDGRIVGFHGREGWYIDGIGVHVQ 518

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 40/107 (37%), Positives = 58/107 (54%), Gaps = 2/107 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD   V E HG ST G E + LD+P E + +V G Y + G+  +I L F++
Sbjct: 171 YDLKGSSVWSETHG-STDGGSETDKVKLDFPDEILVSVSGYYGSVCGTP-VIIRSLTFQS 228

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      N+  PFG E GT F L   KI+GFHGR+  L+ IG +++ ++
Sbjct: 229 NRSIYGPFGTEDGTPFSLPVSSGKIIGFHGRSGSYLNSIGFYLKQVN 275

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 36/102 (35%), Positives = 50/102 (49%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+ + V  HG S +   LDYP E +T V G Y+    V+ + F +N+
Sbjct: 605 YDRGDQSVWSARHGTSGHIT-HRIKLDYPHEVLTCVYGYYNTNREEGPRVLRSITFISNR 663

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E G F  +  K+VGFHGR+  L IGVH++
Sbjct: 664 GKYGPFGEEFGAYFSSAKTEGKVVGFHGRSGQHLDAIGVHMQ 705

[78][TOP]
>UniRef100_Q9SSM3 Similar to jacalin n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9SSM3_ARATH
     Length = 176

 Score = 76.3 bits (186), Expect = 1e-12
 Identities = 43/107 (40%), Positives = 57/107 (53%), Gaps = 1/107 (0%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      +YDK+ +  E+HG    E L YP EY+T V G Y + S  VI + FK+N
Sbjct: 51 IYDKNGKPAKSEKHGGVGGNKTSEIKLQYPEEYLTGVSGYYCPMVNSGTPVIRSMTFKSN 110

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV-RPLS 147
      KQ  P+G+E GT F   G +IVG +GR+  L IG H+ RP S
Sbjct: 111 KQVYGPYGVEQGTPFTFSVNGGRIVGMNGRSGWYLDSIGFHLSRPKS 157

[79][TOP]
>UniRef100_Q9ZU20 F5F19.11 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU20_ARATH
     Length = 292

 Score = 75.9 bits (185), Expect = 1e-12
 Identities = 45/108 (41%), Positives = 67/108 (62%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      YD+ + VT  G ++G++   +EF +D+P+EY+T+V+GTYD I  + V+T L FK
Sbjct: 187 YDQDGQVVTRYHGMKNGET-----QEFAVDFPNEYMTSVEGTYDHISEGNYLVLTSLTFK 241

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + S FGL GT F L+ +G+ I GFHGR    IGV+ P+
Sbjct: 242 TSKGRISQTFGLVIGTKFVLETKGNVISGFHGRDGGSFDAIGVYFSPM 289

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 1/106 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPS-EYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K +  G HG S   + F +D+  E I +V+G YD  G  V+ L+F
Sbjct: 40 KFDYVKDGQSFNGSVHGVSADGFTQTFEIDHLQYEQIVSVEGYYDWKTG----VMQALQF 95

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
      KTN +TS  G + GT F L +G IVGFHG A  L +G +V+
Sbjct: 96 KTNLKTSEFIGYQKGTKFSLGVDGKVIVGFHGSAWRSLRSLGAYVK 141

[80][TOP]
>UniRef100_Q3YI72 At1g19715-like protein (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis lyrata
      RepID=Q3YI72_ARALY
     Length = 175

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 34/79 (43%), Positives = 51/79 (64%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      LDYP EY+ +++GTY     + L F++N++  PFG+E+GT F L + G KI+G
Sbjct: 3  LDYPHEYLISINGTYGSFDVWGTLCVRSLTFESNRRKYGPFGVESGTFFALPKSGSKIIG 62

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      FHG+A  L IGVH++P+
Sbjct: 63 FHGKAGWYLDAIGVHIQPV 81

[81][TOP]
>UniRef100_Q9SDM9 Nitrile-specifier protein 1 n=2 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=NSP1_ARATH
     Length = 470

 Score = 75.5 bits (184), Expect = 2e-12
 Identities = 46/105 (43%), Positives = 59/105 (56%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y  + V G+EHGK T LG EEF +D  +YI V+G +K+   +IT L K
Sbjct: 40 KFEYVNGSQVVVGDEHGKKTELGVEEFEID-ADDYIVYVEGYREKVNDMTSEMITFLSIK 98

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T K +TS P   G F L  G KIVGFHGR+ +LH +G +V
Sbjct: 99 TFKGKTSHPIEKRPGVKFVL--HGGKIVGFHGRSTDVLHSLGAYV 141

[82][TOP]
>UniRef100_UPI000034F48D jacalin lectin family protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=UPI000034F48D
     Length = 381

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 63/108 (58%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F YDK+ + T E  K+   EF +++P EYIT+V+GTY   + V+T L FK
Sbjct: 186 RFDYDKAGQVETRERGAKTGTQ--HEFTVNHPYEYITSVEGTYAHTQPYNCVVLTSLTFK 243

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + SP G  G+ F+L+ +G IVGFHGR  + IGV+ PL
Sbjct: 244 TSKGRASPAIGKVTGSKFKLERQGDAIVGFHGRVGSCIDGIGVYYAPL 291

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%), Gaps = 1/104 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLD-YPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ ++V G HG S   E F ++  EY+ +++G Y+  G  VI L+F
Sbjct: 41 KFEYVKAGKKVIGPIHGASGRGFTETFEINNLEKEYLLSIEGYYNASTG----VIQCLQF 96

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      TNK+T P G  G F L   KI+GFHG AD L+ +G +
Sbjct: 97 ITNKKTYDPIGYNEGARFTLSASRSKIIGFHGFADKYLNSLGAY 140

[83][TOP]
>UniRef100_Q9ZU18 F5F19.13 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU18_ARATH
     Length = 303

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 67/108 (62%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+ +V+GTY+ +  + VI L FK
Sbjct: 199 YEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFK 253

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR    IGV+ P+
Sbjct: 254 TSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 301

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 54/107 (50%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYP-SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + +  HG S   + F +DY SEYI +VDG YDK    + L F
Sbjct: 50 KFDYVKDGKTIDASIHGVSGSGFTQTFEIDYQNSEYIVSVDGYYDK-----SGTMQALEF 104

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTV-FELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTN +TS  G  GT F L  G ++GFHG A +L+ IG ++
Sbjct: 105 KTNLKTSEVIGYPKGTTKFSLGGVNGKMVIGFHGSAGKVLNSIGAYL 151

[84][TOP]
>UniRef100_Q8GWI7 Putative uncharacterized protein At1g52070/F5F19_13 n=1
      Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q8GWI7_ARATH
     Length = 315

 Score = 74.3 bits (181), Expect = 4e-12
 Identities = 44/108 (40%), Positives = 67/108 (62%), Gaps = 4/108 (3%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVT---GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      Y+K + VT  G ++G +   EEFV+DYP+EY+ +V+GTY+ +  + VI L FK
Sbjct: 211 YEKDGQVVTRYHGMKNGDT-----EEFVIDYPNEYLISVEGTYNILPDDNVLVIRSLIFK 265

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K + SP +G +GT F L+ +G+ IVGF+GR    IGV+ P+
Sbjct: 266 TSKGRISPTYGFVSGTKFVLESQGNAIVGFYGRDGGAFDAIGVYFSPI 313

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 54/107 (50%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYP-SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K + +  HG S   + F +DY SEYI +VDG YDK    + L F
Sbjct: 62 KFDYVKDGKTIDASIHGVSGSGFTQTFEIDYQNSEYIVSVDGYYDK-----SGTMQALEF 116

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTV-FELKE-EGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTN +TS  G  GT F L  G ++GFHG A +L+ IG ++
Sbjct: 117 KTNLKTSEVIGYPKGTTKFSLGGVNGKMVIGFHGSAGKVLNSIGAYL 163

[85][TOP]
>UniRef100_B9H4G5 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G5_POPTR
     Length = 150

 Score = 73.6 bits (179), Expect = 6e-12
 Identities = 37/104 (35%), Positives = 57/104 (54%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F YDK  V E+HG +   + L+YP EY+ ++ G  +    ++ L F+
Sbjct: 47 QFEYDKRGSSVWSEKHGGTGCFKTAKVKLNYPDEYLVSISGHCSRAVEYGPVLVRSLMFE 106

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      +NK+  PFG++ GT F +  G KIVGFHGR+  L IGV++
Sbjct: 107 SNKKMYGPFGIQYGTYFSIPMTGGKIVGFHGRSSWYLDSIGVYL 150

[86][TOP]
>UniRef100_B9H4G4 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G4_POPTR
     Length = 144

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 8e-12
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 55/104 (52%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      + YD + +E+ G ++G S + ++ + DYPSE +T + G Y    +V+ L F 
Sbjct: 41 RICYDLNGKEIWGSKNGGSGGIRVDKILFDYPSEILTHITGYYGSTILRGPAVVKSLTFH 100

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      TNK+  PFG E GT F    IVGFHGR  + IGVHV
Sbjct: 101 TNKRKYGPFGEEQGTSFSSASNNGIIVGFHGRKGWFVDSIGVHV 144

[87][TOP]
>UniRef100_B9ETA3 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica
      Group RepID=B9ETA3_ORYSJ
     Length = 833

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 8e-12
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 56/104 (53%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + + G++ G S   E+ V D+PSE +T + G +    +VI L F 
Sbjct: 519 KVLYDRNGQAIWGDKRGSSGAARAEKVVFDFPSEILTHITGYFSSTMIMGSTVIKSLTFH 578

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T K++ PFG E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV
Sbjct: 579 TTKKSHGPFGDETGTFFSSCLTEGRIVGFHGRDGWYIDSIGVHV 622

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 39/110 (35%), Positives = 54/110 (49%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K YD  + V E+HG    ++ LDYP E +T+V G Y + G  V+ L F+
Sbjct: 287 KIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYGSLGGC--IVVRSLTFR 344

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      +N   PFG E GT F L   K++GFHG++  L IG H +  N
Sbjct: 345 SNLSKYGPFGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGCHFKKEKN 394

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 33/102 (32%), Positives = 49/102 (48%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+S + +  HG  +   LDYP E + + G Y+    V+ +  +N+
Sbjct: 709 YDRSGQSIWSTRHGNGGQIT-HRIKLDYPHEVLNCIYGYYNTCQDEGPRVLRSITLVSNR 767

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E GT F    K+VGFHGR+ + L IGVH++
Sbjct: 768 GKYGPFGEEVGTYFSSATTEGKVVGFHGRSGLYLDAIGVHMQ 809

[88][TOP]
>UniRef100_B8AA71 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AA71_ORYSI
     Length = 833

 Score = 73.2 bits (178), Expect = 8e-12
 Identities = 39/104 (37%), Positives = 56/104 (53%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K +YD++ + + G++ G S   E+ V D+PSE +T + G +    +VI L F 
Sbjct: 519 KVLYDRNGQAIWGDKRGSSGAARAEKVVFDFPSEILTHITGYFSSTMIMGSTVIKSLTFH 578

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      T K++ PFG E GT F    +IVGFHGR  + IGVHV
Sbjct: 579 TTKKSHGPFGDETGTFFSSCLTEGRIVGFHGRDGWYIDSIGVHV 622

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 39/110 (35%), Positives = 54/110 (49%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K YD  + V E+HG    ++ LDYP E +T+V G Y + G  V+ L F+
Sbjct: 287 KIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYGSLGGC--IVVRSLTFR 344

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      +N   PFG E GT F L   K++GFHG++  L IG H +  N
Sbjct: 345 SNLSKYGPFGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGCHFKKEKN 394

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 4e-08
 Identities = 33/102 (32%), Positives = 49/102 (48%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+S + +  HG  +   LDYP E + + G Y+    V+ +  +N+
Sbjct: 709 YDRSGQSIWSTRHGNGGQIT-HRIKLDYPHEVLNCIYGYYNTCQDEGPRVLRSITLVSNR 767

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
        PFG E GT F    K+VGFHGR+ + L IGVH++
Sbjct: 768 GKYGPFGEEVGTYFSSATTEGKVVGFHGRSGLYLDAIGVHMQ 809

[89][TOP]
>UniRef100_Q3YIC1 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YIC1_ARATH
     Length = 175

 Score = 72.8 bits (177), Expect = 1e-11
 Identities = 34/78 (43%), Positives = 49/78 (62%)
 Frame = -2

Query: 383 DYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGF 204
      DYP EY+ +V+GTY     I L F++N++  PFG+++GT F L + G KI+GF
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICIRSLTFESNRRKYGPFGVDSGTFFALPKSGSKIIGF 63

Query: 203 HGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      HG+A  L IGVH +P+
Sbjct: 64 HGKAGWYLDAIGVHTQPI 81

[90][TOP]
>UniRef100_Q3YID0 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YID0_ARATH
     Length = 175

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 33/78 (42%), Positives = 49/78 (62%)
 Frame = -2

Query: 383 DYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGF 204
      DYP EY+ +V+GTY     + L F++N++  PFG+++GT F L + G KI+GF
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICVRSLTFESNRRKYGPFGVDSGTFFALPKSGSKIIGF 63

Query: 203 HGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      HG+A  L IGVH +P+
Sbjct: 64 HGKAGWYLDAIGVHTQPI 81

[91][TOP]
>UniRef100_Q3YIB8 At1g19715 (Fragment) n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q3YIB8_ARATH
     Length = 172

 Score = 72.4 bits (176), Expect = 1e-11
 Identities = 33/78 (42%), Positives = 49/78 (62%)
 Frame = -2

Query: 383 DYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGF 204
      DYP EY+ +V+GTY     + L F++N++  PFG+++GT F L + G KI+GF
Sbjct: 4  DYPHEYLISVNGTYGSFDVWGTICVRSLTFESNRRKYGPFGVDSGTFFALPKSGSKIIGF 63

Query: 203 HGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      HG+A  L IGVH +P+
Sbjct: 64 HGKAGWYLDAIGVHTQPI 81

[92][TOP]
>UniRef100_Q96341 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96341_BRANA
     Length = 634

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 43/91 (47%), Positives = 56/91 (61%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 428 EHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEA 252
      EHG S   +EF +DYP++ TAV G+YD IF D ++IT L  T++ TSP FG  
Sbjct: 349 EHGTSRGQ-VKEFSVDYPNDNFTAVGGSYDHIFTYDTTLITSLYLTTSRGFTSPLFGEMK 407

Query: 251 GTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      GT FE K E G K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 408 GTEFEFKGENGEKLIGFHGRAGHAIDAIGAY 438

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 38/81 (46%), Positives = 53/81 (65%), Gaps = 2/81 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EF +DYP++ I AV G+YD IF D ++IT L F T++ TSP FG + GT FE + E 
Sbjct: 16 KEFSVDYPNDNIVAVGGSYDHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGEN 75

Query: 221 H-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 76 KGKLLGFHGRAGHAIDAIGAY 96

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 37/81 (45%), Positives = 52/81 (64%), Gaps = 2/81 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EF +DYP++ I AV G+YD IF D ++I L F T++ TSP FG + GT FE + E 
Sbjct: 195 KEFSVDYPNDNIVAVGGSYDHIFTYDTTLIKSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGEN 254

Query: 221 H-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 255 RGKLLGFHGRAGYAIDAIGAY 275

[93][TOP]
>UniRef100_Q96340 Myrosinase-binding protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96340_BRANA
     Length = 956

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 43/91 (47%), Positives = 56/91 (61%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 428 EHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEA 252
      EHG S   +EF +DYP++ TAV G+YD IF D ++IT L  T++ TSP FG  
Sbjct: 658 EHGTSRGQ-VKEFSVDYPNDNFTAVGGSYDHIFTYDTTLITSLYLTTSRGFTSPLFGEMK 716

Query: 251 GTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      GT FE K E G K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 717 GTEFEFKGENGEKLIGFHGRAGHAIDAIGAY 747

 Score = 68.6 bits (166), Expect = 2e-10
 Identities = 38/81 (46%), Positives = 53/81 (65%), Gaps = 2/81 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EF +DYP++ I AV G+YD IF D ++IT L F T++ TSP FG + GT FE + E 
Sbjct: 325 KEFSVDYPNDNIVAVGGSYDHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGEN 384

Query: 221 H-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 385 KGKLLGFHGRAGHAIDAIGAY 405

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 37/81 (45%), Positives = 52/81 (64%), Gaps = 2/81 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EF +DYP++ I AV G+YD IF D ++I L F T++ TSP FG + GT FE + E 
Sbjct: 504 KEFSVDYPNDNIVAVGGSYDHIFTYDTTLIKSLYFTTSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGEN 563

Query: 221 H-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 564 RGKLLGFHGRAGYAIDAIGAY 584

[94][TOP]
>UniRef100_P93659 Jasmonate inducible protein n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=P93659_BRANA
     Length = 914

 Score = 72.0 bits (175), Expect = 2e-11
 Identities = 45/100 (45%), Positives = 63/100 (63%), Gaps = 6/100 (6%)
 Frame = -2

Query: 443 EVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSP 270
      +V  EHG T+ G +EF +DYP++ ITAV GTY ++ D ++IT L F T+K TSP
Sbjct: 222 QVVVREHG--TVRGELKEFSVDYPNDNITAVGGTYKHVYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSP 279

Query: 269 PFGLEA---GTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      FG+++  GT FE K E G K++GFHGR  + IG +
Sbjct: 280 LFGIDSEKKGTEFEFKGENGGKLLGFHGRGGNAIDAIGAY 319

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 44/100 (44%), Positives = 61/100 (61%), Gaps = 6/100 (6%)
 Frame = -2

Query: 443 EVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSP 270
      +V  EHG T G +EF +DYP++ IT V GTY  + D ++IT L F T+K TSP
Sbjct: 551 KVEVREHG--TARGKLKEFSVDYPNDSITEVGGTYKHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSP 608

Query: 269 PFGLEA---GTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      FG+++  GT FE K+E G K++GFHGR  + IG +
Sbjct: 609 LFGIDSEKKGTEFEFKDENGGKLIGFHGRGGNAIDAIGAY 648

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 41/94 (43%), Positives = 56/94 (59%), Gaps = 5/94 (5%)
 Frame = -2

Query: 428 EHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEA 252
      EHG S   +EF +DYP++ IT V GTY  + D ++IT L F T+K TSP FG+ +
Sbjct: 389 EHGTSRG-ELQEFSVDYPNDSITEVGGTYKHNYTYDTTLITSLYFTTSKGFTSPLFGINS 447

Query: 251 ---GTVFELKEE-GHKIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       GT FE K+E G K++G HGR  + IG +
Sbjct: 448 EKKGTEFEFKDENGGKLIGLHGRGGNAIDAIGAY 481

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 40/118 (33%), Positives = 59/118 (50%), Gaps = 9/118 (7%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKS----TLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITM 303
      KF Y K+ E  G HG   T+ G  F + +P+EY+ +V G D    + I 
Sbjct: 709 KFEYVKNGETKEGPAHGVKGGARTMTG--TFEISHPNEYLLSVKGWSDS-----SNKIVG 761

Query: 302 LRFKTNKQTSPPFGLEA-----GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      ++F TN +TS +G E   GT  L+ + KIV FHG AD LH +G + P+++
Sbjct: 762 IQFTTNTKTSDYYGFEKYPGDEGTDILLEVKDKKIVAFHGFADTQLHSVGAYFAPIAS 819

[95][TOP]
>UniRef100_C5YUV7 Putative uncharacterized protein Sb09g027055 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5YUV7_SORBI
     Length = 206

 Score = 70.5 bits (171), Expect = 6e-11
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 51/104 (49%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      YD+  V GE HG +   + L P EY+T V G Y I   VI L F+TN 
Sbjct: 54 YDRDGLAVPGERHGGAAASHTTQIKLSCPDEYLTTVSGHYAPIAHGGSPVIRSLAFRTNL 113

Query: 281 QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +  PFG  GT F   G IVGF+GR+  L +G++V PL
Sbjct: 114 RAYGPFGAAEGTPFSFPVVGGVIVGFYGRSGWQLDAVGLYVAPL 157

[96][TOP]
>UniRef100_Q96342 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica napus
      RepID=Q96342_BRANA
     Length = 331

 Score = 69.3 bits (168), Expect = 1e-10
 Identities = 45/105 (42%), Positives = 62/105 (59%), Gaps = 2/105 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K Y K  +V  EHG S   +EF +DYP++ I AV G+Y+ IF D ++IT L F 
Sbjct: 15 KIEYSKD-GKVEIREHGTSRGQ-LKEFSVDYPNDNIVAVGGSYNHIFTYDTTLITSLYFT 72

Query: 290 TNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEGH-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
      T++ TSP FG + GT FE + E  K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 73 TSRGFTSPLFGEKTGTDFEFQGENRGKLLGFHGRAGFAIDAIGAY 117

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 37/81 (45%), Positives = 53/81 (65%), Gaps = 2/81 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELKEEG 222
      +EF +DYP++ I AV G+Y+ IF D ++IT L F T++ TSP FG + GT FE + E 
Sbjct: 195 KEFSVDYPNDNIVAVGGSYNHIFTYDTTLITSLYFTTSRGFTSPLFGEKKGTDFEFQGEN 254

Query: 221 H-KIVGFHGRADVLLHKIGVH 162
       K++GFHGRA  + IG +
Sbjct: 255 RGKLLGFHGRAGYAIDAIGAY 275

[97][TOP]
>UniRef100_Q9FNM2 Myrosinase-binding protein-like; jasmonate inducible protein-like
      n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9FNM2_ARATH
     Length = 396

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 40/100 (40%), Positives = 61/100 (61%), Gaps = 17/100 (17%)
 Frame = -2

Query: 392 FVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS-----------VITMLRFKTNKQT------SPPF 264
      F L + EYIT+V+G Y K  + +      +TML+F TN+ T   SP +
Sbjct: 297 FKLYFNKEYITSVEGHYGKRLAAPNASASAMSSFFTGYMTMLKFNTNRTTYQVLSHSPEY 356

Query: 263 GLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
       E GT F+L+E+ HKIVGF+G+ +V L++IGV+V+P++N
Sbjct: 357 TYE-GTSFKLEEKDHKIVGFYGKTEVSLNQIGVYVKPIAN 395

[98][TOP]
>UniRef100_B9MYG5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MYG5_POPTR
     Length = 446

 Score = 68.9 bits (167), Expect = 2e-10
 Identities = 42/106 (39%), Positives = 59/106 (55%), Gaps = 6/106 (5%)
 Frame = -2

Query: 452 SLEEVTGEEHGK-----STLLGFEEFV-LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      S ++ G+E+GK   +  G E + +D SE++T++ GTY  G  VIT L F+
Sbjct: 193 SFKDGNGQEYGKFGGKNANDTGEERRIEIDGLSEHLTSITGTYGDYAGM--VVITSLAFQ 250

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      TN T PFG  GT F + EG ++GFHGR  L IG+HV+P
Sbjct: 251 TNLTTYGPFGNATGTSFSIPIEGSVVIGFHGRGGHYLDAIGIHVKP 296

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 2e-09
 Identities = 33/79 (41%), Positives = 48/79 (60%)
 Frame = -2

Query: 389 VLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIV 210
      ++++PSE++ ++ GTY K  S  IT L F TN+ T PFG +GT F +  + +V
Sbjct: 366 LINWPSEHLISISGTYGKF--STLLTITSLSFTTNRATYGPFGTGSGTPFSIPINNNTVV 423

Query: 209 GFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      GFHGRA  L IG+ V+P
Sbjct: 424 GFHGRAGHYLDAIGIFVKP 442

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 31/85 (36%), Positives = 46/85 (54%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGH 219
      ++ + +P+EY+ ++ GTY + G  +VIT L F TN T PFG  G F +   
Sbjct: 70 KKIAIQWPTEYLKSISGTYGRYKGVL-AVITSLSFTTNLTTHGPFGTAPGEPFSIPIADG 128

Query: 218 KIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      +VGFHGR  L +GV V P ++
Sbjct: 129 VVVGFHGRCGYYLDALGVFVTPATS 153

[99][TOP]
>UniRef100_Q6NQK1 At1g52120 n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q6NQK1_ARATH
     Length = 450

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 43/111 (38%), Positives = 66/111 (59%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLE-EVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +V D +E V G + G    EEF +DYP+E++T+V+GTY  G G++IT L FK
Sbjct: 330 YVKDGKIETRVQGGKRGTGDFTK-EEFTVDYPNEFLTSVEGTYRDNPG--GTLITSLTFK 386

Query: 290 T-NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG-RADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      T N +TSP G +  F L+ +G +VGFHG +D L+ +G + P+++
Sbjct: 387 TSNNRTSPILGKASNKTFLLESKGCALVGFHGASSDFFLYALGAYSFPMTS 437

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 59/106 (55%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -2

Query: 458 DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPS-EYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      D  E++ G E G+  L E F +++  EY+ ++DG YD+  D VI L+ KTN 
Sbjct: 190 DPEKEQLHGSETGRGYTL--EPFEINHSDKEYLLSIDGCYDE----DSGVIQSLQLKTNI 243

Query: 281 QTSPPFGL-EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS  G E GT F L  GH+I+GFHG A  L+ +G ++ L+
Sbjct: 244 KTSEVMGDDEKGTKFTLGCNGHEIIGFHGSAQDNLNALGAYITTLT 289

[100][TOP]
>UniRef100_Q9ZU14 F5F19.18 protein n=2 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU14_ARATH
     Length = 450

 Score = 68.2 bits (165), Expect = 3e-10
 Identities = 43/111 (38%), Positives = 66/111 (59%), Gaps = 3/111 (2%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLE-EVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +V D +E V G + G    EEF +DYP+E++T+V+GTY  G G++IT L FK
Sbjct: 330 YVKDGKIETRVQGGKRGTGDFTK-EEFTVDYPNEFLTSVEGTYRDNPG--GTLITSLTFK 386

Query: 290 T-NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG-RADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      T N +TSP G +  F L+ +G +VGFHG +D L+ +G + P+++
Sbjct: 387 TSNNRTSPILGKASNKTFLLESKGCALVGFHGASSDFFLYALGAYSFPMTS 437

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 59/106 (55%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -2

Query: 458 DKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPS-EYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNK 282
      D  E++ G E G+  L E F +++  EY+ ++DG YD+  D VI L+ KTN 
Sbjct: 190 DPEKEQLHGSETGRGYTL--EPFEINHSDKEYLLSIDGCYDE----DSGVIQSLQLKTNI 243

Query: 281 QTSPPFGL-EAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      +TS  G E GT F L  GH+I+GFHG A  L+ +G ++ L+
Sbjct: 244 KTSEVMGDDEKGTKFTLGCNGHEIIGFHGSAQDNLNALGAYITTLT 289

[101][TOP]
>UniRef100_B9H4G3 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G3_POPTR
     Length = 80

 Score = 67.8 bits (164), Expect = 4e-10
 Identities = 32/76 (42%), Positives = 46/76 (60%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      LDYP E++T++ G Y + G   + L F++NK+T PFG+E GT F   G KIVG
Sbjct: 5  LDYPHEFLTSIHGYYGSLDGWGPVFVRSLTFQSNKKTYGPFGVEHGTYFSFPMSGGKIVG 64

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHV 159
      FHG +  L IG+++
Sbjct: 65 FHGMSGWYLDAIGIYL 80

[102][TOP]
>UniRef100_C5XLM0 Putative uncharacterized protein Sb03g036175 (Fragment) n=1
      Tax=Sorghum bicolor RepID=C5XLM0_SORBI
     Length = 244

 Score = 67.4 bits (163), Expect = 5e-10
 Identities = 43/105 (40%), Positives = 55/105 (52%), Gaps = 1/105 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFV-LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      +F YD   V E+HG S   + V L+YP E +T++ G Y + S  VI L F
Sbjct: 47 QFEYDLRGSLVWSEKHGTSGGSSKTDQVKLNYPEEVLTSISGCYGALGAS--VVIRSLTF 104

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      ++N   PFG E GT F L   KIVGFHGR+  LH IG H+
Sbjct: 105 ESNCSKYGPFGTEQGTSFSLPVFTGKIVGFHGRSGTCLHSIGCHL 149

[103][TOP]
>UniRef100_Q8LGR3 Mannose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LGR3_MORNI
     Length = 161

 Score = 66.2 bits (160), Expect = 1e-09
 Identities = 39/105 (37%), Positives = 56/105 (53%), Gaps = 3/105 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEH-GKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKI--FGSDGSVITMLRF 294
      +YD + + TG H G    + LD+P+E++ +V G  +  +  VI L F
Sbjct: 55 IYDLNGQPFTGPTHPGNEPSFKTVKITLDFPNEFLVSVSGYTGVLPRLATGKDVIRSLTF 114

Query: 293 KTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTNK+T P+G E GT F L E  IVGF GR+ ++ IGVH+
Sbjct: 115 KTNKKTYGPYGKEEGTPFSLPIENGLIVGFKGRSGFVVDAIGVHL 159

[104][TOP]
>UniRef100_B9MYG7 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9MYG7_POPTR
     Length = 445

 Score = 65.9 bits (159), Expect = 1e-09
 Identities = 35/78 (44%), Positives = 45/78 (57%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      +D SE++T++ GTY  G  VIT L F TN T PFG  GT F + EG ++G
Sbjct: 220 IDGLSEHLTSITGTYGNYAGI--VVITSLSFITNLTTHGPFGTATGTSFSVPIEGSVVIG 277

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      FHGR  L IG+HV+P
Sbjct: 278 FHGRGGHYLDAIGIHVKP 295

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 32/79 (40%), Positives = 47/79 (59%)
 Frame = -2

Query: 389 VLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIV 210
      ++++PSE++ ++ GTY   S  IT L F TN+ T PFG +GT F +  + +V
Sbjct: 365 LINWPSEHLISISGTYGNF--STLLTITSLSFTTNRATYGPFGTGSGTPFSIPINNNTVV 422

Query: 209 GFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      GFHGRA  L IG+ V+P
Sbjct: 423 GFHGRAGHYLDAIGIFVKP 441

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 31/81 (38%), Positives = 42/81 (51%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      + +PSEY+ ++ GTY  G  VIT L F TN T PFG  G F +   +VG
Sbjct: 74 IQWPSEYLKSISGTYGSYKGL--LVITSLSFITNLTTYGPFGTAPGETFSIPIADRAVVG 131

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      FHGR  L +G+ V P ++
Sbjct: 132 FHGRCGYYLDALGIFVTPANS 152

[105][TOP]
>UniRef100_B8AW75 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8AW75_ORYSI
     Length = 202

 Score = 65.1 bits (157), Expect = 2e-09
 Identities = 41/107 (38%), Positives = 56/107 (52%), Gaps = 3/107 (2%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIF-GSDGSVITMLRFKTN 285
      YD++  V GE HG +   + L +P EY+TAV G Y + G  + I L F+TN
Sbjct: 47 YDRNGVAVAGERHGGAGGNQTTQIKLGFPEEYLTAVSGHYAAVAQGGAPAAIRWLAFRTN 106

Query: 284 KQTSPPFGLEA--GTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      ++  P G A GT F  +G IVGF GR+  L +G+HV PL
Sbjct: 107 RREYGPLGGGAAEGTPFAFPVDGGAIVGFWGRSGRQLDAVGLHVAPL 153

[106][TOP]
>UniRef100_P83304 Mannose/glucose-specific lectin (Fragment) n=1 Tax=Parkia
      platycephala RepID=LEC_PARPC
     Length = 447

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 3e-09
 Identities = 33/79 (41%), Positives = 47/79 (59%), Gaps = 1/79 (1%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKI-FGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIV 210
      +++PSEY+T++ GTY + F  + IT L F TN T PFG + T F +  + +V
Sbjct: 365 INWPSEYLTSISGTYGQYKFKDVFTTITSLSFTTNLATYGPFGKASATSFSIPIHNNMVV 424

Query: 209 GFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      GFHGRA  L IG+ V+P
Sbjct: 425 GFHGRAGDYLDAIGIFVKP 443

 Score = 60.1 bits (144), Expect = 7e-08
 Identities = 32/86 (37%), Positives = 50/86 (58%), Gaps = 1/86 (1%)
 Frame = -2

Query: 407 LGFEEFV-LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK 231
      +G E+ V +D  E++ ++ GTY  G + V+T L F TN   PFG+ +GT F + 
Sbjct: 211 IGVEKKVEIDGNLEHLKSISGTYGNYKGFE--VVTSLSFITNVTKHGPFGIASGTSFSIP 268

Query: 230 EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      EG + GFHG++  L IG++V+P
Sbjct: 269 IEGSLVTGFHGKSGYYLDSIGIYVKP 294

[107][TOP]
>UniRef100_Q9ZU13 F5F19.19 protein n=1 Tax=Arabidopsis thaliana RepID=Q9ZU13_ARATH
     Length = 483

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 45/119 (37%), Positives = 66/119 (55%), Gaps = 12/119 (10%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEE--FVLDYPSEYITAVDGTYDKI-----FGSDGSV 312
      +F YD  +V  EHG  +  +E FVLDYP+E IT+V+G  +   F +  +
Sbjct: 345 RFDYDDD-GKVESREHGPKIVAAVQEGGFVLDYPNEVITSVEGIATVVNTGLSFSTGNVM 403

Query: 311 ITMLRFKTNK-QTSPPFGLEAG---TVFELKEEGHKIVGFHGRADV-LLHKIGVHVRPL 150
      I L FKT+K +TSP FG  G  + F+L+ +G IVGFHGR+  +H +G + P+
Sbjct: 404 IKSLTFKTSKGRTSPTFGNVFGNYLSEFKLESQGCAIVGFHGRSSYNSIHGLGAYFFPM 462

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 39/106 (36%), Positives = 59/106 (55%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDY-PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      KF Y K+ E + G HG S   + F +D+ +E++ +V+G +D    ++ ++F
Sbjct: 44 KFGYVKAGELLDGSFHGYSDTGFTQMFEIDHRKNEHLLSVEGYFDYY----NDIMYAIQF 99

Query: 293 KTNKQTSPPFGLE-AGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTN + S  G E +G F L EG KI+GFHG ADV L +G +V
Sbjct: 100 KTNLKISEIMGYEYSGHKFTLAMEGKKIIGFHGFADVNLRALGAYV 145

[108][TOP]
>UniRef100_Q0JIV4 Os01g0775500 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0JIV4_ORYSJ
     Length = 349

 Score = 64.3 bits (155), Expect = 4e-09
 Identities = 39/110 (35%), Positives = 54/110 (49%), Gaps = 1/110 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K YD  + V E+HG    ++ LDYP E +T+V G Y + G  V+ L F+
Sbjct: 47 KIEYDLKGKSVWSEKHGGDGGTKTDQVKLDYPQEILTSVSGYYGSLGGC--IVVRSLTFR 104

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLSN 144
      +N   PFG E GT F L   K++GFHG++  L IG H +  N
Sbjct: 105 SNLSKYGPFGSEEGTPFSLPVAVTGKVIGFHGKSGWFLDSIGCHFKKEKN 154

[109][TOP]
>UniRef100_Q7XAX0 Putative myrosinase-binding protein 3 (Fragment) n=1 Tax=Brassica
      rapa subsp. pekinensis RepID=Q7XAX0_BRARP
     Length = 191

 Score = 63.5 bits (153), Expect = 7e-09
 Identities = 35/71 (49%), Positives = 47/71 (66%), Gaps = 2/71 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELK-EE 225
      +EF ++YP + I AV GTY+ IF D ++IT L F T+K TSP FG+ G FEL+ E 
Sbjct: 120 QEFSVNYPEDSIVAVGGTYNHIFNYDTTLITSLHFTTSKGFTSPLFGVAKGKEFELQGEN 179

Query: 224 GHKIVGFHGRA 192
      G K+ G +GRA
Sbjct: 180 GEKLRGIYGRA 190

[110][TOP]
>UniRef100_P18674 Agglutinin alpha chain n=1 Tax=Maclura pomifera RepID=LECA_MACPO
     Length = 133

 Score = 62.8 bits (151), Expect = 1e-08
 Identities = 41/106 (38%), Positives = 56/106 (52%), Gaps = 2/106 (1%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLR 297
      + YD +   E+H KS + GF+ + L++PSEYI V G  K+ G  +VI L 
Sbjct: 29 RVTYDLNGMPFVAEDH-KSFITGFKPVKISLEFPSEYIVEVSGYVGKVEGY--TVIRSLT 85

Query: 296 FKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      FKTNKQT P+G+ GT F L E  IVGF G   L  +++
Sbjct: 86 FKTNKQTYGPYGVTNGTPFSLPIENGLIVGFKGSIGYWLDYFSIYL 131

[111][TOP]
>UniRef100_Q38722 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38722_ARTHE
     Length = 217

 Score = 62.4 bits (150), Expect = 1e-08
 Identities = 38/91 (41%), Positives = 51/91 (56%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      VYD +   G+ H KS + GF  + LD+PSEYI V G  + G  +V+ L FK
Sbjct: 115 VYDLNGSPYVGQNH-KSFITGFTPVKISLDFPSEYIVEVSGYTGNVSGY--TVVRSLTFK 171

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      TNK+T P+G+ +GT F L E  +VGF G
Sbjct: 172 TNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLVVGFKG 202

[112][TOP]
>UniRef100_Q96343 Myrosinase-binding protein related protein (Fragment) n=1
      Tax=Brassica napus RepID=Q96343_BRANA
     Length = 552

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 40/104 (38%), Positives = 62/104 (59%), Gaps = 3/104 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLG-FEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRF 294
      K Y+K + T EHG T+ G +EF ++YP+EYIT+V G++D +  + +I L F
Sbjct: 49 KIEYEKDAKFET-REHG--TIRGPLQEFAVEYPNEYITSVGGSFDLVPFYNAVLIKSLVF 105

Query: 293 KTN-KQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIG 168
      T+ ++TSP G+ G F L+  G +++GFHGR+  L IG
Sbjct: 106 YTSYRRTSPTLGVAGGRAFWLEGRTGGRLLGFHGRSGQALDSIG 149

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 2e-08
 Identities = 35/76 (46%), Positives = 50/76 (65%), Gaps = 2/76 (2%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQ-TSPPFGLEAGTVFELK-EE 225
      +EF ++ P++YITAV G+Y+ IF D ++IT L F T+K TS FG +G F LK E 
Sbjct: 458 KEFSVNNPNDYITAVGGSYNHIFNYDTTLITSLYFTTSKGFTSALFGKMSGEEFNLKGEN 517

Query: 224 GHKIVGFHGRADVLLH 177
      G K++GFHG++  H
Sbjct: 518 GGKLLGFHGQSCYRCH 533

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 58/108 (53%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +F Y + E +  HGK  + +EFV+DYP E+I V+GT D     +T + FK
Sbjct: 197 RFEYARG-ERMVPHAHGKRQEVP-QEFVVDYPHEHIILVEGTVDVC-------LTSVMFK 247

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      T+K +TS FG  G F +E+ KIVGF GR+  + +G H PL
Sbjct: 248 TSKGRTSRVFGNVVGRKFVFEEKDFKIVGFCGRSADAIDALGAHFGPL 295

[113][TOP]
>UniRef100_Q38721 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38721_ARTHE
     Length = 217

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 39/91 (42%), Positives = 50/91 (54%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      VYD +   G+ H KS + GF  + LD+PSEYI V G  + G  V+ L FK
Sbjct: 115 VYDLNGSPYVGQNH-KSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEVSGYTGNVSGY--VVVRSLTFK 171

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      TNK+T P+G+ +GT F L E  IVGF G
Sbjct: 172 TNKKTYGPYGITSGTPFNLPIENGLIVGFKG 202

[114][TOP]
>UniRef100_B9H4G2 Predicted protein (Fragment) n=1 Tax=Populus trichocarpa
      RepID=B9H4G2_POPTR
     Length = 142

 Score = 61.6 bits (148), Expect = 3e-08
 Identities = 35/103 (33%), Positives = 52/103 (50%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS--VITMLRFKT 288
      YD+ + + G +HG +   ++ L YP E + + G Y +  + S VI L F T
Sbjct: 40 YDRDGQAIWGSKHGGTGGFKSDKVKLQYPHEVLICLSGYYGPVGCDEKSPKVIKSLTFHT 99

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      ++  PFG E GT F    K+VGFHGR+  + IGVH+
Sbjct: 100 SRGKYGPFGEEIGTYFTSTTTEGKVVGFHGRSSSYMDAIGVHM 142

[115][TOP]
>UniRef100_Q8LGR4 Galactose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LGR4_MORNI
     Length = 216

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 39/103 (37%), Positives = 56/103 (54%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEE--FVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD +   ++H S + GF +  LD+P+EYI V G  K+ G  +V+ L FKT
Sbjct: 115 YDVNGTPFEAKKHA-SFIKGFTQVKISLDFPNEYIVEVSGYTGKLSGY--TVVRSLTFKT 171

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      NK+T P+G+ +GT F+L +  IVGF G   L IG H+
Sbjct: 172 NKETYGPYGVTSGTHFKLPIQNGLIVGFKGSVGYWLDYIGFHL 214

[116][TOP]
>UniRef100_Q38723 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38723_ARTHE
     Length = 217

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 39/91 (42%), Positives = 50/91 (54%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      VYD +   G+ H KS + GF  + LD+PSEYI V G  + G  V+ L FK
Sbjct: 115 VYDLNGSPYVGQNH-KSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEVSGYTGNVSGY--VVVRSLTFK 171

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      TNK+T P+G+ +GT F L E  IVGF G
Sbjct: 172 TNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKG 202

[117][TOP]
>UniRef100_P18670 Agglutinin alpha chain n=1 Tax=Artocarpus integer RepID=LECA_ARTIN
     Length = 133

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 3e-08
 Identities = 39/91 (42%), Positives = 50/91 (54%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      VYD +   G+ H KS + GF  + LD+PSEYI V G  + G  V+ L FK
Sbjct: 31 VYDLNGSPYVGQNH-KSFITGFTPVKISLDFPSEYIMEVSGYTGNVSGY--VVVRSLTFK 87

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      TNK+T P+G+ +GT F L E  IVGF G
Sbjct: 88 TNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKG 118

[118][TOP]
>UniRef100_Q2L9A8 Agglutinin isoform n=1 Tax=Castanea crenata RepID=Q2L9A8_CASCR
     Length = 310

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 32/82 (39%), Positives = 48/82 (58%), Gaps = 1/82 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTS-PPFGLEAGTVFELKEEG 222
      ++ L++P EY+T++ GT  ++   +I + FKTNK T  P+G+ G F  EG
Sbjct: 68 DKISLNWPEEYLTSISGTVADLW--QHIIIRSISFKTNKGTEYGPYGVVTGQPFSYSTEG 125

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
       IVGFHGR+ LL IG +V+
Sbjct: 126 GVIVGFHGRSGTLLDAIGAYVK 147

[119][TOP]
>UniRef100_P82859 Agglutinin n=2 Tax=Castanea crenata RepID=LECA_CASCR
     Length = 309

 Score = 60.5 bits (145), Expect = 6e-08
 Identities = 32/82 (39%), Positives = 48/82 (58%), Gaps = 1/82 (1%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTS-PPFGLEAGTVFELKEEG 222
      ++ L++P EY+T++ GT  ++   +I + FKTNK T  P+G+ G F  EG
Sbjct: 68 DKISLNWPEEYLTSISGTVADLW--QHIIIRSISFKTNKGTEYGPYGVVTGQPFSYSTEG 125

Query: 221 HKIVGFHGRADVLLHKIGVHVR 156
       IVGFHGR+ LL IG +V+
Sbjct: 126 GVIVGFHGRSGTLLDAIGAYVK 147

[120][TOP]
>UniRef100_Q38720 Jacalin n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q38720_ARTHE
     Length = 217

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 1e-07
 Identities = 37/91 (40%), Positives = 50/91 (54%), Gaps = 2/91 (2%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFE--EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      +YD +   G+ H S + GF  + LD+PSEYI V G  K+ G  V+ L FK
Sbjct: 115 IYDLNGSPYVGQNH-TSFIKGFTPVKISLDFPSEYIVDVSGYTGKVSGY--VVVRSLTFK 171

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      TNK+T P+G+ +GT F L E  +VGF G
Sbjct: 172 TNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLVVGFKG 202

[121][TOP]
>UniRef100_Q306J3 Os12g0247700 protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q306J3_ORYSJ
     Length = 306

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 32/76 (42%), Positives = 48/76 (63%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGH-KIVGFHG 198
      SE++ V GT+  GS +VIT + F TNKQT PFG + GT F + + + IVGF G
Sbjct: 233 SEFLKEVSGTFGPYEGS--TVITSINFITNKQTYGPFGRQEGTPFSVPAQNNSSIVGFFG 290

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRPL 150
      R+  ++ +GV+V+P+
Sbjct: 291 RSGKYINAVGVYVQPI 306

[122][TOP]
>UniRef100_Q2VPW4 Lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q2VPW4_ARTHE
     Length = 150

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 1e-07
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 4/106 (3%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS---VITMLRF 294
      +YD + E +G +H     + L +P E++ +V G Y  F + +  V+ L F
Sbjct: 44 IYDLNGEPFSGPKHTSKLPYNNVKIELRFPDEFLESVSG-YTAPFSALATPTPVVRSLTF 102

Query: 293 KTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTNK +T P+G E GT F L E  IVGF GR  LL IGVH+
Sbjct: 103 KTNKGRTFGPYGNEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDLLDAIGVHM 148

[123][TOP]
>UniRef100_Q8LLC9 Galactose-binding lectin n=1 Tax=Morus nigra RepID=Q8LLC9_MORNI
     Length = 216

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 38/103 (36%), Positives = 55/103 (53%), Gaps = 2/103 (1%)
 Frame = -2

Query: 461 YDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFV--LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKT 288
      YD +   ++H S + GF +  LD+PSEYI V G  K+ G  +++ L FKT
Sbjct: 115 YDVNGTPFEAKKHA-SFITGFTQVKIGLDFPSEYIVEVSGYTGKVSGY--TLVRSLTFKT 171

Query: 287 NKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      NK+T P+G+ + T F+L +  IVGF G   L IG H+
Sbjct: 172 NKETYGPYGVTSDTHFKLPIQNGLIVGFKGSVGYWLDYIGFHL 214

[124][TOP]
>UniRef100_Q2VPW3 Lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus heterophyllus RepID=Q2VPW3_ARTHE
     Length = 150

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 4/106 (3%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS---VITMLRF 294
      +YD + E +G +H     + L +P E++ +V G Y  F + +  V+ L F
Sbjct: 44 IYDLNGEPFSGPKHTSKLPYNNVKIELRFPDEFLESVSG-YTAPFSALATPTPVVRSLTF 102

Query: 293 KTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTNK +T P+G E GT F L E  IVGF GR  LL IGVH+
Sbjct: 103 KTNKGRTFGPYGDEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDLLDAIGVHM 148

[125][TOP]
>UniRef100_A9TBR3 Predicted protein n=1 Tax=Physcomitrella patens subsp. patens
      RepID=A9TBR3_PHYPA
     Length = 469

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 2e-07
 Identities = 30/77 (38%), Positives = 43/77 (55%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVG 207
      L++P E++ V GTY I    +T L F TNKQT P+G+ +G FE  G +VG
Sbjct: 389 LEFPEEFLLQVKGTYGPIPSRTSDAVTSLTFVTNKQTYGPYGVPSGQEFETPATG--VVG 446

Query: 206 FHGRADVLLHKIGVHVR 156
      F G+A  L ++GV +
Sbjct: 447 FFGKAGARLDQLGVFTK 463

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 33/78 (42%), Positives = 42/78 (53%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGH 219
      E+ LDYP EY+T V GTY    G I + F TNK T PFG  G FE  + 
Sbjct: 67 EKITLDYPEEYLTQVVGTY-------GRCINSISFITNKGTYGPFGNTEGEGFESPAD-V 118

Query: 218 KIVGFHGRADVLLHKIGV 165
      IVGF GR+ ++ ++GV
Sbjct: 119 VIVGFFGRSGSIIDQLGV 136

[126][TOP]
>UniRef100_Q564C9 Jasmonate-induced protein n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=Q564C9_WHEAT
     Length = 304

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 32/77 (41%), Positives = 48/77 (62%), Gaps = 2/77 (2%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      SE++ V GT+ ++G D ++IT L+F TN +T PFG  GT F + ++  IVGF 
Sbjct: 229 SEFVKEVSGTFG-LYGRDNHNIITSLKFVTNVKTYGPFGQAKGTTFTIPVQKNSSIVGFF 287

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRPL 150
      GR+ + L +GV+V PL
Sbjct: 288 GRSGIYLDALGVYVHPL 304

[127][TOP]
>UniRef100_A7LM74 Jasmonate-induced protein n=1 Tax=Triticum aestivum
      RepID=A7LM74_WHEAT
     Length = 304

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 2e-07
 Identities = 32/77 (41%), Positives = 48/77 (62%), Gaps = 2/77 (2%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDG-SVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      SE++ V GT+ ++G D ++IT L+F TN +T PFG  GT F + ++  IVGF 
Sbjct: 229 SEFVREVSGTFG-LYGRDNHNIITSLKFVTNVKTYGPFGQAKGTTFTIPVQKNSSIVGFF 287

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRPL 150
      GR+ + L +GV+V PL
Sbjct: 288 GRSGIYLDALGVYVHPL 304

[128][TOP]
>UniRef100_Q7M1T4 Mannose-specific lectin KM+ n=1 Tax=Artocarpus integer
      RepID=Q7M1T4_ARTIN
     Length = 149

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 3e-07
 Identities = 40/106 (37%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 4/106 (3%)
 Frame = -2

Query: 464 VYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGS---VITMLRF 294
      +YD + E +G +H     + L +P E++ +V G Y  F + +  V+ L F
Sbjct: 43 IYDLNGEPFSGPKHTSKLPYKNVKIELRFPDEFLESVSG-YTAPFSALATPTPVVRSLTF 101

Query: 293 KTNK-QTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      KTNK +T P+G E GT F L E  IVGF GR  LL IGVH+
Sbjct: 102 KTNKGRTFGPYGDEEGTYFNLPIENGLIVGFKGRTGDLLDAIGVHM 147

[129][TOP]
>UniRef100_Q2R1D6 Jacalin-like lectin domain containing protein, expressed n=1
      Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=Q2R1D6_ORYSJ
     Length = 597

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 3e-07
 Identities = 30/75 (40%), Positives = 38/75 (50%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHG 198
      PSE++T + GT   +  V+ L  TN + PFG  GT F  +  IVGF G
Sbjct: 360 PSEFLTEISGTTGPYVCAVADVVKSLTLVTNSGSYGPFGQGGGTAFHTSQSNGSIVGFFG 419

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRP 153
      RA  LH IGV+V P
Sbjct: 420 RAGGFLHSIGVYVSP 434

[130][TOP]
>UniRef100_Q0DGC0 Os05g0541800 protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=Q0DGC0_ORYSJ
     Length = 133

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 35/82 (42%), Positives = 46/82 (56%), Gaps = 3/82 (3%)
 Frame = -2

Query: 386 LDYPSEYITAVDGTYDKIF-GSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEA--GTVFELKEEGHK 216
      L +P EY+TAV G Y + G  +VI L F+TN++  P G A GT F  +G 
Sbjct: 3  LGFPEEYLTAVSGHYAAVAQGGAPAVIRWLAFRTNRREYGPLGGGAAEGTPFAFPVDGGA 62

Query: 215 IVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      IVGF GR+  L +G+HV PL
Sbjct: 63 IVGFWGRSGRQLDAVGLHVAPL 84

[131][TOP]
>UniRef100_A2ZJ67 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2ZJ67_ORYSI
     Length = 304

 Score = 57.8 bits (138), Expect = 4e-07
 Identities = 31/76 (40%), Positives = 45/76 (59%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHG 198
      SE++ V GT+  +GS+ VIT ++F TN +T PFG + GT F + +  +VGF G
Sbjct: 231 SEFLKEVSGTFGTYYGSN--VITSIKFVTNVKTYGPFGKQNGTPFSIPVQNNSSVVGFFG 288

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRPL 150
      R  L +GV+V PL
Sbjct: 289 RGGKYLDAVGVYVHPL 304

[132][TOP]
>UniRef100_Q40007 32 kDa protein n=1 Tax=Hordeum vulgare RepID=Q40007_HORVU
     Length = 304

 Score = 57.4 bits (137), Expect = 5e-07
 Identities = 39/106 (36%), Positives = 56/106 (52%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = -2

Query: 452 SLEEVTGEEHGKSTLLGF----EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      S + TG++H   G    FVL  SE++ V GT+    ++IT L+F TN
Sbjct: 200 SYVDQTGQKHNAGPWGGSGGNQNTFVLG-ASEFMKEVSGTFGIYDKDRHNIITSLKFITN 258

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFEL-KEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +T PFG  GT F + ++  IVGF GR+ + L +GV+VRPL
Sbjct: 259 VKTYGPFGEAKGTPFTIPAQKNSSIVGFFGRSGIYLDALGVYVRPL 304

[133][TOP]
>UniRef100_A2YD60 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2YD60_ORYSI
     Length = 694

 Score = 56.6 bits (135), Expect = 8e-07
 Identities = 35/78 (44%), Positives = 45/78 (57%), Gaps = 2/78 (2%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFE--LKEEGHKIVGF 204
      PSE++TAV GT  FG+ SVIT LRF TN   PFG  GT F+ + +  IVGF
Sbjct: 618 PSEFVTAVYGTVGP-FGNYSSVITSLRFVTNAGKYGPFGQGIGTHFQAPMHKGSSSIVGF 676

Query: 203 HGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      GR+  + IG +V P+
Sbjct: 677 FGRSSSCVESIGFYVVPV 694

[134][TOP]
>UniRef100_C5Y2K1 Putative uncharacterized protein Sb05g017250 n=1 Tax=Sorghum bicolor
      RepID=C5Y2K1_SORBI
     Length = 1080

 Score = 56.2 bits (134), Expect = 1e-06
 Identities = 33/76 (43%), Positives = 41/76 (53%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      PSEY+ V GTY     VIT L  TN + PFG  GT F + ++  IVGF 
Sbjct: 1002 PSEYVKEVSGTYGLCSPHPDVVITSLTLVTNLCSYGPFGQPTGTPFHTRVDKTASIVGFF 1061

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GR+ + L IGV+VRP
Sbjct: 1062 GRSGIYLDAIGVYVRP 1077

[135][TOP]
>UniRef100_Q40006 32 kDa protein n=1 Tax=Hordeum vulgare RepID=Q40006_HORVU
     Length = 304

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 38/106 (35%), Positives = 55/106 (51%), Gaps = 5/106 (4%)
 Frame = -2

Query: 452 SLEEVTGEEHGKSTLLGF----EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTN 285
      S + TG++H   G    FVL  SE++ V GT+    ++IT L+F TN
Sbjct: 200 SYVDQTGQKHNAGPWGGSGGNQNTFVLG-ASEFVKEVSGTFGIYDKDRHNIITSLKFITN 258

Query: 284 KQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPL 150
      +T PFG  GT F + ++  IVGF R+ + L +GV+VRPL
Sbjct: 259 VKTYGPFGEAKGTPFTIAVQKNSSIVGFFARSGIYLDALGVYVRPL 304

[136][TOP]
>UniRef100_C9WP82 Putative NB-ARC domain containing protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza
      sativa Indica Group RepID=C9WP82_ORYSI
     Length = 1079

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 33/76 (43%), Positives = 44/76 (57%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      PSE +T V GT  F  SV+T L+ TN ++ PFG  GT F + ++  IVGF 
Sbjct: 1005 PSEIVTEVSGTCGP-FSQFPSVVTSLQLVTNLRSYGPFGQAKGTKFRTRVKQNGSIVGFF 1063

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GR+ + L IGV+VRP
Sbjct: 1064 GRSTIYLDAIGVYVRP 1079

[137][TOP]
>UniRef100_A2ZEF6 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=A2ZEF6_ORYSI
     Length = 1081

 Score = 55.8 bits (133), Expect = 1e-06
 Identities = 33/76 (43%), Positives = 44/76 (57%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      PSE +T V GT  F  SV+T L+ TN ++ PFG  GT F + ++  IVGF 
Sbjct: 1007 PSEIVTEVSGTCGP-FSQFPSVVTSLQLVTNLRSYGPFGQAKGTKFRTRVKQNGSIVGFF 1065

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GR+ + L IGV+VRP
Sbjct: 1066 GRSTIYLDAIGVYVRP 1081

[138][TOP]
>UniRef100_Q9C6R3 Myrosinase binding protein, putative n=1 Tax=Arabidopsis thaliana
      RepID=Q9C6R3_ARATH
     Length = 128

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 41/108 (37%), Positives = 55/108 (50%), Gaps = 1/108 (0%)
 Frame = -2

Query: 467 FVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYP-SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      F Y K+ +  G HG S   E F L++  E+I +V  YD   DG + ++ K
Sbjct: 24 FDYVKNGQPKAGSTHGVSYHNFTEWFDLNHTCDEHILSVKCYYD-----DGEIQGLV-IK 77

Query: 290 TNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRPLS 147
      TN +TS  G  GT F L+ +G KIVGFHG D L +G + PLS
Sbjct: 78 TNIRTSAYMGYNIGTTFTLEVKGKKIVGFHGSFDKNLTSLGAYFAPLS 125

[139][TOP]
>UniRef100_B9GRI5 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9GRI5_POPTR
     Length = 291

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 2e-06
 Identities = 33/90 (36%), Positives = 44/90 (48%)
 Frame = -2

Query: 428 EHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAG 249
      ++G S + ++  DYPSE +T + G Y    +V+ L F TNK+  PF E G
Sbjct: 88 KNGGSGGIRLDKIAFDYPSEILTHITGYYGSTILRGPTVVKSLTFYTNKKKYGPFRDEQG 147

Query: 248 TVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
       F    IVGFHGR  + IGVHV
Sbjct: 148 ISFSSGSNNGVIVGFHGRKG-FIDSIGVHV 176

[140][TOP]
>UniRef100_Q9M1A9 Putative uncharacterized protein T16L24.140 n=1 Tax=Arabidopsis
      thaliana RepID=Q9M1A9_ARATH
     Length = 454

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 3e-06
 Identities = 39/109 (35%), Positives = 55/109 (50%), Gaps = 3/109 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      KF Y K   G HG +T  ++ ++  +YI AV+GTY +   S IT + F+
Sbjct: 336 KFHYSKYNRIEAGAGHGNATTHNPDDEIMIAGGDYIEAVEGTYTE------SHITSITFR 389

Query: 290 TNK-QTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFHGRAD-VLLHKIGVHVRP 153
       K  P +G  GT F L+ E G K +GF+GR+ V L +GVH P
Sbjct: 390 MRKGDMMPQYGRLNGTPFSLRGERGSKAIGFYGRSSGVHLTALGVHFSP 438

[141][TOP]
>UniRef100_B9N140 Predicted protein n=1 Tax=Populus trichocarpa RepID=B9N140_POPTR
     Length = 105

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 3e-06
 Identities = 27/69 (39%), Positives = 41/69 (59%)
 Frame = -2

Query: 398 EEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGH 219
      ++ ++D+PSE++T++ GTY   S  IT L F T +  PFG +GT F +  +
Sbjct: 15 KDVLIDWPSEHLTSISGTYGNF--STLLTITSLPFTTYRANYGPFGTGSGTPFSIPINNN 72

Query: 218 KIVGFHGRA 192
      +VGFHGRA
Sbjct: 73 TVVGFHGRA 81

[142][TOP]
>UniRef100_Q53J09 Jacalin-like lectin n=1 Tax=Ananas comosus RepID=Q53J09_ANACO
     Length = 145

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 4e-06
 Identities = 32/94 (34%), Positives = 50/94 (53%)
 Frame = -2

Query: 434 GEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLE 255
      G  GKS + F+   P EY+ A+ GT  + G+ +++ L F +N +T PFGLE
Sbjct: 58 GGNGGKSDTIEFQ------PGEYLIAIKGTTGAL-GAVTNLVRSLTFISNMRTYGPFGLE 110

Query: 254 AGTVFELKEEGHKIVGFHGRADVLLHKIGVHVRP 153
      GT F +   +IV F+GR  L+  G+++ P
Sbjct: 111 HGTPFSVPVASGRIVAFYGRFGSLVDAFGIYLMP 144

[143][TOP]
>UniRef100_Q2R3E9 NB-ARC domain containing protein, expressed n=1 Tax=Oryza sativa
      Japonica Group RepID=Q2R3E9_ORYSJ
     Length = 1384

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 44/76 (57%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHK-IVGFH 201
      PSE++ V GT+ + F +  +IT L F TN Q+ P+G  GT F + +  IVGF 
Sbjct: 1039 PSEFLVEVSGTFGR-FRAALDIITSLTFVTNAQSYGPYGQREGTPFHISVQSRGCIVGFF 1097

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GRA  + IG++V+P
Sbjct: 1098 GRAGWYVDAIGIYVKP 1113

[144][TOP]
>UniRef100_Q2R3E5 Jacalin-like lectin domain containing protein, expressed n=1
      Tax=Oryza sativa Japonica Group RepID=Q2R3E5_ORYSJ
     Length = 1386

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHG 198
      SE + V GT+ + G  ++IT L F TN Q+ PFG  GT F + + G +IVGF G
Sbjct: 1001 SEVLVEVSGTFGRFAGFQ-NIITSLTFVTNTQSYGPFGQREGTPFHIPVQCGGRIVGFFG 1059

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRP 153
      RA   IG++V P
Sbjct: 1060 RAGWCFDAIGIYVNP 1074

[145][TOP]
>UniRef100_C9WNA9 Putative NB-ARC domain containing protein (Fragment) n=1 Tax=Oryza
      sativa Japonica Group RepID=C9WNA9_ORYSJ
     Length = 1088

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 44/76 (57%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHK-IVGFH 201
      PSE++ V GT+ + F +  +IT L F TN Q+ P+G  GT F + +  IVGF 
Sbjct: 1014 PSEFLVEVSGTFGR-FRAALDIITSLTFVTNAQSYGPYGQREGTPFHISVQSRGCIVGFF 1072

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GRA  + IG++V+P
Sbjct: 1073 GRAGWYVDAIGIYVKP 1088

[146][TOP]
>UniRef100_B9GAZ0 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9GAZ0_ORYSJ
     Length = 1431

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHG 198
      SE + V GT+ + G  ++IT L F TN Q+ PFG  GT F + + G +IVGF G
Sbjct: 1046 SEVLVEVSGTFGRFAGFQ-NIITSLTFVTNTQSYGPFGQREGTPFHIPVQCGGRIVGFFG 1104

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRP 153
      RA   IG++V P
Sbjct: 1105 RAGWCFDAIGIYVNP 1119

[147][TOP]
>UniRef100_B9GAY9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Japonica Group
      RepID=B9GAY9_ORYSJ
     Length = 1311

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 44/76 (57%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHK-IVGFH 201
      PSE++ V GT+ + F +  +IT L F TN Q+ P+G  GT F + +  IVGF 
Sbjct: 971 PSEFLVEVSGTFGR-FRAALDIITSLTFVTNAQSYGPYGQREGTPFHISVQSRGCIVGFF 1029

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GRA  + IG++V+P
Sbjct: 1030 GRAGWYVDAIGIYVKP 1045

[148][TOP]
>UniRef100_B8BKT4 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BKT4_ORYSI
     Length = 1419

 Score = 53.9 bits (128), Expect = 5e-06
 Identities = 31/75 (41%), Positives = 42/75 (56%), Gaps = 1/75 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEE-GHKIVGFHG 198
      SE + V GT+ + G  ++IT L F TN Q+ PFG  GT F + + G +IVGF G
Sbjct: 1046 SEVLVEVSGTFGRFAGFQ-NIITSLTFVTNTQSYGPFGQREGTPFHIPVQCGGRIVGFFG 1104

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRP 153
      RA   IG++V P
Sbjct: 1105 RAGWCFDAIGIYVNP 1119

[149][TOP]
>UniRef100_B8BP28 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BP28_ORYSI
     Length = 250

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 29/76 (38%), Positives = 46/76 (60%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 374 SEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGH-KIVGFHG 198
      SE++ V T+  GS +VI + F TNKQT PFG + GT F + + + +VGF G
Sbjct: 177 SEFLKEVSRTFGPYEGS--TVIRSINFITNKQTYGPFGRQEGTPFSVPAQNNSSVVGFFG 234

Query: 197 RADVLLHKIGVHVRPL 150
      R+  ++ +GV+V+P+
Sbjct: 235 RSGKYINAVGVYVQPI 250

[150][TOP]
>UniRef100_B8BKT2 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Oryza sativa Indica Group
      RepID=B8BKT2_ORYSI
     Length = 1396

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 7e-06
 Identities = 30/76 (39%), Positives = 45/76 (59%), Gaps = 1/76 (1%)
 Frame = -2

Query: 377 PSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIVGFH 201
      PSE++ V GT+ + F + ++IT L F TN Q+ P+G  GT F + +  IVGF 
Sbjct: 1011 PSEFLVEVSGTFGR-FRAALNIITSLTFVTNAQSYGPYGQREGTPFHIPVQSSGCIVGFF 1069

Query: 200 GRADVLLHKIGVHVRP 153
      GRA  + IG++V+P
Sbjct: 1070 GRAGWYVDAIGIYVKP 1085

[151][TOP]
>UniRef100_Q84XQ3 Myrosinase-binding protein (Fragment) n=1 Tax=Brassica rapa subsp.
      pekinensis RepID=Q84XQ3_BRARP
     Length = 121

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 36/89 (40%), Positives = 51/89 (57%), Gaps = 2/89 (2%)
 Frame = -2

Query: 470 KFVYDKSLEEVTGEEHGKSTLLGFEEFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFK 291
      K Y K + +  EHG +   +EF ++YP + I AV G+Y+ I  D ++IT L F 
Sbjct: 35 KIEYQKDAKVIV-REHGTNRG-ELKEFTVNYPGDNIVAVGGSYNHISNYDTTLITSLYFT 92

Query: 290 TNKQ-TSPPFGLEAGTVFELK-EEGHKIV 210
      T+K TSP FG+ G FELK E G K++
Sbjct: 93 TSKGFTSPLFGVAKGKDFELKGENGGKLL 121

[152][TOP]
>UniRef100_A9P0R9 Putative uncharacterized protein n=1 Tax=Picea sitchensis
      RepID=A9P0R9_PICSI
     Length = 364

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 9e-06
 Identities = 33/79 (41%), Positives = 44/79 (55%)
 Frame = -2

Query: 395 EFVLDYPSEYITAVDGTYDKIFGSDGSVITMLRFKTNKQTSPPFGLEAGTVFELKEEGHK 216
      E+ L+YP E +T + G Y  + +  VI L F TN++T P G E GT FE E G K
Sbjct: 277 EYDLNYPKEIVTKISG-YLGSYKTWPKVIKSLTFHTNQRTLGPSGQEKGTFFET-EVGGK 334

Query: 215 IVGFHGRADVLLHKIGVHV 159
      IVG G  +L IGV++
Sbjct: 335 IVGIFGTCGTVLDSIGVYM 353